________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/09/2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ 
ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν καί φίλων τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὅτι ἀπό τήν Πέμπτην, 9ην Νοεμβρίου 2017, ἀλλά καί κάθε Πέμπτην, καί περί ὥραν 18:00, στήν ἕδραν μας στά Χρυσοβέργεια θά διεξάγωνται οἱ πρόβες τῆς Χορωδίας. 
Τό Δ.Σ. παρακαλεῖ θερμῶς ὅλους τούς ἱεροψάλτας τῆς Πόλης μας να συμμετάσχουν. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΚΛ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Φέρεται εἱς γνῶσιν τῶν φιλομούσων, ὅτι ἀπό τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου 2017, ἀλλά καί κάθε Παρασκευήν, καί περί ὥραν 16:00, στήν ἕδραν μας στά Χρυσοβέργεια θά διεξάγωνται μαθήματα ἐκκλ. μουσικῆς ἀρχαρίων και προχωρημένων ἀπὀ τόν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην της Μ.τ.Χ.Ε.. 
Τό Δ.Σ. παρακαλεῖ θερμῶς τούς ένδιαφερομένους τῆς Πόλης μας νά συμμετάσχουν.  
Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails