________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/28/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Φεβρουαρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης λ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ὀλιγοημέρου ἀναπαύσεως Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 28ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Λαδᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀλαφραγκῆν, Λέκτορα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Μακεδονίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Τσομῶκον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ὀξφόρδης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Ὀδοντίατρον-Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον-Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λευκοθέας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τζαβάρα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί κ. Ἀθανάσιον Γιαννακόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων τῆς Struma, ἐν τῷ λιμένι Sarayburnu, τήν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Μουσείου Πέραν διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Anı ve Süreklilik», τήν Τρίτην, 23ην Φεβρουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohammad F. M. F. Almohammad, Γεν. Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons Bosphorus», τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails