________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/30/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 ΜΑΪΟΥ 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων Ὁμογενῶν καί Ὁμοδόξων κατά τήν Ἅλωσιν τῆς ΚΠόλεως. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ πρώτου Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν Γενναδίου Σχολαρίου. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῶν ψυχῶν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 


Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Θεοδωράκης, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Κακλίκη, Πρέσβεως ἐ.τ., προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, παρόντος καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου. 
Τῷ Ἐξοχωτάτῳ ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί, παρεκάθησε δέ οὗτος καί εἰς τό γεῦμα τῆς ἡμέρας. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ali Yamaner, Δικηγόρον, καί κ. Ἄνέστην Βαρίμην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος διεθνοῦς συμποσίου «Kenan Er - Rifâi» ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Οἴκῳ τοῦ Μεβλανᾶ, τήν Παρασκευήν, 29ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς ὑπό τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθέντας ἀγῶνας τοξοβολίας, ἐν τῷ ἐν Okmeydanı «Okçular Vakfı», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά: α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Παρασκευῆς Κούρτογλου, τελεσθεῖσαν ἐν Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ,τό Σάββατον, 23ην τ.μ. καί β) τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης τ.μ. .

ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΦΩΤΟ)


Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 επισκέφθηκε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γεώργιος Μπαμπινιώτης. 
Ο Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε τον γνωστό καθηγητή, ενώ πατέρες της Ιεράς Μονής ξενάγησαν τον κ. Μπαμπινιώτη και την συνοδεία του, στους χώρους της Θεολογικής Σχολής και στην Βιβλιοθήκη της. 
Κατά συγκυρία, την Σχολή επισκέφθηκαν την ίδια μέρα καθηγητές και μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής, οι οποίοι συμβολικά και παρουσία του Μητροπολίτου Προύσης Ελπιδοφόρου και του καθηγητού Γεωργίου Μπαμπινιώτη, φύτεψαν κάποια φυτά, στον υπό διαμόρφωση κήπο της Σχολής. Το μεσημέρι όλοι παρεκάθησαν στην τράπεζα της Ιεράς Μονής.


5/29/2015

ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΤΣΗ


Ακούω τον μέγιστο π. Γεώργιο Τσέτση, Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου να ψάλλει το Ο Θεός ήλθοσαν έθνη σε ήχο πλ. δ’ και μεταφέρομαι πραγματικά στη Βασιλεύουσα του Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη λίγο μετά την Άλωση. 
Την ηχογράφηση αυτού του ειδικού και μοναδικού στην ιστορία μέλους οφείλουμε στον κράτιστο Μανόλη Χατζηγιακουμή, ο οποίος στη σειρά Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής έχει εκδώσει τον Άμωμο κατά την παράδοση της Κωνσταντινούπολης (cd 6o: Άμωμος - Νεκρώσιμα και Επιμνημόσυνα, Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, Αθήνα 2005). 
Ο σπουδαίος αυτός ψηφιακός δίσκος – πραγματική καταγραφή και συμβολή – κλείνει με τη σύνθεση του Χρυσάφη (ακμή περ. 1440 – 1465) «εις την ανάλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως». 
Ο π. Γεώργιος Τσέτσης ερμηνεύει εδώ την μοναδική σύγχρονη μεταγραφή του μέλους από τον πατριαρχικό μουσικό Μάρκο Βασιλείου. Η μεταγραφή δεν στοιχείται στην μεταγραφική παράδοση των Τριών Διδασκάλων, αλλά στη νεώτερη των Δυτικών εξηγητών (ας το πούμε έτσι κάπως συμβατικά).
Ο Μ. Χατζηγιακουμής σημειώνει για το μάθημα αυτό:
"Το μέλος O θεός ήλθοσαν έθνη ηχ πλ δ΄ είναι ένα ειδικό και μοναδικό στην ιστορία μέλος, το οποίο ο μεγάλος αυτός μουσικός του Βυζαντίου, και οικείος των δύο τελευταίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, έχει συνθέσει αποκλειστικά για την Άλωση (1453) της Κωνσταντινούπολης, «εις την ανάλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως», όπως σημειώνεται σε μεταγενέστερο χειρόγραφο (τέλος 18ου αι.). Πρόκειται για ένα θρηνώδες άσμα, επιτάφιο της Μεγάλης Πόλης (και της Μεγάλης Αυτοκρατορίας), και το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως η απαρχή των πολυάριθμων μετέπειτα λαϊκών θρήνων για τη χαμένη Βασιλεία. Στην ουσία, πρόκειται για μελοποίηση των πρώτων στίχων (1-8, με μικρές τροποποιήσεις και αναδιπλώσεις λέξεων) του οη΄ (78ου) Ψαλμού, του οποίου το κείμενο έχει ιδιαίτερη συμβολική αντιστοιχία προς το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός: O θεός, ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου [εμίαναν Κύριε]. | Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα τοις πετεινοίς του ουρανού, τας σάρκας των οσίων σου τοις θηρίοις της γης· | εξέχεαν το αίμα αυτών [εξέχεαν Κύριε] ωσεί ύδωρ κύκλω Ιερουσαλήμ, και ουκ ην ο θάπτων. | Εγενήθημεν όνειδος τοις γείτοσιν ημών, μυκτηρισμός και χλευασμός τοις κύκλω ημών. | Έως πότε, Κύριε, οργισθήση εις τέλος, εκκαυθήσεται ως πυρ ο ζήλος σου [έως πότε Κύριε]; | Έκχεον την οργήν σου [έκχεον] επί τα έθνη τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, αί το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. | Μη μνησθής ημών ανομιών αρχαίων, αλλά βοήθησον ημίν ταχύ και ελέησον ημάς [Θεέ, κατακτήσανε τη χώρα σου άπιστα έθνη, εμίαναν τον ναό σου τον άγιο. Πρόσφεραν τα πτώματα των δούλων σου βορά στα όρνεα του ουρανού, τις σάρκες των πιστών σου στα θηρία της γης· έχυσαν το αίμα τους σαν το νερό γύρω από την Ιερουσαλήμ, και δεν υπήρχε αυτός που θα τους θάψει. Γίναμε όνειδος στους γείτονές μας, εμπαιγμός και χλευασμός στους γύρω μας. Έως πότε, Κύριε, θα οργίζεσαι χωρίς τελειωμό, θά ’ναι καυτές σαν τη φωτιά οι απαιτήσεις σου; Σκόρπισε την οργή σου στα άπιστα έθνη που δεν σε αναγνωρίζουν και σε βασιλείες που δεν επικαλούνται το όνομά σου. Μη μας καταλογίσεις αμαρτίες αρχαίες, αλλά βοήθησέ μας γρήγορα και δείξε μας το έλεός σου]. Το πρωτότυπο αυτό μέλος του Χρυσάφη έχει συντεθεί αμέσως μετά την Άλωση, κάτω από την (αυτοπρόσωπη ασφαλώς) εμπειρία του συγκλονιστικού γεγονότος, και συμπεριλαμβάνεται στο σωζόμενο προσωπικό του αυτόγραφο, μιά ογκωδέστατη Ανθολογία της Παλαιάς Παπαδικής (του έτους 1458, Μονή Ιβήρων, αρ. χφ 986, φ 451r-52r). To ίδιο έχει επισημανθεί επίσης και σε πολύ μεταγενέστερο χειρόγραφο (του τέλους του 18ου αι., Μονή Λειμώνος της Λέσβου, αρ. 8, φ 53r, με την ίδια ακριβώς παλαιά σημειογραφία, και Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, «Μουσικά Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας», Αθ. 1975, πίν. αρ. ΧVII). Του τόσο σημαντικού αυτού ιστορικού μέλους δεν έχει (ατυχώς) επισημανθεί, παρά την επίμονη έρευνα, μεταγραφή στη Νέα μέθοδο των μεγάλων πατριαρχικών μουσικών και δασκάλων Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Γρηγορίου πρωτοψάλτου (ούτε και των Αγιορειτών εξηγητών του α΄ μισού του 19ου αι.). Ίσως γιατί δεν επρόκειτο για ενεργό λειτουργικό μέλος ή, τουλάχιστον, για μέλος κοινής μουσικής Συλλογής ή κοινού μουσικού Βιβλίου, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανάμνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως εθνικού ιστορικού ιδεολογήματος είναι προϊόν της Μεγάλης Ιδέας (μέσα 19ου αι. κ.εξ. ως τη Μικρασιατική Καταστροφή, 1922, με κορύφωση ακριβώς στις αρχές του 20ού αι.).


Αντίθετα, στο τελευταίο ιστορικό δεδομένο ακριβώς φαίνεται ότι οφείλεται και η μοναδική σύγχρονη (περ. «Μουσική», τεύχ. 1, 1912) μεταγραφή του μέλους, του πατριαρχικού μουσικού Μάρκου Βασιλείου, που έχει επισημανθεί (δημοσιοποιημένη ήδη στα «Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας», 1975, και στη μεγάλη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, 1980), με την χαρακτηριστική μάλιστα ένδειξη «Μελωδία Βυζαντινή» (και ταυτόχρονη μεταγραφή «εις την γραμμικήν [ευρωπαϊκή] παρασημαντικήν υπό Γ. Δ. Πακτίκου»). Ωστόσο, η μεταγραφή αυτή δεν στοιχείται στα κλασικά (αναλυτικά και μελισματικά) πρότυπα των μεγάλων πατριαρχικών εξηγητών και δασκάλων. Η παραβολή της με το πρωτότυπο αυτόγραφο μέλος του Χρυσάφη (από το οποίο και δηλώνεται ότι έγινε) και το σύνολο άκουσμα (όπως ηχεί στην οικεία έκδοση) δείχνουν ότι πρόκειται περισσότερο για μια «μετροφωνική» μεταγραφή (κατά τα γνωστά πρότυπα του κύκλου της Κοπεγχάγης). Από την άποψη αυτή, η ανάγκη για μια νέα, και περισσότερο πιστή (όσο γίνεται), παραμένει πάντοτε ανοικτή (για την ειδική έρευνα). Παρόλ’ αυτά, ο μελικός χαρακτήρας της σύνθεσης και το σύνολο ηχόχρωμα διαγράφονται (στην παρούσα μεταγραφή) με αρκετή ευκρίνεια, το ίδιο και όλα τα βασικά δομικά στοιχεία. Παντού είναι ευδιάκριτος ο θρηνητικός, ελεγειακός χαρακτήρας, η διαμαρτυρία και η επίκληση (στοιχεία τα οποία τονίζονται εντελώς ιδιαίτερα με τις συχνές αναδιπλώσεις των λέξεων), ακόμη ο λαμπρός μουσικός τονισμός στα κατάλληλα, και αναγκαία, σημεία του κειμένου. Με τα δεδομένα αυτά, το μέλος αυτό του Χρυσάφη δεν είναι μόνο ένα σπουδαίο ιστορικό μουσικό τεκμήριο, αλλά και ένα εξίσου σπουδαίο καλλιτεχνικό δημιούργημα."


Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις του Μανόλη Χατζηγιακουμή και για την ερμηνεία του π. Γεωργίου Τσέτση στο συγκεκριμένο μέλος για την Άλωση:
"Στο μέλος για την Άλωση, παρά την αμφισημία της μεταγραφής, εξαίρεται λαμπρά ο καθαυτό ελεγειακός χαρακτήρας, η σύστοιχη διαμαρτυρία και επίκληση, χωρίς ωστόσο υπερτονισμούς και, σημαντικό για την περίπτωση, χωρίς ιδεολογικές φορτίσεις."
Π.Α.Α.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε πριν λίγο στο Φανάρι τον επικεφαλής του κόμματος "Το Ποτάμι" Σταύρο Θεοδωράκη.
Τον Σταύρο Θεοδωράκη συνόδευε ο Πρέσβης επί τιμή και υπεύθυνος του Τομέα Τουρκικών και Βαλκανικών Υποθέσεων του Ποταμιού Γιώργος Κακλίκης.
Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η οποία διήρκησε περισσότερο από μια ώρα, ο Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε: 
«Είναι για εμένα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που με δέχτηκε ο Πατριάρχης. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Σήμερα είχαμε την δυνατότητα, για ακόμη μια φορά, να συζητήσουμε πολλά σημαντικά θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα πρέπει να πω ότι ο Πατριάρχης ξεπερνά τα όρια, όχι μόνο του Πατριαρχείου αλλά και του Ελληνισμού. Πάντα, στις συναντήσεις μου στο εξωτερικό και στο κέντρο της Ευρώπης, τις Βρυξέλλες, μπορώ να διακρίνω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητά του. Σήμερα του επανέλαβα ότι ένας άνθρωπος με αυτή τη δύναμη οπλίζει και τον θεσμό του Πατριαρχείου αλλά και τις αξίες τις οποίες μαζί υπερασπιζόμαστε. Ο Πατριάρχης είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας. Δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές δηλώσεις στο Πατριαρχείο αλλά θα πρέπει να πω ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να συνταχθούμε πίσω από κάποιες αρχές που θα φέρουν ανάπτυξη στην χώρα. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα. Η οικονομική δυσπραγία και η οικονομική κατάρρευση πολλές φορές φέρνει και άλλα τινά. Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περιοχή γεωπολιτικά και υπάρχει ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη η οποία θα σημάνει ενδυνάμωση του ρόλου μας, στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήσαμε φυσικά και οικολογικά θέματα και άλλες πρωτοποριακές δράσεις του Πατριάρχη, οι οποίες συνήθως απασχολούν τα Διεθνή Μέσα, και ελπίζω να έχω την δυνατότητα να τον συναντώ και να μου δίνει τις σοφές συμβουλές του. Για ακόμη μια φορά τον ευχαριστώ που με δέχτηκε».


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την πλευρά του σημείωσε: 
«Θέλω να εκφράσω τη χαρά μας, εμού προσωπικώς και όλων μας στο Πατριαρχείο διότι υποδεχόμαστε έναν πολιτικό της Ελλάδας με τον οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε, έχουμε παλαιά φιλία από τότε που ήταν δημοσιογράφος και τα λέγαμε σε συνεντεύξεις κ.τ.λ. Έχει έρθει κατ’ επανάληψη εδώ, συναντιόμαστε και στην Ελλάδα και πάντοτε χαίρομαι όταν ξαναβλέπω αγαπητά πρόσωπα, παλαιούς φίλους. Τώρα δε που έχει μία καινούρια ιδιότητα ο κ. Θεοδωράκης, του ευχόμαστε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, να έχει επιτυχία και να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών πραγμάτων της Ελλάδας, της γενικότερης κατάστασης της Ελλάδας, η οποία κατά κοινή ομολογία, διέρχεται μια κρίση και μια δύσκολη καμπή της ζωής και της Ιστορίας της. Είναι πολύ φυσικό οι ευχές του Οικουμενικού Πατριαρχείου να είναι μαζί του, μαζί με όλους τους πολιτικούς, που σημαίνει μαζί με τον ελληνικό λαό, τον οποίο περιβάλλουμε με στοργή και με αγάπη, σαν μητέρα Εκκλησία. Καλωσορίζουμε τον κ. Θεοδωράκη, τον ευχαριστούμε διότι είχε επικοινωνία και με τους εκπροσώπους της ομογένειας σήμερα το πρωί και του ευχόμαστε και στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή όλα τα καλά του Θεού».


ΟΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στις Ακολουθίες της Πεντηκοστής στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ως ακολούθως: 
- Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα κατά την Ακολουθία του Εσπερινού και αύριο το πρωί στην Θ. Λειτουργία του Σαββάτου των Ψυχών. Στο τέλος ο Πατριάρχης θα τελέσει Τρισάγιο και θα αναγνώσει τις συγχωρητικές ευχές και τα ονόματα υπέρ αναπαύσεως. 
- Το Σάββατο 30 Μαΐου το απόγευμα στον Μ. Εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής. 
- Την Κυριακή το πρωί θα προστή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας και εν συνεχεία θα τελέσει τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος και θα αναγνώσει τις Ευχές της Γονυκλισίας. Επίσης, θα χειροθετήσει στο οφφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη. 
- Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου 2015, ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στην Θ. Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Ταξείμ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ESSLINGEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Την Δευτέρα 25 Μαΐου τ.έ. (γερμανική αργία) με τη συμμετοχή δεκάδων κληρικών και χιλιάδων λαού, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης κ. Αυγουστίνος, συμπαραστατούμενος από τους βοηθούς Επισκόπους Αρίστης κ. Βασίλειο, Λεύκης κ. Ευμένιο και Αριανζού κ. Βαρθολομαίο τέλεσε τα εγκαίνια του ιερού ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην ενορία Esslingen (περιοχή Στουτγάρδης). 
Στον ίδιο ναό κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Γερμανία το Μάϊο του 2014, ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τέλεσε Θεία Λειτουργία την Κυριακή 11 Μαΐου. 
Με τη φροντίδα του ιερατικώς προϊσταμένου, αιδεσιμολογιοτάτου πρωτοπρεσβύτερου π. Μιχαήλ Νεονάκη όλο το πρόγραμμα κύλησε κατά τρόπο άψογο. 
Όλες οι ακολουθίες την παραμονή και ανήμερα τελέσθηκαν σε ατμόσφαιρα κατανυκτική με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και τη συμμετοχή βυζαντινών χορωδιών. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι διαφόρων εκκλησιών, διπλωμάτες, πολιτικοί και δημοτικοί παράγοντες. Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε ολοήμερο πανηγύρι στον αύλειο χώρο του ναού, με παραδοσιακά εδέσματα και μουσική και χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΦΩΤΟ)


Τους χώρους του Ορθόδοξου Κέντρου Αννοβέρου, το οποίο αποτελείται από την ελληνική και τη σερβική Ορθόδοξη ενορία επισκέφθηκε ο ευαγγελικός επίσκοπος Αννοβέρου κ. Ralf Meister, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015. 
Η προγραμματισμένη αυτή επίσκεψη σκοπό είχε την συνάντηση με τους Ορθόδοξους ιερείς του Αννοβέρου και τη συζήτηση μαζί τους επί διαφόρων θεμάτων και την ανταλλαγή απόψεων επί διαφόρων κοινωνικών θεμάτων που αφορούν στην περιοχή του Αννοβέρου. 
Μεταξύ άλλων έγινε ευρεία ενημέρωση για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που πρόκειται να συνέλθει στην Κωνσταντινούπολη το 2016, από κείμενο διαλέξεως που είχε πραγματοποιήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος γερμανιστί, στο Βερολίνο.


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΦΩΤΟ)


Παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης πραγματοποίησε απόψε (28-5-2015) διάλεξη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης με θέμα «Ελληνική Γλώσσα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον». 
Παρέστησαν Αρχιερείς και κληρικοί του Θρόνου, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος επισκέφθηκε το Φανάρι, ο Γενικός Πρόξενος Ευάγγελος Σέκερης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης Χρήστος Κλαίρης, εκπαιδευτικοί και πολλοί ομογενείς.
Να σημειωθεί ότι την ερχόμενη Κυριακή της Πεντηκοστής, κατά την Πατριαρχική Θ. Λειτουργία, ο Πατριάρχης θα χειροθετήσει τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη στο οφφίκιο του Άρχοντος Διδασκάλου του Γένους. 


5/28/2015

ΣΥΝΑΞΗ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σύναξη του Ιερού Κλήρου στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στις Βρυξέλλες, ύστερα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα, με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως. 
Η σύναξη ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Μητροπολίτου και στη συνέχεια με τη διάλεξη την όποια έδωσε ο ίδιος στην ελληνική, γαλλική και φλαμανδική γλώσσα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου ανέπτυξε το θέμα: «Μαρτυρία για την ιερατική διακονία στην Ορθόδοξη Διασπορά». 
Ο Μητροπολίτης ξεκίνησε την προσωπική του κατάθεση με την παρουσίαση της ιστορίας της οικογενείας του, εφ' όσον ο πατέρας του, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιγνάτιος Peckstadt, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες για την Ορθοδοξία του 20ου αιώνα στο Βέλγιο. Με την ίδρυση και τη δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απόστολος Ανδρέας - επαφές με την Ορθοδοξίαν» καλλιεργήθηκε ένα κλίμα συμπαθείας προς την Ορθοδοξία. Αυτός ο σύλλογος αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση στη συνέχεια της ενορίας Απόστολου Ανδρέου Γάνδης υπό την ευθύνη του εν τω μεταξύ χειροτονηθέντος π. Ιγνατίου. συνέχισε με τη διαπίστωση ότι σε ένα κόσμο στερημένο από αγάπη είναι διαρκώς επίκαιρη η διαβεβαίωση του Χριστού ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογενή Του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή (βλ. Ιω 3,16). Οι ιερείς καλούνται να δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού εντός του κόσμου. Αυτή η μαρτυρία μπορεί να είναι σιωπηλή και να εκφράζεται κυρίως μέσα από την αγάπη προς τους πάντες. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα γκέτο, ούτε μπορεί να έχει σχέση με τον κάθε είδους φανατισμό. Οι Ορθόδοξοι διαλέγονται με την κοινωνία και καταθέτουν σε αυτήν τη βασική τους μαρτυρία, που δεν είναι άλλη από την ωραιότητα, το κάλλος. Το κάλλος της Εκκλησίας μας είναι λειτουργικό και υπάρχει τόσο στη Θεία Λειτουργία όσο και στη λειτουργία μετά τη Λειτουργία, στην υπόμνηση δηλαδή σε κάθε στιγμή της ζωής μας ότι είμαστε εικόνες του Θεού. 


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου τόνισε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία κλήρου και λαού. Απαραίτητη είναι η αμοιβαία γνωριμία και η επιστροφή στην εμπιστοσύνη, που φαίνεται ότι έχει χαθεί. Καλούμαστε να προχωρούμε σε σωστές επισημάνσεις, αλλά κυρίως να καταδεικνύουμε το νόημα της ζωής μεταφέροντας το ελπιδοφόρο μήνυμα πως ο θάνατος καταποντίζεται μέσα στο πέλαγος της ζωής. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στο βέλγικο παράδειγμα, μίλησε για το πολυδιάστατο της διακονίας και του ρόλου του ιερέως και τόνισε την αξία που έχει να θέτουμε διαρκώς το ερώτημα πως μας βλέπουν οι άλλοι (π.χ. οι ετερόδοξοι) και αν τους βοηθάμε να δουν την ωραιότητα της Εκκλησίας μας. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην ίδρυση της πρώτης ορθόδοξης ενορίας στην Ολλανδία (περίπου το 1800) και στην πρώτη μετάφραση της Καινής διαθήκης στα ολλανδικά, η οποία οφείλεται στο ζήλο των τότε Ελλήνων εμπόρων. Στη συνέχεια μίλησε για τις πολυπολιτισμικές ενορίες της εποχής μας, οι οποίες απαιτούν από μας όχι μόνο τη γνώση (πολλών) ξένων γλωσσών, οι οποίες βοηθούν στην ποιμαντική πράξη και στην επαφή μας με το περιβάλλον, αλλά κυρίως τεκμηριωμένο θεολογικό λόγο. Ιδιαίτερα προσεκτικοί, είπε, οφείλουμε να είμαστε στην κατηχητική προετοιμασία των ετεροδόξων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία. Όταν μάλιστα κάποιοι από αυτούς ασπασθούν την ορθόδοξη πίστη και επιθυμούν να ιερωθούν, οφείλουμε να ελέγχουμε τη σοβαρότητα της προθέσεώς τους ιδιαιτέρως. Ο Σεβασμιώτατος Βελγίου έκανε ξεχωριστή αναφορά στην διακονία των νέων. Μίλησε για τη στενή συνεργασία με τους γονείς, την προσέγγιση των νέων ανθρώπων με πολλή αγάπη, τους οποίους οφείλουμε κυρίως να ακούμε και όχι να κρίνουμε, καθώς και τη συντονισμένη προσπάθεια να φέρνουμε τους ορθόδοξους νέους σε επαφή, προωθώντας την μεταξύ τους γνωριμία και φιλία. Σε όλες τις πτυχές της ποιμαντικής διακονίας, κατέληξε ο ομιλητής, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κοινός στόχος μας είναι το μοναδικό λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. 


Επίσης, ο Σεβασμιώτατος προσπάθησε μέσα από προσωπικές του εμπειρίες να μεταδώσει το μήνυμα της ιερατικής διακονίας στην Ορθόδοξη Διασπορά. Συν τις άλλοις αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία και δημιουργική αλληλεπίδραση ιερέων και πιστών, στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του ιερέα στην Εκκλησία ως Σώμα Χριστού και στις ιδιαιτερότητες των ποιμαντικών καθηκόντων στη Διασπορά. 
Στο τέλος της ομιλίας του Μητροπολίτου, έγινε αναφορά στα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας από τον π. Κωνσταντίνο Νευροκοπλή. 
Εν συνεχεία δόθηκε η δυνατότητα στους ιερείς να εκφράσουν τις απορίες τους και να συζητήσουν διάφορα θέματα ποιμαντικής και διοίκησης των ενοριών. Τέλος αναφέρθηκαν τα πορίσματα της σύναξης και ο Μητροπολίτης δήλωσε ότι στο εξής θα διοργανώνεται κατ' έτος τριήμερη σύναξη του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως. 


Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, αναφέρθηκαν από τον Μητροπολίτη πρακτικές ανακοινώσεις και συμβουλές προς τους ιερείς. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Σταύρος Τριανταφύλλου αναφέρθηκε σε διάφορα πρακτικά θέματα, ενώ στη συνέχεια ο π. Ευάγγελος Ψάλλας και ο π. Paolo Perletti ενημέρωσαν τους ιερείς σε θέματα ποιμαντικής διακονίας. Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο π. Ciprian Popescu, γραμματέας της επιτροπής για τους νέους, τονίζοντας θέματα ποιμαντικής για τη νεολαία και ακολούθησε ο π. Αθανάσιος Τοπαρλάκης με θέματα του Ληξιαρχείου Γραφείου. Τέλος τον λόγο έλαβε ο π. Κωνσταντίνος Κενανίδης ο οποίος, ανακοίνωσε τη μελλοντική δυνατότητα επιμόρφωσης του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως


Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΗΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑ (ΦΩΤΟ)


Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Σηλυβρίας Özcan Işıklar η γνωστή δημοσιογράφος Σεμίνα Διγενή και ο ιδιοκτήτης του Πρακτορείου Ταξιδίων “VERGINA TRAVEL AGENCY” Απόστολος Εμμανουηλίδης, ο οποίος παρέδωσε στον Δήμαρχο μία μελέτη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος. 
Η δημοσιογράφος Σεμίνα Διγενή επισκέφθηκε την γη των προγόνων της, καθώς ο παππούς και η γιαγιά της ήταν από την Σηλυβρία. 
Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο έγινε ευρεία συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, στο πνεύμα ενός πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και με έμφαση στην Σηλυβρία ως γενέθλιο τόπο του Αγίου Νεκταρίου, του οποίου το σπίτι ο Δήμος, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, επιδιώκει να ανοικοδομήσει στο άμεσο μέλλον.


5/27/2015

Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον 
Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α´ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. 
Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης. 


Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας. 
Ὁ Σεβ. Ξάνθης, ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεναγήθη εἰς τά διάφορα χωρία αὐτῆς, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου. Εἰς τό τέλος αὐτῆς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμῶν λόγων ἀγάπης τήν Α. Σεβασμιότητα, εἰς ἥν προσέφερεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπί τῇ 20ετίᾳ ἀρχιερωσύνης αὐτῆς, ἀπήντησε δέ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Νήσου ὁμιλήσας διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διά τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐγγυητοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος. 


Οἱ παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Ἴμβρον αὐτάδελφοι τοῦ Πατριάρχου Νικόλαος καί Ἀντώνιος μετά τῶν οἰκογενειῶν των ἐδεξιώθησαν Αὐτόν τε καί τούς Σεβ. Ἴμβρου καί Ξάνθης, ὡς καί ἄλλους ἐπισκέπτας, μεταξύ τῶν ὁποίων τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, καί Παντελεήμονα Βίγκαν. Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου.

Φωτογραφίες: Ι. Μητρόπολις Ξάνθης

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Bohdan Hladio, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῶν ἐν Καναδᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, τ. Πρύτανιν καί Καθηγητήν Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροδάνθης, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόννης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, ἐντεῦθεν, μετεκπαιδευόμενον ἐν Ἀμερικῇ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κάτση, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Λαμπρόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς - Κυβέλης, Ἰατρούς, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐμμανουήλ, Βασιλικῆς καί Δήμητρας - Ἴριδος, ἐκ Ναυπλίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Τζέλης Χατζηδημητρίου, μέ θέμα «Λέσβος, τό νησί τῆς κρυμμένης ἁρμονίας» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντη καί Μαρίκας Τζαβίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ,τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά: α) τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Fatih διοργανουμένου ποδοσφαιρικοῦ πρωταθλήματος «Afrika Kupası», ἐν τῷ σταδίῳ «Mimar Sinan», τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου, καί β) τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Sevgi ve Emekle» ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Προξένου τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Hyatt», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ. .

Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Εκ της Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας
Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Οἱ ἡρωϊκοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐντόνων εἰλικρινῶν χειροκροτημάτων διά τήν θυσίαν αὐτῶν, ἡ ὁποία δημιουργεῖ καί καρποφορεῖ, φανερώνει δέ τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσιν αὐτῶν τῇ Μητρί ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ».  
Τό θέμα τῆς ἐφετεινῆς ἐτησίας Ποιμαντικῆς καί Θεολογικῆς Συναντήσεως τοῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης: «Ἡ Ἐκκλησία κατά τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως», ἠκούσθη μετ’ εὐχαριστήσεως πολλῆς καί χαρᾶς μεγάλης μέσα εἰς τούς ἐπιστημονικούς κύκλους καί τάς Θεολογικάς Σχολάς ἐν Ἰταλίᾳ. Μάλιστα, προὐκάλεσεν εἰς μερικάς τάξεις διανοουμένων ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν, τινές δέ Καθηγηταί ἐζήτησαν τάς διαλέξεις τῆς Συναντήσεως ταύτης, καθόσον ἡ οὐσία καί τά μηνύματα τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος εἶναι ἄγνωστα εἰς τόν σημερινόν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην ἀξίων προτύπων καί φωτεινῶν παραδειγμάτων διά τήν κατά Χριστόν πρόοδον καί ἀνάπτυξιν αὐτοῦ, θά καταστήσουν δέ αὐτόν ὠφέλιμον καί χρήσιμον εἰς τήν κοινωνίαν, καί γενικά εἰς τήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία ὑποφέρει, βασανίζεται, διώκεται, ἀδικεῖται καί γίνεται ἄφιλος καί ἀνάδελφος, χωρίς Θεόν, ἑπομένως χωρίς ἐλευθερίαν, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς ἀξιοπρέπειαν, χωρίς ὑπακοήν, χωρίς τό πνεῦμα τῆς θυσίας, χωρίς ἀγάπην. 


Μία ἀπό τάς πόλεις τῆς Καλαβρινῆς Ἀπουλίας, τό Βρινδήσιον, ἔνθα ὑπάρχει ἱστορικός Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐφιλοξένησε τήν «Ποιμαντικήν καί Θεολογικήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης», ἡ ὁποία, πράγματι, εἴχε μεγίστην ἐπιτυχίαν, κυρίως εἰς τήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δίδει τούς Κατηχουμένους, τούς Ἀναγνώστας, τούς Διακόνους, τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τήν ἀέναον δύναμιν καί τό μεγαλεῖον, εἶναι δέ πάνυ χρήσιμοι, ἀναγκαιότατοι, διά νά ζῇ καί νά εἶναι πλουσιωτάτη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πνευματικά, ἐκκλησιαστικά καί πολιτιστικά. 
Προστάτης τῆς μικρᾶς (διά τά Ἰταλικά δεδομένα) πόλεως τοῦ Βρινδησίου, ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ Τήρων, ἀγκαλιάζει καί διαφυλάσσει τήν Ἀπουλίαν μέ τήν εἰρηνικήν ἀνάπαυσιν εἰς αὐτήν τῶν ἱερῶν αὐτοῦ Λειψάνων, ἡ ὁποία εὐωδιάζει ἀπό «Ἑλληνικότητα» καί «Spiritualità Ortodossa», χάρις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία, μέ τήν τοποθέτησιν εἰς τήν ἐπίκαιρον αὐτήν θέσιν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀπουλίας, καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γιαννόκολλου, καί δή μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, νά εἶναι πάντοτε ἀνοικτός ὁ περιώνυμος αὐτός ἑλληνορθόδοξος νάος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πρός διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πολλά προβλήματα καί δυσκολίας, διότι αὐτοί εἶναι κυρίως μετανάσται, πάντα δέ τά ἀνωτέρω ἐγγυῶνται καί τήν σταθεροποίησιν καί ἀδιάλειπτον ὕπαρξιν τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας καί τήν κανονικότητα τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρου. 


Τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας, καί πᾶσαν τήν Ὀρθόδοξον ὁμήγυριν, ἐχαιρέτισε μέ ἐγκαρδιότητα ὁ Σεβασμιώτατος Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος κ. Caliandro, ὁ ὁποῖος, μέ τόν Γενικόν αὐτοῦ Βικάριον καί πλείστους ἱερεῖς τῆς Κουρίας, ὑπεδέχθη αὐτόν καί ὡδήγησεν εἰς τό Παρεκκλήσιον, ἔνθα φυλάσσεται τό ἱερόν Λείψανον τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. 
Τό Βρινδήσιον, μέσῳ τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ, ἐτίμησε τήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐνῶ ρωμαιοκαθολικαί ἐνορίαι, μέ τούς ἱερεῖς αὐτῶν, συνηντήθησαν μέ τήν ἐκλεκτήν ὁμήγυριν τῆς Μητροπόλεως. 
Ἡ Συνάντησις, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα αὐτῆς, εἶχεν εἰς τήν διάθεσίν της πολλάς πόλεις, μέ ἀποστάσεις, ἀπό Βρινδησίου μέχρι τοῦ Lecce, καί ἀπό τοῦ Μπάρι μέχρι τοῦ Carpignano καί τοῦ Otranto (ἡ ἱστορική Βυζαντινή Μητρόπολις Ὑδροῦς), ἤρχισε μέ τήν προσκύνησιν τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (30.04.2015) καί ἔφθασεν εἰς πέρας μέ τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς Μπάρι (02.05.2015), τό ὁποῖον φημίζεται ὅτι εἶναι τό Μιλάνον τῆς Ἀπουλίας, λιμήν ἐμπορικός καί τουριστικός. 


Μεγίστης σημασίας διά τόν Ἑλληνισμόν τῆς Ἰταλίας ὑπῆρξαν αἱ συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου μέ τάς Ἑλληνικάς Κοινότητας, αἱ ὁποῖαι ἀνεστήθησαν, ἐνδυναμώθησαν καί ἐγέμισαν ἀπό ἐλπίδα καί θάρρος διά τήν πιστήν διατήρησιν τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, ἀλλά καί τήν προβολήν τοῦ Γένους μας. Τόσον ἡ Ἑλληνική Κοινότης τοῦ Βρινδησίου, μέ Πρόεδρον τόν κ. Ἰωάννην Νταβίλλην ὅσον καί ἐκείνη τοῦ Μπάρι, μέ Πρόεδρον τόν κ. Θαλασσινόν Γριτάνην, ἔμειναν κατευχαριστημένοι καί εὐγνώμονες διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν, ὁ ὁποῖος ἐσυνῳδεύετο ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Εὐαγγέλου Ὑφαντίδη. Τόσον αἱ Ἑλληνικαί Κοινότητες, ὅσον καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, ἤκουσαν μέ προσοχήν καί θαυμασμόν τόν λόγον καί τάς συμβουλάς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, συνεζήτησαν δέ ὅλως ἰδιαιτέρως τήν μελλοντικήν πορείαν τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Κοινοτήτων. 


Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Βρινδησίου κ. Ἰωάννης Νταβίλης, ἄριστος συνεργάτης ὄχι μόνον μέ τόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἀπουλίας, ἀλλά καί μέ τάς Τοπικάς Ἀρχάς, προσέφερεν ὅλην τήν ἀγάπην του καί ὅλην τήν καλήν του θέλησιν διά τήν προβολήν καί τήν ἐπιτυχίαν τῆς Συναντήσεως, μή παραλείψας νά διοργανώσῃ καί ἐπίσημον Συνέντευξιν Τύπου, εἰς τήν ἐπίσημον Αἴθουσαν τοῦ Δημαρχείου τῆς πόλεως, παρόντος καί τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο δέον νά σημειωθῇ ἡ ἀξιόλογος συμμετοχή τῶν Κυριῶν τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Βρινδησίου καί Μπάρι, αἱ ὁποῖαι ἠκολούθησαν ὡς αἱ λαμπραί Παρθέναι τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες, μέ τάς λαμπάδας τῆς Ἀναστάσεως, πάντοτε ἕτοιμαι καί πρόθυμαι. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνήντησε καί τήν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Μύρων», καν Μαρίαν Θεοδωρίδου, καθώς καί τήν Γραμματέα αὐτῆς. 


Τό προσκύνημα τῶν Βυζαντινῶν ἱερῶν Κρυπτῶν τοῦ 9ου καί 10ου αἰώνος εἰς Carpignano Salentino, ἔνθα ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς ἁγίας Παρθενομάρτυρος Χριστίνης (24 Ἰουλίου), ἔργον καλλιτεχνικόν, ἀριστούργημα ἀληθινόν, συνεκίνησε κλῆρον καί λαόν. Ἐτελέσθη ἑσπερινός καί ἐκηρύχθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο σχετικός μέ τήν ἔνδοξον καταγωγήν τῶν Σαλεντίνων, καθώς καί μέ τήν υἱϊκήν αὐτῶν σχέσιν πρός τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν. Εἰς τό Βρινδήσιον ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη εἰς τήν παλαίφατον Κρύπτην τῆς Ἁγίας Λουκίας, γνωστήν διά τάς περιφήμους τοιχογραφίας της. 
Αἱ τρεῖς διαλέξεις, (30.04.2015) ἀπό τρεῖς εἰδικούς Καθηγητάς, σχετικά μέ τήν «Grecità» καί τήν «Ὀρθοδοξίαν» εἰς τό Βρινδήσιον, ἀπέδειξαν τήν στενοτάτην σχέσιν τῆς Ἀπουλίας μέ τό Βυζάντιον. Οἱ Καθηγηταί Caputo, Carito καί De Giorgio, οἱ ὁποῖοι ἐλάμπρυναν τό πρόγραμμα τῆς Συναντήσεως τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, κατεχειροκροτήθησαν. 


Ἡ Καθηγήτρια κ. Isabella Bernardini, ἀρίστη συνεργάτις τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καταγομένης, ἀνεψιά τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου, ἐφιλοξένησε, μέ τήν Πολίτικην ἀρχοντιάν της, ὅλην τήν ὁμήγυριν μέ ἕνα πλούσιον Γεῦμα ἀγάπης καί συνεργασίας. 
Προηγήθη Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Prof.ssa I. Bernardini, εἰς ἥν προσετέθη καί ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Λύστρων Καλλινίκου, ἡ ὁποία ἐδωρήθη τῇ Μητροπόλει Ἰταλίας καί Μελίτης. Μέσα εἰς τήν Βιβλιοθήκην ἔλαβε χώραν «Ἔκθεσις Φωτογραφίας», ἔργον τῆς καλλιτέχνιδος εὐγενεστάτης κυρίας Λίζας Ἔβερτ, ἡ ὁποία κατεχειροκροτήθη καί ἐθαυμάσθη ὑφ’ ὅλων, ἀφήσασα ἀνεπαναλήπτους ἐντυπώσεις. 
Πάντα ταῦτα συνετέλεσαν εἰς τήν ἔκπαγλον ἐπιτυχίαν τῆς Συναντήσεως, ἡ ὁποία ἔδωσεν ἀγαλλίασιν καί χαράν εἰς ὅλους τούς συνέδρους καί ἐκίνησε τό πνεῦμα ὅλων πρός διάθεσιν, γνωριμίαν καί ἐπικοινωνίαν, καί μάλιστα διά μίαν μελλοντικήν σταθεράν συμπόρευσιν, ὥστε ἡ πορεία διά τήν ἐπικράτησιν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀδελφοσύνης καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἰς τάς ἐνορίας αὐτῶν, καί γενικά εἰς τήν κοινωνίαν, νά εἶναι ἑνωτική, ἰσχυρά, ἱερωτάτη καί ἀποτελεσματική, νά εἶναι λυτρωτική, νά ἔχῃ ἀρχήν καί τέλος τόν Θεόν. 
Ἄξιον μνείας καί θαυμασμοῦ ἡ παρουσία καί ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν Κληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, οἱ ὁποῖοι ἐπαρουσίασαν εἰσαγωγάς καί διαλέξεις μέ οὐσίαν καί αὐθεντίαν. Ὅπως ἀνέφερεν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, «οἱ ἡρωϊκοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐντόνων εἰλικρινῶν χειροκροτημάτων διά τήν θυσίαν αὐτῶν, ἡ ὁποία δημιουργεῖ καί καρποφορεῖ, φανερώνει δέ τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσιν αὐτῶν τῇ Μητρί ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ». 
Κατά τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς Μπάρι ἐχειροθετήθησαν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας ὁ π. Ἰωάννης Γιαννόκολλος εἰς Πρωτοπρεσβύτερον καί ὁ νέος Σπυρίδων Κολούτσι, φοιτητής εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Λέτσε, εἰς Ἀναγνώστην. 


Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀπουλίας, βοηθούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γιαννόκολλου, ὑπῆρξεν ἐν γενικαῖς γραμαῖς τέλειος εἰς τήν ὀργάνωσιν καί εἰς τήν συμπεριφοράν, ὅλοι δέ ἀνεχώρησαν, δοξάζοντες τόν Ἀναστάντα Χριστόν, μέ τήν εὐχήν: «Καλή Συνάντησι τόν Μαΐον εἰς τήν Αἰωνίαν Πόλιν», τήν Ρώμην, ἔνθα θά λάβῃ χώραν ἡ ἐτησία συνάντησις διά τό 2016. 
Τά ΜΜΕ, καί ἰδίᾳ τά Τοπικά, ἐσχολίασαν μέ ἐπαινετικά λόγια τήν Ποιμαντικήν καί Θεολογικήν Συνάντησιν τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. Ἡ ἐτησία αὐτή Συνάντησις εἶχε λαμπράν ἐπιτυχίαν, διότι ἥνωσεν ὅλον τόν Κλῆρον, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου εἰς τάς διαφόρους πόλεις καί ἡ ἐπικοινωνία αὐτοῦ μέ κληρικούς ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, καθώς καί ἡ συνάντησις αὐτῶν μέ τάς ἄλλας Κοινότητας, καί μέ προσωπικότητας, ἡμετέρας καί ξένας, ἔκαμεν αὐτήν γνωστήν εἰς ὁλόκληρον τήν Ἰταλίαν, καί ἰδίᾳ εἰς τάς ρωμαιοκαθολικάς Ἐπισκοπάς καί Ἀρχιεπισκοπάς, αἱ ὁποῖαι ἐπιδιώκουν τώρα τήν μετά τῆς Μητροπόλεως ἐπικοινωνίαν, μέ πνευματικάς καί ἐκκλησιαστικάς Συναντήσεις, μέ ποιμαντικάς καί δή είς στυλ ἐκλαϊκευμένης Θεολογίας συζητήσεις, πρός ὠφέλειαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 


Εἰς τήν εὐτυχῆ καί ἐπιτυχῆ αὐτήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, βοηθός ἐξαίρετος καί συνεργάτης λαμπρότατος τοῦ Μητροπολίτου ὑπῆρξεν ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ, Ἀρχιμ. Εὐάγγελος, ὁ ὁποῖος ἔφερεν εἰς θαυμάσιον πέρας πάντα ὅσα ἐκκλησιαστικά πράγματα ἀνετέθησαν αὐτῷ, μέ σεβασμόν τῷ Ποιμενάρχῃ μας, ὑπακούων εἰς τήν ὀρθήν τελικήν καί ἀντικειμενικήν λύσιν τοῦ προβλήματος. 
Χαίρουσα ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις δι’ ὅσα καλά καί ἀγαθά γίνονται ἐν αὐτῇ, ἔργα καταλλαγῆς καί εἰρήνης, ἔργα ἀδελφοσύνης καί ἐλπίδος, ἡ Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχει γίνει σήμερον ἰσχυρά καί ἀκλόνητος Γέφυρα ἀγάπης καί καλῆς συμβιώσεως, παραμένει μία Γέφυρα ἡ ὁποία ἐνώνει, σέβεται καί ἀγκαλιάζει τόν ἄνθρωπον, κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, διά τόν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη, ἐτάφη καί ἀνέστη ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου.


Related Posts with Thumbnails