________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/26/2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΡΟΥΣΗΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Τήν Τρίτη, 26 Μαΐου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τήν Ἱ. Μητρόπολη Προύσης συνοδευόμενος ἀπό τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης, Μουδανίων καί Τριγλίας κ. Ἐλπιδοφόρο, τούς Σεβ. Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανο καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμο καθώς καί ἀπό Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
Ὁ Παναγιώτατος ἀφίχθη στό λιμένα τῶν Μουδανίων Guzelyali (Nιχωράκι) καί στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε τά χωρία Ἐλιγμοί, τήν κωμόπολη τῆς Λεύκης γιά πρώτη φορά, καί ἀφοῦ πέρασε ἀπό τά χωριά Vezirhan καί Pelitozu τῆς Νικαίας παρεκάθησε μέ τούς συνοδούς Του σέ ἐπίσημο γεῦμα στό Βοτανικό κῆπο τῆς Προύσης, τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Ποιμενάρχης.


Στούς Ἐλιγμούς ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τόν Ναό τῶν Ταξιαρχῶν καί τόν παρά τήν θάλασσα βυζαντινό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου, κτίσμα τοῦ 9ου αἰῶνα. Ἡ Κωμόπολη τῆς Λεὐκης ντύθηκε σήμερα στά λευκά της καί γιά πρώτη φορά ὑπεδέχθη μέ τούς ἐπίσημους ἄρχοντες Καϊμακάμη (Ἔπαρχο) καί Δήμαρχο τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Οἱ σταυροί τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ ἀρχοντικοῦ ρωμέϊκου ναοῦ τῆς Λεύκης γυρτοί μετά τό 1922 περιμένουν καί αὐτοί τήν ἀνακαίνισή τους. Ἡ συγκίνηση ἦταν ἐμφανής ἐνῶ ὅλοι ἐξεπλάγησαν ἀπό τήν μεγαλοπρέπεια καί τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά ἀνακαινισθεῖ. Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίηση γιά τήν ἀπόφαση τῶν ἀρχῶν νά ἀνακαινίσουν τόν Ναό, ἐδήλωσαν δέ ὅτι θά καλέσουν τόν Πατριάρχη στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων. 
Ἡ Θεία Πρόνοια ὁδήγησε σήμερα τά βήματα τοῦ Παναγιωτάτου στήν φωτεινή καί λευκή αὐτή κωμόπολη ἡ ὁποία εὐρίσκεται στόν ποταμό Σαγγάριο, τήν ὁποία σά φίδι διαπερνᾶ καί ποτίζει τά εὔφορα καί ἁγιασμένα χώματά της. Ἡ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ ἥρεμη καί γαλήνια προϋπάντησε καί αὐτή τόν ὑψηλό Ἐπισκέπτη. Ἡ εὐλογημένη Βιθυνία ἦταν σήμερα λουσμένη στό φῶς τοῦ ἥλιου καί ντυμένη στά χρώματα τῆς ἄνοιξης - τοπίο μαγευτικό καί μοναδικό - βγαλμένο ἀπό τό χέρι τοῦ σοφοῦ Δημιουργοῦ, προσωπικό ἀποτύπωμά Του. 
Γεύσασθε καί ἴδετε... Ἡ Βιθυνία μᾶς ἀναμένει...


Στο βιντεάκι που ακολουθεί ο Πατριάρχης με τους Αρχιερείς του Θρόνου και τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής που τον συνοδεύουν ψάλλουν το απολυτίκιο των Ταξιαρχών "Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι..." στο Ναό των Ταξιαρχών στους Ελιγμούς. 


Το σχετικό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής: 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Προῦσαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, μετέβη τήν Τρίτην, 26ην τ. μ., ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, εἰς τήν περιοχήν τῆς Βιθυνίας καί ἐπεσκέφθησαν ἅπαντες τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου καί τῶν Ταξιαρχῶν εἰς Ἐλεγμούς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Λεύκαν. Εἰς τήν τελευταίαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν φιλοφρόνως καί ἐξενάγησαν ὁ κ. Ἔπαρχος καί ὁ κ. Δήμαρχος τῆς ὑποδιοικήσεως. 
Ἐν συνεχείᾳ, καθ᾿ ὁδόν πρός τήν Προῦσαν, ὁ Πατριάρχης διῆλθε μέσῳ ἄλλοτε ὑπό Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κατοικουμένων χωρίων καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, εἰς τό ὁποῖον, πλήν τῶν ἀνωτέρω, παρεκάθησαν καί ὀλίγοι Ὀρθόδοξοι διαμένοντες ἐν Προύσῃ, ὡς καί ὁ Πάστωρ τῆς τοπικῆς Τουρκικῆς Προτεσταντικῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. κ. İsmail Kulakçıoğlu. Εἰς τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails