________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/25/2015

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν... (25/9/2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Ἀγγελοπούλου, καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Πουλάκα, ἐκ Λονδίνου, καί κ. Παύλου Καραδήμα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Πολύτιμον, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τό πρόγραμμα τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Φλωρεντίαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Kayaer, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Στεφανίδην, Ἱεροψάλτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἒντιμ. κ. Heinz Krönke, Ἰατρόν, καί κ. Klaus-Peter Emge, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Larissa Miller, Stefanie Kreitner, Gabriele Seidel, Olga Lechner καί Ingrid Ohlf Weber, ὡσαύτως Ἰατρούς, ἐκ Γερμανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails