________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/26/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23-24 Οκτωβρίου 2015)


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Διονυσίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Αὐγουστάκη, ἐκ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Καλαντζῆ, Δικηγόρου, ὡς καί ἐκ Μεγάρων, εἰς οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους. 
- ​Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: ​
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- ​Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φασιανῆς κ. Ἀντώνιον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. ​
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Σμύρνης. ​
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Κελεσίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης. 
- ​Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχας καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
-  Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί συνεχάρῃ καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. ​
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Παρασκευήν, 23ην Ὀκτωβρίου. ​
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῷ μηνί «Muharrem», ἐν τῷ πολιτιστικῷ κέντρῳ «Cemal Reşit Rey», τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails