________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/30/2016

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 2016 (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, τῇ συμπροσευχῇ πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐκπροσωπῶν τήνἜντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ψιάχα, Διευθυντοῦ τοῦ Διπλωματικοῦ του Γραφείου, καί κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν ἕως σήμερον τοποτηρητήν τῆς Πρωτοψαλτίας Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν καί παρώτρυνεν αὐτόν ἵνα συνεχίσῃ τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς μουσικῆς κληρονομίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ὁ νέος Ἄρχων Πρωτοψάλτης ἀντεφώνησεδιά λόγων εὐλαβείας καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας καί τήν προσήλωσίν του εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν παράδοσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον ἔνθα ἐγένοντο τά ἐγκαίνια τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου - Φωτογράφου, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας περιλαμβάνει φωτογραφικά στιγμιότυπα ἐκ τῆς 25ετοῦς Πατριαρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου ταύτης. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός, πλῆθος Ὁμογενῶν καί μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν. Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε διά ὁμιλίας τοῦ Παναγιωτάτου. 


Τήν ἐπαύριον, Τετάρτην, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεωςκ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Καρπενησίου κ. Γεωργίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος και Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν και ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό την ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέου Ζομπανάκη, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, και κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη και ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενοι, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Andrii Sybiha μετά στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας, ὡς και ὁ ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, ἐκπρόσωποι τῆς ἐν τῇ Πόλει Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος, συνεργάται τοῦ Δημάρχου Beşiktaş, ἐκ μέρους αὐτοῦ, Καθηγηταί και μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας και πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν και ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε την ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Βατικανοῦ, ἀναφερθείς εἰς τάς κοινάς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀπόψεις και δράσεις διά την παγκόσμιον κρίσιν και τά σύγχρονα προβλήματα τῶν λαῶν και ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 


Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς την Πατριαρχικήν Τράπεζαν, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου. 
Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἁγγλιστί.


Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσηβρίαν τῆς Τρίτης, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίουκ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά την προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, και Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ και τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Brian Russell, ἵνα παραστῇ κατά την Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ και Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ. 
Ἡ Ἀντιπροσωπεία το ἑσπέρας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι και ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Σεραφείμ Κονίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου.


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, τελέσαντος τό μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ. 
-Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη και λαβόντα την ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν και εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Ξένον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐλευθέριον Κουτσαυτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εἰρήνης, τῆς θυγατρός των δίδος Εὐδοξίας μετά τοῦ μνηστήρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μποτίνη, καί τοῦ αὐταδέλφου του Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τούς Ὁσιολ. Ρωμαιοκαθολικούς ἱερεῖς κ. Anton Štrukelj, Καθηγητήν, καί κ. Janez Ferkolj, ἐκ Σλοβενίας. 
- Τον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,ὡς και τους Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην καί Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην και Στυλιανόν Ζοβέν, καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ κ. Ἀποστόλου Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Μπούμπουραν, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, καί Μόνικας Παπαδάτου, Δημοσιογράφων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν Κυριακήν, 27ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά την δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss», την Τρίτην, 29ην ἰδίου.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 1-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


Από αύριο 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2016, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή της Λέτσε στην Νότιο Ιταλία. 
Στο πρόγραμμα της Πατριαρχικής επίσκεψης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικουμενική προσευχή στον καθεδρικό ναό της πόλης την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου το απόγευμα, αναγόρευση του Οικουμενικού Πατριάρχη σε επίτιμο διδάκτορα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Σαλέντο, το πρωί της 2ας Δεκεμβρίου στις Συνεδριακό Κέντρο Ecotekne Campus, και επισκέψεις στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή των καλογριών Βενεδικτίνων και στη μονή του Cerrate, που κατοικήθηκε από τους βυζαντινούς μοναχούς.
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ο Πατριάρχης θα προστή της Θείας Λειτουργίας στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λέτσε. 
Μετά το Λέτσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί στο Μπάρι της Ιταλίας, για την εορτή του Αγίου Νικολάου. 

Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.


Ἀντιφώνησις τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, 
κατά τήν χειροθεσίαν αὐτοῦ εἰς Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας 
(29 Νοεμβρίου 2016) 
Παναγιώτατε, 
Είναι μεγάλη η τιμή, που γίνεται σήμερα προς εμέ τον ελάχιστο, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών ευκλεούς Πατριαρχίας Σας και διά της οποίας τιμής μου ανατίθεται η ευθύνη της πρωτοψαλτίας στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ο λόγος μου δεν αρκεί για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό Σας, για την πατρική αγάπη με την οποία με περιεβάλατε κατά το διάστημα της τοποτηρητείας μου. Εσείς όμως γνωρίζετε να διαβάζετε ακόμη και την σιωπή˙ διακρίνετε τον λόγο του ευεργετηθέντος, που κρύβει η σιωπή. 
Στο Φανάρι, Παναγιώτατε, ήρθα Σεπτή Εντολή, όχι να απολαύσω τιμές, αλλά για να ενσωματωθώ στις δυνάμεις αυτές του Πατριαρχείου και της ομογένειας, που υπό την καθοδήγηση της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, αναλαμβάνουν να σηκώσουν μέρος της ευθύνης. Και η ευθύνη της πρωτοψαλτίας είναι μεγάλη, διότι ο σκοπός της είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση της, τα φυσικά και πνευματικά, ώστε να προσεγγίσει την ικεσία, την προσευχή, να δημιουργήσει κλίμα κατανύξεως μέσα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Παράλληλα, ευθύνη είναι η μελέτη και μεταλαμπάδευση των παραδεδομένων τόσο των αμέσων προκατόχων της Πρωτοψαλτίας και Λαμπαδαρίας, όσο και των παλαιοτέρων διδασκάλων, των από αιώνων διαπρεψάντων στον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. 
Ο σεβασμός μου προς το πρόσωπο του ασθενούντος αμέσου προκατόχου μου Μουσικολογιωτάτου Άρχοντος κ. Λεωνίδου Αστέρη είναι σεβασμός μαθητού προς διδάσκαλον˙ πολλάκις τον συνήντησα εις την Πόλιν και πολλάκις μας επισκέφθηκε στον εν Θεσσαλονίκη μουσικόν Σύλλογον. Ενθυμούμαι την λεπτότητα και ευαισθησία του να στηρίξει στην ασθένειά του τον συγχωρεμένον αδελφόν μου Εμμανουήλ, μαθητήν του εις το Πανεπιστήμιον Μακεδονίας. Εύχομαι ο Θεός να τον βοηθήσει και στη δική του δοκιμασία. 
Η σεμνότητα και προσήλωση στα τελούμενα˙ η ευγένεια και η αρχοντιά˙ η ακούραστη διακονία του οικουρούντος σήμερα Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Ιωάννου Χαριατίδου, αποτελούν δι’ εμέ παράδειγμα προς μίμηση. Η συμβουλή του, όταν τον επισκέφθηκα για να πάρω την ευχή του, ήταν: «Να έχεις υπομονή και αγάπη». Σοφά λόγια, ενός σοφού γέροντος που τα εφήρμοσε. 
Στο Φανάρι, Παναγιώτατε, ήρθα ως ταπεινός μαθητής να γνωρίσω τη γνήσια ρωμαίικη παράδοση, που κατέχουν πολλαπλώς σήμερα τα πρόσωπα του Φαναρίου. Ευχαριστώ δι’ Υμών και τους Ιεράρχες, κληρικούς και λαϊκούς, καθηγητές οφφικιάλους του Οικουμενικού Θρόνου, για τις συμβουλές, τις υποδείξεις, την στήριξη και τις γνώσεις τους, που μοιράστηκαν μαζί μου. Θαύμασα την απλότητα, τη σεμνότητα, το λιτό και απέριττο τρόπο, στο λόγο, το μέλος και την κίνηση. Τις τρείς αυτές ενέργειες, που εξωτερικεύουν αυτά που η ψυχή θεωρεί, ενθυμείται, επιθυμεί. Είδα καρδιές συντετριμμένες και τεταπεινωμένες να φυλάττουν προσευχή βαθειά στον τόπον τους, να στέκονται με ηρεμία και αρχοντιά, εν σιωπή, να περιμένουν υπομονετικά να πράξουν τα από αιώνων καθιερωμένα εντός και εκτός λατρευτικών συνάξεων. Θαύμασα την προσοχή του νου ως προπομπού της προσευχής. Όλα αυτά που αναβιβάζουν την ανθρώπινη ψυχή, την αλλοιώνουν προς το θειότερο, την ανακαινίζουν, την κάνουν να σκιρτήσει από χαρά και αγαλλίαση. Αλήθεια, τί δρόμο εκπαιδευτικό έχουν διαβεί αυτές οι ψυχές; Τι δασκάλους είχαν; Θυμήθηκα τις συμβουλές των δικών μου: «Παιδί μου, από τη σιωπή θα ξεκινήσεις, υπομονή να κάνεις, χωρίς σεβασμό και υπακοή ο νους δεν ανοίγει, από το μέτρο της ταπεινώσεως που θα καταφέρεις θα εξαρτηθεί πόσο θα ενεργεί η τέχνη σου, διότι η εκκλησιαστική μουσική είναι τέχνη της ψυχής που προσεγγίζει το θείο. Κι εδώ άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ισχύουν, αυτά που νοούνται˙ και αυτά που νοούνται δεν είναι στο δικό σου χέρι μόνο να τα αποκτήσεις. Κυρίως πρέπει να παρακαλέσεις να σου δοθούν!». Και πριν το τέλος της διαδρομής του, έκαστος εξ αυτών κατέληξε πάλι στη σιωπή˙ να μελετά τα νοούμενα, να ετοιμάζει τη γεφύρα προς την απέναντι όχθη. Είδα τις διδαχές τους να εφαρμόζονται μέσα στο Φανάρι. Σοφία, σύνεση, μεγαλοπρέπεια να γεννάται από ταπεινές ψυχές. 
Είδα τον νου να στρέφεται προς τα μέσα, εν ησυχία, να θεωρεί τα μυστικώς τελούμενα, αυτά που οδηγούν σε επίγνωση και στη μυστική γνώση των ενεργειών του Θεού. Ίσως γι΄αυτό θαυμάζει αιώνες τώρα ο κόσμος τον λόγο, το μέλος και την κίνηση, εδώ στο Φανάρι, διότι παράγονται από καρδιές φωτισμένες οι οποίες γαλουχήθηκαν με σεβασμό στην παράδοση αιώνες τώρα. 
Αυτό το πατριαρχικόν ύφος επιθυμώ να ακολουθήσω, με την ευχή και καθοδήγησή Σας, Παναγιώτατε. Ψηλαφώντας στην παράδοση που κατέχουν τα πρόσωπα του Φαναρίου. Κοιτώντας πίσω, σ’ αυτούς που έφυγαν και άφησαν, και προσβλέποντας σ’ αυτούς που θα έρθουν για να συνεχίσουν. Και πάλιν και πολλάκις υποβάλλω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς την Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητα για την υψίστη τιμή, που γίνεται στην ελαχιστότητά μου, υποσχόμενος ότι θα αγωνιστώ να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της Μεγάλης Εκκλησίας και του Σεπτού Προκαθημένου αυτής. 
Πολλά τα έτη Σας, Παναγιώτατε!

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


Κωνσταντινούπολη, πρωί 30ής Νοεμβρίου 2016, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εν Φαναρίω. Πατριαρχική Λειτουργία προεστώτος του Οικουμενικού πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου επί τη μνήμη του ιδρυτού της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Ομίλησε από άμβωνος ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας  Μάξιμος, περί της σημασίας της Ενότητος εν τη καθόλου Εκκλησία μέσω του Διαλόγου μεταξύ των ετεροτήτων, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Αγίας και μεγάλης Συνόδου της εν τη νήσω Κρήτη. 
Φωτο-αποτυπώσεις: 
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας


ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (26-29 Νοεμβρίου 2016)


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τοῦ Σαββάτου, 26ης, μέχρι καί τῆς Τρίτης, 29ης τ. μ. Νοεμβρίου 2016. 
Κατά τήν διάρκειαν τῶν συνεδριῶν τούτων: 
α) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Κατές, Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ ποιμενάρχῃ αὐτῆς κυρίῳ Παϊσίῳ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Στρατονικείας∙ καί 
β) ἐπεβλήθη τῷ Ἀρχιμανδρίτῃ Δανιήλ-Ρίτσαρντ Τόϋν (Daniel-Richard Toyne), κληρικῷ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, ἡ ποινή τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη οὗτος εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσεν ἐκκλησιαστικά παραπτώματα. 
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. 
Ἐν τέλει τῶν συνεδριῶν τούτων, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου

11/29/2016

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


φωτογραφίες: Αριστείδης Βικέτος
Εγκαινιάστηκε απόψε, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, η φωτογραφική έκθεση του Νικολάου Μαγγίνα, δημοσιογράφου-φωτογράφου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εικοσιπέντε ετών από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο 1991-2016, 
Η έκθεση έχει τίτλο: «Ο Πατριάρχης της Αγάπης, της Ειρήνης και του Διαλόγου. 25ετία της Πατριαρχίας Βαρθολομαίου 1991-2016» και συνδιοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων.
Για την έκθεση φωτογραφίας του Νικολάου Μαγγίνα μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αλλά και ο ίδιος ο Ν. Μαγγίνας. 
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Γιάννης Αμανατίδης, ενώ παραβρέθηκαν: ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Ευάγγελος Σέκερης, ιεράρχες του Θρόνου και πλήθος ομογενών. 
Στιγμιότυπα από τη ζωή και τη δράση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου αποτελούν το αντικείμενο των φωτογραφιών που ήδη εκτίθενται. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αφιέρωσε τον εαυτό του στα ιδανικά της Ορθοδοξίας, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον διάλογο. Στη διάρκεια της Πατριαρχίας του έδωσε έμφαση στο διαθρησκειακό διάλογο, στη θρησκευτική ελευθερία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Θρησκευτικοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς ανά τον κόσμο τον τίμησαν ποικιλοτρόπως για την προσφορά του. Ένα μικρό δείγμα αυτής της δραστηριότητας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την 25ετία του παρουσιάζεται μέσα από φωτογραφικό υλικό.


Related Posts with Thumbnails