_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/13/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (13-11-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 12ης Νοεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, εἰς οὕς ηὐχήθη ἀδελφικῶς καί συνεχάρη αὐτοῖς ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας τῆς Ἀρχιερωσύνης των. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Παῦλον. 
- Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Πύργου κ. Ἠλίαν καί Σαφίτας κ. Δημήτριον, Ἱεράρχας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 
-  Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μαρίου Ἀποστολίδου, Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας Δράμας, Ματθαίου Κατσούλη καί Χρήστου Σαρρίδου, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τούς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Μηνᾶ, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Μεταξάν, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ν. Ὑόρκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Γαληνόν, Δήμαρχον Λέσβου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀστυρακάκην, Ἀντιδήμαρχον. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰωαννίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Μ. Ρεύματος «Ὁ Ταξιάρχης». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας-Ἀναλήψεως Ἀργοστολίου, τήν Τρίτην, 10ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Οὕλικ, ἐκ τοῦ κοιμητηρίου Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τήν Τετάρτην, 11ην Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails