________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/22/2015

Η 24η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ 24ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, τήν Πέμπτην, 22αν Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, ὑποβαλοῦσαν τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς αὐτῆς, πρός τιμήν τῆς ὁποίας τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Πόλεως, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐκ τῶν Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Πέμπτην, 22αν Ὀκτωβρίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐκ Γερμανίας, ἐκ Νυμφαίου καί ἐκ τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Γιαννουσᾶ, Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ἰωάννου Ζέζιου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Σωσσίδου, Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τήν διδακτορικήν αὐτοῦ διατριβήν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Γερμανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὑποβαλόντα τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ ποιηθεῖσαν ἱ. ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Στάχυος. 
- Τάς ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης Ὁσιωτ. Μοναχάς Πανσέμνην καί Χριστοδούλην, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ της ἑορτῇ, διακονούσας εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ayça Tanyaş, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Μπένοβιτς, ἐντεῦθεν.

2 σχόλια:

  1. Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον. Κύριε, φύλαττε Αὐτόν εἰς πολλά ἔτη. Ἀμήν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους23 Οκτωβρίου 2015 - 11:07 π.μ.

    Είκοσι τέσσερα χρόνια στο πηδάλιο της Ορθοδοξίας. Είκοσι τέσσερα χρόνια στο πηδάλιο της Μεγάλης Εκκλησίας. Είκοσι τέσσερα χρόνια στο Ύπατο Αξίωμα του Πατριάρχου του Γένους μας. Είκοσι τέσσερα χρόνια γεμάτα από αγωνίας, αγώνες, θυσίες, προσευχές, γονυκλισίες, δάκρυα, αλλά και χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία, προσδοκία. Μέσα στα είκοσι τέσσερα αυτά χρόνια ο Πατριάρχης μας, έκανε πολλά. Μέ την χάρη και την ευλογία του Θεού μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα. Η Ευχή και η προσευχή μας, είναι, ο Θεός να τον ευλογεί, να τον αγιάζει και να τον μακροημερεύει, ώστε για πολλά χρόνια ακόμα να πηδαλιουχεί το σκάφος της Μητρός Εκκλησίας, αλλά και συμπάσης της Ορθοδοξίας και του Γένους μας, ώστε να μεταφέρει στα μήκη και πλάτη του πλανήτου το μήνυμα της ειρήνης, του διαλόγου, της ελευθερίας και της ενότητος, τα οποία πρεσβεύει η καθ' ημάς Ανατολή. Παναγιώτατε, πολλά και ευλογημένα τα έτη και η πατριαρχία Σας. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά, καλά και ευλογημένα τα έτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails