________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/30/2010

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (30.8.2010)

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τοῦ Σαββάτου, 28ης, μέχρι καί τῆς Δευτέρας, 30ῆς τ. μ. Αὐγούστου 2010.Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 30ῆς Αὐγούστου, εἰς τὴν χηρεύουσαν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Winnipeg καὶ Μητροπολίτου Καναδᾶ τῆς ἐκεῖσε ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκλησίας, προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐξελέγη παμψηφεὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σασκατοὺν κ. Γεώργιος, εἰς διαδοχὴν τοῦ διὰ λόγους ὑγείας οἰκειοθελῆ παραίτησιν ὑποβαλόντος Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Winnipeg κ. Ἰωάννου.Ἐν τέλει τῆς αὐτῆς συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κυρίου Κωνσταντίνου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails