________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/31/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΙΜΒΡΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ)


Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, πραγματοποιήθηκε απόψε, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, η Ετήσια Εκδήλωση της Νεολαίας Ιμβρίων  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων, στη Νέα Σμύρνη. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Ίμβριος, μίλησε από καρδιάς προς τους νέους της Ίμβρου.


Δείτε το βίντεο της εκδήλωσηςΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΙΝΗΘΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΩΣ"


Πρόποσις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
(Ἀθῆναι, 30 Ὀκτωβρίου 2017) 
Μακαριώτατε καί προσφιλέστατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,
Μακαριώτατοι καί Ἱερώτατοι ἀδελφοί ἐν Χριστῷ, 
Ἐξοχώτατε κύριε Νικόλαε Βούτση, Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, 
Ἐξοχώτατε Ὑφυπουργέ Ἐξωτερικῶν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Ἰωάννη Ἀμανατίδη,
Ἐξοχώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, 
Ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες, 
Ἡ παρουσία τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τό εὐγενῶς παρατιθέμενον ὑπό τοῦ φιλτάτου ἀδελφοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρίου Ἱερωνύμου, γεῦμα τοῦτο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμμετοχῆς ἡμῶν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Β' Διεθνῆ Διάσκεψιν διά τήν Θρησκείαν καί τόν Πολιτισμόν, τονίζει τήν εὐθύνην καί τήν μέριμναν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά κλείῃ πνευματικά χάσματα, νά ἑνώνῃ τά διεστῶτα, νά τονίζῃ τήν ὑπερτάτην ἀξίαν τῆς ζωῆς, καθώς καί τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νά λατρεύῃ τόν Θεόν ἐλευθέρως καί ἀβιάστως. 
Συγχρόνως, ἡ παρουσία ἐνταῦθα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετ' ἄλλων Μακαριωτάτων ἀδελφῶν Προκαθημένων διαμηνύει ὑπευθύνως καί ἐπισήμως πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετος πρός πᾶσαν μορφήν ρατσισμοῦ - ἐθνικοῦ, φυλετικοῦ, κοινωνικοῦ, θρησκευτικοῦ, ὅπως εἶναι ἀντίθετος ἡ Ἐκκλησία μας καί πρός οἱανδήποτε μορφήν βίας, ἐπιχειρουμένης ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ καί τῆς θρησκείας. 
Κατά τήν δισχιλιετῆ ἱστορίαν του τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διηκόνησεν ἔθνη καί λαούς ἐν πνεύματι ἀγάπης καί κενώσεως, ἀπεδέχθη καί ἐσεβάσθη τόν πολιτισμόν τοῦ ἑτέρου, συνυπάρχει δέ εἰρηνικῶς, ἕως καί σήμερον, μετ᾿ ἄλλων λαῶν, ἐν ἀγαστῇ ὁμονοίᾳ καί ἐν ἀλληλεγγύῃ. Οὐδέποτε ἐκινήθη θεοκρατικῶς, ἀλλ᾿ ἐπορεύθη ἀπηλλαγμένον ἀπό τούς πειρασμούς τῆς ἱστορίας, τῆς ἐξουσίας, τῆς πολιτικῆς καί τοῦ ἐπεκτατισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς χῶρος βιώσεως τῆς ἐλευθεροποιοῦ Ἀληθείας καί τοῦ «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), σταυρώνεται καί δέν σταυρώνει, θυσιάζεται δέ ὄχι μόνον χάριν τῶν φίλων αὐτῆς, ἀλλά προσεύχεται καί ὑπέρ τῶν ὑπεναντίων. 
Εὐχαριστοῦντες ἀπό καρδίας τήν Ὑμετέραν φίλην Μακαριότητα, ἀδελφέ ἅγιε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε, διά τήν παράθεσιν τοῦ ἐπισήμου γεύματος τούτου, δεόμενοι δέ τοῦ Κυρίου ὅπως σᾶς ἐπιστηρίζῃ καί ἐνδυναμοῖ εἰς τό ποιμαντικόν καί διοικητικόν σας ἔργον, ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ χαράν μας, διότι εὑρισκόμεθα μεταξύ ἐκλεκτῶν φίλων, Προκαθημένων, ἱεραρχῶν, ἑτέρων κληρικῶν καί λαϊκῶν, διακόνων τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, μεταξύ τῶν ὁποίων ὅλως ἰδιαιτέρως ἐκτιμῶμεν τήν παρουσίαν σας, Ἐξοχώτατοι, καί συγχαίρομεν τόν διοργανωτήν τῆς Διασκέψεως Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν. 
Ἐγείροντες τό κύπελλον ὑπέρ τῆς ὑγιείας ἁπάντων ὑμῶν, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῇ, πρός ἐπιτυχῆ ἐκπλήρωσιν τοῦ εὐθυνοφόρου ἔργου σας, καί νά φωτίζῃ ὅλους ἡμᾶς, ὥστε, ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ, νά συμβάλλωμεν οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἐν ἀλληλοσεβασμῷ εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν τοῦ σύμπαντος κόσμου.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ


Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε εκδήλωση και δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο των εργασιών της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης Αθηνών για τον "Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή”. 
Σήμερα, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την συνοδεία Του μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχε συνάντηση και ιδιαίτερη συνομιλία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 


Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Ελβετίας
Η Εορτή του Αγίου Δημητρίου στη Ζυρίχη 
Με κάθε ιεροπρέπεια και ευλάβεια εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στη Ζυρίχη. 
Πλήθος ευσεβών Ελλήνων αλλά και λοιπών Ορθοδόξων, οι οποίοι διαμένουν στην πόλη τής Ζυρίχης, αλλά και στις γύρω περιοχές προσήλθαν ευλαβικά στις Ιερές Ακολουθίες και κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό, ο οποίος οικοδομήθηκε από την ευσέβεια, την αφοσίωση, αλλά και από την προσφορά του αειμνήστου Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Παναγιώτου Αγγελοπούλου και της οικογενείας αυτού, εις μνήμην του μακαριστού αδελφού του Δημητρίου Αγγελοπούλου. 


Την παραμονή τής εορτής τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Την κυριώνυμο ημέρα τής εορτής εψάλη η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου και συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου, με τη συμμετοχή του αιδεσ. Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Σημανδηράκη, και Ιγναντίου Παπαδέλη ιερατικού προϊσταμένου της ενορίας Σαντ Γκάλεν και διακονούντος του Ιερολ. Αρχιδ π. Ευγενίου Καρακωνσταντάκη, μεταπτυχιακού φοιτητού του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας του Οκουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ Γενεύης, έψαλε δε η Εκκλησιαστική Βυζαντινή χορωδία. 


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας αναφέρθηκε τόσο στο θαυμαστό βίο του αθλοφόρου Αγίου Δημητρίου, και στην ευαγγελική περικοπή αναπτύξας το θέμα της αγάπης ως κύριο χαρακτηριστικό των χριστιανών με την οποία διακρίνει όλους τους ευλαβείς χριστιανούς και με την μέριμνα του εφημερίου που συμβάλουν στο δύσκολο πνευματικό αγώνα των καιρών μας και τους προέτρεψε να μιμηθούν τον βίο του Αγίου Του, ευχόμενος εγκάρδια προς όλους η χάρις και οι πρεσβείες του Αγίου να σκέπουν και οι ευλογίες της Α.Θ. Παναγιότητος να χαριτώνουν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. 


Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Ζυρίχης 
Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου, με τη συμμετοχή του αιδεσ. Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Σημανδηράκη, και διακονούντος του Ιερολ. Αρχιδ.  π. Ευγενίου Καρακωνσταντάκη. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε  στην ευαγγελική περικοπή τονίζοντας την πίστη που πρέπει να έχουμε προς τον Σωτήρα Χριστό, όπως ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος, ο οποίος έδρασε μέσα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης μεταξύ των νέων, έχοντας στη ζωή του τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο, να τηρεί τις παραδόσεις και τις προτροπές που πρέπει να έχουν οι μαθητές του Χριστού. 


Στο τέλος τελέσθηκε η Δοξολογία της Εθνικής Εορτής. Εκ μέρους της Εξοχ. Πρέσβεως κα Χαράς Σκουλαρίκου ανέγνωσε το μήνυμα του Εξοχωτάτου Υπουργού ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας Βέρνης κ. Αγάπιος Καλογνώμης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 
Το βράδυ του Σαββάτου προηγήθηκε πανηγυρική μουσική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα της Ζυρίχης και προσφέρθηκαν στη δεξίωση Ελληνικά εδέσματα, τα οποία ετοίμασαν οι κυρίες της Ενορίας για την Εορτή του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενορίας ο Θεοφιλέστατος συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο κ. Διονύσιο Κοπίτση, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ιερατικό Προϊστάμενο Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Σημανδηράκη για το επιτελούμενο έργο.


Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Βελγίου
Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. 
Την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρου. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία για την Εθνική Εορτή της Ελλάδος και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε η Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βέλγιο κυρία Ελευθερία Γαλαθιανάκη αναφερόμενη στη σπουδαία αυτή στιγμή της ελληνικής ιστορίας. 


Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ο οποίος μίλησε για το μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος, όπως αυτό φάνηκε κατά την νικηφόρα αντίσταση της Ελλάδας το 1940 και στη δυνατότητα που έχει η ελληνική σκέψη να αναγεννήσει και πάλι τον κόσμο σε καιρούς κρίσεων και δυσκολιών. “Εκεί, στα ψηλά βουνά της Αλβανίας ο ελληνικός στρατός, κάτω από τη Σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού του Γένους, έδωσε μάθημα ανυποταγής στο άδικο σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν ο λαός που γέννησε τη Δημοκρατία, ο λαός που έδωσε τα φώτα του στον κόσμο, να υπέκυπτε αμαχητί στα χέρια των κατακτητών. Με λάβαρο και πάλι το μαφόρι της Κυρίας Θεοτόκου, οι Έλληνες το ’40 επανέλαβαν το μολών λαβέ του Λεωνίδα... Στην κρίση που περνάει σήμερα η Ευρώπη και το παγκόσμιο γίγνεσθαι, η ελληνική ψυχή έχει να προσφέρει πολλά... Η Ελλάδα που αναγέννησε την Ευρώπη, ήρθε η ώρα την ξανα αναγεννήσει!” 


Στην Δοξολογία πέραν της Ελληνίδος Πρέσβεως παρέστησαν υπάλληλοι της Ελληνικής Πρεσβείας, ο Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, επικεφαλής της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών κ. Δημήτριος Αργυρόπουλος και πλήθος κόσμου. 
Το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο κοιμητήριο των Βρυξελλών, στον χώρο που βρίσκονται οι τάφοι των πεσόντων κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ενταφιασμένοι και τρεις Έλληνες στρατιωτικοί.


ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ


"ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ;" 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 
ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;" 
(Ἰω. 9, 2)
Ὁ διαπρεπὴς μετανεοβυζαντινὸς καὶ λαϊκὸς ζωγράφος Ἄρχων Ἁγιογράφος Ἰωάννης Μητράκας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἰδιαιτέρως πλούσιο καὶ πρωτοποριακὸ εἰκονογραφικὸ ἀλλὰ καὶ οὐκ ὀλίγον συγγραφικὸ ἔργο, κοσμικοῦ, θρησκευτικοῦ, ἱστορικοῦ, μυθολογικοῦ, ἠθογραφικοῦ, κοινωνικοῦ, ἀλληγορικοῦ καὶ συμβολικοῦ χαρακτῆρος, φιλοτέχνησε κατὰ τὸ 2016 ἕνα λίαν ἐνδιαφέροντα καὶ σημαδιακὸ καὶ διὰ τὰ καθ' ἡμᾶς σήμερον πίνακα, ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ἡ σταύρωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὸ ΕΤ" ἤ "Τίς πταίει;", διαστάσεων 160 x 120 σὲ τέμπερα πάνω σὲ καμβὰ καὶ ξύλο. 
Κατὰ τὸν καλλιτέχνη: "Στὸ Θέατρο τῆς ζωῆς ὅλοι οἱ θεατὲς βλέπουν τοὺς ἐσταυρωμένους ποὺ εἶναι: στὸ κέντρο ὁ συνταξιοῦχος, δεξιὰ ὁ δημόσιος ὑπάλληλος καὶ ἀριστερὰ ὁ ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος. Μπροστά τους, ποὺ ἔχουν ἐστραμμένη τὴν πλάτη τους πρὸς τοὺς ἐσταυρωμένους εἶναι: Μέρκελ, Λαγκάρντ, Σούλτς, Γιουνγκέρ, Σόϊμπλε, Ὀλάντ! Ἀπὸ τὴν δεξιὰ μεριὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες πολιτικοί: Τρίπρας, Μητσοτάκης, Βενιζέλος, Σαμαρᾶς, Μεϊμαράκης, Παπανδρέου καὶ Γεννηματᾶ. Ἀποκαμωμένοι μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια λιτότητος καὶ ἀφαίμαξης τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ἐλλήνων, βλέπουν τὴν καταστροφή τους χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν. Προσπαθοῦν ἔτσι νὰ περισώσουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους". 
Εἰκονογραφικῶς παρουσιάζει μιά "θάλασσα" ποὺ κατακλύει ὁλόκληρο καὶ ἀσφυκτικὰ τὸν πίνακα, παραθετικά, μὲ ἀνθρώπινα κεφάλια ἀνδρῶν, γυναικῶν, παιδίων ποικίλης ἡλικίας καὶ μεγέθους, τὰ μεγάλα τῶν ὁποίων ἀνήκουν στούς "ἐξέχοντας", τοὺς στὰρ! πολιτικοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀρένας. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ "πολυκεφαλία" εἶναι ἓν σύνηθες εἰκονογραφικὸ στοιχεῖο στὰ ἔργα τοῦ Μητράκα, εἰκονολογικὸ σύμβολο τῆς δυνάμεως τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, παρὰ τὶς αἰώνιες διενέξεις μεταξύ των, "σύμβολο τῆς καταγωγῆς καὶ πνευματικότητος τῶν Ἑλλήνων ποὺ κατάγονται ἀπὸ Ἀρχιερεῖς. Ὀρφέας, Εὔμολπος, Θάμυρις μὰ καὶ Αὐτοκράτορες καὶ Πατριάρχες, ὅπως εἶναι ἡ δυναστεία τῶν Μακεδόνων, θρακικῆς καταγωγῆς καὶ ἄλλοι, καὶ ὄχι ἀπόγονοι δούλων, ὅπως εἶπαν μερικοὶ ἡγέτες ἀδιαντρόπως" (Μητράκας). Οὕτως τὴν συναντῶμεν ἐνδεικτικῶς καὶ εἰς τὰς συνθέσεις: Ἡ παγκόσμια συναυλία τοῦ Ὁρφέα, Ἡ συναυλία στὴ νύχτα τῆς ζωῆς, Ἀλέξανδρος ὁ Κοσμοκράτωρ, Πρόνοια, Σπάρτακος ὁ Θρᾶξ, Ὁ πνευματικὸς Φάρος τῶν Θρακῶν, Ἡ ψυχὴ μου ἀλλιώτεψε κ.ἄ. Τὰ κεφάλια συνήθως ἄσχετα μεταξύ των στρέφονται πρὸς τὰ δεξιά, ἀριστερά, παρίστανται μετωπικῶς ἢ ἔχουν ἐστραμμένα τὰ νῶτα πρὸς τοὺς ἐσταυρωμένους, ὅπως οἱ μεγάλοι πολιτικοὶ ἄνδρες, ἀψηφοῦντες τὰ γενόμενα ὄπισθεν καὶ περὶ αὐτούς. Μερικὰ ἔχουν μιὰ κάπως περίεργη πρὸς τὰ ἄνω, ἀφύσικη κλίση, πρᾶγμα γνωστὸ καὶ ἐκφραστικὸ στὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφία, καὶ φοροῦν ποικίλα καλύμματα ὅπως καπέλα, σκουφιά, κάσκες κλπ. Πάντως τὰ πρόσωπά τους φαίνονται θλιμμένα καὶ σκεπτικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ βασανιστικὰ προβλήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Ὑψώνουν δὲ τὰ χέρια πρὸς τὰ ἄνω ἢ καὶ ὁλοκλήρους τοὺς βραχίονάς των σὰν νὰ διαμαρτύρονται, νὰ ζητοῦν βοήθεια ἢ νὰ φασκελώνουν τοὺς ὑπαιτίους. Καὶ αὐτὰ τοὺς ἑνώνουν μεταξύ τους. Οἱ κινήσεις εἶναι πάντως πιὸ ἔντονες πρὸς τὸ κάτω μέρος τοῦ πίνακος. 
Στὸ κέντρο ἐπὶ ἑνὸς κυρτοῦ καὶ γυμνοῦ χώρου ὑψοῦνται τρεῖς λίαν λεπτοὶ καὶ ὑψηλοὶ ὅμοιοι σταυροί, κατὰ τρόπον ἐμφαντικό, συνθετικὰ καὶ χρωματικά. Ἐπ' αὐτῶν σταυροῦνται "παλουκοειδῶς" οὐχὶ ὁ Χριστὸς μεταξὺ τῶν δύο ληστῶν, ἀλλά -Κύριε ἐλέησον- ὁ συνταξιοῦχος ἀναμέσῳ τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ ὑπαλλήλου, τοῦτ'ἔστιν αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν οἰκονομικὰ ἰδιαιτέρως. Μήπως λοιπὸν ἐδῶ ξανασταυρώνεται ἐν ἐτέρᾳ μορφῇ ὁ Χριστός; (Καζαντζάκης). Οἱ σταυροὶ ἔχουν δελτάρια καὶ ὑποπόδιον, πρὸ τοῦ μεσαίου δὲ ὑψώνεται κλῖμαξ, πιθανῶς μὲ ἕναν ἀνερχόμενο σταυρωτή. Οἱ ἐσταυρωμένοι εἶναι λεπτοί, μορφὲς μανιεριστικές, ἴσως καὶ λόγῳ τῶν μαρτυρικῶν ἐκτροπῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἔχουν κατὰ τὴν μόδαν, γένειον καὶ ἀντιπασοκικῶς εἶναι ἐνδεδυμένοι μέλαν -ἐπισήμως γάρ- κοστοῦμι μὲ γραβάτα. Τὰ χέρια των ὑψώνουν συμμετρικῶς καί "χορευτικά" πρὸς τὰ ἄνω. Ἀτενίζουν δὲ στὸ ἄπειρον, καὶ ἴσως νὰ λένε: Τί νὰ κάνουμε, ἄς "χορέψουμε" λοιπὸν μὲ ἀκίνητο τὸ σῶμα ἐπάνω στὸ σταυρό, ὑποτασσόμενοι ταῖς "ἐπιγείοις δυνάμεσιν". "Χορεύουν" τοῦτ' ἔστι -ὀξυμόρως- ἐν ἀκινησίᾳ! Πάντως εἶναι καλὸ ὅταν τραγουδᾶ καὶ χορεύει ὁ λαός! 
Τὰ χρώματα τῶν ἐνδυμάτων των εἶναι ποικίλα: λευκά, μαῦρα, καφέ, κόκκινα, ρόζ, μώβ, πράσινα, κυανοπράσινα, μπλέ. Συχνὰ δὲ ἀπαντοῦν καὶ τὰ γνωστὰ εἰς αὐτὰ τετραγωνίδια, σύμβολα κατὰ τὴν εἰκονολογία τοῦ καλλιτέχνη, τῆς τετραγωνικῆς λογικῆς καὶ σοφίας τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Ἔτσι λοιπὸν καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ τὴν συνήθη καὶ ἐντυπωσιακὴν εἰκονογραφικὴν εὑρηματικότητα τοῦ ζωγράφου, μὲ τὴν ὁποία καταπιάνεται ἐδῶ σὲ μία τόσο πολιτικὰ θαραλλέα ἀπεικόνιση τῶν ταλαιπωρουμένων συνανθρώπων μας, παντρεύων σοσιαλιστικὲς ἰδέες μὲ χριστιανικὲς τοιαῦτες, πρᾶγμα οὐχὶ ἄηθες ἐν τῷ Πρωτοχριστιανισμῷ καὶ οὐχὶ μόνον. 
Ἄλλωστε, μὲ παρόμοια θέματα κοινωνικῆς φύσεως ἔχει ἀσχοληθεῖ καὶ πολὺ ἐνωρίτερα, ὅπως στοὺς περίφημους ἀνθρακωρύχους, τοὺς μάρτυρας αὐτοὺς τοῦ μόχθου καὶ τοῦ ἱδρώτα, ποὺ παλεύουν μέσα στὰ ἔγκατα τῆς γῆς καὶ δὲν στρογγυλοκάθονται σὰν τοὺς οὐχὶ σπανίως εὐτραφεῖς καὶ συχνάκις μειδιῶντας, ἀβυσσαλέους καρεκλοκενταύρους.

10/30/2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Η Επιτροπή Νεολαίας του Συλλόγου Ιμβρίων στο πλαίσιο των δράσεών της διοργανώνει την Ετήσια Εκδήλωση της Νεολαίας Ιμβρίων αύριο Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων, στη Ν. Σμύρνη. 
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την υψηλή παρουσία Του η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο Ίμβριος, ο οποίος θα απευθύνει το δικό του μήνυμα προς τους νέους της Ίμβρου. 
Οι νέοι της Ίμβρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν από κοντά τον Παναγιώτατο αλλά και να γνωρίσουν άλλους συνομηλίκους τους καταγόμενους από την Ίμβρο. Πρόκειται για την πρώτη Εκδήλωση Νεολαίας την οποία η Επιτροπή Νεολαίας φιλοδοξεί να καταστήσει θεσμό με την ελπίδα οι νέοι της Ίμβρου να γνωριστούν και να αναπτύξουν δεσμούς αλληλεγγύης, να συμπράξουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες τόσο αναφορικά με τον Σύλλογο και την Ίμβρο όσο και εν γένει για όσα θέματα τους απασχολούν σήμερα. 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης NStv
Από τον Σύλλογο Ιμβρίων επισημαίνεται ότι λόγω περιορισμένου χώρου η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε Ιμβρίους νέους ηλικίας 12 - 35 ετών με πρόσκληση".

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Ξεκίνησε σήμερα το πρωί, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στην Αθήνα η 2η Διεθνής Διάσκεψη για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή». Πρόκειται για ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας που διοργανώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια συγκυρία όπου η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτική.
Το μεσημέρι απηύθυνε χαιρετισμό στην Διάσκεψη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
   

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, εἰς Ἀθήνας, προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τάς ἐργασίας τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανουμένου Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα τόν θρησκευτικόν καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, παρουσίᾳ πολιτικῶν, διπλωματικῶν καί θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος ὁ Παναγιώτατος θά συναντηθῇ μετά τῶν συμμετεχόντων εἰς τό Συνέδριον Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐνῷ θά ἐπευλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν πρώτην Ἐτησίαν Ἐκδήλωσιν τῆς Νεολαίας Ἰμβρίων ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου αὐτῶν ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ. 
Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Καρανικόλας, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων. 
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρχομένου μηνός Νοεμβρίου. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

10/29/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 Οκτωβρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, καθ̉ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, παρέστη δέ καί ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Beşiktaş ὁ συνεργάτης αὐτοῦ ὑπεύθυνος διά τάς Μειονότητας Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτασθεῖσαν ἐπέτειον τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Φενερλῆς, Ταμίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σημασίαν τῆς πίστεως διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου, τήν Κυριακήν, 29ην τ.μ., μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Beştepe. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τοῦ ἁγίου Πρωτοσυγκελλεύοντος ἐπέστρεψαν περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν. 
* * * 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Gebru, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐνταῦθα Αἰθιοπικῆς Κοινότητος, μετά λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Κυριακήν, 29ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Τσεχίας συναυλίαν, ἐπί τῇ 99ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας καί τῇ 94ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀντιστοίχου ἑορτῆς ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Fulya Sanat», τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.

10/28/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Οκτωβρίου 2017)

Από τον σημερινό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Γενικό Προξενείο στην Πόλη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν τῇ περιοχῇ «Kemer Country». 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τoῦ Σαββάτου, 28ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ προώρως ἐκλιπόντος Cüneyt Güler, ἐκ τοῦ ἐν Ataköy τεμένους «Ömer Durak», συλλυπηθείς τούς οἰκείους αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας, ἐπιδόσαντα Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος. Ἐκεῖ πού ὁ οὐρανός ποτέ δέν ξεχνᾶ», μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Κωνσταντοπούλου, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου, χορηγῶν τῆς ὡς ἄνω ἐκδόσεως. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ville Kiiveri, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Mari καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Joel, ἐκ Φιλλανδίας. 
- Toύς Ἐλλογ. κ.κ. Βασίλειον Καρδάσην, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, Χριστοφόρον Κροντηρᾶν, Ἀντιπρόεδρον, καί Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας, ἐκ Πατρῶν.

Ο καθηγητής Πέτρος Βασιλειάδης με την σύζυγό του
στον Πατριάρχη 

- Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν, καί Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτῶν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χατζηθεοδοσίου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Λαδοπούλου, Ἰδιοκτητρίας Καταστήματος Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Σωτηρίας καί Ἑλένης, μαθητριῶν, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, Ἱεροράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

φωτό Αρχείου από την 1η Διεθνή Διάσκεψη του 2015

Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προκειμένου να συμμετάσχει στην Διεθνή Διάσκεψη για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά το διήμερο 30-31 Οκτωβρίου 2017.
Η Διεθνής Διάσκεψη για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» αποτελεί ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας, σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή παραμένουν ταραχώδεις. Πρόκειται για τη δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη επί του θέματος που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (η πρώτη είχε λάβει χώρα επίσης στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2015). Η Διάσκεψη φιλοδοξεί, δύο χρόνια μετά, να προχωρήσει τόσο στον απολογισμό των ανοιχτών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της περιοχής που προωθεί την προσέγγιση, τη δικτύωση, τον αλληλοσεβασμό και εντέλει, την ειρηνική συνύπαρξη. 
Στην Διεθνή Διάσκεψη θα συμμετάσχουν - εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη - όλοι σχεδόν οι Πατριάρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Βατικανού, καθώς και θρησκευτικοί ηγέτες από το Μουσουλμανικό και Εβραϊκό κόσμο. Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή Υπουργών Εξωτερικών και υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΧΥΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος, πρώτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν μέν παραμονήν, Δευτέραν, 30ήν Ὀκτωβρίου, καί ὥραν 4:30 μ.μ., πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τήν δέ ἑπομένην, Τρίτην, 31ην ἰδίου, ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.

10/27/2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)


Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου. Την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Maasmechelen, στην περιοχή του Λιμβούργου. 
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας και συλλειτούργησαν ιερείς των γειτονικών ενοριών και διάκονοι της Μητροπόλεως. Στο πολυπληθές εκκλησίασμα που έσπευσε να τιμήσει την μνήμη του Μεγάλου και λαοφιλούς Αγίου Δημητρίου, ο ομιλών Μητροπολίτης Αθηναγόρας έκανε εκτενή αναφορά στην ζωή και το μαρτύριο του Αγίου, στην τιμή που του αποδίδει αιώνες τώρα η Εκκλησία και στο αξιομίμητο παράδειγμα πίστεως και ανδρείας που κομίζει σε κάθε εποχή. Ανέφερε την υπερεθνική διάσταση της παρουσίας της χάριτος του Αγίου Δημητρίου, που ξεπερνά τα όρια της Θεσσαλονίκης, της πόλης που γεννήθηκε και μαρτύρησε, και φτάνει στα πέρατα του κόσμου, όπως αυτό ομολογείται και στο απολυτίκιό του.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου


Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Ελληνικά και Αγγλικά)

Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Κιρκιντζέ Μικράς Ασίας (φωτό και βίντεο)


Κατόπιν πρόφρονος αδείας των αρμοδίων τοπικών Αρχών, τελέσθηκε στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Κιρκιντζέ, γενεθλίου χωρίου της γνωστής συγγραφέως Διδούς Σωτηρίου, η Θεία Λειτουργία, χθές, 26 Οκτωβρίου 2017, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. 
Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Αθανάσιος Κατζιγκάς, Εφημέριος του Ι. Ναού Αγ. Φωτεινής Σμύρνης. Κατ' αυτήν εκκλησιάσθηκαν μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και οι ελάχιστοι, ρωσσικής καταγωγής, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που κατοικούν στην περιοχή Selcuk (Εφέσου) και προσέρχονται τακτικά στο Ναό της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης για την ικανοποίηση των θρησκευτικών τους αναγκών. 


Σημειωτέον, ότι ο Ναός αυτός, όπως και οι πάλαι ποτέ ενοριακοί Ναοί Αγ. Βουκόλου Σμύρνης, Αγ. Χαραλάμπους Τσεσμέ και Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Μενεμένης, επεσκευάσθησαν προσφάτως από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, με την άδεια μάλιστα αυτών τελείται η Θεία Λειτουργία, τουλάχιστον κατά την ημέρα της ετησίας πανηγύρεώς τους, με την μέριμνα της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. 
Στους Ναούς αυτούς, έχει λειτουργήσει πρώτος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος και καθιέρωσε την τέλεση ιερών ακολουθιών σε αυτούς, μετά δε Αυτόν η Ορθόδοξος Κοινότης Σμύρνης ανέλαβε να τελεί Θείες Λειτουργίες σε αυτούς. 
Με την χάρη του Θεού, εκφράζεται η ελπίς ότι, άνευ απροόπτου, μετά την χορήγηση της προβλεπομένης αδείας, θα τελεσθούν Ιερές Ακολουθίες στο Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, κατά την εορτή των Θεοφανείων, και στο Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Τσεσμέ, την 10η Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου.


Related Posts with Thumbnails