Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/11/2015

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ


Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Χίον 
(11.09.2015) 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἐφημερίου Σμύρνης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, καί Δημητρίου Παϊσίου, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Πόλεως, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Χίον, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου κ. Μάρκου καί τῶν ἐκεῖ τοπικῶν ἀρχῶν, διά νά προστῇ τοῦ πανδήμου ἑορτασμοῦ τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἁγίων καί νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τό πλήρωμα τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας ταύτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Χίον θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος. 
Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐνῷ, σύν Θεῷ, Οὗτος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 14ης τ.μ..
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Christopher Hill, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hilary. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, μετά τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικῶν ἱερέων κ. κ. Massimiliano Palinuro, Ugo de Rosa, ἐκ Σμύρνης, καί Paolo Raffaele Pugliese, ἐξ Ἀντιοχείας, καί τῶν Ἐντιμ. ἱεροσπουδαστῶν κ. κ. Nicola Dinç, Antonio Mele καί Gaetano Famiglietti, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Akan Arıcıoğlu. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Peter Petkov, Καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jozef Šesták, Γεν. Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Levent «Wyndham Grand Hotel», τήν Πέμπτην, 10ην Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails