_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/18/2015

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 18ης Νοεμβρίου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τήν Τουρκίαν, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον. 
Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτῆς, οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Κοτζιᾶς, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, κ. Ἰωάννης Μουζάλας, Ἀναπληρωτῆς Ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Γεροβασίλη, Κυβερνητική Ἐκπρόσωπος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενος Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης. 
Οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὑπεδέξαντο τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων, ὁδηγηθέντα ἐν συνεχείᾳ ὑπ᾿ αὐτῶν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἔνθα τόν ὑπεδέχθη ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ὁμοῦ μετά τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. Μετά τήν κατ᾿ ἰδίαν ἐκτενῆ συνάντησιν καί συνομιλίαν τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἐγένοντο δηλώσεις εἰς τά μέσα ἐνημερώσεως, ἐλήφθησαν φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. 
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν, κατά τε τήν ἄφιξιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, αἱ νενομισμέναι τιμαί, ἐνῷ πλεῖστοι δημοσιογράφοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Χωρῶν ἐκάλυψαν τήν Πρωθυπουργικήν ἐπίσκεψιν εἰς τό σεπτόν Κέντρον. Ὁ Παναγιώτατος προέπεμψε τιμητικῶς τόν κ. Πρωθυπουργόν ἕως τῆς ἐξόδου τῶν Πατριαρχείων. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Kuruçeşme Ξενοδοχείῳ «Les Ottomans», ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Δευτέραν, 16ην Νοεμβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ προγράμματος «Μειονοτικοί Πολῖτες - Ἰσότιμοι Πολῖτες», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Συμεών Παπάζογλου, πρῴην Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails