________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/01/2015

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΝΤΟΥΑΡΙΑΣ

Από την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας στο Φανάρι (Ιανουάριος 2014)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἀντεπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας 
Σήμερον, Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου (2015), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν τμῆμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαγομένας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν τῇ Χώρᾳ, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀνεχώρησεν εἰς Λονδῖνον ἐπί τῷ τέλει ὅπως πραγματοποιήσῃ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν Α. Χάριν τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας καί Πριμᾶτον πάσης Ἀγγλίας Σεβ. κ. Justin Welby, ἀνταποδίδων τήν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπίσκεψιν τῆς Α. Χάριτος κατ᾿ Ἰανουάριον τοῦ παρελθόντος ἔτους 2014. 
Ὁ Πατριάρχης συνοδεύεται ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐν Λονδίνῳ δέ ἀναμένουσιν ὡς συνοδοί Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος καί ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 31ης λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ Αὐλῆς, ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί Χαλκηδόνος ἑστιατορίῳ Adile Sultan, ἐπί τῇ 24ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά σέβη του καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Antonella καί τῆς θυγατρός των Emily-Kaye. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νούλαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Θ. Χρυσικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σοφιανόν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μυρτώ Ἀρβανίτη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails