________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/29/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (29 Φεβρουαρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη καί εὐχάς ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. 
-  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χρήστου Γιοβάνη. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
-  Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Hanna Akgüç, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί μελῶν αὐτοῦ. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Καρέζην, Φιλόλογον. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Σεραφείμ Δημητρίου καί κ. Δαμασκηνόν Φυλακτόν, Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Εὐσέβιον Μεάντζια, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σεφτελῆν, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἠλιουπόλεως.


- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σιδέρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καβάλαν, Θεολόγον, καί Δημήτριον Ριζόπουλον, Δημοσιογράφον-Συγγραφέα. 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μεθόδιον Καλῆν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
- Τούς Ἐξοχ. κ. Michael Brand καί κ. Bernd Fabritius καί κυρίαν Annette Groth, Βουλευτάς, ἐκ Γερμανίας, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς διά ἀνθρωπιστικά θέματα καί ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Beate Hasselbach, στέλεχος αὐτῆς, Charlotte Kuntze-Fechner καί Jasemin Özbek, στελέχη τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσακίρην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φοίβης - Ἥβης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. İdil Yiğitbaşı, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου YAŞAR, ἐκ Σμύρνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Αleksandr Kuchma καί Ivan Polonskyi, συνεργατῶν αὐτοῦ, κομίσαντας συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Χώρας αὐτῶν ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. Ὅμιλον μελῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Καρατζαφέρη, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Πνευματική Σύναξη για τις «Μαθησιακές δυσκολίες» στο Harrow - ΒΔ Λονδίνου


Του Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα 
Η Βοηθητική Αδελφότητα Κυριών και Δεσποινίδων «Αγ. Αγάθη», της φιλοπρόοδης Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος Harrow - ΒΔ Λονδίνου, οργάνωσε την Κυριακή 28η Φεβρουαρίου 2016 τη 2η Πνευματική Σύναξη της χρονιάς. Αυτή ήταν αφιερωμένη σε ένα εκπαιδευτικό θέμα, και για τούτο βρήκε μεγάλη απήχηση στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της Ομογένειας. 
Συγκεκριμένα, κύριος ομιλητής στην εν λόγω Σύναξη ήταν ο Καθηγητής Ψυχολογίας και Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γεώργιος Θ. Παυλίδης, και το θέμα του ήταν: «Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπισή τους στο σπίτι και στο σχολείο». Ομίλησε, επίσης, και η Δρ. Ελένη Μέλλου, τ. Σχολική Σύμβουλος, επιμελήτρια έκδοσης του τρίτομου συλλογικού έργου με γενικό τίτλο: «Βοήθημα Εκπαιδευτικού μικρών παιδιών. Θεωρία και Πράξη». 
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Ιερ. Προϊστάμενος της Κοινότητας Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας. Την εκδήλωση χαίρετησαν ο Δρ. Γεώργιος Κόσυβας, Συντονιστής της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής και η κα. Μαρία Παπαλούκα, Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Οι δύο αυτές Εκπαιδευτικές Αποστολές συμμετείχαν ως συνδιοργανώτριες της Σύναξης. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και ο Φιλέλληνας κ. Jes. 
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο, ο οποίος είχε θέσει τη Σύναξη υπό την αιγίδα του, εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, ο οποίος χαιρέτισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια την εκδήλωση. 


Ο κύριος ομιλητής Καθ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης, είναι διεθνώς καταξιωμένη αυθεντία στη Δυσλεξία, στη Διάσπαση Προσοχής και στην Οφθαλμοκίνηση. Είναι Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και ο Εφευρέτης νέων τεχνολογιών και μεθόδων, παγκόσμιας αναγνώρισης και ακτινοβολίας. Έχει υπηρετήσει ως Καθηγητής για περισσότερα από 43 χρόνια σε τμήματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και σε Ιατρικές Σχολές γνωστών Πανεπιστημίων της Αγγλίας, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εφηύρε το μοναδικό διεθνώς, ακριβές, βιολογικό, προγνωστικό από την Προσχολική Ηλικία και διαγνωστικό τεστ για τη δυσλεξία και για τη διάσπαση προσοχής, διεθνώς γνωστός ‘PAVLIDIS TEST’. Έχει περισσότερες από 210 επιστημονικές δημοσιεύσεις, περιλαμβάνοντας 4 βιβλία στ’ Αγγλικά. Επίσης συχνά προσκαλείται ως κύριος ομιλητής σε πολλά διεθνή και παγκόσμια συνέδρια καθώς και σε φημισμένα Πανεπιστήμια, ακόμη και στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, στο Χάρβαρντ. 
Στη διάρκεια της δίωρης διάλεξης που προσέφερε ο εμπνευσμένος Καθηγητής στο πολυπληθές ακροατήριο, που τον άκουγε με μεγάλη προσοχή, ησυχία και αφοσίωση, αλλά και στις άλλες δύο ώρες που αφιερώθηκαν σε συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι δεκάδες των εκπαιδευτικών της Ομογένειας που παρακολούθησαν την εκδήλωση, ο έμπειρος Πανεπιστημιακός Δάσκαλος παρουσίασε τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών με βαθιά επιστημοσύνη, με ακριβή και έγκυρη γνώση, με εμπειρία δεκαετιών, αλλά βεβαίως και με μεγάλη ευχέρεια επικοινωνίας και με ζηλευτή γλαφυρότητα και χιούμορ. 


Ως ερευνητής και εφευρέτης συγκεκριμένων τεχνολογιών, που αφορούν τη δυσλεξία και τις λοιπές μαθησιακές δυσκολίες, ο Καθ. Παυλίδης έχει αναπτύξει ειδικές γνώσεις στα εν λόγω θέματα. Οι συμμετέχοντες στη Σύναξη βίωσαν μια μοναδική εμπειρία, όπου ένας τέτοιου διεθνούς βεληνεκούς επιστήμονας και τέτοιου υψηλού επιπέδου και σοφίας άνθρωπος προσέφερε σε όλους απλόχερα τα φώτα της γνώσης και της έμπνευσής του, προσκαλώντας τους με μεγάλη φιλικότητα και ανοιχτόκαρδο ύφος και ήθος να γίνουν μέτοχοι των γνώσεών του. Μάλιστα προσέφερε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ένα DVD και μια κάρτα με κείμενα και οδηγίες, που αφορούν τη διάγνωση και την αναγνώριση της δυσλεξίας και των λοιπών μαθησιακών δυσκολιών, τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη δυνατή ανθρώπινη επικοινωνία και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 
Την εκδήλωση επιχορήγησαν με πλούσια και εύγευστα κεράσματα οι Κυρίες της «Αγ. Αγάθης», με επικεφαλής την Πρόεδρο κα. Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου. Ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Δρ. Σεραφείμ Κυριακίδης ευχαρίστησε εγκάρδια τον κύριο ομιλητή Καθ. Παυλίδη και τη Δρα Μέλλου, προσφέροντάς τους αναμνηστικά δώρα.


ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Σήμερα 29 Φεβρουαρίου έχει τα γενέθλια του ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος. Ήταν 29 Φεβρουαρίου 1940, όταν γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι, στο πονεμένο νησί της Ίμβρου. 
Από τη φύση τους τα γενέθλια αυτά είναι ξεχωριστά, μια και όπως γνωρίζουμε 29η ημέρα ο Φεβρουάριος έχει κάθε τέσσερα χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο τα γενέθλιά του ξεχωριστά, ξεχωριστή είναι ολάκερη η ζωή του. Ξεχωριστοί οι τρόποι του, ξεχωριστοί οι στόχοι του, ξεχωριστοί οι αγώνες του, ξεχωριστή και μεγάλη η προσφορά του στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Αεικίνητος και ακούραστος ο Πατριάρχης μας έχει κάνει καλά γνωστή την Ορθοδοξία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα μήκη και στα πλάτη του πλανήτη. Γνωστός, αγαπητός και σεβαστός σε όλη τη Χριστιανοσύνη και σε όλους τους εκκλησιαστικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Απλός στους τρόπους, εντυπωσιάζει με την απλότητα και την αρχοντιά του συνάμα. Υπερασπιστής και αγωνιστής ακέραιος των δικαίων της Εκκλησίας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βάζει τίποτα πιο πάνω από αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που εγείρει αντιδράσεις και κάποιες φορές έχει και πόλεμο από ορισμένους. Παρακολουθώντας την ζωή του κανείς, είναι λογικό να του γεννηθεί η απορία, πώς αντέχει τόσο πολύ ο Πατριάρχης μας. Αντέχει γιατί αυτό που κάνει, το κάνει με την καρδιά του. Όλο αυτό δεν είναι για τον Οικουμενικό Πατριάρχη τρόπος ζωής, αλλά η ίδια η ζωή του. Ζει για την Εκκλησία. 
Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι αντίθετοι. Όμως κατά κύριο λόγο αυτοί όλοι τσαλαβουτούν από δω κι από κει κι επειδή δεν έχουν σταθερές βάσεις, γι' αυτό και νομίζουν κάθε φορά που στο τσαλαβούτημά τους συναντούν κάτι σκληρό, ότι πατούν σε σταθερό έδαφος. Γι' αυτό και τους βρίσκουμε τη μια εδώ και την άλλη εκεί. Δεν είναι όμως επί του παρόντος αυτό το θέμα μας. 
Τα φετινά γενέθλια του Πατριάρχη μας έτσι κι αλλιώς είναι ξεχωριστά μια και συμπίπτουν με την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του. Σηματοδοτούν όμως και μια εξολοκλήρου ξεχωριστή και μοναδική χρονιά εφόσον στην διάρκειά της μέλλει να συνέλθει η Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος, ένα όνειρο ζωής γι' αυτόν. 
Να' ναι πολλά πάμπολλα τα έτη του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας για το καλό της Εκκλησίας μας, όπερ σημαίνει για το καλό όλων μας! 
Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φραγκουλάκης 
Αννόβερο-Γερμανίας

2/28/2016

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ


Δεν έφθασε το τέλος… «Ου τετέλεσται» 
Το Φανάρι και η Ρωμιοσύνη Ανθίστανται 
Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
• Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ομού μετά των «Ιερών φυλάκων» του Φαναρίου ηρωϊκώς και αυτοθυσιαστικώς ανθίστανται για την επιβίωση του Φαναρίου και της Ρωμιοσύνης 
• Όσα κατ’ άνθρωπον θεωρούνταν αδύνατα πριν από κάποια έτη στις απορφανεμένες εκκλησιαστικές επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εντούτοις σήμερα συντελούνται κατά Θεόν από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους Ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Το παρόν επετειακό κείμενο ως «δώρημα ψυχής» αφιερούται πάνυ ευλαβώς, εξ άκρας υιϊκής αγάπης και αμεταθέτου τιμής και αφοσιώσεως στον «Ένα και μόνο Πρώτο του Γένους και της Ορθοδοξίας», Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄, επί τη συμπληρώσει ευκλεούς και τετιμημένης εικοσιπενταετούς πατριαρχικής οιακοστροφίας επί της Πρωτοθρόνου Ιεράς Καθέδρας Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Φεβρουαρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης λ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ὀλιγοημέρου ἀναπαύσεως Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 28ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λαδᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀλαφραγκῆν, Λέκτορα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Μακεδονίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσομῶκον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Ὀδοντίατρον-Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον-Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λευκοθέας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τζαβάρα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί κ. Ἀθανάσιον Γιαννακόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Μουσείου Πέραν διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Anı ve Süreklilik», τήν Τρίτην, 23ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F. M. F. Almohammad, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons Bosphorus», τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου.

2/27/2016

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 20 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κυροῦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης 
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 
Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης, του μοναστηριού που αναστηλώθηκε εκ βάθρων με τη φροντίδα του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου και στον περίβολο του οποίου αναπαύεται το σεπτό σκήνωμά του, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27η Φεβρουαρίου 2016 το Ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου Ιεράρχου με την συμπλήρωση ακριβώς 20 ετών από την κοίμησή του. 
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου παρέστησαν και συμμετείχαν στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος. 
Μαζί τους συλλειτούργησαν επίσης πολλοί Κληρικοί, μεταξύ των οποίων ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδους της Εκκλησίας Κρήτης, και ο Πανοσιολ. κ. Θεόδωρος, Δευτερεύων των Διακόνων της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ. 


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας οι Σεβ. και Θεοφιλ. Αρχιερείς τέλεσαν το Ιερό Μνημόσυνο του αοιδίμου Μητροπολίτου κυρού Θεοδώρου, για την προσωπικότητα και το πολυσχιδές έργο του οποίου μίλησε κατάλληλα ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας. Στον αοίδιμο Ιεράρχη, με τον οποίο είχαν κοινή αρχιερατική πορεία από το 1975 που και οι δύο εξελέγησαν Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης, αναφέρθηκε με λόγους αγαθούς και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος. 
Ευχαριστώντας τους Ιεράρχες, τους Κληρικούς και τους πιστούς που παραβρέθηκαν στην λειτουργική σύναξη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος μίλησε με συγκίνηση για τον μακαριστό προκάτοχό του αναφερόμενος σε μνήμες και γεγονότα από την μεταξύ τους γνωριμία. 
Μετά την Θεία Λειτουργία, οι Αρχιερείς τέλεσαν Ιερό Τρισάγιο στον τάφο του κεκοιμημένου Ιεράρχου, ο οποίος βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης.
Την μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου τίμησαν με την παρουσία τους οι οικείοι του και οι τοπικές Αρχές του Ρεθύμνου, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης. 
Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου


ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΟΥΚΛΙ ΤΗΣ ΛΩΞΑΝΤΡΑΣ


Του Γιάννη Γιγουρτσή
Φιλολόγου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Στο Μπαλουκλί της Λωξάντρας 
Πήγαμε με τα παιδιά στο Μπαλουκλί σήμερα. Με την "Λωξάντρα" στο χέρι. Και πήγαμε στην Ζωοδόχο Πηγή και μάθαμε την ιστορία του μοναστηριού. Και είδαμε τις ταφόπλακες στο προαύλιο. Σκιάχτηκαν προς στιγμή, μα διάβασαν τα Καραμανλήδικα σε κάποιες από αυτές και σάστισαν που κάποτε έγραφαν τα τούρκικα με ελληνικά γράμματα, γιατί και τότε έρχονταν στην Πόλη να σπουδάσουν και να ζήσουν Ρωμιοί που δεν μιλούσαν λέξη ελληνικά, και αφού δεν ήξεραν πως αλλιώς να δείξουν πως δεν είναι ίδιοι με τους Τούρκους, εκτός που πήγαιναν στην εκκλησία, έγραφαν και με τα γράμματα των πατέρων τους, που έβλεπαν να υπάρχουν γύρω τους σε επιγραφές παλιές και έλεγαν μέσα τους, και εμείς από εκείνους είμαστε. 
Και μετά είδαμε τους τάφους των Πατριαρχών και του Χρυσοβέργη και των άλλων ευεργετών. Εντυπωσιάστηκαν από τα μεγάλα μνήματα και τα αγάλματα τα παιδιά. Δεν είχαν ξαναδεί παρόμοια. Και κατεβήκαμε στο αγίασμα. Και ήπιαμε νερό και πλύναμε το πρόσωπό τους όπως έκανε η Λωξάντρα όταν πήγαινε εκεί. Πήραν και κάμποσο μαζί τους. Μισογάλονο βέβαια γέμιζε εκείνη. Μπόλικο, όπως όλα πάνω της. Είδαν και τα ψαράκια- ψαρούκλες πια γίνανε, και ψάχνανε να δούνε αν είναι 7 όπως λέει η παράδοση, Εφτά είναι τους διαβεβαίωσε ο φύλακας... 
Και μετά στρίψαμε αριστερά, σαν τη Λωξάντρα, την διαδρομή της ακολουθήσαμε, και μπήκαμε στο νεκροταφείο της Ρωμιοσύνης. Γεμάτο κυπαρίσσια ήταν, όπως το περιέγραφε, και μέσα στο πράσινο. Κάποια μνήματα με λουλούδια, κάποια άλλα με το καγκελάκι να το 'χει περιτυλίξει ο κισσός και η αγριοτριανταφυλλιά. Βρήκαμε και το παγκάκι, εκεί που το φανταζόμασταν, σε μια γωνία, κάτω από ένα δέντρο. Και κάτσαμε εκεί και εμείς. Και μάθαμε για την γιαγιά της την κυρά Ζωίτσα που της έμαθε να μαγειρεύει, και τον Νικολό, και όλους τους αγαπημένους που βρίσκονται εκεί, στον τάφο που είχε πληρώσει με χρυσή λίρα και καλά φυλούσε το χοτζέτι του. 
"Όταν ζεις ο τόπος σου είναι το σπίτι σου, μα σαν πεθάνεις ο τόπος σου είναι εδώ" και να το λες αυτό και να ανοίγει η καρδιά σου, να νιώθεις σιγουριά και ασφάλεια. "Γιατί αυτό έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι". 
"Να εδώ καθόταν η Λωξάντρα και άνοιγε τον μπόγο για να φάει τους γιαλαντζί ντολμάδες της". " Άχ πόσο μου αρέσουν οι γιαλαντζί ντολμάδες", πετάχτηκε η Ελένη... "Και εμένα" λέει ο Δαμιανός. "Θέλουν δυόσμο και μπόλικο κρεμμύδι οι γιαλαντζί ντολμάδες, αλλιώς δεν είναι γιαλαντζί ντολμάδες", σκεφτόταν η Λωξάντρα. "Ναι, ναι" λέει ο Γιάννης. "Έτσι είναι. Ο δυόσμος πάει πολύ στους ντολμάδες". Να και οι ελιές, να και το ραπανάκι. "Τι είναι το ραπανάκι", αναρωτήθηκε η Σοφία. Η 'Έλενα της εξηγεί. "Αχ ναι το τρώμε και σήμερα στη σαλάτα." Τελείωσαν τα ντολμαδάκια, δαγκώνει και ένα κομμάτι παστουρμά η Λωξάντρα . "Αχ και να' χαμε λίγο παστουρμά", πετάγεται ο Δανιήλ. 
Έξαφνα η Λωξάντρα τα μάζεψε βιαστικά. Μια στιγμή κοντοστέκεται μόνο για λίγο για να ρευτεί. «Αχ Παναγία μου. Πολύ χωνευτικό αυτό το αγίασμα». Τρέχει προς την πόρτα του νεκροταφείου. Ξεχάστηκε. Πρέπει να πάει στο σπίτι της στο Μακροχώρι, να τηγανίσει μπαρμπούνια για τα παιδιά. «Αχ ωραία τα μπαρμπούνια», λέει πάλι ο Γιάννης. «Κάποιος πεινάει πολύ εδώ.» 
«Να φάμε και εμείς κύριε, πεινάσαμε» άρχισαν να λένε όλοι. «Να φάμε και εμείς εδώ, να εδώ στο παγκάκι» «Μα δεν έχουμε μαζί τα σάντουιτς. Είναι στο αυτοκίνητο έξω.» «Κρίμα είναι ωραία». 
«Να δούμε τον τάφο της Λωξάντρας, πριν φύγουμε;» Πάω να αλλάξω συζήτηση, γιατί δεν ξέρω που είναι. Μπορεί να μην θάφτηκε καν εδώ. Άσε τι λέει το μυθιστόρημα, δεν θέλω να χαλάσω τώρα το όνειρο στα παιδιά «Εδώ κάπου είναι, δεν τον έχω βρει». «Εδώ στο παγκάκι δίπλα πάντως πρέπει να είναι ο τάφος της κυρά Ζωϊτσας, αφού το γράφει στο βιβλίο.» «Ναι έτσι είναι, εδώ είναι» απαντώ με σιγουριά αυτή τη φορά. 
Ξεκινάμε για την αναχώρηση, στο «Καφε –Μανάστηρ» απέναντι από την εκκλησία θα καθίσουμε να πάρουμε το κολατσιό μας. «Να βγάλουμε μια φωτογραφία πριν φύγουμε. Σέλφι και κανονική» επιμένει ο Δαμιανός. «Ναι, ναι» φωνάζουν όλοι. Στήνονται όλοι με χαρά Το σκηνικό του θανάτου έχει ξεχαστεί. Βγάλανε ήδη σέλφι με τον «τάφο της κυρά Ζωϊτσας». Είχαμε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα τα σέλφι με τους πατριάρχες, τους εκδημήσαντες ασφαλώς. 
Δεν έχω δει πιο ευτυχισμένα νεανικά πρόσωπα μέσα σε νεκροταφείο. Ανηφορίζουμε για την έξοδο. «Εσείς που θέλετε να σας θάψουν κύριε όταν πεθάνετε», ρωτά με τον πλέον φυσικό τρόπο ο Δανιήλ. «Εδώ ή κάπου αλλού;» «Δεν το σκέφτηκα ακόμα, αλλά μάλλον στον τόπο που γεννήθηκα» «Εμένα πάντως εδώ μου αρέσει» μου απαντά αφοπλιστικά. 
 Ένα βιωματικό μάθημα λογοτεχνίας, απίστευτα διδακτικό για όλους μας, μόλις ολοκληρώθηκε.

2/26/2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ


Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ – Γνώση και Δράση» συνεχίζοντας τις «Βραδιές Ιστορίας», την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ. στο Κέντρο Θρακικών Μελετών (κτίριο Γιαρματζή) στο Διδυμότειχο (Όθωνος 35), η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 120 χρόνων από την ανέγερσή της. 
Ομιλητής ο Θρακιώτης λόγιος, κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς (Θεολόγος, Εκκλησιαστικός Ιστορικός και Νομικός). 
Θέμα της εκδήλωσης: «Επί του λόφου της Ελπίδος ή των Παπάδων. 120 χρόνια από της ανεγέρσεως του κτιρίου της Ιεράς και Θεολογικής Σχολής Χάλκης (1896 – 2016). Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον.»
Δείτε εδώ σχετική ανάρτηση με κείμενο του κ. Ιωάννη Σιδηρά. 

2/25/2016

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ 

Σήμερα, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος κ. Νίκος Φίλης επισκέφθηκε στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα.

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης ανέφερε ότι αναγνωρίζει και εκτιμάει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, και ότι το έργο της Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου και του Μητροπολίτου της είναι γνωστό και η σημασία του μεγάλη, τόσο για τους Έλληνες, όσο και για όλους τους ορθοδόξους στο κέντρο της Ευρώπης. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας ανέφερε στον κύριο Υπουργό τις δραστηριότητες και το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως στις τρεις χώρες της δικαιοδοσίας της, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, και στο τέλος ευχαρίστησε τόσο για την επίσκεψη αυτή, όσο και για την όλη συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου.

2/24/2016

ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΜΑΪΣΤΩΡ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΙΣΣΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 21ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταμάτιον-Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων.

2/23/2016

Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ κ. ΝΗΦΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΙΔΗ


Λόγος ἐπικήδειος 
εἰς τόν μακαριστόν Βασίλειον Σταυρίδην, 
Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητήν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης 
(ὑπό Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος) 
(Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, 21.02.2016) 
Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Πενθηφόρος ὁμήγυρις, 
Φθάνει γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ὄντως φοβερά ὥρα τοῦ θανάτου, ὡς κλέπτου ἐν νυκτί. Τήν ἐλευσί του δέν ἀντιλαμβανόμαστε ἀπό πρίν˙ περισσότερον, ὅμως, διαισθανόμαστε τήν φυγήν τοῦ ἀνθρώπου ἀπό δίπλα μας, τήν ἀντιλαμβανόμαστε μέ ὅλες μας τίς αἰσθήσεις. Ὁ συνάνθρωπός μας, ὁ φίλος μας, ὁ γείτονάς μας, ὁ συγγενής μας, τό ἀγαπημένο μας πρόσωπο, ἐκεῖνος μέ τόν ὁποῖον μέχρι χθές συνομιλούσαμε καί συμπνευματιζόμεθα, πλέον ἐγκαταλείπει τόν ἀγῶνα τῆς πίστης ἐδῶ στήν στρατευομένη Ἐκκλησία καί πορεύεται πρός τόν Κύριον, ὥστε νά λάβη πεῖρα τῆς ἀδεκάστου Δικαιοσύνης Του ἀλλά καί τοῦ Θείου Ἐλέους, ἐφ’ ὅσον βεβαίως τό ἐκζητοῦσε ὅσο ζοῦσε.
Διαβάστε ολόκληρο τον Επικήδειο Λόγο στη συνέχεια. 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)
Ταξιδεύοντας με την κρητική ματιά του Νίκου Καζαντζάκη. 
“Χτυπάμε” το φανατισμό και το ρατσισμό. 
Η ΟΑΚ κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 εγκαινιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαθεματική προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών, μέσα από την «κρητική ματιά» του Νίκου Καζαντζάκη. Στην τελική της μορφή η παρούσα δράση –με τη συνδιοργάνωση της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.)– θα πραγματοποιηθεί κατά την επίσκεψη των μαθητών στην ΟΑΚ, με τη διεξαγωγή επιστημονικής Ημερίδας και τη φιλοξενία τους στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 
Πιο αναλυτικά, στο Πρόγραμμα της Ημερίδας της Παρασκευής 26ης Φεβρουαρίου 2016, συμμετέχουν οι μαθητές του 4ου Καζουλείου Γυμνασίου Ρόδου, με θέμα: «Ταξιδεύοντας με την κρητική ματιά του Νίκου Καζαντζάκη», οι μαθητές από το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, με θέμα: «Στην άκρα του κόσμου ένας υποφέρει, εμείς φταίμε» και οι μαθητές από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων, με θέμα: «Οι έννοιες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας μέσα από το συγγραφικό έργο των Νίκου Καζαντζάκη, Παντελή Πρεβελάκη και του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη». 


Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να ανταλλάξουν σκέψεις και να κάνουν προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού φαινομένου που αναπτύσσεται στις κοινωνίες μας και δεν είναι άλλο παρά ο ρατσισμός. Με τον τρόπο αυτό και με διαδραστικό τρόπο μιλούν μέσα από τα κείμενα των μεγάλων συγγραφέων Νίκου Καζαντζάκη, Παντελή Πρεβελάκη και του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη. 
Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Ιδρύματος, αλλά και να ανακαλύψουν την παράδοσή μας μέσα από τη μουσική και την επίσκεψη σε αξιοθέατα της περιοχής.

Οι "Επτά Πάπαι" του Ρωμαιοκαθολικού θεολόγου Hans Küng


DE VIRIS VENERABILIS ET ’’ILLUSTRIBUS’’ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Πρέπει νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
πληρώσει τὴν α-δωροδοκίαν". 
(W. Schneyder) 
Ὁ διαπρεπὴς Ἑλβετὸς Ρ/Καθολικὸς 87ετὴς "ἐπαναστατικοῦ" καὶ κριτικοῦ χαρακτῆρος θεολόγος Hans Küng ἐγεννήθη ἐν Λουκέρνῃ, ἐχειροτονήθη ἱερεὺς τὸ 1954. Ἐσπούδασε εἰς τὸ Γρηγοριανὸν Πανεπιστήμιον τῆς Ρώμης καὶ τὴν Σορβόννην. Ἐδίδαξε εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Tübingen τῆς Γερμανίας. Τὸ Βατικανὸ ἦτο πάντοτε δι’ αὐτὸν ἀντικείμενον κριτικῆς καὶ τὸ κράτος ὅταν γιὰ διάφορα θέματα ἔκανε τὰ "στραβά" μάτια!. Μεταξὺ ἄλλων ἠμφεσβήτησε μὲ τὸ ἔργον του "Infaillible" τὸ ἀλάθητον τοῦ Πάπα, -θανάσιμον ἁμάρτημα-, ὁπότε τοῦ ἀφηρέθη ἡ venia docenti εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἔτσι ἀνέλαβε τὸ ἀνεξάρτητον Ἰνστιτοῦτον Οἰκουμενικῶν Ἐρευνῶν εἰς τὸ Tübingen. Μετὰ τὴν συνταξιοδότησίν του εἶναι Πρόεδρος ἀπὸ τοῦ 1995 τοῦ Ἱδρύματος γιὰ μία Παγκόσμια Ἠθική. Ἔλαβε μέρος μαζὶ μὲ τὸν J. Ratzinger (Βενέδικτον ΙΣΤ΄) εἰς τὴν Β΄ Βατικανὴν Σύνοδον. Εἰργάσθη γιὰ τὴν κατάργησιν τῆς ἀγαμίας τῶν κληρικῶν, τὴν ὑποστήριξιν τῶν μικτῶν γάμων, τὴν ἀναγνώρισιν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ ἔλεγχος τῶν γεννήσεων εἶναι προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ καθενός, τὴν συμφιλίωσιν θρησκείας καὶ ἐπιστήμης, τὴν ἀνάγκην συνάψεως εἰρήνης μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, τὸ ἀπαράδεκτον τῆς σεξουαλικῆς κακοποιήσεως τῶν παίδων κλπ., συνεχίζει δὲ νὰ ὑποστηρίζει μὲ σθένος τὰς ἀπόψεις του καίτοι ἀποτυχῶν. Ἔτσι μαζὶ μὲ τὸν L. Boff καὶ τὸν G. Guttiérez ἱδρυτὴν καὶ ὑποστηρικτὴν τῆς "Θεολογίας τῆς Ἀπελευθερώσεως", ἀνήκει εἰς τὴν χορείαν τῶν "μαύρων" προβάτων τοῦ Βατικανοῦ. Τί λέγει ὅμως τοῦτο, διὰ τὸν ἀποχριστιανισμὸν τῆς Εὐρώπης; Ὑπηρέτησεν διὰ βίου τὴν Ρ/Καθολικὴν Ἐκκλησίαν. Κατὰ τὸ διάστημα δὲ αὐτὸ συνήντησε μίαν σειρὰν διαφόρων καὶ "πολυχρώμων" Παπῶν. 
Σήμερον στρέφεται πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ γράφει εἰς τὸ νέον ἔργον του "Ἑπτὰ Πάπαι" διὰ τοὺς ἑπτὰ ἐξ αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἔζησε καὶ συνώδευσε μὲ προσωπικάς ἐμπειρίας: Τὸν ἀγέρωχον στιλάτον καὶ παραδοσιακὸν μὲ τὰς Professoren-διόπτρας Πῖον ΙΒ΄, τὸν ἐντόνως διαμφισβητούμενον διὰ τὰς τοποθετήσεις του μὲ τοὺς ναζιστάς, τὸν μέγαν μεταρρυθμιστὴν τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τὸν πολύφερνον κατ’ ἄμφῳ καὶ συμπαθῆ, γνωστὸν δὲ καὶ ἐν τῇ Πόλει, Ἰωάννην ΚΓ΄ τὸν συγκαλέσαντα τὴν Β΄ Βατικανὴν Σύνοδον -εὐχόμεθα νὰ συγκληθεῖ ἐπὶ τέλους ἐπὶ Βαρθολομαίου Α΄ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη, μακρὰν ἐριστικῆς καὶ ἡγεμονιστικῆς θεολογίας πρὸς δόξαν καὶ ἔπαινον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-, τὸν πολέμιον τοῦ ἀντισυλληπτικοῦ δισκίου Παῦλον ΣΤ΄, τὸν θεαματικῶς "ἀναπεσόντα" παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Γαμαλιήλ (Γερομελίτωνος) ἐν τῇ Capella Sixtina!, τὸν 33 ἡμερῶν -μήπως τοῦτο σχετίζεται μὲ τὸν 33ῆ βίον τοῦ Σωτῆρος!- Πάπαν δυστυχῆ Ἰωάννην Παῦλον Α΄, τόν "μυστηριωδῶς" ἀπελθόντα εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, μὴ προφθάσαντα νὰ χαρεῖ τὴν Παπωσύνην του, ὅπως ἄλλοι χαίρονται τὴν Ἀρχιερωσύνην των καὶ μὲ τὰς Πολυαρχιερατικάς, τὸ νέον τοῦτο φροῦτον τὸ ὁποῖον σκανδαλίζει τοὺς πιστούς, τόν "Πάπαν τῶν θαυμάτων" Ἰωάννην Παῦλον Β΄, τὸν σὺν ἄλλοις διοργανώσαντα τὰς λαμπρὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις ἐπὶ τῇ δισχιλιετηρίδι τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ τὴν μεγαλειώδη εἴσοδον εἰς τὸν ναὸν τοῦ San Paolo fuori le mura, κατὰ τὴν ὁποίαν εἶχεν τὴν χαρὰν νὰ συμμετέχει καὶ ὁ γράφων, ἐκπροσωπῶν τὸν Θρόνον, καὶ τὰς ἀθλητικάς του ἐνασχολήσεις, καὶ κυρίως Βενέδικτον ΙΣΤ΄ τὸν διαπρεπῆ ἐπιστήμονα εἰς ὃν ἐμαθήτευσαν οἱ ἀδελφοὶ ἅγ. Αὐστραλίας Στυλιανὸς καὶ Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνός (+), τὸν δυσχερῆ ἀντιμετωπίσαντα προβλήματα καὶ πρωτογνώρως παραιτηθέντα, ἵνα δύναται μακρὰν πλέον τῶν σύνηθων καὶ ἐπαχθῶν διαπλοκῶν τυρείας καὶ φατρίας (Φιλαδελφείας) νὰ ἀφιερωθεῖ ἐν ἡσυχίᾳ εἰς τὸ κελλίον τῆς γνώσεως καὶ ἐπιστήμης, ἄσπονδον δὲ ἐχθρὸν καὶ συνάδελφον τοῦ H. Küng ἀπὸ τῆς Καρδιναλοποιήσεως αὐτοῦ, καὶ τὸν σημερινὸν Φραγκῖσκον, τὸν ταπεινόν, φιλόπτωχον καὶ ἤρεμον παρὰ τὸ ἀργεντίνειόν του ταμπεραμέντο, φερέλπιδα δὲ τῆς ἀνανεώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἧς ἔχουσιν ἀνάγκην καὶ οὐκ ὀλίγαι ἕτεραι "ἀδελφαί"! 
Καὶ μετρᾶ ὁ H. Küng τούτους μὲ τὴν βιβλικήν-παλαιοχριστιανικὴν παράδοσιν καὶ τὸ πρόγραμμά του κυρίως διὰ μίαν μεταρρύθμισιν τῆς Κουρίας, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Δογμάτων. Μήπως διὰ τοῦτο καὶ ὁ Franciscus "ἀνενέωσε" τὴν Κουρίαν μέ "νέον αἷμα", ἔχων ὅμως τὴν φορὰν αὐτὴν δυσκολίαν ἐξευρέσεως ἀξίων νέων συνεργατῶν; "O Mama mia"…! Ἐνταῦθα ὁ Πολωνὸς καὶ ὁ Γερμανὸς Πάπας εὑρίσκονται εἰς ἰδιαιτέρως δυσχερῆ θέσιν, ἐνῶ ὁ Φραγκῖσκος δίδει ἐλπίδας τινάς. 
Ὁ H. Küng ἀνανεώνει τὴν κριτικήν του ἐπὶ τοῦ ἐὰν σήμερον δύναται εἰσέτι νὰ ἵσταται ἡ ἐκκλησιαστικοδιοικητικὴ κατανόησις τοῦ ἀλαθήτου. Διότι τὸ ἀποφασισθὲν κατὰ τὴν Α΄ Βατικανὴν Σύνοδον (1870) σχῆμα ἑνός "τακτικοῦ ἀλαθήτου" καὶ ἑνὸς ἐκτάκτου διδακτικοῦ ὑπουργήματος ἔχει διαμορφωθεῖ ὑπὸ τοῦ ἀργότερον ὡς αἱρετικοῦ καταδικασθέντος ἐγκληματίου Ἰησουΐτου J. Kleutgen.
Τὸ ἔργον αὐτὸ εἶναι κυρίως ἐκκλησιαστικοπολιτικόν, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ H. Küng παραθέτει τὰς βασικὰς ἀρχὰς δι’ ἓν ἀνανεωμένον παπικὸν ἀξίωμα1.
 __________________________________ 
1- H. Meesman, H. Küng, Sieben Päpste, Publik-Forum ἀρ. 18 (2015) 55.

2/21/2016

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21/2/2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 21ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταμάτιον-Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει λόγων. 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
Σήμερον, Κυριακήν, 21ην τ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Salzburg Αὐστρίας πρός ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις καί προέπεμψε τόν Πατριάρχην ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Χατζῆ καί Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραγιάννη. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καρδιολόγον, ἐκ Χαλκίδος. Τόν Ἐντιμ. κ. Atila Aydıner, Δήμαρχον Bayrampaşa. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰβάν Ζέλεφ Δημητρώφ, Καθηγητήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ζίβκο, Νομικοῦ, ἐκ Βουλγαρίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς αὐταδέλφους Σπυρίδωνα καί Παῦλον Παντελάρα, μετά τῶν συγγενῶν αὐτῶν,ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Αἰμιλίας Παντελάρα, παλαιμάχου Ἐκπαιδευτικοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην καί Χρῆστον Βραχνῆν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Özel Diler, Διευθυντήν τοῦ ξενοδοχείου «Ramada Plaza», μετά τοῦ ἐκ τῶν στελεχῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου «İzmir Amatör Levanten» παρουσίασιν τοῦ ἔργου «Ζητείται ψεύτης», εἰς τό Λύκειον «Notre Dame»,τό Σάββατον, 20ήν Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆ ςἐν τῷ μουσείῳ «Sakıp Sabancı» διοργανουμένης ἐκθέσεως ἔργων τοῦ καλλιτέχνου Heinz Mack, τήν Τετάρτην, 17ην Φεβρουαρίου.

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

φωτό: Θεολογική Σχολή Χάλκης
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, σήμερον Κυριακήν, 21ην τ. μ., προέστη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς κηδείας τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, τόν ὁποῖον ὁ μαθητής του Οἰκουμενικός Πατριάρχης περιέβαλλε πάντοτε μετά σεβασμοῦ, εὐγνωμοσύνης, τιμῆς καί ἀγάπης, ὡς καί πάντας τούς κατά καιρούς Διδασκάλους Αὐτοῦ.

Related Posts with Thumbnails