Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/15/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15 Δεκεμβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Μετά τό πέρας τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐν Γεωργίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Salome Zourabichvili, πρώτην γυναίκαν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός της. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-  Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ᾧ ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν ἐκ τῆς προσφάτου δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Joanna Prilecka, Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Aydın, Δήμαρχον Zeytinburnu, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Enes Buladı, Διευθυντοῦ Ἐπικοινωνίας τοῦ Δήμου, καί İsmail Küçük, Φωτογράφου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hanefi Çakır, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Türk Dünyası Platformu», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Tuna, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Abdullah Tığlı καί Ali Sofuoğlu, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητριάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ὑποβαλοῦσαν τό νέον βιβλίον αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ρώταν, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Ἑνώσεων Στρατιωτικῶν (ΠΟΜΕΝΣ), μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τάς Εὐγεν κυρίας Μίναν Δαμδᾶ καί Ἐρασμίαν Μουχάλη, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Sapkarov, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «RNL TED», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Rosana, Συντηρητρίας ἔργων τέχνης, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ροτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Milanka, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Πολίτην, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Καρπούζου, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Κανέλλαν Ἠλιοπούλου καί Νικολίτσαν Μπαλτοπούλου, Γραμματέα καί Ταμίαν, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου Φίλων Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον ἐκ τῆς Διεθνοῦς καί Διαχριστιανικῆς Ὀργανώσεως «Community of Aidan and Hilda».

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ


Του θεολόγου Γιώργου Βλαντή


Ανήμερα του αγίου Ελευθερίου (με το νέο ημερολόγιο) η νεοσύστατη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας εόρτασε τη θεσμική ελευθερία της με τη σύγκληση της Ενωτικής Συνόδου, την έγκριση του Καταστατικού της Χάρτη και την εκλογή του Προκαθημένου της Μητροπολίτη Κιέβου κ. Επιφανίου. Η σημαντική αυτή εξέλιξη θα στεφθεί με τη συλλειτουργία του νεοεκλεγέντος με την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θα επιδώσει στον κ. Επιφάνιο πανηγυρικά τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στις 6 Ιανουαρίου 2019. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επέλθει η τελεία λύση του ουκρανικού δράματος, όμως θα στερεωθούν έτι περαιτέρω οι θεσμικές-κανονικές βάσεις για την οριστική υπέρβασή του. Μια εποχή αβεβαιότητας τελειώνει. 
Όποιος παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία διαπιστώνει την ορθότητα της θέσης του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, ο οποίος παραλληλίζει τη διαδικασία της χορήγησης Αυτοκεφαλίας στην πολύπαθη αυτή Εκκλησία με πορεία σε ναρκοπέδιο. Ακριβώς όμως γι᾽ αυτό παρενέβη το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο συντονιστής της ορθόδοξης ενότητας δεν υπάρχει μόνο για να ποζάρει στο κέντρο της ομαδικής φωτογραφίας και να ακούει κοινοτοπίες για τους ακατάλυτους δεσμούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες διαψεύδονται εκ των πραγμάτων σε κάθε κρίση. Στην Ορθοδοξία δεν υφίσταται Πάπας με το εύρος των δικαιοδοσιών του Επισκόπου Ρώμης, υπάρχει όμως Πρώτος. Γνώρισμα, αλλά και καθήκον του Πρώτου είναι όχι απλώς να επευλογεί μια αληθινή ή φαντασιακή πανορθόδοξη αρμονία (όσοι περιορίζουν το ρόλο του σε αυτό εκφράζουν μια είτε ιδιοτελή είτε τελείως ουτοπική αντίληψη της Εκκλησίας), αλλά να προπορεύεται. Αναζητάει τη συμφωνία, αναλαμβάνει όμως και τις ευθύνες του απέναντι στην ιστορία και εναντίον εκείνων που κάνουν παράχρηση ενός πραγματικού ή υποτιθέμενου δικαιώματος βέτο για να οδηγούν επί δεκαετίες τα ορθόδοξα πράγματα στην παράλυση. Ο ποιμένας δεν καμαρώνει απλώς τα πρόβατά του. Παίρνει και αποφάσεις, ενίοτε επώδυνες, πλην όμως αναγκαίες για αυτά. Ο ποιμένας είναι ποιμένας όταν είναι σε θέση να κόβει γόρδιους δεσμούς, όπως αυτός της Ουκρανίας. Και το έκανε στην πλέον ενδεδειγμένη στιγμή, όταν η πολεμική ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έφτασε τα πράγματα στο απροχώρητο και όταν η στάση της Εκκλησίας της Μόσχας έναντι της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου κατέδειξε την ουσιαστική απροθυμία της μεγάλης σλαβικής Εκκλησίας να συμβάλει σε μία συνοδική λύση του ζητήματος αυτού. Όσοι ρωτούν «Γιατί τώρα;» και «Γιατί με αυτή τη μέθοδο;» μάλλον είναι αφελείς ή ρωτούν εκ του πονηρού. 

ΣΤΙΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Θεόν καί ἐν χαρᾷ καί ἱκανοποιήσει πολλῇ, ἀγγέλλει τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐν Κιέβῳ συνελθούσης σήμερον, 15ην Δεκεμβρίου 2018, Ἑνωτικῆς Συνόδου, ἱδρυτικῆς τῆς νέας Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, τῆς ὁποίας Προκαθήμενος ἐξελέγη ὁ Μητροπολίτης Περεγιασλάβ καί Μπελάϊα Τσερκώφ Ἐπιφάνιος. 
Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ νεοεκλεγείς Προκαθήμενος ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ὑπέβαλε τά σέβη του καί ἐζήτησε τήν εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἐπ' αἰσίοις οἰωνοῖς ἀρχομένου πρωθιεραρχικοῦ ἔργου αὐτοῦ. 
Συναφῶς ἀνακοινοῦται ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον κ. Ἐπιφάνιον νά συλλειτουργήσουν ἐν Φαναρίῳ κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Θεοφανείων καί νά παραδώσῃ εἰς αὐτόν τόν Τόμον ἱδρύσεως τῆς νέας ἀδελφῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου 2018 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Κίεβο, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Ο εκλεγμένος Προκαθήμενος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτης κ. Επιφάνιος, εν μέσω της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
του Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος προήδρευσε της Ενωτικής Συνόδου, του Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, του Αρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, του Επισκόπου Edmonton κ. Ιλαρίωνα και του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 

ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής Προκαθημένου της νεογέννητης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Υπερίσχυσε ο Μητροπολίτης Επιφάνιος της παρατάξεως του πάλαι ποτέ Πατριαρχείου Κιέβου υπό τον Φιλάρετο, η οποία ήταν πολυπληθέστερη σε εκλέκτορες. 
Ο νέος προκαθήμενος γεννήθηκε το 1979 και είναι ελληνομαθής, καθώς φοίτησε για δύο χρόνια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 2006-07.  
Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος (Dumenko), προέρχεται από την Μητρόπολη Pereyaslav και Bila Tserkvaο του "Πατριαρχείου του Κιέβου". Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ (ΒΙΝΤΕΟ)


Μέγας Εσπερινός τελέστηκε απόψε, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι "επί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ", χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου. 
Ως είθισται "τό ἱερόν Λείψανον τῆς Ἁγίας εἶναι ἐκτεθειμένον ἐν τῷ Σωλέᾳ εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν."
Στην αυριανή Θ. Λειτουργία θα προεξάρχει, επίσης, ο Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Συνεχίζει τις εργασίες της η Ενωτική Σύνοδος που λαμβάνει χώρα από το πρωί σήμερα (15-12-2018) στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο. 
Παρών και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος και απηύθυνε σχετική ομιλία, τονίζοντας: «Σήμερα κερδίζουμε την πνευματική ανεξαρτησία μας, η οποία μπορεί να συγκριθεί με επίτευξη πολιτικής ανεξαρτησίας».
Προεδρεύει ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα και την απευθείας μετάδοση της Ουκρανικής τηλεόρασης.


ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ


Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2018, συνεδριάζει στον ιστορικό ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου η Ενωτική Σύνοδος, υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. 
Πριν από λίγο Ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σχεδίου του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Ουκρανίας. 
Πρόκειται για το κείμενο (ελληνικά και ουκρανικά) το οποίο θα συζητήσουν σήμερα οι Ουκρανοί αρχιερείς πριν την εκλογή του Προκαθημένου της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Το παραθέτουμε στη συνέχεια.
Πληροφορίες θέλουν το Καταστατικό να κατατίθεται σε μία πιο βελτιωμένη μορφή. 

12/14/2018

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019 ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ


Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος επιμελήθηκε και εξέδωσε, για λογαριασμό της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, το εγκόλπιο ημερολόγιο του έτους 2019, αφιερωμένο στην 50ετηρίδα από της ιδρύσεως, λειτουργίας και ποιμαντικής προσφοράς της τοπικής Εκκλησίας στη Σκανδιναυΐα. 
Η καλαίσθητη αυτή έκδοση, στην ελληνική και την αγγλική, είναι έγχρωμη και περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και τα διοικητικά στοιχεία της Ι. Μητροπόλεως και των ενοριών της, σε ολόκληρη τη Σκανδιναυΐα. 
Τα έσοδα από την πώληση του ημερολογίου θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της ιδρὐσεως και λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού της Ι. Μητροπόλεως.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ


Διαβάσαμε το ανακοινωθέν της ουκρανικής εκκλησιαστικής παράταξης υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο και ομολογώ ότι εκπλαγήκαμε για ακόμη μια φορά! 
Όχι μόνο αυτό αλλά και αναρωτηθήκαμε αν έχει κάποια ισχύ το πτυχίο Θεολογίας που έχουμε, αλλά και όλη η βιωματική σχέση μας με την Εκκλησία από παιδιά. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά! 
Έχει δίκιο το ανακοινωθέν ότι η Θεία Λειτουργία που τελέστηκε χθες (13-12-2018) δεν ήταν με την ευλογία του Μητροπολίτου Ονουφρίου και αυτό διότι έγινε σε Ναό τον οποίον ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως ο μόνος πανορθοδοξως που έχει αυτό το δικαίωμα, αναγόρευσε σε Σταυροπηγιακό Ναό. 
Η αναφορά ότι δεν ήταν Ναός πρεσβείας, και άρα δεν δικαιολογείται η Θ. Λειτουργία, είναι ύπουλη, διότι απλούστατα η Μόσχα για να διαφυλάξει από τους «σχισματικούς» της Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως το Ρωσικής καταγωγής ποίμνιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έστειλε ρώσο ιερέα να λειτουργεί στο ρωσικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κατά προφανή, όντως, παραβίαση των ιερών κανόνων! 
Όμως αδελφοί, σε ποιον κανόνα είδατε ότι οι Ναοί των πρεσβειών ανήκουν στις εκκλησίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται; Δηλαδή στο προξενείο της Ελλάδος που λειτουργεί Ναός μνημονεύει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι και η ανώτατη αρχή του Αυτοκεφάλου μέρους της; Η μήπως στην πρεσβεία της Ρωσίας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιος παλαιόπιστος ή σχισματικός Ρώσος πολίτης; Που ζούμε; Ποιο κανονικό δίκαιο προτρέπει τέτοιες παράλογες και διαστρεβλωτικές ερμηνείες των γεγονότων; Οι Ναοί των προξενείων ανήκουν πνευματικά στους κατά τόπους επισκόπους! Ο Ναός του ρωσικού προξενείου στον Μητροπολίτη Δέρκων, ο Ναός του ελληνικού προξενείου στον Κωνσταντινουπόλεως, ο Ναός της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα στον Μητροπολίτη Αγκύρας! Ένας επίσκοπος, μια επαρχία ή καλύτερα μια επαρχία με έναν επίσκοπο! 
Επομένως, η θεία λειτουργία στο Κίεβο ήταν όντως κανονική, κανονικότατη, αφού ο Ναός με απόλυτα κανονικό τρόπο, κατά το ιστορικοκανονικό προνόμιο ΜΟΝΟΝ του Οικουμενικού Πατριάρχου ανακηρύχθηκε από τον ίδιο Σταυροπήγιο, ενώ οι θείες λειτουργίες στο ρωσικό παρεκκλήσι στην Πόλη είναι αντικανονικές, αφού ο ιερέας δεν έχει την ευλογία του οικείου ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων, στα όρια του οποίου ευρίσκεται, αφού κανένας κανόνας επαναλαμβάνουμε, δεν δικαιώνει μια τέτοια πρακτική και μάλλον την καταδικάζει. 
Οπότε φτάνει πια η παραπλάνηση του κόσμου αδελφοί! Το έχετε παρακάνει! Μη χαλάτε όλη την καλή γνώμη που έχει για σας ο κόσμος, λόγω της εξαγωγής στάρετς και ευσεβισμού, με τα οποία επιχειρείτε (συν χρήμασι κτλ κτλ κτλ) να αλλοιώσετε την Ρωμηοσύνη μας! 
Επίσης για να είναι κανονικός ο Μητροπολίτης Ονούφριος είτε με την προ της 11ης Οκτωβρίου κατάσταση, είτε τώρα, οφείλει να μνημονεύει τον Κωνσταντινουπόλεως! Ας κοιτάξει πού εκλέγονταν οι προκάτοχοι του! 
Αυτό ισχύει και για εσάς Σεβασμιώτατε Ζαπορόζιε κ. Λουκά, που επιμένετε να αποκαλείτε τον Οικουμενικό Πατριάρχη "Τούρκο": οι Κιέβου εκλέγονταν στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Το μάθατε; Μήπως κινδυνεύει η αποστολική σας διαδοχή! 
Τι άλλο θα διαβάσουμε; Εις ποίας ημέρας τετήρηκας ημάς Κύριε!
Για την αντιγραφή 
Π.Α.Α.

12/13/2018

ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΤΑΦΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Βατοπαιδινό Μετόχιο του Αγίου Ανδρέα, στον Γαλατά, καθώς πανηγυρίζει η ρωσόφωνη παροικία της Πόλεως την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, κατά το ιουλιανό ημερολόγιο. 
Ο Πατριάρχης, στο τέλος της Θ. Λειτουργίας μίλησε εκτενώς προς τους ρωσόφωνους πιστούς, με αφορμή την διακοπή της κοινωνίας από πλευράς του Πατριαρχείου Μόσχας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ως γνωστόν, η αιτία αυτής της ακοινωνησίας είναι η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Ο Πατριάρχης είπε πατρικώς προς τους πιστούς: 
«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Είμεθα μία οικογένεια, είμαι ο πατέρας σας και είστε τα πνευματικά μου τέκνα. Αυτή η ανησυχία και αυτό το δίλημμα που επικρατεί ανάμεσα στη Ρωσική παροικία της Πόλεώς μας, και ευρύτερα της χώρας, της Τουρκίας, οφείλεται στην ακραία απόφαση της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας, του αδελφού Πατριαρχείου της Μόσχας να διακόψει την Ευχαριστιακή κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλ. με την Μητέρα του Εκκλησία. 
Ημπορεί να έχουμε διαφορές απόψεων ως προς διάφορα προβλήματα τα οποία απασχολούν σύνολον την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Αυτό είναι ανθρώπινο και είναι δημοκρατικό. Αλλά το να διακόπτουμε την Ευχαριστιακή κοινωνία ως μοχλόν πιέσεως και ως εξαναγκασμόν για να συμφωνήσουν και οι άλλοι με τις απόψεις μας, αυτό είναι απαράδεκτον. 
Είμαι βέβαιος ότι σύντομα η αδελφή Εκκλησία της Ρωσίας θα μετανοήσει γι’ αυτήν την ακραία απόφασή της. 
Το λυπηρόν είναι ότι αυτή η απόφασις έχει πρακτικάς συνεπείας, σκανδαλίζεται ο λαός και εάν θα ακούσει την απόφαση της Μόσχας δεν πρέπει να εκκλησιάζεται ο ορθόδοξος λαός εις τους ναούς που τελούν υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. 
Εστάλη από την Μόσχαν άλλος ιερεύς ο οποίος τελεί την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μέσα εις το θέρετρον του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εδώ εις τον Βόσπορον. Αυτό είναι αντικανονικόν, διότι και αυτός ο ναός ανήκει πνευματικώς, δικαιοδοσιακώς εις το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως. Όταν τον εγκαινιάσαμε αυτόν τον ναόν πριν από δέκα χρόνια, μαζί με τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Κύριλλον, με είπε ότι θα είναι ο ναός σας, θα μνημονεύεται το όνομά σας, και συναφώς, να σας υπενθυμίσω, αδελφοί, ότι όταν ο εξοχώτατος κ. Πρέσβης της Ρωσίας στην Άγκυρα, απεφάσισε να ιδρύσει ναόν μέσα εις τους χώρους της Ρωσικής Πρεσβείας, εζήτησε γραπτώς την άδειαν και την ευλογίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία και φυσικά εδόθη ευχαρίστως. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Δεκεμβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Κουκοδήμου, Βουλευτοῦ Πιερίας, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Ρωσσοφώνους πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπαραδέκτου ἀποφάσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας περί τῆς διακοπῆς τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μετά τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, μή παραλείψας νά συγχαρῇ τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου. 


Πρώτη τέλεση Θείας Λειτουργίας στο Κίεβο από την Εξαρχία του Οικουμενικού Θρόνου (φωτό και βίντεο)


Στον περικαλλή, ιστορικό και περίοπτο Ναό του Αγίου Ανδρέου Κιέβου, ο οποίος παραχωρήθηκε για χρήση από την πολιτεία της Ουκρανίας στον Οικουμενικό Θρόνο, τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, Θεία Λειτουργία από τον Πατριαρχικό Έξαρχο, Επίσκοπο Έντμοντον Ιλαρίωνα, επί τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου, με το ιουλιανό ημερολόγιο.  
Καίρια μέρη της Θείας Λειτουργίας εψάλησαν στα ελληνικά και μνημονεύθηκε το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος θα προεδρεύσει στην "Ενωτική Σύνοδο" του ερχόμενου Σαββάτου, που θα αναδείξει τον προκαθήμενο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Σημειωτέον ότι ο Ναός αποκαθίσταται αυτό τον καιρό από τις φθορές του χρόνου, όμως θεωρούμε ότι η τέλεση εκεί της Θείας Λειτουργίας, εν μέσω συντηρήσεων του εσωτερικού του, είναι άκρως συμβολική κι ενδιαφέρουσα.

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα, Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, επί τη εορτή του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, κατά το ιουλιανό ημερολόγιο, πανηγυρίζει το Βατοπαιδινό Μετόχι του Αγίου Ανδρέου στον Γαλατά. 
Κατά την Θ. Λειτουργία χοροστατεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Παραθέτουμε το σχετικό βίντεο.

12/12/2018

Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Από τις συναντήσεις του 2000 για το Ουκρανικό.
Ο μακαριστός Κιέβου Βλαδίμηρος εν μέσω του Αρχιμ. Αθηναγόρου (νυν Βελγίου) και του
Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάι Μπαλασώφ, του Πατριαρχείου Μόσχας. 

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Είναι αρκετοί αυτοί που προτάσσουν ως επιχείρημα στο ζήτημα της χορήγησης της Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, το ερώτημα: «Γιατί τώρα; Γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Κάτι συμβαίνει…». 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην πρόσφατη επιστολή που απέστειλε προς τον Μητροπολίτη Κιέβου Ονούφριο, της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Μόσχας, και τον καλεί να συμμετάσχει στην Ενωτική Σύνοδο της 15ης Δεκεμβρίου, λέει και κάτι πολύ σημαντικό: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να δώσει την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία για να θεραπεύσει τα πολυχρόνια σχίσματα «μη δυναμένης της αδελφής Εκκλησίας της Μόσχας την θεραπείαν ταύτην επιφέρειν…». 
Το αίτημα της Αυτοκεφαλίας, το οποίο αποτελεί και δικαίωμα του Ουκρανικού λαού, τίθεται ήδη μετ’ επιτάσεως τουλάχιστον από το 2008, οπότε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε επισήμως το Κίεβο, με αφορμή την επέτειο των 120 χρόνων από τον εκχριστιανισμό των Ρως. Πολλοί τότε ανέμεναν – και το κλίμα ήταν …πολεμικό – πως ο Πατριάρχης θα δώσει την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία επί τόπου, κάτι το οποίο δεν έγινε. 
Δέκα χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι «επέστη ο καιρός» και – κατά πολλούς – άργησε το Φανάρι να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ουκρανίας. Όμως, το Πατριαρχείο πασχίζει για την εξεύρεση λύσης με τη συμμετοχή της Μόσχας εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον! 
Στην πρόσφατη συνέντευξη του στο «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας μας είπε τα εξής αποκαλυπτικά και άγνωστα στους πολλούς: 
«Προσωπικά έχω συμμετάσχει τρείς φορές σε αποστολές του Πατριαρχείου μας, σε διμερείς συναντήσεις των δύο Εκκλησιών, στην Ζυρίχη, στην Γενεύη και στην Ουκρανία. Η αποστολή του Πατριαρχείου μας στη Ζυρίχη αποτελούνταν από τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη, τον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνα και εμένα ως γραμματέα, ενώ την αποστολή του Πατριαρχείου Μόσχας αποτελούσαν ο σημερινός Πατριάρχης Κύριλλος, ως Μητροπολίτης Σμολένσκ, ο Μητροπολίτης Οδησσού Αγαθάγγελος και ως γραμματέας ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικολάι Μπαλασώφ. Θυμάμαι ότι είχαμε δεχτεί αντιπροσώπους από τις τρείς ομάδες των Ορθοδόξων της Ουκρανίας. Το 2000 εκ μέρους των Μητροπολιτών που έλαβαν μέρος στις συνομιλίες πήγαμε με τον π. Νικολάι στην Ουκρανία για να εξετάσουμε την κατάσταση επιτόπου. Θέλω να πω πως δεν πρόκειται για ένα καινοφανές ζήτημα.» 
Σε εκείνες, δηλ.,  τις συναντήσεις είχαν προσέλθει και οι μέχρι πρότινος σχισματικοί της Ουκρανίας, αλλά λύση δεν βρέθηκε. Η Ρωσική Εκκλησία τορπίλισε την όλη διαδικασία. Γιατί άραγε η Μόσχα δεν μας λέει τίποτα για εκείνες τις προ εικοσαετίας προσπάθειες και γιατί ναυάγησαν; 
Έχει αναλογιστεί, άραγε, το Πατριαρχείο Μόσχας τις ευθύνες του; Εκείνο οδήγησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ανάληψη δυναμικής πρωτοβουλίας για την χορήγηση Αυτοκεφαλίας. 
Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων ο οποίος ρίχνει «τον λίθο του αναθέματος» στο Φανάρι έχει αναλογιστεί ότι η Εκκλησία του ευθύνεται για τον διχασμό; Και ο διχασμός είναι βαθιά στο σώμα της Ουκρανίας. Όταν ο μητροπολίτης Οδησσού Αγαθάγγελος (της δικαιοδοσίας της Μόσχας) απευθύνει έκκληση στον Πατριάρχη Μόσχας για την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων από την Ρωσία, ο κ. Ιλαρίων δεν αντιλαμβάνεται ποιος είναι η αιτία του σχίσματος; 
Τέλος, ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων προσπαθεί να πείσει – πρώτα τον εαυτό του, μάλλον – ότι έχει χαθεί το κύρος του Οικουμενικού Πατριάρχου, λόγω του Ουκρανικού. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του, γιατί λόγω των αδέξιων – επιεικώς - χειρισμών του στο ζήτημα, έχει χάσει το αύριο…

Related Posts with Thumbnails