________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/28/2009

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Πατριαρχικό Συλλείτουργο σήμερα, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ο οποίος από χθες πραγματοποιεί την ειρηνική επίσκεψή του στο Φανάρι, ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου και της Εκκλησίας της Ρουμανίας, συλλειτουργούν στέλνοντας μήνυμα αγάπης και ενότητας της Ορθοδοξίας.

Οι αποκλειστικές, για το Φως Φαναρίου, φωτό του Νίκου Μαγγίνα, από το Συλλείτουργο, μας μεταφέρουν στο κλίμα του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού, σήμερα το πρωί.O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Με εγκαρδιότητα και ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη ειρηνική επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.


Τον Πατριάρχη Ρουμανίας, μόλις έφτασε στο Φανάρι, υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος και ακολούθως εψάλη Δοξολογία στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου προεξάρχοντος του Πατριάρχου Δανιήλ. Στην συνέχεια ο Πατριάρχης Ρουμανίας και οι συνοδεία του έγιναν δεκτοί στην αίθουσα του Θρόνου από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου.

«Να αισθάνεσθε ότι βρίσκεσθε εις τον Οίκον σας και να χαίρεσθε ανάλογον άνεσιν» τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον Πατριάρχη Ρουμανίας, επισημαίνοντας ότι ο Άγιος Οίκος αυτός είχε κάτω από το ωμοφόριόν του την Εκκλησία της Ρουμανίας, πριν ακόμη αυτή αποκτήσει την Αυτοκεφαλία της και την Πατριαρχική αξία, την εποχή που ήταν επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, ως Μητρόπολη της Ρουμανικής Χώρας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αφού καλωσόρισε με πηγαία χαρά τον Πατριάρχη Ρουμανίας αναφέρθηκε στους παλαιούς προσωπικούς δεσμούς γνωριμίας που έχει μαζί του τονίζοντας ότι:


«Ἔχομεν τὴν εὐτυχίαν, Μακαριώτατε, νὰ σᾶς γνωρίζωμεν προσωπικῶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ἀγαστῶς μεθ’ Ὑμῶν κατ’ ἐπανάληψιν εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς, διορθοδόξους καὶ οἰκουμενικὰς ὑποθέσεις. Εἰς τὸ τίμιον πρόσωπόν Σας ἐγνωρίσαμεν τὸν λαμπρὸν δογματικὸν Θεολόγον, τὸν ὀτρηρὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν καλὸν Ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἱεροπρεπῆ καὶ πάσῃ εὐαγγελικῇ ἀρετῇ κεκοσμημένον Ἱεράρχην, τὸν σύγχρονον ἐκκλησιαστικὸν ἄνδρα μὲ τοὺς εὐρεῖς ὁρίζοντας καὶ τὰς ὑγιεῖς ἀντιλήψεις, τὸν εὐθὺν τῇ καρδίᾳ καὶ ἀνυπόκριτον τοῖς αἰσθήμασιν Ἀδελφόν! Διὰ τοῦτο καὶ ἐκερδίσατε ἐνωρίτατα ὄχι μόνον τὴν ἐκτενῆ ἀγάπην ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν βαθυτάτην ἐκτίμησιν. Τὸ ὄνομά Σας εἶναι πολὺ σεβαστὸν εἰς τὸν μαρτυρικὸν χῶρον τοῦτον, καὶ ἡ εἴδησις τῆς ἐλεύσεώς Σας εἰς τὰ καθ’ ἡμᾶς διήγειρε πάντων τῶν ἐνταῦθα συγκυρηναίων τῆς Ἐκκλησίας τὰς καρδίας εἰς θερμὴν δοξολογίαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῇ χαρᾷ τῆς ὑποδοχῆς Σας σήμερον».


Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στο πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος, στην οικονομική κρίση, στην πνευματική και ηθική κρίση, γεγονότα τα οποία υπογραμμίζουν τις ευθύνες της Ορθοδοξίας, λέγοντας:

«Η σύγχρονος ἀνθρωπότης ὅλη, Μακαριώτατε, μὲ τὴν προϊοῦσαν καταστροφὴν τῆς φύσεως καὶ τοῦ περιβάλλοντος καὶ μὲ τὴν ἀπὸ ἱκανῶν μηνῶν ἐκραγεῖσαν οἰκονομικὴν κρίσιν, ἡ ὁποία, ὅπως θαυμάσια περιεγράψατε εἰς τὴν ἐπὶ τῷ Πάσχᾳ λαμπρὰν Πατριαρχικὴν Ἐγκύκλιόν σας, εἶναι πρωτίστως καὶ εἰς τὴν βάσιν της κρίσις πνευματικὴ καὶ ἠθική, κρίσις πίστεως καὶ ἠθῶν, εὑρίσκεται ἐν συγχύσει καὶ ἀμηχανίᾳ καὶ ἀγωνίᾳ πολλῇ, ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς. Ὁ Χριστιανικὸς κόσμος, ἐξ ἄλλου, μὲ τὰς πολλαπλᾶς διαιρέσεις του καὶ τὴν προϊοῦσαν ἐκκοσμίκευσιν, δὲν εὑρίσκεται εἰς μικροτέραν σύγχυσιν καὶ ἀμηχανίαν, ἀποτυχὼν ἐν πολλοῖς νὰ παραμυθήσῃ, νὰ στηρίξῃ, νὰ βοηθήσῃ ἀποτελεσματικῶς, νὰ φωτίσῃ καὶ νὰ καθοδηγήσῃ εἰς εὐλιμένους πνευματικοὺς ὅρμους τὸν ταλαίπωρον ἄνθρωπον τοῦ 21ου αἰῶνος. Ἀκριβῶς ταῦτα πάντα ὑπογραμμίζουν τὰς εὐθύνας τῆς Ὀρθοδοξίας, τὰς εὐθύνας ἡμῶν».

Ακόμη ο Πατριάρχης αναφέρθηκε και στην προετοιμασία και σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ ευχαριστώντας τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την προσφώνησή του εξέφρασε τα αισθήματα εκτιμήσεως προς το πρόσωπο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας καθώς και του Ρουμανικού λαού τονίζοντας ότι:

«Εκφράζομεν τήν ἐκτίμησιν ἡμῶν τόσον διά τήν ἀγάπην καί τήν φιλίαν, τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης δείκνυσι σταθερῶς πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν λαόν ἡμῶν, ὅσον καί διά τήν σοφίαν καί τόν δυναμισμόν διά τοῦ ὁποίου κατατίθετε μαρτυρίαν περί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει καί ἐν ἄλλαις μεγαλοπόλεσιν ἀνά τόν κόσμον. Ὅθεν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν τῇ Ρουμανίᾳ ἐπισκέψεων Ὑμῶν, εἶχατε τήν εὐκαιρίαν ὅπως διαπιστώσητε προσωπικῶς τήν ἐκτίμησιν, τήν ὁποίαν τρέφει ὁ κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Ρουμανικός λαός πρός τήν Ὑμετέρα Παναγιότητα, ὡς σεβασμόν διά τόν ἐν μέσῳ τῶν ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν πρῶτον τυγχάνοντα, καί διά τάς παραδοσιακάς σχέσεις, τάς καλλιεργημένας μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Κατόπιν ο Πατριάρχης Ρουμανίας αναφέρθηκε λεπτομερώς στους ιστορικούς δεσμούς αιώνων που συνδέουν την Εκκλησία της Ρουμανίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεσμοί που άρχονται από την εποχή της ιδρύσεως της Μητροπόλεως της Ρουμανικής χώρας, το έτος 1359 μ. Χ., υπογραμμίζοντας ότι εφέτος συμπληρώνονται 650 χρόνια από το γεγονός αυτό.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Μολδαβίας Δανιήλ και οι Ρουμάνοι Επίσκοποι Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός (αριστερά) και Καμπινάουλ Κυπριανός (δεξιά)

Ολόκληρη την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου βλ. εδώ

5/26/2009

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΟΪΑΚΩΒΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Του Νικολάου Μαγγίνα

«Ιστορική ημέρα» χαρακτήρισε ο Συροϊακωβίτης Μητροπολίτης Yusuf Cetin, την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην ετήσια συνάντηση της νεολαίας της κοινότητάς τους, που πραγματοποιήθηκε στο Μακροχώρι της Πόλης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κοινοτική τους εκκλησία και στην συνέχεια στο πολιτιστικό τους κέντρο.
Ο Συροϊακωβίτης Ιεράρχης, που εδρεύει στην Πόλη και το ποίμνιό του υπολογίζεται γύρω στους 10.000 πιστούς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, γεγονός το οποίο όπως είπε «με ανυπομονησία αναμέναμε εδώ και χρόνια και για το λόγο αυτό είμεθα υπερήφανοι».
Τον Πατριάρχη υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης, κληρικοί, εκατοντάδες νέοι και το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Συροϊακωβιτικής Κοινότητος με χειροκροτήματα και αλαλαγμούς, χαρακτηριστική έκφραση χαράς των Λαών της Μέσης Ανατολής.


Ο Μητροπολίτης Yusuf αναφερόμενος στην τιμητική παρουσία του Πατριάρχου τόνισε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να είσαι Οικουμενικός Πατριάρχης και πλέκοντας το εγκώμιο του αναφέρθηκε στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί για την Ορθοδοξία στο σύνολό της, για την Χριστιανοσύνη, για την ενότητα των Εκκλησιών και για όλη την ανθρωπότητα.
«Εκτιμούμε, αναγνωρίζουμε και χειροκροτούμε το πρόσωπό σας και τη δράση σας την οποίαν νυχθημερόν ακαταπόνητα και ακούραστα επιτελείτε», υπογράμμισε ο Συροϊακωβίτης ιεράρχης προσθέτοντας ότι: «Μαθαίνουμε πολλά από σας και παραδειγματιζόμεθα από τις προσπάθειες που καταβάλλετε με αληθινή αγάπη, για τον πραγματικό διάλογο μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών. Η Εκκλησία σας έχει πάρα πολύ ανάγκη, σας αγαπάμε πάρα πολύ, και είμεθα βαθειά υπερήφανοι για την Παναγιότητά σας».


Στην συνέχεια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαριστώντας για τα θερμά αισθήματα του Μητροπολίτου Yusuf και της Συροϊακωβίτικης Κοινότητας προς το πρόσωπό του εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του, ευρισκόμενος ανάμεσα στην ετήσια αυτή συνάντηση της νεολαίας, και στις αγαθές σχέσεις που επικρατούν μεταξύ των δύο μειονοτήτων.

Κατόπιν ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στους νέους με πατρικές νουθεσίες τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το να γεννηθείς χριστιανός είναι ξεχωριστό γεγονός, το να είσαι όμως χριστιανός είναι τελείως διαφρετική υπόθεση. Και το να είσαι ένας καλός χριστιανός δεν επιτυγχάνεται χωρίς προσπάθεια... Απέναντι στον ισχυρό να είστε συγκρατημένοι, απέναντι στον αδύνατο μην είστε υπερήφανοι, συμπεριφέρεστε με δικαιοσύνη. Η εσωτερική σας πίστη θα σας δίνει τη δύναμη για να αντιπαλεύετε με όλες τις αδικίες... Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Να διαβάζετε τα έργα σπουδαίων θρησκευτικών προσωπικοτήτων. Εκεί θα βρείτε πολλές από τις απαντήσεις που αναζητείτε».

Ακόμη ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να τους προτρέψει να είναι προσκολλημένοι στην ιστορία τους και στον πολιτισμό τους και εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω καλλιέργεια των φιλικών σχέσεων μεταξύ της Ρωμαίϊκης Ορθόδοξης νεολαίας και των Συροϊακωβιτών Χριστιανών της Πόλης. Ο Πατριάρχης κατέκλεισε την ομιλία του με θερμούς χαιρετισμούς και ευχές προς τον Πατριάρχη των Συροϊακωβιτών στην Δαμασκό και τους άλλους Μητροπολίτες που διακονούν στον μικρασιατικό έδαφος. Στη συνέχεια αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα και ο Πατριάρχης πρόσφερε ως ευλογία σταυρουδάκια, σε όλους τους παρισταμένους, μικρούς και μεγάλους.

Ακολούθησε εορταστική εκδήλωση με τραγούδια και θεατρική παράσταση με πλούσιο περιεχόμενο εμπνευσμένη από την Ανάσταση του Λαζάρου και αλλα σκετς εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή. Στην εκδήλωση παρέστησαν Συροϊακωβίτες κληρικοί και παράγοντες της κοινότητάς τους καθώς και ο εκπρόσωπος όλων των Μειονοτήτων στο Συμβούλιο της Γενικής Διευθύνσεως Βακουφίων στην Άγκυρα Παντελής Βίγκας.φωτό: Νίκος Μαγγίνας


Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και η Ομογένεια προέπεμψε στην αιωνιότητα, από τον Πατριαρχικό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου, τον π. Μελέτιο Σακκουλίδη, Μέγα Οικονόμο της Μ.τ.Χ.Ε. και Ιερατικώς Προϊστάμενο των Ι. Ναών της περιφέρειας Βλάγκας – Κοντοσκαλίου – Υψωμαθείων.

Κατά την εξόδιο ακολουθία, που τελέσθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντίνος και τον ενταφιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, στο κοιμητήριο της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλί.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος στο τέλος προσευχήθηκε προ της σορού του μακαριστού κληρικού, εκπροσώπησε ο Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, παρέστησαν δε Αρχιερείς, ο Έλληνας Πρέσβης στην Άγκυρα Φώτιος Ξύδας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας, κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Μ.Χ.Ε., πρόεδροι και εκπρόσωποι εφοριών και επιτροπών της περιφέρειας που υπηρέτησε ο π. Μελέτιος, πολλοί ενορίτες, συγγενείς και πολλοί φίλοι του.
Στον Πατριαρχικό Ναό τον επικήδειο εκφώνησε ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ανδρέας και στην αίθουσα του Νεκροταφείου διαζωγράφισε την προσωπικότητα του εκλιπόντος ο εξ αγχιστείας αδελφός αυτού Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος.

Στην φωτό του Ν. Μαγγίνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τον τελευταίο ασπασμό στον αείμνηστο Μέγα Οικονόμο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

5/25/2009

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΜΕΛΕΤΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙΔΗ


Λόγος ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μ. Οἰκονόμον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μελέτιον Σακκουλίδην, ὑπό Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου (24/05/09).[1]

Σεβασμιώτατε Δέσποτα, εὐλαβές ἐκκλησίασμα,

Καταλιπών τόν παρόντα πρόσκαιρον κόσμον, τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς, ἐν ἀναστασίμῳ περιόδῳ, μετέστη πρός τάς αἰωνίους μονάς, κατόπιν ὀλιγομήνου δοκιμασίας τῆς ὑγείας του, ὁ ἀείμνηστος Μ. Οἰκονόμος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Μελέτιος Σακκουλίδης. Ἡ εἴδησις αὕτη ἐλύπησε βαθέως οὐχί μόνον τούς οἰκείους του ἀλλά καί ὁλόκληρον τό εὐλαβές ποίμνιον καί τόν εὐαγῆ κλῆρον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Καί ἤδη σήμερον, Κυριακήν, ἕκτην ἀπό τοῦ Πάσχα, προπέμπομεν αὐτόν πρός ὑπάντησιν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
Ὁ ἀείμνηστος π. Μελέτιος Σακκουλίδης, γόνος εὐσεβῶν γονέων, τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ἀναστασίας, ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1926 εἰς τήν Χαλκηδόνα ἔνθα καί διήκουσε τά πρῶτα γράμματα εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ, ἐφοίτησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν περατώσας τό ἡμιγυμνάσιον αὐτῆς. Ἀκολούθως, τό ἔτος 1942 εἰσήχθη εἰς τό παλλάδιον τῶν ἱερῶν γραμμάτων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν κατά Χάλκην Ἱεράν Θεολογικῆς Σχολήν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1949. Ἐν ἔτει 1950 ἐνυμφεύθη τήν εὐσεβεστάτην καί σεμνήν σύντροφον τῆς ζωῆς του, Ἄνναν Γαλάνη, θυγατέρα τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως τῆς Πόλεως ἡμῶν Ἰωάννου Γαλάνη, ἐνῷ τόν Αὔγουστον τοῦ ἰδίου ἔτους εἰσῆλθεν εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου, χειροτονηθείς Διάκονος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου Φιλοθέου καί τόν Σεπτέμβριον τοῦ ἰδίου ἔτους Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. Αἱ χειροτονίαι του ἐτελέσθησαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων κατόπιν αἰτήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς διά τήν θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν της. Ὑπηρέτησε τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἐφημέριος ἐν ταῖς Κοινότησιν Ὑψωμαθείων καί Σταυροδρομίου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος ἐν τῇ Κοινότητι Κοντοσκαλίου, ἔχων ὡς πεδίον δράσεως τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῶν Ὑψωμαθείων καί τῆς Βλάγκας. Τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 1985, ἀπενεμήθη εἰς αὐτόν, ὡς ἠθική ἀνταμοιβή διά τόν ἔνθεον ζῆλον καί πρός ἐπιβράβευσιν τῶν εὐσυνειδήτως καί ἐν ἀφοσιώσει παρεχομένων ὑπ’αὐτοῦ ὑπηρεσιῶν πρός τόν ἐνταῦθα λαόν τοῦ Θεοῦ, τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Οἰκονόμου, ἰδίαις χερσί τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, τῆς χειροθεσίας αὐτοῦ γενομένης ἐν τῷ ἰδιαιτέρῳ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ὁ μεταστάς ἤδη ἐξ ἡμῶν πολιός Λευίτης, ὁ ἀκάματος Λειτουργός καί ὑπηρέτης τοῦ Θυσιαστηρίου, ἀνεχώρησεν εἰς τούς οὐρανούς κατόπιν μακρᾶς καί πιστῆς ἕως θανάτου ὑπηρεσίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἱερατικῆς πορείας ἐν πλήρει ἀφοσιώσει καί συναισθήσει τοῦ ὕψους τοῦ ἱερατικοῦ ὑπουργήματος. Ἀνῆκεν εἰς μίαν ἱερατικήν γενεάν τῆς Πόλεως σπανίαν, ἀνήκουσαν εἰς ἄλλην ἐποχήν. Ὑπῆρξεν εἷς ἐκ τῶν σπανιωτέρων λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, προσενεγκών τήν ἀναίμακτον ἱερουργίαν καί τελέσας ἀνελλιπῶς τάς ἀκολουθίας τοῦ νυχθημέρου ἄνευ οἱασδήτινος παραλείψεως καί παρεκκλίσεως ἐκ τῆς λειτουργικῆς τάξεως. Ἡ ἐλαχίστη παράλειψις καί παρατυπία ἀπετέλει δι’ αὐτόν σοβαρόν καί ἀδικαιολόγητον παράπτωμα.
Τόν ἐνθυμούμεθα ἅπαντες, εὐθυτενῆ, ἀγέρωχον, ἀκίνητον ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ θυσιαστηρίου, ἱεροπρεπῆν καί ἀνεπιτήδευτον, νά ἱερουργῇ ἀνελλιπῶς, καί μάλιστα καί νά ψάλλῃ κατά τάς καθημερινάς ἀκολουθίας ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου κινούμενος οὐχί ἐξ ἐπαγγελματικῆς, τρόπον τινα, ἀνάγκης ἤ ὑποχρεώσεως, ἀλλ’ ἐκ βαθείας πίστεως πρός τόν Θεόν καί ἐξ ἀληθοῦς ἀγάπης πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας τούς ὁποίους δέν ἐλησμόνει νά τιμᾷ κατά τάς μνήμας των. Ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἦτο τό κυριώτερον μέλημά του. Διακατεῖχεν αὐτόν βαθεῖα καί γνησία πίστις, ταπείνωσις καί φόβος Θεοῦ, διεκρίνετο διά τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος, τήν εὐγένειαν καί τήν προσήνειαν πρός πάντας. Ἀνεδείχθη οἰκονόμος τῆς θείας χάριτος καί τῶν Μυστηρίων. Ἔχαιρεν ἐκτιμήσεως τόσον ὑπό τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἀθηναγόρου καί Δημητρίου ὄσον καί ὑπό τοῦ νῦν εὐκλεῶς κυβερνῶντος τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τῆς Ὁμογενείας συνόλης.
Διεκρίθη ἐπίσης καί ἀνεγνωρίσθη ὑπό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ὡς ἐμβριθής γνώστης καί αὐστηρός τηρητής τῆς τάξεώς της καί τῶν τυπικῶν διατάξεών της, διό καί ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν συνέβαλλε καθοριστικῶς εἰς τόν καταρτισμόν τοῦ τμήματος τοῦ Τυπικοῦ τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰσηγηθείς τό σύστημα τῆς καθ’ ἡμέραν τυπικῆς διατάξεως, προσενεγκών παραλλήλως καί τάς ὑπηρεσίας του εἰς διαφόρους Συνοδικάς Ἐπιτροπάς. Οὐκ ὀλίγας φοράς συμμετεῖχεν ἐνεργῶς εἰς ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά γεγονότα καί ἐκδηλώσεις, προσφέρων τάς ὑπηρεσίας του μετά τῆς χαρακτηριζούσης αὐτόν σεμνότητος καί διακρίσεως ἄνευ ἐπιδιώξεως ἐλαχίστης προσωπικῆς προβολῆς καί τιμῆς.
Εἰς τήν συνείδησιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπεβλήθη ὡς ὁ διδάσκαλος τῶν νέων κληρικῶν, Διακόνων τε καί Πρεσβυτέρων, παρά τούς πόδας τοῦ ὁποίου ἐμαθήτευσαν οὐκ ὀλίγοι ἐξ αὐτῶν διδαχθέντες τά περί τῆς τελετουργικῆς τάξεως καί τῶν τυπικῶν διατάξεων καί τήν ἐν γένει λειτουργικήν δεοντολογίαν. Οὕτω κατέστη παράδειγμα τῶν νεωτέρων πρός μίμησιν.
Ἀξιοσημείωτος ἦτο ἡ ἀγάπη του διά τά βιβλία καί ἡ ἐνασχόλησίς του μέ τό ἀγαθόν τῆς γνώσεως, οὐχί μόνον τῆς θεολογικῆς, καταλιπών πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην μεγάλης ἀξίας, διό καί δέν θά ἦτο ὑπερβολή νά ἀποδοθῇ εἰς αὐτόν ὁ χαρακτηρισμός τοῦ «βιβλιολάθα».
Ὡς γνήσιον γέννημα καί θρέμμα τῆς Ὁμογενείας ἔζησε καί εἰργάσθη ἐντός μιᾶς ὑποδειγματικῆς Ρωμαίϊκης λευϊτικῆς οἰκογενείας ὁμοῦ μετά τοῦ εὐλαβεστάτης καί σεβομένης ὑπέρ ἄγαν τά θεῖα, πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἄννης, τῆς θυγατρός των καί τοῦ ἐξ ἀγχιστείας ἀδελφού του Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, ἀποτελέσαντες οὕτως ὑπόδειγμα χριστιανικῆς οἰκογενείας καί λαμπρόν δεῖγμα τοῦ ρωμαίϊκου πολιτισμοῦ καί τῆς χαρακτηριζούσης αὐτόν ἀρχοντιᾶς καί εὐγενείας.
Καί τώρα, ἐκπληρώσας τό κοινόν τοῦ βίου χρέος, ὁ προκείμενος κοιμηθείς λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, ἵσταται ἐν μέσῳ ἡμῶν ἄπνους, ἀλλ’ ὡς δρῦς ὑψίκορμος, καί πεποίθαμεν ὅτι ὁδεύῃ ἵνα λάβῃ ἐκ τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου τόν μισθόν αὐτοῦ ὡς ἀντίδωρον διά τήν ἀνάλωσιν τοῦ ἑαυτοῦ του εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν προσφοράν του ὡς κανδήλας ἀκοιμήτου ὕπερθεν τοῦ θυσιαστηρίου, διά τούς καταβληθέντας κόπους του ὑπέρ τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτόν λογικοῦ ποιμνίου τῆς Πόλεως, τοῦ ὁποίου ἐμιμνήσκετο καθημερινῶς εἰς τήν ἱεράν Πρόθεσιν.
Ἡμεῖς, ἱστάμενοι ἔμπροσθέν του θλιβόμεθα μέν κατ’ ἄνθρωπον, πιστεύομεν δέ καί ἀναμένομεν, ἀκραδάντως τήν κοινήν Ἀνάστασιν, ἔχοντες τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριος θά ἀποδώσῃ εἰς αὐτόν τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον, κατά τά ἀγαθά ἔργα του, καί θά τόν καταστήσῃ Λειτουργόν εἰς τό ἐπουράνιον θυσιαστήριον τῆς Βασιλείας Του.

Χριστός Ἀνέστη, ἀείμνηστε καί σεβαστέ π. Μελέτιε!

[1] Ἐξεφωνήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, τήν Κυριακήν, 24ην Μαΐου 2009.

Φωτό: Ν. Μαγγίνας

5/18/2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αφού ξεπέρασε το κρυολόγημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες, επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά του. Μέχρι να αναρρώσει παρέμεινε στην Πατριαρχική κατοικία στα Θεραπειά.

Η συνεδρίαση της Συνόδου αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αλλά αναβλήθηκε λόγω της αδιαθεσίας του Πατριάρχη. Επιστρέφοντας σήμερα, στο Φανάρι, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαιρέτησε εγκάρδια όλους όσοι έσπευσαν να πάρουν την ευχή του.
Η φωτογραφία του Ν. Μαγγίνα είναι από την σημερινή συνεδρίαση του Ιεράς Συνόδου.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Με νύχια και με δόντια κρατούμε ολοφώτεινο το Φανάρι»


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Στους αγώνες που καταβάλλει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να εκπληρώσει την πνευματική αποστολή του, αναφέρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε χαιρετισμό του προς τα μέλη της Αδελφότητας των Οφφικιάλων του Πατριαρχείου. Το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος αναρρώνει από το κρυολόγημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες, αναγνώσθηκε, χθες Κυριακή, από τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο, μετά την Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.


«Με την χάριν του Θεού, την σκέπην της Παμμακαρίστου Θεοτόκου και τας ευχάς πάντων των εορταζομένων σήμερον Αγίων Πατριαρχών της Κωσταντινουπόλεως, ως και της ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, είμεθα εδώ! Επί των επάλξεων του χρέους! Διά τον Χριστόν, διά την Εκκλησίαν και διά το Γένος! Το Φανάρι, «με νύχια και με δόντια», κατά το δη λεγόμενον, το κρατούμε ολοφώτεινον! Φάρον μέγαν, τηλαυγίζοντα νυχθημερόν εις όλον τον κόσμον την Αλήθειαν του Ευαγγελίου, την Αγάπην του Χριστού και την Ελπίδα της Αναστάσεως της Ζωής και της Αιωνιότητας» επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον χαιρετισμό του προς τους Άρχοντες του Πατριαρχείου, με την ευκαιρία του ετήσιου προσκυνήματός τους στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.


Καλωσορίζοντάς τους στο Φανάρι, τονίζει:
«Ευλογημένη η είσοδός σας εις τον ιστορικόν τούτον τόπον του αγιάσματος της δόξης του Θεού, τον τόπον, ο οποίος τα τελευταία τετρακόσια χρόνια στεγάζει την ευσεβή πηγήν του Γένους και τον αναμμένον φάρον της Οικουμενικής Ορθοδοξίας... Δεν αποτελεί μυστικόν ότι η πρωτεύθυνος Εκκλησία της Ανατολής, η εγγυήτρια της ενότητος και κανονικής ευρυθμίας της ανά την οικουμένην Ορθοδοξίας, η ιερά κιβωτός των τιμαλφών θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων του Γένους ημών, έχει παρά Κυρίου το προνόμιον να κινήται διαρκώς μεταξύ της Γεθσημανή και του Γολγοθά, «εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, εν στεναχωρίαις, εν πληγαίς… εν κόποις… διά δόξης και ατιμίας, διά δυσφημίας και ευφημίας», ημείς δε, οι Κυρηναίοι και διάκονοι Της, έχομεν τον κλήρον και την ευλογίαν να παρουσιαζώμεθα αδιακόπως «ως πλάνοι και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγινωσκόμενοι, ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αεί δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντες κατέχοντες», διά να έχη έμπρακτον εφαρμογήν εις ημάς ο αποστολικός λόγος» σημειώνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και χαρακτηρίζει ως «συγκυρηναίους» τους Οφφικιάλους του Οικουμενικού Θρόνου.


«Σεις, αγαπητοί Άρχοντες, είσθε τα υπέρ της Μητρός φιλοστόργως γρηγορούντα ευσεβή τέκνα της Εκκλησίας, οι έκδικοι των τιμίων συμφερόντων Της, οι καλοί πρεσβευταί Της εις διάφορα καίρια ανά τον κόσμο φόρα, οι προβολείς οι φωτίζοντες τον σταυρόν Της, αι σάλπιγγες αι κηρύττουσαι από των δωμάτων του δημοσίου λόγου τα δικαιώματά Της, τα πολυόμματα Χερουβείμ».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους Άρχοντες για όσα προσφέρουν στο Φανάρι και το Γένος και κάνει ιδιαίτερη μνεία στον πρώην Πρόεδρο της Αδελφότητας Ιωάννη Παπαμιχαλάκη , ο οποίος πολλά προσέφερε επί σειρά ετών, καθώς επίσης και στον σημερινό πρόεδρο καθηγητή Κωνσταντίνο Σκουτέρη.


Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκουτέρης εκ μέρους της Αδελφότητας των Αρχόντων επι τη ευκαιρία του ετήσιου προσκυνήματος στη Μητέρα Εκκλησία απηύθυνε κατάλληλο χαιρετισμό και προσέφερε ένα συμβολικό δώρο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μια παλαιά πρωτότυπη έκδοση του έτους 1697 της Φιλοκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του φίλου του Μεγάλου Βασιλείου. "Ως αντίδωρο στον ιδρυτή και προστάτη της Αδελφότητος της Παμμακαρίστου", είπε ο Καθηγητής Σκουτέρης.


Υπενθυμίζεται ότι κάθε χρόνο την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ημέρα του ετήσιου προσκυνήματος των Αρχόντων, τελείται Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία. Φέτος, λόγω της αδιαθεσίας του Πατριάρχη, πραγματοποιήθηκε Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κυρίλλου και με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Προικονήσου Ιωσήφ και Γαλλίας Εμμανουήλ. Παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Βασίλειος Μπορνόβας, Άρχοντες από την Πόλη και την Ελλάδα, το Δ.Σ. των Φίλων του Αγίου Όρους και πλήθος προσκυνητών.5/17/2009

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗφωτό: Νίκος Μαγγίνας

Στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Ελληνικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ συναυλία του Βυζαντινού Χορού του Δημοτικού Ωδείου Πατρών υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. Σπυρίδωνος Ψάχου. Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προσκυνήματος στην Πόλη, κατά την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, των μελών της Αδελφότητος των Οφφικιάλων της Μ.τ.Χ.Ε. "Παναγία η Παμμακάριστος".
Ο μεικτός χορός του Δημοτικού Ωδείου απέδωσε ύμνους στην Παναγία, στον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο (ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και πολιούχο των Πατρών) και τέσσερα τραγούδια της Πόλης και της Ανατολικής Θράκης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Βασίλειος Μπορνόβας και ο Πρόεδρος των Αρχόντων ομοτ. καθηγητής της Θεολογίας Κωνσταντίνος Σκουτέρης. Παρέστησαν: ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου διάκονος (τριτεύων) π. Ανδρέας, ο Πρόξενος Νίκος Σαπουντζής, Άρχοντες, εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων, ομογενείς της Πόλης και προσκυνητές από την Ελλάδα.

Ο Βυζαντινός χορός του Δημοτικού Ωδείου Πατρών με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδα Αστέρη.


Ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου τριτεύων π. Ανδρέας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Β. Μπορνόβας, ο πρόεδρος των Οφφικιάλων Κ. Σκουτέρης και μέλη της Αδελφότητος των Οφφικιάλων "Παναγία η Παμμακάριστος".

5/14/2009

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

To Σάββατο 23 Μαΐου το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκαλεί τους μαθητές της Ομογένειας, μέσης και πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως, όπως και όσους εργαζόμενους νέους επιθυμούν, να επισκεφθούν μαζί Του και πάλι, για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά αυτή, διάφορους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Κωνσταντινουπόλεως, με κατάλληλη ξενάγηση. Το μεσημέρι θα παραθέσει γεύμα σε όλους τους νέους που θα συμμετάσχουν στον Αρχαιολογικό περίπατο.
Οι φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα που δημοσιεύουμε εδώ είναι από τον προηγούμενο Αρχαιολογικό περίπατο στην Πόλη στις 21 του περασμένου Φεβρουαρίου, με ...ξεναγό τον εραστή της Πόλεως αρχιμ. Δοσίθεο, ηγούμενο της Μονής Τατάρνης Ευρυτανίας. Δείτε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ.
5/11/2009

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ: "Να αγαπάτε την Πόλη και να την τραγουδάτε"


Του Νικολάου Μαγγίνα

Η καθιερωμένη μετά το Πάσχα εκδρομή που διοργανώνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα πνευματικά του παιδιά, τους μαθητές της Ομογένειας της Πόλης, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο καταπράσινο Πολονέζκιοι (Πολονοχώρι) στην Ασιατική πλευρά του Βοσπόρου. Το Πολονοχώρι κατοίκησαν Πολωνοί στα μέσα του 19ου αιώνα.

Οι μαθητές έπαιξαν, χάρηκαν τη φύση, έφαγαν το μεσημέρι με τον Πατριάρχη και τους δασκάλους τους και τραγούδησαν. Ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στους μαθητές που τραγούδησαν και Πολίτικα τραγούδια είπε:

"Να αγαπάτε την Πόλη και πάντοτε να είσθε εδώ, να μη φεύγετε. Εδώ είναι η Πόλη μας, ο τόπος μας. Να την αγαπάτε την Πόλη και να την τραγουδάτε".

Στο τέλος ο Πατριάρχης πρόσφερε στους βλαστούς της Ομογένειας κόκκινα αυγά και αναμνηστικό μολύβι διαρκείας.


5/10/2009

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Πικρία και αγανάκτηση για τις μεγάλες αδικίες


Ρεπορτάζ - Φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Την πικρία και την αγανάκτησή του εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τις μεγάλες αδικίες που συμβαίνουν σε κοινότητες και σε ιδρύματα που έχουν χαρακτηριστεί αδικαιολόγητα ως «κατειλημμένα» από την Γενική Διεύθυνση των Βακουφίων (Ιδρυμάτων) της Τουρκίας. Επίσης αναφέρθηκε στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, σύμφωνα με την οποία θα προσφύγει στα τοπικά δικαστήρια και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την διεκδίκηση του δικαίου.
Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ναό της κοινότητος του Αγίου Γεωργίου στην Πύλη της Αδριανουπόλεως, δίπλα στα βυζαντινά τείχη (πρόκειται για «κατειλημμένη» κοινότητα). Παρέστη ο Πρόξενος της Ελλάδος Νίκος Σιγάλας, πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στους πολυπληθείς προσκυνητές, τούς καλωσόρισε εκφράζοντας την χαρά του για την παρουσία τους, που αποτελεί ενίσχυση, και είπε:
"Ήλθατε, ήλθαμε όλοι μαζί σήμερα σ’ ένα ναό, σε μια κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως με πολλά προβλήματα, και δεν είναι η μόνη. Και ποιο είναι το πρόβλημα της κοινότητος, ότι, όπως άλλες είκοσι τρεις κοινότητες και ιδρύματά μας, στα καλά καθούμενα όπως λέμε, εχαρακτηρίσθησαν από τις Αρχές ως κατειλημμένα βακούφια (mazbut). Κατειλημμένα σημαίνει ότι εμείς πλέον επ’ αυτών, που ήταν όλα των πατέρων μας, δεν έχουμε δικαίωμα διαχειρίσεως και διοικήσεως, μπορούμε να λειτουργούμε όπως σήμερα αλλά πέραν τούτου ουδέν, ούτε προεδρεύουμε, ούτε κάνουμε εκλογές, ούτε έχει εκλελεγμένη εκκλησιαστική επιτροπή αυτή η κοινότης ούτε μπορεί να διαχειρισθεί την περιουσίαν της, όση έχει, αντιθέτως το ρωμέικο σχολείο που ευρίσκεται μέσα στον αυλόγυρο της εκκλησίας πίσω από το ιερό βήμα το κατέλαβαν οι Αρχές και το ενοικίασαν σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος το μετέτρεψε σε καφενείο και μπιλιάρδο. Εμείς λειτουργούμε εδώ, και δύο μέτρα πίσω από την εκκλησία, μέσα στον αυλόγυρο της εκκλησίας, παίζουν μπιλιάρδο. Τα ενοίκια από την ενοικίαση του Σχολείου μας τα εισπράττει η Γενική Διεύθυνση των Βακουφίων".
Στη συνέχεια ο Πατριάρχης δίνοντας έμφαση στο γεγονός της αδικίας των κατειλημμένων κοινοτήτων υπογράμμισε ότι:
"Είναι μεγάλες αδικίες αυτές, που συμβαίνουν όχι μόνο σ’ αυτήν την κοινότητα αλλά και σε πολλές άλλες κοινότητες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «κατειλημμένες». Και έχουμε αποφασίσει στην Ιερά Σύνοδο να προσφύγουμε εις την δικαιοσύνη εδώ την τοπική και, εάν δεν βρούμε το δίκαιό μας, θα συνεχίσουμε τον δικαστικό αγώνα μέχρι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – το οποίο ελπίζουμε να μας δικαιώσει, όπως συνέβη με το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, καθώς και με ένα ακίνητο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.


Κάθε φορά που έρχομαι εδώ ή σε άλλη κατειλημμένη κοινότητά μας, τα λέγω αυτά από πικρία και από αγανάκτηση, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα διεκδικώντας όχι προνόμια, όχι ιδιαιτέραν μεταχείριση, διεκδικώντας απλώς τα δικαιώματα τα οποία έχουμε από την ιστορική μας κληρονομιά, από τους πατέρες μας, από τους προγόνους μας, οι οποίοι ίδρυσαν αυτά τα σχολεία και τις εκκλησίες και μας τα παρέδωσαν για να τα διαχειριζόμεθα για το καλό της Ομογένειας, όχι για να εισπράττουν άλλοι τα ενοίκια από τα δικά μας ιδρύματα».
Κατόπιν ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Παραλύτου, ο οποίος περίμενε 38 χρόνια την θεραπεία του, επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι "εμείς ακριβώς 38 χρόνια, εφέτος, περιμένουμε την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και δεν παραιτούμεθα, όπως γνωρίζετε, από την διεκδίκηση. Και εν προκειμένω, του δικαιώματός μας και δεν παύουμε να ζητούμε επισήμως - ανεπισήμως, εδώ και διεθνώς, την επαναλειτουργία της Σχολής, διότι απλούστατα παρανόμως εκλείσθη... Και σήμερα πιστεύουμε ότι όπως ο Παραλυτικός του Ευαγγελίου, μετά από 38 χρόνια θα θεραπευθεί και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης δια της επαναλειτουργίας της..."

φωτό 1: Ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στους προσκυνητές στον Άγιο Γεώργιο Πύλης Αδριανουπόλεως

φωτό 2: μαθητές από Κομοτηνή πλαισιώνουν τον Πατριάρχη

φωτό 3: μαθητές από Θέρμη Θεσσαλονίκης με τον Πατριάρχη

5/08/2009

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νίκος Μαγγίνας

Πολιτικοί ήταν οι λόγοι που υπαγόρευσαν το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το 1971. Αυτό τόνισε ο τούρκος Καθηγητής Πανεπιστημίου Mensur Akgün σύμβουλος του Ιδρύματος Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών Τουρκίας (TESEV).
Η διαπίστωση αυτή του Καθηγητού είναι κάτι που αποτελεί κοινή πεποίθηση στο Πατριαρχείο και την Ομογένεια της Πόλης εδώ και 38 χρόνια, αφ’ ότου ανεστάλη αδικαιολόγητα η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, με το πρόσχημα της κατάργησης το 1971 με νόμο, των Ιδιωτικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είχαν ιδρυθεί το 1965.
Το Ίδρυμα (TESEV) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου, με σκοπό την παρουσίαση της έκδοσης βιβλίου με τον τίτλο: «Θεολογική Σχολή της Χάλκης: συζήτηση και προτάσεις σχετικά με το μέλλον της».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Sabanci στην περιοχή του Γαλατά. Εκτός των πολλών δημοσιογράφων που κάλυψαν το γεγονός, παρέστησαν ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη Νικόλαος Σαπουντζής, εκπρόσωποι των Προξενείων των Η.Π.Α και της Γαλλίας, παράγοντες της Ομογένειας της Πόλης κ.α.
Οι συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου της Πόλης Εlҫin Macar (ελληνομαθής) και ο ιστορικός ερευνητής Mehmet Ali Gökaçti.
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο πρ. Πρέσβης και πρ. υπεύθυνος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ) Sönmez Kōksal.


Ο Καθηγητής Αkgün παρατήρησε ακόμη ότι η περίπτωση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ξεφεύγει μεν από τα όρια της στενής έννοιας θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, τα οποία μελετώνται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Ιδρύματος (TESEV) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του, συνιστά όμως, κατ’ εξοχήν πολιτικό θέμα, καθώς στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει καταφανής αδικία, η οποία γίνεται σε βάρος της Σχολής και του Πατριαρχείου, εξ αιτίας της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της τότε νομοθεσίας που ίσχυσε, αλλά και των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων για τις μη Μουσουλμανικές μειονότητες που κατοχυρώνονται στην Συνθήκη της Λωζάνης.
Ο καθηγητής Macar Εlҫin αναφέρθηκε στο ιστορικό της ιδρύσεως της Σχολής το 1844 και στην μετέπειτα λειτουργία της μέχρι το 1971, οπότε είχε τον χαρακτήρα ιδιωτικής μειονοτικής επαγγελματικής Σχολής.
Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ο μέχρι προ μερικών μηνών Υπουργός Παιδείας Hüseyin Çelik είχε δηλώσει ότι η Σχολή δύναται να επαναλειτουργήσει μέσα σε 24 ώρες. Επίσης, ότι η Σχολή έκλεισε άδικα με απόφαση της Διευθύνσεως της Εθνικής Παιδείας της Πόλεως, εκτελώντας την απόφαση του Ιανουαρίου του 1971, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οπότε καταργήθηκαν τα Ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να δώσει λύση επειγόντως στο πρόβλημα της Χάλκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά λυπηρό γεγονός το ότι παραμένει κλειστή για 38 χρόνια και η μη επίλυση του θέματος εκθέτει διεθνώς την χώρα ανεπανόρθωτα.


Ο Καθηγητής Akif Emre Öktem αναφέρθηκε κυρίως στα σημεία τα οποία, όπως τόνισε, αποτελούν τραγικό άτοπο:
Α. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας που απέρριψε την προσφυγή του Πατριαρχείου που είχε ως αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Διευθύνσεως της Εθνικής Παιδείας της Πόλης, για τη Σχολή, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) δέχθηκε την προσφυγή του Πατριαρχείου για την υπόθεση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, το οποίο αναγνώρισε την ικανότητα του Πατριαρχείου να είναι διάδικος.
Β. Ο ισχυρισμός που προβάλλεται κατά καιρούς για την μη επαναλειτουργία της Σχολής λόγω του ανεξιθρήσκου χαρακτήρα του κράτους, είναι αβάσιμος, καθότι, όπως τόνισε με έμφαση ο εισηγητής, η Σχολή λειτούργησε ανεμπόδιστα από την εποχή της ιδρύσεως της συγχρόνου Τουρκικής Δημοκρατίας (1923) μέχρι και το 1971.
Αλλά, τόνισε εμφαντικά, μήπως θα πρέπει να δεχθούμε ότι για 47 χρόνια η χώρα ζούσε σε κατάσταση διαρκούς καταλύσεως, παραβιάσεως και καταστρατηγήσεως της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της ανεξιθρησκείας λόγω της λειτουργίας της Σχολής; Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση ο Emre Öktem σχετικά με την Χάλκη και την Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δήλωσε ότι πρόκειται, εάν όχι περί του μοναδικού, καθοριστικού για την βαθμολόγηση της χώρας θέματος, τουλάχιστον περί εξαιρετικής σημασίας θέματος, το οποίο ενδιαφέρει την Ευρώπη.


Ο εκδότης – διευθυντής της Ομογενειακής εφημερίδας Απογευματινή Μιχάλης Βασιλειάδης έθεσε διάφορα ζητήματα, προκαλώντας τον σκεπτικισμό των παρόντων.
Τόνισε ότι η ιερωσύνη δεν συνιστά επάγγελμα με την κοινή έννοια του όρου, αλλά αποστολή και βιοτή.
Για το λόγο αυτό κάθε σχετική Σχολή όπως η Χάλκη, δεν πρέπει να θεωρείται ως επαγγελματική, αλλά ως ειδική και ως εκ τούτου πρέπει να λειτουργήσει με ειδική νομοθετική ρύθμιση, όπως γίνεται με τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας.
Αναφέρθηκε στην χρησιμότητα να έλθουν στο φως της δημοσιότητας τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολογήσεως των Μειονοτικών ζητημάτων, που αποφάσισε – όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα – ότι το 2000 εξουσιοδοτήθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Ετσεβίτ, να εξετάσει την προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η Επιτροπή τότε κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η επαναλειτουργία της Σχολής σήμαινε στην πράξη ανατροπή του καλουμένου «Εγγράφου Εθνικής Πολιτικής». Για το λόγο αυτό παρέπεμψε το ζήτημα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.
Τέλος, ο εκδότης της Απογευματινής χαρακτήρισε παράλογο και προκλητικό το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν αναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο, ενώ στο μόρφωμα των «Παπαευθυμικών», το αποκαλούμενο «Τουρκοορθόδοξο Πατριαρχείο», έχει αναγνωριστεί εξ’ αρχής νομική υπόσταση.


ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Ο συντονιστής της συζήτησης Sönmez Kōksal παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι η επαναλειτουργία της Σχολής είναι σε συνάρτηση με την αναγκαία πολιτική βούληση, που θα πρέπει να επιδειχθεί, και ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί από την Άγκυρα,
αντί να επιβληθεί η λύση από το εξωτερικό, με την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα.
Η μη έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων γίνεται αιτία περιπλοκής αυτών, με αποτέλεσμα η αναζήτηση λύσης να γίνεται δυσχερής.
«Όταν πεθάνει ο Βαρθολομαίος», είπε ο πρέσβης Sönmez Köksal, «ο νέος Πατριάρχης που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι Τούρκος υπήκοος. Η Τουρκία δεν θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη να χορηγήσει την Τουρκική υπηκοότητα στον Μητροπολίτη που θα εκλεγεί εντός 24 ωρών. Οι πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υποψήφια προς ένταξη Τουρκία στο θέμα της προστασίας των μειονοτικών δικαιωμάτων κρίνεται ως υπερβολική και δυσανάλογη σε σχέση με την αδιάφορη στάση που επιδεικνύουν κράτη μέλη της Ε.Ε. έναντι των δικαιωμάτων των δικών τους μειονοτήτων. Όσο συντομότερα επιλύσουμε το πρόβλημα της Χάλκης εντός ενός νομικού πλαισίου τόσο το καλύτερο. Η επίλυσή του θα συμβάλει θετικά στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας».


5/05/2009

Cem Ozdemir: Θα δώσω αγώνα για τα δικαιώματα των μη Μουσουλμάνων στην Τουρκία


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Θέματα όχι μόνο οικολογικά συζήτησε ο Τζεμ Οζντεμίρ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Ο πρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων και Ευρωβουλευτής της Γερμαρνίας, ο οποίος είναι μουσουλμάνος Τούρκος, μετανάστης δεύτερης γενιάς, κατά την εγκάρδια συνάντησή του με τον Πατριάρχη εξέφρασε τον σεβασμό του στο πρόσωπο του «Πράσινου» Πατριάρχου, αλλά και στον ιστορικό θεσμό που εκπροσωπεί.
Στη συνομιλία τους αναφέρθηκαν αμφότεροι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο και η Ομογένεια της Πόλης.
Στο τέλος της συναντήσεως ο πρόεδρος των Πρασίνων, Τζεμ Οζντεμίρ, σε δήλωσή του αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος και στην συνεισφορά του Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε αυτόν τον τομέα. Επίσης αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στα εμπόδια που υπάρχουν στην διαχείριση και λειτουργία των μειονοτικών Ιδρυμάτων (βακουφίων).
Αξιολογώντας την επίσκεψή του στο Πατριαρχείο τόνισε χαρακτηριστικά:

"Όπως είναι γνωστό στο Πατριαρχείο δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι ούτε η τελευταία, ως εκ τούτου αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Το Πατριαρχείο είναι και δικό μου Πατριαρχείο.
Ο Πατριάρχης, όπως είναι γνωστό, σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζεται ως ο περιβαλλοντολόγος Πατριάρχης, ως ο Πράσινος Πατριάρχης.
Και αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό σύνδεσμο μεταξύ μας.
Εγώ ως συμπρόεδρος του Κόμματος των Πρασίνων, μπορώ επ’ αυτού να εργασθώ, υπάρχει πλήθος θεμάτων, σχετικά με το πώς θα αφήσουμε την γη μας στις επόμενες γενεές.
Και εγώ σαν τον Πατριάρχη σκέπτομαι το ίδιο, ότι σ’ αυτόν τον κόσμο είμαστε επισκέπτες.
Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, αν θέλουμε σήμερα να φέρουμε σε πέρας την υπευθυνότητά μας προς τις επόμενες γενεές, πρέπει να ζούμε ανάλογα, να ζούμε υπεύθυνα, πρέπει να εργαζόμαστε, να είμαστε καλοί πολίτες".


Σχετικά με τους πολίτες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετική εθνικότητα ή θρησκεία ή και πολιτισμό ο τουρκογερμανός πολιτικός ήταν σαφής λέγοντας τα εξής:

"Σ' αυτούς οι οποίοι δεν είναι σαν κι εμάς, σε όσους δεν είναι από τη δική μας θρησκεία, όσους δεν είναι από τη δική μας εθνική ρίζα, σε όσους δεν είναι από τη δική μας πίστη, να δείχνουμε σεβασμό και ανοχή και λαμβάνοντας ως βάση τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να δίνουμε αγώνα για εκείνους. Και αυτό, αν θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί δημοκράτες.
Θα πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον. Τώρα θα πρέπει την γη αυτή να την παραδώσουμε κληρονομιά στις επόμενες γενεές.
Κατά την άποψή μου, αυτό θα πρέπει να είναι το κοινό σημείο όλων των θρησκειών. Εάν πρόκειται για καλούς ανθρώπους και ιδίως για τους Πράσινους, αυτό ισχύει και για μένα.
Από την άποψη αυτή τον Πατριάρχη τον βλέπουμε ως ένα επιστρατευμένο μέλος των Πρασίνων και τον αισθανόμαστε περισσότερο κοντά μας.
Και το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι αυτός ο πολιτισμός, δηλαδή ο πολιτισμός που δημιούργησε την Πόλη και την έκανε να είναι η Πόλη, να μεταφερθεί στις επόμενες γενεές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει μια ώρα αρχύτερα να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εμπόδια που προκύπτουν στα βακούφια (ιδρύματα) θα πρέπει μια ώρα αρχύτερα να εκλείψουν, στην εφαρμογή και στην πράξη οι λόγοι που δόθηκαν πρέπει να τηρηθούν και να εφαρμοσθούν".


Τέλος ο Τζεμ Οζντεμίρ διαβεβαίωσε ότι θα δώσει αγώνα ώστε οι μη μουσουλμάνοι στην Τουρκία να αποκτήσουν τα δικαιώματα τους, λέγοντας αναφορικά:
"Εγώ που ζω στην Γερμανία, ως τουρκογενής πολίτης και προερχόμενος από μια μουσουλμανική οικογένεια, όπως επιθυμώ να έχω όποια δικαιώματα στην Γερμανία, αισθάνομαι υποχρεωμένος να δώσω αγώνα για να δοθούν τα ίδια δικαιώματα στους μη Μουσουλμάνους της Τουρκίας".

Στην συνάντηση παρέστησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος και Αυστρίας Μιχαήλ, ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας κ. Matthias von Kummer, συνεργάτες του Ευρωβουλευτή και η σύζυγός του, Γερμανοαργεντινή δημοσιογράφος Pia Castro. Πριν αναχωρήσουν από το Φανάρι ξεναγήθηκαν και άναψαν κερί στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Related Posts with Thumbnails