Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/16/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
Τήν μεσημβρίαν τῆς σήμερον Τετάρτης, 16ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἀνεχώρησε δι᾽ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν εἰς Αὐστρίαν, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς τ.μ. Σεπτεμβρίου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν, μεθ᾿ ὁμίλου μελῶν τοῦ Γραφείου Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Mikaela Kumlin Granit. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίνας Φραντζελᾶ, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Εὐθύμιον Μικραγιαννανίτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Μόκα, ἐξ Ἐπανομῆς, Δημητρίου Γούσιου, ἐκ Γαλάτιστας, καί Βασιλείου Ταγαροπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανάκην, φοιτητήν. Ὅμιλον Καθηγητῶν καί ἐρευνητῶν ἐκ τοῦ Τμήματος Κτηνιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους Μπιλλίνη, Καθηγητοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Ἐπισκέπτου Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ ἐν Ρώμῃ «Pontificio Istituto Orientale», κατά τάς ἐργασίας τοῦ διοργανωθέντος ἀπό 9ης-12ης Σεπτεμβρίου 23ου Διεθνοῦς Συνεδρίου περί Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, μέ θέμα «Ἔλεος καί Συγχώρησις μεταξύ Ἀνθρώπων καί Ἐκκλησιῶν», ἐν τῇ ΡΚαθολικῇ Μονῇ Bose Ἰταλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails