________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/09/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (9 Νοεμβρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Sahag Maşalıyan, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Krikor Damadyan καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Harutyun. 


- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Ross, ἐξ Αὐστραλίας, και τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βλαδίμηρον Boikov, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Ν. Ζηλανδίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Balazs Hendrich, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐγγαρίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, ἐκδότην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails