________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/30/2017

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
καί ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Κρήτης, ἐκ Πατρῶν, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἐμμανουήλ Ταβανιώτην, Ἀρχιτέκτονα, ὅν καί συνεχάρη διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν. Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τούς προσελθόντας προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ τούς ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κισάμου καί Σελίνου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας παρεπιδημοῦντας κληρικούς τε καί λαϊκούς. 
Τήν ἐπαύριον, Πέμπτην, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπτύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, εἰς Πρεσβύτερον, ὅν καί προσεφώνησε διά πατρικῶν συγχαρητηρίων καί νουθετηρίων λόγων, ἀναφερθείς εἰς τήν πλέον πολυεύθυνον διακονίαν ἥν ἀναλαμβάνει οὗτος ὡς ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἐκφράσας αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἄχρι τοῦδε ἀφωσιωμένην καί ἀποδοτικήν πολυετῆ διακονίαν του ἐν Φαναρίῳ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἐλλασῶνος κ. Χαρίτων, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Στρατονικείας κ. Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Πολιτικοῦ του Γραφείου, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Πέτρος Μαυροειδής, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων ἐνταῦθα, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Σωτηρίας Θεοχαρίδου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Rostyslav Pavlenko, Ἀναπληρωτής τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τoῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Maksym Vdovychenko, Προξένου, ἡ Εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, Γεν. Πρόξενος τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, συνεργάται τοῦ Δημάρχου Beşiktaş, ἐκ μέρους αὐτοῦ, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν νεοχειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτος προσεφώνησε τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς κοινάς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπόψεις καί δράσεις διά τήν παγκόσμιον κρίσιν καί τά σύγχρονα προβλήματα τῶν λαῶν, καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὁ νέος M. Πρωτοσύγκελλος, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν βαθυτάτην εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν εὔνοιαν καί πρόκρισιν, ὑποσχεθείς τήν συνέχισιν τῆς διακονίας αὐτοῦ μετά πλείονος ζήλου ἀπό τῆς εὐθυνοφόρου νέας θέσεώς του. 
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Four Seasons», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν – μελῶν τῶν Ποιμαντικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἡλιουπόλεως. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἡρακλειδίου Ξιούρου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, καί Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ, Πρωτοσυγκέλλου, Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστο-δούλου Τριανταφύλλου καί Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Αὐγερινοῦ, Οἰκονομολόγου. 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἱ. Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐν ἰδιαιτέρᾳ ἀκροάσει. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Λουκᾶ Ξενοφωντινοῦ, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, καί τῆς Μοναχῆς Δοσιθέας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κωτσάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ, ἐκ Πατρῶν. 
- Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐστάθιον Ραφτόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Μάκραν, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ραμιώτου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Εὐβοίας.
- Τόν Ἱερολογ. κ. Ἀμβρόσιον Σκαρβέλην, Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπακωνσταντίνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Πολίτη, αὐταδέλφων τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Ἄρχοντα Ὄρφανοτρόφον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἀρχόντων αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Σοφιανοπούλου, μητέρα τοῦ νέου Μ. Πρωτοσυγκέλλου, μετά τῶν τέκνων καί ἐγγονῶν αὐτῆς, ἐκ Πατρῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαχρήστου, Σύμβουλον Δημοσίων Σχέσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεώργαν, Ἰδιοκτήτην Βιοτεχνίας κηροῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης, ἐκ Κορίνθου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Pavel Mitkov, Καλλιτέχνην, καί τάς ἀδελφάς Εὐγεν. κ.κ. Nikolina καί Nadia Dimitrova, Ἰδιοκτητρίας Ἑταιρίας Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, ἐκ Φιλιππουπόλεως Βουλγαρίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μινόπουλον, ὑπεύθυνον τοῦ Τουριστικοῦ Γραφείου «IQ TRAVELS», ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Σχολιαστήν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ἐκ Ρώμης.
- Tάς Ἐλλογ. κυρίας Ἰζαμπέλαν Bernardini d' Arnesano καί Von Rosen, Καθηγήτριαν γερμανικῆς γλώσσης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Lecce.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καί Πολιτισμικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου.

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Μ. ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ (ΦΩΤΟ)

φωτό: Yani Kayakoparan / νυχθημερόν

Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία σήμερα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Θρονική Εορτή).
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροτόνησε τον μέχρι πρότινος Μέγα Αρχιδιάκονο Πανοσιολ. κ. Ανδρέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον Μέγας Πρωτοσύγκελλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 


ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας

"Όταν γιορτάζει η μάνα μας γιορτάζει όλη η πλάση". Ο στίχος αυτός μου έρχεται στο νου με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου, η οποία αποτελεί και την Θρονική εορτή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Γιορτάζει η Αγιωτάτη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, γιορτάζει η Μητέρα Εκκλησία, η Μάνα όλων μας. 
Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο ημέρα γιορτής, αλλά και έντονης θύμησης. Μας υπενθυμίζει το μαρτύριο και τη μαρτυρία του Οικουμενικού Θρόνου και του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, καθώς και όλων εκείνων των ηρωώψυχων που μένουν εκεί στο μαρτυρικό Φανάρι, για να φροντίζουν με "έξωθεν μάχας και έσωθεν φόβους" να κρατούν άσβεστο και ζωηρή τη φλόγα του.
Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συνεχίζει να πορεύεται με πανανθρώπινη αναφορά, με αφοσίωση στις αξίες της αμωμήτου Ορθοδόξου Πίστεώς μας και με προσήλωση στις πανανθρώπινες και ουρανευλόγητες αξίες της αγάπης, της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού προς τους ανθρώπους, αλλά και προς το περιβάλλον, την κτίση ολόκληρη. 
Δεν είναι σκοπός μας να καταγράψουμε με λεπτομέρειες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο προς όλες τις κατευθύνσεις που αφορούν ανθρώπους χριστιανούς και μη, αλλά και το περιβάλλον. Είναι τόσο πολλές που θα χρειαζόταν να γράψουμε πάρα πολλές σελίδες, αλλά και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ γνωστές. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον παρεμβατικό του ρόλο και λόγο δεν έχει καταστεί γνωστό το ίδιο αλλά και η Ορθοδοξία ολόκληρη απ' άκρη ως άκρη της οικουμένης; Οι παρεμβάσεις του σε θέματα διορθόδοξα, διαχριστιανικά και διαθρησκειακά είναι καταλυτικές. Αποκορύφωμα της ανύστακτης μέριμνας και φροντίδας του Οικουμενικού Θρόνου υπήρξαν οι υπό τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο συνάξεις των Προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με αποκορύφωμα την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016. 
Ας επανέλθουμε όμως στον στίχο που προτάξαμε. Λέει λοιπόν αυτός ο στίχος "Όταν γιορτάζει η μάνα μας, γιορτάζει όλη η πλάση" και συνεχίζει "αυτό το ξέρουν πιο καλά, όσοι την έχουν χάσει". Μη γένοιτο! Αν ποτέ γινόταν δυνατόν να συμβεί αυτό, θα αποτελούσε μεγάλη και καταλυτική απώλεια για την Ορθοδοξία, για τον κόσμο ολόκληρο. Και είναι λυπηρό ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ικανοποιούνταν να έβλεπαν το μαρτυρικό Φανάρι να σβήνει, το Οικουμενικό Πατριαρχείο να καταποντίζεται. Και γίνεται ακόμη λυπηρότερο ότι, αυτοί που διακατέχονται περισσότερο από αυτή την επιθυμία και την εκφράζουν ως ευχή προέρχονται από το χώρο των Ορθοδόξων! 
Όμως ας μη χαλάσουμε το γιορτινό κλίμα που κυριαρχεί λόγω της Θρονικής Εορτής. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στηρίζει και γίνεται συγκυρηναίος στο σήκωμα του σταυρού που έχουν στους ώμους τους πρωτίστως ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας και μετά οι τίμιοι συνεργάτες του. Τους στηρίζει στους αγώνες τους και τους ενισχύει στην προσπάθειά τους. 
Εμείς όλα τα παιδιά της αγαπημένης Μάνας, της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, στρέφουμε τα μάτια της ψυχής μας κατά Κωνσταντινούπολη πλευρά, περιπλανόμαστε νοερά στους χώρους του ιερού και μαρτυρικού Φαναρίου, εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας και από τα βάθη της καρδιάς μας της ευχόμαστε: "Μάνα μας χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά προς δόξαν Θεού και προς όφελος της οικουμένης ολόκληρης!».

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ


Ανακοινωθέν (29/11/2017)
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Κυριακῆς, 26ης, μέχρι καί τῆς Τετάρτης, 29ης τ. μ. Νοεμβρίου 2017. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Ἐν τῷ τέλει τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατεδίκασε τά ἐσχάτως δημοσιευθέντα σχόλια διά τό ἀνακύψαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Ἀμερικῆς θέμα καί τά εἰς βάρος τοῦ προσώπου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τόν ὁποῖον τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιβάλλουν μετ᾿ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς. 
Αἱ σχετικαί συζητήσεις κατά τάς συνοδικάς συνεδρίας διεξήχθησαν, ὡς πάντοτε, ἐν πνεύματι ἐλευθερίας καί ἀδελφικῆς ἀγάπης καί κατά τρόπον πολιτισμένον, κατά τό πέρας δέ αὐτῶν ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Ἐκ τοῦ Γραφείου

11/29/2017

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Μέγας Εσπερινός της Θρονικής Εορτής στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι απόψε, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 


Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἀνακομιδή τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας Ἄννης εἰς Φανάριον 
Ὁ ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Bologna Σεβ. κ. Ματθαῖος Zuppi, ἀνταποκριθείς ἀσμένως εἰς τήν ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου ἀπευθυνθεῖσαν αὐτῷ παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, ἐκόμισεν ἀπότμημα αὐτῆς εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου. 
Ἡ παράδοσις τοῦ ἱεροῦ τούτου θησαυρίσματος, προβλεπομένου ἵνα παραμείνῃ πρός εὐλογίαν τῆς ενταῦθα Ὁμογενείας εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ἕως τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας κατά τόν προσεχῆ Ἰούλιον, ὅτε καί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος θά κομισθῇ εἰς Ἅγιον Ὄρος καί θά παραδοθῇ ὑπ’ Αὐτῆς πρός τούς ὑπευθύνους τῆς ὁμώνυμου Σκήτης, ἐγένετο ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. ἁγίων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί ἄλλων παρεπιδημούντων ἐν ὄψει τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς Ἱεραρχῶν, ἔνθα ἀντηλλάγησαν αἱ κατάλληλοι τῇ περιπτώσει προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δι’ ὧν ὑπεγραμμίσθησαν αἱ ἀδελφικαί σχέσεις μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πιστοποιούμεναι καί διά τῆς ἀμέσου καί ὁλοθύμου ἀνταποκρίσεως τῆς τοπικῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τό σεπτόν Πατριαρχικόν αἴτημα, ὡς καί διά τῆς προτάσεως πρός ἀδελφοποίησιν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς μετά διακεκριμένου σχολικοῦ ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Bologna. 
Μετά τήν ἀνταλλαγήν ἀναμνηστικῶν δώρων, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τῆς παρεπιδημούσης κατ’ αὐτάς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, τῆς ἐλθούσης διά τήν Θρονικήν ἡμῶν ἑορτήν. 
Συνοδοί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Zuppi, ὑπαντηθέντος κατά τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας, Τρίτης, 28ης ἰδίου, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, ἦσαν οἱ Ὁσιολογ. Πρεσβύτεροι κ.κ. Stefano Ottani, Πρωτοσύγκελλος, Juan Andrés Caniato, Ὑπεύθυνος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Bologna, Aldo Calanchi, καί Fabrizio Mandreoli, Καθηγητής, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. 
Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἑορτήν τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, θά τελεσθῇ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν τό ἱ. λείψανον θά εἶναι ἐκτεθειμένον εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

11/28/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Νοεμβρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου. Τόν Μακαριώτατον, Ὅστις παρέμεινεν εἰς τήν Πόλιν δι’ ὀλιγόωρον στάσιν κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς τήν ἕδραν Του ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς Καμερούν, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ἡ Εὐγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου ἐνταῦθα. 
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Μακαριότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. 
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, κατόπιν τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Κάϊρον, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 


Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Βούτσην, Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Παπάζογλου, τῶν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου, Γεν. Γραμματέως τῆς Βουλῆς, Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Σπυρίδωνος Θεοχαροπούλου, Διπλωματικοῦ Συμβούλου τῆς Προεδρείας τῆς Βουλῆς, καί Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δρούλια, Προϊσταμένης Διευθύνσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς, ὡς καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ, καθ’ ἥν ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες ἔτυχον τῆς φιλοξενίας Αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, παρουσίᾳ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος κατ’ αὐτήν Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β’. 
Κατά τήν παραμονήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπέγραψε νέον Μνημόνιον συνεργασίας μετά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίας Τριάδος Χάλκης, ἐκπροσωπηθείσης κατά τήν τελετήν τῶν ὑπογραφῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς. 
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ὁ Ἐξοχώτατος μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ προσεκύνησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ξεναγηθέντες ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. 
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί. 
Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ Πολιτιστικῶ Κέντρῳ «Casa d’ Italia», ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀειμνήστου Πάπα Παύλου ΣΤ’ πρός τόν ἀοίδιμον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν τήν 25ην Ἰουλίου 1967 ἐν Φαναρίῳ. Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, πολλῶν ἡμετέρων Ἱεραρχῶν καί πλήθους ἐπισήμων, ὡμίλησε καταλλήλως ἰταλιστί ἀναφερθείς εἰς τάς ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν καί ἐπεκταθείς εἰς τά ἀποτελέσματα καί τάς προοπτικάς τοῦ ἀπό 35ετίας καί πλέον διεξαγομένου ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν διαλεγομένων μερῶν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, ηὐλόγησε τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Rubén Tierrablanca ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Marmara Pera», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Στρατονικείας κ. Στέφανον καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλον. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παΐσιον Λαρεντζάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας. 
-  Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου α) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Αram Fındık, ἐκ τοῦ ἐν Πέραν Ἀρμενικοῦ Ναοῦ «Üç Horan», τήν Τρίτην, 28ην Νοεμβρίου, καί β) κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Uluslararası İşbirliği Platformu» διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «UİP – 8. Boğaziçi Zirvesi», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», αὐθημερόν.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Mνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Βιβλιοθηκών της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και της Βουλής των Ελλήνων, υπεγράφη σήμερα στο Φανάρι, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, κ. Νίκου Βούτση. 
Το μνημόνιο προβλέπει την παροχή τεχνογνωσίας από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής προς τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, με στόχο την πλήρη καταλογογράφησή της, την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της. 
Ως «ένα πολύ σημαντικό και τολμηρό βήμα εκσυγχρονισμού, για το παρόν και το μέλλον της Βιβλιοθήκης, που μπορεί να είναι και γέφυρα με το παρελθόν, και θα οδηγήσει τη Σχολή να μεγαλουργήσει ξανά» χαρακτήρισε την ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης. 
Το μνημόνιο υπέγραψαν από την πλευρά της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας κ. Κώστας Αθανασίου και από την πλευρά της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδας Χάλκης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέροντας Δέρκων κ. Απόστολος, παρουσία και του Μητροπολίτη Προύσης κ. Ελπιδοφόρου. 


Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Αθανασίου από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως η Βουλή θα συνεχίσει να στηρίζει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, «έτσι ώστε όλος αυτός ο τεράστιος θησαυρός και να διασωθεί αλλά και να γίνει κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων». Ο Μητροπολίτης Δέρκων ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη συνέχιση της συνεργασίας καθώς και την ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει τόσο όσον αφορά το Πατριαρχείο όσο και την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τονίζοντας πως η ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης και άρα η αξιοποίηση του πλούσιου και ιστορικού περιεχομένου της «θα είναι επωφελής για όλη την ανθρωπότητα και κυρίως για τους επιστήμονες». 
Τέλος, ο Μητροπολίτης Προύσης εξήρε τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα του επιτελείου που η Βουλή διέθεσε για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος. 


Αμέσως μετά, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος της Βουλής επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη καθώς και έκθεση φωτογραφίας για την παλαιά Πόλη, όπως και η Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, όπου ξεναγήθηκε. 
Είχε προηγηθεί επίσκεψη και ξενάγηση της αποστολής της Βουλής στην Αγία Σοφία και στο Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, ενώ ο κ. Βούτσης δεν παρέλειψε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο και μέλη του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) που αποτελεί κεντρικό φορέα της ομογένειας και με τους οποίους συνομίλησε για θέματα που αφορούν τα Ρωμαίικα Κοινοτικά Βακούφια, την υποστήριξη και τον συντονισμό τους, καθώς και την καλύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα ζητήματα αυτά.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά και τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος Βούτσης. 
Ο κ. Βούτσης εξέφρασε την τιμή και τη συγκίνησή του που βρίσκεται στο Φανάρι, αναφέροντας ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, επισκέφτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του κ. Βούτση, η οποία συνέπεσε με αυτή του Πατριάρχη Θεόδωρου στο Φανάρι. Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε μέσω του Προέδρου της Βουλής, την ελληνική κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, για τη διοργάνωση του συνεδρίου των Αθηνών την οποία χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη.Ο Ν. Βούτσης που έφτασε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, το μεσημέρι δήλωσε ότι: 
«Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για όλη την ανθρωπότητα. Σάς εδόθη Παναγιώτατε, η ευκαιρία και στις μεταξύ σας συζητήσεις, και εδώ (...) αλλά και στην Αθήνα για 2η φορά προσφάτως, και στους διορθόδοξους διαλόγους αλλά και στους διαλόγους με τα άλλα θρησκεύματα, η ευκαιρία σε ζητήματα που άπτονται και προσωπικά του ενδιαφέροντός σας και έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας, (...) στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ζητήματα της οικολογίας, στα ζητήματα γενικώς των διεθνών σχέσεων, να ανταλλάσσετε απόψεις και να προωθείτε βήμα βήμα μια καλύτερη ζωή για σήμερα. Τη στιγμή που εμφανίζονται δυσεπίλυτα προβλήματα για όλο τον κόσμο. Για την Ε.Ε. και για τις περιοχές μας, την αποσταθεροποιημένη Μέση Ανατολή, την αποσταθεροποιημένη Βόρεια Αφρική».
Και ο πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε: «Ειδικότερα για εμάς εδώ είναι -τώρα ερχόμαστε και από την επίσκεψή μας στην Αγία Σοφία- ένας τόπος ιστορικός μνημειώδης, πολιτισμικός, θρησκευτικός από κάθε άποψη που αφήνει την δικιά του διαχρονική σημασία στις καρδιές, στην ιστορία και τις παραδόσεις μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι και η ελληνική κυβέρνηση -εγώ δεν την εκπροσωπώ τώρα, ήμουν υπουργός της πριν από δύο χρόνια- και κάθε κυβέρνηση διαχρονικά είναι κοντά στα πραγματικά ζωντανά και δίκαια αιτήματα που θα προσδώσουν όλα τα αξιακά και ιστορικά δίκαια».


«Πάντοτε αισθανόμεθα αυτή την εγγύτητα» απάντησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Η Αθήνα πάντοτε στηρίζει τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία αλλά και γενικότερα τις Ορθόδοξες εκκλησίες, είμαστε ευγνώμονες και μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι μας συμπίπτουν. Υπηρετούμε όλοι τον άνθρωπο, την παγκόσμια ειρήνη, ο καθένας από το μετερίζι του και με τους δικούς του τρόπους και τα μέσα τα οποία διαθέτει. Εμείς περισσότερο με πνευματικά μέσα, εσείς με πολιτικά μέσα, τις διεθνείς και διπλωματικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα και κάθε κράτος».
Ο κ. Βούτσης που συνοδεύεται από κλιμάκιο της Βουλής παρακάθησε σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο, ενώ αύριο θα επισκεφθεί την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Σήμερα το απόγευμα θα έχει συνάντηση με το κεντρικό όργανο του ελληνισμού της Πόλης (ΣΥΡΚΙ), στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Κωνσταντινούπολη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Ο ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΩΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΣΚΟΥΤΑΡΙΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ 
 ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 
(26.11.2017) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Παναγιώτατε, 
Ἡ Κοινότης Προφήτου Ἠλιοὺ Χρυσουπόλεως χαίρεται ἰδιαιτέρως διὰ τὴν τιμητικὴν παρουσίαν τῆς Παναγιότητός Σας, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς "Ἑορτῆς Τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας Χαλκηδόνος", ἐπιτελουμένης θείᾳ εὐλογίᾳ διὰ τρίτην φοράν (2013, 2015, 2017). 
Ἤλθατε Παναγιώτατε ἐκ Φαναρίου, ὅπου ὁ τηλαυγὴς Οἰκουμενικὸς Φάρος ὁ ἐκπέμπων εἰσέτι τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν κόσμον. Διὰ τῶν πολλαπλῶν δραστηριοτήτων Σας, ἐσυνέχισεν τὸ ταπεινὸν καί "ἄσημον" Φανάριον νὰ εἶναι "Φωτοδόχος Λαμπάς" τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν, προεβλήθη ὡς διεθνὲς Κέντρον ἐπικοινωνίας καὶ διαλόγων, ἐπανῆλθε εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἐπικαιρότητος καὶ ὁ ἱστορικὸς Θρόνος ἐξηκολούθησε ὡς ἕδρα διαθρησκειακῆς ποδηγετήσεως καὶ ἀξιοσεβασμοῦ, ἔστω καὶ ἂν τὸ πολεμοῦν διαχρονικῶς οἱ αἰώνιοι καὶ μὴ ἐχθροί του. Διότι ἐξ αὐτῶν ἀρύεται τὸ Ἡράκλειον καὶ Κυναιγείριον σθένος καὶ τὴν δύναμίν του, διὸ καὶ πρέπει νὰ εἴμεθα εὐγνώμονες πρὸς αὐτούς! Αἱ προσπάθειαί Σας διὰ τὴν εἰρήνην, δικαιοσύνην, συναλληλίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, θὰ καταγραφοῦν ἀναμφιβόλως εἰς τὴν ἱστορίαν. 
Εὐχόμεθα δὲ καὶ αὐταὶ νὰ συμβάλουν εἰς τὴν πολλαχῶς ἐπιθυμητὴν διάλυσιν τοῦ κυριαρχοῦντος εἰς πολλὰς περιοχάς τῆς ὑφηλίου, ὁμιχλώδους καὶ χαώδους πλέγματος. 
Ἤλθατε εἰς τὴν Χρυσούπολιν, ἡ ὁποία λαμβάνει κατὰ διαφόρους τὴν ὀνομασίαν της ἐκ τῆς συγκεντρώσεως ἐν αὐτῇ τῶν φόρων (χρυσοῦ) τοῦ Βοσπόρου ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ Ἀθηναίων, ἢ ἐκ τοῦ Χρύσου, ἠγαπημένου υἱοῦ τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ τῆς Χρυσυΐδος, ἢ ἐκ τοῦ ὅτι κατὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου τὸ προάστειον τοῦτο ὑπὸ τῶν ἀκτίνων τοῦ ἡλίου καθ' ὁλοκληρίαν προσβαλλόμενον, ὁλόχρυσον ἐφαίνετο ἀπαστραπτόντων ἐκ τῆς ἀντανακλάσεως τῶν ὑάλων καὶ λοιπῶν μερῶν τῶν αὐτόθι οἰκοδομῶν. (Πρβλ. καὶ τὸν ἱ. ναὸν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Χρυσοκεράμου). 
Τέλος, ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ὡραίων ἀνακτόρων οἰκοδομηθέντων ἐν αὐτῇ καὶ τοῦ ὀνόματος ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, τοῦ καλουμένου Σκουτάριον, ἐν ὧ ἐστάθμευε σῶμα στρατοῦ ἐφωδιασμένου μὲ ἓν εἶδος ἀσπίδος, ὀνομαζομένης σκουτάριον (ἐκ τοῦ skutum), προῆλθε ἡ βυζαντινὴ καὶ νεωτέρα ὀνομασία τῆς πόλεως Σκούταρι. 
Ἡ δὲ ὀνομασία Üsküdar ὡς κόμβος τότε ἐπικοινωνίας, ἐκ τοῦ περσικοῦ οὐσκιουτάρ, δηλοῦντος τὸν ἄγγελον, τὸν πεζὸν ἀγγελιοφόρον.


Ἤλθατε εἰς χῶρον ἱερὸν τοῦ Μουσουλμανισμοῦ, μὲ τὰ ποικίλα καὶ σημαντικὰ αὐτοῦ μνημεῖα (τεμένη, ἐν οἷς καὶ τὰ νεοοθωμανικῆς λαμπρῆς τεχνοτροπίας τοιαῦτα, νεκροταφεῖα κ.ἄ.), ἔνια τῶν ὁποίων εἶναι ἔργα τοῦ μεγάλου Sinan, ὅπου καὶ ὁ περίπυστος ἱ. ναὸς τοῦ Προφήτου Ἠλιού, εἰς τὴν θέσιν τοῦ ὁποίου κατὰ τὴν βυζαντινὴν ἐποχὴν ὑπῆρχεν ἡ μονὴ αὐτοῦ, ἕνα τῶν μεγαλυτέρων ναῶν τῆς βασιλίδος, ἔχοντα περὶ αὐτόν, ὡς οὐχὶ σπανίως, περιβάλλοντα τοῖχον ὑψηλόν, τοῦτ΄ ἔστι ἓν ἴχνος τοῦ μαρτυρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Τὸν ναὸν αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἐκτίσθη τὸ πρῶτον τὸ 1585 ἐντολῇ τῆς περιφήμου σουλτάνας Σαφιγιέ (Αἰκατερίνης), τῆς ἐπικαλουμένης Nurbanu (γυνὴ φωτός), συζύγου τοῦ Σουλτάνου Σελὶμ Β΄ (1566-1573) πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνθάδε ἐργαζομένων Χριστιανῶν μὴ διαθετόντων τοιοῦτον, ὅπερ διαθρησκειακῶς ἤδη τότε ἀξιοσημείωτον, ἐπανεκτίσθη ἐπὶ Ἱερεμίου (1804) καὶ ἀνεκαινίσθη ἐπὶ Ζαχαρίου (1851). Καὶ τὸ ἔργον τοῦτο συνεχίζεται φιλοτίμως καὶ κατὰ δύναμιν καὶ ὑπὸ τῆς σημερινῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ὑπὸ τὴν ἐργώδη καὶ συστηματικὴν προϊσταμενίαν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Σμαράγδου. 


Τὸν ναὸν αὐτὸν μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴν τοῦ νάρθηκος πρόσοψιν, τὸ μεγαλοπρεπὲς ἀρχαιοελληνίζοντος τύπου ξύλινον τέμπλον, τοὺς κίονας μὲ τὰ κορινθιακὰ κιονόκρανα, τὰ ἀριστοτεχνικὰ ξυλόγλυπτα τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου, τοῦ ἱ. ἄμβωνος καί τινων προσκυνηταρίων, τὸ μοναδικόν, ἰδιότυπον καὶ μεγάλων διαστάσεων νεομπαρὸκ ἀρτοφόριον εἰς ὁλόκληρον τὴν Πόλιν, τὰ εἰκονογραφικὰ, ἐνίοτε δυστυχῶς ἐπὶ ἑτέρων ἐπιζωγραφισμένα, τὰ ἔργα τῶν ἀδελφῶν Κ. καὶ Δ. Φραγκοπούλων, τὰ πολύτιμα χρυσοκέντητα ἱ. ἄμφια τοῦ Ἀρχιμ. Πορφυρίου Χ΄΄Σταύρου, τὰ διάφορα ταφικὰ μνημεῖα εἰς τὸ βόρειον, παρὰ τὸ ἄρτι ἀνακαινισθὲν ἁπλοῦν Ἱ. Ἁγίασμα τοῦ Προφήτου Ἠλιού, τμῆμα τοῦ αὐλογύρου καὶ τὰς ἐπιτυμβίους πλάκας εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ καθὼς καὶ τοῦ βορειοδυτικοῦ τμήματος τοῦ αὐλογύρου, καὶ ἄλλα πολλά. Τί καὶ ἂν χαίνει οἰκτρῶς εἰσέτι βορειοδυτικῶς τὸ λυβισσιακὸν ἐρείπιον τοῦ πάλαι ποτε Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Χρυσουπόλεως, Παρθεναγωγείου τὸ πρότερον, τὸ ὁποῖον ἔγινε παρανάλωμα τοῦ πυρὸς κατὰ τὰ γεγονότα τῶν Σεπτεμβριανῶν τῆς Πόλεως τὴν 7.9.1955, παραμένον εἰσέτι δυστυχῶς εἰς τὴν ἰδίαν κατάστασιν. 
Τέλος, εἰς τὸν ναὸν τοῦτον εἰς τὸν ὁποῖον ἐχρημάτισεν ὡς προϊστάμενος καὶ ὁ βροντόλαλος καὶ ἀσκητικὸς λευΐτης Ἀρχιμ. Γαλακτίων ὁ Ζορμπᾶς. 
Εὐγνωμονοῦμεν εὐλαβῶς Παναγιώτατε11/27/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27 Νοεμβρίου 2017)

Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης με τη συνοδεία του στον Οικουμενικό Πατριάρχη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον. 
- Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ὁσιολογ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, καί Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, συνεργασθείς μετ᾿ αὐτῶν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ο.Α.Κ.. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Μιχαήλ καί τοῦ Μουσικολ. κ. Νεκταρίου Θάνου, Ἱεροψάλτου. 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicolas Lopoukhine, Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ἐκ Παρισίων. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Uluslararası İşbirliği Platformu» δεῖπνον, ἐπί τῆ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «UİP – 8. Boğaziçi Zirvesi», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», τήν Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου.

ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ


Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδριάζει στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, αποφάσισε σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, την αγιοκατάταξη του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991).
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν: 
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. 
Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰάκωβον Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς Ἀσίας, Ἡγούμενον τῆς ἐν Β. Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐβ τοῦ Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρισθείσης διά τήν 22αν Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2017 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με φωτογραφία εικόνας
του νέου αγίου, Ιακώβου Τσαλίκη (τέλη Οκτωβρίου 2016)

11/26/2017

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙ (ΦΩΤΟ)


Σε εορταστική ατμόσφαιρα τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2017, η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, επί τη μνήμη του πολιούχου Κυδωνιών Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου, ιερουργούντος του Μητροπολίτου Κυδωνιών Αθηναγόρου. 
Με τον ποιμενάρχη του ιστορικού Αϊβαλιού συλλειτούργησαν ο Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μάκρας από τη Μητρόπολη Χαλκίδος, ιερείς της Περιφέρειας Υψωμαθείων και ο Πατριαρχικός Διάκονος Βοσπόριος. 
Συμπροσευχήθηκαν ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, Επόπτης της Περιφέρειας, ο Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος και πιστοί από την Πόλη και τη Μυτιλήνη.


Related Posts with Thumbnails