________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/31/2019

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ


Την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γενεθλίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Βελιγραδίου, επί τη εορτή του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου των κηπουρών.
Σύμφωνα με το Τυπικό, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ευλογεί τα κόλλυβα προς τιμήν του Αγίου και εν συνεχεία διαβάζεται ο λεγόμενος "εις κήπους, αμπελώνας και χωράφια" εξορκισμός του Αγίου Τρύφωνος. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

Ὁμιλία 
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
(Φανάριον, 30 Ἰανουαρίου 2019) 
Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 
Εὐγενεστάτη κυρία Γενική Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, 
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες-μέλη τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,
Προσφιλέστατοι καθηγηταί καί μαθηταί, 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Τιμῶμεν σήμερον ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τήν κοινήν πανήγυριν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ οὐρανοφάντορος Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, καί τῶν δύο προκατόχων ἡμῶν εἰς τόν Ἀποστολικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ «θερμοτάτου ὑπερμάχου τῆς Τριάδος», καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ «προφήτου τῆς φιλανθρωπίας». Τιμῶμεν, ἐπίσης, τήν Ἡμέραν τῶν Γραμμάτων, κατά τήν ὁποίαν παραδοσιακῶς ἑορτάζουν οἱ διδάσκαλοι καί οἱ μαθηταί. Εἰς τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα ἡμῶν Ἴμβρον, τήν ἡμέραν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐδέχοντο ἐπισκέψεις κατ᾽ οἶκον οἱ διδάσκαλοι καί αἱ οἰκογένειαι μέ παιδία – μαθητάς. 
Ἡ ζωή καί τό ἔργον τῶν ἑορταζομένων σήμερον μεγάλων Πατέρων ἀποτελοῦν πηγήν ἐμπνεύσεως καί πνευματικοῦ πλουτισμοῦ. Τούς θαυμάζομεν διά τήν ἀπροϋπόθετον ἀφιέρωσίν των, ψυχῇ τε καί σώματι, εἰς τόν Χριστόν καί εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας, διά τόν ἀγῶνα των κατά τῶν αἱρέσεων, διά τήν θύραθεν καί κατά Χριστόν μόρφωσιν καί παιδείαν των, διά τήν βαθυστόχαστον καί οὐρανόφοιτον θεολογίαν των, διά τήν συμβολήν των εἰς τήν καθοριστικήν διά τήν Ἐκκλησίαν καί τόν πολιτισμόν σύζευξιν Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ, δηλαδή διά τό «θαῦμα» τοῦ «ἐκχριστιανισμοῦ» ἤ «ἐκκλησιασμοῦ» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διά τήν θυσιαστικήν πολυδιάστατον φιλάνθρωπον δρᾶσιν των, διά τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον αὐτῶν διά τήν νεότητα καί διά τήν ἔνθεον ἀγωγήν καί προκοπήν αὐτῆς. 
Ἔχει λεχθῆ, προσφυῶς, ὅτι ἡ μεγαλυτέρα τιμή πρός τούς Τρεῖς Ἱεράρχας εἶναι ὄχι «ἡ ἔξαρση τῆς συμβολῆς των στήν παιδεία καί τόν πολιτισμό τοῦ παρελθόντος», ὅσον «ἡ συνειδητοποίηση καί ἡ προβολή τῆς σημασίας τους γιά τόν κόσμο, στόν ὁποῖο ζοῦμε, καί γιά ἐκεῖνον πού κρούει ἤδη τήν θύρα μας...». 
Εἰς τήν ὁμιλίαν μας θά ἐπικεντρωθῶμεν εἰς τήν σημασίαν τῶν τριῶν μεγάλων Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων διά τήν παιδείαν σήμερον, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν πολλῶν προβλημάτων καί διά τήν ἀνάδειξιν τῶν προοπτικῶν της.

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Ελβετίας


Φιλοξενούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Μαξίμου, Προέδρου του εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την 30ή Ιανουαρίου 2019, συνήλθε στους χώρους του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Ιωάννης Λάτσης», το οποίο βρίσκεται στο αύλειο χώρο του Ορθοδόξου Κέντρου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Συλλόγου Ελλήνων εκ Κωνσταντινουπόλεως στην Ελβετία» (ΣΕΚΕ). 
Σύμφωνα με την ημερησία διάταξή της, η Συνέλευση έλαβε γνώση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το παρελθόν έτος, ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του 2018 και προέβη στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγησαν, κατ΄αλφαβητική σειρά, οι Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Γραμματόπουλος Ιωάννης, Καντέλφη Αθηνά, Πουρνάρα Ρέα, Πρόκος Αντώνιος και Φωτίογλου Γεώργιος. Κατά την πρόβλεψη του άρθρου 13 του Καταστατικού του Συλλόγου, η θητεία τους θα είναι τριετής. Προέβη επίσης στην εκλογή πέντε αντιπροσώπων του ΣΕΚΕ στην Γενική Συνέλευση της ΟΙΟΜΚΩ. Εξελέγησαν, κατ΄αλφαβητική σειρά, οι Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Κοτρότσιος Δημήτριος, Λαιμοπούλου Δέσποινα, Πουρνάρα Ρέα και Πρόκος Αντώνιος. 
Μετά τη λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως, ευλογούντος του Μητροπολίτου Ελβετίας, έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας. 


Ο ΣΕΚΕ, στον οποίο, σύμφωνα με το Καταστατικό του, μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη άτομα με ρωμαίικες καταβολές από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, εξ αγχιστείας συγγενείς τους, όπως και δεδηλωμένοι φίλοι της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση και των κ.κ. Γεωργίου Λαιμόπουλου και Νικολάου Αναγνωστόπουλου. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕ πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2013 με την συμμετοχή Κωνσταντινουπολιτών από την Βέρνη, την Γενεύη, την Λωζάννη και την Ζυρίχη. 
Σκοπός του Συλλόγου είναι να διευκολύνει την αντάμωση και αλληλογνωριμία των Ρωμιών της Ελβετίας, να προβάλλει Πολίτικες παραδόσεις και έθιμα, αλλά και να υπερασπίζεται, όταν δεήσει, τα δίκαια της Ρωμιοσύνης, προβαίνοντας σε διαβήματα προς την «Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του ΟΗΕ που εδρεύει στη Γενεύη.


1/30/2019

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΑΝΝΟΒΕΡΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Τριών Ιεραρχών στην ομώνυμη ενορία του Αννοβέρου. 
Την παραμονή το απόγευμα τελέσθηκε πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου, με την παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος στο Αμβούργο κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλου, των ελληνικών σχολείων που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος και πυκνού εκκλησιάσματος. 
Αποτελεί παράδοση μετά την ακολουθία του εσπερινού, εντός του ιερού ναού να γίνεται η επίδοση των βραβείων και των αριστείων στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες του Ελληνικού Λυκείου Αννοβέρου. Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε και φέτος ότι, τις διακρίσεις για τους αποφοίτους της παρελθούσης σχολικής χρονιάς τους παρέλαβαν εκπρόσωποί τους επειδή οι διακριθέντες βρίσκονται στην Ελλάδα ως φοιτητές και φοιτήτριες στις πανεπιστημιακές σχολές που έχουν εισαχθεί. 
Στο τέλος παρατέθηκε δεξίωση προς τιμή όλων των παρισταμένων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ενοριακού Κέντρου. 
Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε ο Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος και πάλι του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου.


O Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ian Shugart στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


Συνάντηση και μακρά συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα, 30 Ιανουαρίου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Καναδά, κ. Ian Shugart. 
O κύριος Shugart, που συνοδευόταν από την Διευθύντρια Ανατολικής Ευρώπης και Ευρασίας του Καναδικού Υπουργείου Εξωτερικών κ. Alison Grant, τον Πρέσβη του Καναδά στην Άγκυρα κ. Chris Cooter και τον Γενικό Πρόξενο της χώρας στην Πόλη κ. Ulric Shannon, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Παναγιώτατο για τις πρωτοβουλίες της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, τα ζητήματα που απασχολούν το ποίμνιό της, το ευρισκόμενο στην Έδρα της αλλά και εκείνο στον Καναδά, καθώς και το θέμα της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 
Στη συνάντηση παρέστη ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Οικουμενικός Πατριάρχης: «Αι συνεχείς μεταρρυθμίσεις, αι ανακατατάξεις και τα αδιέξοδα εις τον χώρον της εκπαιδεύσεως και της παιδείας αντανακλούν την κρίσιν της παγκοσμίου κοινωνίας»

photo credit: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό ΠατριαρχείοΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (30 Ιανουαρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 29ην Ἰανουαρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, Ἐκπαιδευτικόν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν πολυετῆ προσφοράν του εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, ὡς καί διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν καί τήν ἐνεργόν ἐνασχόλησίν του μέ τά κοινοτικά ζητήματα τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ νέος Ἄρχων, διατελέσας ἐπί σειράν ἐτῶν Διευθυντής τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσί, κατά τήν μεγάλην ταύτην ἑορτήν τῆς Παιδείας. 
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 30ήν ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τύχων, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν πνευματικήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι (Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019), επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών. 
Ακολούθησε η καθιερωμένη Δεξίωση στην Αίθουσα του Θρόνου, την οποία επισφράγισε με ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Παραθέτουμε τα σχετικά βίντεο. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα, εορτή των Τριών Ιεραρχών, εορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας, παραθέτουμε ένα επιμελημένο βίντεο του ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ για το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. 
Το σχολείο από όπου πέρασαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο υπουργός Παιδείας κ Κώστας Γαβρόγλου αλλά και τόσοι άλλοι που θυμούνται πάντα με συγκίνηση τις ιστορικές στιγμές. Σήμερα, λίγα παιδιά της Πόλης ζωντανεύουν το σχολείο που στο πέρασμα των χρόνων στήριξε τον ελληνισμό την παιδεία και τον πολιτισμό, όπως έκανε άλλωστε και η Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Συνέντευξη στη Μαρία Γιαχνάκη 
Κάμερα: Γιώργος Δεμίρ 
Ήχος: Κώστας Καπαδόκης 
Μοντάζ: Μαριάνθη Ματζίρη1/29/2019

Διάλογος Εκκλησιών – Ευρωπαϊκής Ενώσεως: Συνάντηση με την Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.


Αντιπροσωπεία των Εκκλησιών στην Ευρώπη συναντήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Teodor-Viorel Meleșcanu, την 28η Ιανουαρίου 2019, για να συζητήσουν σχετικά με τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 
Η αντιπροσωπεία, στα πλαίσια της επισκέψεώς της στην Ρουμανία, συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευτικών Υποθέσεων κ. Victor Opaschi, με τον οποίον αντάλλαξε απόψεις για τον ρόλο των εκκλησιών στην ΕΕ. 
Στην αντιπροσωπεία της CROCEU συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας.
Δείτε αναλυτικά στη συνέχειαΟ ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε απόψε, Τρίτη, 29 Ιανουαρίου, στον Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Φιλαδελφείας Μελίτων, Προύσης Ελπιδοφόρος, Σμύρνης Βαρθολομαίος, ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, ο Καθηγούμενοι των Ι.Μονών Σταυρονικήτα Αγίου Όρους, Αρχιμ. Τύχων, και «Κυρίας των Αγγέλων» Γουβερνέτου Κρήτης, Αρχιμ. Ειρηναίος, με πατέρες από τις περί αυτούς Αδελφότητες, Άρχοντες Οφφικιάλιοι και πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό.
Στο τέλος του εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Νοταρίου στον Ομογενή Εκπαιδευτικό, Ιωάννη Καλαμάρη, που επί πολλά χρόνια προσέφερε στην εκπαίδευση της νεολαίας της Πόλεως και στη διατήρηση των παραδόσεων του Γένους.
Απευθυνόμενος στον τιμώμενο ομογενή ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε:


«Είσθε εκπαιδευτικός, με «ήθος δασκάλου», με παιδαγωγικόν τάλαντον και αγάπην διά τους μαθητάς. Υπηρετήσατε επί μακρόν εις εκπαιδευτήρια της Ομογενείας, φορεύς και εκφραστής των αξιών και του ημετέρου πνευματικού πολιτισμού, ο οποίος και σήμερον αποτελεί την εγγύησιν διά την διάσωσιν της ιδιοπροσωπίας μας και ανάχωμα κατά των συγχρόνων ανατροπών και της αξιολογικής συγχύσεως. Το ενδιαφέρον και την αγάπην σας διά την νέαν γενεάν της Ομογενείας απεδείξατε και κατά την μακράν θητείαν σας ως Διευθυντής της Παιδοπόλεως Πρώτης. Η ημετέρα Μετριότης εκτιμά ανθρώπους προσφοράς και αφοσιώσεως, όπως είσθε υμείς, Εντιμολογιώτατε. Εμείνατε εδώ εις την Πόλιν των Πόλεων, φυλάσσων τον τόπον και τον τρόπον του βίου της Ρωμιοσύνης, πιστός εις τας παραδόσεις του Γένους, δραστήριος και πάντοτε πρόθυμος προς διακονίαν, έτοιμος να εργασθήτε διά τας υποθέσεις της Ομογενείας, με πολύν πάντοτε σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν. Όλα αυτά τα επεβεβαίωσε και ο ιδιαιτέρως εκτιμών υμάς αδελφός Ιερώτατος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος ».
Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η χειροθεσία του νέου Άρχοντος πραγματοποιείται την παραμονή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών:
«Θεωρούμεν μεγάλην ευλογίαν δι᾿ υμάς, Εντιμολογιώτατε, το γεγονός ότι χειροθετείσθε κατά τον πανηγυρικόν εσπερινόν της Εορτής των Τριών Ιεραρχών, των Προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας, των οικουμενικών Διδασκάλων, των χαρισματικών θεολόγων και υπερασπιστών της Ορθοδοξίας, των φίλων της νεότητος και ενθέρμων διακόνων της κατά Χριστόν οικοδομής, καταρτίσεως και ανατροφής αυτής. Την ημέραν των Τριών Ιεραρχών εορτάζουν οι διδάσκαλοι και οι μαθηταί. Πανηγυρίζετε και υμείς, αγαπητέ Άρχων, διπλήν εορτήν: Ως γνήσιος παιδαγωγός και διδάσκαλος, ο οποίος ήτο πρόσωπον εμπιστοσύνης διά τους μαθητάς, εδίδασκε διά του παραδείγματός του και έβλεπε το λειτούργημά του ως ιεράν αποστολήν. Εορτάζετε και ως νέος Άρχων Νοτάριος του Οικουμενικού Θρόνου, τιμηθείς διά την προσφοράν σας εις την παιδείαν και την νεότητα και διά την αφοσίωσίν σας εις τα ιδανικά του Γένους».


Στην αντιφώνησή του, ο νέος Άρχων αναφέρθηκε στην πορεία του στην ομογενειακή εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε σχεδόν επί μισό αιώνα, και εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό του προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επισημαίνοντας ότι πάντοτε ο λόγος και τα έργα του Παναγιωτάτου ενέπνευσαν και τις δικές του προσπάθειες.
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
photo credit: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό ΠατριαρχείοΣτελέχωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας με νέους Κληρικούς / Χειροτονίες υπό του Μητροπολίτου Μαξίμου


Στα πλαίσια της αναδιοργανώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας και της επανδρώσεώς της με νέα στελέχη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Μάξιμος πρόσφατα προέβη στην εις Διάκονον χειροτονία δύο, πολλά υποσχομένων, νέων στην ηλικία προσώπων. 
Τοιουτοτρόπως, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στον Ιερό Σταυροπηγιακό Ναό του Αγίου Παύλου στο Σαμπεζύ Γενεύης, χειροτόνησε τον Μοναχό Δαμασκηνό (κατά κόσμον Γεώργιο) Κασσώτη. Σημειωθήτω ότι η μοναχική κουρά του προς χειροτονίαν προσερχομένου, έγινε στο επ΄ονόματι του Αγίου Νικολάου τιμώμενο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου. 
Ο Διάκονος Δαμασκηνός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, και ακολούθως στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ. 


Την Κυριακή που ακολούθησε, 27 Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης Ελβετίας χειροτόνησε τον από τις τάξεις των λαϊκών προερχόμενο, αλλά θεολογούντα οικογενειάρχη, κ. Δημήτριο Μαρτζέλον, γεννηθέντα στην Θεσσαλονίκη το 1981. 
Ο νεοχειροτονηθείς Διάκονος, (γόνος, σημειωθήτω, του Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Μαρτζέλου), είναι επιχειρηματίας εγκατεστημένος από μερικά χρόνια στην Γενεύη, ο οποίος έθεσε εαυτόν στην διάθεση της Εκκλησίας, προκειμένου να καλύπτει αμισθί διάφορες λειτουργικές, ποιμαντικές και οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες της Μητροπόλεως Ελβετίας. 


Να σημειωθεί ότι προ μηνός, την ημέρα των Χριστουγέννων, είχε τελεσθεί στον Σταυροπηγιακό Ναό του Αγίου Παύλου, η εις διάκονον χειροτονία του Γεωργιανής καταγωγής Γαβριήλ Μπαρατασβίλι, αποφοίτου ωσαύτως του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών του Σαμπεζύ. 
Ταύτης είχαν προηγηθεί η εις Διάκονον και Πρεσβύτερον χειροτονία, τον Οκτώβριο του 2018, του Δρος Στεφάνου Αθανασίου, καθηγητού Δογματικής στην Παλαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Βέρνης, και η εις πρεσβύτερον χειροτονία, τον παρελθόντα Νοέμβριο, του Ελβετικών καταβολών Διακόνου Jean (Ιωάννου) Burgat. 
Ο Πρεσβύτερος Ιωάννης, από την 1η Ιανουαρίου αρξαμένου έτους, ανέλαβε καθήκοντα Εφημερίου στην, κατόπιν εγκρίσεως και ευλογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, υπό του Μητροπολίτου Ελβετίας νεοσυσταθείσα γαλλόφωνο Ενορία του «Γενεσίου της Θεοτόκου» στην πολίχνη Chavornay του Καντονίου του Vaud. Η Ενορία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των σχεδίων του οικείου Ποιμενάρχου, που αποσκοπούν στην ίδρυση ενοριών, προκειμένου να καλύπτονται οι λειτουργικές και ποιμαντικές ανάγκες των ανά την Ελβετική επικράτεια εγκατεσπαρμένων Ελλήνων και ξενόγλωσσων Ορθοδόξων πιστών.


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ


Στον Άγιο Χαράλαμπο, το μητροπολιτικό ναό της άλλοτε Μητρόπολης Κρήνης, στον Τσεσμέ της Τουρκίας απέναντι από τη Χίο, θα λειτουργήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ανήμερα της γιορτής του Αγίου στις 10 Φεβρουαρίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης εξασφάλισε την άδεια για τη θρησκευτική χρήση του ναού που σήμερα χρησιμοποιείται από τον τουρκικό Δήμο ως πολυχώρος, και ο Πατριάρχης θα συλλειτουργήσει μαζί με τον μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίο και τον μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο. 
Ας σημειωθεί ότι ο ναός λειτούργησε για πρώτη φορά μετά τη επισκευή του από το Τουρκικό δημόσιο το 2016 και πάλι προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Λειτουργήθηκε και πάλι πέρυσι χοροστατούντος του μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Μ. Πρωτοσυγκελλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Τσεσμέ (Κρήνην Μ. Ἀσίας) 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, θά προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους Τσεσμέ, τήν Κυριακήν, 10ην Φεβρουαρίου ἐ. ἔ., ἐπέτειον τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ Ἁγίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ν. Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Ὥρα ἐνάρξεως Ὄρθρου 09:00 
Ἐκ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας

1/28/2019

Ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ


70 ETH ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 
Με την ευκαιρία συμπληρώσεως 70 ετών από την ενθρόνιση του Μεγάλου Πατριάρχου Αθηναγόρου, δημοσιεύουμε μία ραδιοφωνική ομιλία, που πραγματοποίησε πριν 50 χρόνια ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, ως Ηγούμενος της Πατριαρχικής Ι. Μονής Βλατάδων, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης. 
Την ομιλία είχε πραγματοποιήσει τότε ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από την ενθρόνιση του μακαριστού Πατριάρχου. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 27.01.1969 ΩΡΑ: 14.00 – 14.15 

Σάν αὔριο πρίν 20 χρόνια ἐνθρονιζόταν στό Φανάρι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρας, ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Τήν μεγάλη αὐτή ἐπέτειο δέν θά μπορούσαμε νά ἑορτάσουμε κατ’ ἀξίαν ὅποιες ἐκδηλώσεις τιμῆς κι’ ἄν κάναμε πρός τόν πανίερον Οἰκουμενικό Θρόνο. 
Ἀπό διάφορα σημεῖα τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου ἐξεδηλώθη σφοδρά ἐπιθυμία γιά ἕνα πανηγυρικό ἑορτασμό. Γιατί δέν ἐγνώρισεν, ἀλήθεια ἡ Ἐκκλησία μας, στά νεώτερα χρόνια, λαμπρότερη Πατριαρχεία. 
Ἀλλά τήν πρόθεση καί τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἀνεχαίτισεν ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Σέ ἐπίσημο ἀπαντητικό ἔγγραφό του ἐγνωστοποίησε πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις ὅτι, «ἔναντι τοῦ μεγέθους καί τῆς σπουδαιότητος τοῦ θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν θεωρεῖ δυνατόν νά ἑορτάζεται ἑορτή ἀναφερομένη εἰς ἄτομον θητεῦον εἰς αὐτόν». 
Καί ἔχει βέβαια δίκιο ὁ Πατριάρχης, μιλῶντας γιά τό μέγεθος τοῦ θεσμοῦ πού ἐκπροσωπεῖ. Ἀλλά αὐτό εἶναι μόνο τό ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας. Τό δεύτερο μέρος δέν μποροῦσε νά τό πῇ ἐκεῖνος. Τό ὁμολογοῦμε ὅλοι ἐμεῖς. Εἶναι τό μεγαλεῖο αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου. 
Ὅταν ἕνας Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ἀντάξιος τοῦ Θρόνου του, τότε τό πρόσωπο καί τό ἔργο του εἶναι ἡ συνισταμένη αἰώνων καί ξεφεύγουν τά ὅρια τῆς περιγραφῆς. Ὅταν ἕνας Πατριάρχης εἶναι ἀληθινός, τότε γίνεται αὐτός τό μέτρο γιά κάθε ἱστορική ἀξιολόγηση μέσα στή ζωή τοῦ ποιμνίου του. Κι’ ἐδῶ εἶναι πολύ ἐπίκαιρος ὁ λόγος «τό ἔλαττον ὑπό τοῦ μείζονος εὐλογεῖται». 
Εὐλαβούμενοι τήν σεπτήν ἐπιθυμία του Πατριάρχου, δέν θά κάνωμε οὔτε ἐδῶ εἰς τήν Θεσσαλονίκη σχετικό ἑορτασμό. Θά περιορισθοῦμε σέ μιά σεμνή λειτουργία, αὔριο, στήν Πατριαρχική Μονή τῶν Βλατάδων, ὅπου, μέ προεξάρχοντα τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, θά εὐχαριστήσωμε τόν Θεόν γιά τόν Πατριάρχη πού μᾶς ἐχάρισε, σ’ αὐτά τά τόσο κρίσιμα χρόνια, καί θά δεηθοῦμε γιά τήν ὑγιεία καί μακροημέρευσή του. 
Παράλληλα σ’ αὐτήν τήν πνευματικήν ἐκδήλωση αἰσθάνθηκα προσωπικά τήν ἀνάγκη, σάν ἕνας ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν τήν ἀγαθή τύχη καί τήν μεγάλη τιμή νά μαθητεύσουν κοντά στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, νά διηγηθῶ σήμερα γιά τούς πολλούς μερικές ἀποκαλυπτικές στιγμές μαζί του. 
Τίς ὠνόμασα «πνευματικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ζωή τοῦ Πατριάρχου». Σωστώτερο θά ἦταν νά τίς ὀνομάσω «Πνευματικά στιγμιότυπα» στήν δική μου ζωή. Γιατί ἡ ζωή τοῦ Πατριάρχου δέν γνωρίζει ξεχωριστά στιγμιότυπα, ἀκολουθῶντας πιστά τόν ἀναλλοίωτο ρυθμό τῆς ζωῆς τοῦ ἥρωα, τοῦ Προφήτη, τοῦ Ἁγίου. Δέν θά μιλήσω λοιπόν ἐδῶ γιά τήν πολύπλευρη προσωπικότητά του, μήτε γιά τό ἔργο του. 
Θά παρουσιάσω ἁπλῶς τόν ἄρτιον ἄνθρωπο, τόν ἀληθινό ποιητή, τόν γαλήνιο Προφήτη Πατριάρχη. Ὅταν σέ κυτάζει στά μάτια καί σοῦ μιλᾶ -κι’ ὁ Πατριάρχης κυτάζει στά μάτια καί τόν πιό ἄσημο συνομιλητή του- νοιώθεις νά γίνεσαι ἀδέξιος γιά κάθε λόγο καί γιά κάθε κίνηση. Συντρίβεσαι κυριολεκτικά μπροστά σ’ αὐτό τό ρασσοφορεμένο βουνό. Μά ἡ συντριβή αὐτή δέν εἶναι ἐξουθένωση. Ἀκούοντας τόν Πατριάρχη νά μιλᾶ καί νά ξεδιπλώνει στά μάτια σου τό προφητικό ὅραμα τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, νοιώθεις σάν νά λειτούργησαν γιά πρώτη φορά σωστά τό μυαλό καί ἡ καρδιά σου. Φεύγοντας ἀπό τό γραφεῖο του ἔχεις γευθεῖ ἐμπειρικά τό ἄρωμα μιᾶς ζωῆς, σύμφωνη μέ τούς μακαρισμούς τοῦ Χριστοῦ. 
Ἀκοῦστε πῶς ὁ ἴδιος ἀντιλαμβάνεται τήν εὐθύνη τοῦ πνευματικοῦ Ἡγέτη. 
«Ὁ Ἀρχηγός πρέπει νά εἶναι σκληρός. Ἀλλά σκληρός στόν ἑαυτό του. Ὅταν θά τοῦ ἔρθουν ἀρνητικά τά πράγματα, δυσχείμερα, τότε θά σταθῇ καλύτερα... Ὁ Ἀρχηγός πρέπει νά προαισθάνεται τούς νέους χρόνους πού ἔρχονται, καί νά μιλάῃ γι’ αὐτούς. Νά κηρύττῃ, νά προφητεύῃ ... Τόν Ἀρχηγό πολλές φορές δέν τόν κατανοοῦν, μένει μόνος καί εἶναι τραχύ τό ἔργον του, νά πείσῃ, νά ἑρμηνεύσῃ τά δέοντα ... Ἡμεῖς ἀκούομεν τούς αἰῶνας, καί ἀπαντῶμεν εἰς τούς αἰῶνας. Καί ὅπως εἰς τό πλοῖον ὁ Κυβερνήτης λέγει εἰς τόν Πηδαλιοῦχον «γραμμή», κι’ ἀπαντᾶ αὐτός «γραμμή», ἔτσι κι’ ἐμεῖς ἀκούομε «Γραμμή» καί ἀπαντῶμεν: «Γραμμή» ... Ἡμεῖς βλέπομεν τά ἐπερχόμενα, καί πιστεύομεν εἰς τά ἐπερχόμενα, καί ὀφείλομεν νά ἐργασθῶμεν διά τά ἐπερχόμενα». 
Παρά ταῦτα, δέν αἰσθάνθηκε ποτέ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας μακρυά ἤ ψηλότερα ἀπό τόν λαό του. Γι’ αὐτό θά τόν ἀκούσετε νά λέῃ σ’ ἕνα ἐκκλησίασμα ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων: «Ἐσεῖς καί γώ - ἐγώ καί σεῖς, πιστεύομε κατά τόν ἴδιο τρόπο». 
Ὁ Πατριάρχης νοιώθει μιά ἀπέραντη στοργή, ἕνα βαθύ σεβασμό θἄλεγα, μπροστά στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὅποιο κι’ ἄν εἶναι, κι’ ὅπως κι’ ἄν εἶναι. Ἄν ὑπάρχῃ ἕνα Δόγμα πού ἔχει διαποτίσει ὅλην τήν ψυχή τοῦ Πατριάρχου, εἶναι τό δόγμα πώς ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
Πρίν ἀπό δυό χρόνια βρέθηκα συμπτωματικά στό Φανάρι, ὅταν τόν ἐπεσκέφθη ἕνας ὅμιλος 70 Γερμανῶν, ὅπως συχνά γίνεται, τά τελευταῖα ἰδίως χρόνια, ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς Δύσεως. Μοῦ ἀνέθεσε νά κάμω τόν διερμηνέα στήν συνομιλία των. 
Ἀφοῦ τούς ἀνέπτυξε τήν σημασία τῶν καιρῶν πού ζοῦμε, τήν μακρά συμβίωση Τούρκων καί Ἑλλήνων καί τό διαλλακτικό καί ἐκπολιτιστικό ἔργο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατέκλεισε ὡς ἑξῆς τήν ὁμιλία του: «Αὐτό, ἦταν τό μήνυμα αὐτῆς τῆς χώρας. Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ τοῦ θρόνου. Νά τό μεταφέρετε στήν Πατρίδα σας, στήν πόλη σας, στίς οἰκογένειές σας, σ’ ὅλους τούς γνωστούς καί τούς φίλους σας. Ἀπό τόν πρῶτον, ἕως ...». 
Ἐδῶ ὁ Πατριάρχης σταμάτησε καί περίμενα κι’ ἐγώ νά ὁλοκληρώσῃ τήν φράση του γιά νά τήν ἑρμηνεύσω. Ἀλλά ὁ Πατριάρχης ζήτησε νά μεταφράσω ὅπως ἀκριβῶς τό ἔλεγε «Ἀπό τόν πρῶτον ἕως ...». Ἔσπευσαν οἱ Γερμανοί νά ὁλοκληρώσουν τήν φράση λέγοντας «ἕως τόν τελευταῖο». Καί τότε ὁ Πατριάρχης παρετήρησε κατηγορηματικά, ἀλλά χωρίς νά χάσῃ τήν πατρική του ἐπιείκεια: «Ὄχι. Δέν ὑπάρχει τελευταῖος. Θά μεταφέρετε αὐτό τό μήνυμα ἀπό τόν πρῶτον, ἕως τόν πρῶτον. Ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ βγήκαμε ὅλοι πρῶτοι. Ὅλοι στεκόμαστε στήν πρώτη γραμμή». 
Ἕνα ἄλλο στιγμιότυπο, πού μαρτυρεῖ πόση ἱερότητα ἀναγνωρίζει ὁ Πατριάρχης στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, εἶναι καί τό ἀκόλουθο: Εἶχε πάει νά ἐγκαινιάσῃ μόλις ἀνακαινίστηκε, ἕναν ἱστορικό Ναό πού εἶχαν καταστρέψει οἱ βανδαλισμοί τοῦ 1955 στήν Πόλη. Κατά τήν ὁμιλία του πρός τό ὀλιγάριθμο ἐκκλησίασμα, τούς εἶπε μέ φωνή βαθειά συγκινημένη: 
«Ὅταν ἦλθα τότε καί βρῆκα κατεστραμμένο τόν Ναό, δέν εἶδα κολῶνες, δέν εἶδα εἰκόνες, δέν εἶδα πιά κανδῆλες. Ἀλλ’ ἀντί γιά κολῶνες εἶδα τούς Ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ: τόν κύρ Γιώργη, τόν κύρ Δημητρό, τόν κύρ Ἀντώνη. Ἀντί γιά εἰκόνες εἶδα τά πρόσωπα τῶν Μανάδων. Κι’ ἀντί γιά φῶς ἀπ’ τίς κανδῆλες, εἶδα τά μάτια τῶν μικρῶν παιδιῶν. Ἤμουνα βέβαιος πώς ὁ Ναός ἐτοῦτος θά χτιζόταν πάλι». 


Πολλοί κατηγόρησαν καί κατηγοροῦν ἀκόμη τόν Πατριάρχη, ὡς μή αὐστηρῶς Ὀρθόδοξο, κι’ ἄλλοι πάλι, εὐτυχῶς ἐλάχιστοι, προχωροῦν ἀκόμη πιό πολύ, χαρακτηρίζοντάς τον ἀνεύθυνο ὡς Προτεσταντίζοντα ἤ Λατινίζοντα. Θά ἔφτανε ὅμως νά τόν δῇ κανείς μόνο μιά φορά ἱερουργοῦντα, γιά νά πεισθῇ ὅτι δέν ἔχει αὐτήν τήν στιγμή ἡ Ὀρθοδοξία ἄλλον Ἱεράρχη, πού νά ἐνσαρκώνῃ τόσο πιστά καί τόσο κατανυκτικά τήν Ὀρθόδοξη Λατρεία. 
Τό Δόγμα μας ὁ Πατριάρχης τό ζεῖ ἐξ ὁλοκλήρου λατρευτικά. Γι’ αὐτόν δέν ὑπάρχουν δόγματα τῶν περγαμηνῶν, ἀλλά μονάχα δόγματα βιούμενα. Γι’ αὐτό ὁλόκληρη ἡ ζωή του ὡς τήν τελευταία της καθημερινή λεπτομέρεια εἶναι τελετουργία. Ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ λειτουργικώτερος, ὁ ἱεροπρεπέστερος καί ὁ ἀσκητικώτερος Ἱεράρχης πού μέ ἀξίωσεν ὁ Θεός νά γνωρίσω. 
Τό νά τόν δῇς ἀπ’ τήν ὡραία Πύλη νά μνημονεύῃ «πάσης ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων», εἶναι ἐξ ἴσου φρικτό καί ἀπερίγραπτο σάν νά δῇς τόν Μωϋσῆ νά κατεβαίνῃ τό Σινᾶ, κρατῶντας τίς πλάκες τοῦ Νόμου. Ὅσοι δέν ἀλλοιώθηκαν βλέποντας μιά τέτοια σκηνή τοῦ Πατριάρχου, σημαίνει πώς δέν ἐνήστεψαν πολύ, πώς δέν ἑτοιμάστηκαν 40 μέρες! 
Καί μ’ ὅλα αὐτά, αὐτός ὁ Ἅγιος δέν ἀγανακτεῖ, δέν κατακρίνει κανένα. Ὅταν θέλῃ νά διορθώσῃ κάποιον σέ μιά ἄποψη, προσπαθεῖ νά ἀνασύρῃ τήν διορθωτική σκέψη μέσα ἀπ’ τόν ἴδιον τόν συνομιλητή του. 
Ἕνας νεοφερμένος φοιτητής στήν Χάλκη θέλησε κάποτε νά δείξῃ στόν Πατριάρχη περίσσεια εὐσεβείας καί τόλμησε νά κατακρίνῃ μπροστά του τό ἁρμόνιο πού ὑπάρχει ἐκεῖ σέ μιά αἴθουσα τῆς Σχολῆς, ὀνομάζοντάς το «ὄργανο Προτεσταντικό». Ὁ Πατριάρχης τόν ἐθώπευσε μέ συγκατάβαση καί τοῦ εἶπε: «Αὐτό δέν μπορεῖς νά τό λές ἐσύ, ἕνα παιδί ἔξυπνο καί διαβασμένο. Γιατί γνωρίζεις βέβαια ὅτι τό ὄργανο τό χάρισε στήν Δύση ἡ Ἀνατολή. Ἀλλά, κι’ ἐκτός ἀπ’ αὐτό: Ἄν ἀναπνέουν οἱ Προτεστᾶνται, πρέπει γι’ αὐτό νά πάψωμε νά ἀναπνέωμε ἐμεῖς;» 
Ὧρες ὁλόκληρες θά μποροῦσε νά ἀναφέρῃ κανείς τέτοια στιγμιότυπα ἀπό τήν συναναστροφή μέ τόν Πατριάρχη. 
Ὁ χρόνος ὅμως ἐδῶ εἶναι περιωρισμένος. Ἀκοῦστε μόνο λίγα ἀκόμη συγκινητικά λόγια πρός τούς ἀγαπημένους του Ρωμηούς: 
«Ἐγώ προσωπικές χαρές δέν ἔχω. Ἔχω τίς δικές σας χαρές. Κάθε μέρα συνομιλῶ μέ ὅλους σας. Συνδιαλέγομαι μέ τόν καθένα χωριστά. Κι’ εἶναι ἑκατομμύρια αὐτές οἱ μορφές πού καλύπτουν τήν σκέψη μου ... Πολύ μ’ ἀρέσει ὁ διάλογος. Γιατί τό περισσότερο μέρος ἀπό τήν ὁμιλία τῶν ἀνθρώπων, εἶναι μυστήριο. Νά δέχωμαι κόσμο στό Γραφεῖο μου, τό θεωρῶ εὐλογία. Θυμοῦμαι αὐτό πού μοῦ ἔλεγαν οἱ χωρικοί στήν Πατρίδα μου, ὅταν ἤμουν Διάκονος: «Ἤλθαμε νά κοιταχθοῦμε». Νά ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς... Κάθε νύχτα, κατεβαίνω στό Νάρθηκα τῆς Ἐκκλησιᾶς, κι’ ὅταν ὅλοι ἐσεῖς κοιμᾶσθε, ἐγώ προσθέτω ἕνα ἀκόμη διάλογο στούς διαλόγους μου, μέ τόν Ἀφέντη τόν Χριστό καί τήν Κυρά τήν Παναγιά. Γιά σᾶς. Ὅλους ἐσᾶς. Ἐδῶ, στήν Ἀμερική, στήν Αὐστραλία, στήν Εὐρώπη, πανταχοῦ ... Στήν βαρειά μου εὐθύνη μέ ἐνισχύετε σεῖς, οἱ μεγάλοι Ρωμηοί, οἱ ἴδιοι σ’ ὅλην τήν Οἰκουμένη ...» 
Ἡ ὁμιλία τούτη ἦταν σύντομη γιατί δέν ἤθελα νά δώσω τήν ἐντύπωση ὅτι περιγράφω τόν Πατριάρχη. Στούς ἀνεξάντλητους ταιριάζει λόγος βραχύς. Τόσο βραχύς πού νἆναι μόνο θαυμαστικό ἐπιφώνημα. 
Ἕνα ἁπλό ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ!
Related Posts with Thumbnails