________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/31/2019

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ: "ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΜΟΥ ΔΕΞΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΙΧΡΑΝ..." ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣΚαλοφωνικός Ειρμός, Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, ηχ πλ δ΄  Γεωργίου του Kρητός (ακμή περ. 1790-†1815) 15'.28"..
Από το Σώμα Δεύτερο «Καλοφωνικοί Ειρμοί» της σειράς «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής», του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή. 
Ερμηνεύει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Πρόκειται για το τροπάριο της θ΄ ωδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα: "Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, και κλαυθμόν μη παρίδης και δάκρυα, και στεναγμόν, αλλ’ αντιλαβού μου ως αγαθή, και τας αιτήσεις πλήρωσον δύνασαι γαρ πάντα ως πανσθενούς, Δεσπότου Θεού Μήτηρ, ει νεύσεις έτι μόνον, προς την εμήν οικτράν ταπείνωσιν."
Ο Μ. Χατζηγιακουμής, σημειώνει: 
"Η ερμηνεία του Στανίτσα στον Καλοφωνικό αυτόν ειρμό είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και τις πιο ενδιαφέρουσες. Ήπια, ικετευτική, ανεπιτήδευτη και πηγαία, με λιτό βάθος και εσωτερικότητα, ταυτόχρονα ωστόσο εξαιρετικά δεξιοτεχνική, εντυπωσιακή σε ρυθμική ακρίβεια, με μακροπερίοδες εκφορές ("τενούτες"), πλούσιες αναλύσεις και άλλα ιδιοπρόσωπα εκφραστικά ποικίλματα. Στοιχεία που στη βάση τους έχει προσδιορίσει ασφαλώς και εδώ η μακρόχρονη ψαλτική παράδοση του ειρμού (ανήκε επίσης στο ρεπερτόριο των Πατριαρχικών ψαλτών)". ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Ο Πατριάρχης δέχθηκε τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας Zvonko Mucunski

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Χρήστου Μετίου, Μαθηματικοῦ - Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκαράνη, Δημάρχου Κομοτηνῆς, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Καραβέτη, ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κομοτηνῆς, καί Κωνσταντίνου Κοκοβίνου, συνεργάτου τοῦ Περιφερειάρχου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Darko Uskoković, Πρέσβυν τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Τουρκίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Bilana, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Akkan Suver, Ἐπιτίμου Προξένου τοῦ Μαυροβουνίου, ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Zvonko Mucunski, Πρέσβυν τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας ἐν Τουρκίᾳ.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Παπᾶν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καί Παῦλον Τροχόπουλον, μέλος τοῦ ἐν Ἠμαθίᾳ καλλιτεχνικοῦ ὀργανισμοῦ «Πειραματικό Ἐργαστήρι Βεργίνας».

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐν τῇ Ἱερᾷ ταύτῃ περιόδῳ τοῦ δεκαπενταυγούστου καὶ τῆς νηστείας πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς καθ᾿  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς & Σχολῆς, τελεσθήσεται καθ᾿ ἑκάστην πρωΐαν & περὶ ὥραν ὀγδόην πρωϊνήν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία. 
Καθ᾿ ἑκάστην ἑσπέραν & περί ὥραν ἕκτην ἀπογευματινήν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐναλλάξ  ὁ  Μικρός καὶ  ὁ Μέγας Παρακλητικός Κανών τῆς Θεοτόκου. 
Καθ᾿ ἑκάστην Πέμπτην πρωΐαν, κατὰ τὸ εἰωθός, ἐν τῇ Ἱερᾷ Σκήτη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τελεσθήσεται  ἡ  ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία περί ὥραν ἐνάτην πρωϊνήν. 
Ἂπαντα δὲ τὰ Σάββατα τῆς περιόδου τελεσθήσεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῆ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὴν 5ην & 6ην Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ, τελεσθήσεται ἡ ἐτήσιος πανήγυρις εἰς τὴν Σκήτην τοῦ Χριστοῦ Χάλκης. 
Τὴν 5ην τοῦ μηνὸς καὶ περί ὥραν ἕκτην ἀπογευματινὴν τελεσθήσεται  ὁ  Μέγας Ἑσπερινός τῆς  ἑορτῆς χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαίου. 
Τὴν δὲ ἐπομένην 6ην τοῦ μηνός,  ἡμέραν Τρίτη, περί ὥραν ἐνάτην πρωϊνήν εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σκήτην τελεσθήσεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου & ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἡγουμένου αὐτῆς. 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

7/30/2019

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ


ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ δεκαπενταυγούστου αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον θά τελοῦνται ἐν τῷ καθ’ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ τήν 7ην μ. μ. ὥραν.

ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΦΑ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


ΙΕΡΟΝ ΑΓΙΑΣΜΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΕΦΑ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερῷ Ἁγιάσματι κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 2αν Αὐγούστου, καί ὥραν 6ην μ. μ.. 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο Πατριάρχης στην Κουμαριώτισσα για την Παράκληση (φωτ. Αρχείου)

ΑΓΙΩΤΑΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἠγαθύνθη ὅπως χοροστατήσῃ κατὰ τὴν ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν προσεχὴν Κυριακὴν, 4ην Αὐγούστου τρ.ἔ., καὶ ὥραν 6ην ἀπογευματινὴν, ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ, προσερχόμενος μεθ᾽ ἁπάσης τῆς Ἀκολουθίας Αὐτοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, θὰ ἐπακολουθήσῃ πολιτιστικὴ ἐκδήλωσις μετὰ δεξιώσεως ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

7/29/2019

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ 2019" ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Πρεμιέρα για τα Θεοτόκεια 2019 ήταν η χθεσινή Κυριακή, 28 Ιουλίου, οπότε και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Discovering Yeniköy, που εκπονεί η Κοινότητα Νεοχωρίου στο Βόσπορο, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ολλανδίας στην Κωνσταντινούπολη. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, η Εντιμολ. Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη κ. Τζωρτζίνα Σουλτανοπούλου, καθώς επίσης ομογενείς και φίλοι Τούρκοι από κάθε γωνιά της Πόλης. 
Ομιλητές της χθεσινής βραδιάς ήταν οι κ.κ.: Ηλίας Κουλουρίδης, Mois Gabay,  Ayhan Özşeker και κα Ekin Kayhan. 
Μίλησε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας της Παναγίας της Κουμαριώτισσας, Λάκης Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε.
Η εκδήλωση έκλεισε, σε εορταστική ατμόσφαιρα, με τις Νιχωρίτισσες να προσφέρουν χειροποίητα κεράσματα στους παρευρισκόμενους. 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΡΕΚΛΑΜΟ-ΜΑΝΙΑ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου
Ἡ λέξις διαφήμησις (Reclame) ἐμφανίζεται εἰς τὴν Γερμανίαν κατὰ τὸν 19. αἰῶνα. Προέρχεται ἐκ τῆς λατινικῆς, ὅπου τὸ διαφημίζειν σημαίνει ἀντιτίθεσθαι. Ἔλαβε δὲ τὴν σημερινήν της σημασίαν ἐκ τῆς γαλλικῆς reclamer τῆς "ἀνακλήσεως εἰς τὴν μνήμην". Εἶτα ἐσχετίζετο μὲ τὰς ἑλκυστικὰς κλήσεις τῶν κυνηγῶν, διὰ τῶν ὁποίων ἐξηπάτουν τὰ ἄγρια ζῶα. Μεταφορικῶς δὲ ἀπετέλη ἓν ἐργαλεῖον παραπλανήσεως τῶν ἀνίδεων καταναλωτῶν προσφερόντων τὸ πουγγεῖον των εἰς τοὺς διαφημιστάς. Ἡ διαφήμησις καταβροχθίζει ἐτησίως τεράστια ποσά (Brockhaus). Ἀργότερον ὑπὸ μεγάλων οἶκων ἐχρησιμοποιήθη ἡ λέξις προπαγάνδα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς κατὰ τὸ 622 κυκλοφορησάσης διατάξεως τῆς Congregatio Cardinalium Propaganda de Fide διὰ τῆς ὁποίας ἡ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐρρύθμιζε τὰ τῆς ἱεραποστολῆς. Κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον προβάλλει τέλος ὁ ὅρος ἀνταγωνισμός. 
Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐμφανίζεται παραστατικῶς ἡ ρεκλάμα καὶ τὴν Ρωμαϊκὴν Ἐποχὴν εὑρίσκονται παραδείγματα παραστάσεων διὰ τὸ προσφερόμενον εἶδος μετὰ τῆς ἀναφορᾶς τῆς ποιότητος αὐτοῦ. Πολὺ δὲ ἐνωρίτερον ὑπάρχει εἰς τὴν Βαβυλῶνα διαφημιστικὴ ἐπιγραφὴ 5.000 ἐτῶν καθὼς καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν Κίναν. Κατά τινας δὲ ὁ πρῶτος διαφημιστὴς εἶναι ὁ Διάβολος, ὅταν προσφέρει τὸ μῆλον εἰς τὴν Εὔαν (A. Topfer). Ἒν εἰδικὸν χαρακτηριστικὸν ἐχρησιμοποίουν αὐστηρῶς εἰς τὰ καταστήματα αἱ συντεχνίαι τοῦ Μεσαίωνος καθὼς καὶ σύμπλεγμα τῆς ποιότητος, τοὐλάχιστον διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἀγοράν, ὅπως εἶτα καὶ διὰ τὰ κλασσικὰ προϊόντα ἐξαγωγῆς (Meissen, Solingen). Ἠκολούθησαν αἱ διαφημίσεις εἰς τὰ ἔντυπα (ἐφημερίδας καὶ περιοδικά). Τοιουτοτρόπως ἐξελίχθη ἡ ρεκλάμα1.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τελεσθήσονται ἐν αὐτῷ τήν μέν παραμονήν, Τετάρτην, 31ην Ἰουλίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, τήν δέ ἑπομένην, Πέμπτην, 1ην Αὐγούστου, ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως. Τό ἱερόν Λείψανον τῆς Ἁγίας θά εἶναι ἐκτεθειμένον ἐν τῷ Σωλέᾳ εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν. 
* * * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Πέμπτην, 1ην Αὐγούστου, καί ὥραν 4.30 μ. μ..

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 1031η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)Στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, γιορτάστηκε την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, από την Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Ουκρανίας, η 1031η επέτειος από το Βάπτισμα των Ρως του Κιέβου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε λιτανεία από τον Ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου προς το Μνημείο του Αγίου Πρίγκιπα Βολοντίμιρ, όπου τελέστηκε δέηση.  Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος προεξήρχε της λιτανείας και της δεήσεως. 
Μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, το σύνολο της Ιεραρχίας, ο πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο και πολυάριθμοι κληρικοί και πιστοί βρέθηκαν στο βάθρο του Αγίου Πρίγκιπα Βολοντίμιρ. 
Την Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος και απηύθυνε σχετικό χαιρετισμό, συνοδευόμενος από τον Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πανοσιολ. Διάκονο κ. Γρηγόριο. 


Επίσης, συμμετείχε από την Ελλάδα ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης. 
Κατά την επίσημη πομπή στους δρόμους του Κιέβου λιτανεύθηκαν απότμημα του Τιμίου Ξύλου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που είχαν φέρει από την Κωνσταντινούπολη οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Στο τέλος των ιερών ακολουθιών, ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα αναφορικά με το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας έχει ήδη στην πραγματικότητα αναγνωρισθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος. 
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας είπε συγκεκριμένα: «Σήμερα, στη Θεία Λειτουργία, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από την Ορθόδοξο Εκκλησία της Ελλάδος. Επίσης, πρόσφατα Επίσκοπος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας συλλειτούργησε με Επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποδεικνύει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος de facto έχει αναγνωρίσει την Αυτοκεφαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας».

7/28/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Φωτογραφία: Yani Kayakoparan


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Ἰουλίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης: 
α) ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου. 
β) ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης. Κατά τήν προσφώνησίν Του ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς τόν χειροθετηθέντα, ἐξῇρε τήν πνευματικότητα καί τήν ἱεροπρέπειάν του, καθώς καί τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ' αὐτοῦ ὑπευθυνότητα καί συνέπειαν κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἑκάστοτε ἀνατιθεμένων αὐτῷ καθηκόντων ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας παραλλήλως τόν ἄρρηκτον δεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν ἐν Κρήτῃ Σταυροπηγίων του καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐν γένει, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ἀναδενδράδα αὐτοῦ φέρουσαν ἀγλαούς καρπούς. Ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ὁ νέος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Θρόνου, ἐξέφρασε τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας καί τήν πηγαίαν εὐγνωμοσύνην του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, διαβεβαιώσας Αὐτήν διά τήν πιστότητα καί τήν πλήρη ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν. 

«ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα κείμενο το οποίο είναι ανυπόγραφο, αλλά τιτλοφορείται ως «ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ». 
Από το κείμενο - το οποίο κατά την εκτίμησή μας προέρχεται ιεράρχες του Αλεξανδρινού Θρόνου - φαίνεται πως υπάρχει μια καίρια διάσταση απόψεων ως προς το θέμα της εκχώρησης Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Είναι γνωστό πως υπάρχουν ιεράρχες του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου της Ορθοδοξίας, οι οποίοι έχουν εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της εν Ουκρανία αυτόνομης παρουσίας του Πατριαρχείου Μόσχας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι …επαμφοτερίζοντες, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ανοιχτά – αλλά όχι ακόμα δημόσια και ενυπόγραφα - το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Αυτό φαίνεται από το κείμενο που σε ένα μεγάλο βαθμό δημοσιεύουμε στη συνέχεια, παραλείποντας κάποιες οξείες και ανοίκειες αναφορές σε ιεράρχες του Αλεξανδρινού Θρόνου, οι οποίοι έχουν δημόσια εκφραστεί υπέρ της Ρωσικής πλευράς. 
Πάντως, το κείμενο αποκαλύπτει πως μάλλον υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, με αφορμή το Ουκρανικό ζήτημα. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα του κειμένου, τα οποία θεωρούμε πως έχουν ικανή τεκμηρίωση: 
«Εσχάτως γίνονται δηλώσεις, τοποθετήσεις, αναφορές εν κρυπτώ αλλά και δημοσίως αναφορικώς προς το θέμα της Ουκρανίας οι οποίες, δήθεν, εκφράζουν συνολικώς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ενώ στην πραγματικότητα το εκθέτουν και το μειώνουν ανεπανόρθωτα. Για τον λόγο αυτό συγκεντρωθήκαμε ικανός αριθμός Αρχιερέων του Αλεξανδρινού Θρόνου και μετά από πολλή περίσκεψη και προσευχή αποφασίσαμε να δοθεί στην δημοσιότητα το παρόν κείμενο το οποίο αποτελεί προϊόν αφοσιώσεως και αγάπης στην Εκκλησία και στα όσα οι θεοφόροι Πατέρες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι εθέσπισαν. 
Η σιωπή στην παρούσα συγκυρία αποτελεί συνενοχή, βλασφημία έναντι του παναγίου Πνεύματος και καταπάτηση των αρχιερατικών μας υποσχέσεων. Παραδίδονται, λοιπόν, στην ιστορία οι σκέψεις αυτές με σκοπό να αποτελέσουν επιστηριγμό και των υπολοίπων Αρχιερέων του Θρόνου οι οποίοι είτε εξ αγνοίας ή λήθης ή φόβου δεν τολμούν να εκφραστούν. …. 
Η ευθεία αμφισβήτηση από την Εκκλησία της Ρωσίας –και όχι μόνο- της παραδεδομένης ιεροκανονικής συγκροτήσεως της ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, εξ αιτίας του λεγομένου ουκρανικού ζητήματος όπως και σε κάθε άλλη ευκαιρία παλαιόθεν αλλά και επ’ εσχάτων, συνιστά βαρύτατη εκκλησιολογική εκτροπή, η ευθύνη για τις συνέπειες της οποίας στο καθόλου Εκκλησιαστικό Σώμα βαραίνει αποκλειστικώς και μόνον την ίδια και όσους την ακολουθήσουν στην ολισθηρή και κρημνώδη αυτήν ατραπό. Ο αποστολικός Θρόνος του αγίου Μάρκου, το δεύτερο τη τάξει μέλος της Πενταρχίας, οφείλει παντί τρόπω και πάση δυνάμει να συνταχθεί αναφανδόν με την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη. 

7/27/2019

Η ΑΦΙΞΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ (ΒΙΝΤΕΟ)


Με την άφιξη Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου από την Πρωτόθρονο Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως στο Κίεβο, ξεκίνησε ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Βλαδιμήρου και της επετείου του Εκχριστιανισμού των Ρως, για πρώτη φορά από την νεοσύστατη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. 
Η υποδοχή του λειψάνου έγινε πανηγυρικά από τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο. Κομιστής ο  Πανοσιολογιώτατος Υπογραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γρηγόριος.
Αύριο θα τελεστεί πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Φως Φαναρίου
Με τη συμμετοχή πλήθους προσκυνητών από την Πόλη και την Ελλάδα, τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, Αρχιερατική Θ. Λειτουργία  στον πανηγυρίζοντα ιστορικό ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, στην Απολλωνιάδα της Προύσης. 
Προεξήρχε ο Τοποτηρητής της Ι. Μητροπόλεως Προύσης και Ηγούμενος της Ι. Μονής και Σχολής της Χάλκης, Θεοφιλ. Επίσκοπος Ερυθρών κ. Κύριλλος, συμπαραστατούμενος από τους αδελφούς της Μονής της Αγίας Τριάδος και άλλους κληρικούς. 
Μετά την Θ. Λειτουργία σχηματίστηκε πομπή και στον προαύλιο χώρο του Ναού τελέστηκε η αρτοκλασία. 
Στο τέλος ο Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος προσέφερε άνθη στον εορτάζοντα τα ονομαστήριά του κ. Παντελεήμονα Βίγκα, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Μ.τ.Χ.Ε. και στους προέδρους των πολιστικών συλλόγων. 
Στον χαιρετισμό του ο Επίσκοπος Ερυθρών δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις τοπικές αρμόδιες αρχές για την άδεια τέλεσης της πανηγύρεως και την υποδοχή και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος ως Μητροπολίτης Προύσης, άνοιξε τις εκκλησίες της Προύσας, "ως ελπιδοφόρος κληρικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου".


ΤΡΙΣΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΟΥΖΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Πλήθος κόσμου τόσο από την Πόλη αλλά και από το εξωτερικό συμμετείχαν στις λατρευτικές ακολουθίες. 
Της Πανηγυρικής τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε με την ευλογία του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και οι Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και ο Θεοφ. Επίσκοπος Αραβισσού κ. Κασσιανός. 
Μετά το πέρας της λατρευτικής συνάξεως στον προαύλιο χώρο του περικαλλή ναού της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος παρατέθηκε εόρτιο κέρασμα. 
Φωτογραφικά στιγμιότυπα: Ηλίας Κουλουρίδης, Απόστολος Ντόβας.  


Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος στους Ιμβρίους του Σύδνεϋ


Προσκεκλημένος του Συλλόγου των Ιμβρίων του Σύδνεϋ ήταν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, ο οποίος τους επισκέφθηκε στο Ιμβριώτικο Σπίτι στο Revesby. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νικόλαος Μαδούρης και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του, ενώ η αίθουσα του Συλλόγου ήταν κατάμεστη από Ιμβρίους και φίλους της Ίμβρου, που έσπευσαν να συναντήσουν τον νέο Αρχιεπίσκοπο. 
Ο κ. Μακάριος μετά το γεύμα ομίλησε για την Ίμβρο, τα παθήματα και τις δυσκολίες της αλλά και στα σύγχρονα ευοίωνα επιτεύγματα του νησιού, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τη μέριμνα του ποιμενάρχου Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και πολλών αξίων Ομογενών της Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ των οποίων και του κ. Λάκη Βίγκα. 

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΣΤΟ ΜΠΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


νυχθημερόν
Σήμερα το πρωί, 27η Ιουλίου 2019, εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, του αναργύρου ιατρού και μεγαλομάρτυρος, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου εν Ζακύνθω έγινε Ιερατικό Συλλείτουργο από τον εκ της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Μποζίκη, τον Ζακύνθιο και τον Εφημέριο π. Παναγιώτη Καποδίστρια. Κατ' αυτή την ημέρα πρωτο-εκκλησιάστηκε Εικόνισμα του Αγίου Παντελεήμονος. Το ιστόρησε ο έγκριτος αγιογράφος Ανάργυρος Σκαλιώτης και είναι δέηση υπέρ υγείας Στεφάνου της οικογενείας Μπενίογλου. 
Μετά τη θεία λειτουργία και την Αρτοκλασία, έγινε η εξαγγελθείσα επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού, ενθυμούμενοι ότι αφενός μεν ο π. Παναγιώτης συνδεόταν μαζί του πνευματικά, στις δε 27 Ιουλίου 2001 ο Αρχιεπίσκοπος Ποιητής βρέθηκε στην Ενορία μας και ευλόγησε το πρεσβυτέριο! 
Περί του μεγαλομαρτυρικού αναστήματος του Αγίου Παντελεήμονος ομίλησε υπέροχα ο θεολόγος κ. Σταμάτιος Ζούλας, στην δε προσωπικότητα του μνημονευομένου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού ομίλησε με θερμά και συγκινητικά λόγια ευγνωμοσύνης ο π. Νικόλαος Μποζίκης. 
Στο εκκλησίασμα βρέθηκαν και Ομογενείς εξ Αυστραλίας, οι οποίοι πληροφορήθηκαν τα του Μνημοσύνου, είχαν μάλιστα εγκάρδια συνάντηση με τον π. Μποζίκη.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


Με την συμμετοχή πολλών αρχιερέων, κληρικών και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος προσφώνησε καταλλήλως τον νέο Αρχιεπίσκοπο. 
Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης, ενώ την Κυπριακή Δημοκρατία ο Ύπατος Αρμοστής Ευριπίδης Ευρυβιάδη. 
Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)

Φώτο: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου, καθ' ἥν ἐτέλεσεν ἀρτοκλασίαν ὑπέρ τῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, τόν δέ θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀέτιος Νικηφόρος. 
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Δοσιθέου, ὅστις εἶχεν ἐνταφιασθῆ ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Κοινότητος ταύτης καί ἀργότερον τά ὀστά αὐτοῦ μετεφέρθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα. Ὁ ἀοίδιμος λόγιος Πατριάρχης διεκρίνετο διά τήν ἰσχυράν καί ὀρθήν ἐκκλησιολογικήν συνείδησιν καί τό φρόνημα αὐτοῦ περί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. 

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Kάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής”


Στη σημασία της τήρησης των δογμάτων της Εκκλησίας αλλά συνάμα και της γνήσιας και αυθεντικής εκκλησιολογίας της αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος την Παρασκευή, 26 Iουλίου, το πρωί, χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, που έχει παραχωρηθεί από το Πατριαρχείο προς εξυπηρέτηση της Ρουμανόφωνης Κοινότητας της Πόλεως. “Kάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής”, επεσήμανε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτατος. 
“Όντες βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ζούμε και αναπτυσσόμεθα και συνεχίζομεν εντός του όντως μεγάλου Μυστηρίου της Εκκλησίας ως τέκνα φωτόμορφα αυτής και έχομεν την συνείδησιν ότι η βίωσις της σωστής εκφράσεως της Εκκλησίας είναι το θεμέλιον της αληθινής ζωής. Διότι δεν αρκεί να πιστεύωμε μόνον εις ξηρά δόγματα και θέσφατα άνευ γνησίας και αυθεντικής εκκλησιολογίας. Το δόγμα είναι αιώνιος ζωή μόνον εντός της Εκκλησίας, άλλως εις ουδέν ωφελεί. Και το πρώτον στοιχείον αυτής της εκκλησιολογίας είναι ότι κάθε τόπος έχει ένα Επίσκοπο ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. Τούτο το αισθανόμεθα εν όλω τω μεγαλείω εντός αυτής της Θεοτοκουπόλεως διότι έχομεν υπό το ημέτερον ωμοφόριον τέκνα εκ διαφόρων μεν εθνικών καταγωγών τα οποία επειδή ακριβώς ζούν και εργάζονται εις αυτήν την Πόλιν, αποτελούν ιδικόν μας ποίμνιον, ως συμβαίνει και με την ενταύθα ρουμανόφωνον Κοινότητα, με υμάς δηλαδή. Ως και κατ΄αντιστοιχίαν, εάν κάποιο από τα Ορθόδοξα μέλη αυτής της Πόλεώς μας, μεταβή διά να κατοικήση ή να εργασθή εν Βουκουρεστίω, επί παραδείγματι, αποτελεί ποίμνιον του αδελφού Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ. Εις κάθε τόπον και ένας Επίσκοπος, λοιπόν”, σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του στην Κοινοτική Αίθουσα του Ναού. 

7/26/2019

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης/Φως Φαναρίου
Στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής στο Νιχώρι του Βοσπόρου, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, ανήμερα της μνήμης της Αγίας το απόγευμα, τελέστηκε η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα προς την Αγία, μετ' αρτοκλασίας. 
Πολύς κόσμος έσπευσε στο Αγίασμα για να τιμήσει την Οσιοπαρθενομάρτυρα. 
Παρών και ο Πρόεδρος της Κοινότητας της Παναγίας της Κουμαριώτισσας Νεοχωρίου Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Χαρτοφύλακας της Μ.τ.Χ.Ε. 
Ακολούθησε δεξίωση στον αυλόγυρο του Αγιάσματος.


Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΦΩΤΟ)


φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης
Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, επί τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής στην Ιερά Μητρόπολη Δέρκων, στα Θεραπειά.
Τελέστηκε Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ΄αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως & Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
Παρέστη συμπροσευχόμενος ο οικείος ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος. 

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας


Συνάντηση είχε σήμερα, 26 Ιουλίου τρ. ετ., ώρα 9.30 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος με τον Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Αυστραλίας κ. κ. Scott Morrison, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στο Σύδνεϋ. 
Το κλίμα της συναντήσεως ήταν εγκάρδιο και θερμό. Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επικείμενο νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές διακρίσεις. Μέσα στην ατζέντα των συζητήσεως ετέθη από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και της θρησκευτικής ελευθερίας και παιδείας, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος δεν παρέλειψε να μεταφέρει και τις ευχές του Πατριάρχου της Ομογένειας κ. Βαρθολομαίου στον Πρωθυπουργό και, εν τω προσώπω του, σε όλη την ηγεσία της Χώρας. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΦΩΤΟ)


Επίσκεψη στις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, την άλλοτε ακμάζουσα ελληνική πόλη, πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019. 
Ο Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, τον Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Ανδρέα και τον Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κ. Ιωακείμ, έγινε δεκτός με εγκαρδιότητα από τον δήμαρχο της πόλης Mehmet Siyam Kesimoğlu. 
Ο Δήμαρχος ξενάγησε τον Πατριάρχη σε μνημεία της πόλης, όπου υπήρχε έντονη ελληνική παρουσία, την οποία ο Δήμος υπογραμμίζει με «αίθουσα των Ελλήνων» στο Μουσείο της πόλης. 
Η επίσκεψη του Πατριάρχη χαιρετίστηκε ένθερμα από τον Δήμαρχο. 
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

7/25/2019

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την ανοικτή επιστολή που απέστειλε το "Κέντρο Θρησκευτικής Ασφάλειας" της Ουκρανίας προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο και την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με αφορμή την στάση της Σερβικής Εκκλησίας στο ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Πότε άρχισε το «υπερόριο» άπλωμα της Ρωσικής πατριαρχίας

Η Πρώτη Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Τριάδος στις Η.Π.Α. το 1864


Του Αριστείδη Πανώτη 
Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Μ.τ.Χ.Ε.
Θεολόγου - ιστορικού
Αφιερωμένο στον Σεβ. Αμερικής Ελπιδοφόρον 
Στην Ανατολική Ευρώπη από τον 18ο αιώνα η εν Ρωσία Εκκλησία είχε όλες τις πνευματικές και οικονομικές προϋποθέσεις για να φωτίσει την εκκλησιαστική συνείδηση του ορθόδοξου λαού της επικράτειάς της. Όμως αντ’ αυτής η τοπική Εκκλησία προτίμησε τον μοσχοβίτικο συγκεντρωτισμό και στους επεκτατικούς στόχους της τσαρικής διπλωματίας και στράφηκε στο «υπερόριο άπλωμα» για να αποκτήσει το σύνδρομο του γιγαντισμού. Όταν στα τέλη του 16ου αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρισκόταν προ του κινδύνου δελεαστικής αλλαξοπιστίας από τους Οθωμανούς της Ρωμιοσύνης, τότε μετά από «σκηνοθεσία» παμπόνηρου αντιτσάρου ο πατριάρχης Κων/πόλεως Ιερεμίας ο Β΄ δέχθηκε να πρωτοτυπήσει μετά τον 6ο αιώνα και να ανυψωθεί η Μητρόπολη Μόσχας στην πατριαρχική τιμή και τα λοιπά πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής αξίωσαν στη Β΄ Μεγάλη Σύνοδο στην Κων/πολη το 1593 να καθοριστούν κατά την τάξη τα όρια αυτής της πατριαρχίας μέσα στην τότε ρωσική επικράτεια. Όμως οι τσάροι προχώρησαν σε μεγαλύτερο άπλωμα της επικράτειάς τους και με το πρόσχημα της διαδόσεως της πίστεως παρεξέκλιναν από την τηρηθείσα ορθόδοξη ιεραποστολική τακτική προς διδαχή του Ευαγγελίου, που απαράβατα τηρούσαν πάντοτε οι Βυζαντινές Ιεραποστολές.
Με τον τρόπο αυτό διεύρυναν την ρωσική επικράτεια στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα επιβάλλοντας την δεσποτεία τους προς εκρωσισμό ξένων φυλετικά λαών προς τελική συγχώνευσή τους στην τσαρική επικράτεια! Στην προσπάθειά τους αυτή κατέλυσαν πάσα σχέση των παλαιών εκκλησιαστικών επαρχιών που προϋπήρξαν στην Κριμαία και στην ενδοχώρα των Παρευξείνιων περιοχών της Εκκλησίας Κων/πόλεως, που οι Έλληνες ιεράρχες τους παρέστησαν το 325 και στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο!

7/24/2019

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Βελγίου στις Βρυξέλλες


Την επέτειο των ονομαστηρίων του εόρτασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, ημέρα μνήμης του Αγίου και Απολογητού Αθηναγόρου του Αθηναίου.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του εορτάζοντος ιεράρχου, με την συμμετοχή κληρικών της Μητροπόλεως και πλήθος κόσμου, οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν τον ποιμενάρχη τους. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ευχαρίστησε τους παριστάμενους κληρικούς και λαϊκούς, αναφέρθηκε στην ζωή και την δράση του Απολογητού Αθηναγόρου και στην μεγάλη μορφή του αειμνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου.


ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: Δεοντολογικό ολίσθημα εκ μέρους τριών Μητροπολιτών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εις γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου περιήλθε κοινή ανακοίνωση των Μητροπολιτών Λεμεσού, Κύκκου και Ταμασού, κ.κ Αθανασίου Νικηφόρου και Ησαΐα αντιστοίχως, η οποία δημοσιεύτηκε σε πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων της Αθήνας και με την οποία Κύπριοι δημοσιογράφοι απειλούνται με προσφυγή στη Δικαιοσύνη. 
Στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε «αναληθή, ανυπόστατα, δυσφημιστικά και ψευδή» δημοσιεύματα για τη θέση των τριών Μητροπολιτών όσον αφορά το ζήτημα της εκχώρησης Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Το Δ.Σ. της ΕΣΚ θεωρεί ότι η επίμαχη ανακοίνωση συνιστά προληπτική λογοκρισία και επιχείρηση εκφοβισμού των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ εκ μέρους των τριών Μητροπολιτών.
Ολόκληρη η ανακοίνωση στη συνέχεια. 

Related Posts with Thumbnails