________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/31/2013

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος ἐπεσκέφθη τήν Δευτέραν, 29ην λήγοντος μηνός, τόν οἰκουροῦντα ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί διεβίβασεν αὐτῷ τά ἑόρτια συγχαρητήρια καί τάς ἀδελφικάς εὐχάς τοῦ Πατριάρχου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 29ην λήγοντος μηνός, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 30ήν Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ πλατείᾳ Taksim. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δήμαρχον Σισλῆ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.Vasken Barın καί Şevki Bodur, συνεργατῶν αὐτοῦ. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Λίναν Κιουπρουλῆ, ἐκ Καβάλας. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς Κοινότητος «Sant’ Egidio», ἐκ διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Luca Riccardi, ἐξ Ἰταλίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Λαζάρου, ἐκ τῆς Πόλεως.

"ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ"
''Το θέμα της εν λόγω Μονής έχει πλέον κλείσει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο διά της αποστολής Εξαρχίας στην Ιερά Κοινότητα. Η εφαρμογή της αποφάσεως υπόκειται στην Εξουσία του Ελληνικού Κράτους. Ευχόμεθα η εκτέλεσις της αποφάσεως να υλοποιηθεί εν ειρήνη''. 
Τη δήλωση αυτή έκανε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, π. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Άγιον Όρος μετά την ένταση που επικράτησε την περασμένη Δευτέρα όταν μοναχοί της Παλαιάς Αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου απέτρεψαν την επίδοση δικογράφου για την εκκένωση του αντιπροσωπείου.

7/30/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26-29 Ιουλίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Γεν. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης καί τῆς Ρουμανίας, Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ εξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ρουμανίας κυροῦ Θεοκτίστου καί τῶν ἀειμνήστων Μαρίας και Μαρίας, μητρός καί θυγατρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου καί Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος Πικριδίου κ. Παναγιώτου Τσάκου. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος Ἐπόπτου Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ρουμανικῆς Παροικίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην, Κυριακήν 28ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ συμπάθεια τοῦ Πατριάρχου πρός τήν Ἱσπανίαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἐπισυμβάντι ἐν Ἱσπανίᾳ πολυνέκρῳ σιδηροδρομικῷ δυστυχήματι ἀπηύθυνε πρός τάς ἀρχάς αὐτῆς θερμόν μήνυμα συμπαθείας καί συλλυπητηρίων διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Χώρας. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 29ης Ἰουλίου, παρέστη κατά τό παρατεθέν ὑπ’Αὐτοῦ δεῖπνον (iftar) ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ Παραπληγικῶν Τουρκίας «Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας. 
- Τούς Ἐλλογ. Mehmet Karaca, Πρύτανιν τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως, καί Osman Simav, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Ὑβόννην Π. Βίγκα, ᾗτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῇ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, εὐχηθείς αὐτῇ καλήν σταδιοδρομίαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Jacques Vıgier Latour, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aida καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Matthieu, ἐκ Μασσαλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, ἐκ Κύπρου. Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βαφειάδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν ἐκπροσώπησιν Αὐτοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου. 
- Τόν  Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ματσικούσην, Δικηγόρον, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀράπογλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλεοπάτρας καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Νικολάου, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κολοκυθᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γιάντσον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, ἐξ Ἀγγλίας. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν τοῦ Πολυτεχνείου Yıldız, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthew Bemis, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, ἐκ Βοστώνης. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καμμᾶ, Δήμαρχον Τήλου, συνοδευομένην ὑπό τῶν Εὐγεν. κ. Φραγκῶς Καραογλάν καί Μαρίνης Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Chris Schmidt, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Κοροβέσση, ἐξ Η.Π.Α., οὕς καί συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἰωάννας Μιχαλοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς, τό Σάββατον, 27ην Ἰουλίου. 
- Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
- Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar) ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουλίου. 
-  Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Şenay Yalçın, Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

7/29/2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ

Γιγαντοαφίσα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Κίεβο της Ουκρανίας το 2008, όταν επισκέφθηκε επισήμως
τη χώρα, με αφορμή την επέτειο των 1020 ετών από τον εκχριστιανισμό των Ρως .
 Δείτε εδώ τα σχετικά της επισκέψεως εκείνης

Μήνυμα 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
πρός τόν Εὐσεβῆ Οὐκρανικόν Λαόν 
ἐπί τῇ 1025ῃ Ἐπετείῳ ἀπό τοῦ Βαπτίσματος 
τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς Οὐκρανίας καί ἀγαπητοί καί πολυπόθητοι Ὀρθόδοξοι Οὐκρανοί, 
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, μετά πολλῆς χαρᾶς ἔλαβε γνῶσιν τῆς συναποφάσεώς σας διά τόν ἑορτασμόν ἑνός σταθμοῦ, τῆς 1025ης ἐπετείου ἀπό τῆς ὁμαδικῆς βαπτίσεως τῶν προγόνων σας. Διότι, πράγματι, ἡ ὑπό τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς τῆς Οὐκρανίας ἀποδοχή τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀπετέλεσε κορυφαῖον γεγονός εἰς τήν ἱστορίαν αὐτοῦ, διά τοῦ ὁποίου ἐνεκεντρίσθη εἰς τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησίαν, καί εἰσήχθη εἰς τήν κοινωνίαν τῶν εὐρωπαϊκῶν χριστιανικῶν χωρῶν. 
Κατά τήν ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος τούτου δέον ὅπως ἐνθυμηθῶμεν τούς ἀπεσταλμένους τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, οἵτινες ἐγνώρισαν τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ διά τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει χειροποιήτου Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἀλλά καί τούς ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ἀποσταλέντας εὐαγγελιστάς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί φωτιστάς τῶν Σλάβων Ἁγίους Κύριλλον καί Μεθόδιον, διά τοῦ ἐκπολιτιστικοῦ καί πολιτισμικοῦ αὐτῶν ἔργου διά τοῦ κηρύγματος, τῆς διδασκαλίας, τῆς ἁγιότητος καί τῆς μεταφράσεως πολλῶν λειτουργικῶν, ἐκκλησιαστικῶν καί μή βιβλίων εἰς τήν σλαβικήν γλῶσσαν. Χάρις εἰς τό ἔργον αὐτῶν ἐπραγματοποιήθη ἡ μετάδοσις τοῦ ἀκενώτου Ὀρθοδόξου θησαυροῦ ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς ἅπαντα τόν Σλαβικόν κόσμον καί μάλιστα εἰς τήν Οὐκρανίαν. 
Παραλλήλως, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διά τῶν ὑπό τό ὠμοφόριον καί τήν στοργικήν μέριμναν αὐτῆς ἀποστελλομένων ἑκάστοτε μέχρι τοῦ 17ου αἰῶνος πεφωτισμένων Ἱεραρχῶν καί διά διαφόρων ἐπί μέρους κληρικῶν καί μή μελῶν αὐτῆς, κατεχόντων πνεῦμα, ἐπιστήμην καί τέχνην, προσέφερε μοναδικήν καί πανθομολογουμένην ὑπηρεσίαν καί γνῶσιν, ποιμαντικήν καί εὐρυτέραν διακονίαν, διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, τήν ἀνέγερσιν πολλῶν ἱερῶν ναῶν, τήν εἰκονογράφησιν αὐτῶν, καί τήν καλλιέργειαν τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος καί συνέβαλεν ἀνά τούς αἰῶνας εἰς τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ καί εἰς τήν συνειδητοποίησιν τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος αὐτοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τό Κίεβον νά καταστῇ τό πνευματικόν κέντρον τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν τῆ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. 
Οὕτω, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῑον συνέδραμεν εἰς τήν πρόοδον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Χώρας σας, ἡ δέ χριστιανική πίστις ἐβελτίωσε τόν πνευματικόν καί κοινωνικόν βίον τοῦ λαοῦ καί συνέβαλε τά μέγιστα εἰς τήν ἐξέλιξιν καί ἀνάπτυξιν αὐτοῦ. Χαιρόμεθα διά τήν ἀξιέπαινον ἀναγνώρισιν τῆς τοιαύτης μεγάλης προσφορᾶς τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἰς τήν πρόοδον τοῦ λαοῦ τούτου. 
Μετά τόν ἐκχριστιανισμόν τοῦ λαοῦ, ἐν τῇ Χώρᾳ τῆς Οὐκρανίας ἀνεδείχθη πλῆθος Ἁγίων παγκοσμίου ἐμβελείας καί ἀναγνωρίσεως, οἱ ὁποῖοι καί εὔχονται διηνεκῶς ὑπέρ τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανίας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἐφελκύοντες τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καί ἀπομακρύνοντες διαχρονικῶς τά δεινά καί τάς συμφοράς. Εἶναι δέ οἱ Ἅγιοι ἑκάστου τόπου πραγματικοί προστάται αὐτοῦ καί αἱ προσευχαί των ἔχουν μεγάλην ἀποτελεσματικότητα, ἰδίᾳ μάλιστα ὅταν τά ἄτομα καί οἱ λαοί ἐπικαλῶνται τήν βοήθειαν αὐτῶν. 
Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι πολλάκις παρασύρονται ὑπό ἐγκοσμίων κριτηρίων καί μετροῦν τήν δύναμιν τῶν ἐθνῶν ἐπί τῇ βάσει οἰκονομικῶν δεδομένων καί ἄλλων παραγόντων κοσμικῆς ἰσχύος. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον ὅμως παραβλέπουν τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ τήν ὁποίαν ἐνεργοποιοῦν πρός χάριν τῶν πιστῶν οἱ Ἅγιοι. Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ πολλάκις εἶναι ἀφανής ὡς εὐεργετική πνοή καί αὔρα, καί διά τοῦτο δέν γίνεται αἰσθητή ὑπό ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἐντός τοῦ θορύβου τῶν συγχρόνων γεγονότων καί τῆς πολυπραγμοσύνης, ὁδηγεῖ ὅμως ἀσφαλῶς εἰς τήν Ἀνάστασιν. 
Εἶναι, λοιπόν, ἄξιον ἐπαίνου καί προβολῆς, ὅτι ὁ λαός σας ὁμοφώνως διά τῶν κοσμικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων του ἀπεφάσισε νά ἑορτάσῃ τήν ἐπέτειον τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν προγόνων του, γεγονός τό ὁποῖον ἀποδεικνύει τήν σημασίαν τήν ὁποίαν δίδετε εἰς τήν χριστιανικήν πίστιν καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς πρός τά συνεκτικά στοιχεῖα, τά διατηροῦντα τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, καί ὡς πρός τάς πηγάς ἐκ τῶν ὁποίων οὗτος ἤντλει πάντοτε τάς εὐγενεστέρας καί δημιουργικωτέρας τῶν ἐμπνεύσεών του. Ἡ μεγάλη σημασία, τήν ὁποίαν ἀποδίδετε ὅλοι ὁμοφρόνως εἰς τό πνευματικόν τοῦτο γεγονός, ἀποδεικνύει συγχρόνως τήν συνειδητοποίησιν τῆς ἀνάγκης τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τάς πηγάς αὐτάς, ὅπως ἄλλωστε μαρτυρεῖ εὐγλώττως καί ἅπασα ἡ ἐκκλησιαστική ἀναγέννησις ἐν Οὐκρανίᾳ. 
Καί ἄν ἐγένετο κατά τό παρελθόν τό πᾶν διά νά λησμονηθῇ τό ἀναχρονιστικόν "φάντασμα" τῆς θρησκείας, ὅσοι εἰς καιρούς δυσχερεῖς διά τήν Ἐκκλησίαν ἔμειναν πιστοί εἰς τό ποτισμένον μέ ἱδρῶτας καί δάκρυα ἀσκητικά καί αἷμα μαρτυρικόν ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἰσχυρά καί χάρις εἰς τάς θυσίας των σήμερον ὑπάρχει, κερδίζει τήν καρδίαν τοῦ λαοῦ, τούς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καί τῆς πολιτικῆς. Ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τόν Ἀρχηγόν αὐτῆς, Ὅστις ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ (πρβλ. Ἀποκ. ς΄,2). Δέν ἀμύνεται ἀναχρονιστικῶς, ἀλλά ὁμιλεῖ κατ’εὐθεῖαν εἰς τάς ψυχάς, ἀποκαλύπτουσα τήν πραγματικότητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς βασιλείας Του, κατά τούς θείους λόγους, ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστι (πρβλ. Λουκ. ιζ΄,21,22). 
Ὁ Ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας καί Σωτήρ τοῦ κόσμου Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐπεθύμησε σφοδρῶς καί ἐξακολουθεῖ νά ἐπιθυμῇ "ἵνα ὦσιν ἕν" (πρβλ. Ἰωάν. ιζ΄,12) πάντες οἱ εἰς Αὐτόν πιστεύοντες. Εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν αἱ διαφοραί ἀντιλήψεων διαιροῦν τούς ἀνθρώπους εἶναι λίαν ἐπίκαιρον νά ἐνθυμώμεθα ὅτι καλούμεθα ὅλοι εἰς ἑνότητα καί ὅτι αἱ διαφοραί ἀντιλήψεων δέν πρέπει νά ὁδηγοῦν εἰς διχασμούς, ἀλλά νά καταβάλλωμεν συνειδητήν προσπάθειαν διά τήν ἑνότητα πάντων. Μόνον διά τῆς ἑνότητος δυνάμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν τά προβλήματα καί τάς προκλήσεις τῆς ἱστορίας. Εἶναι βεβαίως δυσκατόρθωτον νά ὑπάρχῃ ταυτότης ἀντιλήψεων εἰς ὅλα τά θέματα, δέν πρέπει ὅμως ἡ ἀναπόφευκτος διαφορά ἀντιλήψεων εἰς διάφορα θέματα νά ὁδηγῇ εἰς βαθεῖς διχασμούς, ἀλλά οἱ διαφωνοῦντες νά ὁμονοοῦν μέ γνώμονα καί σκοπόν πάντοτε τό καλόν τοῦ λαοῦ καί τήν ἀλήθειαν. 
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον λυπεῖται καί ἀνησυχεῖ διά τάς ὑπαρχούσας καί ἐκκολαπτομένας διαιρέσεις ἐν τῶ γεωργίῳ τῆς Ὀρθοδόξου Οὐκρανίας. Πιστεύομεν, καταβάλλομεν προσπαθείας καί ἐργαζόμεθα, πολυμερῶς καί πολυτρόπως καί δι᾿ ὅλων τῶν εἰς τήν διάθεσιν ἡμῶν πνευματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν μέσων καί τρόπων, πρός ὑπέρβασιν, διά τῆς ἀγάπης καί τοῦ διαλόγου, τῶν διαφορῶν, ὥστε νά παύσῃ ἡ φθοροποιός διαίρεσις, ἥτις ποτέ δέν εἶναι σύμφωνος πρός τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Εὐχή καί ἐπιθυμία πάντων ἡμῶν εἶναι ἵνα γένηται καί ἐν τῆ εὐλογημένῃ ταύτῃ Χώρᾳ μία ποίμνη ὑπό τόν ἑνοῦντα τά διεστῶτα καί κατευθύνοντα τήν ἱστορίαν Κύριον ἡμῶν καί Θεόν καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν. 
Καί ἡ ἀληθινή ἑνότης τοῦ λαοῦ δύναται νά ἐπιτευχθῇ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὅμως δέν ἀντιμετωπίζωμεν αὐτήν ὡς ὄργανον ἀλλοτρίων τοῦ πνευματικοῦ αὐτῆς σκοποῦ στόχων, ἀτομικῶν, ἐθνικῶν ἤ φυλετικῶν, ἀλλά ὡς θεανθρώπινον ὀργανισμόν, ὅστις ὡς μοναδικόν σκοπόν ἔχει τήν θέωσιν καί σωτηρίαν ἐν Χριστῷ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ὑποβιβάζωμεν τήν Ἐκκλησίαν εἰς χῶρον ἐκπληρώσεως ἀτομικῶν συμφερόντων ἤ ἐθνοφυλετικῶν προσδοκιῶν, ἀσφαλῶς ἀποπνευματικοποιεῖται, ἐκκοσμικεύεται, χάνει τόν προσανατολισμόν αὐτῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ εἰκών τῆς σωτηρίου παρουσίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν κόσμον πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί ἅπαντες οἱ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξοι πιστοί εἶναι μέλη τοῦ αὐτοῦ σώματος. 
Ὁ τελικός σκοπός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ κάθε πιστός νά βιώσῃ τήν πανενότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐν τῷ Χριστῷ, ἄνευ φυλετικῆς διαφορᾶς Ἕλληνος καί βαρβάρου, δούλου καί ἐλευθέρου, ὅπου "τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός" (Κολ.γ΄,11,12). Εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνήκουν πιστοί ἐκ διαφόρων ἐθνῶν, γλωσσῶν, τοπικῶν παραδόσεων, λαῶν, φυλῶν, διά νά βιώνηται ἐν ἑνί σώματι "ἐπί τό αὐτό" ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τοῦ ἑνωτικοῦ ὑπερφυλετικοῦ καί ὑπερεθνικοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῷ κόσμῳ ἀποτελεῖ καί ἡ ἀποστολή τῶν ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπέβαλον τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν καί τόν βυζαντινόν πολιτισμόν εἰς τούς Σλάβους, ἀλλά ἐσεβάσθησαν τήν γλωσσικήν καί φυλετικήν των ἰδιαιτερότητα καί ἐκοπίασαν διά νά δημιουργήσουν ἕνα ὑπέροχον νέον ἑνιαῖον χριστιανικόν σλαβικόν πολιτισμόν. 
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐναγκαλίζεται τήν οἰκουμένην μέ ὅραμα "τά ἔσχατα", κρατεῖ τήν ἀλήθειαν τοῦ σώματος τοῦ ζῶντος Χριστοῦ ὡς οἰκουμενικόν θησαυρόν καί εἶναι μία ἐν πορείᾳ ἐσχατολογική κοινότης, προσεύχεται πρός τόν Κύριον "ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς" (Ματθ. ς΄ 10) καί προσδοκᾷ "καινήν γῆν καί καινούς οὐρανούς". Τό πνεῦμα καί ἡ μαρτυρία αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διασώζει τήν ἑνότητα ἐντός τῆς "ἐν μέτρῳ" ποικιλίας, προσλαμβάνει ποικίλας ἐθνικάς μορφάς καί σέβεται τά τοπικά στοιχεῖα. Χωρίς νά χάνῃ τόν ἱστόν τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, βλέπει τάς ἐπί μέρους ἐκφράσεις τῶν λαῶν ὑπό τό φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Διά τοῦτο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Οὐκρανίᾳ δύναται καί πρέπει νά ἀποτελῇ ἁπτόν σημεῖον ἁρμονικῆς συνυπάρξως ὅσων πιστεύουν Ὀρθοδόξως καί εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ. Πᾶσα φυλετική διάκρισις καί ἀνταγωνισμός καί διαίρεσις εἶναι ξένα πρός τό οἰκουμενικόν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτω καί ὁ λαός τῆς Οὐκρανίας εὐχόμεθα καί πιστεύομεν ὅτι θά ἑνωθῇ διά τῆς κοινῆς πίστως καί τοῦ σεβασμοῦ εἰς τήν προέλευσιν, τήν ταυτότητα, τήν ἐθνικήν συνείδησιν καί τήν γλωσσικήν ἰδιαιτερότητα. 
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία συμμετέχει εἰς τήν χαράν σας ἐπί τῇ 1025ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῶν προγόνων σας καί εὔχεται ὁλοκαρδίως ὅπως προοδεύητε ὁλονέν καί βαθύτερον εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καί εἰς τήν ἑν ἑνότητι ἀρετήν. Ἡ πνευματική αὕτη πρόοδός σας θά συνεπιφέρῃ καί τήν ἀντίστοιχον γενικωτέραν πρόοδον τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διότι εἶναι ἀναμφισβήτητον ὅτι πάσης, οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς καί ἄλλης ἐξ ἐπιρροῆς ἀνθρωπίνης φιλοδοξίας, κρίσεως προηγεῖται ἡ διασάλευσις τῆς ἠθικῆς τάξεως. Ἡ κοινωνία, λοιπόν, ἡ ὁποία θέλει νά ἀποφύγῃ τήν οἰκονομικήν κρίσιν πρέπει νά μείνῃ ἀσάλευτος ἠθικῶς καί νά σέβηται τάς ἠθικάς ἐπιταγάς. 
Ἔχομεν τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ ἀγαπητός λαός τῆς Οὐκρανίας, ἀπό τοῦ πρώτου ἄρχοντος μέχρι τοῦ τελευταίου πολίτου, ἀποδέχεται τήν ἀνάγκην τῆς ἠθικότητος τῆς ἀτομικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς. Εὐχόμεθα ὁλοκαρδίως ὅπως ὁ Κύριος σᾶς εὐλογῇ ὅλους καί σᾶς χαρίζῃ τά ἐπίγεια καί τά οὐράνια ἀγαθά. 
Μή δυνηθέντες νά προσέλθωμεν ἐκεῖ προσωπικῶς, ὡς θά ἐπεθυμοῦμεν, καί νά συμμετάσχωμεν αὐτοπροσώπως εἰς τούς πανηγυρικούς ἑορτασμούς, διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Ἀντιπροσωπείας εὐλογοῦμεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας τάς καταβαλλομένας ὑπό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς Πολιτείας καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν προσπαθείας πρός ὑπέρβασιν τῶν προβλημάτων καί ἐπίτευξιν τῆς πολυποθήτου, ἀπαραιτήτου δέ διά τούς πάντας, ἑνότητος. Καί διαβεβαιούμεθα ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὡς Μήτηρ σας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία σᾶς ἐγέννησεν ἐν Χριστῷ ὅτι πρός τήν ἑνότητα καί τήν εὐημερίαν τοῦ Ὀρθοδόξου ἐν τῆ πλειονότητί του Οὐκρανικοῦ λαοῦ θά συνεχίσωμεν τήν προσπάθειαν ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Κράτους, τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας ὑπό τόν ἀδελφόν Μητροπολίτην Κιέβου καί μετά πάντων τῶν δυναμένων, διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἱεροῦ στόχου. 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά τῆς Οὐκρανίας, 
Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ σᾶς ἐφώτισε. Μείνατε ἐν τῷ φωτί. Ἀποφεύγετε τάς διαιρέσεις. Διώκετε τήν ἑνότητα ἐν τῇ ἀληθείᾳ, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός. Καί ἐν τῷ φωτί Του ὄψεσθε φῶς, ὅπως φωτεινόν εἶναι καί τό πρόσωπον τῆς Οὐκρανίας, καί δέον νά λάμπῃ ἡνωμένη ἡ Ὀρθοδοξία "πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῆς". 
Ὁ Θεός τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης παρακλήσεως σώζοι καί εὐλογοῖ τήν Οὐκρανίαν, τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν λαόν αὐτῆς. Ἀμήν. 
,βιγ΄ Ἰουλίου ις΄
ΕΙΔΗΣΙΣ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἐνημερώσαντας Αὐτόν ἐπί τῆς εἰς Ρωσσίαν καί Οὐκρανίαν ἀποστολῆς αὐτῶν καί τῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 1025 ἐτῶν ἀπό τῆς βαπτίσεως τῶν Ρώς Κιέβου.

7/27/2013

O Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στον Οικουμενικό Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)


Kωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε το πρωί του Σαββάτου στο Φανάρι ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Κυριάκος Γεροντόπουλος, που είναι αρμόδιος για τα εκκλησιαστικά και τα ομογενειακά. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σε θερμή ατμόσφαιρα βρέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Τον υφυπουργό Εξωτερικών συνόδευαν ο Πρέσβης Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη καθώς και συνεργάτες του κ. Γεροντόπουλου. Στην συνάντηση παρίστατο και ο υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Διακ. Ιωακείμ. 


Γλυκύτης Πατριαρχικής επίσκεψης στο Πικρίδιο

Kωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Στο Πικρίδιο της Πόλης, στην ταπεινή γωνιά του Κερατίου και στον πανηγυρίζοντα Ναό της Κοινότητας αυτής βρέθηκε την Παρασκευή, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Επισύστασή του η καθ΄ ημέραν η μέριμνα πασών των Εκκλησιών. Και οπωσδήποτε από το πλαίσιο αυτής της πατρικής μέριμνας δεν αποκλείεται κανείς.
Έτσι και φέτος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ναό της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, οι Ρωμηοί ενορίτες της οποίας είναι ολίγιστοι κυριολεκτικά. Με την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας ο Ναός αυτός χρησιμοποιείται από τους Ρουμάνους αδελφούς οι οποίοι κατοικούν στην Πόλη για να τελούν σε αυτόν τις Ιερές Ακολουθίες στη μητρική τους γλώσσα ανήκοντας παράλληλα στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέγνωσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του Μακαριστού Πατριάρχου Ρουμανίας Θεοκτίστου καθώς η επέτειος της κοίμησής του συμπίπτει με την 30ή Ιουλίου και των αειμνήστων Μαρίας και Μαρίας μητέρας και θυγατέρας του Ευεργέτου της Κοινότητας Πικριδίου (Χάσκιοϊ) και Άρχοντος του Θρόνου Παναγιώτου Τσάκου.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, η Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας ενταύθα Stefana Greavu, κληρικοί και πιστοί από την Πόλη και την Ελλάδα καθώς και σημαντικός αριθμός πιστών Ρουμανικής καταγωγής με επικεφαλής τον εφημέριο του Ναού.


Στη δεξίωση που ακολούθησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε από μέρους του, απουσιάζοντος στο Εξωτερικό, Μητροπολίτου Σασίμων Γενναδίου, Επόπτου της Περιφέρειας Ταταούλων όπου ανήκει η Κοινότητα Πικριδίου, ο πολιός Αρχιμ. Πρόδρομος Αναστασιάδης. Προϊσταμενεύων της Κοινότητας Πικριδίου και Προϊστάμενος της Κοινότητας Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ και στη συνέχεια ο ρέκτης Πρόεδρος της Κοινότητας Σταύρος Βασιλειάδης.
Στο λόγο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην πνευματική ευρύτητα της Μεγάλης Εκκλησίας η οποία ευαγγέλισε στα έθνη και κυρίως στο Βαλκανικό χώρο την Ορθόδοξη πίστη ενώ σημείωσε πώς αν και οι λαοί αυτοί αποσχίστησαν από την κανονική δικαιοδοσία του Θρόνου δημιουργώντας εθνικές Εκκλησίες εντούτοις "το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγκαλιάζει πάντοτε όλους τους Ορθοδόξους με στοργή και αγάπη ως πραγματική Μητέρα Εκκλησία".


Στη συνέχεια παρουσίασε στους παρισταμένους τον Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιο τον οποίον παρότρυνε να ομιλήσει. Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος ανέπτυξε τα περί της έμπονης και αγωνιώδους ιεραποστολικής προσπάθειας που καταβάλλεται στη γη της Νέας Ζηλανδίας και στα νησιά Φίτζι ώστε να κηρυχθή και εκεί ανόθευτο και αυθεντικό το ευαγγελικό μήνυμα του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια μίλησαν η Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στην Πόλη και ο Ρουμάνος Εφημέριος της Αγίας Παρασκευής.


Αξίζει να αναφερθεί ότι παρουσία Ναού στον ίδιο τόπο υπάρχει από τα Βυζαντινά χρόνια ενώ ο σημερινός Ναός κτίσθηκε στα τέλη του 18ου αιώνος. Ο Ναός υπέστη σοβαρές ζημιές τον Σεπτέμβριο του 1955 κατά τη διάρκεια των γεγονότων εις βάρος της Ρωμηοσύνης της Πόλης. Μέσα σε αυτόν βρίσκεται ο τόπος όπου απέθεσαν μετά την ανακομιδή του από τον περίβολο του Ναού το σεβάσμιο Λείψανο της Αγίας Νεομάρτυρος Αργυρής το οποίο αργότερα κάηκε σχεδόν ολόκληρο ως ολοκαύτωμα σε τραγικές ώρες για το Γένος. Στο Πικρίδιο, στην αρχοντική γωνιά Αρχόντων και επιφανών κεκοιμημένων, κυριαρχεί η πίκρα για τη συρρίκνωση της ευτυχίας και το ένδοξο παρελθόν της Κοινότητας. Όμως η Αγία Παρασκευή, η προστάτιδα των παθήσεων των ματιών, μένοντας πάντα εκεί, στον ίδιο τόπο, ασάλευτη στις προκλήσεις των καιρών, φωτίζει η ίδια τους οφθαλμούς κι αυτών ακόμη που εθελοτυφλούν περί του ευοίωνου μέλλοντος και της πορείας της Ρωμηοσύνης και ενισχύει το φρόνημα για συνέχιση και εντατικοποίηση των προσπαθειών για το καλύτερο αύριο. Με τον τρόπο αυτό έρχεται η Πατριαρχική παρουσία για να υπενθυμίζει σε όλους πως το τελευταίο χαρακτηριστικό που εξαντλείται στον Ρωμηό είναι η πίστη και η ελπίδα και για να γλυκαίνει την πικρία που έμεινε και τους πόνους από το οδυνηρό χθες καθιστώντας το Ρωμέηκο αύριο όπως του πρέπει αισιόδοξο και δυναμικότερο.


7/26/2013

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013


Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι   2 0 1 3 
+Μητροπολίτου ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Ἀνήσυχες οἱ ἀνοιξιάτικες ὧρες στήν Πόλη. Βραχνιασμένες, ἀπό χρόνο ἀγωνίας. Καί μέ τίς μέρες νά βιάζωνται γιά ἐποχικά ξεφαντώματα. Ἐγγύτερα στῆς ζωῆς τό νόημα. Μέ τή φύση νά χαμογελᾶ. 
* * * 
Κι᾿ αὐτό τό καλοκαίρι στή Χάλκη μέ τή χάρη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τήν ἄπλετη. Ξεπερνώντας τό μισό αἰώνα. Καί πάντα σέ μέρες Ἰουνίου. 
Ἀποφεύγοντας τά ξεγελάσματα ἀπό τίς πρώϊμες κάψες. Τό κλῖμα τῆς Πόλης δέν ἀστειεύεται. Κυρίως γιά τούς ὥριμους. Αὐτοί, προτιμοῦν κατακαλόκαιρα νά συντροφεύουν τ᾿ ἀκύμαντα ἀκρογυάλια καί τή σκιά τῶν πεύκων τοῦ νησιοῦ, τῶν πυκνῶν καί καταπράσινων. Ἐπίκαιρος ὁ στίχος τοῦ Καβάφη γιά τό Νιχώρι του: «Τήν πρασινάδα πού θά δῇς ἐκεῖ, νά μήν ἐλπίσῃς πού σ᾿ ἄλλο μέρος θά τή βρῇς» (Τό Νιχώρι, 1885). 
Ξεκίνημα μέ τήν εὐχή τοῦ Παρακλήτου. Μέ τήν πρός Θεόν γονυκλισία πάντα στό Φανάρι. Εἶναι καί ἱερός τῆς καθυστέρησης λόγος. Εἶμαι χρόνια καί χρόνια γονατιστός τῆς Πεντηκοστῆς πάνω στά καρυδόφυλλα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Μέ Πατριαρχική τήν ἐπίκληση γιά τά παρόντα καί γιά τά μελλούμενα στόν «Ἄχραντο, Ἀόρατο, Ἀκατάληπτο Δημιουργό τοῦ παντός». 
Διασχίζω τά νερά τοῦ Μαρμαρᾶ. Οἱ πρῶτες ματιές στόν πρῶτο λόφο. Μοιάζει σά νά ἱερουργεῖ μέ ἀκοίμητους. Νά συνομιλεῖ μέ σχήματα τῆς ὁπτασίας. Καί μούρχεται νά τό πῶ στή συντροφιά τοῦ πλοίου, στούς διαλεγμένους ἀπό τούς «ἀμέτρητους» καί «λίγους». 
Τό μικρό πέλαγος τῆς Προποντίδας σπρώχνει σέ ἐνασχόληση. Κι᾿ ἐπιλέγω περιοδικό. Ἀπ᾿ αὐτά πού ξεχωρίζω. Καί μέ μιλεῖ ὁ «Ἐφημέριος» (Ἔτος 62, τεῦχος 5, Μάΐος 63. Ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Συγχρονισμένο καί συχνά καί μέ τό ὕφος τῆς Πόλης, τό Πατριαρχικό, τό ρωμαίϊκο. Καί μέ τό βάθος του τό θεολογικό, τό λειτουργικό καί δυστυχῶς σήμερα ἀκατανόητο στούς πολλούς μας «μαρμαρωμένους χριστιανούς». Γιά μένα, ὄμορφη πρόκληση χαριτωμένων σελίδων.
Καλημερίζοντας τό καλοκαίρι μου, μέ πρωτοπαίρνει τό ἐξώφυλλο. Μιά «ἉγιαΣοφιά», βουτιγμένη στό πράσινο. Ὅπως τήν ἐμβιώνει ὁ ἁγιορείτης ἱερωμένος καλλιτέχνης της. Ὁ Μοναχός πού μέ τά πλαστουργά του δάκτυλα κατώρθωσε νά μᾶς δείξει μέσα ἀπό τό κελλί του τή Μεγάλη Ἐκκλησία σά φυτεμένη στόν Παράδεισο, στό περιβόλι πού τόν περιβάλλει, συνδυάζοντας τόν ἡσυχασμό του μέ τήν ἐγρήγορση του. 
Πόσο κοντά μας κι᾿ οἱ σελίδες του. Οἱ συντάκτες του, οἱ ἀρθρογράφοι του. Τούς νοιώθω προσκυνητές σ᾿ αὐτό τό «καύχημα τῶν ζώντων» (Φώτης Κόντογλου, σ. 11) τήν Πόλη. Νά ζοῦν τούς αἰσθάνομαι μέ τή «μέριμνα» της (Ι. Μ. Χατζηφώτης, σ. 14). Νά θέλουν νά ποτίσουν τούς ἀμάραντους «ὡραίους κήπους» της. Νά περιγράψουν μέ οἶστρο τή σιωπή της, τόν κρότο της. Νά ρίξουν λάδι στό «κανδῆλι πού ἀγρυπνᾶ» (Ἄγγελος Τερζάκης, σ. 8-10). 
Θέλω νά χαιρετίσω καί τόν παπᾶ Κωνσταντῖνο Καλλιανό (σ.21). Πάντα ξάστερο τό μυαλό του σέ μιά «νέα Ἔξοδο Ἐπιταφίου». Νοιώθω τήν καρδιά του νά κρατᾶ ψηλά τό κηροπήγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τή χρυσογάλανη φλόγα του. Κι᾿ ὅταν ἀπό τή Σκόπελο μέ θυμίζει μέ τίς κάρτες του τίς ὀμορφιές τοῦ νησιοῦ του, ἐγώ ξεχωρίζω τά μυρωμένα θυμιάματα τῆς ἐκκλησιᾶς του, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.
* * * 
Ἡ Πόλη μᾶς ἀρέσει μέ τό βάθος τοῦ χρόνου της. Μέ τό πανίερο θάμβος της. Αὐτό κρύβει σφραγισμένη τήν ἄρρητη εὐωδία της. Τά ἀντιφεγγίσματα τῶν μυστηρίων της, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας της. Ἀπ᾿ ἐκεῖ μᾶς μιλοῦν καί οἱ δόξες τῆς πορφύρας καί οἱ λαμπηδόνες οἱ εὐκατάνυκτες. Καί μ᾿ αὐτά σεμνυνόμαστε. Χειμῶνες καί καλοκαίρια. Ξεφυλλίζοντας σελίδες. Συνομιλώντας μέ πεπλοφόρες μορφές. Βαδίζοντας στήν ἱστορική συνέχεια. Ἀρδεύοντας τό παρόν.

7/25/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν 
Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu διά τό θέμα τῶν ἀπαχθέντων καί εἰσέτι ἀγνοουμένων δύο Μητροπολιτῶν ἐν Συρίᾳ, κατόπιν τῶν δημοσιευθεισῶν κατ’αὐτάς πληροφοριῶν περί ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐκφράσας τήν συνεχιζομένην ἀγωνίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί παρακαλέσας τήν Α. Ἐξοχότητα νά ἐξαντλήσῃ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς μέσα διά τόν ἐντοπισμόν καί τήν ἀπελεύθερωσιν αὐτῶν. 
Ὁ κ. Ὑπουργός διεβεβαίωσε τήν Α.Θ.Παναγιότητα ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνησις ἐνδιαφέρεται διά τούς δύο Ἱεράρχας ὡσάν νά ἐπρόκειτο περί ἰδίων αὐτῆς πολιτῶν, καίτοι τό γεγονός τῆς ἀπαγωγῆς συνέβη ἐκτός συνόρων τῆς Χώρας, καί ὅτι αἱ προσπάθειαι αὐτῆς θά συνεχισθοῦν μέχρι τοῦ ἐλπιζομένου αἰσίου τέλους τῆς περιπετείας των. 
* * * 
Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἑορτήν τοῦ Ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου Θ. Λειτουργίαν, ᾧτινι καί συνεχάρη διά τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτῆς μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἑβραϊκῷ Νοσοκομείῳ τόν ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐλόγησεν αὐτόν, εὐχηθείς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Ἀθηναγόραν Σουπουρτζῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, κ. Δωρόθεον Κιούσην καί κ. Γρηγόριον Λιέπουρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ. 
- Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Ποντιφικοῦ Σεμιναρίου «ΠΙΟΣ ΙΑ’», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ρκαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Luigi Renna, Πρυτάνεως. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην καί Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Στρατάκην, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. Τόν Ἐντιμ. κ. Kubilay Güler, καί τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Aylin Alhan καί Nurseli Nemli, Στελέχη τῆς Τραπέζης «Türk Ekonomi Bankası».
-Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nazım Çarpar, Ἀρχιτέκτονα-Μηχανικόν, καί Mustafa Ünal, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Καλλιόπην Λαιμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Beral Madra, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰσίδωρον Ἀνδρῶνον, Ἀεροπόρον, ἐξ Ἱσπανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσην Καρακατσίδην, ἐξ Ἴμβρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ ἐν Sultanahmet Λέσχῃ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Atalay, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Τύπου καί Ἐνημερώσεως, ἐκδήλωσιν καί τό ἐν συνεχείᾳ δεῖπνον (iftar), ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 105 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου. 
- Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Turgay Olcayto, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara, αὐθημερόν.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 1025 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΩΣ

Με Συλλείτουργο Προκαθημένων και Εκπροσώπων των λοιπών κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εορτάστηκε η μνήμη της Ρωσίδος Αγίας Ισαποστόλου Όλγας, στον Ναό του Σωτήρος Χριστού στην Μόσχα και ταυτόχρονα ξεκίνησαν επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση των 1025 ετών από την βάπτιση των Ρως. 
Στο Συλλείτουργο προεξήρχε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος και συλλειτούργησαν μαζί του οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων Θεόφιλος, Μόσχας  Κύριλλος, Γεωργίας  Ηλίας, Σερβίας Ειρηναίος, Βουλγαρίας  Νεόφυτος, οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου Χρυσόστομος και Πολωνίας Σάββας, ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη  Βαρθολομαίου Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, οι εκπρόσωποι των υπολοίπων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και δεκάδες Αρχιερέων, Ιερέων και Διακόνων. 
Στους επίσημους αυτούς εορτασμούς της Ρωσικής Εκκλησίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε αντιπροσωπεία, η οποία αποτελείται από τον  Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, ως επικεφαλής, τον Επίσκοπο Σινώπης Αθηναγόρα, τον Αρχιμ. Βαρθολομαίο Σαμαρά, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον Αρχιμανδρίτη Βησσαρίωνα Κομτζιά, Μ. Ιεροκήρυκα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 
Με την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συναντήθηκε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών  Κύριλλος.  
Στη συνάντηση από την πλευρά του Πατριαρχείου Μόσχας παρέστησαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, ο Επίσκοπος Εγκοριέφκσι Μάρκος, ο Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ και ο Πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ. "Είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχετε στον εορτασμό για τα 1025 χρόνια από το βάπτισμα των Ρως, διότι για εμάς η εορτή αυτή είναι πολύ σημαντική", ανέφερε ο Πατριάρχης Μόσχας καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ο κ. Κύριλλος είπε, επίσης, ότι "φυσικά, είναι λυπηρό για εμάς που ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν μπόρεσε να παραστεί ο ίδιος, παρόλα αυτά απέστειλε σπουδαία αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αγαπητό Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ". 
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προστή των εορτασμών για τα 1020 χρόνια από τον εκχριστιανισμό των Ρως στο Κίεβο της Ουκρανίας, τον Ιούλιο του 2008 και είχε συλλειτουργήσει τότε στον λόφο του Αγίου Βλαδιμήρου με τον μακαριστό Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο. 
Για την ιστορική εκείνη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Κίεβο δείτε τις σχετικές αναρτήσεις της Ιδιωτικής Οδού
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, απαντώντας στην προσφώνηση του Πατριάρχου Κυρίλλου, εξέφρασε την χαρά και τον ενθουσιασμό, εκ μέρους όλων των μελών της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την συμμετοχή τους στους εορτασμούς. 
"Μιλήσατε για τους δεσμούς που μας συνδέουν, και δεσμός αυτός είναι ιερός. Οι Εκκλησίες μας έχουν βιώσει στιγμές μεγαλείου και δόξας, αλλά και δύσκολες στιγμές στην ιστορία. Μεταξύ μας έχουμε πάντα μια σχέση αγάπης και πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, και αν μερικές φορές υπήρξαν δυσκολίες στις σχέσεις μας, πάντοτε θριάμβευσε η σοφία του Θεού", τόνισε ο κ. Εμμανουήλ. 
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη πριν πέντε χρόνια στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι "μέσα από την επίσκεψη αυτή άνοιξαν νέες πόρτες στις σχέσεις, μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας." 
Μιλώντας για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών, ο Μητροπολίτης Γαλλίας σημείωσε τη σημασία των επαφών με το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και τον Πρόεδρο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα: "Θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία μας με τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, δεν είναι μόνο στη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά και στη γλώσσα της αληθείας", είπε χαρακτηριστικά ο Γαλλίας Εμμανουήλ. 
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πατριάρχης Μόσχας απένειμε στον Μητροπολίτη Γαλλίας και τον Επίσκοπο Σινώπης το μετάλλιο του Τάγματος Αγίου Βλαδιμήρου (βαθμός β΄) και στα υπόλοιπα μέλη το ίδιο μετάλλιο (βαθμός γ΄).

7/23/2013

Ο Πατριάρχης εδέξατο εις ακρόασιν...


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Belotserkva καί Boguslav κ. Αὐγουστῖνον, ἐξ Οὐκρανίας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λουκᾶ Vinartsuk, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βίκτωρος Yiatsenko, Ἐνδοξ. Ναυάρχου κ. Βλαδιμήρου Steponenko, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βλαδιμήρου Pitsenezski, Νικολάου Botskariov καί Γεωργίου Valigurski, Ἀξιωματικῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Andrushenko, Ἀναγνώστου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρίνην, Στέλεχος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐξερχόμενον τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐκ Πριγκήπου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Graham, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίναν Μπουγονικολοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Παραρτήματος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἰατροί Δίχως Σύνορα». 
- Τήν Εὐγεν. κ. Nermin Arıç Direnoğlu, Καλλιτέχνιδα-Ζωγράφον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παράσχον Καλαβίτσογλου, Πρόεδρον τῶν ἐκ τῆς Πόλεως καταγομένων Βετεράνων Ἀθλητῶν «ΣΕΒΑΣΚ», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, Φοιτητήν, ἐξ Η.Π.Α. .

7/21/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (20-21 Ιουλίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην Κυριακήν, 21ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό παρατεθέν ἐν τῷ ἱστορικῷ Hidiv Kasrı ἐν Çubuklu, ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Rahmi Yaran, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), ὁμιλήσας καταλλήλως. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἰασίου καί Μητροπολίτην Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνην, μεθ’ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ’αὐτόν Ἐπαρχίας καί τοῦ Ἐνδοξ. Ναυάρχου κ. Corneliu Bocai. 
- Τόν Σεβ. Μητρολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον. 
- Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Erminio de Scalzi, ἐκ Μιλάνου, μεθ’ὁμίλου προσκυνητῶν.  
- Τόν Ἱερολ. ΡΚαθολικόν Διάκονον κ. Christopher Hanson, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Erika. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμον Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, Ἰατροῦ, καί συγγενῶν αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ.μ., ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ τῶν Θεραπείων παρατεθέν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω εὐκαιρίᾳ, γαμήλιον δεῖπνον. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Binh Vu, Πρέσβυν τοῦ Βιετνάμ ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nguen Vu Hong Ngdc, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου καί Παναγιώτου Ταβανιώτου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς Βιολέττας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Χ. Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Şabudak, Υποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γρηγόριον Κατσουλῶτον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας καί τῆς μαθητρίας Εἰρήνης Δημητρίου, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Alan C. Samuelson, Ὁμότιμον Καθηγητήν Γεωλογίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kathie, ἐξ Indiana Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Tahsin Yılmaz, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Τουρκικῶν Τηλεπικοινωνιῶν (Türk Telekom), Can Esen, Ὑποδιευθυντοῦ, καί Celalettin Dömez, Στελέχους αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ἀσπασίδην, Δικηγόρον, μετά μελῶν τῆς Στέγης Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης «ὁ Ἀριστοτέλης». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Berkay Yenigün, Ἀρχιτέκτονος, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Christina Linda Kumbara. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσσενᾶν, Ἀστυνομικόν, ἐκ Χίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραγιάννην, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, ἐκ Γαλλίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Χρυσάνη, αὐταδέλφην τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ἐξ Ὀρχομενοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Λουπασάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας Παρίση, ἐξ Ἀθηνῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Εἰρήνης -Ἐλένης, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἰμβριώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πανορμίτην Σιβρῆν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Χαριτωμένης, ἐξ Αὐστραλίας. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Nevzat Bayhan, Προέδρου αὐτοῦ, δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰουλίου. 
- Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Λουπασάκη καί Ὄλγας Παρίση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Βαρναλίδου καί Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν. 
- Τό ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος AKP τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

7/20/2013

Η Πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος (Ιερά Μητρόπολις Αρκαλοχωρίου)


Εκ της Ι. Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος, την Τετάρτη 17η Ιουλίου, η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Μαρίνας στην ομώνυμη Ιερά Μονή Της στη Βόνη Πεδιάδος, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης. 
Με περισσή ευλάβεια και πίστη αμέτρητες χιλιάδες χιλιάδων ευσεβών προσκυνητών, από κάθε μέρος της Κρήτης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, κατέφθασαν στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου για να προσευχηθούν, να εκζητήσουν τη χάρη και το έλεος της Αγίας Μαρίνας και να καταθέσουν την ελπίδα, την αγωνία και την προσδοκία τους στη θαυματουργή Αγία. 
Με αισθήματα κατάνυξης υποδεχθήκαμε στην πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας, πριν την ακολουθία του Εσπερινού, τεμάχιο του ιερού λειψάνου από τη δεξιά χείρα της Αγίας, το οποίο κόμισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. 


Στο μεγάλο πανηγυρικό Εσπερινό, την Τρίτη 16η Ιουλίου, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητροπολιτών Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Παροναξίας κ. Καλλινίκου, Μποτσουάνας κ. Γενναδίου (εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. 
Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησαν η Ιερά Παράκληση της Αγίας και νυκτερινή Θεία Λειτουργία, ενώ η προσέλευση των προσκυνητών συνεχιζόταν αδιάκοπα μέχρι και τις πρωινές ώρες. Στον Όρθρο της εορτής, την Τετάρτη 17 Ιουλίου, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ενώ στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, συλλειτουργούντων των ανωτέρω Σεβ. Αρχιερέων, καθώς του Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και του Αρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου (εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων). 


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας το λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την γενομένη πανήγυρη και απηύθηνε εγκάρδιες ευχαριστίες στους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, στον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στον Tηλεοπτικό Σταθμό Κρήτη TV, ο οποίος αναμετάδωσε ζωντανά την πανήγυρη, στους κληρικούς και λαϊκούς, στους ιεροψάλτες και στις χιλιάδες των ευλαβών προσκυνητών. 
Ακολούθησε η λιτάνευση της θαυματουργής Εικόνας της Αγίας Μαρίνας και των ιερών λειψάνων Της, ενώ αργότερα πραγματοποιήθηκε η αναχώρηση του ιερού λειψάνου της δεξιάς χείρας της Αγίας Μαρίνας, με τη συνοδεία του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου. 


Νωρίς το απόγευμα τελέστηκε η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μαρίνας και στις επτά η ώρα Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, όπου στο τέλος πραγματοποιήθηκε ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των κτητόρων της Ιεράς Μονής της Αγίας Μαρίνας Ευγενίου Αρχιερέως, Ιωάννου Καπαρουνάκη και των μοναζουσών Αυτής. 
Η προσέλευση των πιστών στην Ιερά Μονή συνεχίστηκε αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.


7/18/2013

Συνάντηση του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Δρος Παντελή Καλαϊτζίδη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη


Με την ευκαιρία της επανέκδοσης του τόμου: Εκκλησία και Εσχατολογία και τη δραστηριοποίηση της Ακαδημίας του Βόλου στον εκδοτικό τομέα με την ίδρυση του εκδοτικού οίκου «Εκδοτική Δημητριάδος» 
Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2013, ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη-προσκύνημα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του θεολόγο-βυζαντινολόγο κα Μαρία Νάνου. Την Κυριακή το πρωί ο κ. Καλαϊτζίδης εκκλησιάστηκε στον εορτάζοντα περικαλλή Ναό της Αγίας Κυριακής στο Κοντοσκάλι της παλαιάς Πόλης, όπου κατά τη Θεία Λειτουργία χοροστατούσε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Κυριακής, ενώ αργότερα την ίδια μέρα ο κ. Καλαϊτζίδης παρακάθισε στην Πατριαρχική τράπεζα. 
Το απόγευμα της ίδια μέρας ο κ. Καλαϊτζίδης είχε ιδιαίτερη συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο στο Φανάρι, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πανοσιολογιώτατος Μέγας Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. Ο κ. Καλαϊτζίδης μετέφερε στον Παναγιώτατο τα σεβάσματα και τις ευχές του Σεβ. Μητροπολίτου Δμητριάδος κ. Ιγνατίου και των συνεργατών της Ακαδημίας, ενώ εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του που επισκέπτεται εκ νέου το σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο που διακονεί σταυρικά τόσο τη διορθόδοξη ενότητα, όσο και τον οικουμενικό και διαθρησκειακό διάλογο, καθώς και το αίτημα της παγκόσμιας συνεννόησης και καταλλαγής. Ο κ. Καλαϊτζίδης ενημέρωσε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη για τις ποικίλες ακαδημαϊκές και θεολογικές δραστηριότητες της Ακαδημίας του Βόλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και για τις συμπράξεις και συνεργασίες της με άλλους φορείς και ιδρύματα στο διορθόδοξο και στο οικουμενικό επίπεδο. Σημείωσε δε ότι όπως οι πρωτοβουλίες του σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έτσι και το πολυποίκιλο έργο της Ακαδημίας ταπεινά διακονεί την πανορθόδοξη ενότητα, την καταλλαγή και προσέγγιση μεταξύ των χριστιανών, αλλά και το διάλογο της Εκκλησίας με το σύγχρονο κόσμο. 


Ο κ. Καλαϊτζίδης είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερώσει τον Παναγιώτατο για τη δραστηριοποίηση της Ακαδημίας του Βόλου στον εκδοτικό τομέα με την ίδρυση του εκδοτικού οίκου «Εκδοτική Δημητριάδος». Ο εκδοτικός οίκος της Ακαδημίας, που κάνει την εμφάνισή του στα ελληνικά γράμματα με την επανέκδοση του τόμου Εκκλησία και Εσχατολογία (που είναι εξαντλημένος εδώ και πολλά χρόνια), θα προχωρήσει στη συνέχεια στην έκδοση και άλλων τόμων με πρακτικά συνεδρίων και σεμιναρίων, δημοσίων διαλέξεων και εκδηλώσεων της Ακαδημίας, αλλά και με τη δημοσίευση αυτοτελών έργων ευρύτερου θεολογικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Όπως ανέφερε ο κ. Καλαϊτζίδης, η διοργάνωση της σειράς εισηγήσεων και η εν συνεχεία έκδοση του τόμου Εκκλησία και Εσχατολογία, εγκαινίασαν το θεολογικό και εκδοτικό έργο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και σηματοδότησαν για λογαριασμό της την κατάφαση στη θεολογική ανατίμηση του μέλλοντος, στην ενεργό προσμονή της Βασιλείας και στον εν Πνεύματι ανοιχτό διάλογο Εκκλησίας και κόσμου, Ορθοδοξίας και νεωτερικότητας. Ευελπιστούμε, σημείωσε ο κ. Καλαϊτζίδης, ότι η επανέκδοση του έργου αυτού θα σηματοδοτήσει δυναμικά το νέο ξεκίνημα της Ακαδημίας του Βόλου και στον εκδοτικό χώρο και θα συμβάλει καθοριστικά στη συνέχιση της λειτουργίας της ως ένα ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία. Ο κ. Καλαϊτζίδης επέδωσε στον Παναγιώτατο ένα αντίτυπο του τόμου Εκκλησία και Εσχατολογία, καθώς και μία σειρά με πρόσφατα δημοσιεύματα των συνεργατών της Ακαδημίας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη για το ενδιαφέρον με το οποίο πάντοτε παρακολουθεί το καινοτόμο εγχείρημα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών καθώς και για την στήριξη και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το έργο της. 


Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον κ. Καλαϊτζίδη για το ενδιαφέρον με το οποίο η σεπτή κορυφή της Ορθοδοξίας παρακολουθεί το έργο της Ακαδημίας του Βόλου, καθώς και για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τα στελέχη και τους συνεργάτες της, ενώ συνεχάρη την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών για τη νέα της πρωτοβουλία, ευλόγησε τη σημαντική αυτή προσπάθεια και ευχήθηκε κάθε επιτυχία και παρά Θεού ευλογία στο σπουδαίο θεολογικό έργο που οι εκδόσεις της Ακαδημίας φιλοδοξούν να επιτελέσουν.

7/17/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15-18 Ιουλίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 16ην Ἰουλίου, ἐτέλεσε Τρισάγιον, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Πατριάρχην ἐκλογῆς Αὐτοῦ. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ Κατοικίᾳ ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ ὁσονούπω ἀποχωροῦντος Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τόν ἀδιαθετήσαντα Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Χρυσόστομον, ὁμογάλακτον Αὐτοῦ ἐκ Χάλκης ἀδελφόν, ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπιστροφήν εἰς τά ποιμαντορικά αὐτοῦ καθήκοντα.
* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Çağlayan νοσοκομείῳ Florence Nightingale νοσηλευομένην Εὐγενεστάτην κ. Ἐλισάβετ Ν. Νικολαΐδου καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

- Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς Bitlis δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Κουσκουντζουκίῳ ἑστιατορίῳ Bridge, τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουλίου.
- Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰουλίου.

7/16/2013

ΕΝΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὁ διαπρεπὴς ζωγράφος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικὸς διευθυντής, σκηνογράφος καὶ ἐνδυματολόγος, Βασίλης Φωτόπουλος (1934-2007) καὶ φίλος τοῦ μακαριστοῦ Γερο-Μελίτωνος, εἶχε δωρήσει στὸ Σεπτὸ Κέντρο ἕνα κεχωρισμένο τρίπτυχο (μακέτα κουστουμιοῦ ἄρχοντα τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ [912-969]). 
Πρόκειται γιὰ μία ἐνδιαφέρουσα εἰκονολογικὰ καὶ τυπικὴ εἰκονογραφικὰ σύνθεση ἀκουαρέλας μετὰ φύλλων χρυσοῦ πάνω σὲ ριζόχαρτο (0,76 x 0,57) μὲ ὑπογραφὴ Β. Φ. καὶ χρονολογία 2001. Εἶναι περιστοιχισμένο μὲ πασπαρτοῦ, λεπτὸ χρυσὸ πλαίσιο καὶ τζάμι. Ἡ κατάστασή του εἶναι καλή. Βρίσκεται δὲ στὴ μεγάλη αἴθουσα παρὰ τὴν παλαιὰ Ἀρχιγραμματεία τοῦ Εὐγενειδίου Μεγάρου. 
Παριστᾶ εἰς τὸ μέσον τὸν Αὐτοκράτορα Νικηφόρον καὶ ἐκατέρωθεν δύο σεβίζοντας πιθανῶς ἀξιωματούχους. Οὗτος εἰκονίζεται ἔνθρονος, κρατῶν διὰ τῆς ἀριστερᾶς μέγα σταυρὸ–σκῆπτρο καὶ σφαῖρα διὰ τῆς δεξιᾶς. Φέρει τὴν αὐτοκρατορικὴ ἀμφίεση (Στέμμα, Σάκκον καὶ Πάλλιον). Παρίσταται δὲ μακρυμάλλης ξερακιανός, εὐθυτενὴς καὶ πιθανῶς ὡς φοβερὸς στρατηλάτης, τρόπον τινὰ "αἰμοχαρής", ἀτάραχος καὶ "σκιαχτρόμορφος". Ὁ Σάκκος του εἶναι πορφυροῦς μετὰ λεπτῶν χρυσῶν ἀνταυγειῶν, τὸ δὲ Πάλλιόν του χρυσὸ διακοσμημένο μετὰ τετραγωνιδίων καὶ κύκλων. Ὄπισθεν τοῦ Θρόνου ὑπάρχει χρυσὸ φόντο μετὰ πορφυρῶν ταινιῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνσταύρους κύκλους, ρόμβους καὶ τετράγωνα. Τὰ πέδιλά του τυγχάνουν ἔνσταυρα καὶ πορφυρά. 
Ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ μέγεθος τῶν δακτύλων τῆς δεξιᾶς, τὰ δύο ἔνσταυρα μετάλλια (clipeus) ἐπὶ τῶν γονάτων, τὸ δισδιάστατο τῆς παραστάσεως καὶ ἡ σχεδιαστικὴ ἐλευθερία καὶ μαεστρία, ἰδίως στὸ πρόσωπο, λόγῳ καὶ τῆς τεχνικῆς φύσεως τοῦ ἔργου. 


Οἱ δύο δὲ σεβίζοντες ἀξιωματοῦχοι κύπτουν "δουλικῶς" πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα, σχηματιζομένου τρόπον τινὰ τόξου ἑκατέρωθεν αὐτοῦ. Φέρουν χρυσὸ Σάκκο μετὰ πορφυρῶν τετραγώνων καὶ ἐνσταύρων μεγάλων μεταλλίων ἐπὶ τοῦ ὤμου καὶ πρὸς τὴν κάτω παρυφὴ τοῦ ἐνδύματος. Περὶ τὴν ὀσφὺν ἔχουν εὐρεία καὶ μακρὰ πορφυρᾶ ζώνη, τεραστία δὲ χρυσῆ κίδαρι μετὰ πορφυροῦ διακόσμου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καθὼς καὶ μακρὰ κόμη. Καὶ αὐτοὶ εἶναι λίαν λεπτοί, ἰδιαζόντως κυρτοί, ἐνῶ ἡ ἔκφρασή των καὶ κινητικότητα παρουσιάζει ἕναν οἰωνεὶ "γυποειδῆ" καὶ ὀχλητικὸ χαρακτῆρα. 
Κρατοῦν δὲ ὡς δῶρα γιὰ τὸν Ἄνακτα, μίτραν καὶ ἓν δοχεῖον γαβαθοειδὲς ἐπὶ καλυμμένων χειρῶν κατὰ τὴν βυζαντινὴ ἐθιμοτυπία, διὰ πλουσίου λευκοῦ πέπλου, ἔχοντος φαρδιὲς ταινίες μετὰ χρυσῶν γεωμετρικῶν μοτίβων. Εἰς τὸν δεξιὸν μάλιστα τὸ πέπλο εἶναι λίαν μακρύ, πίπτον καὶ ὄπισθεν τῆς ράχης. Ὄπισθεν δὲ αὐτῶν ἐμφανίζεται καὶ πάλι χρυσὸ φόντο παρόμοιο πρὸς τὸ τοῦ Νικηφόρου. 
Τὸ ἔργο αὐτὸ σχετίζεται στενῶς πρὸς τὸ τρίπτυχο τῆς "Μεγάλης Εἰσόδου" (0,75 x 0,55) 1997, τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαχείου. 
Ἔτσι καὶ ἡ σύνθεση αὐτὴ τοῦ Β. Φωτόπουλου, τεκμηριώνει τὴν ἀριστοτεχνική του φινέτσα, καὶ τὴν "ταρακουνιστικὴ" εὐαισθησία, μὲ τὴν ὁποία ἐξετέλεσε καὶ τὸ ἔργο τοῦτο, τὸ ὁποῖο ἀποπνέει ὄχι μόνον μία ἐξπρεσιονιστικὴ καὶ μανιεριστικὴ χροιά, ἀλλὰ εὐρύτερα καὶ τὴν προσήλωσή του στὶς ρίζες τῆς πλουσίας παραδόσεως τῆς Βυζαντινῆς τέχνης, ὑπενθυμίζοντάς πως ὁρισμένες συνθέσεις τοῦ Ι. Μητράκα, ὡς "ἡ τῆς Α. Θ. Π. θεία εὐλογία", "ἡ Μετάληψις", Αὐτοκράτορες κ.ἄ. 


Συγχρόνως δὲ δεικνύει, πὼς ὁ καλλιτέχνης χειριζόταν μὲ ἄνεση τὴν σύζευξη ζωγραφικῆς καὶ σκηνογραφίας, πρᾶγμα βέβαια ποὺ τὸν ὁδηγοῦσε ἐνίοτε σὲ χθόνιες, δαιμονικές, προσωπιδόμορφες καὶ συμβολικὲς μορφώσεις, ὅπως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ "ὠθεῖ" τὸν ὀρνεόμορφο Ἅγιο Μελίτωνα πρὸς τὴν λίμνη τῆς Σεβαστείας. 
Ὁ γράφων εὐχαριστεῖ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὴν Α. Θ. Π., τὸν ἅγ. Φιλαδελφείας, τὸν Ἀρχιμ. Μάξιμο καὶ τὸν Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐ. Χρυσοχόο, γιὰ τὴν βοήθεια καὶ τὶς πληροφορίες των. 
_______________________________________ 
1- Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, Ὁ Ἅγιος Μελίτων, Ἀπογευματινὴ 9.4.88 (2013) 4. Τοῦ Αὐτοῦ, Ἔργα τοῦ Βασίλη Φωτόπουλου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, Εἰκονοστάσιον (ὑπὸ ἔκδ.).

7/15/2013

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: "Οι Χριστιανοί της Μ. Ανατολής ζουν μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις"

Kωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 
Ομιλία με μηνύματα για τα δίκαια της Ρωμηοσύνης και των Χριστιανών της Μ. Ανατολής πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου για το μήνα του Ραμαζανίου που παρέθεσε ο Δήμαρχος του Beyoğlu ( Πέραν) Ahmet Misbah Demircan το βράδυ της Κυριακής. Στο δείπνο, "Ιφτάρ", παρεκάθησαν ο Μουφτής της Πόλης, εκπρόσωπος του Πατριάρχου των Αρμενίων, οι θρησκευτικοί ταγοί των Συροϊακωβιτών και των Συροκαθολικών, ο Αρχιραββίνος της Πόλης, παράγοντες του πολιτικού βίου της Χώρας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, διπλωμάτες ξένων αποστολών, στελέχη των διαφόρων μειονοτήτων, ο εκπρόσωπος των μειονοτικών Ιδρυμάτων στο Δεκαπενταμελές Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων στην Άγκυρα Άρχοντας Παντελής Βίγκας και πλήθος προσκεκλημένων. 
Στην προσφώνησή του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαρίστησε το Δήμαρχο του Πέραν για την πρόσκληση και την ευκαιρία της συνάντησης και επικοινωνίας. Έκανε λόγο για το δύσκολο παρελθόν της Ρωμηοσύνης καθώς και για τις ευέλπιδες εξελίξεις που σημειώθηκαν σε αρκετά θέματα τα τελευταία χρόνια σημειώνοντας παράλληλα την απραξία στο ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης λέγοντας ότι "Παρ΄όλες τις αντιξοότητες που ζήσαμε κατά καιρούς τις ξεπεράσαμε και καταφέραμε να συνυπάρχουμε όπως συνυπάρχουν τα διαφορετικά λουλούδια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές και θετικές εξελίξεις πάνω στα θέματα που αφορούν σε εμάς τις μη μουσουλμανικές Κοινότητες. Ευχαριστούμε την Κυβέρνηση και προσωπικά τον κ. Πρωθυπουργό. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα ακόμη το οποίο δεν μπορούμε να προσπεράσουμε χωρίς να το αναφέρουμε και αυτό είναι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης που συνεχίζει να παραμένει κλειστή. Είναι κρίμα ότι παρά το γεγονός ότι πέρασαν 42 χρόνια από την αναστολή της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής όπου εκπαιδεύονταν οι κληρικοί μας και ήταν ένα πραγματικό κέντρο επιστήμης και πολιτισμού, μας έχει λυπήσει βαθειά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, παρ΄όλες τις ελπίδες και θετικές διαβεβαιώσεις δεν έχει ανοίξει η Σχολή και αυτό μας έχει απoγοητεύσει." 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Τουρκία για την επίλυση πολλών κοινωνικών προβλημάτων τα οποία έχουν συσσωρευθεί εδώ και δεκαετίες, τα οποία διαιρούν και δημιουργούν πολώσεις λέγοντας ότι "Γινόμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος με χαρά και με ενθουσιασμό". 
Διερωτήθηκε πώς η Τουρκία που προβάλλει τη βούληση της επίλυσης δυσκόλων και πολυπλόκων θεμάτων όπως το θέμα του ανοίγματος του Νοτιοανατολικού ζητήματος (Κουρδικό), της αναθεώρησης του Συντάγματος, των προσπαθειών εκδημοκρατισμού και τόσων άλλων θεμάτων πὠς είναι δυνατόν να δυσκολεύεται εδώ και 42 χρόνια να δώσει το δικαίωμα στην επαναλειτουργία σε ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα; Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό." 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στην απαγωγή των δύο Αρχιερέων, του Ορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου, του Πατριαρχείου Αντιοχείας, και του Συροϊακωβίτη Ιωάννη που έγινε στις 22 Απριλίου λίγες ημέρες πριν το Πάσχα παροτρύνοντας τους παρισταμένους να προσευχηθούν για την απελευθέρωσή τους ώστε το συντομότερο δυνατόν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους ενώ παράλληλα ευχήθηκε η Κυβέρνηση της Χώρας να συνεχίσει να ενδιαφέρεται και να ερευνά για το μεγάλο αυτό θέμα που απασχολεί τόσο έντονα τον σύγχρονο Χριστιανικό κόσμο. Κατέληξε δε την ομιλία του λέγοντας πως "Είναι γεγονός πως εδώ και χρόνια, οι Χριστιανοί στη Μ. Ανατολή είναι υποχρεωμένοι να ζουν μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις". 
Θετικά σχόλια προκάλεσε το γεγονός ότι στην προσφώνησή του ο Δήμαρχος του Πέραν μιλώντας προ του Πατριάρχου, έκανε ο ίδιος λόγο για το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ευχόμενος να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την επαναλειτουργίας της.

Related Posts with Thumbnails