________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/31/2016

Φοιτητές του ΤΕΙ Ζακύνθου επισκέφτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη (φωτό)


Την τιμή και την ευκαιρία να επισκεφθούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχαν φοιτητές που φοιτούν στο ΤΕΙ Ζακύνθου, σήμερα το απόγευμα, 31.3.2016, στο Φανάρι. 
Οι δύο σπουδαστές συντήρησης, η Βασιλεία Αποστολοπούλου και ο Ιωάννης-Πορφύριος Καποδίστριας, που πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους πάνω στην καταγραφή των κειμηλίων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, επισκέφτηκαν τον Πατριάρχη ενταγμένοι στην ομάδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, που έχει αναλάβει την καταλογογράφηση των σπάνιων εκδόσεων της Βιβλιοθήκης της Σχολής, με επικεφαλής την κ. Έλλη Δρούλια, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 
Ο Πατριάρχης του Γένους έστειλε ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους Σεβ. Μητροπολίτες Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Ζακύνθου κ. Διονύσιο Δ΄ και στον περιβαλλοντολόγο -όπως ακριβώς είπε- π. Παναγιώτη Καποδίστρια. 
[Φωτογραφίες: Gilles Texter]


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (30 Μαρτίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 30ήν λήγοντος μηνός, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» τόν ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Σιούμη, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Κρέτσον, Καθηγητήν, Γεν. Γραμματέα Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, Συμβούλου αὐτοῦ, Γεωργίου Ἀγγελετοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀνδρέου Σταματίου, Γραμματέως ἐν αὐτῷ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰαπωνίας ἐν τῇ Πόλει. Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου -Λυκείου Λαμίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Ζαχαράκη καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνος Πιλιτζίδου, Διευθυντοῦ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Φθιώτιδος. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἕλλην Δρούλια, Διευθύντριαν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μεθ᾿ ὁμάδος νέων ἐθελοντῶν ἐργαζομένων ἐν αὐτῇ καί ἐν ἄλλοις Ἱδρύμασι τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Öznur Alkan, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Şiir, φοιτητρίας. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀλεξάνδραν Γκεμιτζῆ καί Μαρίαν Δήμου, ἐκ Κομοτηνῆς. 
* * * 
Τήν Τρίτην, 29ην Μαρτίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον αὐτοῦ, εἰς ὅν ἐξέφρασε τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἀρμενίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πανεπιστημίου «Bilgi» συνδιοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Κρέτσου, Γεν. Γραμματέως Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας, μέ θέμα «Προβολή τῆς Ἑλλάδος πέραν τῆς κρίσεως», ἐν τῷ ὡς ἄνω Πανεπιστημίῳ, τήν Πέμπτην, 31ην Μαρτίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Σίσκου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πρώτης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Νήσου, τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου.

Ανακοινωθέν της Πανορθοδόξου Γραμματείας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Σαμπεζύ, 30 Μαρτίου 2016)


Ἡ συσταθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016) Πανορθόδοξος Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου συνῆλθεν εἰς τὴν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζὺ Γενεύης) ἀπὸ τῆς 29ης μέχρι τῆς 30ης Μαρτίου τρέχοντος ἔτους. 
Αἱ ἐργασίαι διεξήχθησαν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας Ἱερεμίου, Συντονιστοῦ τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας. 
Εἰς τὴν συνεδρίαν τῆς Γραμματείας συμμετέσχον τὰ ὁρισθέντα ὑπὸ τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέλη αὐτῆς, αἱ ἐργασίαι δὲ εἶχον ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν λῆψιν ἀποφάσεων διὰ τὴν πληρεστέραν ἀντιμετώπισιν ὀργανωτικῶν καὶ διαδικαστικῶν ζητημάτων. 
Ὡς ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συμμετέσχον οἱ ἀκόλουθοι κατὰ τὴν τάξιν τῶν Διπτύχων. 
Συντονιστὴς Πανορθοδόξου Γραμματείας, Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας Ἱερεμίας. 
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰώβ. 
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, Σεβ. Μητροπολίτης Νιγηρίας Ἀλέξανδρος. 
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, Σεβ. Μητροπολίτης ἐν Μπουένος Ἄιρες Σιλουανός. 
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, Ἐλλογιμ. Καθηγητὴς Θεόδωρος Γιάγκου. 
Πατριαρχεῖον Ρωσσίας, Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεὺς Νικόλαος Μπαλασώφ. 
Πατριαρχεῖον Σερβίας, Πανιερ. Ἐπίσκοπος Μπάτσκας Εἰρηναῖος. 
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας, Σεβ. Μητροπολίτης Τιργοβιστίου Νήφων. 
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας, Σεβ. Μητροπολίτης Βάρνης Ἰωάννης. 
Πατριαρχεῖον Γεωργίας, Σεβ. Μητροπολίτης Γκόρι καὶ Ἀτένι Ἀνδρέας. 
Ἐκκλησία Κύπρου, Πανιερ. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Βασίλειος. 
Ἐκκλησία Ἑλλάδος, Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. 
Ἐκκλησία Πολωνίας, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Σιεματίτσε Γεώργιος. 
Ἐκκλησία Ἀλβανίας, Σεβ. Μητροπολίτης Κορυτσᾶς Ἰωάννης. 
Ἐκκλησία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας Μιχαήλ. 
Κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας συνεζητήθησαν πάντα τὰ ζητήματα καταλλήλου ὀργανώσεως τῆς γραμματειακῆς ὑποστηρίξεως τοῦ ἔργου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, καὶ ἀπεφασίσθησαν τὰ ἀκόλουθα: 
α) Ἀπεφασίσθη ἡ συγκρότησις Ἐπιτροπῆς δημιουργίας, λειτουργίας καὶ διαχειρίσεως Ἱστοσελίδος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑδρευούσης εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζὺ Γενεύης). 
β) Ἀπεφασίσθη ἡ σύστασις τῶν κάτωθι ἓξ Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας διὰ τὴν γραμματειακὴν ὑποστήριξιν τοῦ ἔργου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤτοι: 
- Ἐπιτροπὴ γραμματειακῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἐν Ὁλομελείᾳ ἢ καὶ εἰς Συνοδικὰς Ἐπιτροπάς. 
- Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν τροπολογιῶν εἰς τὰς ἐν Ὁλομελείᾳ συνεδρίας τῆς Συνόδου. 
- Ἐπιτροπὴ ἐντάξεως τῶν ἐγκρινομένων τροπολογιῶν εἰς τὰ κείμενα καὶ εἰς τὰς γλώσσας τῆς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς ὑπογραφῆς τῶν τελικῶν κειμένων. 
- Ἐπιτροπὴ διασφαλίσεως τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος ταυτοχρόνου διερμηνείας εἰς τὰς ἐπισήμους γλώσσας τῆς Συνόδου. 
- Ἐπιτροπὴ διαπιστεύσεως δημοσιογράφων ἢ ἀνταποκριτῶν καὶ ἀμέσου πληροφορήσεως τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 
- Ἐπιτροπὴ δημοσιεύσεως τῶν Πρακτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου εἰς τὰς ἐπισήμους γλώσσας αὐτῆς. 
γ) Ἀπεφασίσθη ἐπίσης ὅπως αἱ κατὰ τόπους αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ὁρίσουν τὰ μέλη αὐτῶν εἰς τὰς Εἰδικὰς Ἐπιτροπὰς τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας τὸ ταχύτερον δυνατὸν καὶ ἀποστείλουν τὰ ὀνόματα τῶν προτεινομένων συμβούλων τῆς ἀντιπροσωπίας αὐτῶν, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ ὀνόματα τῶν προτεινομένων δημοσιογράφων καὶ ἀνταποκριτῶν διὰ τὴν διαπίστευσιν αὐτῶν ὑπὸ τῆς Γραμματείας εἰς τὴν Σύνοδον, εἰ δυνατὸν δὲ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν προτεινομένων βοηθητικῶν στελεχῶν (stewards).
Τέλος, ἀνεγνώσθη σχέδιον προγράμματος ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐπεσημάνθησαν αἱ πτυχαὶ αὐτοῦ αἱ ἀφορώσαι εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Πανορθοδόξου Γραμματείας. 
Σαμπεζὺ Γενεύης, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016.

3/30/2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε απόψε, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, την έναρξη του  5ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα: «Οδυσσέας Ελύτης. Ο ποιητής του Αιγαίου», το οποίο διοργανώνει το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Το συνέδριο πραγματοποιείται για τη φετινή μόνο χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών, όχι στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο Ζωγράφειο Λύκειο, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2016.


Μαθητές, πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί και δημοσιογράφοι συμμετέχουν για να προσεγγίσουν τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα ποιητή και βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Οδυσσέα Ελύτη. Στο μαθητικό συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και μαθητές 18 σχολείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αμερικής, της Πόλης και της Ίμβρου, για τις θεματικές ενότητες: Ο Ελύτης, η Ελλάδα και η Ευρώπη - Οι ελληνικές αξίες του ποιητή - Ο Ελύτης και η ιστορία - Ο ποιητής μεταφραστής και μεταφρασεολόγος - Ποιητικά θέματα στον Ελύτη - Ελύτης και τέχνες - Ο μελοποιημένος Ελύτης. 
Στην έναρξη του συνεδρίου απηύθυνε απόψε χαιρετισμό και ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος. 
Περισσότερα για το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ

Μήνυμα 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
εἰς τὸ ὑπὸ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδου 
καὶ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου 
Διοργανούμενον Μαθητικὸν Συνέδριον 
«Ὀδυσσέας Ἐλύτης: ὁ ποιητὴς τοῦ Αἰγαίου» 
(Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016) 
Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί, 
Ἀγαπητοί μας μαθηταί, 
Μὲ πολλὴν χαρὰν ἀπευθυνόμεθα σήμερον ἀπὸ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Πόλεως τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, πρὸς ὅλους τοὺς μετέχοντας εἰς τὸ πέμπτον κατὰ σειρὰν μαθητικὸν Συνέδριον, τὸ ὁποῖον διοργανώνεται ὑπὸ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου τῆς Πόλεώς μας καὶ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ ἀφιερώνεται ἐφέτος εἰς τὸν ποιητὴν τοῦ Αἰγαίου, τὸν μεγάλον νομπελίστα ποιητήν μας, τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτην. 
Συγχαίρομεν ἀπὸ καρδίας τοὺς διοργανωτὰς τοῦ συνεδρίου καὶ ἀπὸ τὰ δύο Ἐκπαιδευτήρια, τὰ μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, διακεκριμένους πανεπιστημιακοὺς καθηγητάς, συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνας, ὡς καὶ ἅπαντας τοὺς καθηγητὰς καὶ τὰς καθηγητρίας, τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίας ὅλων τῶν σχολείων τὰ ὁποῖα συμμετέχουν εἰς τὸ ἐφετινὸν μαθητικὸν συνέδριον, ποὺ πραγματοποιεῖται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, αὐτὴν τὴν φορὰν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. 
Παρότι δὲν εὑρισκόμεθα σωματικῶς πλησίον σας, παρότι δὲν ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ σᾶς ὑποδεχθοῦμε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ὅπως τὰ προηγούμενα ἔτη, αἰσθανόμεθα ὅτι εἴμεθα ἀνάμεσά σας, παρόντες καὶ εἰς αὐτὸ τὸ μαθητικόν σας Συνέδριον, καὶ παρακολουθοῦντες μὲ πολλὴν χαρὰν τὰς ἐργασίας του, εὐχόμενοι ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν ἐπιτυχίαν του. Τὸ θέμα, ἄλλωστε, τοῦ Συνεδρίου μᾶς φέρει πλησίον σας καὶ σᾶς φέρει πλησίον μας, διότι τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, τὸ ὁποῖον τόσον πολὺ ἠγάπησε καὶ ὕμνησεν ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς συνδέει μὲ ἀρρήκτους δεσμούς. Μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς συνδέει μὲ τοὺς ἰδίους δεσμούς, μὲ τοὺς ὁποίους συνέδεσε καὶ τὸν ἴδιον τὸν ποιητὴν μὲ τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων καὶ τὴν μακραίωνα ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. «Ἔτσι ἢ ἀλλιῶς, μιλᾶ κανεὶς γιὰ τὰ ἴδια πράγματα ποὺ ἀγαπᾶ», γράφει ὁ Ἐλύτης, «καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα τὸ λόγο ἔχουν αὐτοὶ ποὺ θὰ τ᾽ ἀκούσουν. Λένε πὼς τὸ εἶδος ἔχει ὁρισμένους κανόνες. Δὲν τοὺς ξέρω καί, πάντως, δὲν ἐνδιαφέρθηκα ἢ δὲν μπόρεσα νὰ τοὺς ἀκολουθήσω. Δουλεύει ὁ καθένας ὅπως νοιώθει» («Τὰ ρω τοῦ ἔρωτα»). 
Καὶ ὁ ποιητής μας νοιώθει μέσα εἰς τὴν ψυχήν του τὴν ἀγάπην διὰ τὴν γλῶσσαν, διὰ τὴν παράδοσιν, διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ Γένους μας. Νοιώθει τὴν ἀγάπην διὰ τὴν θάλασσαν, διὰ τὸ φῶς, διὰ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος, καὶ μεταποιεῖ αὐτὴν τὴν ἀγάπην του εἰς στίχους, εἰς ἤχους καὶ εἰς εἰκόνας ποιητικάς. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη τὸν ὁδηγεῖ νὰ γράφῃ: «Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική• τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου» («Ἄξιόν ἐστι»). 
Οἱ ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου τὰς ὁποίας μνημονεύει ὁ Ἐλύτης δὲν τὸν συνδέουν μόνον μὲ τὸν πρῶτον μεγάλον Ἕλληνα ἐπικὸν ποιητήν, τὴν παράδοσιν τοῦ ὁποίου συνεχίζει καὶ ὁ ἴδιος˙ συνδέουν καὶ τὰς δύο πλευρὰς τοῦ Αἰγαίου, συνδέουν τὴν μικρασιατικὴν Ἰωνίαν μὲ τὰς νήσους τοῦ ἀρχιπελάγους, αἱ ὁποῖαι θεωροῦν τὸν Ὅμηρον τέκνον των, ὅπως καὶ τὸν ἴδιον, ἀφοῦ γεννήθηκε εἰς τὴν μεγαλόνησον Κρήτην, ἕλκων τὴν καταγωγήν του ἀπὸ τὴν Λέσβον, τὴν ὁποίαν καὶ ἐπεσκέπτετο συχνά. 
῾Η ἀπεραντωσύνη τῆς θαλάσσης καὶ τὸ λαμπρὸν φῶς τοῦ Αἰγαίου, τὰ ὁποῖα τόσον ἀγαπᾷ, ἀντανακλοῦν εἰς τὴν ποίησίν του καὶ τὴν κάνουν φωτεινήν, χαρούμενην, αἰσιόδοξον, διαμετρικὰ ἀντίθετον πρὸς τὴν ἀπαισιόδοξον καὶ μελαγχολικὴν ποίησιν τοῦ Καρυωτάκη καὶ τῶν μιμητῶν του, ἡ ὁποία ἐπικρατοῦσε ὅταν ὁ Ἐλύτης ἐμφανίσθηκε εἰς τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. 
Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης ἔχει μελετήσει ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια τοὺς μεγάλους Ἕλληνες ποιητάς, τὸν Καβάφην καὶ τὸν Κάλβον, ἔχει κατανοήσει τὴν σημασίαν τῶν μεγάλων δημιουργῶν καὶ ἔχει θαυμάσει τὴν «ποιητική τους νοημοσύνη», ὅπως γράφει χαρακτηριστικῶς εἰς τὸ δοκίμιόν του «Ἡ μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη». Γι᾽ αὐτὸ καὶ τολμᾷ νὰ τοὺς μνημονεύῃ εἰς τὸ ἐμβληματικόν του ἔργον «Ἄξιόν ἐστι» λέγοντας: 
«Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοί, 
ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας, 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμὸ 
καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 
Ἡ λαλιὰ ποὺ δὲν ξέρει ἀπὸ ψέμα 
θ᾽ἀναπαύσει τὸ πρόσωπο τοῦ μαρτυρίου» 
(Τὰ Πάθη. Ἀνάγνωσμα τέταρτο). 
Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ τοῦ Ἐλύτη δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαία. Νησιῶται καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, ἐκφράζουν μὲ τὸ ἔργον τους τὴν εὐρύτητα τῶν ὁριζόντων, τὸν ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον μὲ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν παράδοσιν τοῦ Γένους, καὶ τὴν ἀγάπην διὰ τὴν πατρίδα, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα γοητεύουν καὶ τὸν ἴδιον. Εἰς τὸ ἔργον του συμπλέκεται μὲ τρόπον μοναδικὸν καὶ ἀνεπανάληπτον τὸ παρὸν καὶ τὸ παρελθόν, ἡ σύγχρονη μὲ τὴν παλαιοτέραν ἱστορίαν, ἡ παράδοσις μὲ τὰς νεωτέρας ποιητικὰς μορφὰς τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ. 
Ὁ «ἔνδοξος βυζαντινισμὸς» τοῦ Καβάφη ἀφομοιώνεται εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Ἐλύτη εἰς τέτοιον βαθμόν, ὥστε «ἡ ἀνάγκη ποὺ ἔνιωθε γιὰ μιὰ δέηση», τὸν ὡδήγησε νὰ δώσῃ «σ᾽ αὐτὴ τὴ μορφὴ μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας. Κι ἔτσι γεννήθηκε τὸ ΄Ἄξιόν ἐστι», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ ποιητής.
Τοῦτο ὅμως δὲν ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴν δημιουργικὴν χρῆσιν τῶν μορφῶν καὶ τῶν νοημάτων τῆς βυζαντινῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιήσεως ἀπὸ τὸν Ἐλύτην. Τὸ ἔργον του διαπνέεται βαθύτατα ἀπὸ αὐτήν. Ὅ,τι καὶ ἐὰν γράφῃ, ἔχει τὸ ἄρωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως, ἔχει τὰς εἰκόνας τῶν τολμηρῶν μεταφορῶν καὶ ἀλληγοριῶν της. Βαδίζει εἰς τὰ ἴχνη τῶν ποιητῶν καὶ τῶν ὑμνογράφων της, χωρὶς νὰ τοὺς ἀντιγράφῃ δουλικῶς. Ἡ ποίησίς των εὑρίσκεται εἰς τὸ ὑποσυνείδητόν του, οἱ λέξεις τους ρέουν εἰς τὰς φλέβας τῆς ποιητικῆς του γραφίδος, τὰ νοήματά τους ἐμπνέουν καὶ τὸν ἰδικόν του ποιητικὸν λόγον. Εἶναι, σὰν τὰ κύματα τοῦ Αἰγαίου νὰ μεταφέρουν εἰς τὸν ποιητὴν τὴν αὔραν τῆς Πόλεως καὶ νὰ τοῦ μεταδίδουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐλάβειαν πρὸς τὴν «Μακρινὴ Μητέρα – Ρόδο μου Ἀμάραντο», τὴν ὁποίαν ὑμνεῖ εἰς τὸ «Ἄξιόν ἐστι». 
Ἡ παρουσία τῆς Παναγίας εἶναι, ἄλλωστε, διάχυτη εἰς τὸ ἔργον τοῦ Ἐλύτη. 
Τὴν αἰσθάνεται γύρω του εἰς τὸ Αἰγαῖον, ὅταν γράφῃ: 
«Ἡ Παναγιὰ τὸ πέλαγο 
κρατοῦσε στὴν ποδιά της 
τὴ Σίκινο, τὴν Ἀμοργὸ 
καὶ τ᾽ἄλλα τὰ παιδιά της». 
(Τὰ τζιτζίκια˙ ἀπὸ «Τὰ ρω τοῦ ἔρωτα). 
Τὴν αἰσθάνεται μέσα του, καὶ δι᾽ αὐτὸ διατρέχει ὅλον τὸ ἔργον του, μαζὶ μὲ τὴν ἱστορίαν καὶ τὰς παραδόσεις τοῦ Γένους μας, μαζὶ μὲ τὸ κάλλος τῆς φύσεως καὶ τὴν γενναιότητα τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διὰ τὸ δίκαιον. Δι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν διστάζει νὰ γράψῃ διὰ τὴν πατρίδα του «Ὄμορφη καὶ παράξενη πατρίδα, ὡσὰν αὐτὴ ποὺ μού᾽ λαχε δὲν εἶδα» («Ἥλιος ὁ ἡλιάτορας»), ἀλλὰ καὶ νὰ ὑμνήσῃ, εἰς τὰ ποιήματά του «Θάνατος καὶ ἀνάστασις τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» καὶ «Ἆσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο ἀνθυπολοχαγὸ τῆς Ἀλβανίας», τοὺς ἀγωνιστὰς διὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν θυσίαν τους ὡς διάβασιν πρὸς τὴν ἀθανασίαν: 
«Πουλιὰ καλὰ πουλιά μου, ἐδῶ τελειώνει ὁ θάνατος! 
Σύντροφοι σύντροφοι καλοί μου, ἐδῶ ἡ ζωὴ ἀρχίζει … 
Μακριὰ χτυποῦν καμπάνες ἀπὸ κρύσταλλο 
Αὔριο, αὔριο, αὔριο τὸ Πάσχα τοῦ Θεοῦ». 
(Ἆσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο …) 
Παρότι ὁ Ἐλύτης δὲν γράφει θρησκευτικὴ ποίηση, ἡ ἱερότης εἶναι διάχυτος εἰς τὴν ποίησίν του, ὅπως παρατηροῦν μελετηταὶ τοῦ ἔργου του. «Ἱερὸ» γιὰ τὸν ποιητή μας «εἶναι τὸ φυσικό, εἶναι ὁ ἄνθρωπος, εἶναι κάθε ἔκφανσις τοῦ Θεοῦ μέσα μας» (Ἰουλίτα Ἡλιοπούλου, Ἡ ἱερότητα στὸν Ἐλύτη, Ὁμιλία σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 29.3.2014). Καὶ ἐπειδὴ κάθε ἄνθρωπος, καὶ ἰδίως ἐσεῖς οἱ νέοι, ἀναζητεῖ τὸν Θεόν, ἐντυπωσιάζεται καὶ ἑλκύεται ἀπὸ τὸ κάλλος τῆς φύσεως, ἀγαπᾷ τὸν ἄνθρωπον, συγκινεῖται ἀπὸ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν παράδοσιν, ἐντυπωσιάζεται ἀπὸ τὴν εὐρύτητα τῶν ὁριζόντων, τὴν ὁποίαν προσφέρει ἡ θάλασσα, ἡ ποίησις τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη, τοῦ ποιητοῦ τοῦ Αἰγαίου, γοητεύει τὸν κάθε ἀναγνώστην της. Τὸν καλεῖ νὰ ταξιδεύσῃ μαζί της ἀπὸ τὸ παρὸν εἰς τὸ παρελθὸν καὶ ἀπὸ τὸ σήμερα εἰς τὴν αἰωνιότητα, καὶ νὰ αἰσθανθῇ κι ἐκεῖνος ὑπερήφανος διὰ τὴν εὐλογίαν νὰ ζῇ εἰς αὐτὸν τὸν τόπον διὰ τὸν ὁποῖον γράφει ὁ Ἐλύτης: «Σ᾽ ὅλους τοὺς τόπους κι ἂν γυρνῶ/ μόνον ἐτοῦτον ἀγαπῶ» («Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας»). 
Ἀγαπητά μας παιδιά, 
Εἴκοσι ἔτη συμπληρώθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὸν θάνατον τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀπόφασις τῶν διοργανωτῶν τοῦ πέμπτου μαθητικοῦ Συνεδρίου νὰ τὸ ἀφιερώσουν εἰς τὸν ποιητὴν τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἐπίκαιρος καὶ ἐπιτυχής. Καὶ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς θὰ διδαχθῆτε πολλά, μέσα ἀπὸ τὸ ἔργον του, ἀπὸ τὰς ἀνακοινώσεις καὶ ἀπὸ τὴν συναναστροφήν σας μὲ συνομηλίκους σας ἀπὸ ἄλλα σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ὁμογενείας, καὶ θὰ ταξιδεύσετε μέσα ἀπὸ τοὺς στίχους τῶν ποιημάτων του, μέσα ἀπὸ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος καὶ μέχρις ἐδῶ, μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν πηγὴν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους μας, αἱ ὁποῖαι ἐνέπνευσαν τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτην. 
Συγχαίροντες τὰ Ἐκπαιδευτήρια Μαντουλίδη καὶ τὸ Ζωγράφειον Λύκειον διὰ τὴν νέαν αὐτῶν πρωτοβουλίαν καὶ διοργάνωσιν, εὐλογοῦμεν πατρικῶς ὅλους τοὺς συμμετέχοντας μαθητὰς καὶ καθηγητάς, καὶ εὐχόμεθα ἐπιτυχίαν εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου σας.


3/29/2016

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Σε πρώτη συνεδρία της, προεδρεύοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας Ιερεμία, συνήλθε σήμερα, Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύη, η Πανορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Η Πανορθόδοξος Γραμματεία συγκροτήθηκε κατόπιν αποφάσεως της Συνάξεως των Ορθοδόξων Προκαθημένων, της γενομένης μεταξύ 21 και 28 Ιανουαρίου ε.ε. στο Σαμπεζύ, και συναποτελείται από ένα εκπρόσωπο κάθε αυτοκεφάλου Εκκλησίας. 
Συμφώνως προς την απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων οι αρμοδιότητες της Γραμματείας αφορούν: 
α) στη δημοσίευση στην επί τούτω δημιουργηθείσα ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο των ομοφώνως εγκριθέντων από τις Πανορθόδοξες Προσυνοδικές Διασκέψεις και Συνάξεις Προκαθημένων κειμένων της Ημερησίας Διατάξεως της Συνόδου· 
β) στην ενημέρωση τη επικουρία ειδικών συμβούλων των ΜΜΕ περί εργασιών και σκοπών της Συνόδου· 
γ) στην κατόπιν συστάσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών χορήγηση διαπιστεύσεων προς τους ενδιαφερόμενους με τις εργασίες της Συνόδου δημοσιογράφους και ανταποκριτές και στα 
δ) λοιπά ζητήματα, της γραμματειακής υποστηρίξεως της Συνόδου. 


Στις εργασίες της Πανορθοδόξου Γραμματείας μετέχουν οι εξής αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών: 
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον: Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰώβ 
Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νιγηρίας Ἀλέξανδρος 
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐν Μπουένος Ἄιρες Σιλουανός
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων: Ἐλλογιμώτατος Καθηγητὴς Θεόδωρος Γιάγκου 
Πατριαρχεῖον Ρωσίας: Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασώφ και Ιερέας Ἀνατόλιος Τσουριακώφ
Πατριαρχεῖον Σερβίας: Πανιερώτατος Ἐπίσκοπος Μπάτσκας Εἰρηναῖος 
Πατριαρχεῖον Ρουμανίας: Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιργοβιστίου Νήφων 
Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βάρνης Ἰωάννης 
Πατριαρχεῖον Γεωργίας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γκόρι Ἀνδρέας 
Ἐκκλησία Κύπρου: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 
Ἐκκλησία Ἑλλάδος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος 
Ἐκκλησία Πολωνίας: Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σιεματίτσε Γεώργιος 
Ἐκκλησία Ἀλβανίας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορυτσᾶς Ἰωάννης 
Ἐκκλησία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας: Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας Μιχαήλ 
Ἐπιτελεῖον Προϊσταμένου τῆς Γραμματείας: 
Ἐντιμολογιώτατος Καθηγητὴς Βλάσιος Φειδᾶς 
Ἐντιμολογιώτατος Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντής 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου Μακάριος 
Ἱερολογιώτατος Διάκονος Φώτιος 
Ἐλλογιμώτατος Δρ. Θεοφάνης Δρακόπουλος
Με πληροφορίες από mospat


Επείγουσα πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Πατριάρχη Αντιοχείας να μεταβεί στο Φανάρι


Της Μαρίας Αντωνιάδου
ΤΟ ΒΗΜΑ
Σε «νάρκη» έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή και να «τινάξει στον αέρα» το μήνυμα ενότητας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της πρώτης μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών (1054) που θα συγκληθεί τον Ιούνιο στην Κρήτη έχει μετατραπεί το Κατάρ, την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του οποίου διεκδικούν τα Πατριαρχεία Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. 
Η διαμάχη ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια και τώρα, δύο μήνες πριν από την σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου, ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο δηλώνει ότι, εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, δεν θα παραβρεθεί στην Κρήτη.
Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης την περασμένη εβδομάδα προ του αδιεξόδου απέστειλε επιστολή στον κ. Ιωάννη, με την οποία τον κάλεσε να βρίσκεται την Τετάρτη το απόγευμα, είτε ο ίδιος, είτε εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Αντιόχειας στην Κωνσταντινούπολη. 
«Λύπην, άλγος ψυχής και πολύν πόνον» δηλώνει ο κ. Βαρθολομαίος ότι του προκάλεσε η επιστολή του Πατριάρχη Αντιοχείας, με την οποία αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει στην Μεγάλη Σύνοδο, εάν δεν λυθεί η υπόθεση «του Εμιράτου του Κατάρ. Ενθυμείται, ασφαλώς, η Υμετέρα Μακαριότης και η κατ΄ Αυτήν αδελφή Εκκλησία οπόσους κόπους επί σειράν ετών και προσπαθείας κατέβαλε και αύτη διά των εκάστοτε Αντιπροσωπειών αυτής προς προετοιμασίαν της Συνόδου ταύτης, τας οποίας κατ΄ αξίαν εκτιμά ως κατά πάντα θετικάς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εφ΄αίς πάσαις και εκφράζει την ευχαριστίαν και αναγνώρησιν αυτού» δηλώνει ο κ.κ. Βαρθολομαίος και προσθέτει: «Εν τω μεταξύ όμως προέκυψεν ως μη ώφειλε, το γνωστόν πρόβλημα του Κατάρ, των Αγιωτάτων Εκκλησιών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων προβαλουσών επ΄ αυτού εκατέρας ίδια επιχειρήματα». 
Και καταλήγει: «Ως γνωστόν Υμιν, Μακαριώτατε αδελφέ, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν συνεργασία μετ΄Αντιπροσωπειών των δύο πρεσβυγενών Πατριαρχείων, αλλά και των εν Αθήναις εκπροσώπων της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατέβαλε πολλάς προσπαθείας, άνευ όμως του ευκταίου και αναμενομένου μέχρι σήμερον θετικού και ικανοποιητικού δι΄ αμφοτέρας τας Εκκλησίας αποτελέσματος». 
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιον «το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν τη συντονιστική και πρωτοθρόνω ευθύνη αυτού και ενώπιον του αναληφθέντος ιστορικού εγχειρήματος της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ήτις οφείλει ίνα καταδείξη την ενότητα της Μίας και Ενιαίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και την μαρτυρίαν αυτής προς τον σύγχρονον κόσμον, αναλαμβάνει την πρωτοβουλίαν ίνα προσκαλέση Υμετέραν Αντιπροσωπείαν εις Φανάριον (…)». 
Η πρόσκληση εστάλη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο Πατριάρχης Αντιοχείας δεν μπορεί να μεταβεί στο Φανάρι και τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει ξεκινήσει κάποια αντιπροσωπεία από την Δαμασκό για την Κωνσταντινούπολη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διένεξη μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων ξεκίνησε με αφορμή την εκλογή Μητροπολίτη με τον τίτλο Κατάρων από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, περιοχή όμως η οποία κατά το Πατριαρχείο Αντιοχείας ανήκει στην δική του εκκλησιαστική δικαιοδοσία. 
Το ζήτημα που απασχολεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα τις δύο πλευρές έχει ρίξει πολλές φορές την σκιά του στις διορθόδοξες συναντήσεις υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών και Συνάξεις Ορθοδόξων Προκαθημένων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δείχνει έστω και την ύστατη στιγμή ν' αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ο Πατριάρχης Αντιοχείας έχει ορίσει την αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Κρήτη, αλλά ενημερώνει τον κ.κ. Βαρθολομαίο ότι, εάν δεν λυθεί το ζήτημα του Κατάρ, ενδεχομένως να μην υπάρξει τελικά εκπροσώπηση της Εκκλησίας της Αντιοχείας ούτε με Μητροπολίτες στην Μεγάλη Σύνοδο. Και με το δεδομένο ότι οι αντιπρόσωποί του που συμμετείχαν στην Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο στην Γενεύη δεν υπέγραψαν τα' ανακοινωθέντα των Πατριαρχών και των Αρχιεπισκόπων, το πρόβλημα περιπλέκεται περισσότερο, καθώς η αρχή της ομοφωνίας που αποτελεί κύρια παράμετρο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου δείχνει να «ραγίζει».

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ!


Η ζωή του χριστιανού είναι συνυφασμένη με τη σταύρωση και την ανάσταση. Είναι αυτό που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα «χαρμολύπη». Δεν μένει φυσικά στη σταύρωση, ήτοι στις δοκιμασίες, στους πόνους, στις λύπες, αλλά έχει την αναφορά της στην Ανάσταση του Χριστού. Ανάσταση που φέρνει ελπίδα, ζωή και αγάπη. 
Ο τίτλος που διαβάσατε παραπάνω είναι ένας τίτλος που μέσα του έχει ελπίδα. Η ελπίδα αυτή συνδέεται με τον πρόσωπο του Θεανθρώπου ο οποίος βίωσε τον πόνο, τις δοκιμασίες, την προδοσία, γεύτηκε το πικρό ποτήρι, αλλά αναστήθηκε από τους νεκρούς, εγκαινιάζοντας την αιώνια ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. 
Στη σύγχρονη εποχή το διεθνές σκηνικό μεταμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς. Έρχεται στο νου μου ο Samuel Huntington που μίλησε για τη θεωρία της «σύγκρουσης των πολιτισμών» (Clash of Civilizations), σύμφωνα με την οποία οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό έρχονται να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι οι συγκρούσεις διεξάγονται πλέον μεταξύ αντιπάλων που διαφέρουν στον πολιτισμό ή στη θρησκεία. Ο κόσμος έχει διαχωριστεί, έχει στιγματιστεί. Και η θρησκεία αποκτά πλέον βασικό κριτήριο διαχωρισμού των ανθρώπων. 
Στην ορθόδοξη πίστη (σκοπίμως δεν υιοθετώ τον συστημικό όρο «θρησκεία» εφόσον η ορθοδοξία είναι Αποκάλυψη) δεν ισχύει κανένας διαχωρισμός. Η θεολογία της ορθόδοξης Ανατολής έχει αγάπη, είναι αγάπη, αφού «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν». Ενώνει τους ανθρώπους και η αγωνία της κινείται προσευχητικά προς το «ἵνα ὦσιν ἕν», αγωνία που ιδιαίτερα εκφράζει η Μητέρα των απανταχού χριστιανών το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πραγματικά λυπάμαι ειλικρινά με τη μιζέρια που μας διακατέχει πολλές φορές στους κόλπους της Εκκλησίας. Εμείς οι χριστιανοί οι κατεξοχήν εραστές της θείας αγάπης, του Χριστού συχνά πυκνά στα όρια των αντοχών μας καταντάμε να απογοητευόμαστε και παντού να βλέπουμε σκιές και φαντάσματα στη ζωή της Εκκλησίας. Όλοι είναι προδότες, όλοι θεολογούν χωρίς Θεό, όλοι συνδιαλέγονται με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες για να παραχαράξουν την πίστη κ.ο.κ. Γιατί άραγε αυτή η θεολογική γκρίνια; Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος που θα προδώσει την πίστη μας; Κάποιος που θα συνέλθει με ιδιοτελή συμφέροντα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο; Που το φως; Που η αγάπη; Που η κένωση; Που η ταπείνωση; Που η υπακοή; Που η ανάσταση; 
Θυμάμαι τους λόγους του Οικουμενικού Πατριάρχη στο διαδίκτυο σε ξένο τηλεοπτικό Μ.Μ.Ε. όπου δήλωσε πως παρά τις πικρίες και δοκιμασίες από την τουρκική κυβέρνηση, εκείνος πιστεύει στα θαύματα. Το θαύμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αναδυόμενη πίστη από την μύχια ύπαρξη μας ότι το αβέβαιο γίνεται σίγουρο, το ληγμένο συνέχεια και το παροδικό και ατελέσφορο αιώνιο και αναστάσιμο. Είναι ο φυσικός χώρος του έσω ανθρώπου η πίστη στο θαύμα, το ίδιο το θαύμα. 
Στη συνέντευξη αυτή στο CBS το 2011 και στην εκπομπή «60 minutes» ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος με έκδηλη την αγωνία στο πρόσωπο του αλλά και την απογοήτευση του απέναντι στο δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διατράνωσε τις αλήθειες που άλλοι δεν τολμούν να εκφράσουν. Συνήθως ακούμε προσβολές κατά του προσώπου του, συκοφαντίες σχετικά με τις συζητήσεις σε διαθρησκειακό επίπεδο, ανακρίβειες για τους σκοπούς της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και άλλα τόσο που αδικούν τον ίδιο αλλά και την Μητέρα Εκκλησία. 
Είναι εύκολο άραγε να είσαι Οικουμενικός Πατριάρχης; Είναι ευλογία ή «κατάρα»; Ποιος σκέφτηκε ποτέ την αγωνία ενός θρησκευτικού ηγέτη 300 εκατομμυρίων ψυχών; Τους αγώνες του για τη διαφύλαξη της μίας αλήθειας; Την υποχρέωση που έχει να συνεχίσει να μαρτυρεί αγάπη και ένωση; Τους κινδύνους που απορρέουν από τη διακονία αυτή; Είναι εύκολο ή δύσκολο; Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι μία προσωπικότητα που δεν έχει την άνεση ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες να εγκαταλείψει τον φυσικό χώρο όπου γεννήθηκε, ζει, αναπνέει. Εκεί γεννήθηκε κι εκεί θα πεθάνει όπως δήλωσε και στη συγκεκριμένη συνέντευξη στο CBS. 
Έξω από το χορό οποιεσδήποτε δηλώσεις δεν κοστίζουν. Κοστίζουν εκείνες που γίνονται μέσα στο χορό. Και ο κ.κ. Βαρθολομαίος είναι έτοιμος να δικαιώσει τη Μητέρα Εκκλησία που αιώνες τώρα ανασαίνει κάτω από το βάρος των αδικιών. Το να δηλώσει για παράδειγμα ένας Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος τη συμπάθεια του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το δίκαιο του δεν έχει κόστος. Το να δηλώσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάτι τέτοιο και να αγωνιστεί γι’ αυτό, έχει κόστος. Μία τέτοια ομολογία για τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κ.ά. έχουν μεγάλο κόστος τη στιγμή που γίνονται μέσα σε μία χώρα που χωρίς να δώσει εξηγήσεις και σαφείς απαντήσεις, εξακολουθεί να αδικεί την Μητέρα Εκκλησία και τον ίδιο της τον εαυτό, εφόσον θέλει να βρίσκεται σε μία ευρωπαϊκή τροχεία ένταξης. 
Είναι επισφαλείς οι δηλώσεις και σκέψεις όλων όσοι ζούμε εκτός του χώρου όπου συντελούνται αδικίες και υπάρχουν εκκρεμότητες άλυτες για την Μητέρα Εκκλησία. Εμείς ζούμε εδώ στην Ελλάδα με ασφάλεια και ειρήνη. Έχουμε την πολυτέλεια να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας και να ζήσουμε πιο άνετα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε πίστη να παραμείνει έως τέλους στο Φανάρι ως ηγέτης και φάρος όλων όσων έχουν βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και αν και ζει τις δυσκολίες και τις αδικίες, ο ίδιος ο Πνευματικός μας Πατέρας δηλώνει ότι πιστεύει στα θαύματα. Όποιος δεν πιστεύει στις αδικίες, στις δυσκολίες, στους πόνους και στα δάκρυα της εκεί ζωής, ας διαβάσει την ιστορία για να γευτεί έστω από τις σελίδες της το πικρό ποτήρι της ορθόδοξης μαρτυρίας. 
Ηρακλής Φίλιος 
Πτυχιούχος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας 
Φοιτητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής

3/28/2016

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: «Όταν το Φως του Θεού ενεργοποιεί τα όνειρα...»


Ο φετινός εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας (20-3-2016) στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης είχε σαφώς ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω και της πρόσφατης απόφασης των Προκαθημένων, όπως η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας πραγματοποιηθεί στην ΟΑΚ από 16-26 Ιουνίου τ.έ. 
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Αυλώνος κ. Χριστόδουλος, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Ακολούθησε η λιτάνευση των ιερών εικόνων κατά την συνήθη τάξιν της Εορτής στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Γωνιάς Κολυμπαρίου. 
Στη συνέχεια έλαβε χώρα η καθιερωμένη επίσημη εορτή του Ιδρύματος, με ομιλητή τον καταξιωμένο Έλληνα Σκηνοθέτη κ. Ιωάννη Σμαραγδή, με θέμα: «Όταν το Φως του Θεού ενεργοποιεί τα όνειρα...».
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη ημέρα της εορτής της Ορθοδοξίας.


Ευθύς εξ’ αρχής, ο κ. Ζορμπάς, ανέγνωσε στο κοινό το «Επίσημο Ανακοινωθέν της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις το Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις Σαμπεζύ-Γενεύης από 21ης-28ης Ἰανουαρίου 2016» και στο οποίο αναφέρεται πως «Κατά τήν Σύναξιν, τά μέλη αὐτῆς, “ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπη” κατά τό ἀποστολικόν (Ἐφεσ. 4, 15), διεξήγαγον τάς ἐργασίας των ἐν πνεύματι ὁμονοίας καί κατανοήσεως. Οἱ Προκαθήμενοι ἐπεβεβαίωσαν τήν ἀπόφασιν αὐτῶν νά συγκληθῇ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος. Αὕτη θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν τῆς Κρήτης ἀπό 16ης ἕως 27ης Ἰουνίου 2016…».
Ο κ. Ζορμπάς ομολόγησε πως «στο άκουσμα της ομoθύμου αποφάσεως για την επιλογή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ως τόπου διεξαγωγής των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, μόνο σιωπή θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ακούσαμε την απόφαση με έκσταση και δέος και τη δεχτήκαμε με ευγνωμοσύνη. Απροσδόκητες πάντα οι δωρεές του Θεού, αιφνιδιάζουν, συγκινούν και συγκλονίζουν». Γιατί, όπως τόνισε, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, «η απόφαση αυτή αποτελεί εξαιρετική τιμή για την ΟΑΚ, καθώς αποτελεί απόφαση ιστορική, η οποία συνοδεύεται και από μεγάλη ευθύνη εκ μέρους του συνόλου του προσωπικού του Ιδρύματος».


Στη συνέχεια, ο κ. Ζορμπάς έδωσε τον λόγο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη κ. Ιωάννη Σμαραγδή, τον οποίο χαρακτήρισε ως καλλιτέχνη οικουμενικής εμβέλειας και τη ζωή του ως πορεία φως. «Και το φως», κατά τον Σεβασμιώτατο, «υπάρχει και εκπέμπεται αιώνες τώρα από το αείφωτον Φανάριον. Γιατί το φως είναι εδώ». Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος ευχήθηκε ολόψυχα για την επανεύρεση του χαμένου κάλλους του τόπου μας.
Συνεχίζοντας ο κ. Ζορμπάς τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε αναφορά στη σχετική επιστολή που είχε αποστείλει στον κ. Σμαραγδή και με την οποία τον καλούσε να παραχωρήσει στην ΟΑΚ, τα πιστά αντίγραφα που δημιουργήθηκαν πάνω στα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας «El Greco». Έτσι, έπειτα από τη θερμή ανταπόκριση και αποδοχή του σκηνοθέτη, τα έργα αυτά κοσμούν εδώ και μερικούς μήνες τις αίθουσες του Ιδρύματος, αποτελώντας ταυτοχρόνως παιδαγωγικό εργαλείο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και έμπνευση για όλους. 
Επίσης, ο κ. Ζορμπάς τόνισε πως «Ορθοδοξία είναι να έχει κανείς ορθή γνώμη περί του Θεού, αλλά και το να έχει ταυτοχρόνως σωστή άποψη για τη φύση της δημιουργίας. Επομένως αυτός που βλέπει τα πάντα ορθώς, φυσικό είναι να λέγεται ορθόδοξος». Έτσι, «η νίκη της Ορθοδοξίας δεν είναι νίκη μιας φανατισμένης ιδεολογίας». Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά τον κ. Ζορμπά, «ο βυζαντινός πολιτισμός είναι δημιούργημα της Ορθοδοξίας, καθώς τα δημιουργήματά του και τα βιώματα τα οποία γεννά μέσα μας, σφραγίζουν ακόμη και σήμερα τη ζωή μας. Η Τέχνη έχει την αυτοτέλειά της στην πράξη, αλλά λαμβάνει περιεχόμενο και από τις άλλες αξίες του Πολιτισμού, όπως τις αξίες της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Θρησκείας. Η Τέχνη για την Τέχνη είναι ένα σύνθημα κενό, γιατί η Τέχνη είναι για τον άνθρωπο, αφού το περιεχόμενό της είναι δάνειο από τις άλλες αξίες του Πολιτισμού».


Όπως πολύ χαρακτηριστικά τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ «η Τέχνη, ως η μοναδική εκείνη δύναμη του φωτός που νικά κάθε σκοτάδι, αποτελεί τη μόνη διέξοδο από τ’ αδιέξοδα του καιρού μας. Ο Γιάννης Σμαραγδής, ως τεχνίτης του φωτός, βαδίζει κι’ εκείνος στα χνάρια των μορφών που ενέπνευσαν τον ίδιο και το έργο του και διακηρύσσει παντού τη νίκη του φωτός επί του σκότους, τη νίκη της Ανέσπερης Αγάπης». 
Κλείνοντας τη συλλογιστική του ο κ. Ζορμπάς ανέφερε πως ο σημαντικός σκηνοθέτης κ. Σμαραγδής «είναι προσηλωμένος στην Κρητική Ματιά, κατά την οποία: “Η ζωή είναι ανήφορος και πρέπει να τον ανέβουμε με αξιοπρέπεια και ανδρεία”» κι’ έθεσε το ερώτημα προς τον σκηνοθέτη «Τέχνη για τον άνθρωπο, λοιπόν, ή Τέχνη για την Τέχνη;».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή 


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Μαρτίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Δημαρχεῖον τοῦ Πέραν (Beyoğlu) καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον συλλυπητηρίων διά τήν τρομοκρατικήν ἐπίθεσιν τοῦ Galatasaray, ἐκφράσας τά αἰσθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας καί πρός τόν λίαν τιμητικῶς ὑποδεχθέντα Αὐτόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Pereyaslav -Khmelnytskyi κ. Ἀλέξανδρον, ἐξ Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, Πυροσβέστου, ἐκ Λαρίσης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ayhan Aktar, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ νέας ἐκδόσεις ἔργων αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χατζηθεοφάνους, Δημοσιογράφον, ἐκ Καναδᾶ, κ. Εὐάγγελον Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην, καί κ. Νικόλαον Καραγατσίδην, Εἰκονολήπτην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου Γεωργιάδου, πρῴην Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 28ην Μαρτίου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ


Προ ολίγων ημερών στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε μία συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κ.κ. Αρσενίου. 
Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Αρσένιος αποτελεί μία ευλογία τόσο για το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όσο και για την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας. Ένας νέος άνθρωπος με πανεπιστημιακές σπουδές που έθεσε τον εαυτό του στη διακονία της Μ.τ.Χ.Ε. Προσωπικότητα με ευγενή χαρίσματα. Απλός, συνετός, διαλλακτικός, χαρούμενος, ευχάριστος, προσηνής. 
Έτσι λοιπόν, ένα μέρος της συνέντευξης του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Αρσενίου, φιλοξενείται σήμερα στο αγαπημένο μας ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ και στον καλό μου φίλο κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο που ως γνήσιος υπερασπιστής των δικαίων της Μητρός Εκκλησίας, προβάλλει το έργο και τις αγωνίες της μέσα από την θαυμάσια του ιστοσελίδα. Τον ευχαριστούμε. 
Ηρακλής Φίλιος
Διαβάστε στη συνέχεια μέρος της συνέντευξης του Μητροπολίτου Αυστρίας στον Ηρακλή Φίλιο και την ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. 
Μεταξύ άλλων, ο Σεβ. ομιλεί για τους Διαχριστιανικούς διαλόγους, για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας, για την τρομοκρατία που πλήττει την Ευρώπη, για το όραμά του για την Μητρόπολη Αυστρίας. 

3/27/2016

Η Β' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 27ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης καί ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἐρση Ἀμπατζῆ, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης διά πατρικῶν ἐπικαίρων λόγων.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου «Koç» νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ καί ἐπληροφορήθη παρά τῶν Ἰατρῶν τά τῆς πορείας τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως αὐτοῦ. 
Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός Νότης, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Ἐν συνεχείᾳ, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Δρος κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Καρδιοχειρουργικῆς, μέ θέμα «Ἡ φιλανθρωπική καρδιοχειρουργική εἰς ἀπόρους Χώρας τοῦ τρίτου κόσμου». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἄνναν Ἐλευθεριάδου, Δικηγόρον, καί τήν αὐταδέλφην αὐτῆς Εὐγεν. κυρίαν Καλλιόπην Ἐλευθεριάδου, Μεταφράστριαν, μετά τῆς θυγατρός της Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Χαραλάμπους, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Λονδίνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 27ης Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, καί τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῶν γραφείων τοῦ Συλλόγου Κοινοταρχῶν τοῦ Δήμου Fatih, τό Σάββατον, 26ην τ.μ. .

Η ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε' στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου 

Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός 
Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Πατριαρχικά Αιματόβρεχτα Ράσα Υπέρ του Ρωμαίϊκου Γένους 
Η προσφορά, τα μαρτύρια και οι θυσίες του Ορθοδόξου Πατριαρχικού Ιερού Κλήρου για την εθνική παλιγγενεσία και την απελευθέρωση της Ελλάδος 
• Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τους παντός βαθμού κληρικούς του υπήρξε η «ζώσα και ένσαρκη κιβωτός σωτηρίας του Γένους» για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και ελληνορθοδόξου ιδιοπροσωπίας και αυτοσυνειδησίας του έως και την απελευθέρωσή του.
Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρο το κείμενο. 

3/26/2016

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ πρ. Μ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον αείμνηστο Βασίλειο Σταυρίδη (φωτ. αρχείου) 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πρῴην Μ. Ἐκκλησιάρχου Γαβριήλ Μεταλλίδου καί Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης. 
Παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ᾿ἥν ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν προσφοράν τῶν ὡς ἄνω πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ὁμογένειαν.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν ἔψαλε, κατ᾿ ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Α´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τά τραγικά γεγονότα τῶν ἡμερῶν εἰς τήν Πόλιν καί τάς Βρυξέλλας καί εὐχηθείς εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. 


β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Θεραπείων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ὡσαύτως ἑορτάσαντα Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Etfal τό κοράσιον Asya, ἐξ Ἀδάνων, τό ὁποῖον ἐτραυματίσθη σοβαρῶς κατά τήν πρόσφατον βομβιστικήν ἐπίθεσιν τοῦ Πέραν καί τῷ ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί κ. Ἰωάννου Καγιακοπαράν, Ταμίου αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ, κατ᾿ ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φανῆς, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπαναγιωτίδου καί τῶν τέκνων των Νικολάου καί Ἰωάννου. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ahmet Bilge, Hüseyin Çakmak καί Gökmen Bayın, Δημοσιογράφους, ἐκ τοῦ Πρακτορείου εἰδήσεων «İhlas Haber». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ζορμπᾶν, ἐκ τῆς Κινήσεως ἀδελφῶν ἀτόμων μέ προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν, 25ην τ.μ. .

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΦΩΤΟ)


Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 γιορτάστηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη.
Την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και ∆οξολογία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Σάββα του Γενικού Προξενείου, από τον Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαίο, συλλειτουργούντος του διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου.
Έψαλε ο Άρχων Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αντώνιος Παριζιάνος. 
Παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος  Ευάγγελος Σέκερης - ο οποίος εόρταζε και την ονομαστική του εορτή - οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οµογενείς και  Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης. 
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνου και μίλησαν επικαίρως ο Γενικός Πρόξενος και ο πρόεδρος του ΣΥ.ΡΚΙ Αντώνιος Παριζιάνος. 
Ακολούθησε δεξίωσις. 


Related Posts with Thumbnails