_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

7/22/2015

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ (20-22/7/2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
Κατά τά ἀνακοινωθέντα πρό διημέρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 20ήν τ.μ., ἀφίχθη εἰς Παρισίους, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τῆς Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Συμβούλου τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας. 
Ἐγκατασταθείς ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Raphael, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ὀρθοδόξους παροικίας ρωσσικῆς παραδόσεως, παρόντος καί τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας, ἀκολούθως δέ, ὡς προανηγγέλθη, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. 


Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 21ης τ. μ., ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων ὡμίλησαν οἱ Ἐξοχ. Jean - Paul Delevoye, Πρόεδρος τοῦ Οἰκονομικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Περιβαλλοντικοῦ Συμβουλίου τῆς Γαλλίας, Kofi Annan, πρ. Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ο.Η.Ε., Michael Higgins, Πρόεδρος τῆς Ἰρλανδίας, ἡ Α. Ὑψηλότης ὁ Πρίγκηψ Ἀλβέρτος τοῦ Monaco, ὁ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Turkson, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου «Δικαιοσύνη καί Εἰρήνη», ἡ Ἐξοχ. κ. Εἰρήνη Bokova, Γεν. Διευθύντρια τῆς UNESCO, ὁ Ἐξοχ. κ. Laurent Fabius, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως, ἡ Ἐξοχ. κ. Ségolène Royal, Ὑπουργός Οἰκολογίας, Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως καί Ἐνεργείας, ὁ Ἐξοχ. κ. Nicolas Hulot, εἰδικός ἀπεσταλμένος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας διά τήν προστασίαν τοῦ πλανήτου, κ. ἄ. . 


Ὁ κ. Janos Pasztor ἀνέγνωσε Μήνυμα πρός τό Συνέδριον τοῦ Ἐξοχ. κ. Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. . 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Hakkı Akil, παρόντος καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Πρέσβεως ἐν Ἀθήναις Ἐξοχ. κ. Kerim Uras, ἐνῶ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας τόν Πατριάρχην ἐτίμησε δι᾽ ἐπισήμου δείπνου ἡ Ἐξοχ. κ. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Παρισίοις. Κατ᾽ ἀμφότερα τά γεύματα ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῶν ἀμφιτρυόνων καί τοῦ τιμωμένου. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Hollande ἰδιαιτέρως ἐτίμησεν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ Συνεδρίου τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τόν ηὐχαρίστησε διά τήν συμμετοχήν του, Οὗτος δέ ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας του πρός τόν κ. Πρόεδρον διά τήν πρόσκλησίν του τόσον τόν παρελθόντα Φεβρουάριον νά τόν συνοδεύσῃ εἰς τάς Φιλιππίνας ὅσον καί εἰς τό παρόν Συνέδριον. 


Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπωφελήθη τῆς εὐκαιρίας διά νά εὐχαριστήσῃ θερμῶς τήν Α. Ἐξοχότητα διά τήν πολύτιμον ὑποστήριξιν αὐτῆς πρός τήν Ἑλλάδα κατά τάς προσφάτους δυσκόλους διαπραγματεύσεις αὐτῆς μετά τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων της. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 22ας τ. μ., ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ καί προπέμψαντος Αὐτόν τήν Δευτέραν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2015. 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.23 Ιουλίου 2015 - 10:18 π.μ.

    Η παρουσία του Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι, ύστερα από την πρόσκληση πού του απηύθυνε ο Γάλλος Πρόεδρος, ανάμεσα σε τόσες προσωπικότητες του κόσμου, δείχνει το σεβασμό και την εκτίμηση πού τρέφει ο κόσμος για την Ορθοδοξία και για τον καθαρό και γνήσιο λόγο τον οποίο εκφράζει. Ο Πατριάρχης ως ο Πρώτος της Ορθοδοξίας, μέσα από τον λόγο του, παρουσίασε τις απόψεις της Ορθοδοξίας για το περιβάλλον, πώς ο Ορθόδοξος βλέπει τον κόσμο, τον πλανήτη, το περιβάλλον, και πώς μπορεί η Εκκλησία να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα θέματα πού απασχολούν σήμερα τον άνθρωπο. Ο Θεός να ευλογεί, να αγιάζει και να μακροημερεύει τον Πατριάρχη μας, ώστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να αγωνίζεται για την προβολή της Ορθής πίστεως και των ιδανικών του Γένους μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails