________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/30/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε απόψε, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, Επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη. 
Κατά τη σύντομη ομιλία του, ο κ. Βαρθολομαίος έπλεξε το εγκώμιο της ΕΜΣ, σημειώνοντας: 
«Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι ένα πλήρως καταξιωμένο, πέραν των ελληνικών συνόρων, ευφήμως γνωστόν πνευματικόν καθίδρυμα. Και δίδει λαμπρά δείγματα φιλοξενίας επιστημονικής και κατά σύστημα μελέτης όλων των συνιστωσών της πνευματικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και εθνικής ταυτότητας του μακεδονικού χώρου και όλης της Βορείου Ελλάδος». 
Στο πλαίσιο της τελετής ο κ. Βαρθολομαίος βραβεύθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο της ΕΜΣ και περγαμηνή από τον πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασίλη Παππά. 
Μετά την τελετή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος εγκαινίασε στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τη διαπολιτισμική εικαστική έκθεση με τίτλο «TURKCELL – Η Τέχνη στην Επικοινωνία», την οποία οργάνωσε ο Εκπαιδευτικός και Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ίμβρου. 
Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 12 Οκτωβρίου και θα λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 9.00-14.00, Κυριακή 10.00- 14.00, και Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00. ΜΙΑ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ" ΕΥΧΗ ΤΟΥ π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Π.Α. Ανδριόπουλος
Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επισκέψεώς Του στην Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισκέφθηκε τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. 
Ο Πατριάρχης του Γένους, ο «Πράσινος Πατριάρχης», «ο Φίλος της Οικολογίας», ευλόγησε τον περιβάλλοντα, της λιμνοθάλασσας, χώρο, αναπέμποντας ικετήριο ωδή στον Δημιουργό της κτίσης, παρουσία του Πατριάρχου των Σέρβων κ. Ειρηναίου, των Μητροπολιτών της συνοδείας Του, Αγκύρας κ. Ιερεμίου και Ικονίου κ. Θεολήπτου, του οικείου ποιμενάρχου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και των τοπικών αρχών. 
Κατά την δέηση υπέρ του Περιβάλλοντος, ο Πατριάρχης ανέγνωσε μια ευχή, ποίημα του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Παναγιώτη Καποδίστρια. 
Η ευχή αυτή είναι από την Ακολουθία που εποίησε ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας, «κατόπιν σχετικῆς ἀνάθεσης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, γιά νά ψάλλεται κάθε χρόνο στίς 5 Ἰουνίου, κατά τή λειτουργική σύναξη τοῦ Ἀνώτερου Τεχνολογικοῦ Ἱδρύματος Ἰονίων Νήσων (Παραρτήματος Ζακύνθου - Τμήματος Οἰκολογίας και Περιβάλλοντος) στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου. Ἐννοεῖται, ὅτι ἡ Ἀκολουθία δύναται νά ψαλεῖ καί κατά τήν ἐκκλησιαστική Ἡμέρα Περιβάλλοντος, τήν 1η Σεπτεμβρίου καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση κριθεῖ ἀναγκαία.» 
Η ακολουθία αυτή βρίσκεται στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπόνησε ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας και την οποία έχει προλογίσει ο Πατριάρχης, με τίτλο: "Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφραστής του ορθόδοξου θεολογικού λόγου για το φυσικό περιβάλλον". Εκδόθηκε από το Μορφωτικό Κέντρο Λόγου "Αληθώς", Ζάκυνθος 2014, σσ. 117-120.


Το πόνημα αυτό το παρουσιάσαμε από το Φως Φαναρίου εδώ
Παραθέτουμε στη συνέχεια την ευχή του π. Παναγιώτη Καποδίστρια που ανέγνωσε ο Πατριάρχης στο Καλοχώρι, καθώς και το σχετικό βίντεο. 
Δέσποτα τῆς ζωῆς ἡμῶν καί Παροχεῦ ὑπέροχε πάντων τῶν ὄντων καί τῶν μή ἱστορηθέντων εἰσέτι πραγμάτων τοῦ Κόσμου, Σοῦ δεόμεθα κλίνοντες πάλιν καί πολλάκις ἐνώπιόν Σου νοῦν καί γόνυ μετανοίας, στρέψον ἐπί τήν ἀνθρωπίνην ἡμῶν ἀσθένειαν ὄμμα στοργικόν ἐπιεικείας, ἐν ὄψει ἡμερῶν χαλεπῶν ἐπερχομένων, ἐκείνων τῶν ἐσχάτων. Τά ἔργα τοῦ Λόγου καί τῶν χειρῶν Σου οὐδόλως ἐσεβάσθημεν ἀλλ’ ἀσελγήσαντες ἐπ’ αὐτῶν ἐμιάναμεν, τήν ὡραίαν χλωρίδα καί πανίδα βαναύσως ἐσκυλεύσαμεν, πολέμους ἡτοιμάσαμεν ἀνηλεεῖς καί καταστροφάς μή ἀναστρεψίμους ἐπεφέραμεν, πρόξενοι πνευματικοῦ τε καί βιολογικοῦ θανάτου καταστάντες ἐν τῷ ὀνόματί Σου συχνάκις, τάς ἐντολάς Σου περί καλῆς διαχειρίσεως τοῦ περιβάλλοντος Κόσμου ἀνερυθριάστως καταφρονήσαντες. Ὑποχείρια τῆς ἡμετέρας παρανοίας γεγονότες, ἐν γῇ θρηνούσῃ καί ἀφιλοξένῳ περιπατοῦμεν ἐπικινδύνως μή ἔχοντες τόπον κρυβῆναι καί παῤῥησίαν ἐνώπιόν Σου, ἀλλ’ ὡς πρός πατέρα προσφεύγομεν νῦν οἱ ἀνάξιοι καί ἄσωτοι, εἰς τό ἔλεος ἐκείνου ἐλπίζοντες καί τήν εὐσπλαχνίαν ἐκείνου ἐκλιπαροῦντες. Ἐλθέ οὖν, σπεῦσον, κατάβηθι, συγχώρησον καί διάσωσον ἡμᾶς τούς τρισαθλίους παντελεῆμον Πάτερ, ἐνισχύων τῇ σῇ ἀνεκφράστῳ σοφίᾳ τάς σκέψεις πάντων τῶν καλῶς οἰκολογούντων καί ἀνιδιοτελῶς ἀγωνιζομένων πολιτῶν, κινημάτων καί ὀργανώσεων, ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητευομένων ὑπέρ διαρκοῦς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἐπιστροφῆς δέ εἰς τήν ἀρχαίαν ὁροθεσίαν καί ὁλοκληρίαν, ἥν πρό τοῦ βιασθῆναι εἶχεν. Σύ γάρ ὑπάρχεις βοηθός καί σκεπαστής τοῦ παντός Κόσμου καί σοί τήν ἱκετήριον ταύτην εὐχήν ἀναμέλπομεν, μεσιτείαις καί οἰκτιρμοῖς τῆς Ὑπεραγάθου Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Φωτό: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Σεπτεμβρίου, καθ᾽ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Μπίλλην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ἀσλάνογλου, ἐντεῦθεν. 
*** 
Ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τό ἀπό κοινοῦ διοργανωθέν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Βουλγαρίας, τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς, ὡς καί τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Συνέδριον, ἐπί τῇ 120ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ἐν Σισλῆ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, τό Σάββατον, 29ην Σεπτεμβρίου, καί κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Στάρας Ζαγορᾶς κ. Κυπριανοῦ. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Νέας Σμύρνης συναυλίαν ὑπό τόν τίτλον “Σμύρνη-ΝέαΣμύρνη, Γέφυρες Πολιτισμοῦ”, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ἡρῳδείῳ, τό Σάββατον, 29ην τ. μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου καί Σοφίας Μεϊντάν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.

Ο ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ


Βίντεο με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη, που επιμελήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, και προβάλλει τις μουσικές των Μειονοτήτων της Πόλης και συγκεκριμένα την Εκκλησιαστική Μουσική.
Την επιμέλεια της παραγωγής είχε ο μουσικός Deniz Şahin.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ (ΦΩΤΟ)


φωτογραφίες: Φως Φαναρίου
Σήμερα, Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, το μεσημέρι 
Κατάθεση στεφάνων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο στα Συμμαχικά Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ, στην Θεσσαλονίκη, όπου τα μνημεία των πεσόντων σε όλους τους τομείς (Σερβικό, Γαλλικό, Βρετανικό, Ρωσικό, Ιταλικό και Ελληνικό).


Πατριαρχικό Συλλείτουργο στον Ναό του Αγ. Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης [video]


Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 
Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Πατριαρχικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του  Πατριάρχου Σερβίας Ειρηναίου. 

 

9/29/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΜΗΝΥΣΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ


Π.Α. Ανδριόπουλος 
Σήμερα, Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα μνήμης του Αγίου Κούκσα, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οδησσού, τελέστηκε συλλείτουργο του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄, με τον «Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» Ονούφριο, όπως γράφτηκε. 
Όμως, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος δεν είναι «προκαθήμενος» της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ηγείται μιας αυτόνομης Εκκλησίας, η οποία υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Έχει, βέβαια, υπεροχική θέση στην Ρωσική Ιεραρχία, αλλά μέχρις εκεί. 
Με ποια λειτουργική «λογική» ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος συλλειτούργησε με τον Ουκρανίας Ονούφριο σα να είναι Προκαθήμενος Αυτοκέφαλης Εκκλησίας; 
Αυτός, ο Πατριάρχης του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου της Ορθοδοξίας, έβαλε δίπλα του έναν Μητροπολίτη που ηγείται μιας αυτονόμου Εκκλησίας, σα να ήταν Προκαθήμενος. 
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε για την σημερινή Λειτουργία το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ο Μητροπολίτης Κιέβου γράφεται ως "Μακαριώτατος", όπως ακριβώς δηλ. και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. 
Άραγε, την της αυτοκεφαλίας τιμήν για την Εκκλησία της Ουκρανίας προεμήνυσεν τοιουτοτρόπως ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας; 
Χωρίς άλλα σχόλια, γιατί ο νοών νοείτω, δημοσιεύουμε στη συνέχεια φωτογραφίες από Λειτουργία του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, όπου φαίνεται καθαρά ποια είναι η θέση του Μητροπολίτου Κιέβου. 
Έχει μια μικρή υπεροχή έναντι των άλλων ρώσων ιεραρχών – απόλυτα νόμιμη για τα ρωσικά ειωθότα – αλλά σε καμία περίπτωση δεν ίσταται δίπλα στον Πατριάρχη Μόσχας, ως προκαθήμενος, αφού δεν είναι.


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως διοργάνωσε Επετειακές Εκδηλώσεις για τα Εκατό χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τις εκδηλώσεις τιμά με την Υψηλή Παρουσία Του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος θα συλλειτουργήσει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο. 
Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίο επισκέφθηκε τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Ο Πατριάρχης του Γένους, ο «Πράσινος Πατριάρχης», «ο Φίλος της Οικολογίας», ευλόγησε τον περιβάλλοντα, της λιμνοθάλασσας, χώρο, αναπέμποντας ικετήριο ωδή στον Δημιουργό της κτίσης.
Προηγήθηκε της δέησης ο Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα και η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. Ο Σεβασμιώτατος «σε ένα ξέσπασμα ψυχής» μίλησε για την ομορφιά της λιμνοθάλασσας, η οποία μένει όμως εγκληματικά παραθεωρημένη και αναξιοποίητη. Στη συνέχεια, ο Πρώτος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναφέρθηκε στην ομορφιά της δημιουργίας και στηλίτευσε τη «βουλιμική και άπληστη διάθεση των ανθρώπων, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τα αγαθά της γης ως οικονόμοι, αλλά ως ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το «πρωτόκτιστον κάλλος» και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. 


Ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι διακρίνονταν για την αγάπη τους προς τη φύση και τα κτίσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και πολλοί βουλευτές συνόδευσαν τον Παναγιώτατο στο οδοιπορικό Του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μετά το Καλοχώρι, ο Παναγιώτατος κ. Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος και η συνοδεία τους κατευθύνθηκαν στην Επιχείρηση Χαλβαδοποιίας κ. Χαΐτογλου. Ο Πατριάρχης, αφού ευχήθηκε στον ιδιοκτήτη της Επιχείρησης τα καλύτερα, ευλόγησε τους εργαζόμενους στο τμήμα της παραγωγής του χαλβά. Το οδοιπορικό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε με την τέλεση των Εγκαινίων της «Εστίας Παπαγεωργίου«. 
Ο Πατριάρχης του Γένους τέλεσε τα εγκαίνια και εξήρε τη σπουδαιότητα της ανέγερσης του Γηροκομείου. Με ιδιαίτερη στοργή αναφέρθηκε στην περίοδο των γηρατειών και στη φροντίδα που πρέπει να επιδεικνύεται για να «περικρατείται το γήρας». Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, ευχαρίστησε τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου για τη γενναία προσφορά τους, καθώς και όλους όσοι, κληρικοί και λαϊκοί, κοπίασαν και μερίμνησαν για τη σύσταση του Γηροκομείου. 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Συνάντησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πατριάρχου Σερβίας 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς Του ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως διά τούς ἑορτασμούς τῆς 100ετηρίδος ἀπό τῆς λήξεως τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης λήγοντος μηνός Σεπτεμβρίου, ἐδέξατο ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ τόν Μακ. Πατριάρχην Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖον, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν καί καρποφόρον συνεργασίαν ἐπί θεμάτων διμεροῦς καί διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, ἐν πνεύματι ἀμοιβαίας κατανοήσεως καί ἀδελφικῆς ἀγάπης. 
Κατά τήν συνάντησιν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Σημειωτέον, ὅτι τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, οἱ δύο Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Σερβίας θά τελέσουν ἀπό κοινοῦ τήν Θείαν Λειτουργίαν καί μνημόσυνον ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Συμμαχικῶν Κοιμητηρίων «Ζεϊτινλίκ», ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀγωνισαμένων, ἡρωϊκῶς πεσόντων καί εὐσεβῶς κειμένων εἰς τούς διαφόρους τομεῖς τοῦ Κοιμητηρίου (Σερβικόν, Ρωσσικόν, Γαλλικόν, Βρεταννικόν, Ἰταλικόν καί Ἑλληνικόν).

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ" ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών με αφορμή τον εορτασμό του Ιωβηλαίου των πενήντα ετών λειτουργίας του (1968-2018) διοργανώνει έκθεση στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων με τίτλο: «ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΛΛΟΣ. Βυζαντινές εικόνες από την Θεσσαλονίκη». Πρόκειται για μια μοναδική έκθεση που φιλοδοξεί να προβάλει την καλλιτεχνική παραγωγή της βυζαντινής Θεσσαλονίκης ως σπουδαίου πνευματικού κέντρου που παρήγαγε υψηλής ποιότητας ζωγραφικά και ψηφιδωτά έργα τέχνης αλλά και να αναδείξει τη μεγάλη συνεισφορά της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων στη διάσωση μεγάλου αριθμού εικόνων που αποτελούν σημαντικά δείγματα αυτής της καλλιτεχνικής παραγωγής. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης εντάσσονται βυζαντινές εικόνες που προέρχονται από το σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Βλατάδων, ενώ έχει ήδη εξασφαλισθεί η συμμετοχή πολύ σημαντικών βυζαντινών εικόνων από τις Ιερές Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Κασσανδρείας, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, και Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Πολύτιμα εκθέματα θα είναι επίσης, η εικόνα της Παναγίας Αγιοσορίτισσας με την επωνυμία «Η Ελπίς των Απελπισμένων» από το Freising (Γερμανία), η οποία θα παραμείνει στην έκθεση για ένα μήνα, καθώς και η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου, με ενσωματωμένο φιαλίδιο μύρου, από το Sassoferrato της Ιταλίας.
Πολλές από τις εικόνες που θα εκτεθούν αποτελούν εφέστιες προσκυνηματικές εικόνες ενοριακών ναών, που παραχωρούνται για πρώτη φορά από τους ιερούς ναούς, χάριν της Εκθέσεως, με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων μητροπολιτών και των προϊσταμένων των ναών. 
Η έκθεση έχει ενταχθεί στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, ορ- γανώνεται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου. 
Την υλοποίηση της έκθεσης στήριξαν μεγάλοι χορηγοί όπως η Εταιρεία «Lamda Development» του Ομίλου Λάτση, η Eurobank, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και άλλοι χορηγοί όπως η εταιρία RAYCAP A.E., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και το Ίδρυμα Πολιτισμού: Χotaris Art Forum.


Τα εγκαίνια θα τελεσθούν την 1η Οκτωβρίου 2018 στις 9.30 π.μ. από την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Βλατάδων (κτήριο Μισιρλόγλειου Βιβλιοθήκης) στη Θεσσαλονίκη. 
Μετά την τελετή των εγκαινίων θα υπογραφεί Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών από τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο, και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κωνσταντίνου Ζεγκίνη «Παροιμίες της Ίμβρου», από τον κ. Γεώργιο Ξεινό και τον κ. Αθηνόδωρο Συρόπουλο. 
Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθούν περγαμηνές επίτιμων μελών της Εταιρείας Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου στον Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Απόστολο και στον Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξή τους προς την Εταιρεία. 
Η όλη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τον χαιρετισμό της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ξενάγηση από την Έφορο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών δρ. Φλώρα Καραγιάννη, τον επίκ. καθηγητή κ. Γεώργιο Φουστέρη, βυζαντινολόγο, και την κ. Δήμητρα Γουργιώτη-Τριανταφυλλίδη, μουσειολόγο.

Related Posts with Thumbnails