________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/31/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρικαπού κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης λ. μ. Αὐγούστου. 
Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Παλαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Hans Gerny, ἐξ Ἑλβετίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, Ἄρχοντες Ὀφφικάλιοι καί πιστοί ἐξ Αὐστραλίας καί Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πατριάρχης, ὁ Θεοφιλ. κ. Hans Gerny καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
β) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Συνοδικοί Ἱεράρχαι καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Hüseyin Avni Mutlu καί ταῖς Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου δεξίωσιν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Κερατίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ρέμελην, πρῴην Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί κ. Γεώργιον Κώστα, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ. 
- Μέλη τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς Χορῳδίας νέων, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν συναυλίαν των τῆς 1ης Σεπτεμβρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şant Varjabetyan καί Ἑλένης Κάτση, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ, τήν Κυριακήν, 31ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά: 
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Καμίλη, Καθηγητρίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ὡς καί β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Ἰωαννίδου καί Χριστίνης Λ. Κοσμάογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τό ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Anadolu Kulübü, τήν Κυριακήν, 24ην Αὐγούστου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Dilek Koç καί Ali Can Karayani, έν Χρυσουπόλει, τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε διά Κληρικοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς τάς εὐχάς Αὐτῆς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τήν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Μαρίαν-Σταματίαν Ψαροπούλου.

8/30/2014

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Φως Φαναρίου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε σήμερα το απόγευμα στο Φανάρι, στην Αίθουσα του Θρόνου, τα μέλη της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων, η οποία την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει συναυλία στο Zorlu Center της Κωνσταντινούπολης και στις 5 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 
Ο Πατριάρχης δέχθηκε με εγκαρδιότητα τους νέους έλληνες και τούρκους μουσικούς, οι οποίοι προωθούν την ελληνοτουρκική φιλία μέσω της μουσικής συνύπαρξης, δηλ. μέσω του πολιτισμού που ενώνει τους λαούς.
Ο Πατριάρχης περιστοιχιζόταν από ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου - μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της. Μάλιστα, ο Πατριάρχης ζήτησε από τους μουσικούς ένα τραγούδι και το μέλος της ορχήστρας Ειρήνη Μπιλίνη - Μωραϊτη (βιολί) τραγούδησε ένα σμυρνέϊκο παραδοσιακό. 
Τα μέλη της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων προσκύνησαν στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Σημαντική ήταν και η παρουσία όλων των τούρκων μουσικών της ορχήστρας. 

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

φωτογραφία Αρχείου: Ν. Μαγγίνας

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Πέμπτης, 28ης, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 30ῆς τ. μ. Αὐγούστου 2014. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξητάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν ἐπί τῇ ἐξετάσει τοῦ θέματος τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀντωνίου Τουμπέκη, διατελέσαντος Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Solingen τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, κατόπιν διεξοδικῆς συζητήσεως ἐπεβλήθη αὐτῷ ἡ ποινή τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη οὗτος εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε βαρέα ἐκκλησιαστικά παραπτώματα. 
Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυρίου Δημητρίου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.
ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ


Ι. Μητρόπολις Ισπανίας και Πορτογαλίας
Τα εγκαίνια ενός νέου μόνιμου Ναού της Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας στην Ισπανία, αφιερωμένου στην Παναγία Γοργοεπήκοο, τέλεσε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014, ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος. 
Μετά από 41 χρόνια, όταν ο τότε Έξαρχος πάσης Ιβηρίας, Μητροπολίτης Γαλλίας Μελέτιος εγκαινίαζε τον Ναό των αγίων Ανδρέου και Δημητρίου Μαδρίτης, ακούστηκε στον Ανδαλουσιανό νότο το "ως του άνω στερέωματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπέδειξας ωραίοτητα του αγίου σκηνώματος της δόξης σου Κύριε". 
Την παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά το παλαιό ημερολόγιο, έγινε η κατάθεση των Ιερών λειψάνων των μαρτύρων Τιβουρτίου, Βικτωρίνου και Μαρίνης και ο Εσπερινός με τον Όρθρο της εορτής. Το πρωί της κυριωνύμου με την συμμετοχή Ορθοδόξων, κυρίως Ουκρανών, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή, των κληρικών της Νοτίου Ισπανίας και του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Δημητρίου επί τούτου ελθόντος εξ Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος τέλεσε τα Ιερά Εγκαίνια και την πρώτη Θεία Λειτουργία. Πρό της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης χειροθέτησε σε υποδιάκονο τον Βλαδίμηρο Voznyak, για την ενορία της Μάλαγας, ενώ στο τέλος αυτής, απένειμε το οφίκκιο του Οικονόμου στον π. Ροδίωνα Μarynyuk και τιμητική διάκριση στον κτήτορα του Ναού Βόριδα- Ιωάννη Lissitzky. 
Ο ιερός ναός Παναγίας Γοργοεπηκόου, στην περιοχή Ρόντα της επαρχίας Μάλαγα, είναι έργο ζωής του Εβραιογερμανικής καταγωγής 84χρονου Ρώσου Βόριδος – Ιωάννου Lissitzky, ο οποίος έλαβε το Άγιο Βάπτισμα σε ηλικία 80 ετών στην Ανδαλουσία και απεφάσισε να οικοδομήσει ένα Ναό. Με την άδεια και την ευλογία του Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας Πολυκάρπου, την επιμέλεια και τους κόπους του πρεσβυτέρου Ροδίωνος Μarynyuk διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε ο Ναός. Ο Mητροπολίτης ανέκηρυξε τον εν λόγω Ναό, σε Πανιβηρικό Ορθόδοξο Προσκύνημα.


8/29/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Πρωτεύουσαν 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 28ης τ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μετέβη, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, διατελέσαντος ἐπί ἑπταετίαν Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἰς Ἄγκυραν καί ἀνελθών εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον Çankaya παρέστη εἰς τήν τελετήν παραδόσεως ὑπ̉ αὐτοῦ τοῦ ὑπάτου ἀξιώματος τῆς Χώρας εἰς τόν νεοεκλεγέντα ὑπό τοῦ λαοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, 12ον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, ἐν μέσῳ πλήθους προσκεκλημένων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐν οἷς καί πλεῖστοι ἀρχηγοί Κρατῶν καί Κυβερνήσεων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τοῖς κήποις τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, μεθ̉ ἥν ὁ Πατριάρχης καί ἡ Α. Σ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέστρεψαν τάς ἑσπερινάς ὥρας ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐκ τῶν κληρικῶν αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφυλάκτου Βίτσου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Σάκκαρη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σάκκαρη καί τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐκ Milano. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Πόλιν, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κυροῦ Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μεγάρων, τήν Παρασκευήν, 29ην Αὐγούστου. 
Καταλλήλως δέ κατά: 
- Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γαβριήλ καί Φιόνας Πετρίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου. 
- Τήν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν διοργανωθεῖσαν «ἑλληνική βραδιά» ἐν τῇ νήσῳ Ἀντιγόνη, αὐθημερόν. Τήν ὑπό τοῦ Μουσείου Πριγκηποννήσων διοργανωθεῖσαν συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, ἐν τῇ ἐν Χάλκῃ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.

8/28/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ/ΜΝΗΜΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Ο Πατριάρχης δεν ξεχνά τους δασκάλους του. Κι αυτό είναι πια κάτι σπάνιο για τους πολλούς...
Τον τελευταίο επιζώντα Άρχοντα Βασίλειο Σταυρίδη τον περιβάλλει με τιμή και ενδιαφέρον ξεχωριστό.
Τους κεκοιμημένους πλέον, εκτός από το γεγονός ότι τους τίμησε δεόντως όσο ήταν εν ζωή, τους θυμάται σε κάθε ευκαιρία, τελώντας μνημόσυνα και τρισάγια στη μνήμη τους.
Έτσι και την περασμένη Κυριακή 24 Αυγούστου, στο Σχοινούδι της Ίμβρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε μνημόσυνο του δασκάλου του στο Ημιγυμνάσιο Ίμβρου, μακαριστού και αξέχαστου Λάζαρου Λαζαρίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. 
Ο αείμνηστος Λαζαρίδης πέρα από την μεγάλη προσφορά του στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ίμβρου, φημιζόταν και για τον λιτό, σχεδόν ασκητικό τρόπο της ζωής του, που προκαλούσε τον αυθόρμητο σεβασμό όλων. Ένας εκπαιδευτικός που σημάδεψε και τον νεαρό Δημήτριο Αρχοντώνη, τον σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος για άλλη μια φορά τίμησε στο νησί του τον δάσκαλο της Ίμβρου. 
Μετά το μνημόσυνο στην Εκκλησία, ο Πατριάρχης τέλεσε και τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Λαζαρίδη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λάζαρος Λαζαρίδης ήταν ο άνθρωπος που το 1963 κατευόδωσε τον από Ίμβρου και Τενέδου Χαλκηδόνος Μελίτωνα, τον Γέροντα του Πατριάρχη, με τους εξής λόγους: 
«Σεβασμιώτατε, Ὅταν ὅλοι μας ἀργά τό βράδυ περνούσαμε ἀπό τόν δρόμο τῆς Μητροπόλεως καί οἱ ἀγρόται μας τάς μεταμεσονυκτίους ὥρας, βλέπαμε νά καίῃ στό γραφεῖο τοῦ Δεσπότη ἡ λάμπα τοῦ γκαζιοῦ καί ξεύραμε ὅτι ὁ ποιμένας ἀγρυπνεῖ, καί τότε ὅλοι πηγαίναμε ἥσυχοι νά κοιμηθοῦμε. Ἤσασταν ἡ ἀσφάλειά μας. Τώρα θά σβύσῃ ἡ λάμπα καί θά φύγῃ ὁ ποιμένας. Ποῦ θά βροῦμε τήν ἀσφάλεια;».
Η ψυχή του μακαριστού δασκάλου θα αγάλλεται τώρα, καθώς βλέπει από ψηλά τον μαθητή του Δημήτριο Αρχοντώνη, τον νυν Πατριάρχη, να εγγυάται με την συχνή παρουσία του στο νησί την ασφάλεια αλλά και την ανάπτυξη, αφού επί των ημερών του και χάρη στις άοκνες προσπάθειές του και η εκπαίδευση ξαναρχίζει στην πολύπαθη Ίμβρο.


8/27/2014

Ο ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, την Κυριακή 24 Αυγούστου το πρωί προέστη της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Νέα Φιλαδέλφεια (Αθήνα), με την συμμετοχή πολλών κληρικών της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, παρουσία των Αρχών της πόλεως, εκπροσώπων Μικρασιατικών Σωματείων και πλήθους λαού. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η ανακήρυξη του Σεβ. Κυδωνιών σε επίτιμο Δημότη Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής κ.Χ. Μπόβο ο οποίος και καλωσόρισε τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα και του ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο του.


Ο Πρόεδρος των Μικρασιατικών Σωματείων Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Χρήστος Τριανταφύλλου, που ομίλησε στην συνέχεια, τόνισε μεταξύ άλλων: 
"Ο Σεβασμιότατος κ. Αθηναγόρας, άνδρας ευρείας μορφώσεως και κύρους, διαδέχεται εκτός των άλλων προκατόχων του και τον Κυδωνιών Γρηγόριο, τον καλό ποιμένα του Αϊβαλί, που λόγω της εθνικής του δράσεως δοκίμασε πολλές εξορίες και διώξεις αλλά και θάνατον μαρτυρικό. Στα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού κατόρθωσε να στείλει στην Ελλάδα και να σώσει 25.000 Αϊβαλιώτες και 26 Ιερείς. Ο ίδιος, όπως ο Σμύρνης Χρυσόστομος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό του για να σωθεί. Το Αϊβαλί, όπως είναι μεταφρασμένη στα τουρκικά η λέξη Κυδωνίαι, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, το δεύτερο μετά τη Σμύρνη. .... 
Να μην ξεχνάμε ότι το Αϊβαλί είναι η πόλη από την οποία κατάγεται ο ζωγράφος, σπουδαίος αγιογράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, αλλά και οι συγγραφείς Ηλίας Βενέζης και Στρατής Δούκας. Σήμερα λοιπόν τιμάμε τη μνήμη και τη συνέχεια. Που ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και τους Έλληνες που ανέπτυξαν την Μικρά Ασία ως σπουδαίο πολιτιστικό και χριστιανικό κέντρο, περνά μέσα από την τουρκοκρατία, τον απελευθερωτικό αγώνα και τους πνευματικούς πατέρες του Έθνους, στέκεται με σεβασμό στο μαρτύριο των προγόνων μας Μικρασιατών και φτάνει μέχρι του σημερινούς φορείς αυτής της παράδοσης. Κι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η χειρονομία τιμής και μνήμης σήμερα που έχουμε φτάσει να αμφισβητείται η ίδια η ιστορική πραγματικότητα και να αναρωτιόμαστε αν υπήρξε ή όχι σφαγή των Ποντίων και η Μικρασιατική Καταστροφή. Σήμερα λίγες μέρες πριν από την τραγική επέτειο της 29ης Αυγούστου1922, η μέρα που μπήκαν στην Σμύρνη τα πρώτα τουρκικά στρατιωτικά τμήματα. Στην ιστορική μνήμη πάντα δικαιώνεται η αλήθεια. Αρκεί κάθε γενιά να φροντίζει για τη διάσωση και τη διάδοσή της ώστε να μην ξεχαστεί. Κι αυτό κάνουμε εμείς σήμερα ως Μικρασιάτες, ως χριστιανοί και ως Έλληνες...". 


Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Τιμόθεος Ηλιάκης υποδέχθηκε με θερμά λόγια τον Σεβασμιώτατο και του προσέφερε μια εικόνα του αγίου Κοσμά του Αιτωλού για να την πάει στο Αϊβαλί ως ευλογία και χαιρετισμό στους προγόνους μας που βρίσκονται εκεί. 
Τέλος ομίλησε ο Σεβασμιώτατος κ. Αθηναγόρας ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Κωνσταντίνο για την ευγενική παραχώρηση της κανονικής αδείας για την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις, αναφέρθηκε στον βίο και το μεγάλο εθνικό και ιεραποστολικό έργο του αγίου Κοσμά ενώ εξέφρασε την χαρά αλλά και τις θερμές του ευχαριστίες για την τιμητική ανακήρυξή του ως επιτίμου Δημότου Ν. Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος και μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του, επίσης επιτίμου Δημότου Ν. Φιλαδελφείας, Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ο ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ


Ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου Σεβ. Κυδωνιών Αθηναγόρας (Χρυσάνης), χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό της Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (22 Αυγούστου)  στην ιστορική και χιλιόχρονη εκκλησία της Παναγίας της Σκριπούς στον Ορχομενό της Θήβας. 
Ο Σεβ. Κυδωνιών κατάγεται από τον Ορχομενό και ανδρώθηκε πνευματικά στο ναό της Παναγίας της Σκριπούς, στον οποίο επιστρέφει πλέον ως Αρχιερεύς για να αποδώσει στην Παναγία την οφειλόμενη τιμή και προσκύνηση. 
Πλήθος πιστών απ` όλη τη Βοιωτία κατέκλυσαν και φέτος τον ναό. Μετά τον Εσπερινό έγινε η λιτανεία και αρτοκλασία, υπό του Μητροπολίτου Κυδωνιών Αθηναγόρου.
φωτογραφίες: ORCHOMENOS-PRESS

8/25/2014

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου

Αναμνηστική φωτογραφία στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας στο Σχοινούδι της Ίμβρου

Ίμβρος, του Αριστείδη Βικέτου
Για πρώτη φορά ομάδα Κυπρίων είχε την ευκαιρία να συναντήσει χθες τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, στην γενέτειρα του, την Ίμβρο. Προέρχονταν από την ενορία του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη της Λεμεσού. Της ομάδας, η οποία προηγουμένως επισκέφθηκε την Πόλη και το Αϊβαλί (Κυδωνίες), ηγείτο ο εφημέριος του ναού, π. Μιχαήλ Σπανός. Οι Λεμεσιανοί επισκέπτες της Ίμβρου παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας, στο Σχοινούδι, το οποίο μέχρι το 1964 κατοικείτο από τρεις χιλιάδες Έλληνες και ήταν το μεγαλύτερο χωριό της Τουρκίας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο κ. Βαρθολομαίος χαιρέτισε την παρουσία των Κυπρίων στην Ίμβρο και εξήρε το γεγονός ότι με την παρουσία τους τίμησαν την γενέτειρα του. Επίσης, έστειλε αδελφικές ευχές στον Μητρ. Λεμεσού Αθανάσιο. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι αγκαλιάζει με αδελφική αγάπη όλους τους Κυπρίους και ευχήθηκε το πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τους Κυπρίους, το οποίο, σημείωσε, «ταλαιπώρησε πολύ και εμάς, φυσικά άθελά σας», να λήξει αισίως. Τόνισε ότι αυτό «πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και η λύση να είναι δικαία, λειτουργική και μόνιμη». 
Επίσης, ο Πατριάρχης τόνισε την συμπόρευση της Εκκλησίας Κύπρου και Φαναρίου και εξήρε τον εποικοδομητικό ρόλο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. «Ευλογώ όλο τον Κυπριακό λαό και εύχομαι τα βέλτιστα και τα κρείττονα», είπε ο Πατριάρχης. Ο π. Μιχαήλ πρόσφερε στον Πατριάρχη εκ μέρους της ενορίας του μια εικόνα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και την διατριβή του, η οποία αναφέρεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στο δράμα της Ίμβρου και Τενέδου, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τις απελάσεις των Ελλήνων. 
«Όπου κι᾿ αν ταξιδέψαμε όλες αυτές τις πονεμένες δεκαετίες, η Ίμβρος εξακολούθησε να μας πληγώνει, για να παραφράσουμε τον μικρασιάτη νομπελίστα ποιητή μας», ανέφερε. 
Εξέφρασε αισιοδοξία ότι έρχονται καλύτερες μέρες, αλλά, τόνισε, ότι «επιστρέφουμε μέσα στα αποδεκατισμένα χωριά μας» και πρόσθεσε ότι οι Ίμβριοι περιμένουν την απόδοση του αυτονόητου δικαιώματος να κληρονομούν τις περιουσίες των πατέρων τους, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, την οποία - σημείωσε - όσοι την έχασαν ήταν αποτέλεσμα του ξεκληρίσματος, πριν από 50 χρόνια.
Αναφερόμενος στην πολιτική της Τουρκίας της περιόδου εκείνης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για το «περίφημο κατάπτυστο πρόγραμμα διαλύσεως», του οποίου σήμερα φαίνεται, συμπλήρωσε, ότι θα παραπεμφθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και οι εμπνευστές και οι εκτελεστές του. 
«Είναι άδικο και παράλογο να θεωρείσαι ξένος και πολίτης δευτέρας κατηγορίας στον τόπο σου», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Απογευματινή Κωνσταντινουπόλεως (25-8-2014)

8/24/2014

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΙΜΒΡΟΥ


Ὁμιλία 
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου 
ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου 
(23 Αὐγούστου 2014) 
Φίλτατε ποιμενάρχα ἡμῶν τῶν Ἰμβρίων καί λοιποί Ἱερώτατοι καί προσφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ Μακεδονίας- Θρᾴκης, 
Τίμιον πρεσβυτέριον, 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, συμπατριῶται, συνέκδημοι, φίλοι, προσκυνηταί ὅλοι μας τῆς Μεγαλόχαρης,
Ἰδού καί πάλιν ὅλοι ἐμεῖς στήν Ἴμβρο, στό νησί τῆς καρδιᾶς μας, τῶν καϋμῶν μας, τῶν πατέρων μας, τῆς ἀτέλειωτης νοσταλγίας μας. Ἐμένα προσωπικά μέ ἐκφράζουν ὡς ἄριστα τά λόγια τοῦ μεγάλου συμπατριώτου μας ἀπό τό Γλυκύ πού ἔχω τήν τιμή νά φέρω τό ὄνομά του ἐδῶ καί 53 χρόνια ἔγραφε λοιπόν ὁ Βαρθολομαῖος ὁ Κουτλουμουσιανός τό 1830 στόν τότε Μητροπολίτη Ἴμβρου: «οὔτ᾿ ἔπαυσα, οὔτε θέλω παύσει, ἐν ὅσῳ ζῶ, ἐνθυμούμενος αὐτήν - τήν Ἴμβρον - μέ τόν ἔνθερμον πόθον εἰς τήν καρδίαν τοῦ νά πατήσω καί αὖθις τό ἱερόν της ἔδαφος». 
Χαίρομαι πού τή λατρεία μου γιά τό νησί μας τήν γνωρίζουν καί τήν ἀναγνωρίζουν καί οἱ νέοι τῆς Ἴμβρου, πρός τούς ὁποίους εἶχα τή χαρά νά ἀπευθυνθῶ πρίν ἀπό τρία χρόνια στόν σύλλογό μας στήν Ἀθήνα καί νά τούς προτρέψω νά ἀγαποῦν, νά σκέπτωνται καί νά ἐπισκέπτωνται τόν τόπο τῆς καταγωγῆς των. Εὔχομαι νά τούς ἔπεισα! Ἕνας ἀπό αὐτούς ἔγραφε γιά τόν Ἴμβριο Πατριάρχη ὅτι «εἶναι γνωστός παντοῦ γιά τήν ἀγάπη πού ξεχειλίζει ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του γιά χώματα ἁγιασμένα, γιά λόγγους καί βουνά, γιά θάλασσες κι᾿ ἀκρογυαλιές, γιά ἐξωκκλήσια ἀμέτρητα ἐρημικά πού ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ φωλιάζει μέσα τους, ἐνῷ Ἅγιοι καί Ἄγγελοι ταξιδεύουν γύρω τους καί φωτίζουν τήν ἀληθινή πορεία πού πρέπει νά ἔχῃ ὁ καθένας μας». Τόν εὐχαριστῶ αὐτόν τόν νέο συμπατριώτη μας, χαίρω διότι συμπίπτουμε καί συμπορευόμεθα καί τόν συγχαίρω πού αἰσθάνεται καί γράφει τόσο ὡραῖα. 
Καί γιά νά συνεχίσω μέ τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα τοῦ καθενός μας γενικά, ἀκοῦστε τί ἔγραψε κάποιος ξένος (Στίβεν Πρέσφλιντ): «Ποιά εἶναι αὐτή ἡ δύναμη πού ἀσκεῖ ἐπάνω μας ἡ γενέτειρα γῆ καί μᾶς ἔχει αἰχμαλώτους; Νομίζουμε ὅτι τήν κρατᾶμε ἐμεῖς, ἀλλά μᾶς κρατᾶ ἐκείνη. Δέν ἀνήκει σέ μᾶς, ἀλλά ἐμεῖς ἀνήκουμε σέ ἐκείνη». 
Κι᾿ ἐπειδή κι᾿ ἐμεῖς ἀνήκουμε ὁλοκληρωτικά, ψυχῇ τε καί σώματι, σ᾿ αὐτήν τήν γενέτειρα γῆ, γυρίζουμε σ᾿ αὐτήν, τώρα περισσότεροι καί συχνότερα, ἀραιότερα καί λιγώτεροι εἰς τό παρελθόν, ὅταν τραγικά ὀρφανέψαμε ἀπό πατρίδα, γέμισαν οἱ ψυχές μας ἀπό πληγές, φύγαμε «μέ σχισμένα τά πανιά τῆς ἐλπίδας καί τσακισμένα τά ξάρτια τῶν ὀνείρων» μας, ἤπιαμε τά πικρά ὕδατα τῆς Μερᾶς (Ἔξοδ. 15, 25). Καί ἡ Ἴμβρος ἔγινε ἡ «γῆ τῶν ἀπουσιῶν», ὅπως θά ἔλεγε ἡ Κική Δημουλᾶ. Ὅπου κι᾿ ἄν ταξιδέψαμε ὅλες αὐτές τίς πονεμένες δεκαετίες, ἡ Ἴμβρος ἐξακολούθησε νά μᾶς πληγώνῃ, γιά νά παραφράσουμε τόν μικρασιάτη νομπελίστα ποιητή μας. 
Καί ἔρχονται τώρα, μέ τή χάρι τῆς Παναγίας, μετά τίς καταιγίδες καί τίς ἀντάρες, καλύτεροι χρόνοι καί καιροί, καί γυρίζουμε στήν πατρίδα πιό γελαστοί καί πιό αἰσιόδοξοι γιά ἕνα καλύτερο καί δικαιότερο αὔριο. Ὄχι βέβαια ὅτι βρίσκουμε τώρα «τίς δώδεκα πηγές τῶν ὑδάτων εἰς Αἰλείμ» (Ἔξοδ. 15, 27, ἀριθμ. 33,9), οὔτε τήν «πηγήν τοῦ ἀενάου ποταμοῦ» (Σ. Σολομ. 11, 6), ὅπως λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη˙ ἀντιθέτως˙ ὕστερα ἀπό τά παιδικά μας χρόνια, ὅταν τό νησί μας ἔσφυζε ἀπό ζωή, τώρα ἐπιστρέφουμε «μέσα σέ τοῦτα τά χωριά τ᾿ ἀποδεκατισμένα», γιά νά θυμηθοῦμε καί πάλι τόν Σεφέρη. Βρίσκουμε ὅμως καί ἕνα σχολεῖο ὅπου διδάσκεται ἐπί τέλους ἡ γλῶσσα τῶν πατέρων μας καί ἀνοίγει τώρα τό μεγαλύτερο σχολεῖο μας πού κάνει καί τίς ἐλπίδες μας μεγαλύτερες καί τίς εὐχαριστίες μας θερμότερες πρός ὅλους ἐκείνους, Ἰμβρίους καί μή, ὁμογενεῖς καί ἀλλογενεῖς, πρόσωπα καί θεσμούς, πού κάνουν τά ὄνειρά μας πραγματικότητα. 
Περιμένουμε οἱ Ἴμβριοι καί τήν ἀπόδοσι τοῦ αὐτονοήτου δικαιώματος νά κληρονομοῦμε τίς περιουσίες τῶν πατέρων μας, ἀνεξαρτήτως ὑπηκοότητος. Ἄλλωστε, ὅσοι ἐξ ἡμῶν ἔχασαν τήν ὑπηκοότητα, δέν τήν ἔχασαν ἐξ ὑπαιτιότητός των, ἀλλά σάν ἀποτέλεσμα τοῦ ξεκληρίσματός μας, πρίν ἀπό 50 χρόνια ἀκριβῶς, μετά τό περίφημο κατάπτυστο πρόγραμμα διαλύσεως, τό ὁποῖο σήμερα φαίνεται ὅτι θά παραπεμφθῇ στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου – αὐτό καί οἱ ἐμπνευσταί του καί οἱ ἐκτελεσταί του. Καί νά ποῦμε ὅτι εἶναι ἄδικο καί παράλογο νά θεωρῆσαι ξένος καί πολίτης δευτέρας κατηγορίας στόν τόπο σου, εἴτε αὐτός εἶναι ἐνόριος εἴτε παραμεθόριος.


Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
παρατήρησε κάποιος ὅτι «τό Αἰγαῖο συμβολίζει διαφορετικές πτυχές γιά τούς δύο Ἕλληνες νομπελίστες, αὐτή τοῦ φωτός καί τοῦ γαλάζιου γιά τόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη καί αὐτή τῆς προσφυγιᾶς, γιά τόν Γιῶργο Σεφέρη». Ἔ, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ Ἴμβριοι σάν γνήσιοι Αἰγαιῶτες, ἔχουμε μαζί μέ τόν Σεφέρη, νωπές τίς ἐμπειρίες τῆς προσφυγιᾶς καί ἀνοιχτές τίς οὐλές τῶν πληγῶν τοῦ προσφάτου παρελθόντος μας, ἀλλά λουζόμαστε καί μέ τόν Ἐλύτη μέσα στό φῶς καί μέσα στό γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου καί τό χαιρόμαστε καί ἐλπίζουμε καί ἀνασυγκροτούμεθα καί αἰσιοδοξοῦμε. Ἔλεγε ὁ Σεφέρης πάλι στίς «Δοκιμές» του: «Δέ γυρεύω μήτε τό σταμάτημα, μήτε τό γύρισμα πρός τά πίσω˙ γυρεύω τό νοῦ, τήν εὐαισθησία καί τό κουράγιο τῶν ἀνθρώπων πού προχωροῦν ἐμπρός». Ἄς ἀποδείξουμε ἑνωμένοι καί συνεργαζόμενοι καί αἰρόμενοι ὑπεράνω μικροτήτων ὅτι διαθέτουμε καί νοῦ καί εὐαισθησία καί κουράγιο. Καί, ὑπεράνω ὅλων, ἀγάπη καί πάθος γιά τήν πολύπαθη καί πολυπόθητη πατρίδα, γιά τήν ὁποία μποροῦμε ἀβίαστα νά λέμε: «τήν ἡμέρα σέ ἀναπολῶ καί τή νύχτα σέ ὀνειρεύομαι». 
Μαζί μέ τά ἄλλα εὐχάριστα πού συμβαίνουν γύρω μας τόν τελευταῖο καιρό, νά ἀναφέρουμε καί τήν ἐνεργό συμμετοχή τοῦ στοιχείου μας στίς πρόσφατες δημοτικές ἐκλογές πού ἐξησφάλισε τήν ἐκλογή ὁμογενῶν προέδρων καί συμβούλων σέ ἀρκετά χωριά, καθώς ἐπίσης καί νά χαιρετίσουμε τήν ἵδρυση τοῦ Συνδέσμου τοῦ Σχοινουδίου πού θά βοηθήσῃ τήν ἀνάπτυξι τοῦ πιό μεγάλου ἀλλά καί τοῦ πιό ἄτυχου χωριοῦ τοῦ νησιοῦ μας, ὡς καί τήν σύστασι τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου πού θά ἀσχοληθῇ εἰδικῶς μέ τά θέματα τῶν σχολείων μας καί τῆς Παιδείας. Ἐλπιδοφόρες καί εὐοίωνες ἐξελίξεις πού μᾶς κάνουν νά αἰσθανώμεθα εὐγνωμοσύνη καί νά ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας σέ ὅσους συνέβαλαν σ᾽αὐτές. 
Φυσικά καί δέν λησμονοῦμε καί τήν συνέχισι τῆς πολύτιμης προσφορᾶς σέ ὅλα τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν τῶν ἐν Ἀθήναις καί ἐν Θεσσαλονίκῃ σωματείων μας, πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων ἐκφράζουμε τήν Πατριαρχική εὐαρέσκειά μας αὐτή τήν ἐπίσημη στιγμή. 
Εὐχαριστοῦμε τήν Παναγία μας πού δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλά μᾶς σκέπει καί μᾶς νοιάζεται καί μᾶς φροντίζει σάν μητέρα στοργική. Εἶναι ἡ πιό μεγάλη Μάνα τοῦ κόσμου, διότι ἐγέννησε τόν πιό μεγάλο Υἱό, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
Σήμερα, στή γιορτή της, χαιρετίζουμε καί εὐλογοῦμε ὅλες τίς Ἰμβριώτισσες μητέρες, τίς ἐδῶ καί τίς ἐν ἀποδημίᾳ, καί προσευχόμεθα γιά τήν ἀνάπαυσι τῶν ψυχῶν ἐκείνων πού ἔφυγαν, ἀφοῦ μᾶς ἐδίδαξαν τήν πίστι στό Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα. Ἐάν ἔχουμε σήμερα μέσα μας αὐτό τό πάθος γιά τήν Ἴμβρο, τό ὀφείλουμε σ᾽αὐτές καί στούς πατέρες μας πού μᾶς ἐγαλούχησαν καί μᾶς ἐξέθρεψαν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου. 
Αἰωνία τους ἡ μνήμη!

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου, τρίτην ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του εἰς Ἴμβρον, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Βοστώνης κ. Μεθοδίου. 
Κατ᾽ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Ὀρφανός, Ὑπουργός Μακεδονίας - Θρᾴκης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. İsmail Kaşdemir, Βουλευτῆς τοῦ Κόμματος A.K.P. τοῦ νομοῦ Çanakkale, ἱκανός ἀριθμός κατοίκων τῆς Νήσου καί Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Related Posts with Thumbnails