________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/30/2017

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης 

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, επί τη εορτή των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, στον Ιερό Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής στα Θεραπειά, τελέστηκε Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας προεξάρχοντος του εορτάζοντος Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου. 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 
Με αφορμή τα σημερινά ονομαστήρια του Γέροντος Δέρκων και την ανάρτησή μας για το Αγίασμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στα Θεραπειά, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης, απέστειλε στο ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ το παρακάτω μήνυμα: 
"Συγκινητικές οι φωτογραφίες του πεφιλημένου άοκνου και φιλακόλουθου Ποιμενάρχου της Μητροπόλεως Δέρκων κ. Αποστόλου στο ταπεινό και απέρριτο Αγίασμα του Αγίου Ιωάννου Θεραπείων, εν μέσω των (κατά την Αθηναγόρεια ρήση) «λίγων και αμέτρητων» πιστών της Θεοσώστου Επαρχίας του. Είναι αυτοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, που παρά τις συγκυρίες συνεχίζουν να κρατούν με πίστη και πόθο αναμένες τις κανδήλες της Βασιλεύουσας. 
Χρόνια πολλά σας εύχομαι Δεσπότη μου επ΄ευκαιρίᾳ των σημερινών ονομαστηρίων σας. Φέρετε τον ιστορικό εκκλησιαστικό τίτλο του «Γέροντος». Εγώ όμως χαίρομαι την νεανικότητα της ψυχής και της σκέψεώς σας. Ο Θεός να σας ενισχύει στο Ιεραρχικό διακόνημά σας, επ΄αγαθώ του Θρόνου και του Θεοφιλούς ποιμνίου σας."
Ευσεβάστως. 
Πρ. Γεώργιος Τσέτσης


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ - ΤΟ 2018 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΜΕΛΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐπειδή ἐσχάτως ἀπευθύνονται εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον σχετικαί ἐρωτήσεις, ἀνακοινοῦται ὅτι: 
α) εἰς τήν Παναγίαν Σουμελᾶ ἐν Ματσούκᾳ Τραπεζοῦντος δέν θά τελεσθῇ καί ἐφέτος ἡ θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπειδή συνεχίζονται αἱ ἐν τῇ Μονῇ ἀνακαινιστικαί ἐργασίαι, αἱ ὁποῖαι προβλέπεται ὅτι θά ὁλοκληρωθοῦν πρό τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς τοῦ Αὐγούστου 2018. 
β) Ἀντιθέτως, θά τελεσθῇ καί ἐφέτος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἡ θεία Λειτουργία ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, πλησίον τῆς Ἀρτάκης Κυζίκου, τήν 23ην Αὐγούστου ἐ. ἔ., ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2017 
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΦΕΡΙΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων της Κοινότητος Φερίκιοϊ. 
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Πατριαρχείου: 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου του, καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, περί τῆς διά τοῦ Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος ἑδραιώσεως τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσις.Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ἱ. Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς αὐτούς, καθ᾿ ἥν, μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ἐξοχ. κ. Emre Gönensay, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nazlı καί τοῦ ἐγγονοῦ του Ömer. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων Θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τό ἐπακολουθῆσαν ἑόρτιον γεῦμα, τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουνίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν ᾧ νοσηλεύεται Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Franz Kangler, τ. Διευθυντήν τοῦ Αὐστριακοῦ Λυκείου τῆς Πόλεως, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

Η Κυρήνεια δεν είναι πάλαι ποτέ διαλάμψασα Μητρόπολη!


Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΙΚΕΤΟΥ 
Την αφορμή για την διατύπωση των σκέψεων – απόψεων του σημειώματος έδωσε η ολοκλήρωση με την χάρη του Θεού και του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος της πρώτης φάσης των έργων συντήρησης της ομώνυμης ιστορικής μονής στην Μύρτου, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η μονή σώθηκε από την πλήρη κατάρρευση, μετά την παρέμβαση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. 
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι εδώ και 43 χρόνια, λόγω τη τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος της Κύπρου, η εν Κύπρω Ορθόδοξη Εκκλησία, περιήλθε σε τραγική κατάσταση, λόγω του εκτοπισμού του ποιμνίου της από τις κατεχόμενες περιοχές, των καταστροφών και συλήσεων ναών και μονών κλπ. 
Σε όλα αυτά τα χρόνια η διοικούσα Εκκλησία μαζί με την κυπριακή κυβέρνηση έκαναν και κάνουν πολλές προσπάθειες για τον επαναπατρισμό εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και άλλων κειμηλίων, που βρέθηκαν στο εξωτερικό για πώληση από αρχαιοκάπηλους. Πολλά από αυτά επαναπατρίστηκαν, ενώ τα τελευταία χρόνια, μετά την διάνοιξη οδοφραγμάτων, από τα οποία γίνεται διακίνηση από τις ελεύθερες περιοχές στις κατεχόμενες και αντίστροφα, με πολύ αγώνα έχουν συντηρηθεί κάποιοι ναοί και εκκλησιαστικά μνημεία. Επίσης, με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τουρκοκυπριακές μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται άδεια από το τουρκικό καθεστώς για τέλεση Θείας Λειτουργίας, άλλων Ιερών Ακολουθιών. 
Πρώτος, που λειτούργησε, για πρώτη φορά από το 1974, ήταν, με ενθάρρυνση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Αυτό έγινε το 2003, στις 2 Σεπτεμβρίου, μέρα μνήμης του πολιούχου της Μόρφου Αγίου Μάμα και συνεχίζεται κάθε χρόνο. Σιγά – σιγά ο κ. Νεόφυτος πέτυχε να λειτουργεί και άλλες φορές στον Άγιο Μάμα, αλλά και σε άλλους ναούς της Μητρόπολής του στα κατεχόμενα. Θυμάμαι ότι υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις από κυβερνητικής και εκκλησιαστικής πλευράς. Θεωρήθηκε το ιερό καθήκον του να λειτουργήσει σε ναούς, που για περίπου τριάντα χρόνια δεν είχε ακουστεί, έστω ψαλμωδία, ως «αναγνώριση» της ούτω καλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου». 
Ο Μητροπολίτης αψήφισε τις αντιδράσεις και τις σε βάρος του επικρίσεις και επιθέσεις , ενώ ο κόσμος –όχι μόνο οι Μορφίτες - αγκάλιασε το έργο του. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα πραγματικότητα, αφού μετά από την πάροδο κάποιου χρόνου, όχι χωρίς δυσκολίες, και άλλοι Ιεράρχες (Κωνσταντίας, Καρπασίας, Μεσαορίας, Νεαπόλεως) πηγαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές και τελούν, οσάκις εξασφαλίζεται άδεια, την Θεία Λειτουργία και κυρίως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σημαντικό οι σταυρωμένοι και πονεμένοι ναοί, να λειτουργούνται. Γιατί, μία Λειτουργία σε ένα τέτοιο ναό, όποια μέρα γίνει «είναι Πάσχα, η δική του Ανάσταση». Για δε τους Ελληνοκυπρίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ιδιαίτερα τους εκτοπισμένους από τις πατρογονικές τους εστίες, είναι ένα πνευματικό γεγονός μαρτυρίας και πίστεως, που δίνει ελπίδα και θέληση για επιστροφή στον τόπο τους. 
Η τελετή για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης συντήρησης της μονής του Αγίου Παντελεήμονα συνέπεσε με την Αναστάσιμη περίοδο, καθώς ήταν η προτελευταία μέρα, που ψαλλόταν το «Χριστός Ανέστη». Ήταν εντυπωσιακό ότι στην τελετή ήταν παρόντες αρκετοί νέοι. 
Αυτό που κυρίως ξεχώρισα και θα το θυμάμαι πάντα με άφατη συγκίνηση είναι ότι η τελετή είχε και ένα στοιχείο αυθεντικής ορθόδοξης ευσέβειας και έκφρασης ευχαριστίας προς τον Άγιο Παντελεήμονα. Στον χώρο, που ήταν η Αγία Πρόθεση, είχαν τοποθετηθεί εικόνα του Αγίου και αναμμένα κεριά. Ήταν μια ενέργεια, με την οποία ο πιστός λαός έδειξε ότι αναμένει να τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι. Και, αν θέλετε, στέλνει ένα μήνυμα στον οικείο επίσκοπο Κυρήνειας, Χρυσόστομο, ότι τον θέλει να βρίσκεται και να ιερουργεί, οσάκις είναι δυνατόν, στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Άγιο Γεώργιο στην Πάνω Κυρήνεια, και όπου αλλού είναι δυνατό.
Δυστυχώς, ο κ. Χρυσόστομος δεν μπορεί να αφουγκραστεί και να συμβαδίσει με το ποίμνιο του. Έτσι, δεν παρέστη στην τελετή στον Άγιο Παντελεήμονα, ο οποίος μέχρι τις αρχές του 1900 ήταν έδρα της Μητροπόλεως. Άλλωστε, δεν είχε δει με συμπάθεια την έναρξη των εργασιών και είχε προσπαθήσει με διάφορα προσχήματα να την ματαιώσει. Επίσης, δεν είχε παραστεί ούτε και όταν παραδόθηκε υποστυλωμένος ο ναός της Παναγίας της Μελανδρίνας. Το χειρότερο αρνείται επίμονα να λειτουργήσει στον Άγιο Γεώργιο Πάνω Κυρήνειας, που τον διαφύλαξε η μακαρίτισσα Αγγελική. Ούτε την μέρα του ετήσιου μνημοσύνου της πηγαίνει να λειτουργήσει για να τιμήσει αυτή την ηρωίδα χριστιανή γυναίκα . Όμως ο πιστός λαός και στο μνημόσυνο πηγαίνει και στο τρισάγιο στο κοιμητήριο της Κυρήνειας. 


Ο κ. Χρυσόστομος, αν και θέλει να παρουσιάζεται ως φίλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει αγνοήσει τις προτροπές του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να λειτουργεί, όπου είναι δυνατόν στην Κερύνεια. Ο Πατριάρχης θα έπρεπε να ήταν το πρότυπο του, ο οποίος με τη σοφή του στάση, την επιμονή του για αγάπη και καταλλαγή υπερβαίνει τα σοβαρά εμπόδια, που υψώνονται και τις αρνητικές συγκυρίες, και κατορθώνει να ακούγεται ο λόγος του Χριστού στις εκκλησιές, που έμειναν στη σιγή για δεκαετίες. Στις εκκλησίες αυτές λειτουργεί ο κ. Βαρθολομαίος και τελεί μνημόσυνα για τους προαπελθόντες ιεράρχες, ιερείς, πατέρες, μητέρες, αδελφούς και αδελφές οι οποίοι είτε ετελειώθησαν μαρτυρικώς είτε ξεριζώθηκαν από τα ιερά και μαρτυρικά χώματα της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου. Ας ελπίσουμε, ότι ο μητροπολίτης Κυρήνειας θα κάνει το γενναίο βήμα και θα μεταβεί στην κανονική έδρα της επισκοπής του, όπως κάνουν και άλλοι ιεράρχες της Εκκλησίας Κύπρου. 
Τα όσα υποστηρίζω για την άρνηση του Μητροπολίτη Κυρήνειας, Χρυσόστομου, να λειτουργήσει, όπου είναι δυνατόν, στην κατεχόμενη επαρχία του, αποβλέπουν στο να τον κάνουν να αναστοχαστεί για το ΜΕΙΖΟΝ. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν μπορούν να μένουν αλειτούργητες εκκλησίες και να μην τελούνται μνημόσυνα στα κοιμητήρια της κατεχόμενης γης μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι παρά την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η Κυρήνεια δεν είναι πάλαι ποτέ διαλάμψασα Μητρόπολη και αυτό πρέπει εμπράκτως να το διαφυλάξει ο κ. Χρυσόστομος. 
Βεβαίως, μπορεί να αντιτείνει κάποιος ότι δύο –τρεις φορές τον χρόνο τελείται Θεία Λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο Πάνω Κερύνειας από κληρικό της Μητρόπολης, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός έχει την ευλογία και άδεια του Επισκόπου. Το να έχει πρόβλημα ο κ. Χρυσόστομος να δείξει την ταυτότητα του για να περάσει στα κατεχόμενα είναι κάτι, το οποίο θα έπρεπε να είχε ξεπεράσει. Δεν πρέπει να χάνει το δάσος για το δένδρο, όπως θα λέγαμε, μιλώντας πολιτικά. Το θέμα, χωρίς να παραγνωρίζεται η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, είναι, κατά την άποψη που και αυτή κρίνεται, κυρίως θεολογικό και εκκλησιαστικό. Ο Μητροπολίτης πρέπει να βάλει υπεράνω των όποιων ευαισθησιών και αισθημάτων πικρίας το Επισκοπικό του χρέος και να αναμετρηθεί με την αρχιερατική του συνείδηση. Ο κ. Χρυσόστομος, πρόσφυγας από τον Λάρνακα της Λαπήθου, χειροτονήθηκε Επίσκοπος και ενθρονίστηκε Μητροπολίτης στις 10 Δεκεμβρίου 2011. Τα οδοφράγματα είχαν ανοίξει από το 2003. Σε συνθήκες αντίξοες άλλοι Ιεράρχες άρχισαν να πηγαίνουν στα κατεχόμενα και να τελούν την Θεία Λειτουργία. Άραγε αυτοί δεν πονούν για την συνεχιζόμενη κατοχή; 
Το σημαντικότερο: Γιατί ο κ. Χρυσόστομος, αφού σκέφτεται διαφορετικά από τους αδελφούς του, που μεταβαίνουν αποκλειστικά για λόγους εκκλησιαστικούς στα κατεχόμενα, έθεσε υποψηφιότητα για την Μητρόπολη Κυρήνειας; Και τί θα κάνει σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, δεδομένου ότι η Κυρήνεια θα υπάγεται στην τουρκοκυπριακή ομόσπονδη πολιτεία; Θα πάει να εγκατασταθεί στην φυσική και κανονική του έδρα ή θα μένει στην Λευκωσία; Αν επιλέξει το δεύτερο, θα πρέπει να παραιτηθεί και να τον διαδεχθεί άλλος, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην Κυρήνεια. 
Τέλος, σημειώνω ότι μεγάλη ευθύνη έχουν και εκείνα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα οποία με την ψήφο τους προέκριναν τον κ. Χρυσόστομο, χωρίς να γνωρίζουν κατά πόσο θα μεταβαίνει στη Κυρήνεια, ενώ υπήρχε υποψήφιος επίσκοπος, οποίος λειτουργούσε και συνεχίζει να το πράττει σε ναούς στα κατεχόμενα, οι οποίοι υπάγονται στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια.

6/29/2017

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ (ΦΩΤΟ)


Απόψε, στην Κοινότητα των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ, σύμφωνα με το εορταστικό πρόγραμμα, τελέστηκε "ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων, μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων, κ. Γενναδίου, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Περιφερείας ἡμῶν." 


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Χαρμοσύνως ἀγγέλεται ὅτι τὴν προσεχῆ Παρασκευήν, 30ην Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγυρίζοντος τοῦ ἡμετέρου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἱκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ προσκυνητὸς ἡμῶν αὐθέντης καὶ Δεσπότης, κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἀποδεχεὶς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Φερίκιοϊ, ἠγαθύνθη ὅπως προσέλθῃ μεθ’ ἁπάσης τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καὶ χοροστατήσῃ κατὰ τὴν πανηγυρικὴν μετ’ ἀρτοκλασίας Θείαν Λειτουργίαν. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ ἐπακολουθήσει ἑόρτιος δεξίωσις.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 


Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον οἱ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν, ἐκ Χανίων. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο, καί Ἀπόστολον Πορίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί κ. Πέτρον Ἀσλάνογλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç». 
- Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βαφειάδου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Βαγενᾶν, Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καΐρην, Φυσικοθεραπευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πιτταούλη καί τῆς θυγατρός των Ἑλεονώρας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mevlut Akyıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aşkım, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, κατά τάς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Related Posts with Thumbnails