________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/30/2015

ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟ


Υπό πλήρη επιτυχία εστέφθη το Πνευματικό Συμπόσιο μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο με θέμα: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ», το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 23 Οκτωβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο Α΄ της Θεολογικής Σχολής και ώρα 18:30 και το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ). 
Εντύπωση μεγάλη προκάλεσε το κατάμεστο, από φοιτητές, καθηγητές και κοινό, αμφιθέατρο, γεγονός που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκφραση τιμής προς το σεπτό πρόσωπο του σπουδαίου Ιεράρχου της Κρήτης. 
Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρο το σχετικό κείμενο της Μαρίας Χατζηαποστόλου, θεολόγου - επιστημονικής συνεργάτιδος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Η φωτογραφία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 29ης τ.μ., ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη αὐθημερόν εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Χώρας. 
Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος μετά τήν δεξίωσιν παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐπιστρέφουν δέ εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 30ῆς ἰδίου. 
* * * 
Κατά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ ἐξ Ἀγκύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον Βαλουκλῆ καί ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῶν. 
Ὁ Πατριάρχης συνωδεύετο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθανασίου Νός, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ὀνουφρίου Γιαμπλέτσνα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Károly Fekete, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Zsigmond Vad, ἐκ τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας Οὑγγαρίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Σταῦρον Καλαφάτην, πρῴην Ὑπουργόν, Βουλευτήν Ν.Δ. Α´ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ρέαν Β. Θεοδοσιάδου καί Δέσποιναν Μαγγλάρα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζόβαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Σωματείου τῶν Ταταυλιανῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Τοπάλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῶν τέκνων των Ἰωάννου καί Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ WOW τήν Πέμπτην, 29ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐξ Ἴμβρου ἀειμνήστου Γεωργίου Ὀκουμούς, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 28ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 27ης ἰδίου.

10/29/2015

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, σε μία απλή και λιτή τελετή συνάντησης Τέχνης και Λόγου, εκπληρώνοντας την επιθυμία του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου, ιδρυτού της ΟΑΚ, στο Κολυμπάρι Χανίων (Κρήτη), έγινε η παραλαβή έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου όποιας μορφής, ώστε να τοποθετηθούν στους χώρους του Ιδρύματος. 
Πρόκειται για 11 αναδημιουργημένα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τα οποία δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κρητικού Σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, από τους διακεκριμένους πλέον έλληνες ζωγράφους Σάββα Γεωργιάδη, Νίκο Μόσχο και Στέλιο Πετρουλάκη. Επίσης παραδόθηκαν και 3 πρωτότυπα έργα των προαναφερθέντων ζωγράφων, τα οποία δώρισαν στη μόνιμη έκθεση στο Ηράκλειο Κρήτης για τη δημιουργία του μελλοντικού Μουσείου για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. 
Μετά από κοινή συμφωνία του Δήμου Ηρακλείου και του Γιάννη και της Ελένης Σμαραγδή, δωρητές προϊόντων έργων τους της κινηματογραφικής ταινίας «EL GRECO» της μόνιμης έκθεσης στην Πύλη Βηθλεέμ, με θέμα: ‘EL GRECO- ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ’, και μετά από την παρέμβαση του Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντή της ΟΑΚ, παραχωρήθηκαν 14 έργα για έκθεσή τους στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας. 


Πρόθεση της ΟΑΚ και του Γιάννη και της Ελένης Σμαραγδή είναι να διοργανωθεί τιμητική εκδήλωση για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, καθώς και για τους τρείς προαναφερόμενους ζωγράφους, οι οποίοι διακρίνονται για το έργο τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από ιστορικούς της Τέχνης και μελετητές της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας σε σχέση με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς παραλαμβάνοντας τα έργα ευχαρίστησε εκ μέρους του Σεβ. Μητρ. Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Προέδρου του ΔΣ της ΟΑΚ, τους χορηγούς των έργων, καθώς και το Δήμο Ηρακλείου, σημειώνοντας, ότι εκτός από το γεγονός ότι τα έργα θα τα βλέπουν πάνω από 4.000 άτομα που έρχονται στην ΟΑΚ ως σύνεδροι ή επισκέπτες κατ’ έτος, θα επιτελέσουν και το σημαντικό εκπαιδευτικό τους ρόλο. Έτσι, ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΟΑΚ θα λάβει χώρα με τίτλο «Μελετώντας τον δικό μας El Greco». Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την ταινία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και να σχολιάζουν με ειδικούς εκπαιδευτικούς, τόσο το κινηματογραφικό έργο του σκηνοθέτη, όσο και το καλλιτεχνικό έργο του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (25-27 Οκτωβρίου 2015) [video και φωτογραφίες]


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἰταλίαν 
Κατά τάς ἡμέρας 25-27 Ὀκτωβρίου (2015) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν καί συγκεκριμένως τήν περιοχήν τῆς Φλωρεντίας, εἰς τήν πολίχνην τῆς ὁποίας Loppiano καί εἰς τό ἐν αὐτῇ Πανεπιστήμιον SOPHIA Τῷ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος εἰς τόν «Πολιτισμόν τῆς Ἑνότητος» εἰς μεγαλειώδη τελετήν παρουσίᾳ 1500 περίπου προσκεκλημένων. Κατ᾿ αὐτήν ἀνεγνώσθη Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου συγχαίροντος καί ἐκφράζοντος τήν ἀγάπην καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τόν «ἀγαπητόν ἀδελφόν Βαρθολομαῖον». Τό Πανεπιστήμιον ἀπένειμε διά πρώτην φοράν τόν τίτλον τοῦτον τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορος. Τήν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης παρέστη καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Ἀρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας, εἰς τό περίφημον Βαπτιστήριον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐξεναγήθη εἰς τόν Καθεδρικόν ναόν τῆς πόλεως χωρητικότητος 7.000 πιστῶν καί προσεκύνησε τά ἐν αὐτῷ λείψανα Ἁγίων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. Ὁ Καρδινάλιος μάλιστα προσέφερεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα τεμάχιον ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Miniato. 
Τήν ἑπομένην, 26ην Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Φλωρεντίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί ἰταλιστί πρός τό ἐκκλησίασμα, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐκ Κύπρου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Betori, ὁ ἐν Μιλάνῳ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Κοτσιώνης, ἡ ἐπίτιμος Πρόξενος Φλωρεντίας Εὐγεν. κ. Ποτούλα Πετρακάκου καί πλῆθος πιστῶν. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν περικαλλῆ Ἱ. Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως, ἀνήκοντα εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Μετόχιον τῆς Μονῆς Bose ἐν San Gimignano Τοσκάνης, γενόμενος δεκτός ὑπό πολλῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς περιοχῆς, τοῦ ἡγουμένου καί ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί πολλῶν πιστῶν, πρός οὕς πάντας ἀπηύθυνεν ἐπικαίρους λόγους, παρακαθήσας καί εἰς τό πρός τιμήν Του γεῦμα.


Τήν Τρίτην, 27ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τό συγκρότημα Rondine, ὅπου νέοι ἐκ διαφόρων ἐμπολέμων περιοχῶν σπουδάζουν ὁμοῦ καί μανθάνουν νά ζοῦν ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει καταδικάζοντες τόν πόλεμον. Εἰς τό Rondine προετοιμάζονται οἱ αὐριανοί ἡγέται τῶν πατρίδων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι θά ἐργασθοῦν διά τήν καταστολήν τῶν παθῶν καί θά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Τό Rondine ὑπεδείχθη διά τό Βραβεῖον Nobel Εἰρήνης. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀπενεμήθη τό βραβεῖον «Preziosi per la pace» (Πολύτιμοι διά τήν εἰρήνην) διά χειρός τοῦ Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Rondine Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Franco Vaccari. 
Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν Arezzo Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ὡς καί εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ΡΚαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς πόλεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fontana καί τοῦ περί αὐτόν ἱ. κλήρου. Μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀντηλλάγησαν λόγοι ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί συμπορεύσεως πρός «τήν τῶν πάντων ἕνωσιν». 
Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ κλητῆρος Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πίζης τό μεσονύκτιον τῆς 27/28 Ὀκτωβρίου.

φωτογραφίες από την επίσκεψη του Πατριάρχου στο Μετόχιο της Μονής Bose

Όμιλος προσκυνητών από το Ίλιον στην Κωνσταντινούπολη (φωτό)


Ενορία Αγίου Διονυσίου Ιλίου
Η Ενορία του Αγίου Διονυσίου Ιλίου πραγματοποίησε 7ήμερη προσκυνηματική εκδρομή από 21 έως 27 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη υπό την πνευματική καθοδήγηση του π. Συμεών Αυγουστάκη, εφημερίου του Ιερού Ναού. Στην εκδρομή συμμετείχαν 30 περίπου προσκυνητές, και υπήρξε ιδιαίτερη ευλογία να είναι μεταξύ των προσκυνητών ο π. Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ο π. Άγγελος Κανέλλος, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παναγίας Γοργοεπηκόου Ζεφυρίου, η Επίκουρος Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου, όπως επίσης ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Αθήνα κ. Jeroen Kohls. 


Οι προσκυνητές, οι περισσότεροι εκ των οποίων την επισκέπτονταν για πρώτη φορά, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Πόλης περιηγούμενοι τα διάφορα μνημεία του Γένους μας, όπως την Αγία Σοφία που προκάλεσε ύψιστη συγκίνηση, τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ευχόμενοι να επαναλειτουργήσει λίαν συντόμως, τις Βλαχέρνες και το Μπαλουκλί που ομοθυμαδόν έψαλαν με δέος και με σεβασμό στην Ιστορία το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια». Κατά την επίσκεψη στη νήσο Πρίγκηπο τους δόθηκε η ευκαιρία να παραστούν στα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, να του ευχηθούν «Έτη πολλά» και κατά τη Θεία Λειτουργία να γίνουν μέτοχοι της Αβραμιαίας φιλοξενίας του Ιεράρχου του Θρόνου. Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα και την τιμή να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με το λιγοστό, πλην όμως γεμάτο με πίστη και εθνική συνείδηση Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. 


Ιδιαίτερη ευλογία και συγκίνηση επεκράτησε κατά την επίσκεψη στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, στο Μαρτυρικό Φανάρι, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Εκεί παρέστησαν στον Εσπερινό, όπου χοροστάτησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Πατριάρχης του Γένους μας καλωσόρισε τους προσκυνητές στο Φανάρι σχολιάζοντας στη συνέχεια το επίκαιρο πρόβλημα που κυριαρχεί στην Ευρώπη σχετικά με το μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Συρία που εισρέουν στην Ελλάδα.Τόνισε επ’ αυτού ότι εάν δεν παύσει ο πόλεμος στη Συρία, δεν θα παύσει και η προσφυγιά των πονεμένων αυτών ανθρώπων. Στο τέλος έδωσε τις πατρικές και πατριαρχικές του Ευλογίες. 
Μέσα σε λίγες ημέρες, με την άρτια οργάνωση της εκδρομής από την κα Ελένη Μαρίνη από το τουριστικό γραφείο InterflyTravel, οι προσκυνητές γνώρισαν και αγάπησαν την Πόλη. Μετά το άξιο προσκύνημά τους την αποχαιρέτησαν, με μόνη επιθυμία να την επισκεφθούν ξανά πολύ σύντομα.


10/28/2015

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟ


Στέλιος Τσομπανίδης
Αν. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 
Διευρυμένη μορφή εισήγησης στο Πνευματικό Συμπόσιο μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο Α΄ της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.


10/27/2015

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ MAASMECHELEN ΒΕΛΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Βελγίου
Τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τίμησαν στη φερώνυμη ενορία του Maasmechelen κληρικοί και λαϊκοί της Μητροπόλεως Βελγίου την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015. 
Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, όπου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας συνοδευόμενος από κληρικούς της περιοχής, συνέρρευσε πλήθος πιστών της επαρχίας του Λιμβούργου για να τιμήσουν τον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο προστάτη τους. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Ιερατικώς Προϊστάμενο Πρεσβύτερο κ. Αθανάσιο Καρατζογιάννη για την καλή οργάνωση της ενορίας του, αλλά και τους πιστούς που συνέρρευσαν για να τιμήσουν τον Άγιο. 
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση σε γειτονική αίθουσα του Ιερού Ναού.


Πρώτος εορτασμός του Αγίου Κλεόπα στο Κάλμαρ της Σουηδίας (φωτό)


Ι. Μητρόπολις Σουηδίας
Το τετραήμερο 22 έως 25 Οκτωβρίου 2015 ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας πραγματοποίησε την τρίτη επίσημη επίσκεψή του στην πόλη του Κάλμαρ της Σουηδίας επ' ευκαιρία του πρώτου εορτασμού του πολιούχου της εκεί νεοσυσταθείσης ενορίας, Αποστόλου Κλεόπα εκ των Εβδομήκοντα. 
Η επίσκεψη ξεκίνησε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, με ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην αγγλική, με θέμα τις πρωτοβουλίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, κατόπιν προσκλήσεως του Σουηδικού οργανισμού Bilda. 
Την επομένη, Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Μουσικής Ακαδημίας "Stage4you" και το στούντιο "Pama Studios Sweden". Ακολούθως επισκέφθηκε τον Δήμαρχο της πόλεως Borgholm Εντιμ. κ. Ilko Corkovic και επιχειρηματίες της νήσου Öland. 


Το Σαββάτο, 24 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο ναό της Αγίας Μπιργκίττας στο Κάλμαρ, όπου συμμετείχαν ο Παν. Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξανδρος Λουκάτος και ο Αιδ. Πρεσβύτερος κ. Χρήστος Λέτσιος. Ακολούθησε γεύμα, προσφορά μελών της ενορίας του Αγίου Κλεόπα. 
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνεδρίασις του νέου εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας, τα μέλη του οποίου ευχαρίστησε ο επίσκοπος για τις δραστηριότητες και τον δυναμισμό τους και για την αβραμιαία φιλοξενία που του προσέφεραν. 


Την τελευταία ημέρα της επισκέψεώς του, Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης μετέβη στο αμφιθέατρο του σχολείου Kalmarsundsskolan όπου παρακολούθησε την εορτή της 28ης Οκτωβρίου που παρουσίασαν οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου του Κάλμαρ υπό την καθοδήγησιν του δασκάλου τους κ. Νικολάου Γαλάνη. 
Καθ' όλην την διάρκεια του ταξιδίου του, ο Σεβασμιωτάτος παραχώρησε συνεντεύξεις στους εκπροσώπους του τοπικού τύπου και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας να ιδρύσει νέες ενορίες και να προβάλλει το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ολόκληρη την Σκανδιναυΐα. 
Οι φωτογραφίες είναι προσφορά των κ.κ. Patrik Wahlqvist και Μαρίας Κεχαγιά.


Related Posts with Thumbnails