________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2013

ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΪΒΑΛΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ (VIDEO)


O Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας τέλεσε χθες Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου, την πρώτη του Θεία Λειτουργία στην επαρχία του μετά την παμψηφεί, κατόπιν σχετικής πρότασης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον περασμένο Νοέμβριο. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν μετέβη τελικά στο Αϊβαλί ύστερα από την απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας να μην επιτρέψουν την τέλεση της Θ.Λειτουργίας στον ανακαινισμένο ιστορικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κυδωνιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες στην απάντηση που έδωσαν μόλις 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη τέλεση της θείας λειτουργίας προέβαλαν γραφειοκρατικούς λόγους παρά το γεγονός ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε υποβάλλει το σχετικό αίτημα πριν έξι μήνες. 
Χθες, η Θεία Λειτουργία και η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Αθηναγόρα πραγματοποιήθηκε τελικά σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ξενοδοχείου. 

9/29/2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ANGELA MERKEL


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Συγχαρητήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός τήν Ἐξοχ. κ. Μέρκελ 
Ἐπί τῇ θριαμβευτικῇ ἐπανεκλογῇ τῆς Καγκελαρίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλεν αὐτῇ θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα, ἀναφερθείς ἐν αὐτῷ εἰς τάς δύο ἐπισκέψεις της εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν προγραμματιζομένην ἐπίσημον Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Χώραν αὐτῆς κατά τόν Μάϊον τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2014, διά τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pirgiç Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρώπ καί διηρώτησε τά τῆς πορείας τῆς θεραπείας αὐτοῦ, εὐχηθείς τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀφίξει εἰς τήν Πόλιν τοῦ νέου Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. Ἐντιμ. κ. Charles F. Hunter, ἐν τῇ Προξενικῇ Κατοικίᾳ. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου τῶν Συροϊακωβιτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Ἀγγελόπουλον, Ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Κetrin Köprü, ὑποβαλοῦσαν εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν σπουδῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Turgay Aktaş, Συμβολαιογράφον, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Tolgay, Φοιτητοῦ ἐν Ἰταλίᾳ.

9/28/2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Πρόγραμμα της Επισκέψεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
ΕΠΙ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΝΗΜΗι ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
18.30 Ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, ἐπὶ τῆς ὁμωνύμου ὁδοῦ. Συγχρόνως θὰ λάβῃ χώραν καὶ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἀντιγράφου τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Τριχερούσης, φυλασσομένης εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
19.00 Ἐπίσημος Δοξολογία - Προσφωνήσεις Ἀντιφωνήσεις. 
20.30 Ἐπίσημος Δεξίωσις εἰς τὴν ΙΜΘ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
09.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν τῶν Βλατάδων. 
11.00 Τελετὴ ἐπιδόσεως ὑπὸ τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν καὶ τῆς Συγκλήτου τοῦ ΑΠΘ πρὸς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τῆς ἀνωτάτης διακρίσεως τοῦ Πανεπιστημίου εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τοῦ ΑΠΘ. 
13.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως «Ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντος στὴ Μεσόγειο». 
18.00 Ἀνακήρυξις Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς ἐπιτίμου Διδάκτορος ὑπὸ τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καὶ Ἀνατολικῶν Σπουδῶν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον «Μακεδονία».
19.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Περιφέρειαν Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἐπίσημος Δεξίωσις ὑπὸ τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας. 
20.00 Μουσικὴ Ἐκδήλωσις εἰς τὸ Μέγαρον Μουσικῆς Θεσσαλονίκης μὲ τὸ ὁρατόριον «Καβάφης ὁ Ἑλληνικός». Συμμετέχει ἡ χορῳδία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς ΙΜΘ καὶ ἐπιφανεῖς ἕλληνες καλλιτέχναι. 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
09.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικὴν Ἀκαδημίαν Θεσσαλονίκης καὶ εἰς τὸ Ἐκπαιδευτικὸν καὶ Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα τῆς ΙΜΘ «ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς». 
11.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ γυναικεῖον ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Γενέσιον τῆς Θεοτόκου» Πανοράματος Θεσσαλονίκης. 
12.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν γυναικείαν ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος τῆς ΙΜΘ. Δοξολογία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἁγιασμὸς εἰς τὸν κηπευτικὸν χῶρον βιολογικῶν καλλιεργειῶν ἐντὸς τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 
18.00 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἀνδρῷαν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας τῆς ΙΜΘ. Δοξολογία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἐπίσημος παρουσίασις τοῦ ταφικοῦ μνημείου τῆς ἁγίας Θεοδώρας ἐντὸς τοῦ προαυλίου τῆς ἱερᾶς Μονῆς. Ἁγιασμὸς διὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς ἱερᾶς Μονῆς καὶ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου «Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Παπαγεωργίου». Λόγοι Οἰκοδομῆς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν σύναξιν τῆς ἀδελφότητος τῆς ἱερᾶς Μονῆς. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
11.00 Λιτάνευσις τοῦ ἀντιγράφουτῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, μετὰ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων καὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 
12.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Μακεδονίας-Θράκης. 
18.30 Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου. Ὁμιλία-Κήρυγμα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
06.30-10.30 Ὄρθρος καὶ Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου. 
11.00 Δοξολογία ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. 
12.30 Πανηγυρικὴ Συνεδρίασις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ ἐπίδοσις εἰς τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τοῦ χρυσοῦ κλειδίου τῆς πόλεως. 
18.30 Ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἰμβριακὴν Ἕνωσιν Θεσσαλονίκης. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 
Ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν Νέας Κρήνης & Καλαμαριᾶς.

9/26/2013

Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ"

Από το Τρίπτυχο του Βασίλη Φωτόπουλου

Επιστημονική συνάντηση από το «Εικονοστάσιον» 
Κύπρος, του Αριστείδη Βικέτου
Mε θέμα «Ζητήματα Εικονολογίας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή (28-29 Σεπτεμβρίου) στην Μονή Χρυσορροϊατίσσης στην Πάφο επιστημονική συνάντηση των συνεργατών του περιοδικού «Εικονοστάσιον», το οποίο εκδίδει το Κέντρο Εικονολογίας της Μονής. Χορηγός της συνάντησης είναι το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», το οποίο στηρίζει το έργο του Κέντρου Εικονολογίας. 
Για την συνάντηση έρχεται στην Κύπρο από την Κωνσταντινούπολη ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος, ο οποίος θα μιλήσει για τα έργα του διαπρεπούς Έλληνα ζωγράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου και ενδυματολόγου, Βασίλη Φωτόπουλου (1934-2007), τα οποία δώρισε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πρόκειται για τρίπτυχο - μακέτα κουστουμιού άρχοντα του θεατρικού έργου του Νικηφόρου Φωκά. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Αθανάσιο «είναι μια ενδιαφέρουσα εικονολογικά και τυπική εικονογραφικά σύνθεση ακουαρέλας μετά φύλλων χρυσού πάνω σε ριζόχαρτο (0,76 x 0,57) με υπογραφή Β. Φ. και χρονολογία 2001.» 
Στην επιστημονική συνάντηση, την οποία θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, θα μιλήσουν επίσης μεταξύ άλλων οι: 
Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος «Ο σταυρός του Κρατημάτου: διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση», Κωνσταντίνος Ιω. Δάλκος «Σκιά, εικόνα και αλήθεια», Ιωάννης Ηλιάδης «Εικόνες φωτός στο Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Θεσσαλονίκη», Βάσος Καραγιώργης «Προέλευση και σημασία του φωτοστέφανου στην πρωτοχριστιανική εικονογραφία», Κωστής Κοκκινόφτας «Ο Διονύσιος Χρηστίδης και το αγιογραφικό του έργο», Χαράλαμπος Μπακιρτζής «Ο Κόσμος της Κύπρου του Αδαμάντιου Διαμαντή ως εικόνα», ο Σταύρος Φωτίου «Η καθολική συνύπαρξη: η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού».
Για το Τρίπτυχο του Βασίλη Φωτόπουλου διαβάστε σχετικό άρθρο του Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου εδώ

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΕΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος (15-9-2013)

Τέσσερα μικρά παιδιά -τρία αγόρια και ένα κορίτσι- έδωσαν ξανά ζωή στο ελληνορθόδοξο δημοτικό σχολείο της Ίμβρου, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα. Έπειτα από 49 χρόνια, το κουδούνι στο σχολείο ήχησε και πάλι, «δικαιώνοντας» έτσι το γνωμικό που λέει πως «οι Ίμβριοι χωρίς ψωμί ζουν, χωρίς γράμματα δεν ζουν». 
"Ποιος θα το πίστευε... Κι όμως είναι πραγματικότητα! Έπειτα από 49 χρόνια, επαναλειτουργεί το σχολείο μας στους Αγίους Θεοδώρους" είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, με έκδηλη τη συγκίνηση στη φωνή, ο πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης, Παύλος Σταματίδης, σημειώνοντας πως το κλείσιμο του σχολείου το 1964 ήταν ουσιαστικά το "κύκνειο άσμα" για τη φυγή των Ιμβρίων από το νησί, καθώς "ακόμη και οι γονείς που ήταν αγράμματοι, ήθελαν να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα".

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ ευχήθηκε "Καλή αρχή" στους μικρούς ρωμιούς μαθητές της Ίμβρου

Με μπροστάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο -γνήσιο τέκνο της Ίμβρου-, τους δύο συλλόγους των Ιμβριωτών στην Ελλάδα, όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή του Λάκη Βίγκα, εκπροσώπου των Ρωμέϊκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκίας, το σχολικό κουδούνι χτύπησε ξανά.
Τον αγιασμό για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου τέλεσε τον περασμένο Αύγουστο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ
Η ψυχή του ελληνορθόδοξου δημοτικού σχολείου στην Ίμβρο είναι τρεις γυναίκες. Ως ιδρύτριά του, όπως προβλέπεται από την τουρκική νομοθεσία, εμφανίζεται η Άννα Κουτσομάλη από την Παναγιά, που έζησε κι αυτή όλη την περιπέτεια των συντοπιτών της: Ίμβρος, Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη και επιστροφή στο νησί για να μπει μπροστά στο σημαντικό εγχείρημα της επαναλειτουργίας του σχολείου. Ως διευθύντρια ορίσθηκε η Παρασκευή Μπερμπέρη, η οποία ζει μεταξύ των Αγίων Θεοδώρων, που είναι το χωριό της, και της Πόλης, ενώ η τρίτη είναι η δασκάλα Μαρία Μπερμπέρη, με καταγωγή από τα Αγρίδια, που γεννήθηκε στην Αυστρία. 


Με αφορμή την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου στην Ίμβρο πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Ίμβρο με τα εφτά χωριά» που ερμηνεύει συγκινητικά ο Παντελής Θαλασσινός, σε στίχους του Ίμβριου Στέλιου Μαργωμένου και μουσική του Θανάση Βασιλά. Ένα τραγούδι για την «προσφυγιά», τις «μνήμες» που μας στοιχειώνουν αλλά και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για χρόνια που δεν θα κουβαλάνε τέτοια «βαριά» και τραγικά χνάρια. Το δικό του ιδιαίτερο χρώμα προσθέτει με την ποντιακή του λύρα ο Λάζος Ιωαννίδης.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μέσα στον Οκτώβριο θα επισκεφθεί την Σερβία, το Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη. 
Συγκεκριμένα, από 5-9 Οκτωβρίου 2013 ο Πατριάρχης θα επισκεφθεί την Σερβία και θα προεξάρχει στους εορτασμούς για την επέτειο των 1.700 χρόνων από το Διάταγμα των Μεδιολάνων, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 6 Οκτωβρίου στην πόλη Νις.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (ο Γαλλίας Εμμανουήλ και ο Αρχιγραμματεύς Βαρθολομαίος) επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο και συζήτησε τον τρόπο συμμετοχής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους εορτασμούς αυτούς που έχουν διορθόδοξο και διαχριστιανικό χαρακτήρα. 
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νίς, θα τελεσθεί συλλείτουργο των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με τον οποίο θα συλλειτουργήσουν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος, ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας. 
Στο πλαίσιο των εορτασμών την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου θα τελεστούν στην Ποντγκόριτσα τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Η λειτουργική αυτή εκδήλωση συγκαταλέγεται μεταξύ των εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Μαυροβουνίου για να εορτάσει τα 1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων. 


Στο Άγιον Όρος 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα πραγματοποιήσει την έκτη προσκυνηματική του επίσκεψη – ως Πατριάρχης - στο Άγιον Όρος από 15 - 18 Οκτωβρίου. 
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους προσκάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον περασμένο Φεβρουάριο να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων για την ενσωμάτωση της Αθωνικής Πολιτείας στον Εθνικό κορμό που θα τελεστούν κατά την Αγιορείτικη Τάξη και παράδοση στις Καρυές και τον ιστορικό ναό του Πρωτάτου. 
Υπενθυμίζεται ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έκδοση του Ιερού Ψηφίσματος της Ιεράς Κοινότητας για την ενσωμάτωση της Αθωνικής μοναστικής πολιτείας στο ελληνικό κράτος.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά την επίσκεψη του αυτή στο Περιβόλι της Παναγίας θα συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος, ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός, ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, ο Μέγας Αρχιδιάκονος Μάξιμος, ο Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων Ανδρέας και ο Μέγας Ιεροκήρυξ Βησσαρίων.
Στη Θεσσαλονίκη 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποδέχτηκε, επίσης, πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και έτσι φέτος θα προεξάρχει της πανηγύρεως του πολιούχου της πόλεως Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου. 

9/24/2013

ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Χαράλαμπο Στανίτσα, Θεοχάρη Μασσαρά και άλλους παράγοντες του Δήμου. 
Είναι ο πρώτος Δήμαρχος Πατρέων που επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρά το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη και η Πάτρα συνδέονται πνευματικά διά του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου (ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως που μαρτύρησε στην Πάτρα), κανείς δήμαρχος της πόλης δεν είχε επισκεφθεί την Πόλη ως σήμερα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε δύο φορές την πόλη του Πρωτοκλήτου. Τον Οκτώβριο του 2000, επί Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου (Βαλληνδρά), οπότε και αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ πολλών σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Νοέμβριο του 2008, για να συμμετάσχει στις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις Πρωτοκλήτεια, προσκεκλημένος του Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου (Σκλήφα). 


Ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς παρέστη στο Πατριαρχικό Συλλείτουργο που τελέστηκε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με αφορμή την ειρηνική επίσκεψη του Πατριάρχου Βουλγαρίας Νεοφύτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το απόγευμα παρακολούθησε την μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης την περασμένη Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Πατριάρχου Βουλγαρίας Νεοφύτου.
Στην συναυλία αυτή έπαιξε και η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων που φέρει το όνομα του ιδρυτή της: "Θανάσης Τσιπινάκης". 


Ο Δήμαρχος Πατρέων απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση και επέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ως δώρο - λιτό μα συμβολικό - δύο φωτογραφίες του Πατριάρχου (σε μία κορνίζα) από τις δύο επισκέψεις του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας στην Πάτρα. 
Την φωτογραφική σύνθεση επιμελήθηκε ο Πατρινός φωτογράφος Γιάννης Μαραζιώτης. 
Ο Δήμαρχος Πατρέων Γ. Δημαράς στο πλαίσιο της συναυλίας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Τούρκο Δήμαρχο των Πριγκηποννήσων Mustafa Farsakoğlu, ο οποίος επίσης παρακολούθησε την εκδήλωση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ο οποίος είχε και την οργανωτική ευθύνη, στην προσλαλιά του προς το κοινό που κατέκλυσε τους κήπους της Θεολογικής Σχολής, τόνισε τη συμβολή των Δημάρχων στην διεξαγωγή της συναυλίας λέγοντας: "Η τοπική αυτοδιοίκηση των δύο χωρών συνεργάστηκε με άριστο τρόπο: Οι Δήμοι Πριγκηποννήσων (Adalar Belediyesi) και Πατρέων στήριξαν την προσπάθειά μας".

ΜΝΗΜΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ο μακαριστός Χαλκηδόνος Μελίτων και ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος δίπλα του ως αρχιμανδρίτης (φωτο αρχείου)

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῶ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις εἰς μνήμην τοῦ ὡς ἄνω διακεκριμένου Ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ ὡς ἄνῳ ἐπετείῳ, καθ’ ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί ὁ Παναγιώτατος.
Κατά τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφίες: Ν. Μαγγίνας

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ κ. κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὡς ἀνεκοινώθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. κ. Νεόφυτος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου ἐν ΗΠΑι, Καναδᾷ καί Αὐστραλίᾳ κ. Ἰωσήφ, Σεβ. Μητροπολίτου Δοροστόλου κ. Ἀμβροσίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ζνεπόλεως κ. Ἰωάννου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου, Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰβάν Πετκώφ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου Ἀθανάσωφ, Προϊσταμένου τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Κυρίλλου Δημητρώφ, διερμηνέως, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Σόφιας εἰς τήν Πόλιν, πρός πραγματοποίησιν ἐπισήμου εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. 
Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτῆς ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, οἵτινες συνώδευσαν αὐτούς εἰς τά Πατριαρχεῖα. 


Ἐκεῖ ἡ Α. Μακαριότης ἐγένετο δεκτός, μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν, καί προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἶτα δέ ὡδηγήθη Οὗτος εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος εἶχεν ἐπίσημον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, καί τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, γενομένων ἐπισήμων προσφωνήσεων. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, εἶτα δέ διεξήχθησαν αἱ προβλεπόμεναι ἐπίσημοι συνομιλίαι μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, καθ’ ἅς συμπροήδρευσαν ἡ Α.Θ. Παναγιότης καί ἡ Α. Μακαριότης. 


Μετά τήν λῆξιν τῶν συνομιλιῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας καί ἡ τιμία Αὐτοῦ συνοδεία ὡδηγήθησαν εἰς τό Ξενοδοχεῖον Mövenpick, ἔνθα καί κατέλυσαν, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Halat. 
Τό Σάββατον, 21ην ἰδίου, οἱ συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου ἐξεναγήθησαν εἰς τά μνημεῖα τῆς Πόλεως, ἐνῷ τήν μεσημβρίαν οὗτοι μέ ἐπικεφαλῆς τήν Α. Μακαριότητα παρεκάθησαν εἰς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Beyti. Προηγουμένως ὁ Μακαριώτατος ἐπεθεώρησε τά ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Βουλγαρικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου συνεχιζόμενα ἀνακαινιστικά ἔργα. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Μακαριώτατος μετέβη, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, εἰς τόν ἐν Σισλῇ Βουλγαρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας καί ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ἐνταῦθα Βουλγαρικήν παροικίαν, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι παρέστησαν εἰς τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, Ἐπιχειρηματίου, συναυλίαν, εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül, μεθ’ἥν παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, πρός τιμήν τοῦ Μακ. ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ.


Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κ.κ. Νεοφύτου 
Τήν Κυριακήν, 22αν Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν τάξει καί ἱεροπρεπείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, καθ΄ἥν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος. 
Μετ’ Αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ συνοδοί Ἱεράρχαι τῆς Α.Μακαριότητος καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Velev, Γενικός Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, Ἰωάννης Δημαρᾶς, Δήμαρχος Πατρέων, καί Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Καθηγηταί μετά μαθητῶν ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ζαππείου καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 


Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεφώνησε τόν Μακ. συλλειτουργόν Αὐτοῦ, Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἀνταλλαγέντων καί ἀναμνηστικῶν δώρων, καί ἐν τέλει Οὗτοι ηὐλόγησαν τούς πιστούς, ψαλλομένων τῶν Πολυχρονισμῶν Αὐτῶν, μεθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό ἐκκλησίασμα. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον ἄριστον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις μετά προπόσεων, εἶτα δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι ἐπεσκέψαντο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. Νομάρχην τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu, γενόμενοι δεκτοί μετ’ἐκδηλώσεων ὑψίστης τιμῆς. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, οἱ δύο Προκαθήμενοι, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῶν μετέβησαν εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τήν εἴσοδον τῆς ὁποίας ὑπεδέξαντο Αὐτούς οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος αὐτῆς, καί παρέστησαν κατά τήν ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱ. Μονῆς δοθεῖσαν συναυλίαν, τῇ συμμετοχῇ μουσικῆς ὀρχήστρας καί διαφόρων καλλιτεχνῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Ἐν ἀρχῇ τῆς συναυλίας ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ἐν τῷ τέλει δέ αὐτῆς ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἑλληνιστί καί τουρκιστί.


Τήν Δευτέραν, 23ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. κ. Νεόφυτος παρεκάθησαν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, εἰς παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου πρόγευμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ χωρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ δύο Προκαθημένοι ἐπεσκέψαντο τήν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, ἔνθα ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ αὐτῆς ὑπεδέξατο καί προσεφώνησεν Αὐτούς ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, τοῦ Μακαριωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, ἐδόθη δέ ἐν συνεχείᾳ δεξίωσις. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, παρετέθη γεῦμα εἰς τό ἐν Gebze ξενοχοδεῖον ClubAtabay, τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Προκαθήμενος τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας ἀνεχώρησε, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Ἡνωμένη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά δώσῃ, ἰδιαιτέρως σήμερον, μαρτυρίαν

φωτο αρχείου

Πρόποσις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τό πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. κ. Νεοφύτου 
Ἐπίσημον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γεῦμα 
(Φανάριον, 22 Σεπτεμβρίου 2013) 
Μακαριώτατε καί προσφιλέστατε ἀδελφέ Μητροπολῖτα Σόφιας καί Πατριάρχα πάσης Βουλγαρίας κύριε Νεόφυτε μετά τῆς περί Ὑμᾶς ἱερᾶς συνοδείας, 
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Βουλγαρίας, 
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες, 
«Κύκλῳ τῆς τραπέζης» ταύτης τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐφροσύνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, χαίρομεν καί εὐφραινόμεθα βλέποντες «ὡς στελέχη τά ἔκγονα» τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα προσήγαγεν εἰς Χριστόν τό Ἱερόν τοῦτο Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, φέροντα «κλάδους ἀγαθοεργίας». Δηλαδή συγκεκριμένως, χαίρομεν βλέποντες καί ἔχοντες μεταξύ ἡμῶν, Ὑμᾶς, Μακαριώτατε Ἀδελφέ καί τήν τιμίαν συνοδείαν Ὑμῶν, καί ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν ἅπαν τό εὐσεβές Ὀρθόδοξον γένος τῶν Βουλγάρων, καί ἀπευθύνομεν Ὑμῖν ἐν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, τῇ παραμονίμῳ καί εἰς αἰώνιον ζωήν ὁδηγούσῃ Μυστικῇ Τραπέζῃ, ἀλλά καί ἐν τῇ ὑλικῇ καί γεηρᾷ ταύτῃ συνεστιάσει, τῇ παρερχομένῃ ὡς «ἀτμίδι καπνοῦ», ἐγκάρδιον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν, ἐν εὐχαριστίαις πολλαῖς ἐπί τῇ εἰρηνικῇ Ὑμῶν ἐπισκέψει, τοῖς ἐκδηλωθεῖσιν αἰσθήμασιν ἀγάπης καί σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τῆς διακονικῆς προσφορᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐπί τῇ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ καί πλήρει ταυτότητι ἐν πᾶσι τοῖς συζητηθεῖσι διμερέσι καί πολυμερέσι ζητήμασιν. 
Ἡ κοινή Ὀρθόδοξος πίστις ἀποτελεῖ σημεῖον ἑνότητος, ἡ δέ Ἐκκλησία ἡμῶν δίδει πάντοτε εἰς τόν ἄνθρωπον τήν δυνατότητα νά ὑπερβαίνῃ τήν φυλετικήν, ἐθνικήν καί γλωσσικήν ἰδιαιτερότητα καί νά αἰσθάνηται ὡς πολίτης τοῦ Οὐρανοῦ, ὅλους δέ τούς ἀνθρώπους ὡς ἀδελφούς του. Εἰς τό πρόσωπον τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀναγνωρίζομεν τόν αἰώνιον ἀδελφόν μας. 
Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος εἰς τόν ὁποῖον συναντῶνται οἱ ἄνθρωποι ἐκ παντός γένους, συνημμένοι εἰς ἕν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὁ δέ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ Χριστιανός Ὀρθόδοξος πιστός, βιώνει τήν πανενότητα ταύτην εἰς τήν ὁποίαν μᾶς ἐκάλεσε τό Παράκλητον Πνεῦμα. Ἐπιτρέψατε ἡμῖν καί κατά τήν ἱεράν ταύτην στιγμήν νά ἐκφράσωμεν τήν προσωπικήν ἐκτίμησιν, ἀπορρέουσαν ἐκ βιωματικῆς ἐμπειρίας, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί ἐζήσαμεν πάντοτε ἐν θαυμαστῇ ἑνότητι καί συγχρόνως ἐν ἀλληλοπεριχωρήσει. Ἰδιαιτέρως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τάς δύο ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τήν χρυσῆν περίοδον τοῦ Ἡσυχασμοῦ κατά τόν 14ον αἰῶνα, ἐνῷ οἱ κρατικοί μηχανισμοί κατέρρεον, ἀνεδείχθησαν δυναμικαί πνευματικαί φυσιογνωμίαι, αἱ ὁποῖαι διετήρησαν τήν ἐλπίδα καί ἄσβεστον τήν δᾷδα τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας, ἀπετέλεσαν δέ καί ἀποτελοῦν μόνιμον καί διαρκῆ πηγήν ἑ ν ό τ η τ ο ς, ὡς οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεοδόσιος καί Εὐθύμιος Τυρνόβου, οἱ ἡσυχασταί Πατριάρχαι Κάλλιστος, Φιλόθεος καί ὁ ὀλίγον μεταγενέστερος ταπεινός καί ἄσημος καί ἁπλοῦς καί κρυπτόμενος δι’ ἀρετήν καί ἐξ ἀρετῆς Ἅγιος Νήφων. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί, ὡς καί οἱ πολλοί νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι εἰς δυσκόλους καιρούς ἔλαμψαν διά τοῦ μαρτυρίου των ὡς φῶς τοῖς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένοις» Ὀρθοδόξοις πιστοῖς, ἀποτελοῦν σημεῖον ἀναφορᾶς καί ὁδοδείκτην καί διά τάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἡμετέρων λαῶν. 
Τό παράδειγμα, ἐξ ἄλλου, τῶν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποσταλέντων Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, διά τῶν ὁποίων ἡ Μήτηρ αὕτη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐγαλούχησεν ὀρθοδόξως καί ἐδέχθη εἰς τούς φιλοξένους κόλπους αὐτῆς ὁλόκληρον τό ἔντιμον Βουλγαρικόν Ἔθνος καί ἄλλους πολλούς λαούς καί ἔθνη τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, χωρίς νά τούς ἀφομοιώσῃ γλωσσικῶς καί φυλετικῶς, καί ἐδημιούργησεν ἕνα ὁλόκληρον νέον πολιτισμόν, δέον νά ἀποτελῇ πάντοτε δι’ ὅλους ἡμᾶς τούς ἐπιγενομένους, τό δένδρον καί τούς κλάδους, τήν ρίζαν καί τά ἔκγονα, ἀπλανῆ ὁδοδείκτην καί ἀνεξάντλητον πηγήν ἐμπνεύσεως. 
Σύν τούτοις, προέχει πάντως, κατά τήν ἡμετέραν προσωπικήν ταπεινήν γνώμην, ἡ ἰσχυρά ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποίαν ὡς ἀδάμαντα ὀφείλομεν οἱ πάντες, ἐν ἀγάπῃ γνησίᾳ καί οὐχί ἐν λόγοις, νά διαφυλάξωμεν. Ἡνωμένη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά δώσῃ, ἰδιαιτέρως σήμερον, πρός δύο κατευθύνσεις μαρτυρίαν: πρός τήν κατεύθυνσιν τῶν ἰδίων πιστῶν της ὅτι εἶναι Μία Ἐκκλησία ἡ Ὀρθοδοξία∙ καί πρός τήν ἑτέραν κατεύθυνσιν, πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, ἀλλά καί πρός τόν κόσμον ἐν γένει, ὅτι εἴμεθα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, δηλαδή ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. 
Ὡς ταπεινός διάδοχος Φωτίου τοῦ Μεγάλου, διά τῆς εὐχῆς, ἐλπίδος καί προσδοκίας ταύτης, ὑψοῦμεν τό ποτήριον ὑπέρ τῶν ἐκγόνων τοῦ Βυζαντίου καί τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, δηλαδή ὑπέρ τῆς Ὑμετέρας φίλης Μακαριότητος, Πατριάρχα κύριε Νεόφυτε, τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν τοῦ γένους τῶν Ὀρθοδόξων Βουλγάρων, καί εὐφροσύνως ὁμολογοῦμεν: «Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἅμα∙ ἐν τούτῳ γάρ ὁ Κύριος ἐπηγγείλατο ζωήν αἰωνίαν». Εἰς πολλά ἔτη!

9/23/2013

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ


Με μια μεγάλη συναυλία, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, που κατέκλυσε τον προαύλιο χώρο της σχολής το απόγευμα της Κυριακής, 22 Σεπτεμβρίου 2013.
Η συναυλία με τίτλο «Ένα πολιτιστικό ταξίδι από την Ελλάδα στην Τουρκία», διοργανώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έδωσε την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να περιηγηθεί στους χώρους της σχολής και να απολαύσει μελωδίες από τις δύο χώρες. 
Στη συναυλία συμμετείχαν οι καλλιτέχνες Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Mustafa Doğan Dikmen, Engin Arslan και Βασιλική Παπαγεωργίου, πλαισιωμένοι από την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στάθη Σούλη, την ορχήστρα λόγιας οθωμανικής μουσικής «Bosphorus», τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου και τον κλαρινετίστα Μάνο Αχαλινωτόπουλο.
Ευχή όλων, όπως εκφράστηκε κατά την εναρκτήρια ομιλία από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, είναι το ταχύ άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος τίμησαν με την παρουσία τους τη συναυλία, στην οποία επίσης παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πριγκηποννήσων κ. Mustafa Farsakoğlu και ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης Δημαράς.


Aκολουθεί η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας. 
Καλῶς ἤρθατε! 
Καλῶς ἤρθατε στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Τριάδος. 
Καλῶς ἤρθατε στὴ Θεολογική μας Σχολή! 
Εἶναι ξεχωριστὴ ἡ χαρά μας σήμερα, διότι οἱ κῆποι τῆς Χάλκης γεμίζουν μὲ τὴν μελωδία τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν καὶ τὰ δένδρα στολίζονται μὲ τὶς μουσικὲς νότες σπανίων μουσικῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ρωμιῶν καὶ τούρκων.
Ἡ τιμὴ ἀποκορυφώνεται λόγῳ τῆς διπλῆς ὑψηλῆς παρουσίας πρῶτον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Αὐθέντου καὶ Δεσπότου μας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τοῦ πραγματικοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς μας καὶ πραγματικοῦ Σχολάρχου τῆς Σχολῆς μας. Όπως καὶ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σόφιας καὶ πάσης Βουλγαρίας κ. κ. Νεοφύτου, διακρινομένου γιὰ τὸ ἠδύμελο τῆς φωνῆς του καὶ γιὰ τὴν μουσική του κατάρτιση καὶ πραγματοποιοῦντος τὴν εἰρηνική του ἐπίσκεψη στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. 
Ἡ μουσική μᾶς ἑνώνει, ἀγαπητοὶ παρόντες, ὅπως μᾶς ἑνώνει ἕλληνες καὶ τούρκους ὁ πολιτισμός, ἡ παιδεία καὶ ἡ κοινὴ παράδοση. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς ἀποψινῆς ἐκδήλωσης. Ἡ μουσικὴ ποὺ μᾶς ἑνώνει.
Καὶ γιὰ νὰ γίνει πραγματικότητα ἡ ἀποψινὴ βραδιὰ, ἕνωσαν τὶς καλλιτεχνικὲς προσπάθειές τους οἱ τραγουδιστὲς Ἑλένη Τσαλιγοπούλου καὶ Mustafa Doğan Dikmen, Βασιλικὴ Παπαγεωργίου καὶ Engin Arslan καὶ ὁ Κώστας Θωμαΐδης. Οἱ ὀρχήστρες Ὀθωμανικῆς λόγιας μουσικῆς ὁ «Βόσπορος» καὶ Νυκτῶν ἐγχόρδων τοῦ Δήμου Πατρέων «Θανάσης Τσιπινάκης» Οἱ μουσικοὶ Γιῶργος Ἀνδρέου καὶ Μᾶνος Ἀχαλινωτόπουλος, ἐνῷ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια εἶχε ὁ κωνσταντινουπολίτης πλέον Παντελὴς Ζαφείρης.

Τὶς οἰκονομικές τους δυνάμεις ἕνωσαν οἱ Τράπεζες Garanti Bankası καὶ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση τῶν δύο χωρῶν συνεργάστηκε μὲ ἄριστο τρόπο: Οἱ Δῆμοι Πριγκηποννήσων (Adalar Belediyesi) καὶ Πατρέων στήριξαν τὴν προσπάθειά μας. ἐνῷ μᾶς στήριξε μὲ τὴν τεχνογνωσία του τὸ Μουσικὸ Βακούφι τῆς περιοχῆς Eyüp (Eyüp Musiki Vakfı). 
Τέλος, ἕνωσαν τὶς δυνάμεις τους οἱ ἐθελόντριες παρουσιάστριες Fatoş Koçarslan καὶ Ὄλγα Παπᾶ, στοὺς ὁποίους παραδίδεται τώρα τὸ βῆμα, μὲ τὴν εὐχή, Παναγιώτατε, οἱ ἀποψινὲς νότες νὰ γίνουν τὸ προανάκρουσμα γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς ἐπικειμένης, σὺν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς μας. Γένοιτο!


 Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὴν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγ. Τριάδος Χάλκης 
Συναυλίαν Τούρκων καὶ Ἑλλήνων Καλλιτεχνῶν 
(Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013) 
Μακαριώτατε Πατριάρχα Βουλγαρίας κύριε Νεόφυτε, 
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι, 
Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοὶ Πρόξενοι, 
Μουσικολογιώτατοι καλλιτέχναι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Μὲ πολλὴν χαρὰν καὶ τιμὴν ὑποδεχόμεθα κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν εἰς τὸν Λόφον αὐτὸν τῆς Ἐλπίδος καὶ εἰς τοὺς κήπους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, εἰς τὴν διοργανουμένην ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας συναυλίαν ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, τόν Μακ. Πατριάρχην Βουλγαρίας κύριον Νεόφυτον, τὸν πραγματοποιοῦντα κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς τὴν εἰρηνικὴν ἐπίσκεψίν του πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τὸν διακρινόμενον καὶ διὰ τὴν μουσικὴν αὐτοῦ κατάρτισιν καὶ καλλιφωνίαν. Ταὐτοχρόνως, καλωσορίζομεν ὅλους τοὺς ὑψηλοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς προσκεκλημένους, καὶ πάντας τοὺς ἀνταποκριθέντας εἰς τὴν πρόσκλησίν μας, ἤτοι τὴν προσφιλεστάτην Ὁμογένειαν καὶ τοὺς ἐντιμοτάτους φίλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι ἀνῆλθον εἰς τὸν Λόφον τοῦτον διὰ νὰ εὐφρανθοῦν ἀκούοντες τὴν ἀποψινὴν συναυλίαν. 
Εἰς τὸ ἤρεμον καὶ γαλήνιον τοῦτο φυσικὸν περιβάλλον, τὸ ὁποῖον ποικίλλουν διὰ τῶν γλυκυτάτων ἤχων καὶ τῶν μελωδικῶν αὐτῶν φωνῶν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἐκφράζοντα μετὰ πάντων ἡμῶν τὴν ἐλπίδα διὰ τὴν ἀναγέννησίν του, ἠκούσθησαν κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην οἱ ἐναρμόνιοι ἦχοι τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν καὶ μουσικῶν, Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἥνωσαν τὰς φωνὰς καὶ τὴν δεξιοτεχνίαν αὐτῶν, διὰ νὰ μεταφέρουν μὲ αὐτὰς εἰκόνας καὶ χρώματα, συναισθήματα καὶ συγκινήσεις, πόθους καὶ ἀγωνίας, ἐλπίδας καὶ προσδοκίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βουλγαρίας Νεόφυτος, ο Προύσης Ελπιδοφόρος και ο Δήμαρχος Πριγκηποννήσων

Ἡνώθησαν, διὰ νὰ στείλωμεν ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ἐδῶ, ἀπὸ τὸν λόφον τῆς Ἐλπίδος, μὲ τὸ φῶς τῆς προχθεσινῆς πανσελήνου, τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδος εἰς τὸν κόσμον, ὁ ὁποῖος ἀγωνιᾷ διὰ τοὺς πολέμους καὶ τὰς ἀκοὰς πολέμων, διὰ τὰς συγκρούσεις καὶ τὰς ἀντιπαραθέσεις ἐθνῶν καὶ ἰδεολογιῶν, διὰ τὴν ἀνεξέλεγκτον αὔξησιν τῆς βίας καὶ τῆς καταπιέσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν. Ἡνώθησαν οἱ καλλιτέχναι μας, διὰ νὰ στείλωμεν ἀπὸ κοινοῦ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὸ μήνυμα ὅτι μόνον τρόπον καὶ μόνον μέσον διὰ τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν εὐημερίαν τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ ἡ συνεννόησις καὶ ἡ συνεργασία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, ἐν πνεύματι καὶ διαθέσει ἀλληλοκατανοήσεως καὶ καταλλαγῆς, ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ διαλόγου καλῆς θελήσεως. Διὰ νὰ στείλωμεν ἐντεῦθεν τὸ μήνυμα, ὅτι ἡ συνύπαρξις τῶν διαφορετικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς δυνατὴ ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία, διὰ τὸ κοινὸν συμφέρον. Αἱ προσπάθειαι ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν δι᾽ ἐμφυλίων συγκρούσεων καὶ πολέμων εἰς τὸ ὄνομα τῆς θρησκείας, διὰ διωγμῶν καὶ ἐθνοκαθάρσεων, ἀποτυγχάνουν καὶ θὰ ἀποτυγχάνουν πάντοτε, καθιστῶσαι τοὺς ἀνθρώπους περισσότερον δυστυχεῖς. 
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται πάσῃ δυνάμει διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως τῶν γειτόνων λαῶν, καλλιεργεῖ αὐτὴν διὰ τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν διαλόγων, καὶ χαιρετίζει ὁλοθύμως πᾶσαν προσπάθειαν, ὁθενδήποτε προερχομένην καὶ συμβάλλουσαν εἰς τὸν αὐτὸν σκοπόν. 
Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ ὠργάνωσε καὶ τὴν παροῦσαν μουσικὴν ἐκδήλωσιν, τὴν κατακλείουσαν τὴν πραγματοποιηθεῖσαν Ἡμερίδα μὲ τίτλον «Ἕνα πολιτιστικὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Τουρκία», μὲ σκοπὸν τὴν ἀνάδειξιν τῆς σχέσεως τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς μουσικῆς, θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν συμμετέσχον διακεκριμένοι μουσικολόγοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν. Τοὺς συγχαίρομεν ἐξ ὅλης καρδίας. 
Εὐχαριστοῦμεν ὁλοθύμως ἅπαντας τοὺς διακεκριμένους καλλιτέχνας, ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐντεῦθεν, τοὺς σολίστας, τοὺς μουσικοὺς μέλη τῶν δύο Ὀρχηστρῶν, καὶ πάντας τοὺς εὐγενῶς συμμετέχοντας καὶ ἐργασθέντας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς συναυλίας ταύτης, τῆς ἐκφραζούσης τὴν ἁρμονίαν τῆς συνεργασίας καὶ τῆς φιλίας μεταξὺ τῶν δύο λαῶν, ἡ ὁποία εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὅπως ἐπεκταθῇ εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ τὰς ἐκφάνσεις τοῦ δημοσίου βίου, ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν.


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ


Από το Νιχώρι του Βοσπόρου άρχισε την τέταρτη ημέρα της ειρηνικής του επισκέψεως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτος με την συνοδεία Του. Συνοδεύονταν από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο και τον Κωδικογράφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Διάκ. Παΐσιο. 
Αφού τους προσφέρθηκε το πρωινό σε τοπικό εστιατόριο, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Αρχιερατικώς Προϊσταμένου της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Ιερατικώς Προϊστάμενος Αρχιμ. Αγαθάγγελος, προσέφερε στο Μακαριώτατο εκ μέρους της Κοινότητας Νεοχωρίου μία γαλλική γκραβούρα απεικονίζουσα την οικία του ιερέως του Νεοχωρίου, η οποία δεν σώζεται πλέον, εις ανάμνηση της επισκέψεως του στο Νιχώρι. 


Ακολούθως οι Προκαθήμενοι και η συνοδεία μετέβησαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης, όπου προσκύνησαν και ενημερώθηκαν για το ιστορικό του ναού, ενώ ο Μακαριώτατος αφού υπέγραψε σε Ευαγγέλιο του ναού εις ανάμνηση της ελεύσεως, έψαλε με την συνοδεία Του το Απολυτίκιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα σλαβονικά, αναχωρώντας για την συνέχεια της επισήμου επισκέψεως στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος.


9/22/2013

Μήνυμα ενότητας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πατριάρχη Βουλγαρίας (ΦΩΤΟ)

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής το συλλείτουργo του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη της Εκκλησίας της Βουλγαρίας Νεοφύτου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
"Εις είναι ο Μάρτυς και μία η Μαρτυρία" 
«…έχομεν την μεγίστην χαράν να υποδεχώμεθα την Υμετέραν δια πολλών χαρισμάτων περικεκοσμημένην Μακαριότητα ως άγγελον Κυρίου εις την έδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την πνευματικήν γεννήτριαν, τροφόν και κιβωτόν και της καθ' Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας…», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, απευθυνόμενος στον Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή και τις κοινές εμπειρίες και βιώματα που μοιράζονται η Πρωτόθρονη Μεγάλη Εκκλησία με την θυγάτηρ Αυτής, Εκκλησία της Βουλγαρίας, για τους δεσμούς ενότητας που παραμένουν ισχυροί και ακλόνητοι παρά τις όποιες δυσκολίες και πειρασμούς που εμφανίσθηκαν στο διάβα των αιώνων. «…οι Ορθόδοξοι επιμένομεν, στοιχούντες τη πανορθοδόξω ιεροσυνοδική καταδίκη παντός είδους εθνοφυλετισμού, τονίζοντες διαρκώς και εν πάση ευκαιρία, ότι ως τέκνα της κολυμβήθρας της Εκκλησίας αποτελούμεν το Γένος των Χριστιανών…», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε: «Ακούομεν σήμερον τον ιερομάρτυρα Επίσκοπον Σινώπης Φωκάν να μας καλή να αναλάβωμεν τον "θυρεόν της πίστεως", επ' ώμων "το όπλον του Σταυρού", και να πορευθώμεν "ακλινώς την οδόν της σωτηρίας"˙ αδιαχώριστοι και ηνωμέναι εν Κυρίω αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι προς εαυτάς και αλλήλας και προς το κέντρον αυτών, το εν αυταίς πρώτον τη αγάπη και τη διακονία Οικουμενικόν Πατριαρχείον∙ ηνωμέναι και εν συμπορεία μέχρι τερμάτων αιώνος αι δύο ημών Εκκλησίαι Κωνσταντινουπόλεως και Βουλγαρίας. Εις είναι ο Μάρτυς και μία η Μαρτυρία. Και εκείνος ο οποίος μαρτυρεί εν μαρτυρίω και εκείνος όστις μαρτυρεί εν μαρτυρία». 

Θερμοί λόγοι από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας 
«Μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση για το μεγάλο έλεος του Θεού, γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά μου, την ημέρα της ειρηνικής μας επίσκεψης στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, από όπου πάντοτε ο Κύριος μετέφερε προς πάντα τα έθνη ορθά την σωτήριο διδασκαλία Του», είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Πατριάρχης Νεόφυτος ενώ σε άλλο σημείο της, υπογράμμισε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη...(Ματθ. 28,19), λέγει ο Σωτήρας μας στους μαθητές Του, τους οποίους κατέστησε αποστόλους του σωτηρίου Ευαγγελίου. Πιστός σε αυτή την εντολή του Θεού, εν παντί καιρώ, κατέστη και ο καθοδηγούμενος από την Αυτού Παναγιότητα Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως και με θείο ζήλο φύτευε σε ολόκληρη την οικουμένη την άπαξ παραδεδομένη σωτήρια πίστη στο Φως. Και τώρα, κατά την δεύτερη χιλιετία από εκείνες τις ημέρες, όπου η Μητέρα Εκκλησία θεμελίωσε την αρχή της δικής μας Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο λόγος του Χριστού συνεχίζεται να κηρύττεται στην γη της Βουλγαρίας και πέραν από αυτήν και ο Κύριος κάθε ημέρα προσθέτει στην Εκκλησία Του ανθρώπους οι οποίοι σώζονται. Για όλα αυτά χρωστούμε το δικό μας μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στον Κύριο και Θεό μας και μετά στο πρόσωπό Σας και στην Εκκλησία του Θεού της Νέας Ρώμης». Στο Πατριαρχικό συλλείτουργο συμμετείχαν οι συνοδοί Ιεράρχες του Πατριάρχη Νεοφύτου και συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης εν ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία Ιωσήφ, ο Μητροπολίτης Δοροστόλου Αμβρόσιος και οι Επίσκοποι Στοβίου Ναούμ, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, και Ζνεπόλεως Ιωάννης. Επίσης οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου Φιλαδελφείας Μελίτων, Σεβαστείας Δημήτριος, Ικονίου Θεόληπτος και Κυδωνιών Αθηναγόρας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Θεοδωρουπόλεως Γερμανός και Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος, Άρχοντες Οφφικίαλοι τη Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Πόλη Αλέξανδρος Velev, ο Δήμαρχος Πατρέων Ιωάννης Δημαράς, ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Βουλγαρικής Παροικίας στην Πόλη, Βασίλειος Λιάζε, Καθηγητές με μαθητές της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ζαππείου και πλήθος πιστών και προσκυνητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Οι δύο Προκαθήμενοι στην Χάλκη 
Το απόγευμα της Κυριακής οι δύο Προκαθήμενοι, μαζί με τους συνοδούς τους μετέβησαν στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στη νήσο Χάλκη, όπου και η «σιωπηλή» ιστορική Θεολογική Σχολή. Στην είσοδο της Ιεράς Μονής τους υποδέχθηκαν οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος, Πρόεδρος της Εφορείας της Ιεράς Μονής, και Προύσης Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Μονής, και στη συνέχεια παρακολούθησαν την συναυλία που πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Μοναστηριού με την συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Τουρκία.


Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετά το Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
Μακαριώτατε Μητροπολίτα Σόφιας και Πατριάρχα πάσης Βουλγαρίας, εν Χριστώ τω Θεώ περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημετέρας Μετριότητος κύριε Νεόφυτε, ως ευ παρέστητε μετά των εκλεκτών Συνιεραποδήμων Σας εις τας αυλάς της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, την Πατριαρχικήν περιβεβλημένος διπλοΐδα και την διακονικήν αξίαν έχων του Προκαθημένου της αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας. 
Ιερώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι αδελφοί,
Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες, 
Εντιμότατοι κύριοι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, 
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Όσον ηλγήσαμεν επί τη εις Κύριον εκδημία του πολιού και γεραρού προκατόχου Υμών αειμνήστου Πατριάρχου κυρού Μαξίμου, του πολλά προσενεγκόντος εις καιρούς δυσχερείς τη Εκκλησία και τω λαώ και τω έθνει της Βουλγαρίας, τοσούτον εχάρημεν ενωτισθέντες το άγγελμα της επαξίας εκλογής της Υμετέρας θεοφιλούς Μακαριότητος, ουχί αγνώστου τη ημετέρα Μετριότητι από πολλών ετών ως Μητροπολίτου Ρούσε, εις τον Πατριαρχικόν θώκον της πεφιλημένης θυγατρός και νυν αδελφής τετιμημένης Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.
Και τούτο, διότι εις το εν μυστικόν Σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανήκοντες, οφείλομεν, κατά την Παύλειον προτροπήν, "χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων" (Ρωμ. ιβ , 15-16), συμμεριζόμενοι την ερμηνείαν την οποίαν δίδει εις την αποστολικήν ρήσιν ταύτην και προσωπικώς και ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον ο κλεΐσας αυτό όσον ολίγιστοι πιστός εν μαρτυρία και διδαχή και ζώντι παραδείγματι Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: "Ου τοίνυν μικρόν το κατόρθωμα, του αδελφού χαίροντος χαίρειν, αλλά και θατέρου μείζον˙ τάχα δε ου το κλαίειν μόνον μετά κλαιόντων, αλλά και του παραστήναι εν κινδύνοις μείζον. Πολλοί γουν κινδυνεύουσι μεν συνεκινδύνευσαν, ευδοκιμούντων δε εδήχθησαν˙ τοιαύτη η της βασκανίας τυραννίς. Καίτοι το μεν πόνων εστί και ιδρώτων, τούτο δε προαιρέσεως και γνώμης μόνον˙ αλλ όμως το χαλεπώτερον υπομείναντες πολλοί, το ευκολώτερον τούτου ουκ ήνυσαν, αλλά τήκονται και απόλλυνται, όταν ετέρους ευδοκιμούντας ίδωσιν, όταν Εκκλησίαν ωφελουμένην ολόκληρον, η λόγω η και ετέρω τινί τρόπω, ου το χείρον γένοιτ' αν;" (Ερμηνεία της προς Ρωμαίους Επιστολής, P.G. 60, 447-448).
Αμφότεραι αι Εκκλησίαι ημών, η Μήτηρ της Κωνσταντινουπόλεως και η Θυγάτηρ της Βουλγαρίας, Μακαριώτατε αδελφέ, κοινόν έχουσαι τον Κύριον και κοινήν την Ορθόδοξον πίστιν, δια των αιώνων παράλληλον έσχον και την εν κόσμω ιστορικήν πορείαν, ει και αύτη αρχήθεν, ενεργείαις του αρχεκάκου εχθρού, πολυτρόπως και ποικιλοτρόπως εδοκιμάσθη, και ενίοτε υπερέβη και τα όρια, α οι Πατέρες ημών έθεντο, υπαιτιότητι μέντοι γε ανθρωπίνων αδυναμιών και ταπεινών σκοπιμοτήτων. Όμως η αγάπη του Χριστού, Όστις "εξήλθε νικών και ίνα νικήση" (Αποκ. Ιωάν. ς, 2) πάντα υπερενίκησε και σήμερον, ιδού!, ότι εν πάσι κατά Θεόν ομονοούντες "τω συνδέσμω της αγάπης" έχομεν την μεγίστην χαράν να υποδεχώμεθα την Υμετέραν δια πολλών χαρισμάτων περικεκοσμημένην Μακαριότητα ως άγγελον Κυρίου εις την έδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την πνευματικήν γεννήτριαν, τροφόν και κιβωτόν και της καθ Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας.


Είναι αληθές, Μακαριώτατε, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία της Βουλγαρίας τυγχάνει η ηγαπημένη θυγάτηρ του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, εγκεντρισθείσα εις την καλλιέλαιον του Χριστού κατά τους χρόνους της βασιλείας των μακαρίων βασιλέων Μιχαήλ Γ' και Βόριδος Μιχαήλ, μεγάλαις φροντίσι και μερίμναις και ιεραποστολική αγιοπατερική δραστηριότητι των Αγίων Πατριαρχών Φωτίου και Ιγνατίου, περί των οποίων η αψευδής ιστορία και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος "εν καρδίαις" κατέγραψαν. Είναι δε γνωστά εις όλους τα γεγονότα, τα οποία επηκολούθησαν τον εκχριστιανισμόν και την βάπτισιν των Υμετέρων προγόνων και η επισυμβάσα δυσάρεστος εμπλοκή της Εκκλησίας Ρώμης, αναμιχθείσης, ως μη ώφελε, και απαιτησάσης παραλόγως την οιονεί κηδεμονίαν των νεοφωτίστων Ορθοδόξων Βουλγάρων χριστιανών.
Ήτο η εποχή των μεγάλων ζυμώσεων, σχηματισμών, λάμψεων και εξορμήσεων. Τον ένατον και δέκατον αιώνας εις τον χώρον της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Εκκλησίας της του Θεού Σοφίας, ιερουργείται επί μακρόν το μυστήριον της δι' ιεραποστολής σωτηρίας, μορφοποιείται η πνευματική προσωπικότης της Ανατολής, της καθ'  ημάς Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, και συνειδητοποιείται η μεγάλη αποστολή της προς τους άλλους, τους εγγύς και τους μακράν.
Ενδεικτικώς αναφέρομεν ότι κατά την περίοδον των μεγάλων Ησυχαστών Πατριαρχών της Μητρός Εκκλησίας, ιδιαιτέρως ενισχύθη ο μεταξύ των δύο Εκκλησιών ημών πνευματικός σύνδεσμος δια της αδελφικής σχέσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου Αγίου Καλλίστου μετά της εξεχούσης πνευματικής μορφής της Υμετέρας Εκκλησίας, του Οσίου Θεοδοσίου Τυρνόβου, αμφοτέρων υποταγέντων εις τον μέγαν Πατέρα του Ησυχασμού Όσιον Γρηγόριον τον Σιναΐτην. Ωσαύτως, ο προκάτοχος της Υμετέρας Μακαριότητος Πατριάρχης Τυρνόβου Άγιος Ευθύμιος συνέβαλεν αποφασιστικώς εις την πνευματικήν ενότητα μεταξύ της Εκκλησίας Βουλγαρίας και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, συνοδεύσας τον πνευματικόν αυτού πατέρα Όσιον Θεοδόσιον εις την Πόλιν, ένθα, καθώς και εν Αγίω Όρει Άθω, ενεβάθυνεν ούτος εις την εκκλησιαστικήν, λειτουργικήν, γραμματειακην και ησυχαστικήν παράδοσιν αυτής, εν συνεχεία δε εστήριξε τον πιστόν Ορθόδοξον Βουλγαρικόν Λαόν κατά την έναρξιν της μακράς και δυσχειμέρου περιόδου της δουλείας, αναδειχθείς εις εκούσιον μάρτυν. Η μαρτυρία και το φωτεινόν παράδειγμα των δύο τούτων Πατριαρχών δέον να εμπνέη και σήμερον ημάς ως πρόσωπα και ως Εκκλησίας δια να αγωνιζώμεθα τον "καλόν αγώνα" υπέρ της ενότητος των δύο ημών Εκκλησιών, ως άλλωστε έπραξε και ο μακαριστός Πατριάρχης Μάξιμος, καλλιεργήσας αγαστάς και αρμονικάς σχέσεις μετά του Οικουμενικού Θρόνου και τιμήσας αυτόν ως πρέπει Μητρί. Τοιουτοτρόπως μόνον θα εκπληρώσωμεν την ην ενεπιστεύθη εκατέρω εξ ημών η Χάρις του Θεού "παρακαταθήκην" των Εκκλησιών και των λαών ημών, περί της οποίας λόγον αποδώσωμεν εν ημέρα κρίσεως.
Βεβαίως ομολογητέον ότι εκράτησε παρ ημίν εν τισι περιστάσεσιν, ουχί πάντοτε και απολύτως, η γνωστή ιστορική της εποχής Φωτίου του Μεγάλου αρχή, ότι "τοις πολιτικοίς τα εκκλησιαστικά είωθεν συμμεταβάλλεσθαι". Όταν όμως η πολιτική με τας επιγείους ανθρωπίνους προοπτικάς και βλέψεις, επιμένη να υποτάσση το θεανθρώπινον σχήμα και να κατευθύνη ως δοκεί εκάστοτε αυτή ως "δούλην" την θείαν έχουσαν την αρχήν και την υπόστασιν Εκκλησίαν, τότε η εκτροπή αύτη συνιστά καρκίνωμα εις την ειρηνικήν εκπλήρωσιν του έργου της. Τοιουτοτρόπως, η Εκκλησία, ουχί σπανίως, αντιμετωπίζεται εκ μέρους των πολιτικών αρχόντων ως θεραπαινίς και εγκλωβίζεται ανελευθέρως εις τας υστεροβούλους αυτών προοπτικάς και διαθέσεις.
Όμως, του πράγματος και γεγονότος εκείνου έχομεν αμφότεραι αι Εκκλησίαι πικροτάτην ιστορικήν πείραν μέχρι και της σήμερον. Αλλ'  ημείς οι Ορθόδοξοι επιμένομεν, στοιχούντες τη πανορθοδόξω ιεροσυνοδική καταδίκη παντός είδους εθνοφυλετισμού, τονίζοντες διαρκώς και εν πάση ευκαιρία, ότι ως τέκνα της κολυμβήθρας της Εκκλησίας αποτελούμεν το Γένος των Χριστιανών, εν κόσμω πολιτευόμενοι και τα ουράνια επιποθούντες, μόνον καταστατικόν χάρτην της εκκλησιαστικής πορείας έχοντες το Ευαγγέλιον του Χριστού και την άπαξ παραδοθείσαν δια του Κυρίου, των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων Ορθόδοξον πίστιν και τω τιμίω Αίματι και Σώματι του δι'  ημάς Σταυρωθέντος Σωτήρος τρεφόμενοι και αυξανόμενοι.


Ουδαμώς, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, έχουσα ως πρότυπον και ελπίδα και στήριγμα και πυξίδα την του "Θεού Σοφίαν, ειρήνην και δύναμιν" ανέχεται διανοείσθαι ή σκέπτεσθαι, πολύ περισσότερον ποιείν τι μη συντελούν εις την ενότητα και ειρήνην πρωτίστως μεν και κατά χρέος της Μιας Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν συνεχεία δε και κατ επέκτασιν του Χριστιανισμού και του κόσμου παντός, επιδιώκοντες ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον την εκπλήρωσιν του θείου θελήματος, πέραν πασών των ατομικών, εθνικών η άλλων σκοπιμοτήτων. Τοιουτοτρόπως εργαζόμενοι, προσδοκώμεν "καινούς ουρανούς και καινήν γην" και προσευχόμεθα μετά του Ψαλμωδού "ο Θεός οικτειρήσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάναι το πρόσωπον αυτού εφ ημάς" (Ψαλμ. ξς , 2).
Μακαριώτατε,
Οι πατέρες και ασκηταί της ερήμου γράφουν εις το Γεροντικόν: "Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου". Και εάν η αλήθεια αύτη ισχύη δια πάντα άνθρωπον, ως εικόνα του Θεού, πολύ περισσότερον ισχύει δι'  αδελφόν αγαπητόν και συλλειτουργόν τίμιον, ως η Υμετέρα θεονούστατος Μακαριότης.
Οι καιροί τους οποίους διερχόμεθα χαρακτηρίζονται ως εσχατολογικοί. Αλλά και πότε έπαυσεν η Εκκλησία να διακρίνη και εξετάζη τα γεγονότα υπό το πρίσμα της Εσχατολογίας; Πάντοτε ο αρχαίος πειραστής θα προβάλη και εις την Εκκλησίαν δυστυχώς τον τριπλούν πειρασμόν του εν τη ερήμω επί τεσσαρακονθήμερον απομονωθέντος εν νηστεία και αγρυπνία "υιού του ανθρώπου", του Κυρίου: τον πειρασμόν της φιλαρχίας και της φιλαυτίας.
Ημείς όμως έχοντες ως αιώνια υποδείγματα το "νέφος" των μαρτύρων και Αγίων, οσίων και δικαίων, οφείλομεν να κατευθύνωμεν τον λαόν του Θεού, τους πιστούς ημών, εις την περιφρόνησιν των δαιμονικών πειρασμών, μη παραδιδόντες αυτούς ημείς αυτοί δια της ανοχής και του παραδείγματος ημών ενίοτε, εις "αδόκιμον νουν", εις "πάθη ατιμίας" (Ρωμ. α , 28 και 26), αλλά υποδεικνύοντες εις αυτούς το μοναδικόν πρότυπον, τον Κύριον, "συμμαρτυρούσης αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων" (Ρωμ. β , 15-16). Ιδού το χρέος και η ευθύνη ημών των ποιμένων, και μάλιστα των προεστώτων των Εκκλησιών.
Εκφράζοντες και πάλιν την ειλικρινή χαράν ημών δια την εν ταις αυλαίς ταύταις παρουσίαν της Υμετέρας θεοτιμήτου Μακαριότητος, αλλά και δια την ευοίωνον προοπτικήν της εν τω μέλλοντι πορείας της πολλά τα δυσάρεστα υποστάσης κατά καιρούς και εν τοις εσχάτοις τούτοις χρόνοις Αγιωτάτης Ορθοδόξου κατά Βουλγαρίαν Εκκλησίας, και της συμπορείας αυτής μετά του Ιερού τούτου Κέντρου της Ορθοδοξίας εν πάσι τοις μείζοσι ζητήμασι, τα οποία απασχολούν τον σύγχρονον κόσμον και τον ταλαίπωρον άνθρωπον, ως και εν τη τελική προετοιμασία και συγκλήσει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, ηνωμένοι δε πάντοτε εν τη κοινή πατροπαραδότω πίστει, ευχόμεθα ίνα, ταις πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, της Αγίας Κυριακής και του Αγίου Ιωάννου της Ρίλας, αξιωθώμεν να καταστώμεν μέτοχοι της αφθάρτου Βασιλείας, απολαμβάνοντες την αδιάλειπτον χαράν της θέας του απροσίτου φωτός του Προσώπου του Κυρίου εν τω ποθητώ Παραδείσω.
Μακαριώτατε,
Ακούομεν σήμερον τον ιερομάρτυρα Επίσκοπον Σινώπης Φωκάν να μας καλή να αναλάβωμεν τον "θυρεόν της πίστεως", επ ώμων "το όπλον του Σταυρού", και να πορευθώμεν "ακλινώς την οδόν της σωτηρίας"˙ αδιαχώριστοι και ηνωμέναι εν Κυρίω αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι προς εαυτάς και αλλήλας και προς το κέντρον αυτών, το εν αυταίς πρώτον τη αγάπη και τη διακονία Οικουμενικόν Πατριαρχείον∙ ηνωμέναι και εν συμπορεία μέχρι τερμάτων αιώνος αι δύο ημών Εκκλησίαι Κωνσταντινουπόλεως και Βουλγαρίας. Εις είναι ο Μάρτυς και μία η Μαρτυρία. Και εκείνος ο οποίος μαρτυρεί εν μαρτυρίω και εκείνος όστις μαρτυρεί εν μαρτυρία. Ας ακούσωμεν και τον μάρτυρα και την μαρτυρίαν, ότι "ρύσεται εκ κακών ψυχήν μάρτυς πιστός" (Παροιμ. ιδ , 25).
Καλώς ήλθετε, Μακαριώτατε και περιπόθητε αδελφέ, εις τας αυλάς ταύτας του μαρτυρίου και της μαρτυρίας, εις τας αυλάς της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Δέξασθε την διαβεβαίωσιν ημών ότι αείποτε θα έχητε ημάς, ως άχρι τούδε, φιλαδέλφως προθύμους συγκηρυναίους και θερμούς συνευχέτας εις την επιτέλεσιν των ας ανέθετο Υμίν ο Μέγας Αρχιερεύς υψηλών Πατριαρχικών ευθυνών.
Δόξα τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, τω λαλήσαντι δια των προφητών, και επί τη συναντήσει ημών, Αδελφέ, ταύτη.
Ο Χριστός εν τω μέσω ημών ην, έστι και έσται! Αμήν.


Η ομιλία του Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεοφύτου μετά το Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
”Αινείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη ... Ότι εκραταιώθη το έλεος αυτού εφ’ ημάς...” (Ψαλμ. 116) Παναγιώτατε,
Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ,
Μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση για το μεγάλο έλεος του Θεού, γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά μου, την ημέρα της ειρηνικής μας επίσκεψης στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, από όπου πάντοτε ο Κύριος μετέφερε προς πάντα τα έθνη ορθά την σωτήριο διδασκαλία Του. Στο λυχνάρι τούτο, από το οποίο έλαμψε, κατά καιρούς, με λαμπρές ακτίνες το ευαγγέλιο του Χριστού και η ορθή διδασκαλία της πίστεως.
Η επίσκεψή μας στην Αυτού Παναγιότητα είναι μία καλή ευκαιρία για να τιμήσουμε τις ημέρες εκείνες του παρελθόντος, ότι, με το άγιο βάπτισμα ο Ισαπόστολος Άγιος βασιλεύς Βόρις ο Πρώτος, ο Μιχαήλ, εποίησε, με όλο από τον Θεό δωρηθέν πολίτευμα, στο ποίμνιο του Χριστού. Από την Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, την Νέα Ρώμη, απέστειλαν αρχιεπίσκοπο και ιεροκήρυκες, λειτουργικά βιβλία και όσα χρειάζονταν για να πορευθεί κατά τούς κανόνες η Εκκλησία του Χριστού στην Βουλγαρία. ”Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη...” (Ματθ. 28,19), λέγει ο Σωτήρας μας στους μαθητές Του, τους οποίους κατέστησε αποστόλους του σωτηρίου Ευαγγελίου. Πιστός σε αυτή την εντολή του Θεού, εν παντί καιρώ, κατέστη και ο καθοδηγούμενος από την Αυτού Παναγιότητα Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως και με θείο ζήλο φύτευε σε ολόκληρη την οικουμένη την άπαξ παραδεδομένη σωτήρια πίστη στο Φως. Και τώρα, κατά την δεύτερη χιλιετία από εκείνες τις ημέρες, όπου η Μητέρα Εκκλησία θεμελίωσε την αρχή της δικής μας Αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο λόγος του Χριστού συνεχίζεται να κηρύττεται στην γη της Βουλγαρίας και πέραν από αυτήν και ο Κύριος κάθε ημέρα προσθέτει στην Εκκλησία Του ανθρώπους οι οποίοι σώζονται.
Για όλα αυτά χρωστούμε το δικό μας μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στον Κύριο και Θεό μας και μετά στο πρόσωπό Σας και στην Εκκλησία του Θεού της Νέας Ρώμης. Παρακαλούμε τον Κύριο της δόξης να μας δυναμώνει στο λειτούργημα στο οποίο μας εκάλεσε, όπως και Υμάς, κατά το παράδειγμα του μακαριστού μας προκατόχου στην αρχαία καθέδρα της Σόφιας και εν Κυρίω αναπαυόμενου Πατριάρχου και Μητροπολίτου Σόφιας Μαξίμου, και κάθε ημέρα να ομολογούμε εκ βάθους καρδίας: ”Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρύστης μου. Ο Θεός βοηθός μου και ελπιώ επ’ αυτόν” (Ψαλμ. 17,1-2).


Είμαστε χαρούμενοι σήμερα διότι υποστηρίζουμε για μια ακόμη φορά ότι οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών μας πορεύονται κατά τις εντολές των προγόνων μας και γίνονται ακόμη πιο βαθειές, για την δόξα του Θεού και για την κοινή μαρτυρία της σωτηρίου αληθείας της Ορθοδοξίας. Είμαστε ευγνώμονες για την ζεστή αγκαλιά με την οποία ο Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως αγκαλιάζει τον ιστορικό βουλγαρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, καθώς και όλα τα βουλγαρικά κειμήλια που βρίσκονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η προτροπή του Αποστόλου των Εθνών ”τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης” (Εφ. 4,3), θα είναι και στο μέλλον ένας καθοδηγητής στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας, προς εκπλήρωσιν της εντολής του Κυρίου: ”Εν τούτω γνώσονται πάντες, ότι εμοί μαθηταί εστέ, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις” (Ιωάν. 13,35).
Παναγιώτατε,
Οι ημέρες κατά τις οποίες μας εκάλεσε ο Κύριος να διακονήσουμε την Εκκλησίαν Του – την Εκκλησίαν ”ην περιποιήσατο διά του ιδίου αίματος” (Πράξ. 20,28) – είναι ημέρες δύσκολες, ημέρες δοκιμασίας, όχι μόνον για τους Χριστιανούς, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα όπου γης. Έχουν γκρεμισθεί αιώνιες αρχές και υπάρχει φόβος για την ειρηνική συμβίωση των κοινοτήτων και των λαών. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις της δυναμωμένης απιστίας και της αλαζονικής ελπίδας μόνον στις ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατότητες, αντιλαμβανομένη η θεία πρόνοια το λάθος τούτο για το δημιούργημα, καλείται η Εκκλησία να είναι περισσότερον υπεύθυνη στην εκτέλεση της θείας διδασκαλίας για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου και όλης της δημιουργίας. Καλούμεθα ακόμη πιο δυνατά να διδάσκουμε το Ευαγγέλιο με το δικό μας παράδειγμα. Και με συλλογική προσπάθεια να καθοδηγούμε στο μοναδικό σωτήριο δρόμο της βασιλείας του Θεού. Σε αυτό το θεοδίδακτο λειτούργημα, όμως, δεν είμεθα μόνοι. Η αιώνια πείρα της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι η δεξιά του Θεού ευλογεί αυτούς που καταφεύγουν στον Κύριο και μακάριος είναι εκείνος του οποίου η δύναμη προέρχεται από τον Κύριο και του οποίου η ”οδός της καρδιάς” είναι προς τον Κύριον. Παρακαλούμε, Παναγιώτατε, να έχετε στις προσευχές Σας πάντοτε την πρωτότοκη πνευματική αδελφή Σας – την Εκκλησία της Βουλγαρίας – για να μπορούμε με ενωμένες τις δυνάμεις και με κοινή μαρτυρία να εκτελούμε το έργον του Κυρίου πάνω στην γη ”μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού”.


Δεχθείτε, Παναγιώτατε, εξ ονόματος ημών και εξ ονόματος ολοκλήρου του κλήρου και του λαού της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Βουλγαρικής Εκκλησίας, του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας, εγκάρδιες ευχές για ακλόνητη υγεία και πνευματικό σθένος, προς οικοδομήν και χαράν στο δύσκολο Πατριαρχικόν Σας λειτούργημα. Ο Κύριος της ειρήνης και της αγάπης ει μεθ’ Υμών. Αμήν!
Related Posts with Thumbnails