________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/09/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8-10-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐξεναγήθη εἰς τήν διοργανουμένην ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσάρων ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ «Paros» ἔκθεσιν ἔργων ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Sarkis Muradyan, μέ θέμα «Ἐκ τοῦ παρελθόντος εἰς τό μέλλον». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον καί Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν. 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐξ Ἀμερικῆς, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν μεταβαινόντων εἰς Ἱεροσόλυμα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα. 
- Τόν Ἐντιμ. Εὐστράτιον Βυρτσιώνην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίκας Βάρδα, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Ἐπί τῷ ὡς ἄνω σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Sarraf, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίας Βαδιάκα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Georg Birgelen, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 6ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βίλμας Γρηγοριάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος, τήν Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails