_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/19/2019

Η στοργή της Μητρός Εκκλησίας για την Κύπρο

Οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου Περγάμου Αδαμάντιος και Σάρδεων Μάξιμος
που αποτέλεσαν την Πατριαρχική Εξαρχία στην Κύπρο το 1948

Του Αριστείδη Πανώτη
Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.
Θεολόγου - ιστορικού


Η αρχέγονη Εκκλησία της Κύπρου συνιστάται κατά την Α΄ Αποστολική περιοδεία το 45-48 μ.Χ.. στη νήσο όταν ευαγγελίζονται ο Παύλος και ο Βαρνάβας από τη Σαλαμίνα μέχρι τη Πάφο στα ενδιάμεσα πολίσματα τον Ιησού Χριστό. Το πολύμηνο έργο τους το συνέχισαν οι επίσκοποι που καταστάθηκαν από τον Βαρνάβα και τον Λάζαρο και οι διάδοχοί τους οι οποίοι το στερέωσαν και το ανέδειξαν εκκλησιαστικά σε αυτοδύναμη Εκκλησία μέχρι τον Δ΄ αιώνα. Τότε η γειτνιάζουσα πρώτη ιεραποστολική πηγή της Αντιοχείας διεκδίκησε τη διοίκησή της με την χειροτονία των επισκόπων της. Όμως οι Συνοδικοί Πατέρες που συνήλθαν το 431 στην έτερη σπουδαία αποστολική πηγή της Εφέσου για την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, διέγνωσαν ότι οι Αντιοχειανοί «ατάκτησαν» και τους ανακάλεσαν στην Τάξη με απόφανση της οικουμενικής πλέον Εκκλησίας. Αυτή περιλαμβάνεται στον 8ο κανόνα της που συνέστησε την πρώτη κανονικά «ανεξάρτητη», δηλαδή (αυτοκέφαλη) με Σύνοδο Εκκλησία, την οποία διαχρονικά ουδείς μπόρεσε να αμφισβητήσει.
Κατά τις ληστρικές αραβικές επιδρομές του 7ου αιώνα η νησιωτική Εκκλησία της Κύπρου ταλαιπωρήθηκε και ο Οικουμενικός Θρόνος, διάδοχος της αποστολικής Καθέδρας της Εφέσου, έδειξε τη στοργή του στην δοκιμαζόμενη Εκκλησία των Κυπρίων με τη φιλοξενία του πληρώματός της στην περιοχή της Μητροπόλεως Κυζίκου στη Προποντίδα. Εκεί στην ιδρυθείσα περιοχή της «Νέας Ιουστινιανής» παρέμεινε η Εκκλησιά του λαού των Κυπρίων από το 691 μέχρι το 965, όταν ελευθερώθηκε το νησί τους από τους άγριους επιδρομείς και επέστρεψαν όλοι οι Κύπριοι στο νήσο τους. Έκτοτε ο δεσμός εκείνος παρέμεινε πανίσχυρος και έχει μάλιστα διαιωνιστεί με τον λθ´ (39) Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου.
Νέα περίοδος μεγάλης δοκιμασίας του λαού της νήσου προέκυψε μετά την ήττα του Τουρκικού στόλου κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571).3 Οι Τούρκοι φοβούμενοι ότι οι χριστιανικές δυνάμεις θα στραφούν πλέον στην απελευθέρωση της Κων/πόλεως προχώρησαν για αντιπερισπασμό στην εκπόρθηση της τότε Ενετοκρατούμενης Κύπρου. Επί τρεις αιώνες εκδικήθηκαν τον κυπριακό λαό με απάνθρωπες φρικαλεότητες σφαγών και διαρπαγών μέχρι τη συρρίκνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1878. Η Κύπρος περιήλθε στο βρεταννικό στέμμα μέχρι το 1914 όταν οι Τούρκοι, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο εντάχθηκαν στις «Κεντρικές Δυνάμεις» περί την Γερμανία και οι Άγγλοι μετέβαλαν την νήσο σε προτεκτοράτο έως την «Συνθήκη της Λωζάννης» (1923) που η Κύπρος παραχωρήθηκε «De facto» στη Μ. Βρετανία. 
Έκτοτε οι Κύπριοι, όπως παλαιότερα και οι Κρήτες, ως οι γηγενείς κάτοικοι των νήσων τους διεκδικούσαν την εθνική Ανεξαρτησία τους. Νέα σειρά ταραχών εκδηλώνεται κατά την έκρηξη της επαναστάσεως των «Νοεμβριανών» του 1931 και οι Άγγλοι εξορίζουν εκ της νήσου την εκκλησιαστική ηγεσία των Ελληνορθοδόξων, τους μητροπολίτες Κιτίου Νικόδημο (+1937) και Κυρηνείας Μακάριος.4 Στην νήσο παραμένουν ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος Γ' (1916-1933)  και ο συνετός Πάφου Λεόντιος5 που τον διαδέχθηκε ως Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Κύπρου επί 14 χρόνια. 
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή πολλοί Κύπριοι υπηρέτησαν με ηρωϊσμό παρά το πλευρό των Συμμάχων, ο Βρεταννός αρμοστής της Νήσου εν όψει συντάξεως κάποιου Συντάγματος δίδει την άδεια να συμπληρωθούν οι κενές μητροπολιτικές έδρες.6 Το 1946 επιτρέπεται η επιστροφή του Κυρηνείας Μακαρίου, ο οποίος και εκλέγεται αρχιεπίσκοπος όχι κατά τους αντικανονικούς νόμους που επιχείρησαν να επιβάλουν οι Άγγλοι, αλλά ψήφω κλήρου και λαού κατά τον Κανονισμό που ίσχυε από το 1910. Τότε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β΄ (1947-1950)7 ζήτησε την αποστολή ιεραρχών εκ Φαναρίου για συμπλήρωση της Ιεράς Συνόδου προς ανανέωση της Ιεραρχίας στη νήσο. Ο πατριάρχης Μάξιμος Ε΄8 μνήμων των μακρών δεσμών της Κων/πόλεως με την Εκκλησία της νήσου, απέστειλε στη Κύπρο το φθινόπωρο του 1948 Πατριαρχική Εξαρχία αποτελούμενη από τους μητροπολίτες Περγάμου Αδαμάντιο9 και Σάρδεων Μάξιμο10 προς εκλογήν των νέων ιεραρχών της.
Το έργο της Εξαρχίας αυτής στηριζόταν στο Κανονισμό λειτουργίας της Εκκλησίας της νήσου που συνέταξε ο πάλαι ποτε Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης (μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης)11, ο οποίος επανασυνέστησε την αρχαία πράξη της Εκκλησίας για την αναζήτηση των νέων ηγητόρων της «ψήφω κλήρου και λαού». Μάλιστα τον Κανονισμό αυτό όταν έγινε Αθηνών εισηγήθηκε να εισαχθεί και στην Ελλαδική Εκκλησία, μήπως παύσουν οι αντικανονικές «Αριστίνδην Σύνοδοι» που τόση ανωμαλία προκάλεσαν στη εκκλησιαστική ζωή της χώρας. Δυστυχώς τότε ο Ελ. Βενιζέλος απέφυγε την θεσμοθέτηση του Καταστατικού του κλεινού Μελετίου γιατί δεν συνέφερε τους πολιτικούς και δεν διευκόλυνε τις συναλλαγές μεταξύ αρχιερέων. Το αρχαίο αυτό «Κληρικολαϊκό» σύστημα το υπηρέτησαν με τον προσήκοντα σεβασμό και ευφυΐα οι δύο Φαναριώτες αρχιερείς συνεργαζόμενοι με τις έμπειρες προσωπικότητες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της Ελλάδος, όπως ήταν ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος και άλλοι.12 
____________________
1 Ότι «οι Κύπριοι δι’ εαυτών ποιούνται τας χειροτονίας» κανών Η΄ (8), Αμ. Αλιβιζάτου. Οι Ιεροί Κανόνες. Εν Αθήναις. 1949. σ.44. και 93-94. Αριστ. Πανώτη. Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας. τ.Α .σελ. 50 και 174-175. 
2. Α. Πανώτη. Συνοδικόν… περί του 39ου κανόνα της Ε/ΣΤ΄. τ. Α΄ σελ. 236. 
3. Θ.Η.Ε. τ. Θ΄, σελ.324. 
4. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.489. 
5. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.1209. 
6. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄, σ.236. 
7. Ανδρέα Μιτσίδη, άρθρον Εκκλησία Κύπρου. Θ.Η.Ε. τ. Ζ΄ 1126-1138 
8. Θ.Η.Ε. τ. Η΄, σ.638-640. 
9. Θ.Η.Ε. τ. Α΄, σ.377-378 
10. Θ.Η.Ε. τ. Η΄, σ.640-641. 
11. Το κείμενο του Καταστατικού εκείνου διασώθηκε στο τότε περιοδικό του «Καινή Κτίσις» και επειδή προστατεύει από τις συναλλαγές των πολιτικών και των αρχιερέων, ο μακαριστός Κίτρους Βαρνάβας Τζωρτζάτος δεν τον δημοσίευσε στο τόμο που εξέδωσε με την προϊστορία των Καταστατικών Χαρτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εν Αθήναις 1967, σ. 626. 
12. Ο μακαριστός γέροντάς μου Περγάμου Αδαμάντιος, αν και τότε ήμουν νεότατος, μου εμπιστεύθηκε πολλά και έζησα την αγωνία του για την εξέλιξη της ωριμότητος των Κυπρίων αρχιερέων, που τόσο ακριβά επλήρωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ρωμιοσύνη της Κωνπόλεως από την τουρκική επιθετικότητα εκ του «Κυπριακού ζητήματος».
Α.Π.

7/18/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (13-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας στις Βρυξέλλες 
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η ετήσια πανήγυρη της Ενορίας της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνης στο κέντρο των Βρυξελλών την Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. 
Η ενορία της Αγίας Μαρίνας φιλοξενείται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στις Βρυξέλλες, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών. Στον πανηγυρικό Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία της εορτής προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, πλαισιωμένος από ιερείς και διακόνους της Μητροπόλεως. 
Κατά την διάρκεια του Εσπερινού, τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ζωή και το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας, το οποίο γίνεται οδοδείκτης και παράδειγμα για την ζωή του χριστιανού της κάθε εποχής. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας. 
- Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ Τουρκίας, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Gerhard Lutz, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Gamze Terzioğlu. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί. 
- Toύς Ἐντιμ. κ. κ. Akkan Suver, Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar καί Sezgin Bilgiç, καί τήν Εὐγεν. κ. Müjgan Güner, ἐκ τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara», ἐντεῦθεν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ανακοινώνει, ότι διοργανώνει υπό την αιγίδα της ενημερωτική Εκδήλωση για το Ιεραποστολικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας στα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα. 
Η Εκδήλωση αυτή έχει σκοπό την ενημέρωση όλων μας για το έργο το οποίο ξεκίνησε ο από Νέας Ζηλανδίας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιος και συνεχίζει με πολύ θέρμη και ζήλο ο διάδοχός του και συντοπίτης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει χειροτονίες νέων κληρικών, κατηχήσεις, βαπτίσεις, γάμους νέων μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ανέγερση ιερών Ναών, σχολείου, ιατρείου και φροντίδα ορφανών και απόρων παιδιών. 
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.00΄, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΟΡΙΑ» της Πόλεως Ηρακλείου. 
Στα πλαίσια της Εκδήλωσης αυτής θα προβληθούν δυο ταινίες μικρού μήκους, με θέμα: α) «Διαφυλάσσοντας την πίστη και β) «Γεμίζοντας Φως», ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Σας προσκαλούμε, να συμμετάσχετε στην Εκήλωση αυτή και να γίνετε κοινωνοί και μέτοχοι της χαράς της Ιεραποστολής και ει δυνατόν αρωγοί αυτής. 
Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

ΦΩΚΙΔΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΜΑΣ


Έγινα κοινωνός από τα ΜΜΕ διαφόρων επισκέψεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων αδελφών αρχιερέων από τοπικές Εκκλησίες όπου επιχειρείται ένας έμμεσος-αν όχι άμεσος- «εκβιασμός» υπό τύπον "υπενθύμισης" ή ανάμειξης του ζητήματος των αδελφών του Παλαιού Ημερολογίου και περί διάσπασης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επί ζητημάτων εκκλησιαστικής επικαιρότητας και περί δήθεν αστόχων ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου μας. 
Επί όλων αυτών των επικίνδυνων για την Αλήθεια πληροφοριών και επικαλούμενος την αρχιερατική μου συνείδηση και την επικοινωνία με άλλους αδελφούς Ιεράρχες δηλώνω προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι σύσσωμη η Εκκλησία της Ελλάδος, υπό την Προεδρεία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, βρισκόμαστε συνηνωμένοι με την Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, την Μητέρα Εκκλησία όλων, καθώς από εκεί λάβαμε την αξία του Αυτοκεφάλου και δεν είμαστε αγνώμονες, διότι εκεί χτυπά η καρδιά του Γένους μας, και διότι αυτό διδάσκει η υγιής εκκλησιολογία που διδαχθήκαμε κοντά σε όντως αγίους ανθρώπους. 
Καμία έξωθεν παρέμβαση δεν πρόκειται να επιτύχει να αλλάξει το ακλόνητο αυτό φρόνημά μας. Είμαστε ενωμένοι με την πηγή της ευσεβείας μας και στηρίζουμε ανυποχώρητα τις θέσεις, τις ευθύνες και όσα οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες και η διαχρονική Παράδοση της Εκκλησίας έχουν παραδώσει με πολλή σοφία στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη! 
Το αίμα νερό δεν γίνεται! Όπως επίσης δεν θα έπρεπε να γίνονται απλό "νερό" και τα βαπτιστικά νάματα με τα οποία η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία οδήγησε στην αληθινή πίστη και στον πολιτισμό τους αδελφούς μας των μη Πρεσβυγενών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. 
Ταύτα τα ολίγα προς αποκατάσταση της συνείδησης των πιστών μας και προς αποφυγήν έξωθεν επιρροών. Στώμεν καλώς! 
 18/7/2019

7/17/2019

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)


Προσκυνηματική επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Γάνου και Χώρας, της Ανατολικής Θράκης, πραγματοποίησαν την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το βίντεο του Εκκλησιαστικού Σταθμού ΘΑΡΡΙ της Ρόδου, όπου αποτυπώνεται αυτό το Πατριαρχικό προσκύνημα.
Επιμέλεια: Αρχιμ. Νεκτάριος ΠόκιαςΗ ΕΚΘΕΣΗ "ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (ΠΙΠΜ) 
«Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη» 
Τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο: «Το ημέτερον κάλλος. Βυζαντινές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα. 
Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση, την οποία παρουσιάζουν από κοινού το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών (ΠΙΠΜ), το αρχαιότερο επιστημονικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο περιοδικών εκθέσεων του Βυζαντινού Μουσείου (Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας) από την 18η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου 2019. 
Η έκθεση «Το Ημέτερον Κάλλος. Βυζαντινές Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη», παρουσιάστηκε αρχικώς από το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, και την είχε εγκαινιάσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Στην έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζονται δεκαεπτά (17) από τις είκοσι τρεις (23) εικόνες που είχαν εκτεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο πυρήνας της έκθεσης παρέμεινε ο ίδιος και περιλαμβάνει εικόνες από το σκευοφυλάκιο της Μονής Βλατάδων, στις οποίες προστέθηκαν και βυζαντινές εικόνες που φυλάσσονται για αιώνες σε άλλους ναούς της πόλης, αλλά και έξω από αυτήν, στη Βέροια, τον Κολυνδρό, τα Λαγυνά. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΩΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ


Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας ετοιμάζεται να εορτάσει, για πρώτη φορά μετά την χορήγηση του Τόμου της Αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο (6-1-2019), την μνήμη του Αγίου Βλαδιμήρου και την επέτειο του ιστορικού βαπτίσματος των Ρως, στις 28 Ιουλίου. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συμμετάσχει σ’ αυτές τις εκδηλώσεις πριν 11 χρόνια, το 2008, όταν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κίεβο, κατόπιν προσκλήσεως του τότε Ουκρανού Προέδρου Βίκτορ Γιουσένκο, με αφορμή την επέτειο των 1020 χρόνων από τον εκχριστιανισμό των Ρως. 
Πριν λίγες μέρες, ο Πατριάρχης, υποδεχόμενος στο Φανάρι αντιπροσωπεία της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι στους φετινούς εορτασμούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα αποστείλει επίσημη Αντιπροσωπεία του, υπό τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος θα μεταφέρει απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ώστε με την ευκαιρία αυτής της ιστορικής επετείου, να προσκυνήσει και να ευλογηθεί ο πιστός λαός της Ουκρανίας.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ (15-7-2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἄγκυραν 
Ἐπί τῇ 3ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀποπείρας πραξικοπήματος ἐν Τουρκίᾳ (15 Ἰουλίου 2016), ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις ἐν τῇ Μεγάλῃ Τουρκικῇ Ἐθνοσυνελεύσει, τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν μετά τόν Πρόεδρον αὐτῆς ὡμίλησαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Rayyip Erdoğan. 
Ἡ Ἀ. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς, ὡς καί οἱ λοιποί ἐν Τουρκίᾳ θρησκευτικοί ἡγέται, ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως Ἐξοχ. κ. Mustafa Şentop, μετέβη εἰς Ἄγκυραν τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης Ἰουλίου, καί παρέστη εἰς τήν ἐπετειακήν αὐτήν ἐκδήλωσιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καί ἐπιστρέψας αὐθημερόν εἰς τήν Πόλιν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Official White House - Photo by Shealah Craighead

Στις 9 Ιουλίου 2019 ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο με την ευκαιρία της ενθρονίσεως του.
Μια εβδομάδα μετά, σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. είχε επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στο Προεδρικό Γραφείο, γνωστό ως Oval Office, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. 
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος. 
Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόταν από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Αλέξανδρο Καρλούτσο,  Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
His Eminence Archbishop Elpidophoros of America Meets President Donald J. Trump in the Oval Office of the White House in Washington on Tuesday, July 16, 2019. Also present at the meeting were Vice President Mike Pence; Secretary of Health and Human Services Alex Azar; and Vicar General of the Greek Orthodox Archdiocese of America Fr. Alex Karloutsos.


7/16/2019

ΕΝΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ


Κατά το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2019 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου υλοποίησε πρόγραμμα επιμόρφωσης (Θερινό Πανεπιστήμιο) κληρικών και λαϊκών της εν Ουκρανία Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, η σύσταση της οποίας σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη σύγχρονη ιστορία της φίλης, όσο και πολύπαθης αυτής χώρας, αλλά και της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Η απόφαση της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου Α΄ και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου οδήγησε στη θεραπεία ενός σχίσματος που στερούσε εκατομμύρια πιστών από την κοινωνία με την παγκόσμια Ορθοδοξία. Η μακροχρόνια εκκλησιαστική ανωμαλία και η επί δεκαετίες απομόνωση δημιούργησαν συνθήκες οι οποίες καθιστούν πρόδηλη την ανάγκη επιμόρφωσης του κλήρου και των θεολόγων της νέας Εκκλησίας.
Στη συνέχεια λεπτομερές πληροφοριακό υλικό για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα. 


Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ DR SUZANNE EATON


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν ἐξιχνίαση τῆς ἀποτρόπαιης δολοφονίας τῆς ἐγκρίτου ἐπιστήμονος Dr. Suzanne Eaton, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, στή Δυτική Κρήτη, ὅπου βρισκόταν στό πλαίσιο Διεθνοῦς Συνεδρίου στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, ἐκφράζει πρός τήν οἰκογένεια, τούς συγγενεῖς καί συνάμα στά μέλη τῆς Διεθνοῦς καί Τοπικῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητας, θερμά καί εἰλικρινῆ συλλυπητήρια καί τή συμπάθεια σύνολης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τό τραγικό αὐτό γεγονός. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δηλώνει τήν ἀμέριστη συμπράστασή Της στούς οἰκείους καί τούς συναδέλφους τῆς ἀείμνηστης Suzanne, μιᾶς ἐπιστήμονος ἐγνωσμένου καί διεθνοῦς κύρους, μέ σπουδαία προσφορά στήν ἔρευνα καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά καί μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη στή Μεγαλόνησο Κρήτη. 
Παράλληλα, ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει τόν Γενικό Ἀστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Ὑποστράτηγο Κωνσταντῖνο Λαγουδάκη, τίς Ἀστυνομικές Ἀρχές, τά Σώματα Ἀσφαλείας, τό Στρατό, τούς Συλλόγους καί ὅλους τούς ἐθελοντές, γιά τήν καθοριστική συμβολή τους στήν ἄμεση διαλεύκανση αὐτῆς τῆς τραγικῆς ὑπόθεσης. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τονίζει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ στήν ἱερότητα τοῦ προσώπου καί τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί προβάλλει τό ἐπιτακτικό χρέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν εἰρηνική συνύπαρξη καί τήν ἀληθινή κοινωνία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέ βάση τίς Εὐαγγελικές ἀρχές, τόν ἀλληλοσεβασμό καί τήν ἀξιοπρέπεια. 
Ὁ Θεός ἄς ἔλθει βοηθός καί σκεπαστής ὅλων μας καί ἄς μήν ἐπιτρέψει παρόμοια τραγικά γεγονότα στό μέλλον! 
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Ἰουλίου 2019 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΕΝΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Το ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ έχει την τιμή να δημοσιεύει ένα σημαντικό, από πολλές απόψεις, κείμενο του Σεβ. Μητροπολίτου Καμερούν κ. Γρηγορίου, το οποίο τελειώνει ως εξής: 
"...Προσωπικά, σέ ὁλόκληρη τήν εὐαγγελική ἀφήγηση καί πλοκή τῆς Παραβολῆς τῶν κακοσκόπων καί κακοτρόπων Γεωργῶν βλέπω τήν συμπεριφορά κάποιων μελῶν σχεδόν κάθε Τοπικῆς Ἐκκλησίας (Ἐπισκόπων, Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί ἐνίοτε καί Μοναζουσῶν καί λαϊκῶν…!!!) οἱ ὁποῖοι, ἀβασάνιστα μεταξύ «τυροῦ καί ὠοῦ καί χαβιαρίου», ἐκφέρουν λόγους, ἀντιρρήσεις, ἀντιλογίες, καί δημιουργοῦν ἀκαταστασίες στίς συνειδήσεις τῶν μικρῶν τοῦτων τῶν ἐλαχίστων πιστῶν καί πιστευόντων κατά τοῦ, ἐκ Παραδόσεως ἔχοντος τά Πρωτεῖα εἰς τόν Ὀρθόδοξο κόσμο Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῆς Κεφαλῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ φέροντος τά στίγματα τῆς θυσίας τοῦ Ρωμαίϊκου… Καί διατυπώνονται γνῶμες, ἀποφάσεις, ἀποφάνσεις καί ἀφορισμοί περί θεμάτων τά ὁποῖα ξεφεύγουν τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς γεωργίας τους… 
Πλανῶντες καί πλανώμενοι κινοῦν κεφαλήν κατά τῆς Κεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀβίαστα, ἀπαίδευτα καί ἀσυνάρτητα… Σάν τούς γεωργούς τῆς παραβολῆς οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν κατάσταση τοῦ γεωργοῦ θέλουν παντί τρόπῳ καί τιμήματι αἵματος (εἰ δυνατόν) νά μεταπηδήσουν στήν κατάσταση τοῦ Οἰκοδεσπότου, ἐμφανιζόμενοι τυχοδιῶκτες ἑνός εἰκονικοῦ φτηνοῦ, δῆθεν ἐκκλησιαστικοῦ «μάρκετινγκ» τό ὁποῖο θεωροῦν ὅτι, θά τούς ἀναβιβάσει στήν τάξη τῶν καθοδηγητῶν καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Ἐκκλησίας στερούμενοι ὅμως καί τῶν τρόπων καί τοῦ ἤθους καί τῆς ἀρετῆς τῶν Καθοδηγητῶν καί τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν. Αἰδώς Ἀδελφοί!!!"
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Σεβ. Καμερούν κ. Γρηγορίου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πρώην Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί πρώην Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Daria L. Darnell, νέαν Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Enggleston, Συμβούλου ἐπί Πολιτικῶν Θεμάτων. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν τοῦ Παραρτήματος Ἀργολίδος. 

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ουκρανίας και ο Μητροπολίτης Βεροίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)


Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες αντιπροσωπεία της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ρίβνε Ιλαρίωνα. 
Το προσκύνημα αυτό των Ουκρανών Ορθοδόξων στην Ιερά Καθέδρα της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως είχε ως σκοπό την απόδοση ευχαριστιών και τιμής προς την Αγία Ευφημία, η οποία με θαυματουργικό τρόπο επενέβη στις ορθές αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκηδόνα. Στη Σύνοδο αυτή, εκτός των δογματικών αποφάσεων, αποδόθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως η ευθύνη του να δέχεται έκκλητες προσφυγές από κληρικούς και λαϊκούς κάθε Εκκλησίας, αλλά και καθιερώθηκε η υπερόριος δικαιοδοσία και ευθύνη του. 
Έτσι, η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, αναγνωρίζοντας ότι με αυτές τις ευθύνες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως της αποδόθηκε, ύστερα από πολλούς αιώνες, η Αυτοκεφαλία, θεραπεύτηκε το σχίσμα, αντιμετωπίστηκαν οι εκκλησιαστικές ποινές, αλλά και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πραγματικής ενότητας στον πιστό λαό της χώρας, αποφάσισε να ορίσει επίσημη Αντιπροσωπεία της για να πραγματοποιήσει αυτή την προσκυνηματική επίσκεψη, στην επέτειο της μνήμης του θαύματος της Αγίας Ευφημίας, στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στο σκήνωμά της, το οποίο φυλάσσεται ακέραιο στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, και να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το ότι πλέον ως ανεξάρτητη Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός της Ουκρανίας έχουν την ευκαιρία να διαχειρίζονται τις εσωτερικές τους υποθέσεις ελεύθερα και κατά την κρίση τους.

Related Posts with Thumbnails