________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/31/2010

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ "ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ"

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ἐκ μέρους τοῦ Τομέα Ποιμαντικῆς Ἀναγνωστῶν-Ἱεροπαίδων τῆς

Ἱ. Μ. Δημητριάδος κατά τήν ἐπίσκεψή του στό Οικ. Πατριαρχεῖο

Φανάρι, 27.12.2010

Tου Αρχιδιακόνου της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος Αμφιλοχίου Μήλτου

Παναγιώτατε,

Μέσα στήν ἑόρτια ἀτμόσφαιρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας, ἡ νοσταλγική ἀγάπη γιά τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων καί τά αἰσθήματα βαθύτατου σεβασμοῦ, τιμῆς καί εὐλάβειας πρός τό ἱερό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας οἱονεί ὡς ἄστρο νοητό ὁδήγησε τόν προσκυνηματικό αὐτό ὅμιλο στό ἀείφωτο Φανάρι, ὅπου δύο σχεδόν χιλιάδες χρόνια τώρα γεννιέται ἡ ἐλπίδα τῆς χριστιανικῆς πίστης. Γι΄ αὐτό καί ἐκφράζουμε τά συναισθήματα συγκίνησης καί χαρᾶς πού διακατέχουν τήν ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία, μέ ἡγήτορα τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ἰγνάτιο, συναποτελεῖται ἀπό Ἀναγνῶστες καί Ἱερόπαιδες ἀφενός καί στελέχη τῶν νεανικῶν Κατασκηνώσεών της ἀφετέρου.

Συγχρόνως, αἰσθανόμαστε ἀδήριτη τήν ἀνάγκη νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε διότι, παρά τήν κόπωση τῶν ἡμερῶν, μᾶς δίδετε τή δυνατότητα νά ὑποβάλουμε τά σέβη μας στό σεπτό πρόσωπό Σας καί νά λάβουμε τήν ἐπιστηρικτική εὐλογία Σας. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ ἐπίσκεψη καί τό προσκύνημά μας στήν Κωνσταντινούπολη ἀρχίζει ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἕναν θεσμό πού ἑνοποιεῖ καί συμπυκνώνει ἐντός του τό βυζαντινό παρελθόν, τό μαρτυρικό παρόν καί τό ἀναστάσιμο μέλλον. Ξεκινοῦμε τό ὁδοιπορικό στήν Πόλη ἀπό τό Φανάρι, τό ὁποῖο, γιά νά δανειστοῦμε τά λόγια τοῦ Μητροπολίτου Πέργης Εὐαγγέλου «εἶναι ἕνα ἀεισέβασμα μέσα στήν αἰωνιότητα. Ἕνα κύμα ταυτισμένο μέ τόν χρόνο.»(ἐκ Φαναρίου Β΄ σ.62).

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρωτοστατώντας στήν «διακονίαν τῆς καταλλαγῆς»(Β Κορινθ. 5,18), δίδει ἀδιάκοπα τόν παλμό τοῦ «ἱεραποστολικῶς ἐργάζεσθαι» στήν ἀνα τήν οἰκουμένη Ἐκκλησία. Γι΄ αὐτό καί εἶναι ὠφέλιμη καί καθοδηγητική ἡ ἐμπειρία τῆς ἐδῶ παρουσίας τῶν νέων στελεχῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί δή τῶν Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπό τό ζῆλο τῆς διακονίας μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Δημητριάδος, στό πλαίσιο τῆς ὀφειλετικῆς μέριμνάς της γιά ὅλους τούς νέους, ἔχει ἀναπτύξει ἰδιαίτερη πρόνοια γιά ὅσα παιδιά καί νέους διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί τό Ἀναλόγιο, ὡς Ἱερόπαιδες ἤ Ἀναγνῶστες, καί ἐνδεχομένως ἔχουν κλίση πρός τήν ἱερωσύνη. Ἡ προσπάθεια αὐτή, πού ἔχει πλούσια παράδοση καί καρποφορία στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γίνεται διά τοῦ Τομέα Ποιμαντικῆς Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων.

Ὁ Τομέας διοργανώνει κατ΄ ἔτος μηνιαῖες συναντήσεις μέ ἐποικοδομητικές ὁμιλίες, λατρευτικές εὐκαιρίες, ἑορτασμό τοῦ Προστάτη Ἁγίου τῶν Ἀναγνωστῶν Μάρτυρος Δάνακος τοῦ Ἀναγνώστου, ἐπισκέψεις σέ Ἐνορίες καί Ἱερές Μονές, προσκυνηματικές ἐξορμήσεις καί ποικίλες ἄλλες δραστηριότητες, προσβλέποντας στήν οὐσιαστική κατάρτιση τῶν Ἀναγνωστῶν και Ἱεροπαίδων σέ θέματα πίστεως καί ζωῆς καί εὐελπιστώντας ὅτι ἀπό τούς φερέλπιδες αὐτούς βλαστούς θά προέλθουν τά εὐσυνείδητα μέλη, τά αὐριανά στελέχη καί οἱ μελλοντικοί κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας μας. Κύριος σκοπός τῆς προσπάθειας εἶναι ἡ συνειδητή καί μέ ἐπίγνωση διακονία στή θεία Λατρεία, ἡ γνωριμία μέ τά οὐσιώδη τῆς πίστης μας, ἡ καλλιέργεια ὑγιῶν ἱερατικῶν κλίσεων, ἡ πνευματική ἐνίσχυση μέσα ἀπό τήν ἐν Χριστῷ συναναστροφή καί τή συμμετοχή στήν ἐκκλησιαστική ζωή.


Στούς ἐκκοσμικευμένους καιρούς τῆς ἀποπροσανατολιστικῆς σύγχυσης, ἡ παρουσία κληρικῶν καί χριστιανῶν ἀξίων τῆς κλήσεώς τους καθίσταται ἀποφασιστικῆς σημασίας. Ἐκτιμώντας αὐτήν τήν ἀναγκαιότητα ὁ Ἐπίσκοπός μας προσέδωσε στόν Τομέα αὐτό τῆς ποιμαντικῆς τῆς νεότητος καθοριστική βαρύτητα, διότι ἀνθρωπίνως τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἐργατῶν τοῦ εὐαγγελίου καί τήν αὐτοσυνειδησία τῶν πιστῶν μελῶν της.

Πρός τοῦτο, Παναγιώτατε, σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νά ἐπευλογήσετε τήν προσπάθειά μας καί νά εὔχεσθε οἱ νέοι αὐτοί νά διατηροῦν οὐσιαστική σχέση μέ τόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, νά ἀκολουθοῦν τό κενωτικό καί διακονικό ἦθος τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας, νά κρατήσουν τή φλόγα γιά τήν ἱερωσύνη ἀναμμένη καί νά διασώζουν στά πρόσωπά τους τίς ἄδολες ἰδιότητες τοῦ παιδίου μέ τίς ὁποῖες θέλησε νά ἐμφανισθεῖ ὁ Κύριός μας.

Ἐπιτρέψτε μας τέλος, ὡς δεῖγμα τῆς εὐγνωμοσύνης καί υἱικῆς ἀγάπης μας ἀλλα καί ὡς ἀνάμνηση τῆς ἐπισκέψεώς μας νά Σᾶς προσφέρουμε αὐτή τήν βακτηρία, στήν ὁποία στηριζόμενος, εὐχόμαστε ταπεινά, νά συνεχίσετε τήν εὐεργετική ἀποστολή σας στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ὅλο τόν κόσμο.


Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε και η κ. Κερασία Γούση, Ιατρός, εκ μέρους των ομαδαρχών και στελεχών των κατασκηνώσεων.

Μεγάλη ευλογία γευόμαστε σήμερα! Και τούτο διότι επισκεπτόμαστε την σεπτή κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εσάς Παναγιώτατε, τον συνεχιστή της παρακαταθήκης της Πίστεως και του Γένους μας, της Χριστιανοσύνης και της Ρωμιοσύνης, τον εκφραστή του πολυτιμότερου θεσμού της Παραδόσεώς μας, αλλά και αυτόν πού αποτελεί την μαρτυρία της ζώσης Ορθοδοξίας στο σήμερα. Δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτή την ευλογία, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που μας δόθηκε, και πληρούμεθα από πνευματική χαρά και αγαλλίαση, διότι βρισκόμαστε κοντά σας, Παναγιώτατε!

Βρισκόμαστε στην πόλη των ονείρων μας… Ένας βαθύς συγκλονισμός μας διαπερνά, καθώς το Φανάρι, μέσα από την ιστορία του, μέσα από την Μαρτυρία των Αγίων πού πέρασαν από αυτό, μέσα από την διαφύλαξη του ήθους της οικουμενικής Ρωμιοσύνης, αποτελεί και για μας το σημείο αναφοράς. Αποτελεί την κιβωτό της σωτηρίας για όλους τους Ορθοδόξους, και για τα έθνη τον πνευματικό φάρο απ΄ όπου εκχέεται λαμπρό το Φώς της Αληθείας του Χριστού!

Αυτό το ζείδωρο φως προσπαθούμε κι εμείς να μεταλαμπαδεύσουμε στις ψυχές των παιδιών, ταπεινοί διάκονοι όλοι μας στο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας, στελέχη και ομαδάρχες των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας προσκαλεί τους νέους που διψούν την Αλήθεια σ’ ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου, τον Άγιο Λαυρέντιο. Η κατασκήνωση αποτελεί μια ευκαιρία για τους νέους να μοιραστούν την ομορφιά και την εμπειρία της κοινής ζωής με τους αδελφούς εν τω συνδέσμω της αγάπης, να χαρούν το πανηγύρι της αγαπητικής κοινωνίας των προσώπων, να αναζητήσουν απαντήσεις στους προβληματισμούς και τις υπαρξιακές τους ανησυχίες. Εκεί προβάλλεται το αυθεντικό χριστιανικό βίωμα και δίδεται τρανή μαρτυρία αγάπης και φιλαδελφίας στους αποξενωμένους καιρούς μας.

Έργο ιεραποστολικό η κατασκήνωσή μας, Παναγιώτατε, και με τη χάρη του Θεού η καρποφορία πλούσια, και ευλογητή η συγκομιδή στις ψυχές των νέων που έχουν τον ηρωισμό σε καιρούς ζοφερούς να δηλώνουν μαθητές του Κυρίου. Παράλληλα όμως, και έργο ευθύνης, γι’ αυτό παρακαλούμε ταπεινά να μη μας λησμονείτε στις θεοπειθείς προσευχές σας. Δεηθείτε προς τον Δωρεοδότη Κύριό μας να μας φωτίζει και να μας ενδυναμώνει στο έργο μας ενισχύοντας την αδυναμία μας και αναπληρώνοντας τα υστερήματα των προσπαθειών μας.

Με πολύ σεβασμό, βαθεία εκτίμηση και πηγαία αγάπη σας προσφέρουμε κι εμείς τις γιορτινές μας ευχές. Ο νεοτεχθείς Κύριός μας να σας χαρίζει υγεία, να σας διαφυλάττει υπό την κραταιά Του σκέπη και να σας ενισχύει στο έργο σας, ώστε να λαμπρύνεται και να δοξάζεται δι’ υμών η Αγία μας Εκκλησία.

2 σχόλια:

  1. Καλή κι Ευλογημένη Νέα Χρονιά, με πλούσια πνευματική καρποφορία, για την Α.Θ.Π. τον Οικουμ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και το σεπτό Οικουμενικό μας Πατριαρχείο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.1 Ιανουαρίου 2011 στις 11:01 μ.μ.

    Ένας νέος χρόνος πέρασε,ένας νέος ήρθε. Το 2010 πέρασε στην ιστορία και το 2011 ανοίγεται μπροστά μας άγνωστο. Το 2010 έφυγε για την Μητέρα Εκκλησία με μια χαρμόσυνη και μιά λυπητερή είδηση. Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου περιήλθε και πάλι στα χέρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας, ενώ από την άλλη είδε την βεβήλωση του Ρωμαίϊκου Κοιμητηρίου της Ίμβρου, από τους γνωστού αγνώστους. Το 2010 πρόσθεσε νέες εμπειρίες στην μακραίωνη πορεία της Μητρός Εκκλησίας. Το 2011 ανοίγει γεμάτο προκλήσεις. Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία κάτω από την σοφή καθοδήγηση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και όλων των συνεργατών του Αρχιερεών, Κληρικών και Λαϊκών, καλείται να μεταλαμπαδεύσει στον κόσμο το μήνυμα της Ορθοδοξίας, της παραδόσεως και των ιδανικών και αξιών του Γένους μας.
    Παναγιώτατε, η προσευχή μας είναι, ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος, δημιουργικός, τόσο για Σάς, όσο και για την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, την Εκκλησία "των του Χριστού πενήτων", για να συνεχίζετε το ιεραποστολικό και εκπολιτιστικό έργο Σας. Καλή χρονιά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails