________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/31/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΛΟΥΚΛΗ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την αείμνηστη μοναχή Αλεξία, κατά την νοσηλεία της στο Βαλουκλή το 2010.
Η αδελφή Αλεξία εκάρη μοναχή το 1993 από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εκοιμήθη σε ηλικία 106 ετών.
 Φωτογραφία αρχείου: Ν. Μαγγίνας

Αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επί τη μνήμη των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, θα χοροστατήσει στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία (μετ' αρτοκλασίας) που θα τελεσθεί στον Γηροκομειακό Ι. Ναό των Αγίων Αναργύρων στα Νοσοκομεία Βαλουκλή. 
Ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος θα προστή της Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, κατά την οποία θα τελεσθεί το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της αειμνήστου Μοναχής Αλεξίας (Μουράτογλου). 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά στελεχῶν τῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βατικανοῦ, συνεργασθέντας μετά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως πρός αὐτό τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πόποβιτς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μιχαήλ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκύλλη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Εὐλαβ. Συροκαθολικόν Διάκονον κ. Orhan Çanak καί τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Başdemir, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος τῶν ἐν τῇ Πόλει Συροκαθολικῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Luiz Henrique Pereira Da Fonseca, Γεν. Πρόξενον τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα.
- Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μελῶν τοῦ Συλλόγου των «Ἀπόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ αὐτῶν κ. Ἰωάννου Κουρεμπελέ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μακιόν, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Πατρῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil καί κ. Kudret Altındağ, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γύφτον καί κ. Richard Albano, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Barlas, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Selin-Μαρίας, ἐντεῦθεν.

10/30/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28-30 Οκτωβρίου 2014)


Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη εἰς τό Νοσοκομεῖον «Florence Nightingale» τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Ἰουλίαν Β. Σταυρίδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, συνταξιοῦχον ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη εἰς αὐτούς καλήν ἀποθεραπείαν. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπί τῇ 91ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, συνοδεύοντα ὅμιλον μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert Figel, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πιτσικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῶν συγγενῶν αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί Ζαχαρίου Πιτσικάκη. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Alfonso Sammut, ἐκ Μάλτας. 
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Antonio Sciortino, Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Famiglia Cristiana», ἐπικεφαλῆς ὁμίλου 400 προσκυνητῶν ἐξ Ἰταλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπαζίναν, στέλεχος τοῦ Ο.Η.Ε., ἐκ Βιέννης, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπαζίνα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Λουΐζον Κόντον, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Πάρου, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Νήσου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ματζάρην, πρῴην Δήμαρχον Περαίας, μετά συγγενῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Καλημερηντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς δευτέρας ἐκθέσεως «Biennale», πραγματοποιουμένης ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ, τήν Πέμπτην, 30ήν Ὀκτωβρίου.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (1814)


Φως Φαναρίου 
Στο πλαίσιο των εορτασμών που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έγκριση του νέου Μουσικού Συστήματος Εκκλησιαστικής Μουσικής από τη Μεγάλη Εκκλησία (1814), την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 θα τελεσθεί Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και συνιερουργούντων Ιεραρχών του Θρόνου. 
Τον Θείο Λόγο θα κηρύξει ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 
Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6, θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, κατά την οποία θα ομιλήσει ο Δρ. Φιλολογίας και ερευνητής της Εκκλησιαστικής Μουσικής Μανόλης Χατζηγιακουμής. Ύμνους μελοποιημένους από τους Διδασκάλους του νέου Μουσικού Συστήματος, Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, θα αποδώσει η Χορωδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Πέραν, υπό την διεύθυνση του B’ Δομεστίκου των Πατριαρχικών Χορών Στυλιανού Φλοίκου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (30 Οκτωβρίου 2014)

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο Εξοχώτατος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, στο Ηράκλειο, έδρα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. 
Ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, Πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, παρόντων και των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Αρχιερέων Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, ως και του Πανοσιολ. Αρχιμ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. 
Κατά τη συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος μετέφερε στον κ. Υπουργό τις ευχές όλων των Σεβ. Αρχιερέων της Μεγαλονήσου και τον ευχαρίστησε εκ μέρους της Εκκλησίας Κρήτης και προσωπικώς για την πρόσφατη ψήφιση ευεργετικών νομικών διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εκκλησία Κρήτης, μεταξύ των οποίων και η μετονομασία της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης σε «Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης» και της Μέσης Εκκλησιαστικής Σχολής Χανίων Κρήτης σε «Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης». 
Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε τον Σεβ. Πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ότι σε επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα κατατεθούν, επίσης, τροπολογίες, που θα επιλύουν χρονίζοντα θέματα δεκαετιών νομοκανονικής φύσεως, τα οποία θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη του έργου των διαφόρων δομών και τομέων της Εκκλησίας Κρήτης. 
Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ο Τομέας Εξωτερικής Ιεραποστολής, στην προσπάθειά της να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν στις χώρες της Αφρικής θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ετήσια Εκδήλωση – τσάϊ την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου και ώρα 5.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος στην Πόλη του Ηρακλείου.
Στην Εκδήλωση αυτή θα παρευρεθούν και θα ομιλήσουν αδελφοί μας από τις χώρες της Αφρικής.
Σκοπός της Εκδήλωσης αυτής είναι να βοηθήσουμε όσο θέλουμε και μπορούμε στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αδελφοί μας στην Αφρική. 
Παράλληλα, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις στερήσεις των αδελφών μας αυτών, θα λάβουμε ένα μήνυμα από αυτούς που αποτελούν ζωντανό παράδειγμα χαράς. 
Παρακαλούνται και προσκαλούνται όλοι οι άνθρωποι του Τόπου μας, οι οποίοι θέλουν και μπορούν και κυρίως οι νέοι μας να παρακολουθήσουν την Εκδήλωση αυτή για να ωφεληθούν ποικιλοτρόπως.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Από το Γραφείο Τύπου

10/29/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ 92 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... (ΦΩΤΟ)


Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 16ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ Δημοσιογράφου καί Φωτογραφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εἰς Πάνορμον καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν πρώτην μετά 92 ἔτη, ἤτοι μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τήν ἀποφασισθεῖσαν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον καί ηὐλόγησε τά κόλυββα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γερόντων Κυζίκου, ὡς καί τῶν κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς παλαιφάτου Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς γνωστόν, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλεῖδι ἀπηύθυνεν ἐν συγκινήσει ὀλίγους λόγους πρός τούς παραστάντας συνεργάτας Αὐτοῦ μετά τῶν ὁποίων συνεμερίσθη τήν ἱερότητα, τήν ἱστορικότητα καί τήν χαράν τοῦ βιωθέντος γεγονότος τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας ἐγκαταλείψεως καί σιωπῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν. 
Δείτε το πλήρες δελτίο τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την συγκινητική αυτή Πατριαρχική επίσκεψη εδώ.


10/28/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (27 Οκτωβρίου 2014)

Η αντιπροσωπεία του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. στο Πατριαρχικό Γραφείο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Thomas Rachel, Ὑφυπουργόν Παιδείας τῆς Γερμανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγλαΐας Τσάκωνα καί τῆς θυγατρός των Εὐγεν. δίδος Καρολίνας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Νάντιαν Βαλαβάνη, Βουλευτάς τοῦ Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τούς Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Καλπαδάκην, κ. Εὐστάθιον Λιάνταν, κ. Χρῆστον Ἀθανασίου, κ. Μιχαήλ Καραγιάννην καί κ. Πέτρον Κατσάνον, ἐκ τῶν στελεχῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ivan Dimitrov, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Σόφιας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σκοπίων. 
- Ὅμιλον μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἐν Ἀθήναις Ταταυλιανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τριανταφυλλίδου. 
- Μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδη, Προέδρου αὐτοῦ. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Πούλιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπόταση, καί τήν Εὐγεν. κ. Νίκην Τσιλιγκίρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Από την ημερίδα στον Μορφωτικό και Καλλιτεχνικό Σύνδεσμο Φερίκιοϊ
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρηκολούθησε τήν ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν Ἐκδόσεων «Ἱστός» καί τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα «Νεντέν γκελντίμ Ἰστάμπουλα», ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης Ὀκτωβρίου. 
- Ἐν συνεχείᾳ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις «Βυζαντινοῦ Ὡδείου» πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ τίτλον «Ὁδός ὀνείρων». 
Ο Πατριάρχης εν μέσω των συντελεστών της εκδήλωσης στο Σισμανόγλειο
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Kadıköy διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐν τῇ Ὄπερᾳ «Süreyya», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 27ης τ.μ. . 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

φωτογραφίες: Μιχάλης Καραγιάννης
Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενης από τη Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτή Β΄ Αθήνας και υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, υπεύθυνο της Κ.Ο. για τα θρησκεύματα και τον Βαγγέλη Καλπαδάκη, διπλωματικό σύμβουλο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε διεξοδικά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα κεντρικά θέματα του Πατριαρχείου, ιδιαίτερα για την ανάγκη απόδοσης νομικής προσωπικότητας στο Πατριαρχείο και επαναλειτουργίας της Σχολής της Χάλκης, όσο και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα στη Τουρκία σε σχέση με τα εκπαιδευτικά και περιουσιακά δικαιώματα της. 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν στον Πατριάρχη το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα αυτά και με τη σειρά τους επεσήμαναν το πρόβλημα της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Τόνισαν επίσης ότι σήμερα αυξάνονται στην Ευρώπη οι φωνές που ζητούν τερματισμό της πολιτικής της λιτότητας, που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο, καθώς και απελευθέρωση πόρων για απασχόληση και ανάπτυξη προς όφελος των λαών. 
Η αντιπροσωπεία συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τις επιπτώσεις της ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή, με την ενίσχυση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σχετικά με τις διώξεις ολόκληρων πληθυσμών της περιοχής από τους τζιχαντιστές, ανάμεσα τους και χριστιανών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά από χιλιάδες χρόνια. 
Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη σχετικά με το ταξίδι τους τις επόμενες δύο μέρες, στο πλαίσιο και της αποστολής του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, στα Τουρκοσυριακά σύνορα για την διερεύνηση πρωτοβουλιών στήριξης των προσφύγων, που έχουν κατακλύσει την περιοχή προερχόμενοι από το πολιορκημένο Κομπάνι.

10/27/2014

Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΤΑ ΓΚΡΑΙΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ


Η «Παναγία της Ελλάδος» εις το Γαλιτσιανόν Καλαβρίας, στολισμένο με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδας 
Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Η Αναγέννησις της Ορθοδοξίας εις την πολιτισμένην και Δημοκρατικήν χώραν της Ιταλίας είναι γεγονός αναντίρρητον. Σεις, θεοτίμητοι και τιμιώτατοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, πρέπει να είσθε Φως, Φως Αναστάσεως, Φως Ορθοδοξίας, Φως Αγάπης, Φως Χριστού». 
Αυτό ήτο το ελπιδοφόρον και ευπρόσδεκτον μήνυμα του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, κατά την επίσκεψίν του εις τα Ελληνόφωνα «Γραικάνικα χωριά της Καλαβρίας» (21 – 24 Οκτωβρίου), με επικεφαλής το ιστορικόν και θεοφρούρητον Γαλιτσιανόν, το οποίον επεφύλαξε μια υποδοχήν άνευ προηγουμένου εις τον Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας. 
Οι κάτοικοί του, πλήρεις βαθείας συγκινήσεως και ανεκλαλήτου χαράς, βροντοφωνούσαν εις τα Αγιορείτικα Όρη του Γαλιτσιανού την συνέχειαν της Βυζαντινής Παραδόσεως, της Ελληνικής καταγωγής των, του Βυζαντινού Πολιτισμού, της Βυζαντινής Δόξης. Ο Μητροπολίτης μας ανέβη σκαλιά, εσταμάτησε εις πολλά σπίτια, συνήντησε μικρά παιδιά, εφήβους, νέους, πρεσβυτέρους, είδε μικρούς και μεγάλους και συνεζήτησε μαζί με αυτούς ώρες πολλές. Ενίσχυσεν αυτούς εις την Ορθόδοξον Πίστιν, ενεδυνάμωσεν αυτούς εις τα ήθη και τα έθιμα του Γένους μας, και, με τον απλούστατον, πρακτικόν και εμπεριστατωμένον λόγον του, έδωσεν εις τα Βυζαντινά και Γραικάνικα αυτά χωριά θάρρος ακαταμάχητον και τόλμην, παραμυθίαν και υπομονήν, ελπίδα και δύναμιν διά να συνεχίσουν την ενδοξοτάτην πορείαν των ηρώων προγόνων των.
Με κατάνυξι και λαμπρότητα ετελέσθη η Παράκλησις εις «Παναγίαν της Ελλάδος», εκκλησία του 10ου αιώνος εις το Γαλιτσιανόν, την οποίαν προ δέκα περίπου ετών ενεκαινίασεν ο Ποιμενάρχης μας. Έψαλεν εμμελέστατα η καλλίφωνος Ηγουμένη της Αυτοκρατορικής Μονής Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού, μοναχή Στεφανία, εις δε τον δεξιόν χορόν ο εφημέριος της Μονής π. Ηλίας Ιάριας, βοηθούμενοι οι χοροί από δύο νέας συνεργάτιδας, την Λαρίσα Μυρόνοβα και την Μπογιάννα Ράντοβιτς. Η χαρά των κατοίκων ήταν απερίγραπτη, η συγκίνησις εγέμισε τα μάτια των από δάκρυα, ησθάνθησαν υπερηφάνειαν διά την καταγωγήν και την συνέχειαν της ιστορίας των, με την παρουσίαν του Μητροπολίτου, ο οποίος ήγγισε τας πτυχάς της καρδίας των και μαζί εδόξασαν τον Θεόν και παρεκάλεσαν την Παναγίαν μας διά την ειρήνην του κόσμου και την ενότητα των Χριστιανών. 
«Σας περιμένομεν γρήγορα», φωνάζουν οι Πρωταγωνισταί της πανηγύρεως και της νεωτέρας Βυζαντινής Αρχοντιάς Ραφαήλ, Μίμος και όλοι εκείνοι, οι οποίοι εκφράζουν με πολλούς τρόπους την χαράν και την ευγνωμοσύνην των διά την νέαν αυτήν συνάντησιν εις τα Γραικάνικα χωριά, παλαιά και ένδοξα Μητροπολιτικά Κάστρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Η κεντρική πλατεία του Γαλιτσιανού, στολισμένη με σημαίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδος, ήτο μεγαλοπρεπής και θεαματική όσον ποτέ, εφιλοξένησε τον Μητροπολίτην Γεννάδιον, και την Συνοδείαν του, πολλές ώρες, μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν άκρως πανηγυρική και θεαματική, με χορούς αρχαίους – Γραικάνικους, όπως ο περίφημος χορός «Ταραντέλλα», με τραγούδια εις τόνον allegria, όπως της μάνας, της ζωής, της αγάπης, μια ατέλειωτη ευλογημένη ημέρα, με ενθυμήσεις και λαογραφικά απομνημονεύματα, τα οποία οι μεγαλύτεροι διηγούνται και οι νέοι ακούουν και απομνημονεύουν με χαράν και σοβαρότητα διά το μέλλον. 
Η επίσκεψις εις το Γαλιτσιανό, με το Μουσείον, την Γραικάνικην πολιτιστικήν του ιστορίαν και δράσιν, άξιον ίδρυμα συνεχίσεως της Βυζαντινής δόξης και του Βυζαντινού Πολιτισμού, μια ατέλειωτη ιστορία του Γένους μας, θα μείνει εσαεί ζώσα, αλλά και διακηρύττουσα εις κάθε προσκυνητήν και επισκέπτην, την ευκλεεστάτην καταγωγήν, αλλά και την ευαγγελικήν γλώσσα των κατοίκων και των προγόνων των.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ


Με την πρέπουσα λαμπρότητα και επισημότητα τελέσθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014 η δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών. 
Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Μητροπόλεως, παρουσία των επισήμων αρχών της Ελλάδος στο κράτος του Βελγίου, στρατιωτικών αρχών, εκπροσώπων της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, καθώς και πλήθους πιστών. 
Την καθιερωμένη ομιλία με την αφορμή της επετείου εκφώνησε ο αφυπηρετήσας Έλληνας πρέσβης κ. Βήκας, αναφερόμενος στο ιστορικό πλαίσιο του 1940 και στον ένδοξο αγώνα των Ελλήνων. 
Τον λόγο έλαβε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ομιλώντας περί του βίου του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου και το παράδειγμα της γενναιότητάς του στη ζωή των Ορθοδόξων. Έπειτα, ακολούθησε ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος ο οποίος ψάλθηκε απ’ όλο το εκκλησίασμα καθώς και ο Εθνικός Ύμνος της φιλοξενούσας χώρας. 
Ακολούθως, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων σε κοιμητήριο των Βρυξελλών όπου είναι ενταφιασμένοι τρεις Έλληνες αξιωματικοί.


Related Posts with Thumbnails