________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/14/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουλίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλάδος, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς Δρ. κ. Volodymyr Vakin, Κοσμήτωρ τῆς ἐν Volyn Οὐκρανίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. κ. Παντελεήμων Καλαϊτζίδης, Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἐξ ὀνόματος ὁμάδος καθηγητῶν καί φοιτητῶν θεολογίας ἐξ Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς δεκαπενθήμερον Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Μακ. πρώην Πατριάρχην τῆς Μελχιτικῆς ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κ. Γρηγόριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐπικεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἱδρύματος «Orientale Lumen Foundation», ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαεμμανουήλ καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γερασίμου Μπεκέ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Περιφερείας Ταταούλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, καί Εὐγεν. κ. Ραφαήλκας Κιοτσούκνιλ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούση ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Rivne καί Ostrog κ. Ἱλαρίωνα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Κυρίωνος (Inasavidze) καί Ὀνουφρίου (Lyada), ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. 
- Τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀρίστης κ. Βασίλειον, ἐκ Γερμανίας. 
- Τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους κ. Κύριλλον, Διευθυντήν τῆς ἐν Los Angeles Η.Π.Α. Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, καί κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου σπουδαστῶν θεολογίας ἐν τῇ ἐν λόγῳ Θεολογικῇ Σχολῇ. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. κ. Νεκτάριον Μοστρᾶτον καί Δημήτριον Ἀντωνόπουλον, ἐκ Καναδᾶ.
- Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀέτιον Νικηφόρον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Π. Μπακογιάννην, νεωστί ἐκλεγέντα Δήμαρχον Ἀθηναίων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Οἰκονόμου, Πρόεδρον τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ἀργολίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, Εὐγεν. κ. Σταματίας Βογιατζῆ. 
-  Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐκ τῆς Πόλεως, καί Γεώργιον Φαναργιώτην, ἐκ Γερμανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails