________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/30/2015

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Νοεμβρίου, τῇ συμπροσευχῇ ἁγ. Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, ὡς καί ὅμιλος ΡΚαθολικῶν καί ἐξ ἄλλων δογμάτων προσκυνητῶν Ἐπισκόπων καί ἄλλων κληρικῶν, φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ἀκολούθως καλωσώρισεν, ἰταλιστί, τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιασθέντας ἑτεροδόξους πιστούς. 
Ἀκολούθως ἐδόθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ζαππείου Σχολῆς δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὡς ἄνω Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοί, καί μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν, ἀγγλιστί, ἡ Α. Θ. Παναγιότης. Ἠκολούθησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πρόγραμμα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐκτελεσθέν ὑπό τῆς χορῳδίας «Branko» ἐκ Νύσσης Σερβίας, παρουσίᾳ καί τοῦ ἐνταῦθα Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Χώρας ταύτης. 
Τήν ἐπαύριον, Δευτέραν, 30ήν τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Francis Xavier Kriengsak καί κ. Miloslav Vlk, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, καί ἄλλοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Φίλης, Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. νομοῦ Χίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Ἀγγελίδης, Δήμαρχος Σερρῶν, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίσημον ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς ἑστιατόριον ἐν Νεοχωρίῳ, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.


Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης λήγοντος μηνός, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Φίλη, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Πατριάρχου.  

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ 
Τήν μεσηβρίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά Συνοδικῶν ἁγ. Ἀρχιερέων, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς: 
α) τήν ὑπό τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. καί τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ ὁμογενοῦς Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ζαχαριάδου ὑπό τόν τίτλον «Λεξικό τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικοῦ ἰδιώματος», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Νοεμβρίου, καί 
β) τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσῆς Σιδηροπούλου, Ἀναπληρωτρίας Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, μέ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γαβρᾶς εἰς τήν λατρείαν καί τήν λαϊκήν παράδοσιν τοῦ Πόντου», μεθ᾿ ἥν ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα καί δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ξενάκην, Ὑπογραμματέα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσωποῦντας αὐτήν κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Λεύκης κ. Εὐμένιον καί Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπον Μονάχου καί Freising, μετά τῶν Ἐλλογ. Δρος κ. Frank Ronge, Διευθυνοῦ τοῦ Τμήματος Πίστεως και Παιδείας τῆς ἐν Γερμανίᾳ ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Διασκέψεως, καί Ἐντιμ. κ. Matthias Kopp, Ἐκπροσώπου Τύπου αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Α´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην καί Στυλιανόν Ζοβέν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
- Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου Ἴμβρου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλαν Πηλαβᾶ, Ἐνδοκρινολόγον, ἐκ Χαλκίδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ροζάκην, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Μαριόλην καί τήν μνηστήν αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μονογυιοῦ, ἐκ Μυκόνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀνδρέαν, ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗ ΓΑΝΔΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Βελγίου
Με μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε ο Πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας στη φερώνυμη ενορία της Γάνδης, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015. 
Στην Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε, και η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό του VRT, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, πλαισιούμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ. Δοσίθεο του Πατριαρχείου Γεωργίας, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χαριουπόλεως κ. Ιωάννη, καθώς και από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως. 
Στο κήρυγμα το οποίο εξεφώνησε ο Μητροπολίτης αμέσως μετά την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής, ανέφερε μεταξύ άλλων την ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο, η οποία θέλει πρώτα την εσωτερική ειρήνη σε κάθε άνθρωπο. «Θα βρούμε την λύση το συντομότερο, αν επιδιώκουμε να λάβουμε την Χάρη του Θεού. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, περισσότερο κι από τα χρήματα, την πολιτική, την οικονομία και τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε την Χάρη του Θεού. Μόνο αν επιστρέψουμε με ειλικρίνεια και πνεύμα μετανοίας στο θέλημα του Θεού, θα βρεθεί λύση στον κουρασμένο και ταραγμένο κόσμο μας, θα επέλθη μία τάξη. Μπορούμε να παραδεχθούμε με ειλικρίνεια ότι ο κόσμος σήμερα βρίσκεται σε πνευματική κρίση»! 
Στο τέλος, ενώ τελέσθηκε η ακολουθία της αρτοκλασίας, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε ευχαριστήριο λόγο προς όλους για την παρουσία τους στην Ιερά πανήγυρη και κυρίως προς τον Ιερατικώς προϊστάμενο Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Dominique Verbeke για την άψογη οργάνωση της ενορίας του, καθώς και προς τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Paolo Perletti, εφημέριο του Ναού. 
Η γιορτή συνεχίσθηκε με δεξίωση στην αίθουσα της ενορίας, στα πλαίσια της οποίας οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν ακούγοντας και ένα παραδοσιακό ρωσικό συγκρότημα.


11/29/2015

"ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ" - ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΗΡΑ


Γράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Το Μυστήριον του Οικουμενικού Θρόνου 
Ο Θρόνος των θρόνων ως καθέδρα της Ορθοδοξίας 
• Η διακονία και το βίωμα του μαρτυρικού και καθαγιασμένου «Πρώτου Θρόνου» της Ορθοδοξίας από τους Οικουμενικού Πατριάρχες και τους φαναριώτες κληρικούς είναι Σταυρός και Ανάσταση 
• Οι δάφνες και οι πικροδάφνες είναι τα σύμβολα του Σταυρού και της Αναστάσεως του «Πύρινου Θρόνου» της Πρωτοθρόνου Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας στο χθες και στο σήμερα και έως της συντελείας των αιώνων
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη συνέχεια. 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΜΒΡΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ. μ. Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Θεραπείων δεῖπνον πρός τούς μαθητάς καί Καθηγητάς τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου τῆς γενετείρας Αὐτοῦ Ἴμβρου, ἄρτι ἀνοίξαντος τάς πύλας του κατόπιν συμπληρώσεως πάντων τῶν προβλεπομένων, τοῦθ᾿ ὅπερ ἀποτελεῖ ἱστορικόν γεγονός διά τήν Νῆσον. 
Οἱ ἀνωτέρω μεθ᾿ ὡρισμένων γονέων μαθητῶν πραγματοποιοῦν κατ᾿ αὐτάς ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τήν Πόλιν τῇ στοργικῇ μερίμνῃ τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου ΙΜΒΡΟΣ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Jonathan Goodall, ἀναλαβόντα προσφάτως τήν εὐθύνην τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας του μέ τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. 
Πατριαρχικά συγχαρητήρια πρός τήν νέαν Κυβέρνησιν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπί τῷ σχηματισμῷ τῆς νέας Κυβερνήσεως τῆς Τουρκίας ἀπηύθυνε θερμά συγχαρητήρια Μηνύματα πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Πρωθυπουργόν κ. Ahmet Davutoğlu καί τά μέλη αὐτῆς, εὐχηθείς ἐπιτυχίαν εἰς τά ὑψηλά καθήκοντα αὐτῶν.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΗ Αγία  του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιορτάζει, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου την Θρονική εορτή Της. 
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα: 
Σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 στις 4 το απόγευμα, θα τελεσθεί ο πανηγυρικός Εσπερινός στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Αύριο Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το πρωί, και πάλι στον Πατριαρχικό Ναό, θα τελεσθεί Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία θα ομιλήσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπας. 
Κατά την Θρονική γιορτή θα παραστεί, όπως κάθε χρόνο, και επίσημη αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης ­υπό τον Καρδινάλιο Kurt Koch, Πρόεδρο του Ποντιφηκού Συμβουλίου για την προώθηση της ενότητας των Χριστιανών.
Επί τη Θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας, θα πραγματοποιηθούν, επίσης, με τη συμμετοχή της Ομογένειας:
- Σήμερα  Κυριακή 29/11 και ώρα 6, δηλαδή μετά τον Εσπερινό, δεξίωσις στο Ζάππειο Λύκειο.
- Ακολούθως, στις 7, συναυλία Εκκλησιαστικής Μουσικής της Χορωδίας Branco από τη Νις της Σερβίας, στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου (Ταξείμ). 

11/28/2015

ΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΝΔΥΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗ


Τελέστηκε σήμερα, Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015, στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι τῆς Κωνσταντινούπολης, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου Στέφανο, Πρωτοσυγκελλεύοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, καί στή συνέχεια τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιμανδρίτη Σεραφείμ Κανδύλη, πρώην Μεγάλου Ἐκκλησιάρχη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέ τήν παρουσία καί συμπροσευχή Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί εὐάριθμων προσκυνητῶν.


Ὁ ἀείμνηστος πρώην Μέγας Ἐκκλησιάρχης Σεραφείμ, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Κανδύλης, γεννήθηκε στό Σίγρι τῆς Λέσβου τό ἔτος 1934, ἀπό γονεῖς καταγώμενους ἀπό τά Μοσχονήσια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ἰάκωβος Α’ (ὁ ἀπό Δυρραχίου) τόν ἔστειλε νά σπουδάσει τήν ἱερή ἐπιστήμη στή Θεολογική Σχολή Χάλκης, ὅπου στίς 27 Δεκεμβρίου 1955 χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τό τότε Ἐπίσκοπο Μελίτης Ἰάκωβο (τόν μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς) καί τό ἑπόμενο ἔτος Πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Δωρόθεο, Πρόεδρο τῆς Ἐφορείας τῆς Σχολῆς, καί ἀμέσως διορίστηκε Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς πολυάριθμης τότε Ὀρθόδοξης Κοινότητας τῆς Μάλτας. Στή συνέχεια πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του σέ διάφορες Μητροπόλεις τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδας καί ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1994 στήν Πατριαρχική Αὐλή. Τήν πρωτοχρονιά τοῦ ἔτους 1996 χειροθετήθηκε ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό ὀφφίκιο Μεγάλου Ἐκκλησιάρχη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, στήν ὁποία πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του μέχρι τό 2002. 


Ὁ ἀείμνηστος πρώην Μέγας Ἐκκλησιάρχης Σεραφείμ διακρινόταν γιά τήν βαθειά του πίστη στό Θεό καί τήν ἀφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὑπηρέτησε κάτω ἀπό ἐξαιρετικά δύσκολες συνθῆκες, ἰδίως κατά τή δεκαετία τοῦ 1960, ὅταν ἡ Εὐρώπη κατακλύστηκε ἀπό τό μεγάλο μεταναστευτικό ρεῦμα, πού προερχόταν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης, ἦταν καλλίφωνος καί λαμπρός ἱεροκήρυκας, ἱεροπρεπής καί μεγαλοπρεπής στήν ἐμφάνιση, ἁπλός στούς τρόπους, μειλίχιος καί πνευματώδης, γι̉ αὐτό καί κέρδιζε πάντοτε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τῶν περισσοτέρων. 
Τό σκήνωμά του ἀναπαύεται, μέχρι τήν κοινή ἀνάσταση, στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς, στό Μάζι Μεγάρων καί ἡ ψυχή του εἴθε νά ἀναπαύεται, μαζί μέ τούς Ἁγίους καί τούς Δικαίους στή στοργική ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, στόν Ὁποῖον ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή ζωή του. 
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ (ΦΩΤΟ)


Στις 26 Νοεμβρίου 2015, σε μια χαρμόσυνη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου "Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος" του Κωνσταντινουπολίτη Νικολάου Ζαχαριάδη, μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, στην Πόλη.
Την παρουσίαση τίμησε με την παρουσία του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος, ιεράρχες, ο Γενικός Πρόξενος Ευάγγελος Σέκερης, οι Πρόξενοι της Ελλάδος Βίκτωρ Μαλιγκούδης και Δανάη Βασιλάκη, άρχοντες οφφικιάλιοι της Μ.Χ.Ε., ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, καθηγητές, ομογενείς, ελλαδίτες και τούρκοι διανοούμενοι.
Η παρουσίαση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΥΡΚΙ, Αντώνη Παριζιάνου, ενώ ο μουσικολογιότατος Σταμάτης Κίσσας χαιρέτισε το κοινό εκ μέρους του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. 
Στη συνέχεια ο κ. Ευάγγελος Σέκερης εξέφρασε την ικανοποίηση του από την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο. 


Τέλος η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Νίκο Ζαχαριάδη για το πολύτιμο έργο του. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, Διευθυντής του Ραδιοφώνου ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. 
Ομίλησαν στο πάνελ η Ελένη Καραντζόλα Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, η Βάνα Στέλλου Ανταποκρίτρια της Εφημερίδας ΑΓΟΡΑ στην Τουρκία, Ραδιοφωνική Παραγωγός στην «ΗΧΩ της ΠΟΛΗΣ», η κ. Ilay Romain Örs Αναπλ. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bilgi στην Κωνσταντινούπολη Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και τέλος ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Νίκος Ζαχαριάδης ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση του για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης στην γενέτειρα του. 
Η συνάντηση των φίλων του βιβλίου έκλεισε με την δεξίωση που υπήρχε για τους προσκεκλημένους.
 

11/27/2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ» ΤΟΥ 1955 - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ


Με την ευκαιρία συμπληρώσεως εξηκονταετίας από την νύκτα των ανθελληνικών «Γεγονότων» της 6/7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Πόλη, ο «Σύλλογος Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία» (ΣΕΚΕ) και η «Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών», (ΟΙΟΜΚΩ), σε συνεργασία με το «Τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γενεύης», στις 24 Νοεμβρίου οργάνωσαν μιαν «Εσπερίδα Μνήμης», κατά την οποία, από ειδικούς, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διάφορες πτυχές των «Σεπτεμβριανών», όπως και οι συνέπειές τους για την Πολίτικη Ρωμιοσύνη, αλλά και για την Τουρκία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα τελετών του ανωτέρω Πανεπιστημίου.
Εκτιμώντας την πρωτοβουλία αυτή, η ΑΘΠ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ηγαθύνθη να αποστείλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕ το ακόλουθο μεστό νοημάτων και άκρως επίκαιρο Μήνυμα: 
«Τῷ Ἐντίμῳ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ τοῦ ἐν Ἑλβετίᾳ Συλλόγου Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάριν καὶ ἔλεος παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου καὶ δοξαζομένου Θεοῦ τῶν πατέρων καὶ τῶν προγόνων ἡμῶν, παρ᾿ ἡμῶν δὲ Πατριαρχικὴ εὐχὴ καὶ εὐλογία. 
Βαθέως παραμένουν κεχαραγμένα καὶ ἀνεξίτηλα ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ὁμογενῶν καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτῶν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς νυκτὸς τῆς 6ης πρὸς 7ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1955, ὅσων ἔζησαν ταῦτα ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἀλλὰ καὶ ὅσων ἐπληροφορήθησαν καὶ πληροφοροῦνται περὶ αὐτῶν ἐξ αὐτοπτῶν μαρτύρων καὶ ἐκ τῆς ἀντικειμενικῆς καταγραφῆς αὐτῶν εἰς τὰς δέλτους τῆς συγχρόνου ἱστορίας, ζωῆς καὶ μαρτυρίας τῆς ἐν τῇ Πολει τῶν ὀνείρων καὶ τῶν ἀλαλήτων στεναγμῶν διαβιούσης διαχρονικῶς Ὁμογενείας∙ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τῇ οἰκοδομηθείσῃ ἐπὶ τῶν ἑπτὰ λόφων καὶ δεσποζούσῃ τοῦ Καταστένου καὶ τῆς Προποντίδος καὶ εὐωδιαζούσῃ τὴν αὔραν τοῦ Βοσπόρου, μαρτυρούσῃ δὲ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὰ βιώματα τῶν ριζῶν καὶ καταβολῶν καὶ τῆς ἀκμῆς τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. 
Τὰ γεγονότα ἐκεῖνα ἀπετέλεσαν ἀρνητικὸν σταθμὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ὁμογενείας καὶ ἀφετηρίαν παρακμῆς αὐτῆς, διότι ὁ ἀνθρώπινος φόβος καὶ ἡ ἀνασφάλεια ἐνίκησαν ἀτυχῶς τὴν ἀγάπην καὶ ἀσφάλειαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκυριάρχησεν ἡ ἡμετέρα κατ᾿ ἄνθρωπον ἀδυναμία, προξενήσασα κῦμα μεταναστεύσεως εἰς τοὺς κόλπους τῶν Ὁμογενῶν, ἐξασθενησάσης τοιουτοτρόπως τῆς παρουσίας τῆς ἡμετέρας ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ἡ ὁποία ὅμως, παρὰ τὰ προβλήματα καὶ τὰς μεταβολὰς καὶ τὰς περιπετείας, ἐνίοτε τραγικάς, τῶν καιρῶν, ὡς τοῦ Σεπτεμβρίου ἐκείνου, ἦτο τότε καὶ παραμένει εἰσέτι λίαν δυναμικὴ καὶ πνευματικῶς ἀνθηρά, παρὰ τὸ ὀλιγάριθμον τῶν μελῶν αὐτῆς. 
Εἰς τὰ ὦτα ἡμῶν ἀντηχοῦν νοερῶς ἐν ἀναπολήσει μνήμης αἱ θλιβεραὶ ἰαχαὶ τοῦ τυφλοῦ ὄχλου, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς τὰς γνωστὰς καταστροφὰς καὶ βαρβαρότητας. Ὡς ἄνθρωποι δὲν λησμονοῦμεν τὰ γεγονότα, ὡς χριστιανοί, ὅμως δὲν πτοούμεθα, οὔτε φοβούμεθα, οὔτε πίπτομεν εἰς ἀπόγνωσιν, διότι ἔχομεν Κύριον δυνατὸν καὶ κραταιὸν ἐν πολέμῳ, θραύοντα ἰσχυροὺς ἐν δυνάμει καὶ ἐνισχύοντα καταπτοουμένους ἐν ἀσθενεία. Ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν δίκαιον Κριτήν, ὁ Ὁποῖος ἀποκαθιστᾷ, κατὰ τὰς ἀνεξερευνήτους Αὐτοῦ βουλάς, ἀργὰ ἢ γρήγορα, πᾶσαν ἀδικίαν καὶ ἔλλειψιν. Ὅθεν, ἡ ἔλλειψις ἀνθρωπίνης δικαιοσύνης δὲν ταράττει ἡμᾶς. Γνωρίζομεν καὶ νὰ συγχωρῶμεν, βλέποντες εἰς τὸ πρόσωπον ἑκάστου συνανθρώπου ἡμῶν, καὶ ὅταν ἀκόμη προβαίνῃ εἰς τὰς πλέον ἀδίκους καὶ βαρβάρους πράξεις, τήν, ἀμαυρωθεῖσαν ἔστω, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζομεν καὶ νὰ προσκαρτερῶμεν ἐν ὑπομονῇ, βιοῦντες τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ βαρβαρότης δὲν νικᾶται διὰ τῆς βαρβαρότητος, ἡ ὀργὴ δὲν ἀντιμετωπίζεται διὰ τῆς ὀργῆς. Ὁ μόνος τρόπος διὰ νὰ νικηθῇ τὸ κακὸν εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ συγχωρητικότης καὶ ἡ καταλλαγή, αἱ ὁποῖαι καὶ ὑπῆρξαν καὶ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
Ἡ ἐπισήμανσις αὕτη ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, μάλιστα κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας τῶν δραματικῶν ἐν Γαλλίᾳ γεγονότων, τῶν προκληθέντων ἐκ τοῦ ἰδίου τυφλοῦ πάθους, ἐκ τῆς ἰδίας ἀγνοίας καὶ προκαταλήψεως, ἐκ τοῦ ἰδίου φανατισμοῦ πρὸς ἐκεῖνα τοῦ τραγικοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1955.
Γεγονότα τοιούτου εἴδους δὲν πρέπει νὰ ὁδηγοῦν εἰς ἀνάλογα πάθη καὶ εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἐκδικήσεως. Δὲν πρέπει νὰ θυσιάζηται ἡ ἐλευθερία, ἐντὸς τῆς ὁποίας μᾶς ἐπροίκισεν ὁ Θεὸς νὰ ζῶμεν, διὰ τὴν ἀσφάλειαν, ὅπως λίαν εὐστόχως γράφει ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Antoine Leiris εἰς ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν Παρισίων, κατὰ τὰ ὁποῖα ἀπώλεσε τὴν σύζυγον καὶ μητέρα τοῦ 17μήνου τέκνου των: «Δὲν πρέπει νὰ μάθωμεν νὰ φοβώμεθα, οὔτε νὰ κοιτάζωμεν τοὺς συμπολίτας ἡμῶν μὲ βλέμμα ἐπιφυλακτικόν». 
Ὀφείλομεν, ὡς ἄνθρωποι «σάρκα φοροῦντες καὶ τὸν κόσμον οἰκοῦντες» νὰ προβληματιζώμεθα καὶ νὰ ἐγκύπτωμεν μὲ ὑπευθυνότητα εἰς τὰ βαθύτερα αἴτια τοιούτων θλιβερῶν γεγονότων, νὰ εἴμεθα δὲ ἕτοιμοι νὰ ἀναλαμβάνωμεν τὰς τυχὸν εὐθύνας ἡμῶν, χωρὶς νὰ μεταθέτωμεν ταύτας εἰς ἑτέρους. Ἡ ὁμολογία τῶν λαθῶν τοῦ παρελθόντος ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν διὰ τὴν μελλοντικὴν πρόοδον. Ὅπως εἷς ἄνθρωπος ὅστις πάσχει ἐξ ἀναπηρίας, καθίσταται ἔτι μᾶλλον δυστυχέστερος ὅταν ἀρνῆται νὰ ἀποδεχθῇ τὴν ἀναπηρίαν του, τοιουτοτρόπως καὶ τὰ ἔθνη τὰ ὁποῖα ἀρνοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ εὐθύτητα καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ σφάλματα τοῦ παρελθόντος, εἶναι ἀδύνατον νὰ προκόψουν καὶ νὰ προχωρήσουν εἰς τὸ μέλλον πρὸς τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἀσφάλειαν, τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, τὴν ἀσφάλειαν τοῦ Θεοῦ. 
Σήμερον, ἑξήκοντα ἔτη μετὰ τὰς πονηρὰς ἐκείνας ἡμέρας φρίκης καὶ ἀγανακτήσεως καὶ ψύξεως τῆς ἀγάπης τῶν πολλῶν διὰ τὸ ἡμέτερον ἐνταῦθα ἐκλεκτὸν λῆμμα τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου καὶ συγχρόνως καύχημα τοῦ ἡμετέρου εὐσεβοῦς Γένους, ἡ ἀνάμνησις, κρίνομεν, τῶν γεγονότων ἐκείνων καὶ ἡ ἀνάγκη λήψεως μέτρων ἀποκαταστάσεως ἀποτελεῖ ἱστορικὸν χρέος ὅλων. 
Συγχαίρομεν, ὅθεν, πατρικῶς καὶ εὐλογοῦμεν τὴν ἀγαπητικὴν καὶ τιμητικὴν πρὸς τοὺς παθόντας καὶ κακουχηθέντας καὶ θανατωθέντας βιαίως προγόνους ἡμῶν ὀργανουμένην ἐκδήλωσιν ταύτην ὑμῶν, τῶν ἀγαπητῶν μελῶν τοῦ ἐν Ἑλβετίᾳ Συλλόγου Ὁμογενῶν, ἑλκόντων τὴν καταγωγὴν ἐκ τῆς ἡμετέρας Πόλεως, τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ τοῦ Τμήματος Νέων Ἑλληνικῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. Ἐκδήλωσιν, σηματοδοτοῦσαν τὴν διατήρησιν ζώσης τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ τὴν ἐνημέρωσιν καὶ εὐαισθητοποίησιν τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην κοινῆς γνώμης εἰς τό «ὀρθρίζειν» εἰς τὰ παθήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετώπισε καὶ ἀντιμετωπίζει ἡ Ὁμογένεια καὶ τὸ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὥστε νὰ προκαλῆται γόνιμος προβληματισμός, ἐπὶ τῷ τέλει τῆς προλήψεως παρομοίων καταστάσεων ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς συνδιαλλαγῆς καὶ τῆς συμφιλιώσεως. 
Ἡ δὲ Χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων τῶν μελῶν τοῦ καθ᾿ ὑμᾶς Συλλόγου, τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν καὶ τοῦ Τμήματος Νέων Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης καὶ μετὰ πάντων τῶν μετεχόντων τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καὶ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Πόλεως θεοστέπτου βασιλέως καὶ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἰσαποστόλου Ἑλένης, εἰς ἐφόδιον πρὸς συνέχισιν τοῦ σημαντικοῦ ἔργου ὑμῶν. Ἀμήν. 
,βιε΄ Νοεμβρίου ιθ΄ 
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, διάπυρος προς Θεόν ευχέτης».
Related Posts with Thumbnails