________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/31/2017

ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Γραφή αφιερωματική στον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Γεώργιο Τσέτση 
• Η κοινή συνείδηση του εκκλησιαστικού πληρώματος ως κριτήριο Αγιοκατατάξεως στις Δέλτους της Ορθοδόξου κατ’ Ανατολάς Εκκλησίας 
• Η εκκλησιολογικοκανονική προσέγγιση της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως Αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός Παϊσίου
Ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια1/30/2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2017 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 30ήν ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, ἀναφερθείς εἰς τήν σχέσιν Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνικῆς Παιδείας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα. 
Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, προσκαλέσασαν Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν Μονήν καί τούς ἐν αὐτῇ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινου- πόλεως τοῦ Πάνυ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ὅστις ὑπέβαλεν Αὐτῷ εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ὄλγας Φενερλῆ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Οι Τρεις Ιεράρχες, Πατριαρχικός ναός Αγίου Γεωργίου, Φανάρι

Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός 
Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
- Το «Συναμφότερον» Tης επιεικείας και της λελογισμένης αυστηρότητος κατά την ανατροφή των παίδων σύμφωνα με την παιδαγωγική διδασκαλία Tου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
- ΝΟΥΘΕΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ “Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ” 
- Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΣ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
• Η υπεροχή της κατά Θεόν Σοφίας έναντι της κοσμικής γνώσεως 
• Η εορτή των Τριών Ιεραρχών ως έκφραση της Ελληνοορθοδόξου ενότητας του Γένους

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΦΩΤΟ)


Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης
Αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών όλων των σχολείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Επαρχίας Κισάμου και της Επαρχίας Σελίνου ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση της ΟΑΚ, για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, εορτή της Παιδείας και των Γραμμάτων. 
Η εκδήλωση άνοιξε με το Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών το οποίο έψαλλαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και με την εισαγωγική ομιλία του Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ, Δρος Κωνσταντίνου Β. Ζορμπά, ο οποίος υπενθύμισε το έργο των Τριών Ιεραρχών, σημειώνοντας ότι οι Τρεις Ιεράρχες «συνέβαλαν στην πρόοδο όλων των επιστημών με τις οποίες ασχολήθηκαν. Αν, όμως, ήταν μόνο αυτά τα επιτεύγματά τους, θα είχαν μείνει ως κάποιοι σοφοί, ανάμεσα σε χιλιάδες σοφών, κλεισμένων σε εργαστήρια ή γραφεία, αποκομμένοι από τον πόνο των φτωχών και των αδυνάτων, αναζητητές μίας όλο και υψηλότερης θέσης στην πυραμίδα της εξουσίας και προσκυνητές της θεοποιημένης λογικής του κόσμου τούτου». Επίσης ο Δρ Ζορμπάς στην ομιλία του υπογράμμισε ότι το ερώτημα που τίθεται σήμερα δεν είναι «τί είδους παιδεία χρειαζόμαστε», αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε πρώτα στο ερώτημα «τί είδους κοινωνία επιθυμούμε να έχουμε αύριο». 


Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Γιώργος Σταυρουλάκης, Αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Τεχνολογία και Εκπαίδευση». Ο κ. Σταυρουλάκης έκανε λόγο για την πρόοδο της Επιστήμης και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και για τον τρόπο αξιολόγησης του Διδακτικού Προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ταυτοχρόνως, μίλησε για τις αξιολογήσεις των ίδιων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τη διαδικασία της προσομοίωσης, το Ψηφιακό Θέατρο Σκιών (eShadow), αλλά και για την Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εργασίας. Επίσης σημείωσε τη σχέση του Πολυτεχνείου με την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από καινοτόμες δράσεις. 
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον της ελληνικής Παιδείας, αλλά και την όλο αυξανόμενη παρουσία των Νέων Τεχνολογιών στη ζωή του ανθρώπου. Η απάντηση βέβαια δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στη σχέση του κάθε δασκάλου, αλλά και της κοινωνίας μας με την φιλοσοφία της ζωής. Δεν μπορεί να λησμονούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη και κάθε προσπάθεια υπηρεσίας στον άνθρωπο δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη και μόνο εγκόσμια. 


Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Σεβασμιώτατος Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, κλείνοντας την εκδήλωση, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους εκπαιδευτικούς για το σπουδαίο και ουσιαστικό έργο που επιτελούν, καθώς και για τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες των καιρών, οι συνέπειες των οποίων επηρεάζουν άμεσα την Παιδεία. Επίσης, τόνισε, τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες των Σχολείων της ενδοχώρας των δύο Επαρχιών, της Κισάμου και του Σελίνου, καθώς και τις καθημερινές υπερβάσεις τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο χρέος και την αποστολή τους, προσφέροντας τα μέγιστα στη μαθητιώσα νεολαία του τόπου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κληρικοί, συνταξιούχοι καθηγητές, αλλά και πλήθος εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ενώ ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων εκπαιδευτικών.


1/29/2017

ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: "Επομένη τοις Τρισίν Ιεράρχαις, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας"


Η Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, διοργάνωσε και εφέτος (29 Ιανουαρίου 2017) την Εορτή των Γραμμάτων, με ομιλητή τον Σεβ. Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Απόστολο, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: "Επομένη τοις Τρισίν Ιεράρχαις, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας".
Ακολουθεί η ομιλία του Σεβασμιωτάτου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἰγνατίου Ριγανᾶ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, κ. Λεοντίου Καρίκα καί κ. Δωροθέου Ζέρβα. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, ἐκ Σερρῶν.

1/28/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- ΤόνΑἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/Πόλεως, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τουράτσογλου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον. κ. Δημήτριον Burduli, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Gocha Barnovi καί κ. Guram Lursmanashvili, ἐκ Τιφλίδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, τ. Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Μπαχτιάρογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ziya Nihat Tanfer, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Seycan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sökmen, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ κέντρῳ «My Scala», τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν «Yenilikçi Tasarımlar», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ αὐτῆς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ BENΙAMIN ATAS ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΛΕΟΠΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ 
Παρακολουθώντας προσευχητικώς το διαρκώς ογκούμενο κύμα των προσφύγων, την συνεχιζόμενη τρομοκρατία και την καταστροφή μνημείων πολιτισμικής κληρονομίας, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Παλμύρας στη Συρία, η Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τους διωκόμενους αδελφούς μας για τα δεινά που υφίστανται εξαιτίας της βαρβαρότητας του πολέμου και επισημαίνει το σύγχρονο παγκόσμιο πρόβλημα της κρίσης του πολιτισμού και της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Ολόκληρο το σχετικό δελτίο τύπου στη συνέχεια 1/27/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ἰανουαρίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος.
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβροσίου Κουτσουρίδου, ἐλθόντας εἰς Φανάριον πρός συνεργασίαν διά τόν καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Γερμανίαν περί τά τέλη Μαΐου. 
- Τήν Ὁσιολ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεογνωσίας. Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου. Τήν Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Πρόξενον τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν τῇ Πόλει. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου-Θεοδώρου Συριανοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λευκώνας, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Διακρούση, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, αὐθημερόν.

1/26/2017

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ O.H.E. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ νέος Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ο.Η.Ε. πρός τόν Πατριάρχην 
Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. António Guterres, εἰς ἀπάντησιν πρός τό συγχαρητήριον Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐκλογῇ του, ἀπηύθυνεν Αὐτῷ ἐγκάρδιον γράμμα, ὑπό ἡμερομ. 2-12-2016, ἐν τῷ ὁποίῳ ἀναγνωρίζει τήν πολυπλοκότητα τῶν σημερινῶν παγκοσμίων προκλήσεων καί χαρακτηρίζει τήν ἀποστολήν του ὡς ἀποστολήν μεσολαβητοῦ καί γεφυροποιοῦ. Καί κατακλείει λέγων: «Τά ὄνειρα καί αἱ προσδοκίαι τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Ο.Η.Ε. πρέπει νά ἐκπληρωθοῦν. Προσβλέπω πρός τό ξεκίνημα μαζί σας ἐπί τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπιτεύξεως μονίμου εὐημερίας διά τήν ἀνθρωπότητα. Εἰλικρινῶς ὑμέτερος, μετά τοῦ βαθέος σεβασμοῦ μου, António Guterres».

Η ΑΚΑΝΘΟΒΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ


Γράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
• Ζητήματα πατριαρχικής εκλογής από το 1923 μέχρι σήμερα. 
• Εκ της ιστορικής πραγματικότητος και των από ετών μεταβληθέντων πληθυσμιακών δεδομένων στην ελληνική εν Τουρκία ομογένεια καθίσταται λίαν επιβεβλημένη η αλλαγή του τρόπου της πατριαρχικής εκλογής στον Αποστολικό και Οικουμενικό Θρόνο. 
Από τα έτη 1860/1862, όταν επεκυρώθησαν από την Υψηλή Πύλη και ετέθησαν σε πλήρη εφαρμογή οι λεγόμενοι «Εθνικοί ή Γενικοί Κανονισμοί», εισήχθη στη διοίκηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το λαϊκό στοιχείο, το οποίο μετείχε στο «Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο» και συνακόλουθα και στην εκλογή του εκάστοτε νέου Οικουμενικού Πατριάρχου.
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια
Παραθέτουμε και ένα ιστορικό βίντεο με στιγμιότυπα από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου το 1972. 

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΑΙ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ" ΜΟΛΥΝΣΟ-ΛΟΓΙΑΝ

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, 
ἐκεῖ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, 
ΑΦΟΔΕΥΜΑΤΑ μικρὰ μετὰ μεγάλων..."! 
Ἂς ἀγωνίζεται ὁ Ἄναξ διὰ τὸ περιβάλλον, τὸ γουδὶ τὸ γουδοχέρι ὅμως... Ὡς γνωστόν, ἀπὸ ἐτῶν πολλῶν ἡ κυανοπράσινη νεράϊδα θεωρεῖται ὡς ὁ εὐκολώτερος "σκουπιδοφάγος" τῶν εὐήθων ραθύμων, οἱ ὁποῖοι καὶ τί δὲν ρίπτουν εἰς αὐτήν: Χαρτία, ἀπορρυπαντικά, ἀποφάγια, ὀχετοὺς WC οὐχὶ μόνον οἰκιῶν ἀλλὰ καὶ μεγαθηριομόρφων βαποριῶν καὶ ἄλλων, εἰς τὰ ὁποῖα προσθετέα καὶ τὰ ὑγρὰ καύσιμα τῶν ἀτυχημάτων τῶν δεξαμενοπλοίων, τὰ πυρηνικὰ ἀπόβλητα, ὅπως τὰ βαρέλια εἰς τὴν Μαύρην Θάλασσαν πρὸ ἐτῶν, τὰ τοξικὰ χημικὰ συνήθως ἀπόβλητα τῶν ἐργοστασίων, τὰ πτώματα ἀνθρώπων ἐκ λόγων θρησκευτικῶν ὅπως εἰς τὰς Ἰνδίας, ἡ τέφρα τῶν νεκρῶν καὶ τελευταίως τά "αἰωνόβια" καὶ συνήθως μὴ ἀνακλυκλώσιμα πλαστικὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Τοιουτοτρόπως μετατρέπεται ἡ θάλασσα, εὐτυχῶς εἰς ὁρισμένας μόνον περιοχάς, εἰς θανατηφόρον μέλανα βοῦρκον, ὡς εἰς τὴν Ἑσπερίαν οἱ ποταμοί. 
Πῶς λοιπὸν νὰ ἀνθέξει ἡ κακόμοιρος αὕτη, καίτοι ὅ,τι ἠμπορεῖ κάνει ἀπὸ τὴν πλευρά της διὰ τὴν ἀνακύκλωσιν, γιὰ νὰ ἀποτοξινωθεῖ. 
Μήπως ὅμως ἐδῶ θὰ ἠμποροῦσε κανεὶς νὰ ὁμιλήσει καὶ διὰ τήν "μόλυνσιν" τῆς θεολογίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ πράξεως; Ἐὰν ναί, τότε ποῖα τὰ μολύνοντα τήν "ὀρθοδοξίαν" καὶ "ὀρθοπραξίαν"; 
Πολλὰ αὐτὰ καὶ διάφορα: Αἱ αἱρέσεις, τὰ σχίσματα, αἱ θεολογικαὶ ἔριδες καὶ διχογνωμίαι μὲ τάς "δογματικάς" εἰσηγήσεις τῆς "Ἐβερεστείου" καὶ ἐριστικῆς θεολογίας, ἡ μὴ συμφωνία τῆς διδασκαλίας πρὸς τὴν πρᾶξιν, αἱ παρανοϊκαὶ ἐν πολλοῖς, φονταμενταλιστικαὶ ἐκτροπαί, καὶ ἄλλα "κουσουρολογικά". 
Καὶ εἶναι μὲν ἀληθές, ὅτι διάφοροι παγκόσμιοι ὀργανώσεις ὅπως τῆς Green Peace διαρκῶς προσπαθοῦν ποικιλοτρόπως τοὐλάχιστον νὰ μειώσουν τὴν μόλυνσιν τῆς ὑφηλίου. Ἀπαραίτητον ὅμως τυγχάνει οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀποβάλλουν τὴν κατὰ τοὺς τελευταίους καιροὺς δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ τῶν καταχθονίων δυνάμεων νοοτροπίαν τῆς ἀπορρίψεως (Wegwerfenmentalität) πολλῶν πραγμάτων ἀντὶ τῆς ἐπαναχρήσεως αὐτῶν. 
Ἓν παράδειγμα εὐφυέστατον πρὸς τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ σχέδιον "βρώσεως" τῶν πλαστικῶν φιαλῶν ὑπὸ τῆς θαλασσίου ἀγελάδος (Seekuh). Αὕτη ὅμως δὲν εἶναι ζῶόν τι, ἀλλὰ εἷς πλεούμενος σκουπιδοφάγος, παρουσιασθεὶς ὑπὸ τοῦ συλλόγου One Earth One Ocean διὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς τριακονταπενταετίας τῆς γερμανικῆς ἀκτοπλοΐας ἐν Κιέλῳ. 
Καὶ συγκεκριμένως πρόκειται δι' ἕν πλοῖον τύπου Katamaran, μεταξὺ τῶν δύο σωμάτων τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται εἰδικὸν δίκτυον μὲ τὸ ὁποῖον ἠμποροῦν νά "ἁλιευθοῦν" ἀπορρίματα πλαστικῶν καὶ λοιπὰ τοιαῦτα ἐκ τῆς θαλάσσης ἢ ἀπὸ τὰς εἰσόδους τῶν ποταμῶν. Ἓν πλοῖον τὸ ὁποῖον εἶναι περισσότερον ἀπὸ ἓν ζῶον ἐργασίας καθ' ὅσον δύνανται νὰ ληφθοῦν εἰς αὐτὸ καὶ δείγματα ὕδατος, τὰ ὁποῖα ἀμέσως ἐξετάζονται καὶ παρέχουν πληροφορίας διὰ τὴν ποιότητα τοῦ ὕδατος καὶ τὴν ἐπιβάρυνσίν του μὲ πλαστικά (G. Bonin). Ἡ θαλασσία ἀγελὰς ἡ ὁποία βυθίζεται μόνον ἑβδομήκοντα ἑκατοστὰ εἰς τὸ ὕδωρ, ἠμπορεῖ νὰ καταβροχθίσει περίπου δύο τόνους ἀπορριμάτων ἢ νὰ ὠθήσει εἰς τὴν παραλίαν. Τοῦτο εἶναι λίαν σημαντικόν, ἐκεῖ ὅπου ὁ τάπης τῶν ἀπορριμάτων εἶναι λίαν πυκνός, ὅπως εἰς μερικὰς ἀσιατικὰς χώρας. Ἑκατὸν σαράντα ἑκατομμύρια τόνοι ἀπορριμάτων περιφέρονται εἰς τοὺς ὡκεανούς, ἕκαστον δὲ ἔτος προστίθενται δέκα ἑκατομμύρια εἰσέτι, τὰ 60% τῶν ὁποίων προέρχονται ἐκ τῆς Ἀσίας1
Καὶ ταῦτα μὲν διὰ τὴν μόλυνσιν τῶν θαλασσῶν. Τί θὰ γίνει ὅμως μὲ τήν "μόλυνσιν" τῆς θεολογίας. Οὐδεὶς σχεδὸν ὁμιλεῖ περὶ τούτου, ἀδιαφορεῖ, εὑρίσκεται εἰς νάρκην, ἐρίζει ἢ οὐδὲν δύναται. Ἡ μόλυνσις ὅμως αὕτη ἐπηρρεάζει καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, γενικότερον δὲ τὸν Χριστιανισμόν, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται σήμερον εἰς τὴν κατάστασιν αὐτήν, προσφέρων τὸ πεδίον ἐλεύθερον εἰς ἄλλα θρησκεύματα καὶ παραθρησκείας. Μήπως χρειαζόμεθα λοιπὸν καὶ μίαν θεολογικὴν θαλασσίαν ἀγελάδαν, ἡ ὁποία θὰ ἐπαναφέρει τὴν θεολογίαν εἰς τὴν πρωταρχικήν της "ὀρθότητα"; 
Εἶναι δὲ περίεργον, τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μολύνει τὴν θάλασσαν, τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ τὴν θεολογίαν, ἔχων ποικιλοτρόπως καὶ ἐκ διαφόρων αἰτίων μολυσμένον τὸν ἐγκέφαλον καὶ τὴν καρδίαν. Καὶ ἡ μὲν μόλυνσις τῆς θαλάσσης εἶναι οὐχὶ σπανίως ὁρατὴ καὶ ὀσφραντή, πολλάκις ἐκπέμπουσα ὁσμὰς παρισινῆς ἀρωματοποιΐας! Ἂς μὴ λησμονῶμεν τὴν προέλευσιν τοῦ Ambra καὶ τοῦ μόσχου. Ἡ δὲ μόλυνσις τῆς θεολογίας ὡς πνευματικὴ καὶ λόγῳ τῆς πλημμελοῦς ἐγκεφαλικῆς διεργασίας ὁρατή πως ἀρχικῶς, ἀποβαίνουσα ἀργότερον ὁρατοτέρα ἐκ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς. Τέλος τά "θησαυρίσματα" τῆς θαλάσσης δυνατὸν νὰ εἶναι καὶ ἀνακυκλώσιμα, ὅμως τὰ θεολογικὰ ὄχι ἢ τοὐλάχιστον "μηρυκαστικοποιηούμενα καὶ παθολογικῶς μεταλλασσόμενα". 
Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἴσως νὰ εἶχε δίκαιον ὁ G. Flaubert ὅταν ἔγραφεν: "Καὶ σὲ ὅποιαν πλευρὰν θέτει ὁ Homo Sapiens τοὺς πόδας του εἰσέρχεται -ἐὰν ἐννοεῖται εἶναι καθαροί!- ἐπὶ περιττωμάτων"! Ἔτσι καταντήσαμε τὸν πλανήτη. 
 ____________________________________________________
 1- -, Seekuh frisst Plastik, Publik-Forum ἀρ. 19 (2016) 62.

1/25/2017

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Φωτό αρχείου: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱ. λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Στεφανίας, Ἀντωνίας καί Ἰωάννας, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης, διακονουσῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Ὁ ἀντικατοπτρισμός τῶν γραμμάτων εἰς τήν τέχνην» (Harflerin Sanata Yansıması), τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου.

1/24/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23-24 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐπίσκεψις πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν ὁ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, πρῴην Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Yam Kit, Προέδρου τοῦ ἐν Κίνᾳ Ὁμίλου Ἑταιριῶν «Guangcai Grup», καί κ. Qin Rupeng, Ἀντιπροέδρου. Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης μετά τῆς συνοδείας του ἐγένετο δεκτός μετ᾿ ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ. 
Ἡ Α. Ἐξοχότης εἶχεν ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς Νομάρχης τῆς Πόλεως τήν 5ην Ἰανουαρίου 2004. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεολόγον Τσαμπάζην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Θεολόγον Γιαννουλάκην, ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν τῆς Κοινότητός των, προσελθόντας ἵνα ἐκφράσουν συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, καί τήν Εὐγεν. κ. Sophie De Smedt, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπιτυχίαν εἰς τά καθήκοντά των. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Κοτάμ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου Κοτάμ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.

ΟΠΑΔΟΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη
Αννόβερο Γερμανίας
 „Ελάτε να σας μάθω την αλήθεια“, ήταν το „σύνθημα“ κάποιου „γέροντα“, ο οποίος επισκέφτηκε την ενορία μας „ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω“. Προσωπικώς δεν γνώριζα για την άφιξη του „σεβαστού“ γέροντα και όπως συμβαίνει πάντα με τους αδιαπίστευτους κληρικούς επισκέπτες, το έμαθα αφού αποχώρησε. Ούτε το όνομά του γνωρίζω μετά βεβαιότητος, ούτε από ποιο δένδρο μας έπεσε αυτό το φρούτο. Δεν μπόρεσαν να το ξεκαθαρίσουν και κάποιοι εκ των ακροατών, γιατί μπερδεύτηκαν ακούγοντάς τον να λέγει πόσα χρόνια έκανε στο ένα μοναστήρι και πόσα στο άλλο. Έτσι κι αλλιώς όμως το θέμα μου δεν είναι ο συγκεκριμένος „αββάς“, αλλά το φαινόμενο του „γεροντισμού“ και οι „τσαρλατανογεροντάδες“. 
Φαινόμενο οπαδογεροντισμού: Εκείνοι που καταλαμβάνονται από αυτό το σύνδρομο, γιατί για τέτοιο πρόκειται, κατ’ αρχήν ομολογούν την άστατη και αμαρτωλή ζωή τους, μέχρι που γνώρισαν τον γέροντα-σωτήρα. Την ίδια πίστη υποτίθεται ότι συνεχίζουν να έχουν, όμως αυτή τους η πίστη τους υπαγόρευε να είναι ασυνεπείς μέχρι να γνωρίσουν το γέροντα. Το πρόσωπό τους έχει μια ηρεμία εκ διαμέτρου αντίθετη με το βλέμμα τους το ελεγκτικό, την ματιά την αετίσια, την ερευνητική. Έχουν άποψη για όλα όσα αφορούν στην Εκκλησία. Συνήθως δεν συμφωνούν με τον εφημέριό τους, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να είναι καλός, όχι όμως τόσο όσο ο γέροντας. Εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή νηστεύουν και την Δευτέρα η οποία είναι αφιερωμένη στους αγγέλους και το κάνουν για χατήρι του γέροντα όχι επειδή έχει ως μοναχός το „αγγελικό σχήμα“, αλλά επειδή ο ίδιος είναι ένας άγγελος. Κανονίζουν με τον γέροντα όλα τους τα θέματα, από επάγγελμα μέχρι τεκνογονία. Ο γέροντας υποκαθιστά πλήρως τους φυσικούς γονείς. Κατά τήρηση δε των παραδόσεων, διότι είναι παραδοσιακοί, στα παιδιά τους αντί τα ονόματα των γονιών τους δίνουν το όνομα του γέροντα. Αν καμιά φορά ακούσετε να λένε κανένα κορίτσι Σωφρωνία ή Μελετία ή Καλλινίκη ή... ή..., αν ρωτήσετε από ποιον είναι το όνομα, το πιθανότερο είναι να σας πουν ότι είναι από το όνομα του γέροντα. Κάθε φορά που θα τους δείτε να ετοιμάζονται να φάνε ή να πιούν κάτι κάνουν το σταυρό τους ή σταυρώνουν το ποτό ή το φαγητό. Οι περισσότεροι κρατούν στα χέρια τους κομποσχοίνι δίκην κομβολογίου. Παλαιότερα περισσότερο, σήμερα σπανιότερα, οι γυναίκες φορούν κεφαλομάντηλο τουλάχιστον μέσα στο ναό. Όταν πάνε στο ναό πολλοί από αυτούς, κρατούν κερί από το σπίτι. Οτιδήποτε προσφέρεται από την ενορία τους το θεωρούν ή ποιοτικώς κατώτερο ή και αμαρτωλό. Ευτυχώς τουλάχιστον εμάς, τους εφημερίους τους μας θεωρούν ανάξιους και ακατάλληλους να τους εξομολογήσουμε, μας αναγνωρίζουν όμως το δικαίωμα να λειτουργούμε και θεωρούν έγκυρα σχεδόν όλα τα μυστήρια που κάνουμε! Αν και ακολουθούν το νέο ημερολόγιο όπως και ο γέροντας τους, είναι υπέρ του παλαιού. Χρησιμοποιούν υποκοριστικά στους θρησκευτικούς όρους, π.χ. προσευχούλα και όχι προσευχή, Χριστούλης και όχι Χριστός, Παναγίτσα και όχι Παναγία και βεβαίως ο γέροντας παππούλης και όχι πατήρ ή το άκλιτο „πάτερ“. Ασκούν δήθεν αγαθοεργίες, αλίμονο όμως σ’ εκείνον που θα έχει κάποια στιγμή την ανάγκη τους. Θα τον „διακονήσουν“ με το αζημίωτο βέβαια. Αποστρέφονται λένε την πολιτική, συμφωνούν όμως οι περισσότεροι τους με ακροδεξιές, φασιστικές και ανελεύθερες αντιλήψεις και ιδεολογίες. Συνήθως υιοθετούν σε όλες του τις εκφάνσεις το „πατρίς, θρησκεία, οικογένεια“ και γενικώς προσπαθούν να εμφανίζονται ότι δεν είναι „ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων“. 
Στο λεξιλόγιό τους χρησιμοποιούν συνήθως λέξεις και όρους όπως: „να είναι ευλογημένο, αλλά...“, „πάτερ μήπως...“(έχουν μόνιμη την αμφισβήτηση σε αυτό που θα τους πει άλλος κληρικός εκτός του γέροντος), στον γέροντα „ευλογείτε“, σε άλλο κληρικό „ευλόγησον“(σπανίως βέβαια) και σχεδόν για όσα όλα γίνονται στην ενορία χρησιμοποιούν το „δεν αναπαύομαι“. Οι ίδιοι και τα παιδιά τους ουδέποτε βέβαια συμμετέχουν σε δραστηριότητες της ενορίας, όπως π.χ. κατηχητικό. Εφόσον είναι αρκετοί οι έχοντες τον ίδιο γέροντα δημιουργούν κάποιο σύλλογο με θρησκευτική βεβαίως επωνυμία και μαζεύονται σε σπίτια ή αίθουσες, ποτέ στην ενορία, όπου τελούν Παρακλήσεις, κάνουν κατηχητικό σε μεγάλους και μικρούς, φέρνουν κρυφά ομιλητές κληρικούς και λαϊκούς για ομιλίες. Προσπαθούν να ερμηνεύουν τα σοφά λόγια του γέροντα και όλο και κάποια προφητεία βρίσκουν μέσα σε αυτά. Προσεγγίζουν τους ενορίτες κατά την επίσκεψή τους στο ναό, για να τους „προσηλυτίσουν“ τους εφιστούν όμως την προσοχή να μην πουν τίποτα στον ιερέα τους γιατί είναι αντίθετος με αυτά, δεν αγαπά την αλήθεια κ.α. παρόμοια. 
Τσαρλατανογεροντάδες: Προϊόν σε υπερεπάρκεια δυστυχώς. Συνήθως οι „τσαρλατανογεροντάδες“ είναι κοινοί απατεώνες που κοιτάζουν πως να βγάζουν το ψωμάκι τους και κάτι παραπάνω. Στην πλειοψηφία τους είναι μοναχοί, υπάρχουν όμως και έγγαμοι. Τελευταίως έχουν προκύψει και γερόντισσες. Προσωπικώς μου έτυχε μνημονοχάρτι στην Αγία Πρόθεση που μεταξύ των άλλων ονομάτων είχε .........μοναχής και των τέκνων αυτής! Όχι δεν επρόκειτο περί μοναχής προερχομένης εκ των εγγάμων, αλλά όπως με διαβεβαίωσε εκείνος που το έφερε, εννοούσε τα πνευματικοπαίδια της!!! 
Φωτογραφίες των „τσαρλατανογεροντάδων“ κοσμούν τις οικίες των πνευματικών τους τέκνων είτε ως απλές φωτογραφίες ή πίνακες ή ρολόγια ή πιάτα κ.α.Ασκούν τα πνευματικοπαίδια τους στην υπερπνευματική ζωή και τα καθοδηγούν να πλησιάζουν τους άλλους στον χώρο που διαμένουν και να τους καθοδηγούν για να δώσουν ονόματα, πάντα με το αζημίωτο βέβαια, τα οποία θα μνημονεύσει ο γέροντας στο σαρανταλείτουργο που θα κάνει ή στις Παρακλήσεις στο Άγιον Όρος, στους Αγίους Τόπους κ.α. Δεν αρκούνται βέβαια σε αυτά μόνο. Κάνουν εξομολογήσεις από τηλεφώνου, διαβάζουν εξορκισμούς κ.α. Απολαμβάνουν τα πάντα από τα πνευματικοπαίδια τους, τα οποία φροντίζουν για τα άμφια του παππούλη, για την σίτιση, την ένδυση και την εν γένει καλοπέραση. Ο παππούλης πρέπει να τα έχει όλα για να επιτελεί απερίσπαστος το „θείο“ έργο του στα πνευματικά του παιδιά. Γνωρίζει επίσης ο παππούλης ότι για να μεταβεί σε οποιοδήποτε τόπο θα πρέπει να έχει προς τούτο την άδεια της εκκλησιαστικής του αρχής, αλλά και της εκκλησιαστικής αρχής της περιοχής που θα επισκεφθεί. Όμως συνήθως ο τσαρλατανογέροντας παππούλης νύχτα θα πάει και νύχτα θα φύγει. Εμφανίζει δε τον εαυτό του ως διωκόμενο υπό πάντων διότι μόνο αυτός κηρύττει την αλήθεια, ενώ όλοι οι άλλοι είναι „αιρετικοί“. Τελευταία μάλιστα, όλοι αυτοί οι τσαρλατανογεροντάδες υπαινίσσονται τους „αντιοικουμενιστές“, κάτι που έχει γίνει πολύ της μοδός.
Δεν θέλω να συνεχίσω να καταγράφω την κατάντια κάποιων ρασοφόρων, επειδή έτσι τους „γουστάρει“. 
Υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι λαϊκοί που ακολουθούν το παράδειγμά τους. Βλέπετε αυτού του είδους οι δραστηριότητες έχουν πολύ ψαχνό, οπότε γιατί όχι και λαϊκοί! Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι γυρνάνε από δω κι από κει και κάνουν ομιλίες, προβάλλουν ταινίες κυρίως για τους Αγίους Τόπους, πάντα βέβαια με το αζημίωτο. Και βέβαια ούτε λόγος για ενημέρωση της τοπικής Μητροπόλεως. Τι να κάνουμε όμως! Αυτά τα φαινόμενα ανέκαθεν υπήρχαν στην Εκκλησία μας.
Σκεφτόμουνα πώς να κλείσω αυτό το κείμενο και μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι σε στίχους Κώστα Βίρβου και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. 
Αντί επιλόγου λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους τσαρλατανογεροντάδες!

Ο πάτερ Γυμνάσιος 
καλόγερος άξιος 
επούλαγε βότανα 
για κάθε αρρώστια 
μα ήξερε κι έλεγε 
όλα τα ξόρκια. 

"Άμπλαστρα πάρτε από μένα 
ευλογημένα και φτηνά, 
ένα κοτόπουλο το ένα 
ή φρέσκα αυγά σημερινά 
μα επειδής εγώ νηστεύω, 
τα θέλω Σαρακοστιανά". 

Ο πάτερ Γυμνάσιος 
καλόγερος άξιος 
και φάρμακα έδινε 
γι' αυτές που ήταν στείρες 
μονάχα που στοίχιζαν 
δυο κίτρινες λίρες. 

"Άμπλαστρα πάρτε από μένα 
ευλογημένα και φτηνά, 
ένα κοτόπουλο το ένα 
ή φρέσκα αυγά σημερινά 
μα επειδής εγώ νηστεύω, 
τα θέλω Σαρακοστιανά".

1/23/2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 45ΧΡΟΝΑ ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ


Παραθέτουμε στη συνέχεια κείμενο του θεολόγου, εκκλησιαστικού ιστορικού και νομικού Ιωάννη Σιδηρά, για τον Σεβ. Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανό, πολιό ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος το 2017 συμπληρώνει 45 χρόνια Αρχιερωσύνης. 
Δημοσιεύουμε, επίσης, φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό αρχείο του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος των Πατριαρχείων, καθώς και μια παλιά συνέντευξη του Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως Γερμανού στον Τάσο Μιχαλά. 


1/22/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα πρότριτα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ἐκφράσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του. Τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ ἱ. κλήρου τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κατρίν, Νηπιαγωγοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Σέρτ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ  Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 22αν τ. μ. .
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλέν Ὀφλάς καί Ἰωάννας Καμβισέλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ «Üç Horan», αὐθημερόν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Του Πατριαρχῶν Βασιλείου τοῦ Γ´ καί Μαξίμου τοῦ Ε´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον καί ἐξέφρασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις του τά συλλυπητήριά Του ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς προσφιλοῦς μητρός του ἀειμνήστου Ὄλγας. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, καί κ. Γεώργιον Μπουγιούκαν, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Καρδιοχειρουργικῆς εἰς τό Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θρᾴκης, ὡς καί τούς Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Νομικῆς εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Δικηγόρον, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, καί κ. Ἀπόστολον Παπαδόπουλον, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, Στρατηγόν ἐ. ἀ., Διευθυντήν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Στρατηγικές Ἐκδόσεις», μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλεν Μλάς καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἰωάνναν Καμβισέλη, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Φενερλῆ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 17ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου διοργανωθεῖσαν συζήτησιν περί τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσοκώνα «Οἱ οἰκισμοί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Θρᾴκης εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰῶνος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Τετάρτην, 18ην τ. μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ σχολικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, αὐθημερόν.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (16-20 Ιανουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἑόρτιος ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον 
Μεταξύ 16-20 Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους 2017 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά νά συνεορτάσῃ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τά ὀνομαστήριά του (18 ἰδίου) καί διά νά εὐχηθῇ καί εὐλογήσῃ τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἐνισχύων αὐτούς εἰς τόν ἀκριτικόν τόπον τῆς διαβιώσεώς των. 
Τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ. μ. ἔφθασεν εἰς τήν Ἴμβρον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐπεκοινώνησε πρός τούς Ἰμβρίους καί παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α. Σεβασμιότητος, ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Νήσου τήν μεσημβρίαν τῆς 18ης ἰδίου. 
Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διαμονήν Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία καί συμπροσηυχήθη μετά τῶν συγκεντρωθέντων πρός ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁμοπατρίων Του εἰς τούς Ἱ. Ναούς αὐτῶν∙ ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel∙ παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν κοπήν τῆς πίττας εἰς τόν Σύνδεσμον τοῦ Σχοινουδίου, εἰς τήν τελετήν τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός (17 Ἰανουαρίου)∙ ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί προσεφώνησε διά θερμῶν ἀδελφικῶν λόγων καί προσέφερεν αὐτῷ ἀρχιερατικήν στολήν∙ ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητάς αὐτοῦ καί, τέλος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον παλαιούς συμμαθητάς καί γνωρίμους Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τάς εὐσεβεῖς οἰκογενείας των. 


Παρά τήν κακοκαιρίαν τῶν ἡμερῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαριστήθη τά μάλα ἐκ τῆς νέας ταύτης προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν γενέτειράν Του καί τῆς ἑορτίου ἐπικοινωνίας Αὐτοῦ μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς. 
Τόν συνώδευον κατ᾿ αὐτήν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Μαγιόγλου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. Ἐπίσης, κατά τό διήμερον 16-18 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. 
Κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Νῆσον ὁ Πατριάρχης διέμεινεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, φιλοξενούμενος τοῦ Σεβ. ἁγίου Ἴμβρου καί Τενέδου.

1/21/2017

ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος εόρτασε σήμερα τα ονομαστήριά του, επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού. 
Ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας ιερούργησε στον Ι. Ναό Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου, της Περιφερείας Υψωμαθείων, της οποίας είναι Αρχιερατικώς Προϊστάμενος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ Μητροπολίτες: Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, καθώς και ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός. 
Ακολούθησε δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα. 


Related Posts with Thumbnails