________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/31/2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ


Ανακοινωθέν (31/08/2017)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας μεταξύ 30ῆς καί 31ης Αὐγούστου 2017. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις, 
Διαρκουσῶν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον καί τούς μετ᾿ αὐτοῦ προσελθόντας εἰς τό Ἱερόν Κέντρον Μητροπολίτας ἐξ Ἀμερικῆς, εἰς οὕς, μετ᾿ ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐντός ἀτμοσφαίρας ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἐδόθησαν αἱ ὁδηγίαι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν περαιτέρω διαδικασίαν πληρώσεως τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου. 
Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων ἕξ μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ (ΦΩΤΟ)

φωτό: Yani Kayakoparan


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χοροστάτησε απόψε (Πέμπτη 31/8/2017), στον Εσπερινό της εορτής της Ινδίκτου, στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, με τη συμμετοχή ιεραρχών του Θρόνου και πολλών πιστών. 
Ο Πατριάρχης στο τέλος του Εσπερινού χειροθέτησε νέο Άρχοντα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Παπαδάσκαλος Κωνσταντίνος Κώστας: ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙ "ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ"


Στο ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ δημοσιεύσαμε στις 28 Αυγούστου ένα κείμενο του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα, κληρικού της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, με τίτλο:
"Τι "είδα" στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στα ερείπια της ιστορικής Μονής της Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου στην Αρτάκη της Μικράς Ασίας".
Δύο μέρες μετά, οι ανώνυμοι (και επιμελώς κρυπτόμενοι) - αν και ο αρχηγός τους είναι γνωστός: πρόκειται για τον αποτειχισμένο και αργό κληρικό της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Νικόλαο Μανώλη - διαχειριστές του ιστολογίου "Κατάνυξις", ανήρτησαν "απάντηση" στο κείμενο του π. Κ.Ι.Κ., με τίτλο: "Οικουμενιστικό δηλητήριο εκ Βελβεντού". 
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα σχόλιο του π. Κ.Ι.Κ. γι' αυτό το κείμενο του ιστολογίου "Κατάνυξις", ελπίζοντας ότι θα έρθει η ώρα που οι "ανωνυμοι" και "επώνυμοι" ...κατανυσσόμενοι, θα δώσουν λόγο στην δικαιοσύνη για τις ανομίες τους. 
"Οι άνθρωποι αυτοί, πλανεμένοι και φανατικοί, μισούν θανάσιμα τον Οικουμενικό Πατριάρχη (ωρύονται ωσάν λυσσασμένοι εναντίον του, εναντίον των Επισκόπων και των Ιερών Πατριαρχικών Μονών που μνημονεύουν το όνομά του) και κατά συνέπεια μισούν θανάσιμα και όσους τον σέβονται και τον αγαπούν. Επομένως εμένα (έναν απλό παπά, που έγραψε, τι ''είδε'' στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στα ερείπια της ιστορικής Μονής της Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, και που αυτό που ''είδε'' δεν συμφωνεί μ' αυτό που βλέπουν αυτοί!) θα εξαιρούσαν; Οι άνθρωποι αυτοί, πλανεμένοι και φανατικοί, βλέπουν τα πράγματα ανάποδα. Το σεβασμό και την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη (τους Επισκόπους, την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, το σεβασμό μας προς Αγία και Μεγάλη Σύνοδο) τα χαρακτηρίζουν ''δηλητήριο''. Αφού αρνήθηκαν το σωτήριον ύδωρ από την Εκκλησία, το χαρακτηρίζουν τώρα ''δηλητήριο''. Έχουν κηρύξει ''ιερό πόλεμο'' εναντίον θεσμών και προσώπων που σέβονται και υπηρετούν τους θεσμούς της Εκκλησίας. Είναι απολύτως χρήσιμοι μονάχα για την ερμηνευτική του ''τζιχάντ'' του ακραίου μουσουλμανισμού. Υπάρχει, άραγε, ελπίδα; Κι αν ναι, από πού και πώς θα έλθει; Στο πρώτο ερώτημα, δεν θέλω να απαντήσω, όχι."
π. Κ.Ι.Κ.

8/30/2017

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
Χάριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»[1] συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»[2], ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί μας «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[3]. 
Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ ἀποφάσει, καθιέρωσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ τῆς ὅλης δημιουργίας». Ἡ σχετικὴ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε σύμπαντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριστηρίους δεήσεις πρὸς τὸν Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»[4] καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.
Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας. Ἀνεδείξαμεν τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-νοίας καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Ἐβεβαιώθη, ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε…»[5], ὅτι ἡ ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του, καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύουσα τὴν εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, ὡς ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονισμοῦ. Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δημιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως. 
Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀλλοίωσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν ἑνὸς συγκεκριμένου προτύπου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του. Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης, ἡ ὁποία δὲν σέβεται τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της, συνοδεύεται ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ τὰς ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ περιβάλλον. Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον. 
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ σαφῶς κατωνόμασε τοὺς κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», τῆς αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ προέτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»[6] καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ συγχρόνου οἰκολογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως»[7]. Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν, πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατείας»[8], ἔναντι τῆς «ἀπληστίας»[9], τῆς «θεοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς στάσεως»[10]. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ᾿ ἐμφάσεως καὶ εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τραγικὰς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος»[11]. 
Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλλοντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή. Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μας, τότε ἡ στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου, ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναποφεύκτως κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος. Τὸ «σαπρὸν δένδρον» ποιεῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς πονηρούς»[12]. 
Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κεχαριτωμένην ἐλευθερίαν του. Ὡς ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι. 
Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμού του καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ προσπάθεια. Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα, οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς τὴν διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνεργασίαν. Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρόσφορος χῶρος διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ καὶ κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ κοινωνικὴν εὐαισθητοποίησιν, καθὼς καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου. 
Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ «καῦσιν καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως»[13] καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων»[14]. ,
βιζ’ Σεπτεμβρίου α’ 
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 
_____________________________
 [1] Ρωμ. η΄, 38 
 [2] πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15 
 [3] Ματθ. κη΄, 20 
 [4] Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 1/9/1989 
 [5] Γεν. α΄, 22 
 [6] Ἐγκύκλιος, §15 
 [7] ὅ. π., §15 
 [8] Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, §10 
 [9] ὅ. π., §10 
 [10] Ἐγκύκλιος, §14 
 [11] ὅ. π. 
 [12] Ματθ. ζ’, 17 
 [13] Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος, πα΄
 [14] Ἑβρ. ι’, 24

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ


Γράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
ΕΝ ΜΗΤΡΙΚΑΙΣ ΑΓΚΑΛΑΙΣ ΤΗΣ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
• Το θεομητορικό Πάσχα του Αυγούστου καθίσταται πρόξενος Αναστάσεως για την πολυμαρτυρική νήσο Ίμβρο, την Παιπαλόεσσα του Ομήρου, όπου στην μυσταγωγία της θερινής χάρης της Μεγίστη Οικοδέσποινα είναι η Δέσποινα Ιμβριώτισσα Παναγία από το «κάλλος των παρακλήσεών» της μέχρι την «ενδόξως αθάνατη Κοίμηση» και την εις ουρανούς Μετάστασή της. 
• Στο άλλοτε απορφανεμένο αιγαιοπελαγίτικο νησί, το οποίο «θεία παρεμβολή» κατά τους εσχάτους χρόνους αναγεννάται εκ της τέφρας του και εγείρεται εκ του τάφου του, η Πολυώνυμη Ιμβριώτισσα Παναγία με της Εκκλησίες και τις εν σιγή ιστάμενες πάλαι ποτέ Μονές της, τα Εξωκκλήσια και τα Παρεκκλήσιά της συνεγείρει τους απανταχού της γης ξενιτεμένους Ιμβρίους σε παννυχίδες θεομητορικής Πασχαλιάς.
Ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ


Ανακοινωθέν (30/08/2017)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 30ήν Αὐγούστου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. 
Κατ' αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Παπανθίμου, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ρόδου κ. Κυρίλλῳ ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ὀλύμπου. 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Η σχετική ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου έχει ως εξής: 
Νέος Επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ολύμπου εξελέγη σήμερα παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Παπανθίμου εκ της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου.
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος θα διακονεί ως βοηθός του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλλου. 
Ο νέος Ιεράρχης του Θρόνου γεννήθηκε το 1980 στην Αρχίπολη της Ρόδου. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2004 και Πρεσβύτερος την 1η Αυγούστου 2009. Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία, στον τομέα της Ποιμαντικής Θεολογίας. Ως κληρικός υπηρέτησε ως Διάκονος και Αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλλου, Εφημέριος της Ενορίας Αγίου Νικολάου Παραδεισίου, Ιεροκήρυκας της Ι.Μ.Ρόδου καθώς και ως υπεύθυνος του ιδιαιτέρου Γραφείου του Μητροπολίτη Ρόδου και της ιστοσελίδας της Ι.Μητροπόλεως.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ"


Μεγάλη συναυλία οργανώνει ο Σύνδεσμος "Μπάϊρον" για το Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βράχων Βύρωνα, σήμερα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017. 
Κορμός της συναυλίας είναι το έργο του Θεσσαλονικιού συνθέτη Σαράντη Κασσάρα υπό τον τίτλο «Μικρασίας Έξοδος», το οποίο πρωτοπαρουσιάζεται στην Αθήνα.
Ταλαντούχοι ερμηνευτές, με τον συνθέτη στο πιάνο, θα τραγουδήσουν για τον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Ιωνίας και του Πόντου, στέλνοντας το μήνυμα «Μην προσπερνάτε τη μνήμη, κίνδυνος είναι η λήθη», όπως λέει ένα από τα τραγούδια. Πρόκειται για τους Νίκο Ανδρουλάκη, Γιάννη Θωμόπουλο, Ασπασία Θεοφίλου, Ιφιγένεια Ιωάννου και Γιώργο Ντόβολο. Αφηγήτρια η γνωστή ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται φέτος που συμπληρώνονται 95 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. 
Την εκδήλωση χαιρετίζει με Γράμμα Του προς τον Δήμαρχο Βύρωνα Γρηγόριο Κατωπόδη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου "Μπάϊρον" Παναγιώτη Τριγάζη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Ο Πατριάρχης τονίζει πως "ιστορία και μνήμη είναι δύο έννοιαι αλληλένδετοι μεταξύ των αλλά και αδιαρρήκτως συνδεδεμέναι μετά της ανθρωπίνης υπάρξεως". Συγχαίρει τον συνθέτη Σαράντη Κασσάρα και τους συντελεστές και εκφράζει την ευχή "τα θλιβερά γεγονότα του ξερριζωμού και της προσφυγιάς να μη επαναληφθούν ποτέ πλέον διά κανένα λαόν". 


8/29/2017

Ο π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝ ΑΡΓΙΑ ΚΛΗΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ


Αρχιμ. Γεράσιμος Φραγκουλάκης
Αννόβερο Γερμανίας
"Ρε φίλε την πάτησες" 
Είχε διαφημιστεί ωσάν να επρόκειτο για χολιγουντιανή ταινία ομιλία του "αποτειχισμένου" ιερέα Νικολάου Μανώλη με τίτλο: «Το ''μπούμερανγκ'' & ο ''Νέρων'' της Ζακύνθου». 
Παρακολουθώντας κανείς την ομιλία αυτή, διαπιστώνει την φαιδρότητα των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται από τον ομιλητή για να θεμελιώσει τις θέσεις του περί "αντιοικουμενισμού" και άλλων ευτράπελων και ευφάνταστων αιτιάσεων κυρίως κατά του προσώπου του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, μία τακτική που εφαρμόζουν άλλωστε όλοι οι φερόμενοι ως "αντιοικουμενιστές". 
Όπως γίνεται αντιληπτό από τον τίτλο η ομιλία είναι διθεματική. Στο πρώτο μέρος αναφέρεται σε "μπούμερανγκ" που υπέστησαν δήθεν οι Αρχιερείς εκείνοι οι οποίοι κατά το κοινώς λεγόμενο "τράβηξαν το χαλινάρι" στην "χουφτίτσα" αυτή των ιερέων και μοναχών οι οποίοι, ποιος ξέρει τίνος την δόξα εζήλωσαν ή ποιος τους φούσκωσε τα μυαλά και αποσχίσθηκαν από την Εκκλησία δηλώνοντας "αποτείχιση". Ποιο είναι τώρα το "μπούμερνγκ". Το ότι με το να "διώκονται" επειδή διέκοψαν το μνημόσυνο του επισκόπου τους έγιναν γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο! Δηλαδή με λίγα λόγια χαίρονται για εκείνο που θα έπρεπε να ντρέπονται. Το αν θα υποστούν συνέπειες γι' αυτές τις αντιεκκλησιαστικές τους πράξεις είναι θέμα της Εκκλησίας και προσωπικώς εμένα δεν μου πέφτει κανένας λόγος. Βέβαια ο συγκεκριμένος ομιλητής φαίνεται να απολαμβάνει την δημοσιότητα με την "δίωξή" του χωρίς την οποία, όπως ο ίδιος λέει, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του! Είναι να απορεί βέβαια κανείς για ποιες διώξεις μιλάνε! Γιατί μέχρι τώρα ό,τι θέλουν κάνουν. Μητροπολίτες δεν υπολογίζουν, με το έτσι θέλω και καταργώντας κάθε εκκλησιαστική αλλά και κρατική νομιμότητα προσπαθούν να στήσουν δικό τους θυσιαστήριο, καταλήψεις μοναστηριών κάνουν, κατά παράβαση των ιερών κανόνων άνοιξαν "κεκρόπορτες" και μπήκαν στην Εκκλησία καθηρημένοι κληρικοί και από τους λεγόμενους ΓΟΧ με τους οποίους συλλειτούργησαν, αφορισμένους "αγκάλιασαν" τους οποίους μάλιστα ανερυθρίαστα τους αποκαλούν "μέντορές" τους, "παρασυναγωγές" δημιούργησαν και πολλά άλλα στην τακτική του "μπείτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε". Ποιος καταδιώκει επομένως ποιον; Αντί λοιπόν να γίνεται πανηγύρι για το "μπούμερανγκ" εναντίον άλλων, καλύτερα να σωφρονισθούν και να αλλάξουν τακτική πριν γυρίσει "μπούμερανγκ" εναντίον τους! 
Εκεί όμως που "δίνει τα ρέστα" ο ομιλητής είναι στο δεύτερο μέρος, στην αναφορά του στον "Νέρωνα" της Ζακύνθου. Ποιος είναι αυτός; Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο οποίος επισκέφθηκε την Ζάκυνθο! Αυτός φταίει για τον σεισμό στη Λέσβο, αυτός φταίει και για τις πυρκαγιές στην Ζάκυνθο! Για όνομα του Θεού! Αν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια από στόμα ιερέως και να έχει την απαίτηση να τον πάρουμε στα σοβαρά. Βέβαια με βάση τη λογική του ομιλητή κανονικά στην Λέσβο θα έπρεπε να πληγεί η πόλη της Μυτιλήνης την οποία επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Πάπας και όχι το χωριό Βρίσα που απέχει 50 χιλιόμετρα από αυτήν. Επίσης η Κρήτη στην οποία πραγματοποιήθηκε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα έπρεπε να είχε καταποντιστεί. Παρόμοια "γελοία" επιχειρήματα όμως έχουν γραφτεί κατά καιρούς και από άλλα αδελφά, "κλωνοποιημένα" ιστολόγια, οπότε μάλλον αυτή η συμπεριφορά πρέπει να αποτελεί πρακτική εξάσκηση των "αντιοικουμενιστικών" σεμιναρίων στα οποία πιθανώς συμμετέχουν! 
Όσον αφορά δε στο θέμα των πυρκαγιών της Ζακύνθου, επισήμως και ανεπισήμως εκτιμάται ότι πρόκειται για σκόπιμους εμπρησμούς. Αν σκεπτόμουνα και εγώ το ίδιο γραφικά και επιπόλαια όπως ομιλητής θα μπορούσα να αναρωτηθώ: "Βρε σεις "αντιοικουμενιστάκια" μπας και έχετε σχέση με τους εμπρηστές ή μπας και είσαστε οι ίδιοι, για να κάνετε πιστευτό το επιχείρημά σας για ευθύνες του Οικουμενικού Πατριάρχη;". 
Όμως το πρόβλημα είναι αλλού. Βρέθηκαν κάποιοι που ξεσηκώθηκαν από ορισμένα γραπτά, δυστυχώς και αρχιερέων, νόμισαν ότι θα είχαν πλήθος λαού να τους ακολουθεί, όπως γινόταν στις "συνάξεις κληρικών, μοναχών και λαϊκών" που συνδιοργάνωναν κάποιες Μητροπόλεις και ενθουσιάστηκαν, νομίζοντας ότι θα γίνουν ήρωες και κατά συνέπεια γνωστοί και σε άλλους εκτός από τη μάνα τους, που καλά-καλά δεν τους γνώριζε και έτσι σήκωσαν "παντιέρα", διέκοψαν οι ιερείς το μνημόσυνο του μητροπολίτη τους και κήρυξαν εαυτούς αγωνιστές και ομολογητές. Στην πορεία βέβαια, κάποιοι από τους αρχικούς πρωταγωνιστές διαπιστώνοντας προφανώς την "γκάφα" που έκαναν, άρχισαν να υποχωρούν και να μένουν στα μετόπισθεν, βάζοντας άλλους μπροστά. Διαπιστώνοντας ότι τελικά δεν τους βγαίνει όπως είχαν υπολογίσει, έχουν περιέλθει σε θλίψη και ως γνωστόν "το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην", με αποτέλεσμα να ακούμε να λέγονται και να βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά τα χαριτωμένα και ευτράπελα, όπως και η περί ης ο λόγος ομιλία του συγκεκριμένου ιερέα και όχι μόνο! 
Θα δανειστώ μία φράση από την αρχή της ομιλίας του: "Ρε φίλε την πάτησες!", γι' αυτό κοίτα όσο είναι καιρός κι εσύ και οι συνοδοιπόροι σου να την "ξεπατήσετε". Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία και της συγγνώμης. Ειλικρινά από καρδιάς σας εύχομαι "καλή μετάνοια!"

