________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29-9-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ. Καλλίνικον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Δωροθέου Βενετσανοπούλου. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Συκιάδας Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Στεφανιώρου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μάκου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Πατρικάκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στασινῆς καί τῆς θυγατρός των δίδος Ἄννης, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Πατερουλάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τάς Ἐλλογ. κυρίας Πολυξένην Βελέκη, Διευθύντριαν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, Εὐαγγελίαν Στεφανῆ, Ἀναπληρώτριαν Διευθύντριαν, καί Ἀγγελικήν Κουκουβοῦ, Ἀρχαιολόγον. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 28ης Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails