________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/01/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

Το εσωτερικό του ναού του Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ Γεωργίας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Τόν θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Σεβασμιότητα προσεφώνησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ἐνῷ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἐπικαλεσθείς πρός πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails