________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/24/2016

Ο ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΕΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον. 
Ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας: 
α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ. 
β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, νέον Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, καί Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱ. Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνῳ Ἱ. Ναῷ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Βογιατζῆν καί Κωνσταντῖνον Τιτέλην, Ἀντιδημάρχους Θέρμης Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λάμπρον Φωτόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ. 
Ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον - Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μάμαλον, ἐκ τῆς Γεν. Γραμματείας Τύπου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀνθίτην μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐφημίαν Πασχαλίδου καί Tatiana Gagaus. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Τσομῶκον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 21ην τ. μ., παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἰταλίας, καθ᾿ ὅ ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo ἐν τῇ προπόσει αὐτοῦ ἀνεκοίνωσεν εἰς τούς πολυαρίθμους συνδαιτυμόνας τήν ἀπονομήν τῷ Πατριάρχῃ ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου αὐτῆς (τοῦ τίτλου τοῦ Ἱππότου τοῦ Μεγαλοσταύρου) καί συνεχάρη Αὐτῷ ὑπό τά χειροκροτήματα τῶν παρακαθημένων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν τῆς οἰκειοθελοῦς παραιτήσεως ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατόπιν 15ετοῦς σχεδόν εὐόρκου ἐν αὐτῇ διακονίας, διώρισεν ἀντ᾿ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails