________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/18/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 16ην τ.μ., ἡγήθη τῆς εἰς Polonezköy πασχαλινῆς ἐκδρομῆς τῶν νέων τῆς Ὁμογενείας, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας παρασχεθεῖσαν αὐτοῖς Τράπεζαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 17ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Συριοπούλου, Δημοσιογράφου, τῆς Χορῳδίας τῆς Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Μουσικολ. κ. Μαγδαληνῆς Ἀλεξανδρή Δημόκα, ὡς καί ἐκ Καλαμάτας. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἑορτάς τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τήν πρόσφατον ἱεραποδημίαν Του εἰς τήν Ἰωνίαν. Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης δέν παρέλειψε νά ἀπευθύνῃ τάς πατρικάς καί Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς πρός τούς ἀνά τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν τελειοφοίτους Λυκείων διά τήν ἐπιτυχίαν των εἰς τάς ἀπό τῆς αὔριον ἀρχομένας πανελληνίους ἐξετάσεις. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ᾿ ἥν ἡ ὡς ἄνω Χορῳδία ἀπέδωσεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τάς Ἐλλογ. κυρίας Μαρίαν Χαραλαμπίδου καί Χριστίναν Κεναμέα, Φιλολόγους, ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-  Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν Χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 16ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἄρη καί Φωτεινῆς Γιούζμπασιαν, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ Surp Harutyun, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά: 
α) τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισθέντος κτηρίου τοῦ Δημαρχείου Beyoğlu, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, τό Σάββατον, 16ην τ.μ., καί 
β) τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς Χορῳδίας τῆς Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Σχολείου, τό Σάββατον, 16ην τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 17ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails