________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/28/2019

Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ περισυλλογή καί θλίψη παρακολουθεῖ τίς καταστροφικές συνέπειες τῶν πλημμυρῶν καί τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων στή Μεγαλόνησο Κρήτη, τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ μεγαλύτερη ἔνταση καί συνέπειες στή Δυτική Κρήτη καί ἐκφράζει τή θερμή συμπαράσταση καί τήν ἀγάπη Της στούς πληγέντες, μέ κάθε τρόπο, ἀπό τίς συνέπειες τῶν φαινομένων αὐτῶν. 
Τά μηνύματα συμπαράστασης, μέ πρώτο τό συλλυπητήριο Τηλεγράφημα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποτελοῦν ἐπιστηριγμό καί ἐνθάρρυνση γιά ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο, αὐτές τίς δύσκολες ὧρες, κατά τίς ὁποῖες εἶναι ἐμφανής ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, μπροστά στά φυσικά φαινόμενα καί τά ἀποτελέσματά τους. 
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς μεγάλης δυσκολίας ἀναλογιζόμαστε ὅλοι μαζί τίς εὐθύνες μας, γιά τίς ἀλόγιστες ἀνθρώπινες ἐπεμβάσεις στό φυσικό περιβάλλον καί συνειδητοποιοῦμε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη, νά ἐπαναπροσδιορίσουμε, ὡς πρόσωπα πρωτίστως, ὡς Κοινωνίες, ὡς Φορεῖς, ὡς Κρήτη, τή σχέση μας μέ ὁλόκληρη τή κτίση, ὡς δημιουργία τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης προσεύχεται ἰδιαίτερα γιά τήν ἀνάπαυση τῶν πέντε συνανθρώπων μας - θυμάτων τῶν ἐκτάκτων αὐτῶν καιρικῶν φαινομένων καί ἐκφράζει θερμά συλλυπητήρια στούς οἰκείους τους. 
Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἀναλάβει, τό ἑπόμενο διάστημα, κατάλληλες πρωτοβουλίες, γιά τή στήριξη καί συνδρομή τῶν πληγέντων, μέσῳ τῶν οἰκείων Ἱερῶν Μητροπόλεων. 
Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2019 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΙΣ ΤΟΥ


π.α. ανδριόπουλος
Για τα σημερινά γενέθλια του Πατριάρχη

Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 1996 και στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία" η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία και η πολιτιστική εταιρεία «Πανόραμα» διοργάνωσαν εκδήλωση για τα πέντε χρόνια από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Στην εκδήλωση μίλησε η ιστορικός Μαριάννα Κορομηλά (ψυχή της εταιρείας "Πανόραμα") και η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της, αείμνηστου Λυκούργου Αγγελόπουλου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, έψαλε το περίφημο μάθημα “Πολυχρονισμός εις Οικουμενικόν Πατριάρχην” σε ήχο δ' (άγια), ποίημα και μέλος Μπαλασίου, ιερέως και Νομοφύλακος της Μ.τ.Χ.Ε. (ακμή περ. 1660-1700). Ένα μέλος που διαρκεί 40' 30''! Κι ακόμα η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, απέδωσε ύμνους από την Ακολουθία του Αποστόλου Βαρθολομαίου, ποίημα του αειμνήστου Υμνογράφου της Μ.τ.Χ.Ε. Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Και, τέλος, ένα απολυτίκιο του Αποστόλου, που εποίησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος Βαλληνδράς σε ήχο α'. Το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας κυκλοφορήθηκε αργότερα σε ψηφιακό δίσκο, ο οποίος εξαντλήθηκε και επανεκδόθηκε το 2011 με αφορμή την εικοσαέτηρο πατριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Η επανέκδοση κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική χορηγία του Νίκου και της Όλγας Παπουτσοπούλου. Στο ένθετο υπάρχουν τα περιεχόμενα και τα κείμενα των ύμνων, ένα κατατοπιστικό κείμενο του Λυκούργου Αγγελόπουλου για τον Μπαλάσιο και τον Πολυχρονισμό του, βιογραφικά της ΕΛΒΥΧ και του χοράρχη της. Οι φωτογραφίες του cd είναι του Νίκου Μαγγίνα, ενώ η ηχογράφηση και η όλη επιμέλεια της εκδόσεως είναι του Νίκου Διονυσόπουλου. 
Ο Πολυχρονισμός εις Οικουμενικόν Πατριάρχην του Ιερέως Μπαλασίου είναι ένα δεκαπεντασύλλαβο ποίημα, μελισμένο στον τύπο του καλοφωνικού στιχηρού, με την παρεμβολή κρατήματος πριν από τον τελευταίο στίχο. 
Το κείμενο του Πολυχρονισμού έχει ως εξής: 
Λόγε Πατρός και συμφυές Πνεύμα, ταυτότης μία, άναρχε φύσις, άτμητε διαιρετή προσώποις, συνεκτική του σύμπαντος Τριάς ενικωτάτη, σκέπε και φρούρει, φύλαττε της Κωνσταντινουπόλεως σοφόν Παναγιώτατον και μέγαν Πατριάρχην τον Οικουμενικόν, φημί, αυθέντην και δεσπότην Κύριον, Κύριον Βαρθολομαίον, όσιον ποιμενάρχην, εις μήκος μέγα της ζωής μετά λαμπράς ειρήνης. Συν τούτω διαφύλαττε τους πανιερωτάτους αρχιερείς, υπερτίμους και ελλογιμωτάτους, ευγενεστάτους άρχοντας μετά παντός του κλήρου, πρεσβείαις της πανάγνου τε και πάντων των Αγίων. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Τρίτην, 26ην λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος: 
α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Yasin Yıldız, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Milli Saraylar», συναυλίαν παραδοσικῆς Τουρκικῆς Μουσικῆς τῆς Χορῳδίας «İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Şef İhsan Özer, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσει τοῦ Ἀνακτόρου Dolmabahçe, τήν Τρίτην, 26ην Φεβρουαρίου, καί 
β) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F. M. F. Almohammad, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Raffles Hotel Istanbul Zorlu Center», τήν Τετάρτην, 27ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό σύγγραμμα τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Ρωμιοί στήν Τουρκική Παιδεία ἀπό τό 1950 καί μετά», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 26ην τ.μ..

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ"


Με το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» παρουσιάσαμε την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την εκδήλωση με τίτλο: «Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ». 
Με αφορμή την επέτειο των 160 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά, παρουσιάσαμε τις Παλαμικές ανθολογίες δύο Πατριαρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας: Του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία Δ΄.
Γενική επιμέλεια: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης. 2/27/2019

ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Μια σημαντική έκδοση κυκλοφορήθηκε στο τέλος του 2018, από τον Δήμο Καβάλας, με τίτλο: «Πανάγια Προσκυνήματα Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος – Κωνσταντινούπολις» (σ. 182). Μια έκδοση – οδηγός για την ιστορική Μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου. 
Την γενική επιμέλεια είχε ο πολιός Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος. 
Τα κείμενα είναι του φιλόπονου φιλολόγου και εραστή της Πόλεως, Ιωάννη Γιγουρτσή. 
Στον πρόλογό του ο Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος ευχαριστεί τους συντελεστές της έκδοσης, η οποία παρουσιάζει επιλεκτικώς τους πολιτιστικούς θησαυρούς, ήτοι τα κειμήλια της Μητροπόλεως, τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Ευφημίας καθώς και τις Κοινότητες της Χαλκηδόνος, οι οποίες ακόμα μαρτυρούν την Ρωμιοσύνη στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου. 
Τα κείμενα του τόμου είναι λίαν κατατοπιστικά: Η Χαλκηδόνα στην αρχαιότητα, τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, την περίοδο του Βυζαντίου, τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και από το 1923 ως τις μέρες μας. 
Οι φωτογραφίες της έκδοσης (Θεμιστοκλής Φασουλάς και Ιωάννης Σταματιάδης) αναδεικνύουν το μεγαλείο των ναών και των κοινοτήτων της Χαλκηδόνας. Εικόνες, προσκυνητάρια, ιστορικές φωτογραφίες, εκκλησιαστικά σκεύη και άμφια, αγιάσματα και όψεις των ιστορικών ναών της Χαλκηδόνας, συνθέτουν ένα γοητευτικό ψηφιδωτό της ζωντανής Μητρόπολης με την μεγάλη ιστορία. 
Η έκδοση – λεύκωμα είναι πραγματικά καλαίσθητη και ελκυστική, ανάλογη – θα λέγαμε – της υψηλής αισθητικής αντίληψης του ποιμενάρχου της Χαλκηδόνος Γέροντος Αθανασίου.

Ο Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γελδεγιρμέν

Ι. Ναός Προφήτου Ηλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως) 
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Χρσοκεράμου (Τσεγκέλκιοϊ)
Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Ευφημίας 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ


Tην Κυριακή της Απόκρεω, 3 Μαρτίου 2019, στον Ι. Ναό Αγίας Κυριακής Κοντοσκαλίου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα πραγµατοποιηθεί στην Κοινοτική Αίθουσα της Κοινότητος Κοντοσκαλίου Αποκριάτικη εκδήλωσις του Μορφωτικού Συνδέσµου Υψωµαθείων και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά την οποία θα παρατεθεί γεύμα µετά µουσικού προγράµµατος, υπό την διεύθυνση του κ. Erol Esken, και θα διεξαχθεί λαχειοφόρος αγορά µε πλούσια δώρα.

2/26/2019

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, την Κυριακή του Ασώτου (24-2-2019), λειτούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πρόσπεκτ (Αδελαϊδος) και τέλεσε το μυστήριο της εις Πρεσβύτερον χειροτονίας του Διακόνου π. Παναγιώτου Κουβούση.  
Κατά συγκυρία ο νέος Πρεσβύτερος εβαπτίσθη στον  ίδιο ναό. 
Ο π. Παναγιώτης είναι έγγαμος και πατήρ τεσσάρων τέκνων. Είναι λογιστής και εργάζεται στα ιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. 
Η οικογένεια του νέου Πρεσβυτέρου, βοήθησε στο έργο της ιεραποστολής στην Μαδαγασκάρη, διότι ο αείμνηστος Επίσκοπος Νεκτάριος Κελλής, ήταν ο πνευματικός της οικογένειας του νέου Πρεσβυτέρου. 
Πλήθος κόσμου - και κυρίως νέων - κατέκλυσε τον Ιερό Ναό. 
Στην χειροτονητήρια ομιλία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος μετέφερε την πατρική αγάπη και ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού. 

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος στον Μητροπολιτικό Ναό Βρυξελλών


Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών λειτούργησε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, Κυριακή του Ασώτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος συμπαραστατούμενος από ιερείς και διακόνους της Μητροπόλεως Βελγίου. 
Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες προκειμένου να απευθύνει δύο ομιλίες σχετικά με τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ευρώπη σήμερα, την μία στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την δεύτερη στα πλαίσια του κύκλου ομιλιών Ορθόδοξος Λόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου. 


Στο κήρυγμά του ο επιφανής ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας αναπτύσσοντας τα τρία κύρια πρόσωπά της, τον εύσπλαχνο Πατέρα, ο οποίος πάντοτε περιμένει τα πλανεμένα από την αμαρτία παιδιά του να επιστρέψουν στην ασφάλεια της πατρικής οικείας, τον Άσωτο υιό, ο οποίος παρά την μεγάλη του αποστροφή ήρθε τελικά στον εαυτό του, βρήκε τον δρόμο της επιστροφής και μετανοημένος έφτασε στο πατρικό του και έλαβε ξανά την θέση που του άξιζε και του πρεσβυτέρου υιού, ο οποίος προσομοιάζει με τους τηρητές των επιταγών του ευαγγελίου χριστιανούς, οι οποίοι όμως πάσχουν στον τομέα της φιλευσπλαχνίας. Επίσης, ευχαρίστησε τον οικείο Μητροπολίτη για την αβραμιαία φιλοξενία του και την παραχώρηση τόσο του θυσιαστηρίου της καθέδρας του, όσο και του βήματος στο όρια της επαρχίας του. 
Στο τέλος ο συμπροσευχόμενος στο Άγιο Βήμα Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας εξέφρασε την χαρά να φιλοξενεί έναν ιεράρχη της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος θα μεταφέρει από την πολυετή εμπειρία του την αύρα και το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ποίμνιό της Μητροπόλεως της Μπενελούξ.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου


Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ"


Με το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» παρουσιάσαμε, χθες Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την εκδήλωση με τίτλο: «Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ». 
Με αφορμή την επέτειο των 160 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά, παρουσιάσαμε τις Παλαμικές ανθολογίες δύο Πατριαρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας: Του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία Δ΄. Πρόκειται, δηλαδή, για τα ποιήματα του Παλαμά που ανθολόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως μαθητής στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης (από το 1954) και για τα Παλαμικά ποιήματα που ανθολόγησε και μετέφρασε στα αραβικά ο μακαριστός, ελληνομαθής Πατριάρχης Αντιοχείας Ηλίας Δ΄ (1912-1979), τα οποία, μάλιστα, εξέδωσε σε μια ανθολογία ελλήνων ποιητών που επιμελήθηκε (1960). 
Στην εκδήλωση διαβάστηκε χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τον οποίο παραθέτουμε στη συνέχεια.


Για την Παλαμική ανθολογία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου μίλησε ο θεολόγος και μουσικός Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος - ο οποίος είχε και την γενική επιμέλεια της εκδήλωσης - και ο Λιβανέζος θεολόγος, φιλόλογος και μεταφραστής Roni Bou Saba, για τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ηλία Δ΄. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε  απαγγελίες ποιημάτων του Κωστή Παλαμά, από τις ανθολογίες των δύο Πατριαρχών, στα ελληνικά, τουρκικά και αραβικά. 
Διάβασαν οι: Φοίβος Νομικός, Σταματία Κασιμάτη, Νικόλαος Λιάμης και Παναγιώτης Παναγιώτου. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά από τους έλληνες συνθέτες: Δημήτρη Μητρόπουλο, Ιάκωβο Χαλιάσα, Δημήτρη Μηνακάκη, Δημήτρη Δημακόπουλο και Σοφία Καμαγιάννη.
Ερμήνευσαν οι: Δάφνη Πανουργιά - τραγούδι, Μάριος Καζάς - πιάνο, Κλεονίκη Δεμίρη - τραγούδι Σοφία Καμαγιάννη -πιάνο.
Artwork-φωτογραφίες: Ιωάννης - Πορφύριος Καποδίστριας


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Η Αδελφότητα Κωνσταντινουπολιτών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου "Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" και η εφημερίδα "Ο ΠΟΛΙΤΗΣ" διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου που εκδόθηκε από την κοινότητα Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως: "Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ". 
Tην Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 18.00 στο Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών (Δημοσθένους 115-117 Καλλιθέα).

2/25/2019

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)


Στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Ορθόδοξος Λόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, πραγματοποιήθηκε απόψε, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα διαλέξεων της Μονής των Δομινικανών, διάλεξη του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, με τίτλο: «Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία».
Παραθέτουμε το σχετικό βίντεο.

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Μαρτίου, καί ὥραν 4:30 μ.μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 2ας ἰδίου. 
Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος θά τελέσῃ Τρισάγιον καί θά ἀναγνώσῃ τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν θά προσκομισθῶσι τά κόλλυβα. 

ΣΗΜΕΡΑ «Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» (υπεύθυνος: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος) παρουσιάζει σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη νέα παραγωγή του με τίτλο: «Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ». 
Με αφορμή την επέτειο των 160 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά, το «Πολύτροπον» θα παρουσιάσει τις Παλαμικές ανθολογίες δύο Πατριαρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας: Του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία Δ΄. 
Πρόκειται, δηλαδή, για τα ποιήματα του Παλαμά που ανθολόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως μαθητής στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης (από το 1954) και για τα Παλαμικά ποιήματα που ανθολόγησε και μετέφρασε στα αραβικά ο μακαριστός, ελληνομαθής Πατριάρχης Αντιοχείας Ηλίας Δ΄ (1912-1979), τα οποία, μάλιστα, εξέδωσε σε μια ανθολογία ελλήνων ποιητών που επιμελήθηκε (1960). 


Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Αντιοχειανός ιεράρχης σπούδασε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Στην εκδήλωση θα αναγνωσθεί χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και στη συνέχεια θα ομιλήσουν: ο θεολόγος και μουσικός Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος και ο Λιβανέζος θεολόγος, φιλόλογος και μεταφραστής Roni Bou Saba. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, απαγγελίες ποιημάτων του Κωστή Παλαμά, από τις ανθολογίες των δύο Πατριαρχών, στα ελληνικά, τουρκικά και αραβικά, καθώς και μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά από τους έλληνες συνθέτες: Δημήτρη Μητρόπουλο, Ιάκωβο Χαλιάσα, Δημήτρη Μηνακάκη, Δημήτρη Δημακόπουλο και Σοφία Καμαγιάννη. 
Η «Κασσιανή» του Κ. Παλαμά (που ανθολογείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη), στην μελοποίηση του μεγάλου έλληνα συνθέτη Δημήτρη Μητρόπουλου, θα παρουσιαστεί με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την σύνθεσή της (1919). 
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
- Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος: «Η Παλαμική Ανθολογία του Πατριάρχη». 
Ποιήματα του Κ. Παλαμά στα τουρκικά, από την δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και τουρκικά) της Ποιητικής Ανθολογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου (μετάφραση Σταύρος Γιωλτζόγλου, Βικτωρία Νάτση, Κοινότητα Νεοχωρίου, Κωνσταντινούπολη 2018 ). 
Η νέα ζωή 
Το τραγούδι του Σταυρού 
Στην αργατιά, στη χωρατιά… 
Απαγγελία: Φοίβος Νομικός 


Roni Bou Saba: «Ένας Πατριάρχης Αντιοχείας μεταφραστής του Κωστή Παλαμά στα αραβικά».
Ποιήματα του Κωστή Παλαμά στα αραβικά, από την Ανθολογία του Πατριάρχη Ηλία Δ΄, με τίτλο: "Από τη σύγχρονη ελληνική ποίηση" (Συρία 1960). 
Ο Ολυμπιακός Ύμνος 
Φαντασία 
Η λύρα 
Μοιρολόγι 
Τα λόγια του Κρίσνα 
Ρόδου μοσκοβόλημα 
Ο ποιητής 
Απαγγελία: Σταματία Κασιμάτη, Νικόλαος Λιάμης, Παναγιώτης Παναγιώτου


Μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά από Έλληνες συνθέτες 
Κασσιανή, Δημήτρης Μητρόπουλος (1896-1960) 
Ρόδου μοσκοβόλημα, Ιάκωβος Χαλιάσας (1920-2001) 
Η νέα ζωή, Δημήτρης Μηνακάκης (α΄ εκτέλεση) 
Δυο ματάκια, Δημήτρης Δημακόπουλος (1965-2017) 
Δυο μάτια, Το Κυπαρίσσι, Το σπίτι που γεννήθηκα, Σοφία Καμαγιάννη 
Ερμηνεύουν: 
Δάφνη Πανουργιά, τραγούδι 
Μάριος Καζάς, πιάνο 
Κλεονίκη Δεμίρη, τραγούδι 
Σοφία Καμαγιάννη, πιάνο 
Γενική επιμέλεια: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος 
Artwork: Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση: 
- 160 χρόνων από την γέννηση του ποιητή Κωστή Παλαμά (1859-1943). 
- 65 χρόνων της Ποιητικής Ανθολογίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
- 40 χρόνων από την εκδημία του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας Ηλία Δ΄.


2/24/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)

φωτογραφίες: Yani Kayakoparan 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Φεβρουαρίου, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 24ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Βελγίου Αθηναγόρας: «Η Μητέρα Εκκλησία πάντοτε ενεργεί για το καλό και την ενότητα της Εκκλησίας».


Σε εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου με τον τίτλο «Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ευρώπη σήμερα.» απηύθυνε χαιρετισμό ο οικείος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την συνεργασία του Έλληνα Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη και της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται τις ημέρες αυτές στις Βρυξέλλες για να μιλήσει σε κύκλο ομιλιών της Μητροπόλεως Βελγίου. 
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας είπε συγκεκριμένα:
"Είναι μια ευκαιρία με την αποψινή εκδήλωση να εκφράσουμε την στήριξή μας στην Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το οποίο πάντοτε ενεργεί και πράττει με γνώμονα το καλό και την ενότητα της Εκκλησίας μας. Ποτέ το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν εργάστηκε για τον διχασμό και την διάσπαση της ενότητας των Ορθοδόξων…. Η ενότητα της Εκκλησίας μας δοκιμάζεται σήμερα. Σε πολλές φάσεις της εκκλησιαστικής ιστορίας έχουμε παρόμοιες δοκιμασίες, οι οποίες εν τέλει ξεπεράστηκαν με την βοήθεια του Θεού. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, βάσει των δικαίων που η παράδοση και η ιστορία της Εκκλησίας μας του κληροδότησαν, είχε πάρει την ίδια πρωτοβουλία για τόσες άλλες Ορθόδοξες, αδελφές και θυγατέρες, Εκκλησίες, γιατί να μην κάνει το ίδιο και με την Εκκλησία της Ουκρανίας…"
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Ορθόδοξος Λόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 19.30, θα ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ Βαρθολομαίος. Ο τίτλος της ομιλίας του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της Μονής των Δομινικανών, είναι: «Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία». 
Η διάλεξη θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με γαλλική μετάφραση.


2/23/2019

Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπογράμμισε με έμφαση κάτι πέρα από το κανονικό και κανονολογικό του πράγματος. Είπε ότι «είναι δικαίωμά της» και ότι το «δικαιούται» να λάβει την Αυτοκεφαλία. 
Ο Πατριάρχης έθεσε, δηλ., το όλο ζήτημα και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που διαφεύγει εντελώς της προσοχής των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η Ρωσία δεν τα πάει καλά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και οι περισσότερες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, οπότε το επιχείρημα του Πατριάρχου αποτελεί «ξένον άκουσμα»! 
Το θέμα προσλαμβάνει ιδιαίτατη σημασία, καθώς η Ουκρανία θεώρησε την Αυτοκεφαλία ως αποτίναξη του Ρωσικού ζυγού, κάτι ανάλογο, δηλαδή, με τις Εκκλησίες των Βαλκανίων, που θεωρούσαν την Αυτοκεφαλία αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας, με την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. 
Διαβάζουμε σε ανακοινώσεις Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ότι αν δεν βρεθεί η λύση μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινουπόλεως, πρέπει να γίνει σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου ή Σύναξη Προκαθημένων, κάτι που ζήτησε εξ’ αρχής και η Μόσχα. 
Όμως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει κάποιο πρόβλημα με την Μόσχα. Η Μόσχα έχει με το Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μνημονεύει κανονικά τον Μόσχας Κύριλλο στα Δίπτυχα. Ο Πατριάρχης Μόσχας έχει διακόψει την μνημόνευση του Οικουμενικού. Εκείνος έχει θέμα. 
Το Φανάρι έκανε αυτό που έκανε πάντοτε σε σχέση με την Αυτοκεφαλία. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Εάν η Ρωσική Εκκλησία θεωρεί ότι πλήττεται, ας βρει …αυτοάνοση λύση. 
Οι υπόλοιπες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες καλό θα είναι να μην κάνουν τον «δάσκαλο» στο Φανάρι, απ’ όπου απέκτησαν την εκκλησιαστική τους υπόσταση. 
Eπανέρχομαι: Ήταν δικαίωμα της Ουκρανίας η Αυτοκεφαλία. Η Μόσχα θέλει την Ουκρανία υπό την μπότα της. Παθαίνει αλλεργία, όχι στο άκουσμα, αλλά και στην ιδέα του δικαιώματος. 
Όμως το Φανάρι προπορεύεται. Όχι μόνο ως Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορθοδοξίας. Αλλ’ ως Εκκλησία που γεννά την ιστορία εν ελευθερία και αγάπη σε κάθε εποχή. 
Ας αφουγκραστούμε την φωνή του Πατριάρχη: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν στον πυρήνα της εκκλησιαστικής μαρτυρίας».

40 Χρόνια Κέντρου Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας «Η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία»


Με συμμετοχή Κληρικών και λαϊκών της Αδελαίδας, εορτάστηκαν τα 40 χρόνια διακονίας και προσφοράς. Η εκδήλωση άρχισε με προσφώνηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δορυλαίου κ Νικάνδρου. 
Ετίμησαν την εκδήλωσιν ο Κυβερνήτης Νοτίου Αυστραλία His Excellency The Hon Hieu Van Le AC, ο εντιμότατος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Ψιάχας, ο Δήμαρχος του West Torrens His Worship Michael Coxon και Έλληνες βουλευτές. 
Ο Επίσκοπος εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. κ Στυλιανού, μετέφερε τα συγχαρητήρια και ευχές στον Δρ. Μιχάλη Οικονόμου και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


2/22/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 22ας Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί παρέστη κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Περιβάλλον, Σχολεῖο, Κοινωνία», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου Προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων». 


Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ὑπέμνησεν ὅτι ἐφέτος συμπληρώνονται 30 ἔτη ἀπό τήν μνημειώδη Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τῆς ὁποίας ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἀνεκηρύχθη «Ἡμέρα Προστασίας τοῦ Περιβάλλοντος», προσθείς ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως πρωτοστατεῖ εἰς τήν οἰκολογικήν εὐαισθητοποίησιν, διά τῆς διοργανώσεως περιβαλλοντικῶν σεμιναρίων καί ἡμερίδων, μεγάλων διεθνῶν, διαχριστιανικῶν, διαθρησκειακῶν καί διεπιστημονικῶν συνεδρίων, καί διά τῆς ἀναλήψεως ποικίλων περιβαλλοντολογικῶν πρωτοβουλιῶν καί ἐκδοτικῶν δραστηριοτήτων, διά μέσου τῶν ὁποίων ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἀνεδείχθη ἡ πρωτοπόρος Ἐκκλησία εἰς τόν χῶρον τῆς οἰκολογίας καί τῆς προβολῆς τῆς σημασίας τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς παραδόσεως, διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα, Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
Ομιλία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Συνέδριο "Περιβάλλον, Σχολείο, Κοινωνία - 10 χρόνια περιβαλλοντικών δράσεων", στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη συνεργασία φορέων από όλη την Ελλάδα, στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης.

Related Posts with Thumbnails