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 Αυγούστου 2017)

ΦΩΤΟ: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ενημερωτικό Δελτίο 
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Επίσκεψη του νέου Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Άγκυρα, κ.Alexei Εrkhov στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε την Τρίτη, 29 Αυγούστου, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Άγκυρα, κ. Alexei Εrkhov. 
Ο κ. Εrkhov, ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρόξενο στην Πόλη, κ. Dmitry Evdokimov, έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Μόσχας, το θέμα της Ουκρανίας, για την πρόσκληση του Πατριάρχου Κυρίλλου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη να επισκεφθεί τον Δεκέμβριο τη Μόσχα κ.α.. Κατά την συνομιλία τους οι δύο άνδρες έκαναν εκτενή αναφορά στον δολοφονηθέντα τον περασμένο Δεκέμβριο προκάτοχό του κ.Erkhov, για τον οποίο ο κ. Πρέσβης ενημέρωσε τον Πατριάρχη ότι ετοιμάζεται στη Μόσχα προτομή του, η οποία θα τοποθετηθεί στην είσοδο της Πρεσβείας στην Άγκυρα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νέος Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπηρέτησε, μέχρι προ διετίας, ως Γενικός Πρόξενος της χώρας του στην Πόλη και γνωρίζει άριστα τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και των μειονοτήτων στην Τουρκία. 


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τις καταστροφικές συνέπειες από τον ισχυρό τυφώνα Harvey 
Την βαθύτατη θλίψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, τη δοκιμασία χιλιάδων πολιτών και τη μεγάλη καταστροφή περιουσιών από τον ισχυρό Τυφώνα Harvey που έπληξε την ακτογραμμή του Κόλπου του Τέξας και ιδιαιτέρως την πόλη του Χιούστον, εκφράζει με δήλωσή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Στη δήλωση - που έγινε στην αγγλική γλώσσα - ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημειώνει ότι, «η συνεχιζόμενη καταστροφή από τον Τυφώνα Harvey [...] στην περιοχή των ακτών του Κόλπου του Τέξας και ιδιαίτερα στο Χιούστον, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια δραματική υπενθύμιση της τρομακτικής δύναμης της φύσης». 
«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας», συνεχίζει, «θρηνεί για την άδικη απώλεια ανθρωπίνων ζωών αλλά και για τις τεράστιες υλικές ζημιές και τη μεγάλη δοκιμασία χιλιάδων οικογενειών. Προσευχόμαστε για την ανάπαυση εκείνων των οποίων η ζωή διεκόπη βιαίως από αυτήν την συμφορά, καθώς επίσης και για την παρηγορία των τεθλιμμένων συγγενικών τους προσώπων». 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθυμίζει ότι στο Χιούστον λειτουργεί ο Ελληνορθόδοξος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και προσθέτει ότι στη σκέψη και τις προσευχές του έχει «εκείνους που διακονούν και εργάζονται υπέρ του Ορθοδόξου ποιμνίου» αλλά και όλες τις Υπηρεσίες της πόλης που ανέλαβαν δράση για τη στήριξη των πληγέντων. Ιδιαιτέρως αναφέρεται στις γυναίκες και τους άνδρες «που με γενναιότητα προσφέρουν εκτάκτως τις υπηρεσίες τους προκειμένου να ανακουφίσουν όλους εκείνους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις απελπιστικές συνθήκες. Ο Θεός να τους παράσχει δύναμη και σθένος τη στιγμή αυτή της ανάγκης». 
Καλεί μάλιστα την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής να παράσχει βοήθεια και στήριξη, κατά τις δυνάμεις της, μέσω των Διεθνών Ορθοδόξων Χριστιανικών Φιλανθρωπικών Οργανισμών, της Εθνικής Φιλοπτώχου ή μέσω των διαθέσιμων πόρων της. 
«Τώρα είναι η ώρα της αλληλεγγύης και της συμπόνιας στην πράξη, και συγχαίρουμε όσους το έχουν ήδη πράξει», τονίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και προσθέτει: «Να προβληματιστούμε όλοι μας για την ευθύνη μας, ως άνθρωποι, να είμαστε καλοί και σοφοί διαχειριστές του Περιβάλλοντος. Όλοι καλούμαστε να συμμετάσχουμε στη διάσωση και διαφύλαξη του κόσμου μας, είτε μέσω της αντιμετώπισης της καταστροφικής δύναμης αυτών των τυφώνων με έναν καλύτερο περιβαλλοντικό σχεδιασμό, είτε ενασχολούμενοι περισσότερο σοβαρά με το νευραλγικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και με το πώς αυτή επηρεάζει τον πλανήτη μας».

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ (ΦΩΤΟ)

φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Τρίτη 29 Αυγούστου 2017, επί τη αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της Κοινότητος Ξηροκρήνης. 
Εκκλησιάσθησαν: ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής Δημήτριος και άλλοι ιεράρχες του Θρόνου και πολλοί πιστοί. 
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Τρίτην, 29ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί Μητροπολῖται Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Πιττσβούργου κ. Σάββας, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Φενερλῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τά πρόσφατα ταξείδιά Του, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Alexey Erkhov, νέον Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dmitry Evdokimov, Προξένου ἐν τῇ Πόλει.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΕΙΡΗΝΑΙΟ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ


Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017: Στην ιστορική ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων, στο Ακρωτήρι Χανίων, παραδοσιακή έδρα της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, πραγματοποιήθηκε τελετή ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ του αδελφού της Μονής Ειρηναίου Τσουρουνάκη, Επισκόπου Αγίου Φραγκίσκου της Αμερικής. Της θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου προεξήρχε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός.
Ακολουθεί η ομιλία του Δρος Αλεξάνδρου Κ. Παπαδερού, συνιδρυτού και επί σειρά ετών Διευθυντού της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ


Στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη νήσο Αντιγόνη των Πριγκηποννήσων, εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, του οποίου η εικόνα βρίσκεται στο δεξί κλίτος του Ιερού Ναού. 
Την παραμονή της εορτής, Σάββατο 26 Αυγούστου 2017, τελέστηκε ο Μ. Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί η Θ. Λειτουργία. 
Μετά το τέλος των ακολουθιών εψάλη η παράκληση του Αγίου και ευλογήθηκαν οι πίτες που προσκόμισαν οι ευλαβείς προσκυνητές. 
Από τον Εσπερινό είναι τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που παραθέτουμε εδώ.


8/28/2017

ΤΙ "ΕΙΔΑ" ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΥΖΙΚΟΥ


Τι  "είδα" στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στα ερείπια της ιστορικής Μονής της Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου στην Αρτάκη της Μικράς Ασίας
Του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα 
Στη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (23-8-2017, απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μας την μετέδωσε η τηλεόραση του 4Ε) στα ερείπια της ιστορικής Μονής Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου στην Αρτάκη της Μικράς Ασίας, είδα στη μορφή του να συμπυκνώνεται όλο το φορτίο της ‘’Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας’’ ως ευθύνη ενότητας (την οποία εγγυάται ο θεσμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης και το σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου) και από το πρόσωπό του που έλαμπε, μέσα από τα ερείπια, είδα να φανερώνεται όλο το μεγαλείο της Καθολικής Ορθοδοξίας, ως δυνατότητα αλλαγής, ανακαίνισης (και ενότητας) του ανθρώπινου γένους, του κόσμου όλου. 
Καθώς έβλεπα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μέσα στα χαλάσματα της Μονής, μέσα σε ένα βαθούλωμα στη γη, αυτόματα ήρθε στο νου μου η φάτνη της Βηθλεέμ, στην οποία βρήκαν καταφύγιο ο Ιωσήφ με τη Θεοτόκο Μαρία, ‘’διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι’’. (Λουκ. 2,7). 
Ήταν μια φάτνη ερειπίων (η ιστορική Μονή της Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου που λειτουργούσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη γιορτή της Παναγίας), που περιβαλλόταν από θάμνους και ψηλά καταπράσινα δέντρα. Φάτνη ερειπίων, που όμως από εντός της, διά της Θεοτόκου, ανάτελλε ‘’ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού’’, ‘’ο ήλιος της Δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών’’, ο Οποίος, χωρίς τις διακρίσεις και απορρίψεις που επιβάλλει και συστηματοποιεί ο κόσμος τούτος, ‘’τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους’’. (Ματθ. ε’, 45). 
Καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευλογούσε σταυροειδώς μέσα από τα ερείπια την οικουμένη έβλεπα στην πατριαρχική ευλογία την ενθάρρυνση και τη δυνατότητα αναστήλωσης του (καταρρακωμένου) ανθρώπινου προσώπου. 
Κι όπως στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μέσα στα ερείπια του Μοναστηριού της Παναγίας Φανερωμένης, ντυνόταν, για να λειτουργήσει, τα πατριαρχικά του άμφια, είδα στην αμφίεση αυτή, το καινούργιο και ολόλαμπρο ντύσιμο – δωρεά του Θεού Πατέρα - όλων των ανθρώπινων υπάρξεων (που για την καθεμιά ξεχωριστά ήρθε ο Χριστός στη γη) στον κατασπαρασσόμενο κόσμο μας. 
Κι όταν ο Πατριάρχης άρχισε να ψάλλει την πρώτη Καταβασία: ‘’Πεποικιλμένη τη θεία δόξη…’’, είδα αυτή τη θεία δόξα να περιβάλλει ‘’πεποικιλμένα’’ τον ίδιο και δι’ αυτού το εκκλησίασμα, είδα αυτή τη θεία δόξα από τα ερείπια της ιστορικής Μονής της Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου στην Αρτάκη της Μικράς Ασίας να ακτινοβολεί παντού, στον ‘’έγκριτον της Εκκλησίας λαόν’’ και στην οικουμένη όλη. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Αυγούστου 2017)

Ο νέος Πρέσβης της Αυστρσλίας στον Πατριάρχη - ΦΩΤΟ: Νικόλαος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Mercado, Θεολόγου, φοιτητοῦ ἐν Ρώμῃ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ. 
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Marc Innes - Brown, νέον Πρέσβυν τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Τουλουπίδην, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, Πρυτανεύοντα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀραμπατζῆν, Συνταγματάρχην Πεζικοῦ, Στρατιωτικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ἀγγελάκη, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Νικοστράτου Φωτέλλην, Πλοίαρχον Π.Ν., Ναυτικόν Ἀκόλουθον ἐν τῇ ἰδίᾳ Πρεσβείᾳ, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης Φουρτούνη. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν τοῦ Περιοδικοῦ «PAROS», καί τόν Ἐντιμ. κ. Alen Tekbıçak, Πρόεδρον τοῦ «Şişli Spor Kulübü», μετά συνεργατῶν αὐτῶν.

Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Επίσκεψη του νέου Πρέσβη της Αυστραλίας στην Άγκυρα κ. MarcInnes-Brown στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα, 28 Αυγούστου, ο νέος Πρέσβης της Αυστραλίας στην Άγκυρα, κ. MarcInnes-Brown. 
Ο Πρέσβης της Αυστραλίας έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και για περίπου μία ώρα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου, την κατάσταση των μειονοτήτων στην Τουρκία και την παρουσία των Ορθοδόξων στη μακρινή Αυστραλία. 
Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία υπάγεται στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας περιλαμβάνει την Αυστραλία, την Τασμανία και τη Νέα Γουϊνέα (134 Ενορίες, 8 Ι. Μονές). Τη διαποίμανσή της ασκεί, από το 1975, ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός (Χαρκιανάκης), απόφοιτος της Ι. Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενώ στο δυναμικό της Ι. Αρχιεπισκοπής υπηρετούν και τέσσερις βοηθοί Επίσκοποι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΓΚΡΑΜΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη διὰ δύο ἡμέρας τὴν Πολωνίαν, μετὰ ἀπὸ εὐγενικὴν πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, διὰ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Grabarka, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Διακόνου κ. Γεωργίου Τζατζάνη, κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεως Βελγίου. 
Ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Βαρσοβίας ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Kuzma καὶ τοῦ Διακόνου κ. Rastislav, οἱ ὁποῖοι τοὺς ὡδήγησαν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βαρσοβίας, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος κ. Σάββας, ἐκφράσας τὴν μεγάλην χαράν του διὰ τὴν ἄφιξίν των εἰς Πολωνίαν καὶ τὴν συμμετοχήν των εἰς τὴν μεγάλην Ἑορτήν. Ἠκολούθησε γεῦμα καὶ ἀνταλλαγὴ δώρων. 
Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ ἀπὸ σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν καὶ τὸ Πνευματικὸν Κέντρον, ἐταξίδευσαν πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονήν τῆς Grabarka, εὑρισκομένην ἀνατολικῶς τῆς Βαρσοβίας. Τὸ ταξείδιον τοῦτο διήρκεσε δύο καὶ ἡμισείαν ὥρας. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Grabarka τοὺς ὑπεδέχθησαν ἡ Ἡγουμένη, οἱ Ἱεράρχαι καὶ ὁ κλῆρος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας καὶ ἀμέσως ἡτοιμάσθησαν διὰ τὴν πομπὴν πρὸς τὸν τόπον ὅπου τελοῦνται ὑπαιθρίως αἱ Ἀκολουθίαι. Οἱ πιστοί, ἀρκεταὶ χιλιάδες, εἶχον προσέλθει διὰ προσκύνημα πρὸ ἀρκετῶν ἡμερῶν, ἔχοντες διανύσει οἱ περισσότεροι πολλὰ χιλιόμετρα πορείας. Μεταξὺ τῶν προσκυνητῶν ἦσαν καὶ 60 πιστοὶ τῆς Πολωνικῆς Ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως Βελγίου, ὑπὸ τὸν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας των, Πρωτοπρεσβύτερον κ. Pawel Cecha. Μεταξὺ ἐκείνων ποὺ τοὺς ὑπεδέχθησαν ἦτο καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος ὑπὸ ὁμίλου 50 νέων, προσκομμίσας μάλιστα καὶ ἀπότμημα ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 


Ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, πρωτοστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα. Ἔψαλλε ἡ Χορωδία τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Βαρσοβίας. 
Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σάββας ἐχαιρέτισε τὴν παρουσίαν τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκφράσας μὲ ἰδιαιτέραν ἐπισημότητα τοὺς μεγάλους δεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀπευθύνας τὴν μεγάλην ἐκτίμησίν του καὶ τὰς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας, διὰ τὸ ἐπιτελούμενον ἔργον εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους Πολωνοὺς πιστοὺς τῶν Βρυξελλῶν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐχαιρέτισε τὴν παρουσίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καὶ τῶν νέων ἐξ Ἑλλάδος, εὐχαριστήσας διότι προσεκόμμισεν εἰς τὴν Ἑορτὴν ἀπότμημα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἐκλήθη μάλιστα ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος νὰ ἀπευθύνῃ λόγον πρὸς τοὺς πιστούς. Αἱ Ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν συμφώνως πρὸς τὴν Ρωσσικὴν Παράδοσιν. Ἠκολούθησε δεῖπνον εἰς τὴν μεγάλην Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Ἐτελέσθησαν τέσσαρες Λειτουργίαι ὑπὸ διαφόρων ἀρχιερέων, εἰς διαφορετικοὺς ναοὺς καὶ παρεκκλήσια, καὶ τοῦτο ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου ἕως καὶ τῆς 8ης πρωϊνῆς. Ἡ Ἑορταστικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα ὑπαιθρίως, περιβαλλομένου ὑπὸ Μητροπολίτου Βελγίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἄβελ, ὑπῆρχε μάλιστα σύγχρονος ἀναμετάδοσις ὑπὸ τῆς Ἐθνικῆς Τηλεοράσεως. Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ὡμίλησε ἕνας ἱερεύς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπαρουσίασε τὸν Μητροπολίτην Βελγίου εἰς τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν ἀπευθύνων εὐγνωμόνους εὐχαριστίας διὰ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν καὶ τὴν πατρικὴν φροντίδα του πρὸς τὴν Πολωνικὴν Ἐνορίαν Βρυξελλῶν, τὸν παρεκάλεσε μάλιστα νὰ ἀπευθύνῃ λόγους τινὰς πρὸς τοὺς προσκυνητάς. 


Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου ἐξέφρασε «τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὴν χαράν του πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μακαριότητα διότι τοῦ ἐπιτρέψε νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν μεγάλην Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως εἰς Grabarka, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸ ὄρος Θαβώρ, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος μετεμορφώθη ἐν δόξῃ, ἀποκαλύψας τὴν θεότητά του, καθὼς ἠδύναντο, ἐνώπιον τῶν τριῶν αὐτοῦ μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων. Καλούμαστε κι ἐμεῖς σήμερον νὰ ἀντανακλοῦμε τὸ φῶς τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὸν ὅλο καὶ περισσότερον ἐκκοσμικευμένον κόσμον, τὸν πλήρη προβλημάτων καὶ ἀπελπισίας». Ἀπηύθυνε θερμοὺς ἀδελφικοὺς χαιρετισμοὺς πρὸς τὸν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Βαρσοβίας κ. Σάββαν ἐκ μέρους τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ διεβεβαίωσε τὸν Μακαριώτατον, ὅτι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ἕτοιμη νὰ συμπαρασταθῇ εἰς τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας. Κατὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης κ. Σάββας παρεσημοφόρησεν τόσο τὸν Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, ὅσον καὶ τὸν Διάκονόν του κ. Γεώργιον Τζατζάνην. Ἐπὶ πλέον τοὺς προσέφεραν δῶρα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Grabarka. 
Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου μετὰ ἀπὸ παράκλησιν τῶν ἁρμοδίων παρεχώρησε ἐν συνεχείᾳ συνεντεύξεις εἰς τελεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ δημοσιογράφους τοῦ Τύπου. Ἠκολούθησε δεῖπνον εἰς τὴν μεγάλην Τράπεζαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπου ἔλαβον χώραν διάφοροι ὁμιλίαι. Ἐν συνεχείᾳ τοὺς μετέφεραν εἰς τὸ Ἀεροδρόμιον τῆς Βαρσοβίας διὰ τὴν ἐπιστροφήν. 
Ἐδόθη ἡ εὐκαιρία κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν ταύτην εἰς Πολωνίαν νὰ γίνῃ περισσότερον γνωστὴ ἡ θέρμη τῆς πίστεως τῶν Πολωνῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἐπίσης ἐδόθη ἡ εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπαφῆς μετὰ τῶν ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκην νὰ εἰσακούονται καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται τὸ ἔργο των.
Εκ της Μητροπόλεως Βελγίου


8/27/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27 Αυγούστου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Ἐν τῷ τέλει διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον καί τό πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, δι᾿οὗ ἐκφράζει τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἀλλεπαλλήλους καταστροφικάς πυρκαϊάς τάς πλήξασας τήν νῆσον Ζάκυνθον κατά τάς τελευταίας ἡμέρας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου Ξενοφωντινοῦ, ὡς καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀρχαγγέλης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Μαριάνθην Βαφειάδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, αὐτάδελφον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τῶν τέκνων των Φωτίου καί Τατιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν Κρήτῃ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «Adalar Kent Konseyi» διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ τοῦ Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τήν 21ην Αὐγούστου, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, εἰς Ἀξόν Μυλοποτάμου Κρήτης. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ἀχιλλέως καί Εὐαγγελίας Χανίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Κυριακήν 27ην ἰδίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


Ενημερωτικό Δελτίο 
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι 
Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε σήμερα Κυριακή, 27 Αυγούστου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία για ιδιωτικούς λόγους. 
Ο κ. Κουρουμπλής έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και σε μια ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ βραχεῖα παραμονή τοῦ Πατριάρχου ἐν Ζακύνθῳ. 
Ὡς προανεκοινώθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖος τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης τ.μ. Αὐγούστου (2017), ἔφθασε δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Προύσης εἰς Ζάκυνθον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου - Φωτογράφου, καί τοῦ κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κιουρκτσῆ. 
Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Κοντονῆς, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Περιφερειάρχης Ἰονίων Νήσων Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες, ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ πολιούχου Ἁγίου Διονυσίου καί προέστη ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ Καθολικῷ αὐτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. ἅγιος Ζακύνθου ἐπαρασημοφόρησε κατόπιν θερμῶν προσφωνήσεων τόν τε Πατριάρχην καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου διά τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, οἱ δύο Προκαθήμενοι ηὐχαρίστησαν δεόντως, εἶτα δέ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. 


Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί δεῖπνον, καθ᾽ ὅ ὁ Ποιμενάρχης προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς προσκεκλημένους αὐτοῦ. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ἡμέρας καθ᾿ ἥν συνεπληροῦντο 300 ἔτη ἀπό τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐκ Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συνιερουργίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωάννου καί Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου. 
Εἰς τό Κοινωνικόν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἀναφερθεῖσα διά πλείστων εἰς τόν ἑορταζόμενον Ἅγιον, τήν ἀρετήν καί τό παράδειγμά του καί τόν ἀπεκάλεσε «παγκόσμιον Ἅγιον». Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ταύτην συμπροσηυχήθη ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τόν ὁποῖον ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἐτίμησε διά τοῦ ὡς ἄνω παρασήμου κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν. Εἰς τήν πλήρη τιμῆς καί ἀγάπης προσφώνησιν αὐτοῦ ἀπήντησεν ὁ κ. Πρόεδρος δι᾿ ἐμπνευσμένης ἀντιφωνήσεως μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν εὐγλωττίαν καί εὐρυμάθειαν. 
Μετά ταῦτα παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα καθ᾿ ἥν ἤγειραν προπόσεις ὅ τε ἅγιος Ζακύνθου καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Ὅστις τό ἀπόγευμα διά τῆς ἰδίας πτήσεως ἐπέστρεψεν ἐκ Ζακύνθου εἰς τήν Πόλιν.


Related Posts with Thumbnails