________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/16/2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16ης Ὀκτωβρίου, ἐγένετο ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων ἡ παρουσίασις τοῦ νεοεκδοθέντος ἐγχειριδίου περί τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὑπό τόν τίτλον «Βασικαί Ἀρχαί τοῦ Χριστιανισμοῦ» («Temel İlkeleriyle Hristiyanlık»), τό ὁποῖον ἀποτελεῖ καρπόν ἐργασίας μικτῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελουμένης ἐξ ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν καί πρόκειται νά ἀποτελέσῃ διδακτικόν ἐγχειρίδιον διά τούς χριστιανούς μαθητάς τῶν Τουρκικῶν σχολείων. 
Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν Ἱεράρχαι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐντεῦθεν καί ὡμίλησαν οἱ ἐπί κεφαλῆς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. 
Ἀκολούθως ἐδόθη δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Γεράσιμον Μαρματάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου, κ. Ἰάκωβον Λυκάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πρέβελη, καί κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις πρακτορείου εἰδήσεων «XINHUA», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Chen Zhanjie. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ὀλυμπίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μονακό. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου Ἀμπελακίων Ἀλίμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Κονδύλη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀργυρόν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Carla, ἐξ Ἀμερικῆς. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσουβελεκάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Βαχάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails