________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/12/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἔνθα τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 12ην τ.μ., θά τελέσῃ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις. 
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Τρίτην, 13ην ἰδίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου, μετά μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tomas Torma καί τῆς Εὐγεν. κ. Helga Karakaya.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ντέλ Ρέ, ἐπικαλεσθεῖσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, συνοδευομένην ὑπό τοῦ ζεύγους Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Γιόφογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Ali Akgün καί Muzaffer Ergün, ἐκ Μετρῶν (Çatalca).
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμιρζάν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Mc Caw, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐξ Ἀμερικῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Ἀ. Σαατσῆ καί Εὐανθίας Ἰ. Γεωργίου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην Ὀκτωβρίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ἠ. Sarraf καί Εὐαγγελίας Ν. Βαδιάκα, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Sevil Akbaş καί Esat Başar, ἐν Gaziosmanpaşa, τό Σάββατον, 10ην τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν βάπτισιν τῶν διδύμων θυγατρίων τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου καί Μιρέϊ Ἀλατερέζογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 11ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Μαρίας-Μέλισσας Σενκοποπόφσκι, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails