________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/13/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως νήσου Πρώτης, ἔνθα ἐν συνεχείᾳ συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν ὁμογενῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, ὡμίλησε πατρικῶς πρός αὐτούς καί παρηκολούθησε τό ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
* * * 
Τήν Τετάρτην, 13ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ 53ῃ ἐπετείῳ τῆς ὑπ̉ αὐτοῦ εἰς Διάκονον χειροτονίας Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails