________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/28/2010

ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΥΠΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι Α. Σεβασμιότης, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ.κ. Ἀθανάσιος ἐδέχθη εἰς κατ ἰδίαν ἀκρόασιν τήν ἐπισκεπτομένην μεταξύ 24ης καί 27ης Μαΐου 2010 τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τήν πραγματοποίησιν «ἀτύπων συνομιλιῶν» μετά τῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων Ἐπιτροπῆς, Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας (Anglican Communion), ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Πέρθ κ. Roger Herft, Συμπροέδρου, ἀπό Ἀγγλικανικῆς πλευρᾶς, τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, Αἰδεσιμολ. Canon Kenneth Kearon, Γεν. Γραμματέως τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, Canon Jonathan Goodall, Γραμματέως παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Καντουαρίας ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Ζητημάτων καί τῶν σχέσεων μετά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Canon Alyson Barnett-Cowan, Διευθυντρίας τοῦ Τμήματος «Πίστις καί Τάξις» τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, συνοδευομένην ὑπό τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος ἐνταῦθα Πανιερ. Μητροπολίτου Διοκλείας κ. Καλλίστου, Ὀρθοδόξου Συμπροέδρου τῆς ὡς ἄνω Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς.

Α. Σεβασμιότης προήδρευσε τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις διεξαχθεισῶν συνομιλιῶν, κατά τάς ὁποίας ἑκάστη πλευρά ἐνημέρωσε τήν ἑτέραν ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων εἰς τά ἐσωτερικά αὐτῆς, ἐπί τῆς πορείας τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, τούς ὁποίους διεξάγει ἑκάστη μεθ ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, καθώς καί ἐπί τῆς συμμετοχῆς της εἰς τά διαχριστιανικά, διαθρησκειακά, καί ἄλλα δρώμενα. Ἐν τέλει, ἠξιολογήθη μέχρι τοῦδε πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καὶ ἐξεφράσθη κοινή ἐπιθυμία καί ἀνάγκη ὅπως Διάλογος συνεχισθῇ, ὑπό τό πνεῦμα κατανοήσεως καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί τῶν σημαντικῶν νέων δεδομένων τῆς συγχρόνου πραγματικότητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails