________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/31/2010

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ "ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ"

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ἐκ μέρους τοῦ Τομέα Ποιμαντικῆς Ἀναγνωστῶν-Ἱεροπαίδων τῆς

Ἱ. Μ. Δημητριάδος κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Οικ. Πατριαρχεῖο

Φανάρι, 27.12.2010

Tου Αρχιδιακόνου της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος Αμφιλοχίου Μήλτου

Παναγιώτατε,

Μέσα στήν ἑόρτια ἀτμόσφαιρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ νοσταλγική ἀγάπη γιά τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων καί τά αἰσθήματα βαθύτατου σεβασμοῦ, τιμῆς καί εὐλάβειας πρός τό ἱερό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας οἱονεί ὡς ἄστρο νοητό ὁδήγησε τόν προσκυνηματικό αὐτό ὅμιλο στό ἀείφωτο Φανάρι, ὅπου δύο σχεδόν χιλιάδες χρόνια τώρα γεννιέται ἡ ἐλπίδα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Γι΄ αὐτό καί ἐκφράζουμε τά συναισθήματα συγκίνησης καί χαρᾶς πού διακατέχουν τήν ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία, μέ ἡγήτορα τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ἰγνάτιο, συναποτελεῖται ἀπό Ἀναγνῶστες καί Ἱερόπαιδες ἀφενός καί στελέχη τῶν νεανικῶν Κατασκηνώσεών της ἀφετέρου.

Συγχρόνως, αἰσθανόμαστε ἀδήριτη τήν ἀνάγκη νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε διότι, παρά τήν κόπωση τῶν ἡμερῶν, μᾶς δίδετε τή δυνατότητα νά ὑποβάλουμε τά σέβη μας στό σεπτό πρόσωπό Σας καί νά λάβουμε τήν ἐπιστηρικτική εὐλογία Σας. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἐπίσκεψη καί τό προσκύνημά μας στήν Κωνσταντινούπολη ἀρχίζει ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἕναν θεσμό πού ἑνοποιεῖ καί συμπυκνώνει ἐντός του τό βυζαντινό παρελθόν, τό μαρτυρικό παρόν καί τό ἀναστάσιμο μέλλον. Ξεκινοῦμε τό ὁδοιπορικό στήν Πόλη ἀπό τό Φανάρι, τό ὁποῖο, γιά νά δανειστοῦμε τά λόγια τοῦ Μητροπολίτου Πέργης Εὐαγγέλου «εἶναι ἕνα ἀεισέβασμα μέσα στήν αἰωνιότητα. Ἕνα κύμα ταυτισμένο μέ τόν χρόνο.»(ἐκ Φαναρίου Β΄ σ.62).

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρωτοστατώντας στήν «διακονίαν τῆς καταλλαγῆς»(Β Κορινθ. 5,18), δίδει ἀδιάκοπα τόν παλμό τοῦ «ἱεραποστολικῶς ἐργάζεσθαι» στήν ἀνα τήν οἰκουμένη Ἐκκλησία. Γι΄ αὐτό καί εἶναι ὠφέλιμη καί καθοδηγητική ἡ ἐμπειρία τῆς ἐδῶ παρουσίας τῶν νέων στελεχῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί δή τῶν Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπό τό ζῆλο τῆς διακονίας μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος, στό πλαίσιο τῆς ὀφειλετικῆς μέριμνάς της γιά ὅλους τούς νέους, ἔχει ἀναπτύξει ἰδιαίτερη πρόνοια γιά ὅσα παιδιά καί νέους διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί τό Ἀναλόγιο, ὡς Ἱερόπαιδες ἤ Ἀναγνῶστες, καί ἐνδεχομένως ἔχουν κλίση πρός τήν ἱερωσύνη. Ἡ προσπάθεια αὐτή, πού ἔχει πλούσια παράδοση καί καρποφορία στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γίνεται διά τοῦ Τομέα Ποιμαντικῆς Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων.

Ὁ Τομέας διοργανώνει κατ΄ ἔτος μηνιαῖες συναντήσεις μέ ἐποικοδομητικές ὁμιλίες, λατρευτικές εὐκαιρίες, ἑορτασμό τοῦ Προστάτη Ἁγίου τῶν Ἀναγνωστῶν Μάρτυρος Δάνακος τοῦ Ἀναγνώστου, ἐπισκέψεις σέ Ἐνορίες καί Ἱερές Μονές, προσκυνηματικές ἐξορμήσεις καί ποικίλες ἄλλες δραστηριότητες, προσβλέποντας στήν οὐσιαστική κατάρτιση τῶν Ἀναγνωστῶν και Ἱεροπαίδων σέ θέματα πίστεως καί ζωῆς καί εὐελπιστώντας ὅτι ἀπό τούς φερέλπιδες αὐτούς βλαστούς θά προέλθουν τά εὐσυνείδητα μέλη, τά αὐριανά στελέχη καί οἱ μελλοντικοί κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Κύριος σκοπός τῆς προσπάθειας εἶναι ἡ συνειδητή καί μέ ἐπίγνωση διακονία στή θεία Λατρεία, ἡ γνωριμία μέ τά οὐσιώδη τῆς πίστης μας, ἡ καλλιέργεια ὑγιῶν ἱερατικῶν κλίσεων, ἡ πνευματική ἐνίσχυση μέσα ἀπό τήν ἐν Χριστῷ συναναστροφή καί τή συμμετοχή στήν ἐκκλησιαστική ζωή.


Στούς ἐκκοσμικευμένους καιρούς τῆς ἀποπροσανατολιστικῆς σύγχυσης, ἡ παρουσία κληρικῶν καί χριστιανῶν ἀξίων τῆς κλήσεώς τους καθίσταται ἀποφασιστικῆς σημασίας. Ἐκτιμώντας αὐτήν τήν ἀναγκαιότητα ὁ Ἐπίσκοπός μας προσέδωσε στόν Τομέα αὐτό τῆς ποιμαντικῆς τῆς νεότητος καθοριστική βαρύτητα, διότι ἀνθρωπίνως τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἐργατῶν τοῦ εὐαγγελίου καί τήν αὐτοσυνειδησία τῶν πιστῶν μελῶν της.

Πρός τοῦτο, Παναγιώτατε, σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νά ἐπευλογήσετε τήν προσπάθειά μας καί νά εὔχεσθε οἱ νέοι αὐτοί νά διατηροῦν οὐσιαστική σχέση μέ τόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, νά ἀκολουθοῦν τό κενωτικό καί διακονικό ἦθος τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας, νά κρατήσουν τή φλόγα γιά τήν ἱερωσύνη ἀναμμένη καί νά διασώζουν στά πρόσωπά τους τίς ἄδολες ἰδιότητες τοῦ παιδίου μέ τίς ὁποῖες θέλησε νά ἐμφανισθεῖ ὁ Κύριός μας.

Ἐπιτρέψτε μας τέλος, ὡς δεῖγμα τῆς εὐγνωμοσύνης καί υἱικῆς ἀγάπης μας ἀλλα καί ὡς ἀνάμνηση τῆς ἐπισκέψεώς μας νά Σᾶς προσφέρουμε αὐτή τήν βακτηρία, στήν ὁποία στηριζόμενος, εὐχόμαστε ταπεινά, νά συνεχίσετε τήν εὐεργετική ἀποστολή σας στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ὅλο τόν κόσμο.


Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε και η κ. Κερασία Γούση, Ιατρός, εκ μέρους των ομαδαρχών και στελεχών των κατασκηνώσεων.

Μεγάλη ευλογία γευόμαστε σήμερα! Και τούτο διότι επισκεπτόμαστε την σεπτή κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εσάς Παναγιώτατε, τον συνεχιστή της παρακαταθήκης της Πίστεως και του Γένους μας, της Χριστιανοσύνης και της Ρωμιοσύνης, τον εκφραστή του πολυτιμότερου θεσμού της Παραδόσεώς μας, αλλά και αυτόν πού αποτελεί την μαρτυρία της ζώσης Ορθοδοξίας στο σήμερα. Δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτή την ευλογία, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μας δόθηκε, και πληρούμεθα από πνευματική χαρά και αγαλλίαση, διότι βρισκόμαστε κοντά σας, Παναγιώτατε!

Βρισκόμαστε στην πόλη των ονείρων μας… Ένας βαθύς συγκλονισμός μας διαπερνά, καθώς το Φανάρι, μέσα από την ιστορία του, μέσα από την Μαρτυρία των Αγίων πού πέρασαν από αυτό, μέσα από την διαφύλαξη του ήθους της οικουμενικής Ρωμιοσύνης, αποτελεί και για μας το σημείο αναφοράς. Αποτελεί την κιβωτό της σωτηρίας για όλους τους Ορθοδόξους, και για τα έθνη τον πνευματικό φάρο απ΄ όπου εκχέεται λαμπρό το Φώς της Αληθείας του Χριστού!

Αυτό το ζείδωρο φως προσπαθούμε κι εμείς να μεταλαμπαδεύσουμε στις ψυχές των παιδιών, ταπεινοί διάκονοι όλοι μας στο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας, στελέχη και ομαδάρχες των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας προσκαλεί τους νέους που διψούν την Αλήθεια σ’ ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου, τον Άγιο Λαυρέντιο. Η κατασκήνωση αποτελεί μια ευκαιρία για τους νέους να μοιραστούν την ομορφιά και την εμπειρία της κοινής ζωής με τους αδελφούς εν τω συνδέσμω της αγάπης, να χαρούν το πανηγύρι της αγαπητικής κοινωνίας των προσώπων, να αναζητήσουν απαντήσεις στους προβληματισμούς και τις υπαρξιακές τους ανησυχίες. Εκεί προβάλλεται το αυθεντικό χριστιανικό βίωμα και δίδεται τρανή μαρτυρία αγάπης και φιλαδελφίας στους αποξενωμένους καιρούς μας.

Έργο ιεραποστολικό η κατασκήνωσή μας, Παναγιώτατε, και με τη χάρη του Θεού η καρποφορία πλούσια, και ευλογητή η συγκομιδή στις ψυχές των νέων που έχουν τον ηρωισμό σε καιρούς ζοφερούς να δηλώνουν μαθητές του Κυρίου. Παράλληλα όμως, και έργο ευθύνης, γι’ αυτό παρακαλούμε ταπεινά να μη μας λησμονείτε στις θεοπειθείς προσευχές σας. Δεηθείτε προς τον Δωρεοδότη Κύριό μας να μας φωτίζει και να μας ενδυναμώνει στο έργο μας ενισχύοντας την αδυναμία μας και αναπληρώνοντας τα υστερήματα των προσπαθειών μας.

Με πολύ σεβασμό, βαθεία εκτίμηση και πηγαία αγάπη σας προσφέρουμε κι εμείς τις γιορτινές μας ευχές. Ο νεοτεχθείς Κύριός μας να σας χαρίζει υγεία, να σας διαφυλάττει υπό την κραταιά Του σκέπη και να σας ενισχύει στο έργο σας, ώστε να λαμπρύνεται και να δοξάζεται δι’ υμών η Αγία μας Εκκλησία.

12/29/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΛ. ΑΡΧΟΝΤΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΝ
κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΑΡΙΑΤΙΔΗΝ
(18 Δεκεμβρίου 2010)

Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἀγαπητὲ Ἄρχων Λαμπαδάριε,
Μουσικολογιώτατοι,
Φιλόμουσος ὁμήγυρις!
Ἡ ἀποψινὴ συνάθροισις ἡμῶν, εἰς ὥρας τόσον ἁγίας, μίαν μόλις ἑβδομάδα πρὸ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, σκοπὸν ἔχει νὰ ἀποδοθῇ τιμὴ εἰς ἕνα ὀτρηρὸν ἐργάτην τῆς λογικῆς ἡμῶν λατρείας, τὸν σεμνὸν Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ εἰς πάντας ἐξαιρέτως ἀγαπητόν, τὸν κ. Ἰωάννην Χαριατίδην.
Χαριέστατος καὶ γλυκὺς τὴν ἔντευξιν, πρᾶος καὶ εὐλαβὴς τὸν τρόπον, ταπεινὸς καὶ ἄτυφος τὸ σχῆμα, δεξιὸς τὴν συνεργασίαν, εὐγενὴς πρὸς πάντας, ἀκριβὴς καὶ ἀκαταπόνητος εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ καθήκοντος, περὶ πολλοῦ ποιούμενος τὴν ἀξίαν τοῦ εὐλογημένου ράσου τῶν εἰς τὰ ἱερὰ ἀναλόγια παρεδρευόντων, πιστὸς εἰς τὴν Πατριαρχικὴν παράδοσιν, ὑπάκουος εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ κελεύσματα, κοσμεῖ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τὰ ἀναλόγια τοῦ πανσέπτου Πατριαρχικοῦ καὶ ἄλλων, περιστασιακῶς, ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ τιμώμενος, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, εἶναι «γεννημένος ἱεροψάλτης». Ὅπως ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος «ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδε», κατὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, οὕτω καὶ ὁ κ. Χαριατίδης ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἤγγισε τὸ ἀναλόγιον καὶ ἐμυσταγωγήθη τὴν πάντιμον τέχνην τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἀπὸ μικρὸς μαθητὴς τῆς Ε΄ τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ ἀνέλαβε Κανονάρχος εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον Ταταούλων. Τὸ αὐτί του παιδιόθεν ἐγέμισεν ἀπὸ τὰς φωνὰς καὶ τὴν τέχνην τοῦ Σεκέρογλου, τοῦ Πρίγγου, τοῦ Νικολαΐδου καὶ τοῦ Τοπάλογλου, διαπρεπῶν μυστῶν τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς. Ἀργότερον ἐγένετο Δομέστικος τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Νικολαΐδου, καὶ ὅταν ὁ τελευταῖος, εἰς ὥρας τραγικὰς διὰ τὴν ἐνταῦθα ὁμογένειαν, ἐκλήθη ἐπαξίως ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου νὰ ἀναλάβῃ τὸ στασίδιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Ναοῦ, ὁ κ. Χαριατίδης τὸν ἠκολούθησε καὶ ἀνεδείχθη, ἐπαξίως καὶ αὐτός, Α΄ Δομέστικος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τοιουτοτρόπως, ἀπὸ τὸ 1964, ὁ κ. Χαριατίδης συνέδεσεν ὅλην του τὴν ζωὴν μὲ τὸν Πατριαρχικὸν Ναόν, μὲ τὴν ἀσίγητον δοξολογίαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑποδειγματικῇ ἀφοσιώσει ἐντὸς τοῦ πλέον ἐπισήμου Θυσιαστηρίου τῆς Ὀρθοδοξίας. Συνειργάσθη ἁρμονικῶς τόσον μὲ τὸν ἀείμνηστον Βασίλειον Νικολαΐδην, ὅσον καὶ μὲ τὸν νῦν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην καὶ ἔδωκεν ὅλην του τὴν καρδίαν, ὅλην του τὴν ψυχήν, εἰς τὸ ἅγιον ἔργον τῆς θείας ὑμνῳδίας, διακονῶν, ὡς Δομέστικος κατ’ ἀρχὴν καὶ ὡς Λαμπαδάριος ἐν συνεχείᾳ, μὲ τρεῖς κατὰ σειρὰν Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχας, μὲ πλειάδα Ἱεραρχῶν, μὲ πολλοὺς ἀξίους λειτουργοὺς τοῦ Πατριαρχικοῦ Θυσιαστηρίου. Ταυτοχρόνως, ἐπὶ ἑξήκοντα σχεδὸν ἔτη, ἐργάζεται φιλοτίμως εἰς τὰ πλαίσια τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, προγυμνάσας, καταρτίσας καὶ διδάξας πλειάδα ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβον τὰ στασίδια τῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μεταδοὺς εἰς αὐτοὺς ὄχι μόνον ψαλτικὰς γνώσεις καὶ ὗφος παραδοσιακόν, ἀλλὰ καὶ ἦθος ἱεροπρεπὲς ἐν φόβῳ Θεοῦ, ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς πιστευούσης καρδίας του. Διὰ πάντα ταῦτα τοῦ εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες ἅπαντες καὶ τὸν δίκαιον αὐτοῦ ἔπαινον ἐξαγγέλλομεν ἀπόψε, καταστέφοντες αὐτὸν μὲ ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν, εὐλογίαν καὶ εὐχήν.
Συγχαίρομεν τοὺς σχόντας τὴν ὡραίαν πρωτοβουλίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἰωβηλαίου τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου.
Λυπούμεθα ποὺ τὴν ἀποψινὴν χαρὰν δὲν μοιράζεται εὑρισκομένη ἐν μέσῳ ἡμῶν ἡ καλὴ σύζυγός του. Εἴμεθα ὅμως βέβαιοι ὅτι καὶ αὐτὴ παρακολουθεῖ ἄνωθεν καὶ συγχαίρει σεμνῶς καὶ συνευφραίνεται καὶ ἐπικροτεῖ. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της!
Εὐχόμεθα εἰς τὸν Μουσικολογιώτατον ἡμέτερον Ἄρχοντα Λαμπαδάριον μῆκος ἡμερῶν πολύ, ἐν ὑγιείᾳ ἀμφιλαφεῖ καὶ δυνάμει παρὰ Θεοῦ, ἵνα συνεχίζῃ μέχρι βαθυτάτου γήρους καὶ πρεσβείου τὸ θεοφιλὲς ἔργον του, πρὸς δόξαν Θεοῦ, τέρψιν Ἀγγέλων, οἰκοδομὴν πιστῶν, χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἡμετέραν καὶ τιμὴν τοῦ ὀνόματος τῶν Πατριαρχικῶν ἀναλογίων!
Εἰς πάντας εὐχόμεθα εὐφρόσυνα ἅγια Χριστούγεννα, ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου πολλῆ!
Ρεπορτάζ για την εκδήλωση δείτε στην Ιδιωτική Οδό

12/28/2010

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Φανάρι, σήμερα

Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εδέχθη σήμερα σε ακρόαση, μεταξύ άλλων, "τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν, ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας".
Για την προσκυνηματική αυτή επίσκεψη στο Φανάρι πληροφορούμαστε από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος:

"Μία 45μελής ομάδα νέων της ΙΜΔ, με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιο, επισκέφθηκε σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο τετραήμερης προσκυνηματικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη. Ο όμιλος, που αποτελούνταν από Αναγνώστες, Ιερόπαιδες και από στελέχη της Κατασκηνώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, έγινε δεκτός από τον Παναγιώτατο Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.
Τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Αρχιδιάκονος π. Αμφιλόχιος Μήλτος εκ μέρους του Τομέα ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων και η κ. Κερασία Γούση, Ιατρός, εκ μέρους των ομαδαρχών και στελεχών των κατασκηνώσεων. Μετά από σύντομη προσλαλιά του Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ο Παναγιώτατος ομίλησε στους προσκυνητές συγχαίροντάς τους για την διακονία τους και επαινώντας τον Σεβασμιώτατο για τις ποικίλες ποιμαντικές πρωτοβουλίες του και ειδικά αυτές που αφορούν το χώρο της νεότητος. Τέλος οι καθηγητές παραδοσιακής μουσικής έψαλλαν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Παναγιώτατο με τη συνοδεία πολίτικης λύρας".


Επίσης, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης εδέχθη σε ακρόαση και άλλους αρχιερείς από την Ελλάδα:

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παύλου Κίτσου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀποστολίδου, Δικηγόρου, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς πραγματοποιηθησομένης κατά μῆνα Μάϊον ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Καβάλαν.
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας, καί Δράμας κ. Παῦλον.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

φωτογραφίες: Ν. Παπαχρήστου

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου το απόγευμα στον Ναό της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στον Εσπερινό, με την συμμετοχή των μαθητών και των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ομογένειας της Πόλης.Την ακολουθία τέλεσε ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας.
Ακολούθησε χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους μικρούς μαθητές στην Κοινοτική Αίθουσα.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εκδήλωση δείτε στο amen.gr

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου

Η προχθεσινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πόλης στην Αγία Τριάδα Ταξίμ είχε πλήθος και πάθος.
Μαθητές, δάσκαλοι και άλλοι Ρωμιοί έδωσαν δυναμικά το παρόν ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, δίνοντας παράλληλα και το μήνυμα ότι η Ρωμιοσύνη στην Πόλη "ανθεί και φέρει κι άλλο".Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και δίπλα του ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος και ο εκπρόσωπος των μειονοτήτων στην Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στην Άγκυρα και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λάκης Βίγκας.
Ο αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης απευθύνεται στους Ρωμιούς που κατέκλυσαν την Κοινοτική Αίθουσα της Αγίας Τριάδος στο Πέρα.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πατριάρχης μοίρασε δώρα στους μικρούς μαθητές.

12/27/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΕΞΙΩΘΗΚΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χθες Κυριακή 26 Δεκεμβρίου το απόγευμα, χοροστάτησε στον Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου (Ταξείμ) και ακολούθως δεξιώθηκε τους δασκάλους και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ομογένειας στην Κοινοτική Αίθουσα, όπου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση από τους μαθητές.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Γερμανός, Προϊστάμενος του ιστορικού Ναού της Αγίας Τριάδος, ο γνωστός καθηγητής Φιλοσοφίας Χρήστος Γιανναράς από την Ελλάδα, ο εκπρόσωπος των Μειονοτήτων στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στην Άγκυρα και δραστήριο μέλος της Ομογένειας Παντελής Βίγκας και πλήθος κόσμου.

Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε ο Πατριάρχης, και, κατόπιν προτροπής του, ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μακάριος Γρινιεζάκης.
Μια ακόμα εορταστική εκδήλωση της Πολίτικης Ρωμιοσύνης κατά το Δωδεκαήμερο, που σκορπά αισιοδοξία για τη συνέχισή της στην Κωνσταντινούπολη, την "πόλη του μέλλοντος"!

12/26/2010

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, προσφωνήσαντος ἐξ ὀνόματος ὅλων τόν Πατριάρχην, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειάρχου αὐτοῦ. Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας αὐτούς καί εὐχηθείς καλάς ἑορτάς, ἐνῷ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ἀπηύθυνεν εἰς τήν ὁμήγυριν καταλλήλους λόγους.

* * *

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά μεγάλης ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ . Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν παραμονήν, Παρασκευήν, 24ην Δεκεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Σάββατον, 25ην ἰδίου, προέστη τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Dragan Marković, τῆς Σερβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Snezana, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέψαντο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ἐκ μέρους τοῦ οἰκουροῦντος Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop Β’, οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοποι κ. Aram Ateşyan καί κ. Şahan Sıvacıyan, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Garabed Terziyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşag Seropyan, καί ηὐχήθησαν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Δεκεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 26ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Καταὐτήν ὡμίλησαν Πατριάρχης καί τῇ προτροπῇ Αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, Καθηγητής, ἐκ Κρήτης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης:

α) ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Ἐλευθέριον Ἀντωνιάδην, παλαίμαχον ποδοσφαιριστήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀναρρωσιν, καί

β) παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ.


Οι φωτογραφίες είναι από την επίσκεψη στον Πατριάρχη της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος του Μεγάλου Ρεύματος, υπό τον Μητροπολίτη Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίο. Μαζί και παιδιά της Κοινότητος του Μ. Ρεύματος.

12/23/2010

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2010

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥἈγαπητοὶ ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,


Μέσα εἰς τὴν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν τελευταίως σκοτεινὴν ἀτμόσφαιραν τῆς σοβούσης ποικίλης κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί, κυρίως, πνευματικῆς, ἡ ὁποία πολὺν θυμόν, πολλὴν πικρίαν, πολλὴν σύγχυσιν, πολλὴν ἀγωνίαν, πολὺ ἄγχος, πολλὴν ἀπογοήτευσιν καὶ πολὺν φόβον διὰ τὴν αὔριον προξενεῖ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, γλυκεῖα ἀκούεται ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας:


«Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς...»

(Ἰδιόμελον ΣΤ΄ Ὥρας Χριστουγέννων).

Πίστις ἀκλόνητος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν παρακολουθεῖ ἀφ’ ὑψηλοῦ καὶ ἀδιαφόρως τὴν πορείαν τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν Του ὑπὸ τοῦ ἰδίου, αὐτοπροσώπως, πλασθέντος ἀνθρώπου. Τούτου ἕνεκα καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου Του ἦτο ἀπ’ ἀρχῆς ἡ «εὐδοκία» Του, τὸ πρώτιστον θέλημά Του, ἡ «προαιώνιος βουλή» Του. Νὰ ἀναλάβῃ ὁ Ἴδιος, ἐξ ὑπερβολῆς ἀγάπης, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ποὺ ἔπλασε, καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β΄ Πέτρ. 1: 4). Καὶ τοῦτο, πρὸ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων, πρὸ καὶ αὐτῆς τῆς πλάσεώς των! Μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ «προαιώνιος βουλὴ» τῆς Σαρκώσεως περιέλαβε τὸν Σταυρόν, τὸ Ἄχραντον Πάθος, τὸν
Ζωοποιὸν Θάνατον, τὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον, τὴν Τριήμερον Ἔγερσιν, ὥστε ἡ παρείσακτος ἁμαρτία, ποὺ ἐδηλητηρίασε τὰ πάντα, καὶ ὁ λαθρεπιβάτης τῆς ζωῆς θάνατος νὰ τεθοῦν τελείως καὶ ὁριστικῶς ἐκποδών, καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπολαύσῃ ἀκεραίαν τὴν Πατρικὴν κληρονομίαν τῆς αἰωνιότητος.


Ἀλλ’ ἡ θεϊκὴ συγκατάβασις τῶν Χριστουγέννων δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὰ τῆς αἰωνιότητος. Ἀφορᾷ καὶ εἰς τὰ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας ἡμῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ’ ἦλθεν ἐπίσης εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Ἐχόρτασε θαυματουργικῶς κατ’ ἐπανάληψιν τὰ πλήθη τῶν ἀκροατῶν τοῦ λόγου Του, ἐκαθάρισε λεπρούς, ἐστερέωσε παραλύτους, ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τυφλούς, τὴν ἀκοὴν εἰς κωφοὺς καὶ τὴν ὁμιλίαν εἰς ἀλάλους, ἀπήλλαξε δαιμονισμένους ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ὑπεστήριξε τὸ δίκαιον τῶν ἀδικουμένων καὶ λησμονημένων, ἐστηλίτευσε τὸν ἀθέμιτον πλουτισμόν, τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀσπλαγχνίαν, τὴν ὑποκρισίαν καὶ τὴν «ὕβριν» εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις, ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ἐθελουσίου κενωτικῆς χάριν τῶν ἄλλων θυσίας! Ἴσως ἡ διάστασις αὕτη τοῦ μηνύματος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ προσεχθῇ περισσότερον κατὰ τὰ σημερινὰ Χριστούγεννα. Πολλοὶ συνάνθρωποι καὶ συγχριστιανοὶ δοκιμάζουν φοβερὸν πειρασμὸν ἐκ τῆς σοβούσης κρίσεως. Εἶναι ἀναρίθμητοι αἱ στρατιαὶ τῶν ἀνέργων, τῶν νεοπτώχων, τῶν ἀστέγων, τῶν νέων μὲ τὰ «ψαλιδισμένα ὄνειρα». Ἀλλά, Βηθλεὲμ ἑρμηνεύεται «Οἶκος Ἄρτου»! Χρεωστοῦμεν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ εἰς πάντας τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς ὄχι μόνον τὸν «Ἐπιούσιον Ἄρτον», δηλαδὴ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται ἐσπαργανωμένος εἰς τὴν πενιχρὰν φάτνην τῆς Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸν ἐπιτραπέζιον ἄρτον τῆς ἐπιβιώσεως, καὶ ὅλα τὰ «ἐπιτήδεια τοῦ σώματος» (Ἰακ. 2: 16). Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἐν ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης! Ἡ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀκούεται ἐντονώτερος καὶ ἀπαιτητικώτερος ὁ ἀποστολικὸς λόγος: «Δεῖξον μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. 2: 18)! Ὁ καιρός, δηλ. ἡ εὐκαιρία, νὰ «ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» εἰς τὸ ὕψος τῆς οἰκειούσης ἡμᾶς μὲ τὸν Θεὸν βασιλικῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης.


Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ μαρτυρικῆς καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν θεϊκὴν συγκατάβασιν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χάριν τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ὧι ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Φανάριον, Χριστούγεννα ,βι’

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "Ηρθε η ώρα για ειρήνη μεταξύ των δύο λαών"


Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Τήν Δευτέραν, 20ήν Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, μετέβη εἰς Çatalca καί παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τοῦ «Μουσείου τῆς Ἀνταλλαγῆς», τό συσταθέν ὑπό τοῦ τοπικοῦ Δήμου ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις 2010 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης», ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει.


Στο μουσείο, που εγκαινιάστηκε 87 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών (Λωζάννη 30 Ιανουαρίου 1923), εκτίθενται ιστορικά ντοκουμέντα και αντικείμενα των Τούρκων προσφύγων που έφυγαν από τη Βόρεια Ελλάδα.
Τον Ιανουάριο του 2011, στον ίδιο χώρο θα προστεθούν και εκθέματα Ελλήνων προσφύγων, που απομακρύνθηκαν αντίστοιχα από την Τουρκία βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, επίσης, η εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Carol Bachelor, αλλά και δύο απόγονοι Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας, που μετέβησαν στην Τσατάλτζα (Μέτρες) της Κωνσταντινούπολης, ειδικά από την Πτολεμαΐδα.
«Μοιραστήκαμε τους ίδιους πόνους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος ωστόσο τόνισε ότι «τώρα έχει έρθει η ώρα για ειρήνη και ηρεμία μεταξύ των δύο λαών».

12/21/2010

«Περί πλουτισμοῦ Θεολογίας καί περί καυχωμένων ἤ συμπλεγματικῶν;»


Λόγος ἐπί τῇ Κυριακῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Ὑπό Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου

«Περί πλουτισμοῦ Θεολογίας καί περί καυχωμένων ἤ συμπλεγματικῶν;»Παναγιώτατε Δέσποτα,

Λαέ τοῦ Θεοῦ,

«Διό Σοι προσφέρομεν καί ἡμεῖς ὑπέρ τήν χρηματικήν φορολογίαν Ὀρθοδόξου πλουτισμόν Θεολογίας»

Ὁ ὑμνωδός τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ὁμιλεῖ περί τοῦ πλουτισμοῦ τῆς Θεολογίας. Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δοξολογοῦμεν τόν Κύριον διά τόν πλουτισμόν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, προελθόντα ἐκ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Καί οὕτω δυνάμεθα νά καυχώμεθα διά τόν πλουτισμόν τῆς Θεολογίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογίας τῶν εἰκόνων, τῆς τέχνης, τῆς ἐν γένει παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐνδόξου βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπηρέασε τήν ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων ἕως καί τήν περίοδον τῶν Κάτω Χρόνων. Καί δικαίως καυχώμεθα διά τά ὑψηλά μέτρα τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ σύγχρονος ἱστοριογραφία ἔδωκε τήν πρέπουσαν ἀξίαν εἰς τόν πάλαι ποτε παρεξηγημένον πολιτισμόν τοῦ Βυζαντίου.

Ἡ καύχησις ὅμως αὕτη δύναται νά ὁδηγήσῃ τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν εἰς ἕνα αὐτάρεσκον ἐγκλεισμόν. Ἡ καύχησις αὕτη δύναται νά μετατραπῇ εἰς ἕνα κρυφόν ἤ φανερόν ἐγωϊσμόν, διότι εὐκόλως δύναταί τις καυχώμενος νά μετατραπῇ εἰς συμπλεγματικόν ἐγωϊστήν. Εἰς τούς καυχωμένους δύναται νά συμπεριληφθοῦν καί οἱ νοσταλγοί καί ἐρασταί ἰδεολογικῶν σχημάτων καί καταφυγίων, ὡς τό σχῆμα ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀντιπαραθέτει τήν ρωμέϊκην παράδοσιν πρός τήν φραγκικήν τοιαύτην.

Καί τό ἐρώτημα τίθεται: Διατί προσκολλώμεθα εἰς τό παρελθόν; Θά ἠδύνατό τις νά ἀπαντήσῃ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι παραδοσιακή πίστις τεθεμελιωμένη ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Πατέρων καί τῆς ἐν γένει ἀρχαίας διδασκαλίας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Οὐδείς ἀντιλέγει περί τούτου. Ἄνευ τῆς Γραφῆς, τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καί τῶν Πατέρων ἡ Ὀρθοδοξία δέν δύναται νά ὑφίσταται οὔτε εἰς τό παρόν οὔτε καί εἰς τό μέλλον. Μία ὅμως κατά γράμμα προσκόλλησις «ἀποκτείνει» τό πνεῦμα καί τήν οὐσίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐθεολόγησαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐπί τῇ βάσει τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἄνευ ὅμως προσκολλήσεως εἰς τό γράμμα αὐτῆς. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν ἡμεῖς οἱ κληρονόμοι τῆς πατερικῆς διδασκαλίας νά μήν ἀκολουθήσωμεν τήν δοθεῖσαν ὑπ’αὐτῶν ἑρμηνευτικήν ἀρχήν τοῦ πνεύματος;

Οὕτως, οἱ Πατέρες διά τοῦ δημιουργικοῦ διαλόγου μετά τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐδημιούργησαν τόν λεγόμενον ἐμπολιτισμόν (inculturation) τῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας καί κατέστησαν ταύτην συναφῆ-σχετικήν πρός τόν τότε πολιτιστικόν περίγυρον. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκχριστιάνισαν τόν ἑλληνικόν πολιτισμόν καί τοιουτρόπως ἐδημιούργησαν μίαν ἔξοχον θεολογικήν σύνθεσιν. Ἐπρόδωσαν οἱ Πατέρες τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας; Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Ἡ συναφειακή θεολογία τῶν Πατέρων εἶναι πλουτισμός Θεολογίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Οἱ ὀξυδερκεῖς οὗτοι Ἅγιοι ἄνδρες τῆς Ἐκκλησίας ἐγνώριζον ὡς ἄριστα τά φιλοσοφικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς καί διελέγοντο πρός αὐτά. Μετεμόρφωσαν φιλοσοφικούς ὅρους, ὡς ἐπί παραδείγματι τόν ὅρον «πρόσωπον», διά νά ἑρμηνεύσουν τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Καί τό ἐρώτημα πάλιν τίθεται ἐνώπιον ἡμῶν: Πρός τί ἡ τυφλή καί ἄνευ ὅρων καί προϋποθέσεων προσκόλλησις εἰς τό παρελθόν;

Φοβούμεθα ἐνώπιον μιᾶς νέας ὑπαρχούσης ἀπειλῆς, ἡ ὁποία ἀκούει εἰς τό ὄνομα παγκοσμιοποίησις-μεταμοντέρνος πολιτισμός; Ἡ μέν παγκοσμιοποίησις δημιουργεῖ τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἰσοπεδώνει τήν ἰδιοπροσωπίαν καί τά χαρακτηριστικά λαῶν, ἀνθρώπων, πολιτισμῶν καί θρησκειῶν, ὁ δέ μεταμοντερνισμός ἀρνεῖται κατηγορηματικῶς οἱανδήτινα αὐθεντίαν καί ἀξίαν τοῦ παρελθόντος. Εἶναι τά κυρίαρχα πολιστικά μοντέλα τοῦ συγχρόνου τρόπου ζωῆς.

Ἐάν εἴμεθα ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι δέν φοβούμεθα τόν διάλογον μέ τά ὡς ἄνω πολιτιστικά μοντέλα. Ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώνει ἐκ τοῦ φόβου τοῦ ἄλλου, τοῦ ἑτέρου καί καλεῖ εἰς διάλογον. Ὅστις κατέχει τήν Ἀλήθειαν δέν φοβᾶται, δέν διακατέχεται ὑπό ψυχολογικῶν συμπλεγμάτων ἤ εἰς τήν χειροτέραν περίπτωσιν ὑπό μίσους καί κακίας («Γνώσεσθε τήν Ἀλήθειαν καί ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώση
μᾶς»). Ὁ Χριστός συνωμίλησε μετά τῆς Σαμαρείτιδος! Μήπως ὡρισμένοι ἐξ ἡμῶν διακατεχώμεθα ὑπό τοῦ συμπλέγματος τῆς ἀνωτερότητος ὡς οἱ Ἰουδαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου; Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπό τήν ἐμπνευσμένην ἡγεσίαν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, δέν φοβεῖται τόν διάλογον, διαλέγεται καί συνεργάζεται μετά πάντων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως διά τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης καί τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προκλήσεων τοῦ συγχρόνου κόσμου.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὀφείλει καί πρέπει νά διαλέγεται μέ τό ἑκάστοτε πολιτιστικόν περιβάλλον καί ἐν προκειμένῳ μέ τάς ἀνησυχίας καί τάς ἀναζητήσεις τοῦ μεταμοντέρνου πολιτισμοῦ. Εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν, αὕτη θά καταστῇ μουσειακόν ἀπολίθωμα καί γκέττο.

Εὐτυχῶς ἀκούονται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν φωναί, αἱ ὁποῖαι ἀντιλαμβάνονται τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί ἀντιδροῦν ὑγιῶς εἰς τήν ἀπομόνωσιν καί τό κλείσιμον τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό προσφάτως συγκληθέν ἐν Βόλῳ Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος: «Νεοπατερική Σύνθεση ἤ Μεταπατερική Θεολογία;» ἔθεσε τήν χεῖρα ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων καί ἐδημιούργησεν, ὡς μή ὤφελεν, ἀντιδράσεις ὀρθοδόξων, ἰδεολογικῶς προσκεκολλημένων εἰς τό παρελθόν, ἀρνουμένων κατ’ οὐσίαν δημιουργικόν διάλογον μέ τόν σύγχρονον πολιτισμόν καί καθιστώντων οὕτω τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν γυμνήν διαλόγου καί πτωχήν!

Ἡ θεολογική ἡμῶν παιδεία περιορίζεται, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, εἰς μίαν ἀκαδημαϊκοῦ χαρακτῆρος ἱστορικοκριτικήν μελέτην τῶν Πατέρων ἤ εἰς τήν χειροτέραν περίπτωσιν εἰς ἠθικολογικοῦ καί συναισθηματικοῦ περιεχομένου κηρύγματα. Ἡ ἐκκλησιαστική ἡμῶν ζωή ἐξαντλεῖται ἐνίοτε εἰς παροχήν ψυχολογικῆς ἀναπαύσεως καί «κατανυκτικῶν» Λειτουργιῶν, εἰς πνευματικούς τύπου «γκουρού» καταστάσεις αἱ ὁποῖαι δύνανται εὐκόλως νά ταυτίσουν τήν Ἐκκλησίαν μέ τά ἀνατολικά θρησκεύματα. Ὁ διακρινόμενος ἐπί προφητικῇ ἐγρηγόρσει Ἐλλογιμότατος καθηγητής κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς εἰς τό βιβλίον του «Ἐνάντια στή Θρησκεία», ἤ ἐπί τό ἀκριβέστερον ἐναντίον τῆς θρησκευούσης Ἐκκλησίας, κατέδειξεν ἐναργῶς τήν ἔκπτωσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἰς θρησκευτικόν καί ψυχολογικόν γεγονός.

Τό Ἅγιον Πνεῦμα κατέλιπεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν μεγάλας θεολογικάς καί προφητικάς μορφάς, ὡς ἐκείνη τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὁ ὁποῖος πρῶτος ὡμίλησε περί τῆς ἀνάγκης νεοπα- τερικῆς συνθέσεως καί διαλόγου μετά τῆς Δύσεως. Ὁ π. Γεώργιος ὑπῆρξεν ὄντως οἰκουμενικός διδάσκαλος, ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι! Καί τήν ἀνάγκην ταύτην ἐπισημαίνουν καί σύγχρονοι μορφαί, ὡς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, εἷς ἐκ τῶν πιστῶν μαθητῶν τοῦ ἀειμνήστου π. Γεωργίου.

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἀδελφοί μου,

Ἡ ἔλλειψις προφητικῆς συνειδήσεως καί ἑρμηνείας ἴσως ἀποτελεῖ πτῶσιν χειροτέραν τῆς πτώσεως εἰς ἁμαρτωλά πάθη! Καί διά τοῦτο θά κατακριθῶμεν ὑπό τοῦ Κυρίου ἐν τῇ Δευτέρᾳ Αὐτοῦ παρουσίᾳ καί θά ἀποδώσωμεν φρικτόν λόγον εἰς τόν δικαιοκρίτην Κύριον! Ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν ἐδήλωσεν ὅτι ὁ 21ος αἰών θά εἶναι ὁ αἰών τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά ἐκπληρώσῃ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τήν προφητικήν της κλῆσιν εἰς ἕνα μεταμοντέρνον πολιτισμόν; Τό ἐρώτημα θέτει πάντας ἡμᾶς πρό τῶν εὐθυνῶν ἡμῶν!

Ἄς ἐξαγοράσωμεν τόν καιρόν!

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

12/19/2010

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Ανασυγκρότηση Κοινοτική και Εκκλησιαστική

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Στην ανασυγκρότηση και την ανανέωση των Κοινοτικών πραγμάτων και της κοινωνικής ζωής της Ομογένειας της Πόλης αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θέλοντας να επισημάνει το γεγονός ότι επιτελείται έργο σημαντικό και ουσιαστικό χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς θόρυβο και χωρίς έπαρση. Παράλληλα εξήρε τον πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στο νέο βιβλίο με τον τίτλο «Κωνσταντινούπολη», από τον οποίο εξήγαγε το μήνυμα πως «η Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη του μέλλοντος».
Τις σκέψεις αυτές ανέπτυξε ο Πατριάρχης σε ομιλία του στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Νιχώρι, στο Βόσπορο, όπου και χοροστάτησε σήμερα με αφορμή την παρελθούσα πανήγυρη της Κοινότητας.


Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος και Επόπτης της περιφέρειας Βοσπόρου, ο οποίος και προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη όπως και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στράτος Δολτσινιάδης, ενώ σύντομη προσλαλιά απηύθυνε και ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τατάρνης Ευρυτανίας π. Δοσίθεος, ο νέος Προξενος της Ελλάδος στην Πόλη Αστρακάς Αθανάσιος, Άρχοντες του Πατριαρχείου και πλήθος πιστών από την Πόλη καθώς και όμιλοι μαθητών από σχολεία της Λαμίας και του Χορτιάτη.


Ο Πατριάρχης αναφερόμενος στην Κοινότητα του Νεοχωρίου τόνισε ότι:


«Το Νιχώρι υπήρξε πρωτοπόρο ως προς τις διεξαγόμενες εις την Ομογένεια Κοινοτικές εκλογές. Πριν από τέσσερα χρόνια ήταν το Νιχώρι που έδωσε το σύνθημα, που ετόλμησε και ζήτησε άδεια από τις κυβερνητικές αρχές και έτσι ξεκίνησε αυτή η ανανέωση των διοικητικών σωμάτων της Ομογενείας, ευτυχώς δε ότι το παράδειγμα του Νιχωρίου το ηκολούθησαν και άλλες πάμπολλες Κοινότητές μας και Ιδρύματά μας πλην ελαχίστων κατακριτέων εξαιρέσεων. Και ευχόμεθα οι σημερινές διεξαγόμενες εκλογές εδώ στο Νιχώρι, στην Παναγία και στον Άγιο Νικόλαο, να φέρουν εις την διοίκησίν των τα καλύτερα στελέχη που θα έχουν τη διάθεση να εργαστούν και να προσφέρουν όπως ηργάσθησαν και προσέφεραν η απερχόμενη εδώ εις τον Άγιον Νικόλαον επιτροπή υπό την προεδρίαν του κ. Στράτου Δολτσινιάδη, την οποία συγχαίρω για ό,τι επετέλεσε, καθώς επίσης και την επιτροπή της Παναγίας Κουμαριωτίσσης υπό την προεδρίαν του κ. Παντελή Βίγκα για ό,τι προσέφερε και αυτή κατά την παρελθούσα τετραετία».


Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στο καινούριο βιβλίο που εκδόθηκε με τίτλο «Κωνσταντινούπολη» και αποτελεί συλλογή διαφόρων άρθρων από λογοτέχνες και άλλες προσωπικότητες των γραμμάτων. Την έκδοση προλογίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζοντας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σημείωσε: «...λέγει πολλά όμορφα πράγματα στον πρόλογό του, όμορφα, βαθειά και όχι τετριμμένα πράγματα για την Κωνσταντινούπολη, για τη Μεγάλη Εκκλησία, για το Πατριαρχείο μας και την παράδοση την οποία αυτό ενσαρκώνει και συνεχίζει. Αυτή η παράδοσις, λέγει, μπορεί να ανοίξει προοπτικές για το μέλλον της. Γι΄αυτό και χαρακτηρίζει την Κωνσταντινούπολη ως πόλη του μέλλοντος. Λέγει ότι η Κωνσταντινούπολη δεν έχει μόνον παρελθόν, δεν έχει μόνον Ιστορία, δεν έχει μόνον παρόν αλλά έχει και μέλλον και είναι η πόλη του μέλλοντος».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πατριάρχης πρόσθεσε: «Από αυτής της απόψεως γεμίζουμε και εμείς οι λίγοι που μείναμε εδώ στην Κωνσταντινούπολη από αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Έχουμε πίστη στον Θεό, στην Παναγία μας, στους Αγίους, στα Ιερά και τα Όσιά μας τα οποία μας εκληροδότησαν οι Πατέρες μας και με βάση αυτά και στηριζόμενοι σε αυτά προχωρούμε για ένα ελπιδοφόρο μέλλον».Σχετικά με τη ζωή της Ομογένειας στην Πόλη ο Πατριάρχης έκανε λόγο για την ανανέωση και ανασυγκρότηση που επικρατεί στα Κοινοτικά ζητήματα: «Ανασυγκροτούμεθα, ανανεώνουμε την κοινοτική, εκκλησιαστική και κοινωνική μας ζωή. Γίνονται πολλά πράγματα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς θόρυβο, χωρίς περιαυτολογίες, δουλεύουμε, ελπίζουμε, πιστεύουμε εις την Πρόνοιαν του Θεού εις τον οποίον και εμπιστευόμεθα το μέλλον της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου μας και της εδώ Ομογενείας».

Related Posts with Thumbnails