________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/10/2017

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε απόψε, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, κατά τον Μ. Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίου Μηνά της Περιφερείας Υψωμαθείων. 
Τον Πατριάρχη προσφώνησε καταλλήλως ο Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Παναγιώτατος, ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.
Από την Πατριαρχική Χοροστασία και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύουμε εδώ. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Διευθηντήν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνέστη Ἀνδρεάδου καί Χρήστου Ζαφείρη, καί τῶν Εὐγεν. δίδων Ἀναστασίας Κωτσάκη καί Ρεβέκκας Λασκαρίδου, ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. 
- Τόν. Σοφολ. Ἀρχιραββίνον Ἀθηνῶν κ. Γκαμπριέλ Μ. Ι. Νεγρίν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, Βουλευτήν Λασιθίου Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης Δωρίτη, ἐπιχειρηματίου. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Luz Maria Alam Zamora Cruzaley, Καθηγήτριαν, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ ἐν Μεξικῷ Νοσοκομείου “Angeles”. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Κούρτην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. ῾Ελένης Τριανταφυλλίδου, Διακοσμητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Πέραν Παραρτήματος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Τουρκίας, (“Türkiye Yardım Sevenler Derneği”) ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω παραρτήματος, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου “Pera Palas”, τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails