________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/29/2010

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
Απόψε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε, από του παραθρονίου, κατά την τάξιν, στην Ακολουθία του Νυμφίου.
Οι Πατριαρχικοί χοροί έψαλαν τα της Ακολουθίας του Όρθρου της Μ. Τρίτης.
Το πατριαρχικό τυπικό και το πατριαρχικό ύφος κατά το ψάλσιμο αναλλοίωτα μέσα στους αιώνες!
Αφού ο Νυμφίος πάντοτε έρχεται στο Φανάρι και στην οικουμένη! Αυτός "ο κάλλει ωραίος παρά πάντας ανθρώπους".

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ "ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"

φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
Το Φανάρι συμμετείχε και φέτος στην "Ώρα της Γης". Το βράδυ του Σαββάτου 27 Μαρτίου και για μία ώρα (8.30-9.30 μ.μ.) τα φώτα στο Κέντρο της Ορθοδοξίας χαμήλωσαν πολύ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με σχετικό μήνυμά του είχε προτρέψει τους πιστούς:
"...Ας σβύσωμεν όλοι, όσο το δυνατόν περισσότερα φώτα τών οικιών, γραφείων, εργοστασίων, υπηρεσιών και άλλων κτηρίων δια μίαν ώραν, από 8.30 έως 9.30 εσπερινήν, δηλούντες τοιουτοτρόπως την προσωπικήν μας δέσμευση στον καλόν αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής".
Ο "Πράσινος Πατριάρχης" με ενθουσιασμό στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι φέτος και Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμερίστηκαν την συμμετοχή του στην "Ωρα της Γης".

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Μακαριώτατον
Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας
κύριον Κύριλλον,
Εἰς Μόσχαν.

Σήμερον τήν πρωΐαν μετ᾿ ὀδύνης ἐπληροφορήθημεν ἐκ τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως περί τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐκρήξεων ἐν Μόσχᾳ, αἵτινες προὐκάλεσαν τήν ἀπώλειαν τῆς ζωῆς πολλῶν συνανθρώπων ἡμῶν.
Ὅθεν, σπεύδομεν ὅπως ἐκφράσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ φίλῃ Μακαριότητι τήν εἰλικρινῆ συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς ὁμοῦ μετά τῆς διαβεβαιώσεως περί τῶν προσευχῶν ἡμῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων, παρηγορίας τῶν οἰκείων αὐτῶν καί διαφυλάξεως τῶν κατοίκων τῆς πόλεως καί τῆς Χώρας Ὑμῶν, ἐν τῷ μέλλοντι ἀπό πάσης παρομοίας ἐπιβουλῆς καί ἐνεργείας.
Προσεπευχόμενοι μεθ᾿ Ὑμῶν, περισπούδαστε ἀδελφέ, ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου δεόμεθα τοῦ πρός τό ἑκούσιον Πάθος πορευομένου Κυρίου ἡμῶν ὅπως χαρίσηται πᾶσιν ὑμῖν εἰρηνικόν Ἅγιον Πάσχα.
Τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός
ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ


Φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
H έκθεση με τίτλο “Η απρονοησία του Προμηθέα” του μεγάλου Έλληνα εικαστικού Κώστα Τσόκλη, εγκαινιάστηκε στις 25 Μαρτίου το απόγευμα στο Σισμανόγλειο Μέγαρο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και πλήθους κόσμου. Η έκθεση πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.


«Η παρουσία του Κώστα Τσόκλη αποτελεί την ουσιαστικότερη συμμετοχή της Ελλάδας στα δρώμενα της Πόλης και με το έργο του ο Κώστας Τσόκλης παίζει με τη φωτιά, πιθανώς γνωρίζοντας ότι η Πόλη τα τελευταία 500-600 χρόνια έχει πάμπολλες φορές καταστραφεί ολοσχερώς κι έχει ξαναγεννηθεί από τις στάχτες της», δήλωσε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Βασίλης Μπορνόβας.
Η επικεφαλής του προγράμματος εικαστικών τεχνών του Οργανισμού «Istanbul 2010», χαρακτήρισε από την πλευρά της την έκθεση «από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας».


Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στα εγκαίνια έχει ως εξής:
Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἀγαπητὲ κ. Τσόκλη,
Ἀγαπητοὶ λοιποὶ συμπαρὀντες,

Μὲ μεγάλην χαρὰν καλωσορίζομεν εἰς τὴν Πόλιν μας, τὴν Πολιτιστικὴν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ 2010, τὸν ἀγαπητὸν καὶ διακεκριμένον καλλιτέχνην κ. Κώσταν Τσόκλην καὶ τὴν Ἔκθεσίν του «Ἡ ἀπρονοησία τοῦ Προμηθέα».
Ὁ κ. Τσόκλης μὲ τὴν «ζωντανὴ ζωγραφική» του εἶναι πολὺ γνωστὸς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὅλοι ἐνθυμούμεθα τὶς «Ἀναστάσεις» ποὺ εἶχε ἐκθέσει τὸ 2003 εἰς τὸ Τὸπ Χανέ, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν πολιτιστικῶν πρωτοβουλιῶν, μὲ τὶς μεγεθυμένες ἐκεῖνες παλαιὲς ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες ἀστικῶν οἰκογενειῶν Ρωμηῶν καὶ Τούρκων τῆς Πόλεως, ὅπου μὲ εἰδικὲς παρεμβάσεις τεχνολογίας καὶ ἤχου παρουσίαζε μίαν οἱονεὶ «ἀνάστασιν νεκρῶν». Ἡ Ἔκθεσις ἐκείνη δὲν ἔχει ἀφήσει μόνον καλὰς ἀναμνήσεις, ἀλλὰ καὶ μίαν βαθυτέραν ἐκτίμησιν πρὸς τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πρωτοποριακὸν καλλιτεχνικὸν ἔργον τοῦ κ. Τσόκλη. «Μὲ τὴν ἔκθεσιν ἐκείνην», ὅπως εἶπε ἡ κ. Beral Madra, ὑπεύθυνος τοῦ εἰκαστικοῦ προγράμματος τοῦ “İstanbul 2010 Avrupa Kűltűr Başkenti”, «ὁ Τσόκλης ὄχι μόνον εἰσῆλθεν εἰς ἕνα προσωπικὸν διάλογον μὲ τὴν Τουρκίαν, ἀλλὰ ἔφερε συγχρόνως εἰς τὴν ἐπικαιρότητα τὴν εὐθύνην ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ κοινὴ συλλογικὴ μνήμη». Τοῦτο εἶναι ὁπωσδήποτε σημαντικὸν διὰ τὴν καλλιέργειαν καλλιτέρων σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο λαῶν, ἐρειδομένων, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐπὶ τῆς ψυχραίμου καὶ ἐντίμου θεωρήσεως τοῦ παρελθόντος. Τὴν μεγάλην ἐκτίμησιν πρὸς τὸν κ. Τσόκλην καὶ τὴν προσφοράν του φανερώνει ἀναμφιβόλως ἡ πρόσκλησίς του καὶ πάλιν, μόλις μετὰ ἀπὸ ὀλίγα ἔτη, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, διὰ νὰ μετάσχῃ εἰς τὰς ἐκδηλώσεις «Πόλις, Πολιτιστικὴ Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης 2010», ἀπὸ τὸν ὁμώνυμον κρατικὸν φορέα τῆς χώρας. Καὶ ἰδού, μὲ τὴν συνεργασίαν τοῦ φορέως αὐτοῦ, τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Κρατικοῦ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (ποὺ κι ἐκείνη ὑπῆρξε Πολιτιστικὴ Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης τὸ 1997, καὶ τὴν ἐτίμησε καὶ αὐτὴν ὁ κ. Τσόκλης μὲ μίαν ὡραίαν μεγάλην ἑνότητα ἔργων γλυπτικῆς, ζωγραφικῆς, video καὶ φωτογραφίας ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἄρτεμις»), ὁ πολυτάλαντος καλλιτέχνης μᾶς παρουσιάζει σήμερον τὴν «Ἀπρονοησίαν τοῦ Προμηθέως», ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ σκηνοθέτου κ. Χρόνη Πεχλιβανίδη καὶ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ φωτογράφου κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου, εἰς τοὺς φιλοξένους χώρους τοῦ Σισμανογλείου Μεγάρου. Ἡ ἔμπνευσις, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ κ. Τσόκλη, ἐδόθη ἀπὸ τὰς καταστροφικὰς πυρκαϊὰς τοῦ 2007 καὶ ἀφορᾷ εἰς τὴν κακὴν χρῆσιν τῆς φωτιᾶς.

Φλεγόμεναι, λοιπόν, φωτογραφίαι, γύρω μας, προβολαί, πολλὰ μικρὰ ζωγραφικὰ μὲ ἀποφθέγματα τῆς πείρας καὶ τῆς σοφίας τοῦ καλλιτέχνου εἰς τὴν τουρκικήν, μυθολογικοὶ ἥρωες ποὺ συναντοῦν ἥρωας τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ τὸν ὑλιστῆρα τῆς ἐμπειρίας τοῦ φλεγομένου καλοκαιριοῦ τοῦ 2007, μᾶς δίδουν τὴν αἴσθησιν ὅτι καὶ ἐμεῖς εὑρισκόμεθα ἐν μέσῳ φλογῶν! Βέβαια, ὡς Χριστιανοί, πιστεύομεν εἰς τὴν δρόσον τοῦ Πνεύματος, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὸ «καταναλῖσκον πῦρ» καὶ νὰ τὸ ἀποπέμψῃ εἰς τὸ «ἐξώτερον σκότος», ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἐγρήγορσις, ἡ φρόνησις, ἡ σύνεσις, ὁ «ξυνὸς λόγος» τοῦ Ἡρακλείτου, ὁ κοινὸς νοῦς τῆς λογικῆς, ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὸ κατὰ περίστασιν δέον, ὥστε νὰ εἴμεθα Προμηθεῖς καὶ νὰ μὴ χρειάζεται νὰ γινώμεθα Ἐπιμηθεῖς, ἀλλ’ ἡ ζωή μας νὰ εἶναι εἰκὼν τῆς «φλεγομένης» μέν, λόγῳ τῶν ἀναποφεύκτων πολλῶν καὶ ποικίλων δυσμενῶν περιστάσεων, ὅμως «μὴ κατακαιομένης βάτου», εἰς δὲ τὸ τέλος νὰ ἀπολαύσωμεν τὸν Θεὸν ὡς «φλόγα δροσίζουσαν δικαίους» καὶ ἀείζωον φῶς, καὶ ὄχι σὰν «τὸ φῶς ποὺ καίει» τοῦ ποιητοῦ (Κ. Βάρναλης).
Ὁπωσδήποτε ἡ διὰ τῆς ἐπιτυχοῦς συζεύξεως τέχνης καὶ συγχρόνου τεχνολογίας λαμπρὰ εἰκαστικὴ παραγωγὴ τοῦ κ. Τσόκλη μᾶς προβληματίζει θετικῶς, μᾶς ἀφυπνίζει, μᾶς ἐμπνέει, μᾶς θέτει κατενώπιον τῶν εὐθυνῶν καὶ τοῦ χρέους μας, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἀνοίγει παράθυρα διὰ νὰ βλέπωμεν ὄχι μόνον «Ζωντανὰ πορτρέτα», «Ὁδοιπόρους», «Φυλακισμένα πουλιά», «Σταυρωμένα γεράκια» καὶ «Καμακωμένα ψάρια», ἀλλὰ καὶ «Ἀναστάσεις» καὶ «Ἀγγέλους τοῦ μέλλοντος» καὶ ἄλλα πολὺ φωτεινότερα, παρηγορητικὰ καὶ ἐλπιδοφόρα. Καὶ μὲ ὅλα αὐτά, «Ἄντε τώρα νὰ παραπονεθῇς στὸν Θεό»,1 ὁ Ὁποῖος ἐχάρισεν εἰς τὴν ἐποχήν μας ἕνα Τσόκλη! Τὸν καμαρώνομεν εἰς τὴν θαλερότητα τῶν ὀγδοήκοντα ἀνοίξεών του, αἱ ὁποῖαι εὐχόμεθα νὰ ὑπερβοῦν τὰς ἑκατόν!, τὸν βεβαιοῦμεν ὅτι δὲν ἔχει προσθέσει ἁπλῶς «ἕνα πετραδάκι σ’ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖται πολιτιστικὴ πυραμίδα»,2 ἀλλὰ λίθους εὐμεγέθεις, «μαστορικὰ δουλεμένους» καὶ σπουδαίους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ τοῦ ποῦμε: «Μπράβο, Τσόκλη, καλὰ τὰ λές»3, καὶ ἀκόμη καλλίτερα τὰ τεχνουργεῖς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναμένωμεν ὅτι καὶ ἄλλοι προικισμένοι νεώτεροι καλλιτέχναι θὰ ἀκολουθήσουν τὸν δρόμον, τὸν ὁποῖον ἐκεῖνος ἄνοιξε.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ συγχαίρομεν θερμότατα τὸν καλλιτέχνην, εὐχαριστοῦμεν τοὺς καλοὺς καὶ ἀξίους συνεργάτας του κυρίους Πεχλιβανίδην καὶ Τριανταφύλλου, συγχαίρομεν τοὺς τρεῖς συνδιοργανωτὰς τῆς ἐκθέσεως καὶ εὐχόμεθα αὐτή νὰ γίνῃ πηγὴ ἐμπνεύσεως διὰ πολλούς, καὶ ἐπίσης νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν φιλίας καὶ συνεργασίας μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Εἰς ὅλους εὐχόμεθα ὅ,τι καλλίτερον ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ταῖς ἐπὶ θύραις ἁγίαις ἡμέραις τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα καὶ συγχαίρομεν ἀπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ προσωπικῶς τὸν Ἐντιμότατον κ. Γενικὸν Πρόξενον καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνας πολίτας ἐπὶ τῇ σημερινῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος.

1 Τίτλος βιβλίου τοῦ Κ. Τσόκλη.
2 Λόγια τοῦ Τσόκλη.
3 Λόγια τοῦ Τσόκλη.Στην φωτό του Νίκου Μαγγίνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την οικογένεια του καλλιτέχνη Κώστα Τσόκλη.

3/28/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι χοροστάτησε απόψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην πρώτη Ακολουθία του Νυμφίου.
Στις φωτό του Ν. Μαγγίνα ο Πατριάρχης κατά την προσκύνησιν των εικόνων, ενώ ο χορός ψάλλει, κατά την τάξιν, το αργό "Αινείτε..." των Αίνων στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

3/27/2010

Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: "Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως θα μείνει για πάντα Μητέρα Εκκλησία"


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

«Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως θα μείνει άπαξ και διαπαντός Μητέρα Εκκλησία». Με τα λόγια αυτά ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας περιέγραψε την σχέση του Ρωσικού λαού και της Ρωσικής Εκκλησίας με την πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας, το βράδυ της Παρασκευής, μετά την λαμπρή συναυλία που δόθηκε στο Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου παρουσιάστηκε ένα έργο του, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ο οποίος νωρίτερα παρέστη στην καλλιτεχνική εκδήλωση. Στην προσφώνησή του ο κ. Ιλαρίωνας αναφέρθηκε και στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης σημειώνοντας ότι την επαναλειτουργία της αναμένει ολόκληρη η Ορθοδοξία. Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα για το μουσικό έργο του που έκανε ιδιαίτερα κατανυκτική την ατμόσφαιρα στον βυζαντινό Ναό. Εξήρε την προσωπικότητα και την κατάρτισή του και σημείωσε ότι η προσφορά του είναι σημαντική για την Εκκλησία της Ρωσίας καθώς είναι το δεχί χέρι του Πατριάρχη Κυρίλλου. Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του στη Ρωσία ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι «θα είναι μια ευκαιρία να συσφίγξουμε έτι περαιτέρω τις αδελφικές σχέσεις μας… να ανταλλάξουμε σκέψεις και κοινά οράματα και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σημερινό κόσμο και να διατρανώσουμε την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Θερμά λόγια του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα

«H Πόλη η οποία ιδρύθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και μέχρι σήμερα συνεχίζει να αποτελεί ένα κέντρο ιερό για όλους. Για εμάς, ως εκπροσώπους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κάθε επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη μας θυμίζει τις πνευματικές μας ρίζες διότι εμείς οι χριστιανοί της Ρωσίας, οι Ρως, εμείς λάβαμε την Πίστη μας από την Κωνσταντινούπολη και για εμάς η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως θα μείνει άπαξ και διαπαντός Μητέρα Εκκλησία» επισήμανε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ και πρόσθεσε: «Για εμένα προσωπικά η Κωνσταντινούπολη συνδέεται με ένα Άγιο στον οποίο ανάλωσα πολλά χρόνια από την ζωή μου στην μελέτη του. Ήμουν βαπτισμένος στο όνομα αυτού του Αγίου πριν λάβω την Μοναχική μου κουρά. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ένας μεγάλος θεολόγος ο οποίος με τον Άγιο Βασίλειο και με τον αδελφό του Άγιο Γρηγόριο Νύσσης υποστήριξε την αγία Ορθοδοξία, την εποχή των αιρέσεων του Αρειανισμού».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Εδώ σε αυτή την Πόλη εκφώνησε ο Άγιος Γρηγόριος τα αθάνατά του λόγια περί της θεολογίας. Σ’ αυτή την Πόλη ανήλθε εις τον Πατριαρχικό Θρόνο για να υποστηρίξει την Ορθοδοξία και να αντικρούσει τις αιρέσεις. Σ’ αυτή την Πόλη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος εκφώνησε τους λόγους του. Ήμουνα πολύ συγκινημένος να βρίσκομαι σήμερα σ’ αυτό τον ιερό τόπο του Αγίου Ναού, αναπολούσα ταυτόχρονα τα γεγονότα και της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή ενθυμούμενος τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Σήμερα με φόντο τον Άγιο Σταυρό ο οποίος απεικονίζεται στον τρούλο του ιερού βήματος ακούσαμε τα λόγια για τα πάθη του Χριστού μας. Δεν ήταν ακολουθία, ήταν μια συναυλία. Ήταν μια συναυλία εμπνευσμένη από το θεό και αφιερωμένη στον Χριστό. Οι μουσικοί και οι καλλιτέχνες που ήλθαν μαζί μου σήμερα, προσφέρανε αυτή την μουσική συναυλία ως πολύτιμο δώρο στην Παναγιότητά σας και σ΄ αυτή την Πόλη. Είναι δείγμα σεβασμού, ευλάβειας και της αγάπης μας. Θα ήθελα να χαιρετίσω την Παναγιότητά σας για την παρουσία της και για την στάση σας απέναντι σε αυτήν την συναυλία. Θα ήθελα να ευχηθώ την προκοπή και την πρόοδο και να ακμάζει η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, εύχομαι να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ένα γεγονός το οποίο αναμένει όλοκληρη η Ορθοδοξία. Με αγάπη αναμένουμε την Παναγιότητά σας στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη".Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος από τη μουσική δημιουργία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα και τον επαίνεσε ιδιαιτέρως. «Όλοι ζήσαμε μια αξέχαστη βραδιά απόψε σε ένα πολύ ιερό και ιστορικό χώρο. Εγώ αισθάνθηκα υπερήφανος διότι ένας Ορθόδοξος αδελφός Επίσκοπος σ’ αυτό το περιβάλλον της Αγίας Ειρήνης μας έδωσε αυτήν την μουσικήν πανδαισίαν τις παραμονές του Πάσχα. Τα κατά Ματθαίον πάθη που παρακολουθήσαμε απόψε ήταν μια εισαγωγή στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ήταν μια Μεγάλη Εβδομάδα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Συγχαίρω θερμότατα από καρδίας τον Άγιο Βολοκολάμσκ, ο οποίος έχει πολλά χαρίσματα και πολλά τάλαντα από τον θεό. Ειναι άριστος θεολόγος, άριστος μουσικός, δυναμικός και άξιος συνδιοικητής της Εκκλησίας της Ρωσίας και το δεξί χέρι του Μακαριοτάτου και Αγιοτάτου αδελφού Πατριάρχου Μόσχας. Με όλα αυτά τα προσόντα του επαξίως επήρε πρόσφατα τον τίτλον του Μητροπολίτου, πράγμα δια το οποίον τον συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Και εγώ, όπως το είπε ο Άγιος Βολοκολάμσκ, προγεύομαι της χαράς της επισήμου αλλά και αδελφικής επισκέψεώς μου εις την Ρωσίαν τον προσεχή Μάιο. Θα είναι όχι μόνο ανταπόδωσις της επισκέψεως του αδελφού Πατριάρχου Κυρίλλου εδώ στο Φανάρι, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία να συσφίγξουμε έτι περαιτέρω τις αδελφικές σχέσεις μας, να ανταλλάξουμε τον εν Χριστώ ασπασμόν μέσα στην Πασχαλινή ατμόσφαιρα, να ανταλλάξουμε σκέψεις και κοινά οράματα και για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σημερινό κόσμο και να διατρανώσουμε την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μπορεί να είμαστε διοικητικώς ανεξάρτητες, αλλά όλες μαζί και να ανήκουμε σε διάφορα γένη και γλώσσες κτλ. αλλά είμαστε μια Εκκλησία όλοι οι Ορθόδοξοι αποτελούμε την μεγάλη πανορθόδοξον οικογένειαν. Έχουμε την ίδια πίστη και τα ίδια μυστήρια, την ιδίαν σώζουσαν Αλήθειαν και κάθε συλλειτουργία Ορθοδόξων προκαθημένων, ορθοδόξων ιεραρχών καθιστά έκδηλη και ορατή αυτήν την ενότητά μας» κατέληξε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους συντελεστές, τα μέλη της χορωδίας, της ορχήστρας και τους χορηγούς της συναυλίας.


Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρέσβυς της Ρωσίας. Αφού αναφέρθηκε στην επιτυχημένη και καρποφόρα περσινή επίσκεψη του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, ο ρώσος Πρέσβυς εξέφρασε την ευχή να είναι επίσης καρποφόρα και η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Ρωσία.
«Όσο περισσότερο αδελφικές σχέσεις έχουν μεταξύ τους οι Εκκλησίες τότε εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι πιστοί θα νοιώθουμε καλύτερα σ’ αυτό το μάταιο κόσμο. Γι’ αυτό ελπίζω ότι η επίσκεψη αυτή θα υπηρετήσει ακριβώς αυτό το ευγενές καλό έργο της ενίσχυσης της ενότητας. Αναμένουμε με ανυπομονησία την επίσκεψη αυτή και ευχόμεθα να γίνει όσο περισσότερο καρποφόρα» σημείωσε.

Στο δείπνο παρακάθισαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο πρέσβυς της Ρωσίας στην Άγκυρα, Γενικοί Πρόξενοι στην Κωνσταντινούπολη, ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στελέχη των δύο Εκκλησιών, προσωπικότητες του ρωσικού επιχειρηματικού κόσμου και πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ"


Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συμμετέχει με ενθουσιασμό και ελπίδα στην Ώρα της Γης, την παγκόσμια συλλογική δράση για την προστασία του πλανήτη μας.

Με την κλιματική αλλαγή να εξελίσσεται πλέον σε κορυφαίο περιβαλλοντικό πρόβλημα και σε αδιάψευστη απόδειξη των ευθυνών της ανθρωπότητος για την οικολογική κρίση, η συλλογική οικολογική δράση αναδεικνύεται ως η μόνη ελπίδα για την αλλαγή της πορείας αυτοκαταστροφής, την οποία ακολουθούμε.

Καλούμε τους πάντας, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος, να συμμετάσχουν στην «Ώραν της Γης», πρωτοβουλία της διεθνούς περιβαλλοντικής οργανώσεως WWF. Εις τας 27 Μαρτίου λοιπόν ας σβύσωμεν όλοι,οσο το δυνατόν περισσότερα φώτα τών οικιών, γραφείων, εργοστασίων, υπηρεσιών και άλλων κτηρίων δια μίαν ώραν, από 8.30 έως 9.30 εσπερινήν, δηλούντες τοιουτοτρόπως την προσωπικήν μας δέσμευση στον καλόν αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Σε θερμό κλίμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε σήμερα το πρωί στις 10 τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, με τον οποίο είχε συζήτηση για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο καθορισμός των τελικών λεπτομερειών της επισήμου επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εκκλησία της Ρωσίας, από 22 έως 31 Μαίου, κατόπιν προσκλήσεως του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί, εκτός από την Μόσχα, και στην Αγία Πετρούπολη ενώ θα πραγματοποιηθούν τρία Πατριαρχικά Συλλείτουργα.
Τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα συνόδευαν ο πρωθιερέας π. Νικόλαος Μπαλασώφ καθώς και συνεργάτες αυτού από την Διεύθυνση Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Εκκλησίες έχουν εγκαινιάσει μια νέα περίοδο στις σχέσεις τους, ιδιαιτέρως μετά την επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου στην έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, τον Ιούλιο του 2009, καθώς και νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2008, με την επίσκεψη στο Φανάρι, του αοιδίμου προκατόχου του Αλεξίου Β’, για να συμμετάσχει στην Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Αγία Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως η μεγάλη συναυλία της Εθνικής Ρωσικής Ορχήστρας και της Συνοδικής Χορωδίας του Πατριαρχείου της Μόσχας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Το έργο που ερμήνευσαν τα ρωσικά μουσικά σύνολα είναι το ορατόριο Τα κατά Ματθαίον Πάθη του συνθέτη Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιασιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.Tην συναυλία παρακολούθησαν ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο Πρέσβυς της Ρωσίας στην Άγκυρα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας και πολλοί προσκεκλημένοι.

Ακολούθησε δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Μητροπολίτης Ιλαρίων προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.Οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών, ιδιαιτέρως μετά την εκλογή του Πατριάρχου Κυρίλλου στον θρόνο της Μόσχας, έχουν αναθερμανθεί. Συνέπεια αυτής της νέας σελίδας στις σχέσεις Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας είναι η επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στη Ρωσία ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον ερχόμενο Μάϊο.
Και αμέσως μετά, τον Ιούνιο, όπως είπε στο χθεσινό δείπνο ο Μητροπολίτης Ιλαρίων, ο Πατριάρχης Μόσχας θα μεταβεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Καππαδοκία, ανταποκρινόμενος στην σχετική πρόσκληση του κ. Βαρθολομαίου για προσκύνημα των δύο Προκαθημένων στα χώματα των μεγάλων Πατέρων.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Η Πρόεδρος της Ιρλανδίας Mary McAleese επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Κατά την συνάντηση που διεξήχθη σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα και διήρκησε μία ώρα, συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και η Πρόεδρος θέλησε να ενημερωθεί για την κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην χώρα και την πορεία της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η Πρόεδρος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την συνάντηση με τον Πατριάρχη και για την παρουσία της στον ιστορικό χώρο του Κέντρου της Ορθοδοξίας. Την συνόδευαν ο Martin Mansergh, Υπουργός Εξωτερικών και Υπεύθυνος των Οικονομικών της Ιρλανδίας, ο Thomas Russel, Πρέσβυς της Ιρλανδίας στην Άγκυρα, ο σύζυγος της Προέδρου και άλλοι συνεργάτες της.

Είναι η δεύτερη φορά που συναντώνται η Πρόεδρος με τον Πατριάρχη. Η πρώτη ήταν στο Δουβλίνο πριν μερικά χρόνια κατά την επίσκεψη του Πατριάρχου στην Ιρλανδία.

Πριν την αναχώρησή της από το Πατριαρχείο επισκέφθηκε τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

3/25/2010

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: "Προσευχόμαστε για την Ελλάδα"


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε χθες στον Μέγα Εσπερινό στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, Τρανουπόλεως Γερμανός και Βρεσθένης Θεόκλητος, ο Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη Νικόλαος Σιγάλας, ο Πρεσβύτερος Γεώργιος Kirindas, από την Εκκλησία της Ρωσίας με προσκυνητές από εκεί, προσκυνητές από την Ελλάδα και πιστοί από την Πόλη.
Κατά την ακολουθία του Εσπερινού έψαλε εμμελέστατα η χορωδία του Συνδέσμου Μουσικοφίλων, υπό την διεύθυνση του Μουσικολ. Λεωνίδα Αστέρη, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Μετά την απόλυσιν μίλησε ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων:
"Επιδιώκουμε να γίνουμε μιμητές των αθανάτων προγόνων και να διαφυλάξουμε την ιεράν και πολύτιμον παρακαταθήκην την οποία εχάρισε εις εμάς όχι μόνο ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και ο ευαγγελισμός της Ομογενείας μας. Προχωρούμε για ένα νέο αύριο και θα το επιτύχουμε. Το βλέπουμε καθημερινώς εις τα μάτια των νέων μας και στην ψυχή τους που διψούν από αγώνα και τόλμη.Το Γένος και η Ομογένειά μας σήμερον μάχεται ηρωϊκώς και αφουγκράζεται γενναιοφρόνως τα μηνύματα των καιρών και δεν υποχωρεί".

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Πρόξενο για την Εθνική Εορτή της Ελλάδος και απηύθυνε την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας προς τον Ελληνικό λαό. Είπε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης:
"Ευχόμεθα στον κ. Πρόξενο της Ελλάδος τα χρόνια πολλά για την εθνική εορτή της Ελλάδος. Η Ελλάδα διέρχεται σήμερα από μια δύσκολη συγκυρία. Αυτή τη στιγμή οι προσευχές μας είναι μαζί της, με τους ηγέτας της, να βοηθήσει ο Άγιος Θεός να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επανέλθουν η Ελλάς και ο Ορθόδοξος λαός της στην κανονικήν τροχιάν, ώστε να συνεχίσει η χώρα την πορεία της επάνω εις τον δρόμο των πεπρωμένων της φυλής. Εμείς, κύριε Πρόξενε, ευγνωμονούμε πάντοτε την Ελλάδα για ό,τι κάνει για την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, για την πιστότητα και την αφοσίωσή της στην Μητέρα Εκκλησία. Και κατά τα πρόσφατα ταξίδια μου εις την Ελλάδα και κατά τα παλαιότερα, και κατά τας επισκέψεις εδώ πολλών προσκυνητών της Ελλάδος, καθ' όλην την διάρκειαν του έτους, τους
τελευταίους μήνας δε και πολλών μαθητών απο τα ελληνικά σχολεία, διαπιστώνουμε αυτή τη μεγάλη αφοσίωση του ελληνικού λαού πρός την Μητέρα του Εκκλησία, πράγμα το οποίο ιδιαίτερα μας συγκινεί".
Ακολούθησε δεξίωσις στην Κοινοτική αίθουσα, κατά την οποία μίλησε ο Πρόεδρος της Κοινότητος Κοσμάς Κοσμάογλου.

Ο ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Άγκυρα James F. Jeffrey επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι συνοδευόμενος από τη Γενική Πρόξενo των ΗΠΑ στην Πόλη Sharon Anderholm Wiener. Κατά τη συνάντηση έγινε γενική επισκόπηση των θεμάτων που απασχολούν το Πατριαρχείο και την πορεία τους μέχρι σήμερα.Ο Πρέσβυς εξέφρασε στον Πατριάρχη το αμείωτο ενδιαφέρον και τη στήριξη της Αμερικανικής ηγεσίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Επίσης αναφέρθηκαν στο επιτυχημένο ταξίδι που πραγματοποίησε ο Πατριάρχης στις ΗΠΑ τον περασμένο Οκτώβριο.


3/23/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΟΚΛΗ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε προ ημερών το Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη, με αφορμή δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Βασίλειος Μπορνόβας προς τιμήν των ιεραρχών που απαρτίζουν τη νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να συναντηθεί με τον εικαστικό Κώστα Τσόκλη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του στήνει την μεγάλη έκθεση που θα εγκαινιαστεί παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου την Πέμπτη 25 Μαρτίου.

Η έκθεση του Κ. Τσόκλη με τίτλο “Η απρονοησία του Προμηθέα” διοργανώνεται από την Istanbul 2010, European Capital of Culture, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Η έκθεση, που έχει ως αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2007, απλώνεται στους δυο ορόφους του Σισμανογλείου Μεγάρου, περιλαμβάνει βίντεο προβολές, τις καιόμενες φωτογραφίες, 50 μικρά ζωγραφικά με τα αποφθέγματα του καλλιτέχνη στην τούρκικη γλώσσα και ακόμα τρία μεγάλα ζωγραφικά έργα.Περισσότερα για την έκθεση και τη σχετική συνέντευξη τύπου διαβάστε στην Ιδιωτική Οδό.

3/21/2010

"Κωνσταντινούπολις: Οφθαλμός της Οικουμένης"


Ρεπορτάζ -φωτό Νικολάου Μαγγίνα
Το νέο βιβλίο για την Βυζαντινή ιστορία της Κωνσταντινούπολης που εκδόθηκε στο Βελιγράδι στη Σερβική γλώσσα προσφέρθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ο συγγραφέας του Δράγαν Βούκιτς παρέδωσε το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με ιδιαίτερο σεβασμό και αφοσίωση. Η μελέτη αυτή, καρπός εικοσαετούς εργασίας, είναι γύρω στις 500 σελίδες και περιλαμβάνει 300 φωτογραφίες και πραγματεύεται την ιστορία του πολιτισμού της Πόλης των πόλεων, αναφέρεται στα μνημεία της και σε γεγονότα.


Επίσης υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται πώς οι Έλληνες, Σέρβοι, Ρώσσοι, Βαλκάνιοι και Ευρωπαίοι θρήνησαν για την άλωση της Πόλης.
Στον τόμο αυτό υπάρχει χαιρετισμός του Πατριάρχου Βαρθολομαίου καθώς και πρόλογος της γνωστής Έλενας Μπακάλοβα, βυζαντινολόγου από την Σόφια της Βουλγαρίας. Η έκδοση του βιβλίου συμπίπτει με το γεγονός να είναι η Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΤΙΧ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Δήμαρχος του Φατίχ Μουσταφά Ντεμίρ επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με σκοπό την ενημέρωση για το πρόγραμμα ανακαίνισης της παράλιας περιοχής του Φαναρίου και του Βαλατά.
Ο Δήμος, στα πλαίσια της αναβάθμισης της ιστορικής περιοχής του Φαναρίου έχει ξεκινήσει από καιρού το πρόγραμμα αυτό σε μια έκταση 29.353 μτ και ειδικότερα σε 297 κτήρια τα οποία ξεχωρίζουν από πλευράς αρχιτεκτονικής και αποτελούν έργα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Πατριάρχης, κατά τη συνάντηση, αφού τον συνεχάρη για την επανεκλογή του ως δημάρχου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο αυτό που θα συμβάλλει και στην αναπαλαίωση της περιοχής ούτως ώστε αυτή να ανακτήσει την ιστορική της φυσιογνωμία και την χαμένη μέσα στο χρόνο αίγλη της.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποιοί έκτισαν, πρωτοκατοίκησαν, ποιοί ήταν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών και ποιοί οι λόγοι που τους ανάγκασαν να τα εγκαταλείψουν, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί τόσο πολύ η άλλοτε αριστοκρατική περιοχή του Φαναρίου, είναι μια άλλη...ιστορία. Και για την ιστορία αυτή, πολλά μπορούν να γραφτούν…

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
Την Παρασκευή 19 Μαρτίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε, κατά την τάξιν, στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας και συμμετείχε πλήθος προσκυνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και Ρωμιοί της Πόλης.
Ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στους πιστούς αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως την Πόλη της Παναγίας, αφού εκεί εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος, και υπογράμμισε το ρηθέν υπό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον επιτάφιο λόγο του για τον αδελφό του Καισάριο: «…Η Πόλις δε ην το βυζάντιον η νυν προκαθεζομένη της Ευρώπης Πόλις», εξαίροντας την γεωγραφική και πολιτιστική θέση της στην οικουμένη.
Έτσι, τόνισε ο Πατριάρχης, τη χρονιά αυτή που η Κωνσταντινούπολη είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, εκπληρώνεται και πάλι, μετά παρέλευση αιώνων, ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου. Άλλωστε η Πόλις θα είναι ες αεί η «προκαθεζομένη» των καρδιών των Ορθοδόξων όπου γης.

3/18/2010

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας
Εβδομήντα πέντε Τούρκοι Μουσουλμάνοι φοιτητές και φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πόλης επισκέφθηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι στο πλαίσιο του Διαθρησκειακού προγράμματός τους. Η Σχολή αυτή εκπαιδεύει καθηγητές για θρησκευτικά και ηθικά μαθήματα.

Το Πανεπιστήμιο, μετά από συνεννόηση με το Πατριαρχείο, εξέφρασε την επιθυμία να ενημερωθούν οι φοιτητές του για την Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη και τον ρόλο του Πατριαρχείου στην σημερινή εποχή. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό από τον Πρωτοπρεσβύτερο Δοσίθεο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τους εξήγησε για τα χριστιανικά Ορθόδοξα ήθη και έθυμα, το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας, την ιστορία του χριστιανισμού και τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου, τόσο στον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο όσο και την οικολογία. Επίσης, κατά την δίωρη παραμονή τους, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των φοιτητών, με ευστροφία, ούτως ώστε τα θέματα να γίνουν κατανοητά από το Μουσουλμανικό φοιτητικό ακροατήριο. Αναφέρθηκε ακόμη στην καθημερινή ζωή Χριστιανών και Μουσουλμάνων στην Τουρκία, επισημαίνοντας τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των δύο θρησκειών, χωρίς βέβαια την παρέμβαση των ακραίων εθνικιστικών πολιτικών σκοπιμοτήτων, τονίζοντας ότι η ειρηνική συμβίωση μεταξύ πληθυσμών με διαφορετικό θρήσκευμα προϋποθέτει τον διάλογο και την συνεννόηση μεταξύ των θρησκευτικών ταγών.


Προηγήθηκε ξενάγηση των φοιτητών με τους καθηγητές τους στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Παναγιώτη Όζκουρκούτη .
Να σημειωθεί ότι κατά διαστήματα επισκέπτονται το Πατριαρχείο μαθητές τουρκικών λυκείων και μουσουλμανικών ιερατικών σχολών για να γνωρίσουν χώρους Λατρείας άλλων Θρησκειών στο πλαίσιο των μαθημάτων τους.

3/17/2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΡεπορτάζ -φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Έλληνες Ορθοδόξους και Ιταλούς Ρωμαιοκαθολικούς προσκυνητές δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Από την Ελλάδα προσήλθαν μαθητές της 3ης τάξεως του Επαγγελματικού Λυκείου Ν. Μουδανιών, καθώς και 90μελής όμιλος από το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μελισσίων Αττικής υπό την ηγεσία του Δημάρχου τους Εμμανουήλ Γραφάκου, και από την Fiesole της Ιταλίας 60 και πλέον φοιτητές με καθηγητές τους που βρίσκονται στην Πόλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αφού προηγουμένως στην Ιταλία έλαβαν μέρος σε συνέδριο με θέμα: «Είναι καιρός γιά διάλογο».
Ο Πατριάρχης καλωσόρισε τους προσκυνητές, στα ελληνικά και στα ιταλικά, στο Κέντρο της Ορθοδοξίας στο Φανάρι, το οποίο «παραμένει πάντοτε ο πνευματικός και φυσικός φάρος της Ορθοδοξίας», όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος σε πρόσφατη επιστολή του προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.Αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, διά μέσου των αιώνων και μέχρι σήμερα, με τις Οικουμενικές Συνόδους, με τις τοπικές Συνόδους, με την ανάπτυξη των θεολογικών γραμμάτων, με τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, με την ανάπτυξη των εκκλησιαστικών τεχνών, του πολιτισμού που δημιουργήθηκε και τον οποίο θαυμάζουν μέχρι σήμερα όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Ακόμη ο Πατριάρχης έκανε αναφορά στους Διαλόγους της Ορθοδοξίας με τις Χριστιανικές Εκκλησίες, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό πού συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση.

3/16/2010

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας


Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Stefan Füle, επισκέφθηκε σήμερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι.
Σε δήλωσή του τόνισε ότι η συνάντηση με τον Πατριάρχη ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και του έδωσε την ευκαιρία να συζητήσει και μαζί του θέματα που συζητήθηκαν στην Άγκυρα.


Τόνισε επίσης το πόσο σημαντική θεωρεί τόσο η Κομισιόν όσο και ο ίδιος, την άσκηση των θρησκευτικών ελευθεριών στην Τουρκία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της, οι οποίες αποτελούν τον πιο σημαντικό πυλώνα των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Είναι σπουδαίο για την Τουρκία, καθώς πορεύεται προς την ένταξη, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για όλες τις θρησκείες να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους.

Ο Επίτροπος ενημερώθηκε για τα θέματα που αποσχολούν το Πατριαρχείο και την Ομογένεια της Πόλης και διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη για το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έμπρακτη εφαρμογή των εξαγγελιών και των δεσμεύσεων των κυβερνητικών παραγόντων της Τουρκίας.
Related Posts with Thumbnails