________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/31/2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Διευθυντής του Ζαππείου Γυμνασίου - Λυκείου κύριος Αντώνιος Ηλιάδης στον πρόεδρο της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου Γιώργο Παπαλιάρη.
- Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ρόλος ενός διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα ομογενειακό σχολείο όπως το Ζάππειο;
Ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου αλλά και για την διοικητική και ομαλή του λειτουργία. Παράλληλα είναι και ένας ρόλος συντονιστικός, διότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται όλες οι κανονιστικές αποφάσεις, οι εγκύκλιοι και να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης, την Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, τον Εκπρόσωπο του Οικ. Πατριαρχείου, τον Ιδρυτή και τη Σχολική Εφορεία της Σχολής για να λύνονται συλλογικά πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (30 Μαρτίου 2020)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Δευτέρας, 30ῆς λήγοντος μηνός Μαρτίου. 
* * * 

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἀνακοινωθέν 
Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 18ης λήγοντος μηνός Μαρτίου, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κοινοποίησε τήν ἀπόφαση ἀναστολῆς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν καί ἐκδηλώσεων στό κλῖμα του, μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός, καθώς καί τήν πρόθεσή του νά ἐπανέλθει στό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό θά καθίστατο ἀναγκαῖο ἀπό τίς τρέχουσες ἐξελίξεις. 
Ἤδη, ἐπειδή τά κρούσματα ἀπό τόν ἰό Covid-19 πολλαπλασιάζονται δραματικά σέ ὅλο τόν κόσμο, μέ πολλά θύματα, καί ἐπειδή, γι᾿ αὐτό, συνεχίζεται -καί δικαίως- ἡ ἐπιβολή αὐστηρῶν περιοριστικῶν μέτρων σχεδόν σέ ὅλες τίς χῶρες, ἡ παραπάνω ἀπαγορευτική ἀπόφαση γιά τό Ἱερό Κέντρο τοῦ Φαναρίου καί γιά τίς Ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιο ἀναγκαστικά θά ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει μέχρι νεωτέρας, ἀνάλογα πρός τήν πορεία τῆς πανδημίας. 

Η δικτατορία τoυ θρησκευτικού ανορθολογισμού


Nίκος Κουρεμένος 
Religious Studies Researcher, BA in Theology, MA in Church History, PhD in Coptic Studies

Ήδη από τα χρόνια του Μεσαίωνα αρκετοί θεολόγοι, και μάλιστα κάποιοι από τους πιο οξείς νόες εκείνης της εποχής, καταπιάστηκαν με το πρόβλημα αναφορικά με τη λογική απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Τον 11ο αι. ο Άνσελμος από την Αόστα, για παράδειγμα, ο οποίος διετέλεσε και αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, διατύπωσε μια από τις πιο διάσημες θεωρίες, γνωστή ως «οντολογικό επιχείρημα» ενώ δυο αιώνες αργότερα ο πολύς Θωμάς Ακινάτης συστηματοποίησε τη δική του θεωρία στις περίφημες πέντε οδούς: α) via ex motu, β) via ex causa, γ) via ex contingentia, δ) via ex gradu perfectionis και ε) via ex fine. Στους αιώνες που ακολούθησαν, τη σκυτάλη των αποδεικτικών θεωριών περί υπάρξεως του Θεού παρέλαβαν οι φιλόσοφοι, με ενδεικτικές περιπτώσεις εκείνες του Descartes, του Leibnitz και του Kant, οι οποίοι συνεισέφεραν σημαντικά στην διατύπωση αντίστοιχων επιχειρημάτων. Στη καθ’ ημάς Ανατολή, ωστόσο, τέτοιες διανοητικές απόπειρες δεν βρήκαν ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος• αντ’ αυτών αναπτύχθηκε η λεγόμενη αποφατική θεολογία σύμφωνα με την οποία η ουσία του Θεού παραμένει ασύλληπτη και απερινόητη για τις πεπερασμένες δυνατότητες του ανθρώπινου μυαλού και κατά συνέπεια κανένα λογικό επιχείρημα δεν είναι σε θέση να αποδείξει την θεϊκή ύπαρξη. Οι παραπάνω, ωστόσο, παρατηρήσεις αφορούν στην ιστορία των ιδεών, της θεολογίας και της φιλοσοφίας και συνδέονται με μια διανοητική δραστηριότητα του ανθρώπου που εκ των πραγμάτων ουδέποτε γνώρισε μεγάλη διάχυση στο ευρύ κοινό αλλά παράμεινε μια πολυτελής ενασχόληση μεταξύ ειδικών. Σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε, και δεν θα μπορούσε άλλωστε να το κάνει, τη λαϊκή θρησκευτικότητα και πολύ περισσότερο αυτούς που τη διαμορφώνουν. Συχνά ακούμε στις μέρες μας για την περίφημη «γιαγιά της Τουρκοκρατίας», έκφραση που συμπυκνώνει νοηματικά και με λυρικό ενδεχομένως ύφος μια ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη ότι ένα χαμηλής μορφωτικής και ίσως αντιληπτικής ικανότητας κοινωνικό σύνολο, μολονότι ζούσε σε δυσχερείς εποχές δουλείας του οθωμανικού ή βενετικού ζυγού ήταν σε θέση να κατανοεί τη γλώσσα τη λατρείας, να διατηρεί την ορθόδοξη πίστη και τα συνεπακόλουθα ήθη και έθιμα, με άλλα λόγια να διασώζει ασυνείδητα αυτό που ονομάζουμε ελληνορθόδοξη παράδοση. Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ αυτή η «γιαγιά της Τουρκοκρατίας» ή αν απλά αποτελεί ένα έξυπνα κατασκευασμένο λογοτεχνικό locum για την προβολή σ’ ένα ωραιοποιημένο παρελθόν μιας ταυτότητας που φαίνεται να διαμορφώνεται πολύ αργότερα μέσα σ’ ένα κρατικό πλέον περιβάλλον εμφανώς επηρεασμένο από το κίνημα Ρομαντισμού του 19ου αι. Σε ότι αφορά, ωστόσο, το θρησκευτικό και το θεολογικό πεδίο, η περίοδος των Νεότερων Χρόνων χαρακτηρίστηκε από έναν ομολογιακό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν άφησε ανεπηρέαστη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Η Μεταρρύθμιση και η Αντιμεταρρύθμιση εκτός από τους θρησκευτικούς πολέμους επέφεραν ως συνέπεια και την κινητοποίηση μιας θεολογικής παραγωγής που προσπαθούσε να αποδείξει την ορθότητα της μιας ή της άλλης χριστιανικής ομολογίας. Η διαφορά μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών, για παράδειγμα, αναφορικά με την πραγματική ή τη συμβολική παρουσία του Χριστού στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας αντίστοιχα, είχε σαν αποτέλεσμα το ξέσπασμα των λεγόμενων ευχαριστιακών ερίδων κατά τον 17ο αι. που οδήγησε σε συγγραφή εκατοντάδων πολεμικών πραγματειών εκατέρωθεν, στην ανάδυση νέων μορφών λατρείας (όπως η ευχαριστιακή λατρεία, οι λιτανείες του καθαγιασμένου άρτου κ.α.) αλλά και την «εξαγωγή» του προβλήματος στη Χριστιανική Ανατολή αφού και οι δυο πλευρές αναζητούσαν επιχειρήματα για την ενίσχυση των θέσεων τους σε άλλες Χριστιανικές παραδόσεις αλλά και στην πρακτική της αρχαίας Εκκλησίας. Ο ομολογιακός αυτός ανταγωνισμός δεν άφησε ανεπηρέαστη την ορθόδοξη θεολογία και την εν γένει εκκλησιαστική πραγματικότητα. Τα ζητήματα αυτά περιγράφονται εξαιρετικά στο θαυμάσιο βιβλίο του Gerhard Podskalsky, H Eλληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1452-1821: H Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των Δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μτφρ. π.Γεωρ. Μεταλληνός, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2008 [έκδοση αναθεωρημένη επαυξημένη με την ελληνική βιβλιογραφία του γερμανικού πρωτοτύπου Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453–1821): Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, C. H. Beck, München 1988].

3/30/2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΤΟΥ 1959


Στα «Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία» που εκδόθηκαν από το Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων (Αθήνα 2018), σε επιμέλεια Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή και είναι ζωντανές ηχογραφήσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στον Πατριαρχικό Ναό, και σε ορισμένους άλλους Ενοριακούς της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης, το 3ο cd, περιλαμβάνει ύμνους από τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Εδώ ακούμε τα Θεοτοκία "Πάντων προστατεύεις αγαθή..." και "Την πάσαν ελπίδα μου..." από τους αείμνηστους: Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλο Στανίτσα και Άρχοντα Λαμπαδάριο Νικόλαο Δανιηλίδη. 
Μία ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στα 1959.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΟΝ TEAM FM (30-03-2020): "Η πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή και πρέπει το τέλος της να μας βρει ενωμένους" (VIDEO)


Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, η οποία παραχωρήθηκε τη Δευτἐρα 30 Μαρτίου 2020, στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και στο ραδιοσταθμό του Ρεθύμνου TEAM FM, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 και μετά την παράταση των έκτακτων μέτρων της Πολιτείας για την αναστολή λειτουργίας όλων των θρησκευτικών χώρων λατρείας μέχρι και την 11η Απριλίου 2020.
Ο Σεβασμιώτατος, μεταξύ άλλων, μίλησε με ξεκάθαρο λόγο κατά της συνωμοσιολογίας που έχει στόχο να διχάσει το λαό και την Εκκλησία σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ενώ τόνισε ότι πρέπει να ακούμε την Εκκλησία και όχι τον καθένα που διοχετεύει τις όποιες ιδέες ή θεωρίες στο διαδίκτυο, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει καταντήσει μια απέραντη χωματερή περίεργων και παράξεων ιδεών επιστημονικής φαντασίας, από τις οποίες κάποιοι επιδιώκουν ιδιοτελή συμφέροντα με τη σύγχυση και τον πανικό που δημιουργούν στους ανθρώπους.

Το κλείσιμο των Εκκλησιών - Από το Προνομιακό (1890) στον κορωνοϊό


Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Ανδρέα Νανάκη 
Διονύσιος Ε΄. Αυτοκρατορία – Έθνος-Κράτος 
Tον Οκτώβριο του 1890, εξαιτίας του προνομιακού ζητήματος, έκλεισαν οι Εκκλησίες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄ (1887 – 1891) κήρυξε την Εκκλησία σε διωγμό, γιατί ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ (1876 – 1909) και η Πύλη παραβίαζαν τα προνόμια των χριστιανών, που με τους Γενικούς Κανονισμούς το 1860, απέκτησαν το κύρος ενός συνταγματικού κειμένου. Το Δεκέμβριο του 1890, η Πύλη φοβούμενη την κήρυξη πολέμου από τη Ρωσία, κατήργησε τους περιορισμούς των προνομίων. Τα Χριστούγεννα του 1890, λειτούργησαν όλες οι Εκκλησίες στο μιλέτι των Ορθοδόξων, όπου συνυπήρχαν ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι, αρβανιτόφωνοι, τουρκόφωνοι, στην πυραμίδα της Ορθόδοξης ρωμιοσύνης, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην κορυφή της και κυρίαρχο τον Ελληνικό πολιτισμό. 

Πόλη Μουσικής


Δρ Αντώνιος Χατζόπουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Μ.τ.Χ.Ε.


Δεν νοείται Πόλη δίχως μουσική, είτε αυτή είναι η βυζαντινή, είτε είναι η οθωμανική. Ζει και βασιλεύει στην Πόλη η μουσική διαχρονικά, αλλά και η κοσμοπολίτικη συνεργασία σε πολλά θέματα φυσικά, άσχετα με την μουσική. Στις ημέρες μας, σε περιορισμένη βέβαια κλίμακα, λόγω των συνθηκών ιού. 
Σε αντίθεση με την συνεχή πραγματικότητα αυτή, της διατήρησης δηλ των αιωνίων μουσικών παραδόσεων, εν Ελλάδι, πριν από λίγες δεκαετίες ελάχιστοι γνώριζαν τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, όπως ούτι, σαντούρι, κανονάκι κτλ., τα οποία είχαν λησμονηθεί και σχεδόν εξαφανιστεί από προσώπου της ελληνικής επικράτειας. Ενθυμούμαι μόνο τον Βασίλη Νόνη που επέμενε παραδοσιακά εκείνα τα χρόνια. Ευτυχώς τα πράγματα ανατράπηκαν και οι νέοι επέστρεψαν στην ρωμαίικη παράδοση της μουσικής. 
Στην Τουρκία όμως τα μουσικά αυτά όργανα, που χρησιμοποιούνται και από τους δύο λαούς, εδώ και αιώνες, ευτυχώς και προς τιμήν τους, ουδέποτε εξέλιπαν, καθώς η χρήση και η κατασκευή τους δεν διακόπηκε ποτέ. Δεν ήταν δε λίγοι οι νέοι εξ Ελλάδος, οι οποίοι κατά τις προηγούμενες δεκαετίας έρχονταν στην Πόλη και μαθήτευαν σε δεξιοτέχνες Τούρκους μουσικούς στα παραπάνω όργανα. Άλλωστε η κοινή μουσική παράδοση των δύο λαών μας έχει βαθιές ιστορικές ρίζες αιώνων και θα ήταν λανθασμένο και αφελές το ερώτημα ¨ποιος πήρε από ποιόν¨, καθότι υπάρχει συνδημιουργία αιώνων. Είναι εξ άλλου σαφές και ιστορικά αποδεκτό ότι όλα αυτά τα μουσικά όργανα και η μουσική θεωρία έχουν αρχαιοελληνική ρίζα και εν μέρει μετεξελίχτηκαν κατά την Βυζαντινή και την Οθωμανική περίοδο.

3/29/2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 Μαρτίου 2020)

Φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐπί τῇ ἀπό ἐτῶν καθιερωθείσῃ «Ὥρᾳ τῆς Γῆς», πρός συμβολικήν ἐξοικονόμησιν ἐνεργείας καί πρός εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης λήγοντος μηνός Μαρτίου, συμμετέσχε καί ἐφέτος εἰς τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν, διά τῆς πλήρους συσκοτίσεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος τῶν Πατριαρχείων. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 27ης ἰδίου, 
γ) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, 

Πέθανε στην Πόλη ο Ομογενής που είχε υποβληθεί σε πρωτοπόρα ανταλλαγή μοσχεύματος

φωτογραφίες: Ν. Μαγγίνας

Του Νικολάου Μαγγίνα 
Επτά χρόνια μετά την πρώτη και επιτυχημένη στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη, ταυτόχρονη ανταλλαγή μοσχευμάτων ήπατος, έχασε την ζωή του ο Κωνσταντίνος Ψευτέλης στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για τον εβδομηνταεπτάχρονο Ίμβριο συνταξιούχο υπάλληλο του Πατριαρχείου στο Φανάρι, ο οποίος στις 10 Απριλίου του 2013, είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. 
Ειδικότερα, ο εκλιπών νοσούσε από κίρρωση ήπατος. Από την άλλη η Naz Karayanik, ένα οκτάμηνο κοριτσάκι, αντιμετώπιζε πρόβλημα με το ήπαρ, γεγονός που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της. Έτσι, αποφασίστηκε από τον καθηγητή ιατρό Yaman Tokat και το επιτελείο του να προβεί στην ταυτόχρονη μεταμόσχευση ήπατος, η οποία πραγματοποιήθηκε με το εξής σχήμα: ο γιος του ασθενούς, Μάκης Ψευτέλης, έδωσε ένα τμήμα του ήπατος του στη μικρή Naz που ήταν συμβατό για τη μικρή, ενώ η μητέρα της μικρής παραχώρησε τμήμα του ήπατος της, που ήταν κατάλληλο για την περίπτωση, στον μακαριστό Κωνσταντίνο Ψευτέλη. 
Η επιτυχημένη μεταμόσχευση αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Hürriyet και χαρακτηρίστηκε ως «ανταλλαγή ζωής». Προ ημερών, στις 26 Μαρτίου 2020,ο Κωνσταντίνος Ψευτέλης, έχασε τη μάχη της ζωής, καθώς παρουσίασε καρδιακή, πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια. Ο εκλιπών, κατά κοινή ομολογία, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και οικογενειάρχης. 


Περί Ι. Καποδίστρια, ιερών ναών και αντιγραφών

Αναστάσιος Βαβούσκος, Άρχων Ασηκρήτης της Μ.τ.Χ.Ε.


Ανοιχτή επιστολή
Προς κ. Γεώργιο Έξαρχο, Εκπαιδευτικό
Περί Ι. Καποδίστρια, ιερών ναών και αντιγραφών

Κύριε Έξαρχε,
Έλαβα γνώση του δημοσιευμένου άρθρου σας με τον τίτλο «FAKENEWS: Ο Καποδίστριας ΔΕΝ έκλεισε ποτέ τις Εκκλησίες», που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «www.romfea.gr» στις 28/3/2020.
Χάρηκα, διότι μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου σας, νόμιζα ότι μόνον εγώ είχα αυτή την άποψη, την οποία και εξέθεσα σε άρθρο μου με τίτλο «Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν έκλεισε τελικώς τους ιερούς ναούς», το οποίο αναρτήθηκε στις 26 Μαρτίου 2020 στο http://fanarion.blogspot.com/2020/03/blog-post_345.html.
Διαπίστωσα, όμως, μετά λύπης μου, ότι όχι μόνο χρησιμοποιήσατε τίτλο όμοιο με τον αντίστοιχο τίτλο του δικού μου πρωτότυπου άρθρου αλλά και πήρατε στοιχεία από αυτό, δίχως όμως να το επισημάνετε στο άρθρο σας.

ΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


Από την Κοινότητα Νεοχωρίου του Βοσπόρου
Με απόφαση της κυβέρνησης, και στο πλαίσιο ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Τουρκία, απαγορεύεται η κυκλοφορία των συμπολιτών μας άνω των 65 ετών, καθώς κι αυτών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Ως εκ τούτου, η Κοινότητα Νεοχωρίου, πιστή στις αρχές της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης, ανακοινώνει ότι θα βρίσκεται πλάι σε όλους όσοι μας έχουν ανάγκη. Εφόσον εσείς οι ίδιοι, ή κάποιος άλλος Νιχωρίτης, χρειάζεστε τη βοήθειά μας για αγορά φαρμάκων, τα ψώνια του σπιτιού κι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με μεγάλη χαρά να βοηθήσουμε τα μέλη της κοινότητάς μας, τους φίλους και τους γείτονές μας χωρίς καμία εξαίρεση. Λάκης Βίγκας: 0532 322 4908 Mιχάλης Χαννούτογλου: 0532 691 7069 Βιολέτα Πατινιώτη: 0531 315 9375 Παναγιώτης & Εύα: 0535 460 2732.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, Λάκης Βίγκας, δήλωσε στο Φως Φαναρίου

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (BINTEO)

Φωτογραφία: Νικόλαος Μαγγίνας

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 
Η Ακολουθία του Κατανυκτικού Εσπερινού από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής.

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ "ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ" 2020 (ΦΩΤΟ)


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμμετείχε στην Ώρα της Γης 2020. 
Χθες το βράδυ (28-3-2020), στις 20:30 και για μία ώρα, έσβησε ο εξωτερικός φωτισμός του Πατριαρχικού Οίκου και του Πατριαρχικού Ναού στο Φανάρι, σε μία συμβολική κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. 
Photo: Nikos Manginas / Ecumenical Patriarchate

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 
Η Θεία Λειτουργία της Δ' Κυριακής των Νηστειών από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής.
Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης που βιώνει η ανθρωπότητα, εξαιτίας της πανδημίας, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, με την συμμετοχή μόνο των κληρικών και ελαχίστων λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής. 
 Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος και Σηλυβρίας Μάξιμος, και ο Επίσκοπος Τράλλεων Βενιαμίν.
 φώτο: Οικουμενικό Πατριαρχείο / Νίκος Μαγγίνας

 

Αναβάλλονται η Πατριαρχική επίσκεψη και η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στις Η.Π.Α. λόγω κορωνοϊού

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους ιερείς και ιεράρχες
της Αρχιεπισκοπής, ανά την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Φωτογραφία GOA

Του Θεοδώρου Καλμούκου 
28 Μαρτίου 2020 
ΒΟΣΤΩΝΗ. Θα ματαιωθεί η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και η 45η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό άφησε να εννοηθεί, εμμέσως πλην σαφώς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απαντώντας σε ερώτηση του ιερέα Νικολάου Μπακάλη για την Κληρικολαϊκή, στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε με τηλεδιάσκεψη με τους ιερείς και Μητροπολίτες μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής, ανά την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημείωσε ωστόσο ότι θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για αμφότερα τα θέματα την ερχόμενη εβδομάδα. 
Ο π. Νικόλαος Μπακάλης, ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από το Ρίτσμοντ Βιρτζίνια υπέβαλε την εξής ερώτηση: Λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες μας και τα μέλη τους ποίο είναι το σχέδιο για την Κληρικολαϊκή Συνέλευση στο Κλήβελαντ αυτό το καλοκαίρι;

3/28/2020

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΛΙΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ


Αφιέρωμα της εφημερίδας Πελοπόννησος της Δευτέρας (23-3-2020) στους Ρωμιούς της Πόλης.
Συνέντευξη του δραστήριου μέλους της Ομογένειας  Γιώργου Παπαλιάρη. 
Ο Γεώργιος Παπαλιάρης είναι απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής μετά από διετή φοίτηση λυκειακού έτους στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ανάντολου. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στους τομείς του τουρισμού, εμπορίου τροφίμων και διεθνών μεταφορών. Από το 1999 ασχολείται με τα κοινοτικά θέματα αρχικά στην επιτροπή του Αγίου Φωκά Μεσαχώρου ως πρόεδρος και στον Αγ. Νικόλαο Νιχωρίου ως μέλος (περίοδος 1999-2007). Κατά το διάστημα 2007-2011 ήταν πρόεδρος της επιτροπής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος και από το 2008 διατελεί πρόεδρος της Μεγαλωνύμου κοινότητας Σταυροδρομίου. Είναι ενεργό μέλος του Haytap και μιλά Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά. Είναι έγγαμος.
Istanbul ή Κωνσταντινούπολη; 
Η επίσημη ονομασία διεθνώς της πόλης μας είναι Ιστάνμπουλ. Εμείς πάλι οι Ρωμιοί, είμαστε συνηθισμένοι να λέμε Πόλη. Βέβαια, ποτέ δεν άκουσα τους γονείς μου να λένε Ιστάνμπουλ, άρα στο μυαλό και στην καρδιά μας υπάρχει μόνο το Κωνσταντινούπολη.


Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΕΛΕΟ "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ" ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ (1963)


Τα «Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία», που εξέδωσε το Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων, σε επιμέλεια Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή, είναι ένα πολύτιμο σώμα 15 ψηφιακών δίσκων, που περιέχουν ζωντανές (ερασιτεχνικές) ηχογραφήσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στον Πατριαρχικό Ναό, και σε ορισμένους άλλους Ενοριακούς της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης. 
To 15ο cd περιλαμβάνει χορωδιακά από εκδηλώσεις του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν. 
Εδώ παραθέτουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλεο "Δούλοι Κύριον..." σε ήχο πλ δ΄ και στο μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. 
Ηχογράφηση: Γαλλική Ένωση / Union Française 1963. 
Διευθύνει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασύβουλος Στανίτσας. 
Στην συναυλία παρέστη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. 

ΠΡΟΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ


Του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας 

Αγαπητοί μας ενορίτες, 
Θλίψη και ανησυχία πλημμυρίζει την καρδιά και την ψυχή όλων μας με την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Θλιβόμαστε κι εμείς οι ιερείς σας που έχουμε χάσει την προσωπική επαφή και είμαστε υποχρεωμένοι να τελούμε τις ιερές ακολουθίες σε άδειους ναούς. Άδειους από την φυσική παρουσία σας, όμως είμαστε σίγουροι πως με το νου, με την καρδιά σας, με την ψυχή σας είσαστε παρόντες, ιδιαίτερα όταν αναμεταδίδεται η ιερή ακολουθία. Αυτό εισπράττουμε και επιβεβαιώνεται αυτή μας η αίσθηση από τις αντιδράσεις σας, όπως αυτές διατυπώνονται στα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουμε. Σας αισθανόμαστε λοιπόν παρόντες, προσευχόμαστε για εσάς και ελπίζουμε πως σύντομα θα περάσει αυτή η πανδημία. 
Θλιβόμαστε μα δεν εξοργιζόμαστε, διότι γνωρίζουμε πως ό,τι γίνεται, γίνεται για το καλό μας, για την διαφύλαξη του σπουδαιότερου αγαθού του ανθρώπου, που είναι η υγεία. Καλά έκαναν επομένως οι κρατικές αρχές και έκλεισαν πρώτα τα σχολεία και στην συνέχεια και άλλους πολλούς χώρους όπου δημιουργούνταν συναθροίσεις με κίνδυνο την διασπορά του κορωνοϊού και μεταξύ αυτών των χώρων έκλεισαν και τους ναούς. 
Μην ακούτε την συνωμοσιολογία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Εκείνο που αποδεδειγμένα αποτελεί γεγονός είναι ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και ορατός. Ο κορωνοϊός αν δεν προσέξουμε έχει καταστροφικά, θανατηφόρα αποτελέσματα. Κατανοούμε την επιθυμία σας να πάτε στην εκκλησία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Όμως δεν πρέπει. Αν σκέφτεστε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να πάθετε κάτι, είναι σκέψη εγωιστική με την οποία προσπαθείτε να εξαναγκάσετε το Θεό να κάνει θαύμα. Από την άλλη, αν ενεργήσετε αυθαίρετα, αυτό δείχνει ανευθυνότητα και ασέβεια προς όλους τους άλλους που δεν σκέφτονται και δεν ενεργούν όπως εσείς. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ


Ι. Μητρόπολις Πριγκηποννήσων 
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ημών, Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, σήμερον, Σάββατον, 28ην Μαρτίου 2020, επί τη συμπληρώσει δύο ακριβώς ετών από της προς Κύριον εκδημίας του προκατόχου αυτού,αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού,εν τω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πριγκήπου. 
Επί δέ του τάφου του μακαριστού Ιεράρχου, ετελέσθη ωσαύτως τρισάγιον, προτροπή της Α. Σεβασμιότητος, υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Τάκου. 

Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς - Τὸ κοινωνικό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας


Ένα συλλογικό έργο, που αναδεικνύει το κοινωνικό ήθος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δίνεται σήμερα, Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, στη δημοσιότητα, μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. 
Πρόκειται για τον καρπό της εργασίας των μελών Ειδικής Επιτροπής Θεολόγων που όρισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στις αρχές του 2017, προκειμένου να προετοιμάσει ένα κείμενο περί της κοινωνικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο πνεύμα των σχετικών αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης (Ιούνιος 2016). Η Επιτροπή, αφού αξιοποίησε τις απόψεις πολλών Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, υπέβαλε το τελικό κείμενό της στην Αγία και Ιερά Σύνοδο, η οποία, περί τα τέλη του 2019, συνεχάρη την επιτροπή για το αξιόλογο έργο της και συνέστησε την δημοσίευσή του. 
Το κείμενο τιτλοφορείται, “Για να ζήσει ο κόσμος: Το κοινωνικό ήθος στην Ορθόδοξη Εκκλησία”, και δίνεται στη δημοσιότητα, εκτός από την ελληνική και αγγλική, σε ακόμα δέκα γλώσσες: γαλλική, γεωργιανή, ισπανική, ιταλική, κορεατική, ουκρανική, πορτογαλική, ρουμανική, ρωσική και σερβική. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις σελίδες του δεν παρατίθενται συγκεκριμένες απαντήσεις στα ποικίλα κοινωνικά ζητήματα, αλλά προτείνονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές πάνω σε δύσκολα και επίκαιρα ερωτήματα. Σκοπός είναι να προβληματίσει και να ανοίξει μία συζήτηση για το τι "τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις" (Αποκάλυψη 2:7). Όπως επισημαίνει ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος: "Αυτό το κείμενο μας φέρει ενώπιον των επιπτώσεων του τί σημαίνει να μας αγαπά ο Θεός, και να ανταποκρινόμαστε στην αγάπη αυτή, αγαπώντας ο ένας τον άλλον”. 
Ενώ το κείμενο ολοκληρώθηκε πριν από την έκρηξη της πανδημίας του COVID-19, προβάλλει εντούτοις τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης, τη φωνή της πίστης σε έναν κόσμο επιστήμης, ιατρικής και τεχνολογίας, καθώς και την απάντηση της Εκκλησίας σε θέματα υγείας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής πρόνοιας. Από την άποψη αυτή, το συγκεκριμένο έργο παρέχει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, καθώς και εκείνων που δεν έχουμε ακόμη φανταστεί. 

3/27/2020

A CONVERSATION WITH METROPOLITAN OF PERGAMON JOHN ZIZIOULAS (ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)


A (TELEPHONE) CONVERSATION WITH METROPOLITAN OF PERGAMON JOHN ZIZIOULAS (MARCH 23, 2020) - Αγγλικά και Ελληνικά. 
πηγή: Public Orthodoxy

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον «Ε.Κ.» για την τηλεδιάσκεψη με τους ιερείς ανά τις ΗΠΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία αρχείου: «Εθνικός Κήρυξ»/ Κώστας Μπέη.

Του Θεοδώρου Καλμούκου 
27 Μαρτίου, 2020 
ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος θα έχει τηλεφωνική συνδιάσκεψη και συνομιλία με όλους τους ιερείς των κοινοτήτων ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 2 η ώρα το απόγευμα. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει καλέσει και όλους τους κατά πόλεις Μητροπολίτες να συμμετάσχουν. 
Υπενθυμίζεται ότι είχε κάνει κάτι παρόμοιο λίγες ημέρες μετά την εκλογή του τον περασμένο Μάιο που επικοινώνησε μέσω τηλεδιάσκεψης με όλους τους ιερείς στις ΗΠΑ. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος παραχώρησε τηλεφωνικώς στον «Εθνικό Κήρυκα» την παρακάτω συνέντευξη: 
«Εθνικός Κήρυξ»: Σεβασμιώτατε, πληροφορηθήκαμε ότι θα επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με όλους τους ιερείς ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δυνατόν να μας μιλήσετε γι’ αυτό; 
Αρχ/πος Ελπιδοφόρος: Ελαβα ένα αίτημα από τον π. Μάρκο Λεοντή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ιερέων όλης της Αμερικής και ο οποίος μου ζήτησε να απευθυνθώ σε όλους τους ιερείς με τηλεδιάσκεψη, όπως έκανα μετά την εκλογή μου. Ευχαρίστως δέχθηκα διότι κατανοώ ότι οι ιερείς μας αντιμετωπίζουν σε επίπεδο ενορίας σε όλο το Αμερικανικό Εθνος, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις αγωνίες, τους φόβους, τις απορίες των πιστών μας. Κι είναι σωστό και δίκαιο πως οι ιερείς μας χρειάζονται την καθοδήγηση της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Γι’ αυτό και ορίσαμε την αυριανή μέρα για να γίνει μία τηλεδιάσκεψη με τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης που υπάρχουν και παρακάλεσα και τους αρχιερείς κατά τόπον να συμμετάσχουν και αυτοί ώστε όλοι μαζί να έχουμε μία από κοινού συνδιάσκεψη και αντιμετώπιση αυτής της εξαιρετικής κατάστασης, η οποία είναι πρωτόγνωρη για όλους μας και άρα πρέπει όλοι μαζί να την αντιμετωπίσουμε. Εφ’ όσον λέμε ότι είμαστε σ’ αυτό το πρόβλημα όλοι μαζί, επομένως πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ως Εκκλησία, κι αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Τον Οκτώβριο του 1136, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός υπέγραψε ένα Τυπικό με το οποίο ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη την Μονή του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού. Το Τυπικό σώθηκε σε πολλούς κώδικες και δημοσιεύθηκε από τον P. Gautier στη Revue des Etudes Byzantines (τόμος 32-1974).
Με το τυπικό αυτό, εκτός από την ίδρυση της μονής, την εξάρτηση από αυτήν άλλων μονών, την ανοικοδόμηση του ναού της «Υπεραγίας Δεσποίνης και Θεοτόκου της Ελεούσης» και του ναού των Ασωμάτων, ιδρύονται στη Μονή νοσοκομείο, γηροκομείο και λεπροκομείο.
Το νοσοκομείο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της οργανώσεώς του, που μπορεί κανείς να πει δίχως δισταγμό ότι είναι για την εποχή πρωτοποριακή.
Παρακάτω δίνουμε σε μετάφραση ένα σημαντικό απόσπασμα από το Τυπικό.
Ἐκ τοῦ Τυπικοῦ τῆς μονῆς Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως (ιβ΄ αἰῶνος) 
Ἐντέλλεται ὁ αὐτοκράτωρ τῶν Ῥωμαίων Ἰωάννης Β΄ ὁ Κομνηνός (1118-1143), ὁ καὶ Καλοϊωάννης, ὁ κτήτωρ τῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ: 
Περὶ τοῦ ξενοδοχείου, τοῦ γηροκομείου καὶ τοῦ λωβοκομείου. 
(Ἐν Δημητριεύσκη Τυπικά, Τόμος Ι, 682 καὶ ἑξῆς) 
Μετάφραση: Ἀρχιμ. Δοσίθεος, Οἰκ. Πατριαρχεῖον – Ἡμερολόγιον 2007, Ἐκδόσεις Ἐπτάλοφος

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
Η Ακολουθία των Δ' Χαιρετισμών από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής. 

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πατριάρχης με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στην Πόλη - Φωτ. Αρχείου: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἑλλάδος, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνεχάρη τήν ἐν τῇ Πόλει Γενικήν Πρόξενον Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου δι’ ἐπιστολῆς Αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἐκφράζει τάς εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας ὑπέρ εἰρήνης, σταθερότητος καί εὐημερίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ λαοῦ της, ἰδιαιτέρως κατά τήν παροῦσαν δυσχερῆ δι’ ὅλον τόν κόσμον συγκυρίαν.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής. 

3/26/2020

Αναστάσιος Βαβούσκος: Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν έκλεισε τελικώς τους ιερούς ναούςΔρ Αναστάσιος Βαβούσκος
Άρχων Ασηκρήτης της Μ.τ.Χ.Ε.
Πηγές
-          - Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, σε
-          - Ιστορική Έκθεσις της εν Πόρω πανώλους κατά τους μήνας Απρίλιον, Μάϊον και Ιούνιον του 1837 και των παρά της Κυβερνήσεως ληφθέντων μέτρων εκδοθείσα κατά τα επίσημα της επί των Εσωτερικών Γραμματείας έγγραφα, και κατ΄ έγκρισιν της Α.Μ. υπό του Καρόλου Βίμπερ Αρχιατρού της Α.Μ., ανωτέρου Ιατροσυμβούλου και Προέδρου του Βασιλικού Ιατροσυνεδρίου, εν Αθήναις, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837.
-          - Συλλογή των υγειονομικών νόμων, κανονισμών και λοιπών διαταγμάτων των αφορώντων την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Βασιλείου της Ελλάδος, εν Αθήναις, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1845.
Βιβλιογραφία
1.       Τρύφωνος Ευαγγελίδου, Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου Κυβερνήτου της Ελλάδος (1828-1831), εν Αθήναις, εκδ. Π.Ε. Ζανουλάκης-Βιβλιοπώλης, 1894.
2.       Επιστολαί Ιωάννου Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1831, Τ. 2, Αθήνησιν, Τύποις Κωνσταντίνου Ράλλη, 1841.
3.       Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδοσις δευτέρα επιθεωρηθείσα και διορθωθείσα, Τόμος Δ’, εν Λονδίνω εκ της εν τη αυλή του Ερυθρού Άβοντος Τυπογραφίας Ταϋδόρου και Φραγκίσκου, μωξβ΄.
4.       Ανδρέα Μάμουκα, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογήν των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, Τ. ΙΑ΄, Αθήνησιν, εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, 1852.
5.       Βασιλείου Ηπίτη, Η πανώλη εις Πόρον και ο Κάρολος Βίμπερ εις την Ελλάδα, εν Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας Ν. Παπαδόπουλου, οδός Εύχαρις αριθμός 15, 1837.
     Ευρύτατη διάδοση είχε στο Διαδίκτυο η άποψη, ότι η απόφαση της Κυβερνήσεως, με την οποία ανεστάλησαν οι πάσης φύσεως ιεροπραξίες και λειτουργίες όλων των δογμάτων, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Κατά την άποψη αυτή, «ο πρώτος διδάξας» είναι ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εξέδωσε το Ψήφισμα ΙΕ΄ της 20ηςΑυγούστου του 1828 «Περί υγειονομικών διατάξεων», στο οποίο προβλέπεται:
«Άρθρο 285. Αν περιστάσεως τυχούσης, πόλις τις ή χωρίον  είναι ύποπτα λοιμού, συγχρόνως μετά την περιστοίχησίν των υπό υγειονομικής γραμμής, ανάγκη πάσα να ληφθώσιν ευθέως τα εξής μέτρα.
-       Υποχρεούνται οι κάτοικοι να μένουν εις τα ίδια
-       Εμποδίζεται πάσα θρησκευτική τελετή
-       Δεν σημαίνονται οι κώδωνες».
Και το ερώτημα είναι: Τι αληθεύει απ’ όλα αυτά;
Είναι σε όλους γνωστό, ότι ερχόμενος ο Ιωάννης Καποδίστριας στην Ελλάδα, επιθυμούσε την αναβολή της κυοφορούμενης Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως, λόγω ελλειπούς προετοιμασίας αυτής. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Τρύφων Ευαγγελίδης[1]: «Ο Καποδίστριας σκοπών κυρίως την όσον τάχος ελευθέρωσιν της Πελοποννήσου και την επιθεώρησιν του στρατού, απεφάσισε να αναβάλη την κατ’ Απρίλιον σύγκλησιν της Εθνοσυνελεύσεως, εφ’ ω και έγραψε προς το Πανελλήνιον ζητών την γνώμην αυτού περί της αναβολής, ένεκεν της μη προπαρασκευής εντός τριμήνου των αναφορών και των σχετικών νόμων περί ων ήθελεν αποφασίσει η Εθνοσυνέλευσις (2 Απριλίου 1828)».
Το Πανελλήνιον στις 5 Απριλίου απάντησε θετικώς στο αίτημα του Κυβερνήτη, καθόσον[2]: «…του μεταξύ χρόνου εις πολεμικάς προπαρασκευάς καταναλισκομένου, εις την εκδίωξιν των Αράβων εκ της Πελοποννήσου, οίτινες μετέδωκαν την ολεθρίαν πανώλη εις το διαμέρισμα της Γαστούνης, εν Ύδρα και Σπέτσαις και αλλαχού και επαπειλούσαν να διαδοθή και εις άλλα μέρη, άπερεμάστιζεν ο τύφος και η ευφλογία, ως το Ναύπλιον και την Νάξον και εις την καταπολέμησιν αυτής δι’ όλων των δυνατών μέσων, οίον καθαριότητος, καθαρτηρίων, υγειονομικών ζωνών και άλλων αντιμολυσματικών μέσων, άπερ τέως ήσαν άγνωστα εν Ελλάδι».

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)


Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020
Η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος, από του Παραθρονίου, του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ψαλλόντων των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής. 

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ


Δημοσιεύουμε σήμερα μια ξεχωριστή εικόνα με αγίους και μάρτυρες ιατρούς και νοσηλευτές του 20ου αιώνα, τη μνήμη των οποίων τιμούν -χωριστά- οι διαφορετικές παραδόσεις του Χριστιανισμού. Την πρωτότυπη αυτή εικόνα - δέηση, θα την λέγαμε - φιλοτέχνησε ο Νίκος Κοσμίδης, ο οποίος μας πληροφορεί:
"Κατά τον Μεσαίωνα, με την έλευση του «Μαύρου Θανάτου» και σε άλλες περιόδους επιδημιών, οι Χριστιανοί επικαλούνταν τους αγίους δεκατέσσερις βοηθούς (Auxiliary Saints). Σκέφτηκα να απεικονίσω άνδρες και γυναίκες του περασμένου αιώνα, οι οποίοι προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στους ασθενείς σε περιόδους ειρήνης αλλά και σε περιόδους πολέμου, όπως κατά τους δύο παγκόσμιους πολέμους και στον Ισπανικό εμφύλιο. Η ιστόρηση της εικόνας είναι μια προσευχή για όσους νοσούν από τον κορωνοϊό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, και τις οικογένειές τους, αλλά και μια οικουμενική επίκληση."
Πρόκειται, λοιπόν, για μια "οικουμενική" εικόνα και ως τέτοια έχει ιδιαίτερη αξία.
Η πανδημία του κορωνοϊού πλήττει σήμερα όλους τους χριστιανούς και όλους τους ανθρώπους, οπότε όλοι θυμόμαστε το Παύλειον "του Θεού γένος εσμέν".
Με αφορμή τον πολύχρονο πόλεμο στην Συρία, έγινε λόγος για τον "οικουμενισμό του μαρτυρίου", καθώς οι χριστιανοί όλων των δογμάτων αδιακρίτως ήσαν θύματα της φρίκης του πολέμου.
Στον καιρό του κορωνοϊού θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον "οικουμενισμό της πανδημίας", αφού όλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο της πανδημίας, με τα πνευματικά όπλα που είναι σε όλους γνωστά: ευθύνη, προσευχή, υπομονή, αλλά και θυσία, όπως αυτή του προσβληθέντος από κορωνοϊό Ρωμαιοκαθολικού ιερέα Giuseppe Berardelli, ο οποίος έδωσε τον αναπνευστήρα του στον διπλανό ασθενή και πέθανε. Για να ζήσει ο άλλος!
Αυτή ήταν και η λογική των αγίων ιατρών και νοσηλευτών του 20ού αιώνα, που ιστόρησε ο Νίκος Κοσμίδης: Για να ζήσει ο κόσμος!
Π.Α.Α. 

ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑ


Δρ Αντ. Χατζόπουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Μ.τ.Χ.Ε.
25.3.2020
Η χολέρα, η πανώλη και η λέπρα είναι οι κύριες μεταδοτικές λοιμώξεις που ταλαιπώρησαν επί αιώνες την ανθρωπότητα. Οι ασθένειες αυτές έχουν κυρίως ασιατική καταγωγή [Die orientalische Cholera nach fremden und eigenen Ansichten un Erfahrungen monografisch dargestellt von Dr. Georg August Richter, Berlin 1836, σελ.5] και ευτυχώς στις μέρες μας ελέγχονται αποτελεσματικά.
Μεγάλες επιδημίες χολέρας και πανώλης χτυπούσαν την Πόλη κατά την Βυζαντινή, αλλά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Είναι αυτονόητο, καθώς το λιμάνι της ένωνε την Ευρώπη με την Ασία τον βορρά με τον νότο. Μία από αυτές, επιδημία χολέρας, προέκυψε κατά τον 19ο αιώνα, τον Ιούνιο του 1831 μέσω πλοίου με νοσούντας ναυτικούς και διαδόθηκε στην Πόλη, σε σχετικά μικρή κλίμακα [Die orientalische Cholera.., σελ. 198-199]. Λίγα χρόνια μετά, το 1871, μεγάλη επιδημία χολέρας μάστιζε και πάλιν την Πόλη με χιλιάδες θανάτους και μέγας θρήνος κυριάρχησε στην Βασιλεύουσα. Το έτος αυτό η Πόλη υποδέχτηκε την Τιμία Ζώνη της Παναγίας, που μετεφέρθη από το Άγιον Όρος, προκειμένου να την προσκυνήσουν οι πιστοί. Σημειώνω ότι η Τιμία Ζώνη δεν είχε βγει ποτέ από το Όρος για άλλους, αλλοτρίους σκοπούς, ούτε είχε περιαχθεί ποτέ σε οικίες, όπως δυστυχώς έγινε προ ολίγων ετών. 
Και σε αντίθεση με ό,τι καινοφανές και «κενοφανές», που συμβαίνει σήμερα, το να γράφονται δηλ βεβιασμένα για δήθεν συλλογική χρήση ειδικές ευχές για την νυν επιδημία κορονοϊού, από κάποιους «υμνογράφους», χάριν αυτοπροβολής κυρίως, η Μεγάλη Εκκλησία επί αιώνες αρκέστηκε στις υπάρχουσες χιλιάδες ευχές και δεν ενέταξε στο «ρεπερτόριό της» νέες και δήθεν ειδικές για κάθε περίπτωση.

3/25/2020

Η ΜΑΥΡΟΝΤΥΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ


Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος
Στον Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιο
Ο Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος μας έχει δώσει θαυμάσια κείμενα για τα έργα του Βασίλη Φωτόπουλου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα οποία έχουμε δημοσιεύσει στο παρελθόν.
Σήμερα, μέρα του Ευαγγελισμού, ανατρέχουμε σε μια πραγματικά ξεχωριστή δημιουργία του μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος συνδεόταν με τον μακαριστό Γέροντα Χαλκηδόνος Μελίτωνα. 
Τον Μάρτιο του 2008 το Μουσείο Μπενάκη μάς χάρισε μια μοναδική έκδοση. 
Ένα πολύτιμο λεύκωμα για τον διεθνούς φήμης και βραβευμένο με Όσκαρ Έλληνα σκηνογράφο και ζωγράφο Βασίλη Φωτόπουλο (1934-2007). Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Το Βυζάντιο του Βασίλη Φωτόπουλου», η οποία οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη (04/12/07 - 27/01/08). 
Στις σελίδες της γίνεται αναφορά στη δημιουργική πορεία του Βασίλη Φωτόπουλου, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη ζωγραφική, καθώς και στην ιδιαίτερη ενασχόλησή του με θρησκευτικά θέματα, όπως ο σχεδιασμός εκκλησιαστικών αντικειμένων.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Πάπα Φραγκίσκου για κοινή προσευχή σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020, το μεσημέρι κι έτσι μαζί με κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, είπε το "Πάτερ ημών" για την σωτηρία του πλανήτη από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Στη συνέχεια μίλησε ιταλιστί, εκφράζοντας την συμπάθειά του προς τον ιταλικό λαό, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία. 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Με τήν εὐλογία tοῦ Ποιμενάρχου  ἡμῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τό ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφόρους Πατέρες τῆς ἐν Χαλκηδόνι Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Δ΄ Συνόδου στὸ Μητροπολιτικὸν Μέγαρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος


Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020
Η Θεία Λειτουργία της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης που βιώνει η ανθρωπότητα, εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, με την συμμετοχή μόνο των κληρικών και ελαχίστων λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής.

Related Posts with Thumbnails